REKLAMA

UE: Zakaz towarów opartych na pracy niewolniczej i wycince lasów. Skuteczny?

Światopodgląd
Data emisji:
2022-09-14 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tam świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie łączymy się teraz dr Mateuszem Grochowskim dzień dobry dzień dobry pani dobry państwu dr Grochowski jest prawnikiem związanym z Instytutem Maxa Plancka w Hamburgu Information Society Project na jej los KUL bardzo dziękuję, że przyjął zaproszenie, bo boi się, że to uniknie z o masie innych wydarzeń, a z mojej perspektywy to niezwykle ważne i inspirujące propozycje i pokazujące, że może się uda zobaczymy, obchodząc Rozwiń » wprost komisja europejska przedstawiła dziś propozycje z innych można powiedzieć zakazu Unii Europejskiej produktów, które zostały stworzone z pomocą pracy przymusowej czy niewolnictwa wg niedawnego raportu ONZ w prawie 28 000 000 ludzi wykonuje pracę przymusową znaczy jest do tej pracy przymuszany w tym ponad 3 000 000 dzieci no i zazwyczaj jest także wiemy o tym słyszymy tych koszulkach sędzia mógł w Chinach tylko jest poczucie co pojedynczą możemy zrobić na teraz Unię komisja proponuje by stworzyć jednak mechanizmy by to importerzy producenci no nie dostarczali nam takich produktów parlament europejski wczoraj z kolei przyjął taką rozszerzoną odpowiedzialność czy stanowisko wzywające do rozszerzonej odpowiedzialności tak się nieraz mówi o tym też producentów importerów z kolei w kontekście zielonym, czyli importowania mięsa papieru i innych produktów, które mogły właśnie powstać w związku z wycinaniem lasów teraz to producenci mają sprawdzać czy do czegoś takiego nie doszło to są 2 różne propozycje nieco inaczej skonstruowane długo o tym gadać mamy tylko kilka minut, więc po prostu zapytam pana dr. Machowskiego na szczególnie tutaj zwrócić uwagę ewentualnie czy tak entuzjastycznie nastawiony jakich tak to znaczy myślę, że to są na pewno bardzo ciekawe propozycje propozycje też, które wpisują się dużo szersze program działań komisji europejskiej rozpoczęty kilka lat temu, który bardzo mocno skupia się na ochronie środowiska i no zapewnieniu takiej szeroko pojętej grzeczności produktów, które trafi na europejski rynek jedności konsumpcji przez Europę i konsumentów to na co trzeba być uwagę wydaje mi się tutaj są co najmniej 3 kwestie, które są istotne po pierwsze, to, że te obie propozycje skupiają się na próbie z obligo wania przede wszystkim dużych firm dużych dużych spółek, które zajmują się produkcją i importem pewnych pewnych produktów do Unii Europejskiej lub tylko importem tych produktów do tego, żeby zachowały większą dbałość o to, jakiego źródła te produkty mówiąc najogólniej pochodzą tak, ponieważ często mówili ja nie widziałem to poddostawca tak i tutaj tak pani powiedziała te propozycje przyjmują trochę różne założenia z tego powodu, że ta propozycja nazwijmy to i tak dotycząca środowiska tak dotycząca tej Zielonej konsumpcji towarów Unii Europejskiej nakłada na przedsiębiorców obowiązek weryfikacji tak dołożenia należytej staranności dżudo liczę czy dane dany towar został wytworzony w warunkach, które prowadziły część środowiska tutaj chodzi przede wszystkim o wytwarzanie produktów w związku z niszczeniem lasów w związku z niszczeniem gleby w związku z obniżaniem bioróżnorodności w miejscu, z którego to ten ten dany produkt pochodzi natomiast druga regulacja, a więc ta dotycząca pracy przymusowej oraz kolej jest dużo bardziej kategoryczna w tym sensie, że ona nakłada zakaz importu pewnych produktów do Unii Europejskiej produktów, które zostały wytworzone z udziałem z udziałem pracy przymusowej i tutaj, jeżeli chodzi o egzekwowanie tych tych regulacji komisja europejska i więcej obowiązków nakłada na podmioty publiczne państw członkowskich to znaczy z 1 trony sama komisja chce publikować taką no nazwijmy to szarą listę obszarów, które są podejrzane o to, że dochodzi tam do wykorzystywania przy sobie pracę z drugiej strony państwo członkowskie właściwie desygnowane przez organy regulacyjne takie jak np. w Polsce byłby to prawdopodobnie urząd ochrony konkurencji konsumentów mają obowiązek weryfikacji czy konkretni przedsiębiorcy, zwłaszcza ci przedsiębiorcy, którzy produkują pewne towary wprowadzają pewne towary z tych obszarów podejrzanych o korzystne z pracy przymusowej rzeczywiście próbują wprowadzić do obiegu Unii Europejskiej pewne produkty, które są no obciążone tak tym że, że ktoś, kto je wytworzył do tej pracy zmuszone ta regulacja to jest to jest to jest druga kwestia, zwłaszcza regulacja o pracy przymusowej ona ma na celu przede wszystkim tak zresztą pani redaktor wspomniała przede wszystkim ograniczenie importu do Europy produktów z Azji wschodniej przede wszystkim z Chin, gdzie powstają Jack no powiedzmy istnieją tak są są są podnoszone poważne zarzuty przeciwko tak, że niedoborze obozy pracy przede wszystkim pracują tam Ujgurzy w tych obozach i że te obozy są wykorzystywane po to, żeby zapewnić konkurencyjną przewagę produktom z Chin na rynkach europejskich to znaczy temu, że produkt po prostu są dużo tańsze dużo bardziej dogodne pod względem wątek ekonomicznego dla importerów europejskich i druga kwestia, którą chcę zwrócić uwagę mówiąc o tych obu tych regulacjach to to one wpisują się tak powiedziałem nieco szerszym nieco szerszy plan działań komisji europejskiej, które zakłada nałożenie na przedsiębiorców na rynku unijnym pewnych dalej idących obowiązków w zakresie właśnie dbałości o zrównoważony rozwój, tak więc ochrony środowiska i pewne wartości etyczne, które się wiążą z produkcją towarów i w lutym tego roku komisja europejska ogłosiła projekt dyrektywy dotyczącej nie wiem jak dokładnie tłumaczyć na polskich kapel Sustainability, czyli w obowiązku zachowania tego zrównoważonego rozwoju działalności działalności spółek, które podlegają prawu unijnemu i te 2 te 2 te dyspozycje rozporządzeń, które pani powiedziała one stanowią element tego szerszego programu stanowią mamą można powiedzieć pewne takie instrumenty wykonawcze do do tego co komisja próbuje nałożyć jako pewne takie bardziej ogólne zobowiązanie na przedsiębiorcy działający w Europie i trzecia sprawa, która wydaje się jest też istotna, który nie należy zapominać to pytanie o pewien bardziej globalny efekt tych propozycji, które zgłosiła komisja europejska, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy komisja europejska próbuje regulować pewne procesy rynkowe z perspektywy ich relacji ze z postulatami równości i rozwoju i mieliśmy nie tak dawno przepisy dotyczące produkcji samochodów spalinowych Unii Europejskiej które, które też DAF w relatywnie dalekiej perspektywy rozwoju rynku perspektywie czasowej zmierzają do tego, żeby zakazać produkcji nowych samochodów spalinowych w państwa członkowskich Unii Europejskiej jest zawsze tego rodzaju pytania tego rodzaju tego rodzaju regulacje prowadzą do pytania w jakim zakresie, a ci przedsiębiorcy, którzy będą mieli w ten sposób zamknięty dostęp do rynków europejskich będą mimo wszystko tego rodzaju prób akty eksportowaliśmy na inne rynki np. na rynki takiego szeroko pojętej globalnego południa, a więc np. do kraju Ameryki Łacińskiej np. krajów afrykańskich np. niektóre krajów azjatyckich, a więc innymi słowy czy rzeczywiście te propozycje które, które zgłasza komisja europejska doprowadzą do poprawy ochrony środowiska w skali globalnej czy jedynie doprowadzą do pewnego przekierowania eksportu czy przekierowania modeli konsumpcji z Europy na inne kraje, które będą wyższym stopniu zalewane np. produktami wytworzonymi w związku z pracą przymusową czy np. produktami, które powstały w związku z np. rabunkową gospodarką leśną we np. Amazonii, więc te 3 pytania wydaje mi się z myślą o tych regulacji, które zostały ogłoszone należałoby postawić to ciąg dalszy będzie musiał nastąpić już ciasno się skończył to trzecie wydaje się ważna, ale też wydaje się, że są, jakby odpowiedzi o to czy to zwalnia konsumpcja konsumpcja Europy po przyczynia się do wycinki Amazonii to rzeczywiście jest pytanie jak Unia powinna zareagować, ale też jest pytanie czy hipokryzję w tej tak mam nadzieję, że dr Mateusz Grochowski przyjmie zaproszenie bardzo chciała do tego tematu szybciej niż później wrócić dziś bardzo dziękuję za rozmowę dr Grochowski jest prawnikiem związanym z Instytutem Maxa Plancka w Hamburgu i Information Society Project na jej los School, a teraz już informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA