REKLAMA

"My dopiero teraz będziemy widzieli efekty pierwszych podwyżek stóp procentowych"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-09-07 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:13 min.
Udostępnij:

O RPP, stopach procentowych i ich podnoszeniu, prognozach, przewidywaniach podwyżek, inflacji, kosztach utrzymywania przedsiębiorstw mówili Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek, Anna Cichy, Grzegorz Maliszewski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka druga część magazynu EKG 24 minuty po godzinie dziewiątej są już razem z nami Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insights dzień dobry dzień dobę dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwa ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry i Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium dzień dobry witam serdecznie dzisiaj posiedzenie rady polityki Rozwiń » pieniężnej po wakacyjnej przerwie biorąc pod uwagę 161% inflacji myślą państwo, że potwierdzą się prognozy sopockiego molo ja przypomnę te prognozy prezesa Glapińskiego są takie, że rada polityki pieniężnej prawdopodobnie podniesie stopy procentowe już tylko 1 raz tylko 25 punktów bazowych i zakończy cykl podwyżek pani Hanna ich ja bym zostawiła molo w spokoju, ale tak spodziewam się jeszcze jakieś podwyżki dzisiaj ze względu na koncert w tym przyspieszaniu inflacji ciężko byłoby obronić decyzję o zaprzestaniu podobno już w tej chwili dr Małgorzata Starczewska Krzysztoszek zdecydowanie, gdybym była członkiem rady polityki pieniężnej optowałem za oczywiście podniesieniem stopy referencyjnej to nie 25 punktów bazowych, o których pan przed chwilą wspomniał, ale o nawet 50 punktów bazowych natomiast, jaka będzie decyzja na bardzo trudno jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że może być też także część członków rady polityki pieniężnej z prezesem Glapińskim uznają, że właściwie podnoszenie stóp już się nie przekłada się na żadne korzyści w polityce pieniężnej i te stopy mogą oczywiście nie zostać podniesione, tym bardziej że prezes Glapiński już naprawdę dużego czasu sygnalizuje, że dla niego priorytetem jest wzrost gospodarcza inflacja dla nas priorytetem przed dla mnie priorytetem jest zdecydowanie inflacja a gdzie jest granica tej relacji pomiędzy właśnie wzrost gospodarczy na inflację biorąc pod uwagę podwyżki stóp procentowych Grzegorz Maliszewski w trudno precyzyjnie ocenić natomiast trzeba mieć na uwadze, że rada od października, kiedy rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych podniosła je o 640 punktów bazowych, więc to jest bardzo duży ruch, na który gospodarka już reaguje póki co widzimy to w danych o agregatach monetarnych, z których wynika, iż kredyt mieszkaniowy, ale też konsumpcyjny bardzo wyraźnie wyhamował to jest spadek o ponad 60% w stosunku do roku ubiegłego, więc ten popyt na finansowanie z pana wysoka inflacja przekłada się też na spadek popytu konsumpcyjnego, więc przy takiej skali zacieśnienia monetarnego należy spodziewać się wyraźnego wyhamowania gospodarki stopy procentowe mają to do siebie, że gospodarka na ich ruchy reaguje z pewnym opóźnieniem, więc my dopiero teraz tak naprawdę będziemy widzieli efekty pierwszych podwyżek stóp procentowych, które zaczęły być dokonywane pod koniec ubiegłego roku, więc ja zakładam, że rada polityki pieniężnej powinna podnieść jeszcze stopy procentowe, ponieważ inflacja jest wysoka jak zwróć uwagę, że nie tylko na to 161 telefon redaktor wspomniał też jest odczyt ogólnej inflacji zwróciłbym uwagę na inflację bazową, która eliminuje wpływ energii i żywności, a ona wg moich szacunków na bazie tych danych wstępnych GUS inflacja ogólnej przyspieszyła do 9 i 8% rok do roku, osiągając nowe historyczne maksimum co więcej przyspieszyła również prawdopodobnie dynamika inflacji bazowej miesiąc do miesiąca one w ostatnich 2 miesiącach w czerwcu i lipcu wynosiła 06, kiedy na początku roku wynosiła 1% i to nam ekonomistom dało taki tak takie światełko nadziei, że ta inflacja bazowa zaczyna wyhamowywać, a way i sierpniu prawdopodobnie przyspieszyła to 08, więc inflacja nie tylko energii i żywności, ale też inflacja popytowa jest silna, więc polityka restrykcyjne musi być polityka monetarna musi być restrykcyjne i dlatego też ciągle jest przestrzeń do podwyżek stóp procentowych natomiast biorąc pod uwagę ile do tej pory tych podwyżek już się dokonało to wydaje się, że rada może chcieć zmniejszyć tempo tych podwyżek, podnosząc o 25 punktów bazowych dając też taką elastyczność w działaniu o warunkach spływającego wzrostu gospodarczego natomiast nie musi oznaczać, że wrześniowa podwyżka, która prawdopodobnie dzisiaj nastąpi będzie ostatnio a kiedy my możemy zobaczyć efekty pierwszych podwyżek stóp, bo chcielibyśmy tak czy to też patrząc na nasze portfele, żeby to już było tuż-tuż wręcz chyba nawet tego oczekiwaliśmy w sierpniu, ale mu Grzegorz przed chwilą powiedział, że te, jakie konsekwencje podnoszenia stóp od października zeszłego roku już widać tak, dlatego że popyt na kredyt jest istotnie mniejszy Grzegorz mówiło o 60% o los o tyle spadł popyt na kredyt w państwa informacjach wcześniej była informacja o tym, że nawet 34 to jest taki spadek, a więc efekty pierwsze są natomiast też chodzi o to, aby moi ograniczyć skłonność do zaciągania kolejnych kredytów tak, żeby nie pobudzać dodatkowo popytu natomiast warto obserwować te badania, które prowadzi co miesiąc GUS, a mianowicie koniunkturę konsumencką po to, żeby patrzeć na to jak gospodarstwa domowe oceniają sytuację swoją, oceniając sytuację gospodarki, ale także jak wygląda skłonność do zakupów dóbr trwałego użytku co czegoś obawiają się, choć bezrobocie i przede wszystkim oczekiwania inflacyjne, czyli jak widzą nie tylko te ceny, które dotykają ich tu i teraz dzisiaj, ale także jak widzą to jak będą zachowywać ceny w perspektywie 12 miesięcy i tutaj znowu był jest pewien delikatnie pozytywny sygnał z ostatniego badania koniunktury, który pokazuje, że ten odsetek osób, które mówią o tym, że ceny wzrosną jeszcze ręcznie tak cen inflacja wzrośnie jeszcze ten odsetek leciutko maleje już od 2 czy 3 miesięcy, więc jeśli rzeczywiście tu silnie zobaczymy, że ludzie nie obawiają się, że inflacja będzie szła w górę to jest już pozytywny sygnał właśnie tej polityki pieniężnej tylko problem polega na tym, o czym wielokrotnie szyb państwa szusuje eksperci mówili, że polityka monetarna polityka pieniężna byłaby znacznie bardziej skuteczna, gdyby nie przeszkadzało w tym to co robi rząd z myślą polityce budżetowej głównie polityce fiskalnej i gdyby te 2 polityki ten polisy miks spójne były spójne to myślę, że mielibyśmy efekty znacznie znacznie szybciej znacznie silniejsze nawet jeśli już kończy jeśli popatrzymy na prognozy, które są na przyszły rok dotyczące tego co się będzie z inflacją wzrostem gospodarczym w Polsce i strefie euro w krajach strefy euro w ogóle Unii Europejskiej i w stanach Zjednoczonych to te prognozy mówią o tym, że u nas będzie ciągle dwucyfrowa inflacja bardzo niski wzrost produktu krajowego brutto natomiast już w strefie euro Stanach Zjednoczonych ta inflacja będzie bardzo niska w stosunku do tego co w tej chwili na poziomie przy 4% i ten wzrost gospodarczy będzie silniejszy jak te prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, ale też inflacji wpływa kryzys energetyczny, który nam się już rozpędza może jeszcze nie odczuwamy go tak mocno w naszych prywatnych portfelach to dopiero przyjdzie, ale odczuwają już chociażby przedsiębiorstwa Hanna ich na pewno wpływa jest ciężko, jakby prognozować, bo nie wiemy dokładnie, jaka będzie skala tego kryzysu, jakiego w Polsce, ale też naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w Niemczech, ale widzimy już na ruch na Zachodzie Europy, które mają na celu Jacek Nowak nie zużycia energii i ograniczenia i z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na mniejszą aktywność przedsiębiorstw również naszych kontrahentów tych, do których eksportujemy na również w Polsce ceny sprawiają, że produkcja niektórych dóbr przestaje się opłacać, bo nie da się każdego poziomu kosztów przerzucić na konsumenta, więc na pewno ten kryzys energetyczny, nawet jeżeli nie dojdzie do czasowych wyłączeń czy ograniczeń w dostępie do energii, a nie można powiedzieć stuprocentową pewnością będzie dojdzie będzie się przekładał na własną aktywność gospodarki przynajmniej w najbliższych 2 kwartałach chyba już powoli musimy się wręcz liczyć z tym, że dojdzie, zwłaszcza jeżeli chodzi o gaz może to jest także jeszcze nam tego głośno nikt nie mówi tak to jest bardzo ciekawe, że jakoś nie planujemy tak by nawet wariantowe nie ogłaszano mamy jakieś plany zapasowe na wypadek, gdyby doszło do takiego albo takiego negatywnego scenariusza myślę, że jest także rząd obawia się, że jeżeli zaczną mówić głośno to wywoła jakąś panikę tymczasem wydaje się wielu osób przynajmniej w sektorze przedsiębiorstw byłoby bezpieczniej wiedząc, że są jakieś plany są równe pan Jan uznawane, jakie one są jak i jakie mogą być konsekwencje np. Homo pierwsza będzie będziemy ten prąd odłączać by miało zabraknąć przy sądach, a dokąd, bo dla kogo dostęp będzie kredytowa na razie słyszymy tylko, że na końcu oczywiście są gospodarstwa domowe, gdzie tego gazu nie zabraknie Hanna Cichy dr Małgorzata Starczewska Krzysztoszek Grzegorz Maliszewski to jest magazyn EKG wracam zaraz po informacjach K2 ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 42 Adam Ozga to jest trzecia część magazynu EKG gośćmi, której są Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych w polityce Insights dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydział nauk politycznych Unii ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ach, automatyzm i Towarzystwa ekonomistów polskich to się wszystko zdarza już bez automatyzmu Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Milenium do pana się zwrócą jak na pańskie prognozy wpływa kryzys energetyczny tak naprawdę trudno precyzyjnie tym momencie to jest precyzować można sobie zakładać różne scenariusze w zależności od tego jak będzie wyglądał dopływ tych surowców energetycznych z Rosji natomiast niewątpliwie to co dzieje się w otoczeniu jest czynnikiem zmniejszającym albo inaczej no tak redukującym oczekiwaną ścieżkę wzrostu gospodarczego i to już przykład z tym co działo się z minionych tygodniach z wstrzymaniem produkcji w grupie Azoty czy Anwilu pokazuje jak złożony może to być problem, bo tego typu firmy jak Azoty generalnie branża chemiczna ona będzie jedną z pierwszych tak naprawdę ograniczeń w dostawach surowców energetycznych jeśli i nie będzie będzie taka konieczność, bo konsumenci gospodarstwa domowe i i instytucje użyteczności publicznej będą miały priorytet, a to powoduje, że kolejne łańcuchy kolejne ogniwa łańcuszka liberalnego będą będą na tym cierpiały i nie i przy tym doświadczenie widać jak potężny mogą to być skutki, a przypomnę, że na razie jesteśmy w okresie letnim jeszcze, więc jesień zima obarczone dużym ryzykiem niewątpliwie perspektywy gospodarki się pogarszają i to pogorszenie wynika nie tylko z kryzysu energetycznego, ale też z ogólnej sytuacji ekonomicznej, która już wcześniej zaczęła się kumulować po wysoką inflację i rosnące stopy procentowe na to składają co negatywnie wpływa na konsumpcję, więc konsumpcja przede wszystkim tak naprawdę będzie cierpiała, bo o gospodarstwo domowe obciążone dużym stopniu kosztami energii będą miały dużo mniejsze możliwości konsumpcji dóbr trwałego użytku i to już teraz widać trochę badania koniunktury, które były tutaj przywoływane, że najsilniej widać to skłonności do zakupu dóbr trwałego użytku, które są opóźniane i producenci dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku akurat tam konie, które port go w czasie silniej w przypadku inwestycji ta akurat może być taki element pozytywny tak jak tutaj rozmawialiśmy w przerwie to oczywiście firmy borykają się z problemem rosnących kosztów i to tworzy zwiększa presję na ich wyniki finansowe na płynność tak naprawdę też finansował bo, bo to jest dla przedsiębiorcy najważniejsze, ale też chodzi o to, żeby z tego kryzysu, którym w, którym się znajdujemy, który będzie się potęgował wyciągnąć lekcję wyjść z tego w długim terminie tak naprawdę zwycięskim i w związku z tym ważne jest, żeby nie tylko neutralizować skutki reagować na to co się obecnie dzieje ale, żeby też inwestować i firmy już teraz prawdopodobnie tak jak tutaj pani w Małgorzatę zwracała wcześniej uwagę podejmują działanie w kierunku poprawy efektywności energetycznej tak również konsumenci powinni do zmieniał swoje nawyki te konsumpcyjne i też nawyki w związku z używaniem energii żeby, żeby nie tylko złagodzić efekty, że tak mają kosztowe ale, żeby też obniżyć zużycie energii, bo o to też tak naprawdę chodzi żeby, żeby gospodarka była bardziej efektywne energetycznie i żeby żeby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, bo to jest też sposób na poradzenie sobie z tym kryzysem, który nie będzie tylko trwał 34 miesięcy czy najbliższą zimę, ale to będzie to będzie sytuacja długoterminowa właśnie mówimy ciągle o tej najbliżsi najbliższej zimie, a to potrwa znacznie dłużej ja bardzo liczę na to, że ktoś wreszcie uczciwie powie ktoś ważny, bo my uczciwie mówimy w radiu TOK FM, że trzeba zdecydowanie energię oszczędzać trzeba się po prostu tego nauczyć nie przegrzewać się tutaj też było ciepło, kiedy wszedłem w studiu Radia TOK FM Janusz Piechociński na koniec naszej rozmowy pierwszej części magazynu EKG powiedział, że grozi nam faktyczna recesja ma rację wydaje mi się, że nie, bo chciał rozluźnić mamy tą techniczną, czyli sytuację, w której kwartał do kwartału na psiej przez 2 kwartały będziemy mieć ujemne wzrost pH czy PKB będzie spadało natomiast faktyczna recesja no mamy drugi kwartał dane 53 rok do roku wydaje się, że nie widzimy na minusie na minus tym roku jako małe całym agregat rocznym 12 miesiącach nie wydaje się to także możliwe w przyszłym roku, aczkolwiek będziemy tak naprawdę szukać po dnie byłyby wszystkie prognozy, które są robione na przyszły rok mówią, że będziemy mieć wzrost poniżej 2 punktów procentowych może być także będziemy nawet mieć poniżej 1%, ale ciągle jeszcze na powierzchni ich głowy będziemy głowa będziemy trzymać należycie tak naprawdę wzrost jedno procentowi to jest to jest żaden wzrost i odczuwanie przez gospodarstwa domowe, ale także przez firmy może być znacznie silniejsze to nie to będzie wynikało z danych, które dane statystyczne, które będzie nam prezentował Główny Urząd Statystyczny, więc wydaje się, że nie natomiast no był rozmawialiście państwo przed chwilą o energetyce jak strasznie trudno jest prognozować w tej chwili zawsze mogę trudno prognozować tak bardzo wiele zmiennych, które mogą się układać inaczej niż to co żeśmy modelach sobie zapisali natomiast proszę zobaczyć tak to, że Rosjanie zachowują jeśli chodzi o gaz tak jak za swoją można było przewidzieć natomiast pytanie o skalę tak czy nocy im do 21 przepraszam zostanie włączony nie wiem po 10 dniach jak poprzednio w lipcu nie wiemy może w ogóle zostanie tego nie jest się myśli, że mamy sygnały z OPEC mówiące o tym, że będą chcieli ograniczyć wydobycie po to, żeby utrzymać się cena na bardzo wysokim poziomie no jest tak dużo zmiennych, które bardzo trudno jest wkomponować w modele na bazie, których prognozujemy wzrost gospodarczy, że no jednoznacznie odpowiedzieć na pewno nie będzie recesji albo na pewno będzie recesja od 3 nie jesteśmy w stanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, aby też Czech był chętnie obejrzę tą jesienną prognozę Narodowego Banku Polskiego dodaje się ona będzie istotnie różniła się od tej lipcowej, gdzie no jeszcze wzrost był jak już na poziomie 17 jeśli dobrze dobrze pamiętam inflacja pewnie także te wskaźniki dotyczące inflacji przy tak będą zmiany podwyższone w stosunku do tych prognoz lipcowych, więc no przyglądamy się temu co się dzieje, aczkolwiek tak jak powiedziałam codziennie może się coś wydarzy co będzie wpływać na to jak będziemy tego dnia o tej godzinie postrzegać rzeczywistość przyszłą w tym łańcuchu w kryzysie energetycznym są przedsiębiorcy mali średni, którzy muszą zapłacić rachunki już teraz odczuwają te no ogromne wzrosty kosztów w wielkiej Brytanii mówi się, że może upaść więcej niż co drugi PAP nie w radiu TOK FM rozmawiają Grzegorz Antolak właściciel cukierni w Warszawie też mówił, że sygnały rynku są bardzo niepokojące czy to jest moment, kiedy przedsiębiorcy powinni słusznie oczekiwać jakiegoś rodzaju wsparcia tarczy pewnie tak to się nazywało Hanna Cichy przedsiębiorcy na pewno takie rozwiązania apelują i miał już sugeruje we wsi dopłaty do firm energochłonnych będą, ale myślę to co jest siada wszystkim najważniejsze to, żeby właśnie poznać plany, jakie jak, gdyby doszło do sytuacji czują szanujemy Energie w jak ją szanujemy do kogo ono jak w pierwszej kolejności to jest jedna z VAT od drugie może to wsparcie dla firm właśnie powinno coś iść w kierunku ich wsparcia inwestycja na poprawę efektywności energetycznej i wsparcia w tworzeniu i Zielonej, a zatem tańszej energii od to są rozwiązania długoterminowa podczas gdy jedno postępowanie pieniędzy jest taką samą ulgą na chwilę, ale na posłów minister się tuż mogą co widzimy zresztą po rynku nawozów także się na podbój dopłaty do wozów wydawał się przez 1 będzie rozwiązany natomiast jak później mamy dokładnie ten sam problem z nawozami tylko na coraz większą od coraz więcej one wydać, żeby jakoś ten problem załagodzić atak naprawdę przecież zamieść pod dywan, bo nie jest rozwiązaniu, a w wypadku takich branż jak tutaj zwracam się do państwa w studiu jak nie będą te cukiernie piekarnie jest jakieś pole do szukania efektywności energetycznej i ograniczania kosztów, kiedy one są w dużej mierze właśnie oparte na kosztach energii na zapewne tak też wszystko zależy od jak w skali działania tak jeśli mamy małą Piekarczyka to podejrzewam że, bo tam koszty są absolutnie zoptymalizowanej przy tej przestrzeni jeśli w ogóle to jest bardzo niewiele natomiast czy większych podmiotach gospodarczych ta przestrzeń na pewno będzie znacznie większe pewnie łatwiej dzięki temu jeśli taką działalność aktywność i innowacyjną i w obszarze energetyki i inwestycyjną firmy podejmą to jest szansa na to, żeby te koszty byłyby mniejsze w stosunku do potencjalnych przychodów natomiast wiedział pan piekarnie cukiernie tak to też trzeba pamiętać o 1 tak oczywiście koszty rosną natomiast pieczywa polskich warunkach jednak jest dobrem absolutnie podstawowym i szansa przerzucania na konsumentów rosnących kosztów jest znacznie większa niż w cukierni możemy zrezygnować z były jedzenia słodyczy ewentualnie od czasu do czasu coś słodkiego w domu co on w stanie oznacza, że będzie to tańsze tak, ale może nam się wydawać, że będzie tańsze to cukiernie takich możliwości przerzucania na nas rosnących kosztów nie mają, a więc tu właśnie każdy biznes oddzielnie trzeba każdemu biznesowi, czyli trzeba się przyglądać po to, móc ocenić, jakie ten potencjał na to zmniejszanie ograniczanie kosztów i Grzegorz Maliszewski na koniec została nam minutami nie będzie też uwagę na ten znaczą już wcześniej tutaj rozmawialiśmy, że oczywiście wspierać trzeba, ale w takich rozmowach traktujemy problem szerzej, czyli oczywiście wspieramy krótkoterminowa, ale też, żeby firmy też z punktu widzenia konsumentów się zastanowić w jaki sposób my możemy ograniczyć zużycie energii czy ciepła żeby, żeby ten problem rozwiązywać systemowo, a nie tylko wspierać finansowo, bo to problemu nie rozwiąże, ale jedno zdanie nie mogę zobaczcie państwo, o czym my właśnie rozmawiamy, dlaczego rząd nas ona, że przyzwyczają do tego, że jest problem idziemy i mówimy trzeba dać jakaś kolejna tarcza jakieś kolejne 5500+100 plus już trzynastka czternastka itd. rząd działania rozwiązuje problemu tak tylko my wiemy, że da my kasę mniej lub więcej będziemy bardziej lub mniej zadowoleni no nie da się mysz w taki sposób jest Polska rządzona gospodarka rządzona już 7 lat i zakresie okaże, że będziemy mieć naprawdę już mamy bardzo poważne problemy będziemy mieć naprawdę takie problemy z, który bardzo trudno będzie nam się wydobyć rynki jeszcze na koniec Europo 4zł 72gr dolar 4zł 76gr frank 4zł 84gr WIG 20 traci 54% bardzo państwu dziękuję, bo magazyny takie, którego gośćmi byli Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych polityce Insights dziękuję dziękuję bardzo, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwa ekonomistów polskich dziękuję dziękuję Grzegorz Maliszewski główny ekonomista banku Millennium dziękuję dziękuję bardzo, program przygotowała Natalia Banaczek realizowała Lidia Prądzyńska po informacjach o dziesiątej Cezary łasiczka zaprosi na audycję Owczarek Adamowska spokojnego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA