REKLAMA

Walka o władzę w Szwecji nadal nierozstrzygnięta

Połączenie
Data emisji:
2022-09-12 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:23 min.
Udostępnij:

Wyniki wyborów są tak wyrównane, że nawet po przeliczeniu 95% procent głosów nadal nie ma pewności, kto je wygrał. O szczegółach rozmawiamy z dr Damianem Szacawą z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej oraz Katedry Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czternasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami dr Damian szacował zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej oraz katedry stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dzień dobry dzień dobry będziemy mówili o wyborach parlamentarnych w kwestii wyborach, które na wzbudziły wielkie wielki niepokój z powodów właściwie można wypowiedzieć tradycyjnych to znaczy z powodu doskonałego tak historycznie rzecz biorąc wyniku szwedzkich Demokratów i o Rozwiń » tym za chwilę więcej powiemy, dlaczego szwedzcy Demokraci są takim niepokojącym zjawiskiem, dlaczego właśnie żadna partia polityczna w systemie szwedzkim nie chce się z nimi bawić i dlaczego się wszyscy boją tego wzrostu popularności, ale powiedzmy może najpierw razem ogólnie jak wygląda jak wygląda ten nowy parlament parlament, w którym też czasowych powiedzieć, że partia dominująca też odnotowała zwyżkę ma ponad 30% dokładnie tak na wybory, które miały miejsce wczoraj z były bardzo ciekawymi wyborami z wielu względów m.in. z tego względu, że były to wybory bardzo wyrównane na co też wskazywały ostatnie sondaże, które były prowadzone w zasadzie regularnie przed tymi przed tymi wyborami świec i mamy 8 partii, a w riksdagu, który składa się z 3049 na posłów parlamentarzystów, którzy są podzieleni tak jak będą 2 nieformalne bloki blok centrolewicowy, które jest inaczej określony blokiem czerwonym, w skład którego wchodzą na socjaldemokraci, którzy są tradycyjnie największą partią w Szwecji co od wielu wielu lat i to się nie zmieniło w tych wyborach, bo socjaldemokraci zyskali 30% głosów wg tych wstępnych danych jeszcze może takie ataki takie drobne zastrzeżenie, że nie wszystkie głosy zostały jeszcze przeliczone przeliczano około 95% głosów pozostałe głosy tzw. głosy spływające z komisji, które znajdują się poza granicami Szwecji oraz głosy, które były oddane w wyborach przed nim w tym w tym wcześniejszym terminie, które nie dotarł do właściwych komisji wyborczych będą liczone najprawdopodobniej w środę powinno być w środę, jeżeli pojawią się jakieś drobne potknięcia to stanie się to czwartek, więc w oparciu o te dane z 95% komisji możemy mówić jak jako jak to wygląda, więc mamy socjaldemokratów 30% 22 punkta procentowego więcej 8 mandatów tak przez, przekładając to mandaty na mandaty 8 mandatów więcej niż 2018 roku również druga partia partia zielonych, która do listopada 2021 roku wchodziła w skład mniejszościowego rządu koalicyjnego z socjaldemokratami ona również poprawiła swój wynik, zdobywając 5% czy sześćdziesiątych punkta procentowego więcej co pozwoli na zdobycie 18 mandatów natomiast 2 pozostałe partie z tego bloku centrolewicowego, czyli partia centrum partia lewicy zdecydowanie nie mogą być zadowolone z osiągniętych rezultatów, dlatego że dość mocno dość mocno straciły obie prowadzą do riksdagu po 24 posłów partia centrów centrum wprowadzi 7 posłów mniej niż 2018 roku, a partia lewicy 4 mniej, więc mamy to to centrolewicową scenę, która łącznie można powiedzieć ma około 174 głosów to jest bardzo istotne, bo 175 to jest ta większość to jest potrzebne, żeby rządzić i z całą sprawę, ale 1 głos rozbija, tak więc mamy bardzo podobną sytuację mamy w chwili obecnej z tym, że ten 1 głos znajduje się po przeciwnej stronie może to nie jest także trzeba mieć świec i 175 głosów, żeby rządzić nie można mieć 175 głosów przeciwko sobie to jest ta taka drobna różnica, która odróżnia system świeckiej od systemu chociażby polskiego, ponieważ świec i rząd może zostać wybrany nie mają większości za sobą tylko nie mając większości przeciw sobie to jest to jest dość dość istotne czy może powstać rząd mniejszościowy, który będzie miał będzie składał się powiedzmy ze 100 posłów tak jak to miało miejsce chociażby od listopada poprzedniego roku, który był wspierany nieformalnie przez inne mniejsze partie, które np. wstrzymywały się od głosu nie głosowały przeciwko temu tamtemu rządowi, a większość nie zdoła zebrać opozycja zdoła zebrać większości, żeby obalić ten rząd no i teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że ta druga strona, której pan mówi to jest to jest dopiero ciekawa sprawa dlatego ta druga strona to są niby partię można powiedzieć prawicowe, ale jeżeli odejmiemy poza tym, że Modera tu mamy chrześcijańskich Demokratów na liberałów, których tam jak pewnie wszystkiego policzyć byłoby około może 100 miejsc jakoś mniej więcej tak Noto mamy 2 właśnie mamy świeckich Demokratów, którzy mają 73 mandaty w tej chwili, z którymi nikt nie chce współpracować, czyli de facto jest to blok, który nie może się zawiązać no, chyba że wydarzy się trzęsienie ziemi i nagle się okaże, że jednak ze szwedzkimi Demokratami współpracować należy byłaby to wielka zmiana w szwedzkiej polityce tak czy generalnie świeccy Demokraci to jest partia, która startowała po raz piąty wyborach i która uzyskała swój historyczny wynik tak jak pan redaktor wspomniał na początku naszej rozmowy oni zdobyli 206% głosów, czyli 31 punkta procentowego więcej co pozwoli na wprowadzenie 73 parlamentarzystów do riksdagu no i teraz na czym polega ta zmiana ta zmiana, która była już widoczna tak naprawdę w trakcie tej kampanii wyborczej to była zmiana, która polegała na tym, że do tej pory wszystkie partie tak po wiadomo po stronie centrolewicy to było normalne natomiast po stronie centroprawicowej również te partie, o których pan redaktor wcześniej wspomniał, czyli młode raczej chadecja liberałowie oni nie wyobraża sobie współpracy ze szwedzkimi Demokratami w ramach 1 gabinetu rządowego to nie jest w tym momencie już tak samo, dlatego że w dalszym ciągu np. partia liberalna nie wyobraża sobie współpracy także będzie współtworzyła rząd centroprawicowej razem ze szwedzkimi Demokratami, ale już takich wątpliwości powiedziałbym nie mają do końca zarówno moderacji, jaki jak, w jakich chadecja tam niektórzy politycy dopuszczają to, że świat Demokraci wejdą w skład gabinetu, tym bardziej są największą partią w tym momencie opozycyjną też jest nowość, ponieważ po raz pierwszy szwedzcy Demokraci prześcignęli Moderat to to tradycyjne partie burżuazyjną to też zmienia dość mocno konfiguracja jeśli chodzi o to prawą stronę sceny politycznej w Szwecji mogliśmy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie jak szybko ta partia reszty, ale rośnie bardzo szybko i popatrzeć na wyniki kolejnych wyborów to jest rzeczywiście coś niesłychanego, bo w po raz pierwszy w zdaje się w osiemdziesiątym ósmym roku, kiedy oni wzięli udział w wyborach uzyskali 0 głosów 90 tym pierwszym i 1 Cook głów procent w dziewięćdziesiątym czwartym 3 w dziewięćdziesiątym ósmym 4 cały czas mówimy dziesiątych procent w 2002 roku 1 Coma 420062,9201057201412,9201817 Coma 6 no i teraz 20,5 no to jest tak ewidentny wzrost no i warto też dodać sobie, że w zasadzie w tych wcześniejszych latach tam, gdzie były te powiedzmy kwestie ułamkowe to oni nie znajdowali się w składzie parlament jest poniżej 4% plus pani to z ROR w Szwecji wynosi 4%, więc oni po raz pierwszy pojawili się w 2010 roku pan redaktor wspomnianej to jest ten wzrost tak z 5 i 7 do 22 dzisiaj 20 i sześćdziesiątych procent, który też był tak nawiasem mówiąc też dobrze oddane we wcześniejszych sondażach, ponieważ sondaże, które pojawiły się więcej w połowie sierpnia i na początku sierpnia tak naprawdę w tym ostatnim miesiącu kampanii wyborczej pokazywały, że śledczy Demokraci prześcignęli moderator już wtedy lider, a moderator ulf Kristersson mógł się spodziewać tego, że to nie będą dobre wybory dla moderatorów, bo wcale nie ma łatwej ład łatwe tak jak drogi do utworzenia rządu z racji tego, o którym tego, o czym mówiłem wcześniej, że do utworzenia rządu, a no musi mieć to jakoś zdolność koalicyjną, tak więc nie może liczyć na to, że zagłosują na niego partie centrolewicowe z wyjątkiem być może partii centrum, bo to też jest taka partia, która figury, która widniała konfigurację zarówno centrolewicowych, jaki centroprawicowych natomiast nie może liczyć na pozostałe na pozostałe głosy, a z drugiej strony jest też takie ryzyko, że socjaldemokraci będą mogli przeciągnąć np. liberałów na swoją stronę pokazując, że albo, proponując różnego rodzaju układy różnego rodzaju negocjacje za pomocą, których świeccy Demokraci nie byliby dopuszczeni do udziału w tym w kolejnej kadencji w do udziału w rządzie w przyszłym rządzie Szwecji 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy, a to pogoda od 15 °C w Warszawie przez 18 w Trójmieście 19 w Łodzi Krakowie Poznaniu do 22 we Wrocławiu nadal pochmurno deszczowo one wpływa do nas chłodniejsze powietrze, ale na Zachodzie pogoda zacznie się poprawiać radio TOK FM pierwsze radio informacyjne łączenie ich klub dzięki czternasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest dr Damian szacować zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przed informacjami powiedzieliśmy jak też przedstawia skład nowego parlamentu o świeckiego natomiast nie powiedzieliśmy ani słowem o tym co to właściwie oznacza czy jaka dyskusja w społeczeństwie świeckim się toczy albo właśnie nie co sprawia, że świeccy Demokraci tak mocno rosną sił, ale przede wszystkim co oni symbolizują to jest bardzo ciekawe to czas powiedzieć o 2 rzeczach, czyli o rosnącej przestępczości w Szwecji i o migracji migracji, która jest takim tematem, z którym Szwecja nie może sobie poradzić już dziesięcioleci coraz wyraźniej widać właśnie na tym świeccy Demokraci tak dobrze wyjeżdżają w tak oni wskazują na to, że są to 2 tematy są bardzo mocno ze sobą połączone wskazują na to, że świeca ma problem ze swoją polityką migracyjną może nie jest to może miejsce na to, żebyśmy o tym też tak dużo mówili, ale wystarczy przypomnieć, że kwestia to nie jest dość liczne pań lub państwo to, gdy świat jest 10, czyli 31 000 000 oni w ciągu ostatniej dekady powiedzmy przyjęli około 500 000 uchodźców, którzy przybyli do nich z terenów z bliskiego Wschodu z Afryki również i z no z czystych okolic, więc to jest to na czym świat Demokraci bazują warto też dodać, że świeccy Demokraci, ale te słowa jest partia, która teraz zmienia się, ale ta liczby są ważne to odsetki są ważne, dlatego że nawet, jeżeli mówimy o tym 500 000 uchodźców, którzy zostali przez Szwecję przyjęci to musimy pamiętać, że w ciągu ostatnich 2 dekad to w zasadzie 20% populacji Szwecji zostało urodzone poza Szwecją to jest bardzo bardzo maska na zmiana i i to jest ten element, który tutaj gra w tak to jest to jest element to jest ten element, którego no niestety bardzo prawdopodobnie owoce w tym momencie ponosimy to przyznają też partie, które są no centrolewicowa, czyli chociażby socjaldemokraci ta kwestia dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej strzelanin samochód zamachów z użyciem ładunków wybuchowych to był jeden z tematów, z którymi Magdalena Andersson no szła do wyborów w trakcie, gdy kandydowała na literkę, a socjaldemokratów po opuszczeniu tego stanowiska przez poprzedniego premiera Stefana Lewina lubiana, więc to jest to jest to jest ten to jest temat to co warto jeszcze powiedzieć to jest to, że sami szwedzcy Demokraci ewoluują, a pod c pod przewodnictwem Jimmiego Åkessona to nie jest partia, która jest wsparcie takie tak jak ona powstawała tak o Artiom skrajnie prawicową anty nazistowską antyeuropejską wystarczy dodać, że w 2019 roku oni zrezygnowali z tego z pomysłu na opuszczenie Unii Europejskiej przez Szwecję, ponieważ ten pomysł nie miał wsparcia wśród wszystkich wyborców a gdy świeccy Demokraci zyskują również głównie, odbierając dotychczasowych wyborców Mode ratusz, ale również socjaldemokratów, zwłaszcza tutaj mówimy o mężczyznach w no dobrze, ale w takim razie, jakie oni mają pomysł na to migrację teraz odchodzi traci, dlaczego ta współpraca z Demokratami jest taka trudna dla pozostałych partii politycznych dzisiaj oczy nie wiemy czy to się utrzyma, ale do tej pory pamiętam, że po ostatnich wyborach dość długo można było sformułować rządu dość długo nie mogła powstać koalicja właśnie, dlatego że wszyscy się po, czyli na szwedzkich Demokratów no i wiele wskazuje na to, że od tych wyborach ten rząd również prędko nie powstanie, dlatego że mamy różnego rodzaju możliwe konfiguracje i każda z nich nie jest ani oczywista ani ani prosta, jaki jest pomysł szwedzkich Demokratów co oni zaproponowali no w skrócie można powiedzieć, że oni zaproponowali model duński wprowadzenie modelu duńskiego jeśli chodzi o imigrację co w skrócie oznacza bardzo mocno utrudnione procedury, które będą prowadziły w zasadzie do tego, że inflacja osiągnie tzw. wskaźnik zerowy imigracji czy nie będzie krótko mówiąc przyjmowała imigrantów to jest to to oni określają mianem modelu modelu duńskiego, który gania od kilku ładnych lat realizuje nawiasem mówiąc robią to oczywiście Socjaldemokracji w Danii, którzy pod tym względem nie różnią ich polityka migracyjna socjaldemokratów duńskich nie różni się od tej, która była chociażby prowadzona przez przez konserwatystów więc, jakie mamy możliwości pan redaktor wspomniał o tym że, że jest możliwa współpraca znaczy już w tym momencie wiemy, że partia liberalna wykluczyła możliwość współtworzenia gabinetu, w którym zasiądą szwedzcy Demokraci ci z kolei po wyborach, w których przypominam są drugą największą partią na domagają się udziału domagają się tek ministerialnych, żeby to jeszcze bardziej skomplikować to można powiedzieć, że po drugiej stronie, czyli blok centrolewicowy partia centrum nie widzi możliwości współpracy z partią lewicy, a jest to partia, która znajduje się najbardziej należy na świeckich scenie politycznej stałaś wszystkie partie są dość mocno rozdrobnione mówiliśmy o tym, że to jest 175 do 174 na IT negocjacje, które prawdopodobnie będzie rozpocznie ulg Chris Carson, który już spotkał się zarówno z liderem szwedzkich Demokratów, jaki z liderem chadeków liberał i liberałów to to w zasadzie to już jest to one już się toczą dobrze, ale cały czas próbuje dowiedzieć się wokół, czego inaczej czy na ile ten temat przestępczości zorganizowanej ostatnio tych ostatnich strzelanin jest związany z migracją na ile nie jest to też taki tam taka kwestia, którą wszyscy się trochę boją i jak się czyta rozmaite komentarze po tych wyborach np. komentarz polityka jest bardzo ciekawy, w której właśnie z Dziennika zresztą sam potomek imigrantów pisze właśnie o tym jak nie poznaje dzisiejszej Szwecji, ale on też ma taki problem z powiedzeniem przez to czy przestępczość zorganizowana jest związana z modelem integracji migrantów i ona jest pochodną tego nie działającego modelu tej działającej integracji tej tego poczucia obcości, którą migranci jednak mają i w bardzo dużego bezrobocia w środowisku emigracyjnym tak rozumiem, że to jest ten powód w no to jest to jest ten powód to tutaj nie da się w znaczy śledzi nie powiedzą tego wprost tak natak dobrą sprawę śledzi albo przyjmiecie tradycyjnie Szwedzie, którzy może nie głosują na szwedzkich Demokratów nie powiedzą tego wprost natomiast oni ten problem widzą, że ten problem przestępczości był drugim najważniejszym problemem po kwestiach gospodarczych jeśli chodzi o to kampanie kampanię wyborczą 2022 rok to jest rok, w którym mamy do czynienia z ponownym zaostrzeniem zwiększeniem liczby tych przypadków to wiele wskazuje na to, że to będzie już rok rekordowy pod względem tak liczby osób, które zginęły w różnego rodzaju strzelaninach jak i liczby liczby tych zamach, więc jest to jest to jest oczywiste to to partie poszczególne wskazywały NATO tutaj była wypowiedź chociażby premier Magdaleny Andersson, która mówiła, że rząd będzie starał się robić wszystko, aby poprawić system edukacja poprzez to doprowadzić do lepszej chociażby integracji tych mniejszości i wyciągnąć ich z z tego środowiska będzie starał się również prowadzić taką politykę, aby nie tworzyć do powstawania skupisk ludzi o te same Stacey to jest to samego narodu jak ona określała małych nie wiem sama elita Chinatown czy też miasteczek i szpitali tam w dziękuję bardzo, dr Damian szacował zespół Bałtyckiej w Instytucie Europy Środkowej oraz katedra stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1433 za chwilę informacje program przygotowała Martyna Osiecka realizował Szymon waluta po informacjach magazyn europejski Maciej Zakrocki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA