REKLAMA

Siła spiskowych narracji

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2022-09-13 19:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:07 min.
Udostępnij:

Nikt z nas nie jest odporny na uwodzicielski urok teorii spiskowych. Potwierdza to głośny wywiad z gen. Piotrem Pytelem.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a kwadrans filozofa Tomasz Stawiszyński dzień dobry Squadra się z 22marca 2020 roku pt. 2 polskie teorie spiskowe charakteryzował MO tytułowe 2 spiskowe narracje, które moim zdaniem niemal stuprocentowo skolonizowały polskie pole polityczne polską zbiorową wyobraźnię skolonizowały tak dalece, że niewiele już miejsca pozostało na różne inne teorie spiskowe, owszem mamy w Polsce zwolenników przekonania o tym, że pandemia to fikcja albo starannie zaplanowana operacja chciałoby Rozwiń » się powiedzieć operacja specjalna realizowana na terenie całego świata i Europy przez jakieś potężne, a ukryta ośrodki władzy, owszem mamy jakiś zwolenników przekonania, że istnieje tajny rząd światowy składający się bez wyjątku kosmicznych jaszczurów, owszem mamy zwolenników jakichś takich innych by także tradycyjnych konspiracyjnych opowieści, niemniej w porównaniu ze skalą tych 2 przeze mnie właśnie w marcu omawianych tych 2 głównych polskich teorii spiskowych to są ilości zasadniczo rzecz ujmując szczątkowe, dlaczego tak jest no właśnie, dlatego że głęboką potrzebę, jaką zaspokajają w ludziach teorie spiskowe od tych potrzebach za chwilę zaspokajają tutaj u nas doskonale te 2 opowieści w myśl pierwszej przypomnę źródłem wszelkiego zła człowiekiem odpowiedzialnym za każde nieszczęście i porażkę nie wyłączając katastrof żywiołowych ostatnio zaś agentem sojusznikiem Putina jest Donald Tusk w myśl drugiej źródłem wszelkiego zła człowiekiem odpowiedzialnym za każde nieszczęście i porażkę nie wyłączając katastrof żywiołowych ostatnio zaś także agentem sojusznikiem Putina jest Jarosław Kaczyński przy czym znowu mówiłem o tym w marcu 2022 szczegółowo odsyłam, więc państwa do tej audycji zwolennicy każdej z tych teorii spiskowych uważają, że ich teoria nie jest teorią spiskową, lecz szczerą prawdą natomiast ich przeciwnicy a owszem, przeciwnicy wyznają absurdalne teoria spiskowa ta nieszczęsna polaryzacja jak to często paradoksalnie bywa w przypadku tego typu układów, o czym doskonale wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z tradycją psychoanalityczną, która to tradycja przy wszystkich do niej masywnych zastrzeżeniach z pewnością operuje bardzo precyzyjnymi obserwacjami rozmaitych metod z pomocą, których ludzki umysł próbuje nie tylko innych, ale także samego siebie nieustannie wywodzić w pole Otóż ta nieszczęsna polaryzacja jak to często bywa w przypadku tego typu układów przynosi skutki zarówno pozytywna, jaki negatywne przy czym oczywiście negatywne zdecydowanie przeważają powiedzmy sobie wprost pozytywna, choć to pozytywną specyficzna są takie jak przy okazji wszystkich teorii spiskowych uzyskuje się doskonale chętny opis źródłowo niego chętnej rzeczywistości uzyskuje się doskonałe wytłumaczenie dla wszelkich niedogodności dyskomfortu wreszcie co szczególnie rzuca się w oczy właśnie w tej charakterystycznej polskiej politycznej polaryzacji można dzięki temu bardzo sprawnie prowadzić polityczną rozgrywkę całe zło tego świata ulokowane jest bowiem w politycznym przeciwniku, który ponosi za nie stuprocentową odpowiedzialność samemu zatem jest się od wszelkiej odpowiedzialności wolnym podkreślam przy tym, że tego rodzaju diagnoza nie jest żadnym z symetryzmem, choć oczywiście zwolennicy owych teorii spiskowych każdą relatywizacji ich stanowisko właśnie w ten sposób określają opis ten jednak w żadnym razie nie równoważy obecnych po obu stronach racji politycznych nie stwierdza ekwiwalent merytorycznej moralnej jakiejkolwiek innej pomiędzy 2 zwaśnionymi obozami nie orzeka wreszcie, że racja jest po obu stronach po równo nic z tych rzeczy jest to jedynie, a może aż wynik potraktowania poważnie szerokiej psychologicznej wiedzy dotyczącej działania ludzkiego umysłu bez założenia, że cała ta wiedza dotyczy wyłącznie cudzych umysłów, a mojego oraz osób, z którymi się identyfikuje nie Otóż poważne potraktowanie tej wiedzy nakazuje podejrzewać, że mechanizmy charakterystyczne dla intensywnych konfliktów Stanów niepewności lęku antagonizmu itd. czyli m.in. właśnie wszystkie te opisane wcześniej ścieżki myślenia spiskowe go obejmują wszystkie uczestniczące w tych konfliktach strony nie zaś tylko tę 1 tę akurat, z którą się nie zgadzamy i z którą walczymy oczywiście i nie ma nic wspólnego podkreśla raz jeszcze z uznaniem, że wobec tego racje rozłożone są po równo nic podobnego każdy ma prawo do takiego rozkładu racji, jakimi się wydaje stosowny jednak powinien zarazem pozostawać w stanie nieustannej uważności powinniśmy zarazem wszyscy pozostawać w stanie nieustannej uważności na własne potencjalne poznawcza zakrzywienia jest to jedyna szansa moim zdaniem, żeby wyrwać się z zaklętego kręgu zbiorowych procesów, które to mają do siebie, że zagarniają jednostka, a potem znienacka budzi się ona w miejscu, w którym za nic w świecie własnej woli nie chciałaby się znaleźć przyznam, że tematyka 2 polskich teorii spiskowych przypomniała mi się przy okazji wywiadu Donaty Subbotko z gen. Piotrem pytałem zamieszczonym w Gazecie wyborczej z dnia 10września 2022 roku, a dokładniej rzecz biorąc przy okazji ogromnej fali entuzjazmu wobec tego wywiadu, jaka przetoczyła się przez media społecznościowe po stronie opozycji, wyjąwszy nieliczne głosy sceptyczne wywiad z generałem nazywano przełomowym wartościowym niezwykle przenikliwym tu i ówdzie mignęło mi nawet diagnozy w myśl, których jest to najbardziej bodaj sensacyjny materiał w polskich mediach od czasu osławionej afery Rywina wyrażano, więc dość powszechne przekonanie, że wywiad ten jest poznawczo Walentyny opisem rzeczywistości słowem, że fakty mają się tak właśnie jak tam zostało nader rozlegle skądinąd powiedziane przy czym jednym z koronnych argumentów na rzecz rzetelności wywodu generała była powracająca wciąż i wciąż konstatacja, że mianowicie jest to wywód niesłychanie logiczny nic w nim nie stoi na nie swoim miejscu każdy składnik upiorną wprost konsekwencją pasuje do pozostałych wszystko to zaś układa się tyleż przerażającą co nieuchronną konstatacja, że oto Polski rząd z infiltrowane jest całkowicie przez rosyjską agenturę i działa de facto na sznurku Rosji, realizując w istocie rosyjskie interesy, że zaś politycy w tym rządzie zasiadający albo też mający na jego działalność kluczowy wpływ niezależnie od tego czy ich lubimy czy nie są otwarcie i od lat anty rosyjscy, że Polska jest krajem, który od samego początku napaści Rosji na Ukrainę w sposób konsekwentny zarówno napaść potępia, jaki wzywa inne kraje do potępienia, że Polska jest krajem, który od początku udziela Ukrainie gigantycznego wsparcia zarówno, przyjmując ukraińskich obywateli i obywatelki jaki, przekazując Ukrainie pomoc materialną zarówno, wzywając do tego samego inne kraje jak i stanowiąc szlak przerzutowy dla militarnego humanitarnego wsparcia, że wreszcie polscy politycy jeździli na Ukrainę jako pierwsi, a prezydent ułańskiej występował wspólnie z Andrzejem Dudą Otóż to wszystko zgodnie z wywodem pomieszczone w wywiadzie jest nieledwie mimikra jest to skonstruowana wyłącznie po to, żeby wszystkich wywieźć w pole i pod płaszczem antyrosyjską ości ukryć faktyczną prorosyjskość przykrywka zwróćmy przy tym uwagę, że w tym wywiadzie nie ma nic poza tego rodzaju specyficzną hermeneutyki, która wychodzi od tezy, że Polski rząd to rosyjska agentura następnie zaś bezwzględną logiką to prawda montuje opowieść, w której wszystko pracuje na rzecz wsparcia tej tezy to jest wszystko nie ma żadnych dokumentów żadnych nagrań żadnych ujawnionych sensacyjnych wiadomości nie jest wyłącznie interpretacja Otóż niezależnie od tego, że w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach całą pewnością działa rosyjska agentura mamy do czynienia z klasyczną narrację spiskową zbudowaną dokładnie tak samo jak opowieści o tym, że instytucje medyczne oraz koncerny farmaceutyczne, choć otwarcie twierdzą, że zależy im na leczeniu chorób prowadzą badania kształcą lekarzy produkują leki et Cetera to w gruncie rzeczy metodycznie świadomie trują ludzkość, żeby otrzymywać za to określone benefity cechą charakterystyczną tej narracji, bo jest to cecha charakterystyczna każdej narracji spiskowej jest właśnie żelazna logika wszystko jest tutaj w przeciwieństwie do rzeczywistości koherentne wszystko da się wytłumaczyć, a że brak faktów dowodów potwierdzających wyjściową tezę cóż to tylko pokazuje jak potężne są siły, z którymi mamy do czynienia skoro potrafią tak doskonale zamaskować ślady swoich machinacji i mniej zatem dowodów tak paradoksalnie operuje się w tej narracji tym to stanowi większy dowód dowód wyższego rzędu na rzecz prawdziwości tej opowieści w ten sposób niestety da się w sposób bardzo logiczne z każdego zrobić rosyjskiego albo amerykańskiego izraelskiego czy też dowolnego innego agenta przy czym najbardziej podejrzani będą w pierwszej kolejności właśnie ci, którzy są najbardziej anty rosyjscy taka bowiem przykrywka jest właśnie najskuteczniejsza w tym duchu agentem rosyjskim może być równie dobrze Wołodymir Żołyński, zwłaszcza że aktywnie współpracuje agenturalne polskim rządem, a co więcej niejednokrotnie wyrażał się na jego temat samych superlatywach logiczne oczywiście, że logiczne problem polega tylko na tym, że całkowicie pozbawione jakichkolwiek podstaw i oparte na rozumowaniu, które nie prowadzi do realnego Poznania rzeczywistości cóż wszyscy jesteśmy podatni na uwodzicielskie mechanizmy myślenia spiskowe go, zwłaszcza w Polsce, gdzie konflikt i polaryzacja sceny politycznej sięgają zenitu uleganie jednak tego rodzaju tendencji może mieć opłakane skutki nie tylko, dlatego że oddala nas od rzeczywistości nie tylko, dlatego że przenosi konflikt rejestry, w których nie obowiązują już żadne reguły, a przeciwnik ulega radykalnej deformacji co niewątpliwie potęguje potencjał przemocy, ale także, dlatego że sprzyja ogólnej dezorganizacji życia społecznego rozmontowuje najbardziej bazowe poczucie wspólnoty ponad politycznymi podziałami intensyfikuje antagonizmy i niszczy zdolność do budowania adekwatnego obrazu świata bardzo dziękuje Tomasz Stawiszyński do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA