REKLAMA

Onkolodzy wypaleni zawodowo

OFF Czarek
Data emisji:
2022-09-12 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w czarne jak wracamy Szanowni Państwo i łączymy się z panem dr. Pawłem Sawczukiem z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Memoriał Sloane carving Cancer Center w nowym Jorku dzień dobry panie doktorze chciałem dobry panie redaktorze dobry państwo, gdzie pana zostajemy panie proszę panie doktorze jeszcze nie profesorze tak i łączy się z państwem z Paryża akurat bezpośrednio z Kongresu europejskiego Towarzystwa Onkologii klinicznej w Rozwiń » jakie są główne wątki tematy co rozpala serca i umysły onkologów, a to akurat tematy są bardzo szerokie i tak naprawdę w każdej każdej dziedzinie Onkologii w każdym typie nowotworów mamy sporo nowości sporo badań, które mogą w niedługim czasie zmienić naszą praktykę kliniczną i wprowadzić nowe schematy nowe leki do leczenia pacjentów myślę, że na perspektywy polskiej może go najbardziej interesować dane dotyczące bezpośrednio polskich pacjentów i polskich onkologów czy m.in. plakat, który jako sekcja młodych onkologów z polskiego Towarzystwa ekologicznej prezentowaliśmy podczas sobotniej sesji, czyli wyniki naszego badania dot dotyczącego wypalenia zawodowego u polskich onkologów oraz takie myślę, że dane najbliższa sercu każdego z na każdego ze słuchaczy w Ośnie to jest wydaje się bardzo ważny wątek, dlatego że można rozmawiać o nowych terapiach nowych lekach nowych sposobach o przełomowych odkryciach, ale jeżeli nie będzie odpowiedniego personelu kadry ludzi, którzy tym zajmują i którzy chcą kontynuować pracę ne w tym zawodzie no to na cóż te wszystkie przełomowe wynalazki w czy czy leki tak, jeżeli wypalenie zawodowe będzie do sięgało onkologów czy szerzej lekarzy na to system stanie się systemem nieprzyjaznym dla pacjenta a jakie są główne powody co sprawia i jak wielu onkologów, jaki odsetek onkolog dotyka dotyczy to wypalenie zawodowe panie doktorze co zacznę może tego pierwszego pytania myślę, że to jest coś co wszystkich najbardziej interesuje ilu onkologów jest wypalonych w naszym badaniu udział wzięło ponad 200 lekarze są to zarówno onkolodzy hematolodzy, ale też prawie terapeuci, więc mamy dość szeroki zakres OC lekarzy, którzy zajmują się pacjentami z chorobą nowotworową takie subiektywne poczucie wypalenia, a zgłosiło 65% lekarzy, czyli niemal 23, ale przy zastosowaniu takiej obiektywnej skali, która za pomocą kilkudziesięciu współ specjalnie skonstruowanych pytań ocenia wypalenie ten poziom wypalenia sięga aż uwaga 75 proc, czyli 34 polskich lekarzy onkologów odczuwa wypalenie zawodowe i tutaj to co nas bardzo mocno uderza to, że nie ma nie ma w zależności od tego jak długo lekarze pracują w tej specjalizacji czy są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego są specjalistami z wieloma doświadczenia tam poziom ten poziom wypalenia jest bardzo zbliżone nie znaleźliśmy żadnej podgrupy lekarze, która byłaby bardziej mniej narażone te ta proporcja 70% występuje u lekarzy poniżej czterdziestego roku życia i powyżej czterdziestego roku życia zarówno kobiet takich mężczyzn są oczywiście pewne niewielkie różnice to są różnice na wysokości kilku procent, a więc można ogólnie podejść do tego, że 34 polskich onkologów jest wypalone oczywiście w tym badaniu mamy tylko z przedstawicieli tych specjalizacji, ale myślę że, gdyby takie badanie przeprowadzić na szerszą skalę wśród polskich onkologów to odsetki były bardzo podobne w większości specjalizacji też naszym celem poza odkryciem ile minut onkologów jest pewne, bo oczywiście sprawdzenie co powoduje to pana nie ma, ponieważ też naszym celem jest nie tylko przeprowadzenie badania, ale po pierwsze, zainicjowanie dyskusji na ten temat i może doprowadzenie do jakich zmian, które docelowo poprawią poprawia statystyki i tak na pytanie, jakie czynniki uważają nasi ankietowani za najważniejsze Szczecin prowadzące do wypalania tutaj na pierwszym miejscu mamy biurokrację obciążenie pracą biurową pracą administracyjną co wskazało 63% badanych jak to samo pytanie myśmy troszkę inny sposób, aby ocenić, który czy dany czynnik ma mały wpływ duży wpływ bardzo duży wpływ ta aż 80% odpowiedziało, że obciążenie biurokratyczne ma bardzo duży wpływ na ryzyko, ale na kolejnych miejscach mamy dużą ilość pacjentów co poniekąd wynika ze złej organizacji prace tego, że onkolog jest po prostu zbyt mało co dotyczy znowu niemalże wszystkich specjalizacji w Polsce, czyli mamy za mało liczbę lekarzy i zbyt wiele czasu poświęcają biurokratycznym czynnością administracyjnym ne, czyli na właśnie to, bo to pytanie brzmi w jaki sposób można z tymi elementami się zmagać, które z nich są do szybkiego, które z tych wyzwań są do szybkiego rozwiązania z akt, które są raczej systemowe albo, które są takie, gdzie na wyniki przyjdzie nam poczekać wiele lat na jej oczy pytanie kto, kto mógłby wspomóc onkologów czy jeszcze szerzej lekarzy w tej walce nierównej walce czy raczej trop biegłby w kierunku Mota lekarzu, lecz sam na Ślęzie tutaj wszelkie działania wymagałoby przeprowadzić dwutorowo po pierwsze mamy grupę bardzo dużą wypalonych, a albo niemal wypalonych zawodowo lekarze i to są osoby, które potrzebują wsparcia tu i teraz aż wsparcia głównie w postaci wsparcia psychologicznego, a jak już jakiś Super wizji, którą mogą 6 we swoim ośrodków, które pracują osoby obecne Psycho onkologa, a czy psychologa po prostu, do którego mogą pójść w dowolnej chwili porozmawiać, ponieważ o to też zapytaliśmy nasze Jan w naszym badaniu tylko 20% ankietowanych ma dostęp do wsparcia psychologicznego w swoim miejscu pracy, a przynajmniej 50% chciałoby mieć dostęp takiego wsparcia w formie indywidualnych, więc to jest coś co mogłoby być wprowadzone zmiany sprawnie, żeby te kadry, które mamy utrzymać i zmniejszyć zmniejszyć ryzyko wypalenia też pozostałych, którzy już w tym momencie w systemie są druga bardzo panie doktorze to to za drugiej kwestii to zapytam bezpośrednio i wprost, a co stoi na przeszkodzie, żeby onkolog powiedział no dobrze czuje się wypalony potrzebuje wsparcia idę na terapie czy to jest także jednak onkolog mówi no muszę poczekać na wsparcie systemowe najlepiej tu, bo inaczej będzie źle myślę, że tutaj ważną rolę odgrywa takie nasze siadać bardzo polskie poczucie, że swoje problemy zamykamy swoich 4 ścianach i nie chcę o tym mówić też dopóki ten problem nie zostanie nagłośnione i ludzie nie zobaczą, że to nie jest tylko ich wewnętrzna sprawa tylko takich samych osób jest bardzo dużo to to pewnie niewiele się zmieni tak jak mówienie o depresji chociażby SA głośno o mediach przez dane osoby pozwala ludziom jakoś otworzyć zobaczcie nie są sami w tym problemie i zacząć samemu szukać szukać pomocy kostek 75% pewnie też niewiele osób szuka pomocy, ale ucieka raczej do rzeczy typu zmiana miejsca prace zmiana specjalizacji co też się zdarza albo po prostu zamknięcie się ze swoimi problemami, które się niestety później później na państwa, więc na pewno warto o tym mówić o UE, a zmiany systemowe muszą też zatem jeść, ale im więcej będziemy mówić w tym może większy wpływ także zamieni na na naszych rządzących, żeby coś zmieniło dobrze to to mówmy więcej, ale po informacjach, jeżeli pan pozwoli pan dr Paweł Sobczuk z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Memoriał Long drink Cancer Center w nowym Jorku Opola opowiadał wypaleniu zawodowym onkologów do naszej rozmowy powrócimy po informacjach informacje o godzinie 1120 w Trade SA pan dr Paweł Sobczuk z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Memoriał Lonka cień casus centrum Nowym Jorku opowiada o wypaleniu zawodowym onkologów ktoś z państwa mógłby pomyśleć no wiadomo lekarze mają stresującą pracę, więc nie dziwi wypalenie zawodowe natomiast przyznam, że sprawdzałem dane dotyczące różnych specjalizacji nie tylko w Polsce, ale na świecie okazuje się, że w wielu państwa to na tle wypalenia zawodowego innych specjalizacji, jeżeli chodzi o onkologów to są właśnie na pierwszej miejscu ten odsetek wypalenia zawodowego wśród onkologów jest najwyższy sprawdza dane dotyczące Stanów zjednoczonych, ale także Egiptu Belgii także to nie jest tylko sprawa Polska nawet, ale wydaje się, że to jest globalne wyzwanie panie doktorze ja to na pewno globalne wyzwanie, ponieważ tak naprawdę choroby nowotworowe w tym momencie są niemal na równi, jeżeli chodzi o ilość przypadki ilość zgonów z wsparcia bardziej zgonów z chorobami kardiologicznymi, więc c tak jest to poważny problem, że chodzi w ogóle występowanie nowotworów, więc tych pacjentów każdy z nas w każdym kraju ma bardzo dużo są to pacjenci z chorobą bardzo często śmiertelną, więc pewne obciążenie psychiczne związane z leczeniem pacjentów również jest tutaj trzeba wziąć pewną poprawkę na porównywanie badań pomiędzy różnymi krajami i balet z badań przeprowadzonych w różnym różnym okresie czasu, ponieważ onkologia z roku na rok zmienia się bardzo szybko i myślę, że wypalenie zawodowe jeszcze 510 lat temu mogło być dużo wyższe, ponieważ mieliśmy mniej efektywnych terapii trudniej, bo pacjentowi pomoc teraz w warunkach, których organizacja pracy jest lepsza mamy tu dużo lepszy dostęp do leków być może te odsetki wypalenia zawodowego są mniejsze nie ma zbytnio danych porównujących właśnie wypalenie jak zmienia się w czasie różnych krajach, więc nie porównywałbym tych danych tak zero-jedynkowo do siebie, ale na pewno ten problem występuje wszędzie też, jeżeli porównamy nasze dane do danych badania europejskiego Towarzystwa Onkologii klinicznej sprzed kilku lat, gdzie zapadły, bo około 71% młodych onkologów poniżej czterdziestego roku życia, że odsetki były wyższe w Europie środkowo-wschodniej Europie zachodniej to myślę, że nasze dane i bardzo dobrze wpisują ten sam trend i pokazują, że przez 4 lata niewiele się zmieniło no właśnie, a mówiliśmy o tym co mogłoby się czy powinno się zmienić po pierwszym elemencie wspomniał patrzę przed informacjami cóż jeszcze zasugerował pan jakie, jakie rozwiązania zarówno systemowe albo te szybszego wprowadzenia druga strona to są właśnie rozwiązania systemowe, które nie będą bądź większości szybkiego wprowadzenia myślę, że jeden z podstawowych problemów i brak kadr i to dotyka polskiej medycyny bardzo szeroko Onkologii myślę, że największym stopniu, ponieważ jak patrzymy na coroczne rekrutację nowych studentów i stażystów na specjalizację z koloni to około może 1020% miejsc specjalizacyjnych jest wypełnianych tylko tylu jest chęć, w czym tkwi problem pewnie z 1 strony w dużym obciążeniu pracą jest po drugie, obciążeniu psychicznym związanym z c wstęp jak wygląda praca w Onkologii obciążeniem chorobą pacjenta, ale przede wszystkim obciążeniem ilością pracy to jest niestety błędne koło, w którym krążymy jest za mało wszyscy pracują bardzo dużo nie mamy odpowiednio dużo czasu 3 na pacjenta czy zniechęcamy młodych lekarzy do przejścia przejścia pracę w Onkologii staramy się jako młodzi onkolodzy działający przy polskim Towarzystwa Onkologii klinicznej zachęcać stażystów pokazywać, że jest to specjalizacja bardzo ciekawa na pewno najbardziej dynamicznie zmieniająca się i że jeżeli będzie nas więcej to może być naprawdę bardzo ciekawa praca bardzo dużą korzyścią dla pacjenta, więc staramy się troszkę obalać stereotypy, ale wciąż jest nas za mało, więc na pewno kwestia, którą należałoby poprawić tutaj i liczymy, że być może wsparcie systemowe, a z góry będzie również większa w celu promowania tej specjalizacji choroby nowotworowe będą naszym głównym problemem, jeżeli chodzi o medycynę na następnych latach no właśnie ale, toteż promowanie tej specjalizacji wyobrażam sobie, że musi być bardzo trudne tak no bo jest specjalizacja, która zmaga się z taką materią, gdzie pomimo, że mówimy o nowotworze czy nowotworach tak pojawi się też terminy rak myślimy o tym jako trochę takim popularne myślenie, jakoby być może jednym z 1 po powodzie choroby tymczasem przecież choroby nowotworowe są różne i nie można AEG mówiący legł na nowotwór to nie jest 1 lekarz na wszystkie fakty to są w bardzo precyzyjnie czy też dobrane leki na jakiś Żyd oddzielne stworzenia to nie jest 1 uniwersalny na wszystko no i teraz to jest z pewnością jedna z chorób, w którą z, którą zmagamy się od lat in, na którą wciąż nie mamy jakichś bardzo skutecznych w środku, więc zachęcanie do bycia lekarzem w tej specjalizacji w musi być bardzo trudne panie doktorze nie jest nie jest łatwe nie będę nie będę zaprzeczał, chociaż onkologia właśnie przez to, że bardzo się zmienia bardzo nami, ale też daje duże pole do rozwoju do prowadzenia badań naukowych i z założenia swojej cząstki to zmieniającą się strukturę tego jak pacjentów leczymy jest czymś co pewną grupę osób zachęca, a tutaj powiem może 1 kontrowersyjną tezę, ale bardzo dużo mamy też do zrobienia w temacie tego jak onkologia jest uczona na uczelniach medycznych o bardzo często studenci nie do końca wiedzą jak wygląda praca onkologa co ich w pewnym stopniu zniechęca ja, widząc to jako opiekun też studenckiego koła naukowego, gdzie bardzo wielu klientów przychodzi zainteresowanych interesuje ich ten temat UE i być może ten efekt jest większa grupa Kęty, które interesują ekologia nie interesuje dermatologia okulistyka, ale przez to, że tych zajęć Onkologii mają za mało, a często i mają w różnych ośrodkach niekoniecznie mających dostęp do każdego rodzaju leczenia i szerokiej gamy pacjentów to studenci nie są przekonani, jeżeli student spędza kilkanaście tygodni na zajęciach z kardiologii jest bardziej przekonane widzi tę pracę codzienną sprzed 2 tygodniach zajęć Onkologii jest dużo trudniej, więc tutaj też mamy taką pracę u podstaw od początku wśród studentów, żeby pokazać jak wygląda onkologia, że onkologia czeka jest to trudna, ale z własnego doświadczenia wiem, że kilka osób osobiście już udało mi się przekonać, mimo że Onkologii długo nie pracuje 6, ale kilka osób już studentów czy w ich wzrost licealisty licealistów w licealistów to myślę, że to jest za czesne za wczesny etap, ale studentów to, że rozpoczęli współpracę ze mną będą jeszcze na studiach, a teraz wybierają specjalizację z Onkologii widząc, że to jest coś co chcą w życiu robić w no właśnie może może jednak chodzi o to że, żeby jeszcze wcześniej zachęcać może już jeszcze właśnie przed wyborem studiów myślę, że w Polsce nie mamy problemu z ilością chętnych do studiowania medycyna, a przed studiami proszę mi wierzyć nikt nie bardzo wie jak wygląda praca w jakiejkolwiek specjalizacji wiele osób idzie na studia chciałbym być chirurgiem chciałbym być okulista dermatologiem kimkolwiek, a w czasie studiów potrafisz to zmienić wielokrotnie w zależności od tego jakich mentorów poznamy tutaj bardzo duży wpływ mają osoby, na które jest, z którymi stykamy się w trakcie naszej nasze studia w naszej pracy, które potrafią zainspirować i pociągnąć w stronę danej specjalizacji, ale też potrafią niektórzy zniechęcić do danej specjalizacji chciałabym skupił się raczej na studentach studentach już tych lat ostatni, którzy mają styczność z kliniką i pokazał jak wygląda onkologia i starał się wybrać jako główną grupę docelową, którą powinniśmy mierzyć, jeżeli chodzi o nowe kadry onkolog w dobrze ale, a jak realistycznie też, a przyjmuje pan taką właśnie te rzeczy jak realistyczne jest spełnienie tego postulatu o systemowej pomocy o o większych środkach ma chociażby wsparcie onkologów czy pojawiająca się większą liczbę, bo chyba wszyscy te rozglądają się dookoła widzimy w jakim stanie służba zdrowia w jakim stanie jest onkologia i też jak wygląda polityka albo raczej jak wygląda brak polityki państwa wobec służby zdrowia, więc oczywiście możemy sobie się rozmowie powiedzieć wielu postulatach no ale te też pytanie o wiarę w to, że one mogą być realizowane jakieś przewidywanej przewidywalnej przeszły przyszłości, a każdy pomysł, które ma na swoim w końcu poprawę sytuacji i poprawę losu pacjentów, bo pamiętajmy, że pacjent jest zawsze zawsze ta osoba na końcu tego łańcuszka, która ma ma skorzystać z UE są ważne i warte wspierania jak będzie ich wykonaniem tutaj osobiście to jest zupełnie moja prywatna opinia mam spore spore wątpliwości, bo wiele różnych planów już było tak i spełzły one zazwyczaj na na niczym i wciąż jesteśmy w tym samym mieście, że chodzi o liczbę osób do pracy o poziom biurokracji może troszkę czasy covidowe, a nam pomogły, gdzie udało się nieco przeorganizować pracę trochę więcej telemedycynę, która pozwala nam oszczędzić trochę czasu, ale wciąż większość problemów istnieje i moja obawa jest taka, że w najbliższych latach ta poprawa pewnie będzie powolna, ale ze swojej strony jako osoby też zaangażowanej Towarzystwa onkologiczne i promowanie i pewnego rodzaju policji prowadzącego do zmiany sytuacji ja będę zawsze zawsze wspierał i osobiście też z kolegami z sekcji młodych onkologów staramy się robić co w naszej mocy, żeby przynajmniej drobne rzeczy z Onkologii zmieniać, ale długofalowo jak będzie myślę, że nikt z nas nie jest też może być przewidzieć i trzymam kciuki za to, aby się udało, ale myślę, że ważne jest także to, aby o tym mówić tak, bo w momencie, kiedy będzie mieć świadomość tych wyzwań w momencie, kiedy będziemy mieli świadomość problemu czy też skali tego problemu być może będzie łatwiej zainteresować decydentów Pascala, która przecież na końcu przekłada się na nasze zdrowie bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę pan dr Paweł Sobczuk z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie oraz Memoriał Lonka cień casus Center w nowym Jorku opowiadał o wypaleniu zawodowym onkologów sprawa jest poważna Szanowni Państwo dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA