REKLAMA

Jacek Szymczak: Obawiamy się, czy rekompensaty będą trafiały do ciepłowni na czas

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-30 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:25 min.
Udostępnij:

Podwyżkach cen ciepła, sezonie grzewczym, oszczędzaniu, przedsiębiorstwach ciepłowniczych, pomysłach rządu w sprawie energii dla przedsiębiorstw, rekompensatach mówił Jacek Szymczak

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 5 prawie 6 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG we wtorek Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś prezes zarządu Izby gospodarczej ciepłownictwo polskiego pan Jacek Szymczak dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu panie prezesie ogląda pan czasami telewizję rządową tak oczywiście staram się być na bieżąco to na pewno słyszał pan takie zdanie, które obiło się szerokim echem z rządu płyną same dobre informacje Rozwiń » rachunki za ciepło nie wzrosną powyżej 40% rzeczywiście nie wzrosną jestem realistą i bardzo mnie to cieszy myślę, że to ucieszy naszych odbiorców ciepła systemowego, że rząd przygotował propozycję ustawy, która ma w swoich założeniach zarówno chronić odbiorców, czyli gospodarstwa domowe przed drastycznymi wzrostami cen ciepła, a z drugiej strony zapewnić przedsiębiorstwom ciepłowniczym stosowną rekompensatę to podzielone dyskusję na 2 części zacznijmy od konsumentów tych odbiorców ciepła państwa nasze słuchaczki słuchaczy ci, którzy mają kaloryfery grzejniki czy ta ustawa rzeczywiście gwarantuje, że te rachunki będą wyższe, ale nie wyższe niż 40% czy ta podwyżka nie będzie wyższa niż 40% tak ta co do zasady ta ta ustawa gwarantuje, że nie będzie podwyżek na poziomie kilkuset procent może średnio rzeczywiście będą to podwyżki rzędu 40% zobaczymy jak to będzie w praktyce, ponieważ sama konstrukcja tej ustawy polega na tym, iż przedsiębiorstwa ciepłownicze kalkulują tzw. taryfy ciepłownicze zgodnie z przepisami prawa natomiast cena jednostkowa ciepła wytworzonego np. na gazie czy oleju nie może być wyższa niż prawie 151zł na jednostkę ciepła, czyli na 1 liga żużla na innym paliwie nie może być wyższa niż 104zł i co to znaczy, a to oznacza, że będą te podwyżki z punktu widzenia gospodarstw domowych ograniczono do kilkudziesięciu procent tak powiedziałem pewnie średnio do 40%, czyli dla odbiorców będą ograniczone te koszty z kolei będą jak rozumiem musieli ponosić przedsiębiorcy, którzy produkują dokładnie się, ale w zamian dostanie rekompensatę hitu przechodzimy do drugiej części tej ustawy to znaczy w jaki sposób wy będziecie mogli się ubiegać o rekompensatę w oparciu o świadczenia, które mają składać nam nasi klienci spółdzielnie mieszkaniowe wspólnoty TBS-y, których doświadczeniach będzie informacja Toure podmioty, które gospodarstwa są uprawnione do tej rekompensaty, czyli tych niższych taryf w niższych rachunków szacowanych ilości zużycia ciepła będziemy liczyć różnice pomiędzy kosztami, które wynikają z zatwierdzonych przez prezesa urzędu regulacji taryf, a tymi maksymalnymi cenami dopuszczalnymi dostosowania i oto różnice wystąpimy do zarządcy rozliczeń to taki podmiot SA skarbu państwa, która ma zwrócić przedsiębiorstwo ciepłownicze mu to różnice i ta ochrona i gospodarstw i wypłata różnicy dla przedsiębiorstw ma obowiązywać od 1października do końca kwietnia przyszłego roku, czyli przez cały najbliższy sezon grzewczy ten mechanizm panie prezesie, który pan teraz opisał to część z nas może wydawać się trochę skomplikowane to może zapytam w ten sposób czy ten ten mechanizm ten pomysł rządu ma szansę zadziałać czy rzeczywiście te rekompensaty do was trafią my bardzo liczymy na to, że rekompensaty trafią, ale oceniamy od strony realnej zapisy rzeczywiście jest to mechanizm skomplikowane poza tym mamy mało czasu na wprowadzenie pełnej ustawy, bo ona musi funkcjonować już praktycznie za miesiąc teraz daje się nie było z wami konsultowane wciąż ustawa nie była projekt ustawy nie był konsultowany nie był konsultowany z nikim, ponieważ nie był poddany zarówno konsultacją międzyresortowym, jaki konsultacjom społecznym na podstawie stosownej uchwały rady ministrów natomiast z czegoś obawiamy na co zwracamy uwagę to jest kwestia rozliczeń tej rekompensaty rozliczeń w formie zaliczkowej i przyjęty mechanizm jest dość skomplikowany i bardzo się obawiamy, aby na czas te rekompensaty trafiały do przedsiębiorstw ciepłowniczych ponieważ, jeżeli będą istotne opóźnienia to w tej trudnej sytuacji przedsiębiorstw ciepłowniczych niskiej rentowności niskiej płynności zagrożony może być płynność finansowa co to oznacza mówiąc ludzkim językiem tak co oznaczają w praktyce to oznacza, że taki taka firma ciepłownicza na takich spółek firm proszę mnie poprawicie około 400 w całej Polsce czy to te kłopoty finansowe oznacza, że ona nie będzie działać jeśli nie dostanie na czas tych rekompensat ma pan rację tych przedsiębiorstw z koncesją, czyli zatwierdzone taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki jest około 400 natomiast wszystkich podmiotów, które będą uprawnione do tych rekompensat jest około 1100, czyli dla tych 7 set rekompensatę na tych samych zasadach, ale będzie wypłacała gmina to też pokazuje poziom skomplikowania tej operacji, ale wrócę do tego pytania co to oznacza w praktyce, że na czas dana firma nie dostanie pieniędzy musimy mieć zapewnione przychody ze ze sprzedaży ciepła i to na bieżąco w tych cyklach płynnie miesięcznych m.in. o to, żeby móc na bieżąco kontraktować kupować paliwa chociażby węgiel to jest niezwykle istotne szczególnie teraz, kiedy mamy sytuację kryzysu energetycznego, kiedy jeszcze bardzo wiele firm szczególnie tych małych średnich nie ma zgromadzonych zapasów na całą zimę, więc na bieżąco trzeba kupować węgiel, który przypomnę w imporcie zdrożał pięcio sześciokrotnie krajowy węgiel dwuipółkrotnie, a zatem możliwość i pozyskiwania pieniędzy za sprzedany towar ciepło systemowe dzisiaj kluczowe by rozumiem jak nie ma pieniędzy nie ma węgla jak nie ma węgla nie ma ciepła oczywiście to jest normalna zależność rynkowa podkreślam nie zakładamy takich czarnych scenariuszy, że ciepła nie będzie jednak tylko dopytujemy o to, żeby straszyć broń Boże naszych nasze słuchaczki słuchaczy, ale takie wrażenie, że dyskusja o tym kryzysie energetycznym trochę przestrzeni publicznej brakuje nam szczerości, zwłaszcza ze strony rządzących wydaje się, że nie wiemy wszystkiego w jakiej sytuacji jesteśmy stąd tak otwarcie dopytuje czy musimy liczyć przed tą nadchodzącą jesienią zimą reprezentuje samorząd gospodarczy samorząd gospodarczy z definicji zawsze jest merytoryczne mówimy prawdę chociażby ona byłaby najtrudniejszą nie straszy te, ale dostrzegamy również pewne zagrożenia, ale co za tym idzie proponujemy konkretne rozwiązania myśmy proponowali te rozwiązania dzisiaj przy przyjmowane w ustawie znacznie wcześniej występowaliśmy również o to, żeby zapewnić możliwość np. gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw są bardzo trudnej sytuacji finansowej po to, żeby na tzw. rynku zdobywać kredyty na zakupy paliwa co nawiasem mówiąc też jest realizowane przy pozytywnej współpracy banku gospodarstwa krajowego Urzędu Regulacji Energetyki tego typu gwarancje kredytowe zostaną uruchamiane dla przedsiębiorstw, więc jest to taki element równoległych działań po to, żeby właśnie uniknąć sytuacji, w których nie będziemy mieli paliwa, a ludzie musieli obniżać parametry naszych sieciach czy też nie dogrzewać naszych mieszkań, aczkolwiek tutaj jeszcze, ale element, który muszę podkreślić, ponieważ dużą rolę do wypełnienia mają również nasi odbiorcy Otóż my już jako samorząd gospodarczy jako izba gospodarcza 2,5 roku temu wprowadziliśmy kampanię, którą realizujemy do dzisiaj 20 stopni dla klimatu, ponieważ pokazaliśmy, że średnia temperatura w naszych mieszkaniach jest 22 stopnie mówimy obniżymy chociażby o minimum 2 stopnie, a może nawet jeszcze niżej, bo dzięki temu nasze rachunki będą niższe o kilka procent zaoszczędzimy co najmniej 1 000 000 ton węgla dzisiaj sytuacja kryzysu ma kapitalne znaczenie w 2 kształtujemy prawidłową racjonalną postawę, jeżeli chodzi o użytkowanie wszelkiego rodzaju energii to jest kolejny element, którego chyba brakuje nam wciąż w tej debacie publicznej to znaczy za mało mówimy o tym oszczędzaniu energii w obliczu kryzysu energetycznego za mało szli spojrzymy na te dyskusje, które toczą się na Zachodzie Europy państwa gościem w magazynie EKG przypomnę jest dzisiaj pan Jacek Szymczak z Izby gospodarczej ciepłownictwo polskiego to muszę dopytać, gdzie publiką idą zakupy węgla przy tej sytuacji, którą teraz mamy tego węgla brakuje, a jeśli jest to bardzo drogi zaczniemy od tego, że poparciu nasze badania, które przeprowadziliśmy na około 120 przedsiębiorstw około 30% nie ma płynności finansowej w związku z tym to jest problem z możliwością zakupu węgla, nawet jeżeli byłaby podaży, skąd te gwarancje kredytowe są niezbędne niezbędne, o których wspomniał rozwiąże ten problem i to rozwiąże ten problem powinna być także w tych firmach przez tego węgla zabraknie to zabraknie ciepła dla tak dla pamiętajmy, że czas jest kluczowy, ponieważ te gwarancje kredyty powinny być udzielane już teraz po to, żeby można było kupować Węgier, a szczególnie w tych małych średnich przedsiębiorstwach większości nie ma zgromadzonych zapasów na cały tzw. sezon grzewczy zakupy będą odbywały się sukcesywnie co miesiąc pamiętają jeszcze 1 kwestii o transporcie chyba go węża Otóż to, bo to też niełatwa sprawa przy tak dużym zapotrzebowaniu rozwieźć po całym kraju mamy też namacalne już sygnały, ponieważ m.in. PKP Cargo wiele tygodni temu skierowało pismo do naszych przedsiębiorstw informujących prosząc, żeby zamawiać transport już teraz w czwartym kwartale tego roku nie gwarantuje terminowych dostaw tyle tylko, żeby teraz zamawiać po pierwsze, węgiel musi być po drugie musi mieć pieniądze ustalone harmonogramy na zakupy no i w związku z tym na transport tego paliwa i jeśli ktoś nie zdąży z tym, żeby sobie zarezerwować taki jak umownie powiem ten ten wagon, który nam ten węgiel przywiezie tu są 2 kwestie winy strony to co wspomniałem edukacja edukacja oraz edukacja dla naszego społeczeństwa trzeba mówić prawdę i uczyć oszczędzania również ciepła, a z drugiej strony być może trzeba będzie sięgnąć do przepisów prawa to jest rozporządzenie rady ministrów jeszcze w grudniu ubiegłego roku, które dopuszcza taką sytuację kryzysową, iż np. z powodu braku paliwa et Cetera w oparciu o plany kryzysowe, które przygotowuje przedsiębiorstwo i kieruje do wojewodów może będą wprowadzone na podstawie tego rozpad tego rozporządzenia ograniczenia w dostawach czemu nie oznacza to, że będzie naszych mieszkaniach zimno tylko temperatur prostu będą niższe będą niższe, czyli cała nadzieja w tym, że zima będzie dla nas łaskawa nie będzie tak sroga paradoksalnie po raz pierwszy, a w tej branży jestem już ponad 20 lat bardzo chcemy, żeby to była łagodna zima to nie jest działanie wbrew interesów ciepłownictwa czy też przedsiębiorstw to jest to jest taka postawa, która może być bardzo pożądane z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła, o czym mówił państwo dziś pan Jacek Szymczak prezes zarządu Izby gospodarczej ciepłownictwo polskiego bardzo dziękuję za rozmowę również bardzo dziękuję to była pierwsza część magazynu EKG w radiu TOK FM czas informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA