REKLAMA

Prezes URE: jestem zwolennikiem zamrożenia taryf gazu dla odbiorców indywidualnych w przyszłym roku.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-08-31 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:47 min.
Udostępnij:

O mrożeniu taryf na gaz, sezonie grzewczym i ogrzewaniu, decyzji Gazpromu, o ewentualnych brakach gazu, ustawie dla ciepłownictwa, jakości dostarczanego węgla, elektrowni w Jaworznie, cenach prądu, odbiorcach taryfowych, zaległościach płatniczych odbiorców mówił Rafał Gawin

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG jedyną taką audycję o gospodarce naszym pierwszym gościem jest dziś prezes Urzędu Regulacji Energetyki pan Rafał Gawin dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie prezesie będziemy w Polsce w przyszłym roku mrozić taryfy na gaz Szanowni Państwo ja oczywiście nie zna odpowiedzi na to pytanie, bo takie działanie oczywiście wymaga działań też po stronie Rozwiń » legislacyjnej, czyli tutaj inicjatywa jest oczywiście po stronie rządu, a następnie prac parlamentu to taką zapowiedź służyła minister klimatu Anna Moskwa, więc rozumiem, że to jest coś co nas czeka w przyszłym roku tak natomiast jest rzeczywiście także tam mrożenie w obszarze gazu tak cen gazu dla szczególnie klientów indywidualnych ma miejsce w tym roku i ja również jestem, gdyby zwolennikiem czy też rekomenduje podjęcie czy kontynuowanie tych działań w przyszłym roku na salony oczywiście uzasadnione obecną sytuacją rynkową czy też notowaniami cen gazu wtedy też w Polsce panie prezesie to liczy ile to mrożenie będzie nas kosztować w przyszłym roku biorąc pod uwagę to co w tej w aktualnej sytuacji dzieje się z cenami gazu, które biją wszelkie rekordy czy to oczywiście jest do policzenia i jesteś także że, że my chociażby po naszej stronie Urzędu Regulacji Energetyki też takie szacunki robimy, ale też prawdą jest to, że ceny gazu się zmieniają oznaczone się dynamicznie rosną takim średnim tak ujęciu natomiast one on jest także one się zmieniają w czasie czasami szybciej rosną późniejsza jakieś korekty na rynku to też obserwujemy w chociażby w ostatnich ostatnich dniach na wszystko też wpływa tak na na budżet chociażby takiego mechanizmu, który też, który funkcjonuje dzisiaj, więc one wymagań, gdyby taki bieżącej analizy tak też bieżącej aktualizacji, więc też trudno jest powiedzieć ile taki budżet mógłby np. wynik w skali całego portal portal wysokie napięcie PL przygotował taką analizę, z której wynika, że w przyszłym roku jeśli rząd podejmie na tym polu żadnych działań to koszty ogrzewania domu gazem może wzrosnąć do 25 000zł co jak czytamy zrujnował budżety 2 000 000 gospodarstw domowych, a taka próba interwencji ze strony rządu mogłoby kosztować rząd nawet 60 000 000 000zł to tak, odwołując się do szacunków które, które wy macie to to są realne koszty, z którymi możemy się mierzyć w przyszłym roku wszystko oczywiście zależy od tego w jaki sposób też liczona cena odniesienia to znaczy ja też trudno odnieść się do tej wysokości je rozumie potencjalnego wsparcia tak czy też mechanizmu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych po torze zamrozić ceny gazu oczywiście też pytanie, jakim poziomie ceny gazu powinny być zamrożone czy też na poziomie tego roku czy jednak mimo wszystko tak to dopuszczone zostanie jak wzrost cen gazu, czyli inaczej mówiąc korekta taktów w stosunku do tego do tej ceny która, która dzisiaj jest ceną ceną taryfową, więc to wszystko wpływa na to czy jaki budżet, niemniej ja zgadzam się na pewno 1 wypowiedzią, że bez jakichkolwiek interwencji rzeczywiście na ten wzrost cen gazu może doprowadzić jeszcze bardzo silnie tak zwiększyć ubóstwo energetyczne nosi odbiorców kraj pytanie jak silnie także mocno to zaczęto o tym jak gdyby takim szacunkiem ta którą, który daje jak jakiś obraz tak tej całej sytuacji szczęście jest wzrost cen gazu, jeżeli dzisiaj Teresie nie tej tej pułapu owej, czyli te mechanizmy ochrony odbiorców tak cena gazu zatwierdzana jest na poziomie 200zł za megawatogodzinę, a notowania są już dzisiaj znacznie przekraczający 1000zł, a nawet dziś bliżej pojawiały się 2 tysięcy złotych za megawatogodzina to pokazuje, gdyby obraz obraz tej zmiany tak to znaczy w jakim stopniu rzeczywiście ten budżet ca czy też Note mechanizm taki, jakim pan, jakim stopniu on wymaga finansowania, więc widać skalę, gdyby wzrost jest dziś bardzo bardzo dużo i pan z takim zwolennikiem interwencji raczej ogólnie biorąc jestem przeciwnikiem interwencji na rynku natomiast obecna sytuacja rynkowa, a moim zdaniem taką interwencję interwencję noszenie nie uzasadnia tak zresztą myślę, że też nie jestem ci specjalnie wyjątkowy czy też 1 taki głosów pojawia się myślę, że wiele jej również ta dobra w naszym kraju, ale też w tym w przestrzeni miesiąca na Europę z takich głosów nie brakuje co dla cen gazu oznaczono dzisiejsza decyzja Gazpromu wcześniej zapowiedziano o tym, że będą wstrzymane dostawy gazociągiem Nord Stream 1 już wydarzyło planowo ma potrwać 3 dni, ale są duże wątpliwości czy te dostawy gazu tą drogą powrócą uczyłam się, że nie jest jak specjalne też zaskoczenie, że Rze, że takie w te działania czy też takie takie wydarzenia mają mają miejsca zresztą one miały też miejsce jakiś czas temu też rzeczywiście były obawy co do tego czy dostawy gazociągiem rocznym 1 nocy 1 powrócą na myśli, że to jest taka wszak być przemyślana polityka tak przedsiębiorstwa Gazprom, a w zasadzie można być też polityka już nie tylko samego przedsiębiorstwa, ale i państwa Rosji co do tego, żeby rzeczywiście bardzo mocno ingerować w rynki energetyczne europejskie to oczywiście jest silnie powiązane z tą samą sytuacją geopolityczną wojną czy agresją Rosji na na na Ukrainę no popatrz oczywiście co się wydarzy z drugiej strony też słyszymy takie troszkę bardziej uspokajające sytuację co do poziomu napełnienia magazynów gazu w Europie w Polsce mamy już 100% tak euro, ale resort odpowiada za no niezbyt dużą część naszego zapotrzebowania 1520% zgadza się znaczeń rzeczywiście te pojemności magazynowe jak relacja tych pojemności do zapotrzebowania jest na pewno inna niższe niż w innych krajach znaczy te kraje, które rzeczywiście te powinności są Sousa dużo dużo większa, ale wykonaliśmy hamulce rzeczywiście możemy być spokojni przed jak ja myślę, że nie należy budować jakiś taki scenariusz bardzo bardzo katastroficzne to znaczy jednak trzeba spojrzeć na to oczy ja jestem raczej natury optymistą nie bez ministra oczywiście rozważyć, czego może trzeba być realistą panda znaczy oczywiście robię wszystko, żeby rzeczywiście bardzo bardzo silnie stąpać po ziemi jako jako jako realista, ale z drugiej strony tak jak mówiłem nic się też nie wskazuje na to, abyśmy żyć budowali tak bardzo katastroficzne scenariusz, a czy nie brakuje panu dzisiaj takiej Jasnej deklaracji ze strony państwa w stosunku np. do przedsiębiorców dużo mówimy o takich odbiorcach na takich odbiorcach jak my po prostu konsumenci, czyli brakuje panu takiego komunikatu jasnego co jeśli tego gazu w Polsce zabraknie mieliśmy ostatnio nie z powodu braku gazu z powodu cen gazu zatrzymanie produkcji w zakładach Azotowych przed nami dopiero przed na miejsce także czy dzisiaj nie brakuje panu albo jakiś rewizji przepisów, które dzisiaj mamy albo jasnego komunikatu co się będzie chciało, żeby nie było także dziś mówimy, że będzie wszystko okej przyjdzie kryzys będziemy dopiero wtedy się zastanawiać co z tym zrobić oczywiście w tak trudnych sytuacjach tutaj nie ma też bardzo prostej odpowiedzi czy też 1 działania które, które jak rozwiąże wszystkie wszystkie problemy myślę, że też pakiet wielu wielu różnych rozwiązań redaktor wspomniał chociażby ciepłownictwie nasłuchaliśmy się chwileczkę wiadomości też człony to też jest informacji jest to informacja publiczna dostępna w piątek przy parlamencie będzie omawiany projekt ustawy dla dla ciepłownictwa, jeżeli chodzi o wsparciu odbiorców gospodarstw domowych o w zakresie dostaw ceny gazu dla dla celów właśnie gospodarcza umowy czy też grupy odbiorców chronionych tutaj też pan minister Moskwa zapowiedziała pewne działania jest też bardzo wiele by gdyby prace też dyskusji dla odbiorców energochłonnych to wynika, że za moment wróćmy do tego biznesu tak mówi tylko o tym, że tutaj nie ma jednak 1 prostego rozwiązania oraz wynika też z tego także, że jakakolwiek ingerencja po stronie rynku energetycznego w tym obszarze biznesu tak może wpływać też na warunki konkurencji w tym momencie mierzymy się z problemem pomocy publicznej czy takie nieuprawnionej pomocy publicznej dlatego nie ma tutaj bardzo prostego rozwiązania, czyli nie można powiedzieć, że nie wiem mrozi ceny na jakim poziomie, bo to po pierwsze, wymaga pieniędzy, aby rzeczywiście z rekompensat przedsiębiorstwa energetyczne, bo ceny gazu przynajmniej sami się nie zaczaruje my tak jeśli tak mogę jeśli tak mogę powiedzieć, choć również na poziomie Unii Europejskiej takie dyskusje są prowadzone jeszcze czekają powiedział też może ten problem, z którym się zmagamy wymaga takiej szerszej dyskusji w odpowiedzi tylko w Polsce też w unii zatrzymajmy się przy tych ciepło wnika czy przedsiębiorstw ciepłowniczych, których powiedzieliśmy ważnym istotnym elementem działania takich przedsiębiorstw jest węgiel czy pan jako szef Urzędu Regulacji Energetyki monitoruje jakość węgla, który teraz dociera do nas do Polski z różnych stron świata czym, jeżeli chodzi o samą jakość węgla to jest po pierwsze, powinność samych przedsiębiorstw energetycznych one najlepiej wiedzą jak węgiel powinien być używany w ich w ich instalacjach 2 jak pana obowiązkiem jest monitorowanie zapasów, więc pytanie czy też po stronie Urzędu Regulacji Energetyki należy monitorowanie, jakiej jakości jest ten węgiel tak, żeby samo spełnienie tego warunku, że mamy zapasy jednak, żeby miało sens to jest pytanie może inaczej, o czym oczywiście tak jak pan redaktor wspaniałym monitorujemy zapasy węgla i taki monitoring zrobiliśmy 15maja teraz w zasadzie go powtórzymy no wszystko wskazuje na to, że to będzie na dzień 15września, żeby pokazać też stan zapasów w całej energetyce, bo to nie jest tylko ciepłownictwa, ale też elektroenergetyka zawodowa także ten monitoring monitoring takim ciągłym w stosunku do przedsiębiorstwa np. zgłaszają nam tak ubytki w zakresie tych obowiązkowych zapasów, ale też chętnie szeroki monitoring jak tematy, a także ZOZ dochodzą do nas nieoficjalne niepotwierdzone informacje, że jest to węgiel wątpliwej jakości tak natomiast sama jakość oczywiście też wpływa na pracę same prace instalacji tak tych tych energetycznego czy w elektroenergetyce ciepłownictwie oczywiście czy też może wpływać taki oczywiście może mieć jakiś pośredniej związek z no stanem technicznym tych urządzeń, tak więc to jest raczej obszar dziś bardziej bardziej koncesyjnym tak jak mówi, jeżeli chodzi o samą jakość na czym przede wszystkim skupiamy się na obowiązku utrzymywania zapasów natomiast jak mówiono w każde urządzenie tak ma też swoje tam wymagania techniczne Pique odpowiedział, że przedsiębiorcy, żeby nasze osiągnięcia tego, którego zadaniem trzeba też powiedzieć utrzymywanie zapasów też odpowiedzialność przedsiębiorców natomiast się na naszą rolą jest przede wszystkim monitorowanie i wyciąganie konsekwencji ktoś nie realizuje skoro tej jakości węgla jesteśmy czy niepokoi pana niepokoją pana problemy bloku energetycznego w Jaworznie, który być może właśnie z powodu złej jakości węgla musiał wstrzymać pracę czy się o tym w tej chwili się odnieść do przyczyn natomiast jeśli pan redaktor pyta czy niepokoi to sytuacja na pewno nas niepokoiło jako urzędników, bo dziś jest także chcieliśmy takie postępowanie wyjaśniające jeśli tak to mogę nazwać prosiliśmy spółkę tak przedstawia sytuację odnosi się prace tego bloku czy niepokoi nas jak dla przede wszystkim 2 powodów czy zasadniczo to jest to jest nasz zbliżający się okres jesienno-zimowy taki jednak mimo wszystko wpływ tak dużego bloku energetycznego w systemie na Nana na bilans energetyczny właśnie w tym okresie jesienno jesienną zimowym jest mato szczególne znaczenie jest też tutaj nie należy być zaskoczony tak będzie też organy regulacyjne takie postępowanie podjął z drugiej strony też częścią obowiązki koncesjonariusza właśnie w zakresie utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie technicznym, ale nie ma pan odpowiedział prezesurę, kiedy ten blok może powrócić do systemu nie to znaczy jedynie, bo ci się tutaj bazujemy przede wszystkim na innych racjach medialnych czy medialnych wiem czy inaczej publicznie dostępnych tutaj też wspomnę, że to też nie jest informacja czy wiedza jakaś tajemna, bo to jest też obowiązek spółki remontowe tak, aby komunikować się zarówno i gdyby czas awarii tak, ale także czas powrotu tego tego bloku do systemu także ta wiedza jest dostępna jest obowiązek mówi remontowy, więc tej straty, więc mam to na koniec panie prezesie pomówmy o cenach prądu co nas czeka w przyszłym roku czy pan podtrzymuje swoją prognozę, że ceny powinny wzrosnąć o 180% oraz trenerzy to od razu z pieszej ze sprostowaniem nie powinni my nie powinniśmy one powinny w wielu dotyczy też informacje którymi siedzieliśmy i publicznej i też na państwo wiecie stroną rządową raczej mówiliśmy, że tak się może zdarzyć taki, a co się wydarzy co się wydarzy to pewnie trudno nam odpowiedzieć, bo Boya tutaj również też no bazuje oczywiście na informacjach i wynikających z naszej nazwijmy to naszych prac współpracę tak ze stroną rządową ona też małe, gdyby swój naturalny charakter, bo tak jest, ponieważ nie mamy inicjatywy legislacyjnej sami sami nie możemy proponować przepisy prawa, więc sekty w naszym naturalnym teraz ruszą do współpracy jest tutaj strona strona rządowa, ale też wypowiedzi to znowu wraca do wypowiedzi Pani Minister Moskwę z ubiegłego tygodnia się dobrze pamiętam podczas konferencji prasowej w Strachocinie Pani Minister również mówiła o tym, że w zakresie elektroenergetyki są prowadzone prace w zasadzie te przepisy są już na ukończeniu czy też prawie ukończona trwa dyskusja jeszcze wewnętrzne co do nazwijmy to poziomu tak tej ceny pułap powyżej poziomu mrożenia mrożenia cen mechanizmu finansowania także tutaj bardzo cieszy czy też, że oczywiście też nasze rekomendacje czy postulaty się znalazły na taki odzwierciedlenie tak stać praca praca rządowy tak jak wspomniałem ogólnie nie jestem zwolennikiem interwencji w rynku, ale ta sytuacja tak Otóż to do siebie zaś zdaje się, że trwają postępowania w pańskim urzędzie dotyczące podwyżek cen prądu jeszcze w tym roku wnioski jak rozumiem trafiły ze strony 3 największych dostawców energii, kiedy te postępowania mogą zakończyć rzeczywiście takie wnioski trafiły one już to postępowania rzeczywiście chwilę trwają, ale też przedmiotem tego postępowania jest to czy rzeczywiście Stuart sytuacja rynkowa tak czy wszystkie okoliczności, które są rzeczywiście nie jak uzasadniane tym wniosku uzasadniają tak jakby na przyjęcie tej tej tej korekty taryfy tutaj też chciałbym powiedzieć, że to są wnioski nie nowe taryfy korekty istniejących taryf i na zasadzie Sporysza Rysia, którzy wciąż leżało, żeby zmienili się docentowi to znaczy ani nie ani ani kilkunastu kilkudziesięciu procentowym, więc tutaj też myślę, że to wymaga wyjaśnienia warto wyjaśnić wart znacznie mówimy o nowych taryfach mówimy o kilkudziesięciu czy nas tylko ograniczeń tak, ale czy dla pana nie jest jakimś znakiem czasów to, że do tej pory te wnioski o wyższe taryfy jednak pojawiały się w tym cyklu rocznym nie w trakcie roku zgadza się to czy to jest tak rząd rzeczywiście się pojawiały w cyklu rocznym, ale pies, gdy powodem takiej sytuacji też było to my się w tej naszej polityce taryfowej zawsze oczekiwaliśmy od spółek w momencie przedkładania taryfy do zatwierdzenia czy też w momencie zatwierdzania spółka rzeczywiście minimalizuje no to ryzyko ta, która jest, które mogłaby rzucać odbiorców końcowych innymi słowy to znaczy zawsze oczekiwaliśmy, że na potrzeby tych odbiorców taryfowych spółka rzeczywiście ma zakontraktowane niemalże cały wolumen energii elektrycznej tak czy to znaczy, że ten to ryzyko cenowe w zasadzie można powiedzieć istnieje czy też z silniejszymi ograniczone tutaj ta argumentacja jest wzrost zapotrzebowania i jak gdyby nie cena wynik dotycząca właśnie tej dodatkowej dodatkowej energii elektrycznej badamy czy to jest rzeczywiście coś co miało prawo się wydarzyć było nieprzewidywalne jasne czy to mieści się, gdyby w granicach ryzyka podstawą działania przeciw bardzo krótko na koniec panie prezesie jesteśmy po czasie czy macie szacunki dotyczące tego ile ilu Polaków może nie być stać na opłacenie rachunków za energię mamy różnego rodzaju dodatki, ale mam też dwucyfrową inflację może się tak zdarzyć, że wiele osób nie będzie stać na pokrycie tych tych rachunków czy są w ogóle takie szacunki panie redaktorze odpowiem w ten sposób łączy w tej chwili takich szacunków nie ma natomiast przytoczę tylko krótko 2 rzeczy czy wybiegłem przepraszam 2020 roku, gdy mieliśmy taki kryzys pandemiczny myśmy uruchomili taki monitoring dotyczący zaległości płatniczych w rozliczeniach za energię elektryczną gaz odbiorców różnych grupach taryfowych, czyli poczynając od indywidualnych poprzez przedsiębiorstwa energetyczne wracamy do tego monitoringu, więc też w najbliższych miesiącach będziemy się temu przyglądali toteż, żeby mieć właśnie informacje na temat chce tych zaległości płatniczych, które oczywiście przyczyn nie będziemy znali może bardzo szczegółowo, ale tak jak pan redaktor powiedziano należy się spodziewać jeśli one rzeczywiście czy należność ustala się zwiększy, bo to też jest także zawsze są odbiorcy, którzy dziś mają za zaległości, ale jeśli skala będzie zwiększana pewnie to należy wiązać z tym są sytuacją gospodarczą, o czym mówił Rafał Gawin szef Urzędu Regulacji Energetyki panie prezesie bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA