REKLAMA

Orędzie Ursuli von der Leyen a sprawy polskie. Debata polityków

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-09-14 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia Maciej Zakrocki dobry wieczór to jest specjalne wydanie audycji Maciej Zakrocki przedstawia ze studia radiowego w parlamencie europejskim w Strasburgu audycję realizuje Filip Herman i dlatego specjalne nowo dzisiaj specjalne dzielnie orędzie o stanie Unii pani przewodniczącej komisji Ursuli von Plauen no to jest na pewno wystarczający powód, żeby o tym porozmawiać, a gośćmi audycji są posłowie parlamentu europejskiego pani Elżbieta Łukacijewska koalicja Rozwiń » Obywatelska tutaj europejska partia ludowa witam serdecznie gorąco postanawia teraz będę mówił przy okazji to jakoś wyjaśnia potem już nie będzie tej kolejności właśnie wg siły grup politycznych w parlamencie Krzysztof Hetman Polskie Stronnictwo Ludowe tutaj też ten dobry wieczór pan Robert Biedroń socjaliści Demokraci dobry wieczór państwu pan Zbigniew Kuźmiuk prawo sprawdziły się tu europejscy konserwatyści reformatorzy dobry wieczór zaczniemy tak jak zaczęły się wystąpienie pani przewodniczącej, czyli od wojny Ukrainie wydaje się, że to była jednak ważna deklaracja, że Solidarność Europy z Ukrainą pozostanie niezachwiana, że Europa pomaga od samego początku i bronią i funduszami sama pomoc bez właśnie tych wydatków na broń to już jest wg pani przewodniczącej ponad 19 000 000 000EUR pomocy finansowej czy to jest właśnie no jeszcze co ważne tak obecna była już podczas stanu pierwsza dama żona pana prezydenta Żeleńskiego pani Olena czy to jest taki sygnał, który państwo uważają, że nie tylko, że powinien paść, ale że zostało powiedziane na tyle dużo, że możemy być spokojni, że Ukraina na pewno w tej wojnie zostanie osamotniona na to może też zaczęła pani a, a potem zobaczył trzeba by trzeba powiedzieć to było bardzo dobre wystąpienie przewodniczącej komisji zaczęła o od tego, że wojna w Ukrainie wyzwoliła taką europejską Solidarność podkreśliła też jak wiele dobrego zrobili Polacy, bo przecież na sali co się rzadko zdarza były 2 Polki wolontariuszki, które na dworcu centralnym w Warszawie zorganizowały pierwszą pomoc dla uchodźczyń czy uchodźców z Ukrainy pani Magdalena pan tak pani Magdalena i Agnieszka doskonale pan wie pani aktorzy zaproszeni goście bardzo ważni nigdy nie siedzą w tych ławach, gdzie siedzą europosłowie przedstawiciele komisji europejskiej, więc to był taki ukłon i sygnał, że Unia europejska komisja europejska dostrzega właśnie to zaangażowanie społeczeństwa polskiego pomoc Ukrainy podkreśliła europejską Solidarność to, że jest na wszystkim trudno, ale jednak mamy świadomość, że bez tej Solidarności i bez sankcji wobec Rosji Putin tylko wyłącznie posuwał się do przodu pozwalał sobie na jak najwięcej wspomniała też, że szkoda, że nie słuchała tych wszystkich państw, które przeżyły komunizmu mówiły, że Putin do Putina tylko trafiają argumenty siły, a nie dyskusji wymiany gospodarczej czy też taką dama nadzieję, że komisja zauważa te wszystkie wyzwania problemy przed którymi stoi dzisiaj świat stoi Unia europejska jak bardzo trze ma być solidarnym również te filmy, które na wojnie zarabiają najwięcej muszą ponieść pewne koszty Solidarności z biednymi, zwłaszcza małe średnie firmy czy mieszkańcy Europy muszą dostać wsparcie, zwłaszcza na ich najubożsi mówił też o wyzwaniach jak chociażby uniezależnienie się od produkcji, która dzisiaj jest głównie w rękach chińskich rzadkich metali półprzewodników czipów itd. itd. więc też zakłada odnoszę wrażenie reformy Unii Europejskiej tak, aby przyszłe pokolenia były no dumna z tego, że nie zniszczyliśmy tej planety nie zniszczyliśmy wszystkiego co leży u podnóża Unii Europejskiej, czyli demokracja praworządność potem też mówiła, że Unia i różni wysłannicy Putina, których tutaj jest masa również w Europie różne organizacje i podejrzane osoby, których finansuje finansuje finansują ci, którzy chcieliby zniszczyć demokrację w Europie, że na to trzeba zwracać uwagę walczyć z nimi i pielęgnować wspierać właśnie praworządności i te wartości unijną no, na który został budowana Unia europejska pani już kilka wątków poruszyła, ale właśnie myślę, że to będzie okazja, żeby do nich jeszcze wrócić natomiast na razie wracając jeszcze do tego pierwszego wątku i może pana Zbigniewa 8 poproszę o wypowiedź, bo można mieć też jakiś rodzaj satysfakcji, chociaż nie wiem czy powinniśmy się cieszyć z tego że, że nie mieliśmy właściwych argumentów czy mocne na tyle, żeby nas słuchano, ale akurat rzeczywiście wiele mediów podchwyciło ten fragment wypowiedzi, w których pani wandala mówiła, że powinniśmy słuchać tych, którzy znają Putina ona nie zapominajmy o tym jesteśmy akurat to jest w parlamencie europejskim w Brukseli jest sala prasowa imienia Anny Politkowskiej ona zmieniła nazwisko dziennikarki rosyjskiej, która mówiąc prawdę o Putinie zapłaciła za to życiem mówiła też innych rosyjskich dziennikarzy mówiła też o przyjaciołach w na Ukrainie Mołdawii Gruzji opozycja o opozycjonistach na Białorusi, ale także właśnie o głosy z Polski i państw bałtyckich no dobrze, że to zostało podkreślone prawda zdecydowanie tak tyle tylko, że nie jak wydajemy Unia europejska przez wiele lat nie wyciągała tych ostrzeżeń żadnych wniosków, bo przecież ten sygnał ostrzegawczy były od momentu, kiedy Putin zajął część Gruzji później był 2014 rok Ukraina kremy 2 obwody ukraińskie było tych sygnałów aż nadto natomiast reakcji nie opór brak wciąż było była współpraca z Rosją i próby była kawiarnia Putina tak jak po wielokroć mówiliśmy karmiono tą kwestię bardzo do tej pory Hej, skarbie ona proszę sobie wyobrazić mówimy jednak Pani Przewodnicząca liczyła 19 000 000 000 zakładam, że rzeczywiście ta pomoc chcemy takiej wartości została na Ukrainę skierowaną, ale mamy w ciągu tego pół roku toczącej się wojny kraje Unii Europejskiej kupiły w Rosję surowców za 85 000 000 000EUR zakładając, że 19 rzeczywiście zostało skierowane na pomoc Ukrainy Ukrainie pokazuje jak gigantyczne wsparcie ciągle otrzymuję Rosja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak jak jak za pstryknięciem palców można zrezygnować z rosyjskiej ropy gazu my żeśmy nie zrezygnowali tak od razu prawda no ale jeżeli zarodek, które zostały na granicach Polska ale, żeby towar się do tego solidnie przygotowaliśmy przecież doskonale wiemy, że Kurek z gazem dla Polski został zakończony najwcześniej w kwietniu o tamtej pory my odbudowaliśmy swoje zapasy i sobie radzimy bez rosyjskiego gazu jako straszą już trochę inaczej z ropą jest troszeczkę inaczej one też do końca tego roku będziemy od rosyjskiej ropy nie niezależnie natomiast nasi sąsiedzi, którzy zainwestowali zmiany energetyczne ma myśli Niemcy gigantyczne, jakiej sumy idące w setki miliardów euro są w tej chwili w panice panice budują pływające 2 gazoport no i wstyd jeszcze raz powtórzę tych wniosków niestety nie wyciągnięto stosownym czasie miejmy nadzieję, że teraz już tak będzie, że jeżeli by Pani Przewodnicząca mówi, że Unia europejska odwróci się od rosyjskich surowców nie będzie także po zakończeniu tej wojny na Ukrainę jednak niektórzy do tych interesów spółki będą próbowali wracać ja powiem szczerze biorąc taką odwagę taką pragmatyką polityczną ocalenia nie wykluczam, że tak będzie, dlatego że no powiedzmy sobie szczerze dla wielu państw również z naszego regionu no i tanie surowce były po prostu ma na atrakcyjne tak IQ panie redaktorze one tak naprawdę tanie głównie dla Niemiec Niemcy chcieli zostać hubem gazu chcieli sprzedawać rosyjski gaz nie tylko używać swojej gospodarce co dawało im konkurencyjność, ale także chcieli na tym zarabiać, dostarczając tanga przy całej Europie potrzebne były 4 rury, a my mówiliśmy mówiliśmy ładnych parę lat temu jak te 4 rury będą to Ukraina już Putinowi do tranzytu nie będzie potrzebna będzie wojna mówiliśmy wprost, ale nie były budowane pan Krzysztof Hetman także Kuźmy ma rację natomiast ja przestrzegałbym przed takim generalizować, że to Unia europejska to Unia europejska tam to Unia europejska jest ta zwłoka Unia europejska nie reagowała to nie Unia europejska nie reagował tylko państwa członkowskie nie reagowały na te słowa to państwo członkowskie podejmowały takiej ani inna decyzja się uzależniać od tych surowców energetycznych z Rosji tak jak w przypadku Niemiec to jest gaz, ale ostatnie lata w przypadku Polski pokazują, że rząd pozwoli uzależnić nas ruskiego węgla oczywiście skalę zupełnie inna niż niemiecka, ale fakty są takie, że uzależnili od od ruskiego węgla kupowaliśmy dlatego był po prostu tani i lepszy niż Polski, więc nie ja bym ja bym przestrzegał przed tym generalizować niem mówieniem o Unii Europejskiej, bo Unia europejska to są państwa członkowskie komisja europejska decyduje o tym czy ten albo tamten kraj ma sobie kupić tam tego kierunku albo innego raz albo ropę tylko decydują o tym suwerenne rządy poszczególnych państw członkowskich po powiedzmy przeważały słowa, ale nawet czasami jest to podkreślane przez rządy państw, że w ramach właśnie tego co się umówiliśmy co jest w unii subsydiarności tak, czyli co zostaje w kompetencji państw członkowskich tzw. miks energetyczny Unia nic do tego nie ma dokładnie Paweł przypomnijmy sobie, bo to było, bo to była propozycja idea, którą pierwszy jako zaproponował pan premier Buzek właśnie tutaj, aby był wspólny rynek gazu, aby były wspólne zakupy gazu to by było takie antidotum właśnie na kupowanie tańszego gazu przez np. Niemcy tak, żeby żadne państwo członkowskie nie zostało bez bez tych surowców energetycznych, więc na poziomie Unii Europejskiej to akurat uważam, że w ostatnich latach dużo dobrego się zaczęło chociażby, że można przywołać rok 2017 jak przez Polskę o to zabiegała to rozwiązanie formalno prawne, że jeśli któremuś państwu będzie brakowało surowca jak chociażby gazu energetycznego wtedy nie myślano, że będzie wojna tak tylko bardziej myślano o tym, że właśnie Rosja komuś zakręci Kurek gazu to inne państwa członkowskie mają się z nim podzielić to było rozwiązanie przyjęte tutaj na poziomie Unii Europejskiej, więc ja akurat widzę bardzo pozytywną rolę Unii Europejskiej w tej całej historii związanej z z surowcami energetycznymi, a jeśli ktoś zawalił sprawę to zawaliły sprawę poszczególne rządy państw członkowskich jak tylko przepraszam jedno zdanie, bo jednak do tego musi się ustosunkować nie będę oczywiście w niektórych rozwiązania my jesteśmy dobrym kierunku, ale przepraszam bardzo traktacie lizbońskim jak byk stoi Solidarność energetyczna co komisja europejska zrobiła w sprawie tych 4 rur Nord Streamu skała nawet komisja europejska życzenia dużo miała kompletną bardzo mogła mogła forsować rozwiązania, które tę inwestycję zablokował po wielokroć jest też wystąpienie w tej sprawie były im w tej sprawie żadnych regulacji komisja nie podejmują się żale, ale ja jeśli zapraszam do środka jedno zdanie pana posła Jacka doskonale pan wie Panie Pośle, że nie komisja na końcu podejmuje decyzję Unii Europejskiej rada europejska składająca się z szefów rządów pani no ale wyrok, ale w środę psiego przygotowuje rozwiązania prawne i niedobra ja myślę że, gdy rada nie morał, jaki z tego możemy wyciągnąć jest taki, że potrzebujemy po prostu silniejszej Europy same państwa dzisiaj nie radzą i tak wezwanie do Solidarności z niezwykle ważne, żeby zrozumieć w końcu, że tej Unii nie możemy demontować także właśnie ze względu na nasze bezpieczeństwo energetyczne na to na nasze bezpieczeństwo militarne jesteśmy silniejsi dzięki temu jesteśmy w tej Unii Europejskiej i ja oczywiście uważam, że to wystąpienie z trzecią soli wandala jen ona było takie słodko rozczarowujące nad ustawą online bardzo dobra mówieniu o wartościach używa pięknych metafor taka szukamy tam konkretów np. dotyczące właśnie Solidarności energetycznej czy kwestii związanych ze wsparciem realnym militarnym dla Ukrainy na przyszłość to niestety tych konkretów jest niewiele oczywiście tam zostało zapowiedziane, że 100 000 000EUR na odbudowę szkół Ukrainiec bardzo ważne także ten symbol na 100 000 000EUR tak mówi tutaj zapinać to to jest ważne, ale symbolicznie i potrzebujemy dzisiaj zdecydowanych działań niestety tutaj rzeczy w tym przypadku straty zgadza się z czasem ku wielkiemu nad nim nasza pomoc nieproporcjonalna do potrzeb dzisiaj Ukrainy potrzebujemy na pewno dużo więcej, ale rozczarowujące w tym wystąpieniu było to, że Ursula von der Leyen nie poświęciła wiele uwagi tym, którzy dzisiaj płacą największą cenę za kolejny kryzys pokory się kryzysie covidowym, że mamy do czynienia z kryzysem, który jest nie tylko kryzysem energetycznym, ale szalejąca inflacja w całej Unii Europejskiej na świecie kwestie związane z siłą nabywczą z dostępem do energii z opłacaniem rachunków to są wyzwania i od prawdziwego lidera w tym przypadku liderki oczekiwałbym, że na konkretne i realizowane propozycja ja wiem jako lewica oczywiście cieszymy się z tego z tych zapowiedzi opodatkowania wielkich producentów energii tylko, że wiemy, że droga do tego, żeby został wdrożony jest wieloletnia w ogóle nie stanie się tej zimy, a ludzie potrzebują rozwiązań na tę zimę, ale kompletnie nie po wspomniała np. o seniorach co z seniorami czas pomocą tym kobietom, które z reguły pierwsze szczególnie starsze kobiety, które pierwsze płacą cenę każdego kryzysu mają dużo niższe emerytury, bo nie, bo 1 na 3 kobiety w unii europejskiej nie mają zatrudnienia to są wyzwania, na które Ursula von der Leyen dzisiaj musi w trybie pilnym odpowiadać i tego zabrakło na koniec jest oczywiście zapowiedź tego funduszu 140 000 000 000EUR Barcza dla tych, którzy właśnie potrzebują wsparcia w kontekście energetycznym tylko Ursula von der Leyen musi powiedzieć, że jak zamierza rozwiązać kwestię nieprzestrzegania praworządności w kraju to znaczy już wiemy dobrze te pieniądze prawdopodobnie nie popłyną, jeżeli problem braku przestrzegania praworządności nie zostanie przez komisję z poszczególnymi krajami w tym także z polską rozwiązane te pieniądze muszą znaleźć się w Polsce to walczyła lewica i one są potrzebne dzisiaj Polkom Polakom jak najszybciej oczywiście, że piłka leży przede wszystkim po stronie dzisiaj polskiego rządu, ale komisja europejska ma swoje także zadania musi wykonać wykazać tutaj aktywnością i my jako lewica to w parlamencie europejskim tego oczekuję ja tego co jednak podkreślić, bo Robert tym już tak jakby Unia europejska była Stanami Zjednoczonymi Europy, a no przepraszam bardzo są zupełnie inne kompetencje komisji europejskiej są kompetencje krajów członkowskich, więc też na kraju członkowskim leży główny ciężar jak rozwiązać kwestie podatkowe jak pomóc ludziom jak uprościć przepisy pomóc przedsiębiorcom dziś, gdy mówimy np. o covery fanty, jeżeli mówimy ośrodka kpi Polska nie bierze tych pieniędzy świadomie rząd już dzisiaj wczoraj chyba poseł PiS-u pytał jak w ogóle się z tego wyplątać wejść wyjść z z tych umów o środki pożyczki i dotacji rada proszę popatrzyć wszystkie kraje Unii Europejskiej biorą środki z tych z tego funduszu i pomagają wspierają ludzi wspierają firmy wspierają samorządy my ani ludzi nie wspieramy znaczy rząd rząd rząd PiS nie biorą tych pieniędzy ani wspiera firm, które mają coraz większe koszty jak polskie firmy za niedługo mają utrzymać konkurencję na wspólnym europejskim rynku nie utrzymają, bo po prostu sobie nie poradzą, bo koszty konsekwencją wysokich kosztów jest podwyższenie kosztów usługi towarów żałuje, że Unia europejska nie jest Stanami Zjednoczonymi Europy ale, ale poprawia, ale to prawda, że 100 000 000 000EUR zostały wypłacone krajom członkowskim mówiła dzisiaj o tym Ursula von der Leyen Aldemed czeka raj na wypowiadane czeka, a my zostaliśmy ani złotówki, ale nie dostać wzięliśmy nie możemy dostaliśmy, bo rząd PiS-u może w krótkim czasie po pieniądze sięgać, ale jeżeli ja słyszę posła PiS-u, który mówi w jaki sposób można rozwiązać umowę o wzięcie tych pieniędzy to jestem przerażona to jest naprawdę zdrada polskich interesów racji stanu i wraz z przygotowaniem wanie Polaków na polexit to może pan poseł PiS chciałby na to zareagować bardzo proszę 1 zdaniem Pani Poseł mniej rezolucji przeciwko Polsce i pieniądze kpi do Polski trafią państwo będziecie głosowali za tym Reale oraz dyrektorem będzie noszenie komu mają takie znaczenie, że rozważa na razie duże lodowisko w Polsce proszę, ale rozważnie, bo wszyscy mówią radiu Loretta, gdy do niej, ale mamy aferę przepraszam oraz bardzo, ale słucha, ale za chwilę gaśnie przy pomocy tych rezolucji szargać dobre imię naszego kraju wyższa cena dobre imię Polski proszę Pani Poseł proszę no, więc właśnie w związku z tym mniej tych rezolucji wtedy pieniądze szybciej do Polski trafił na to namawiam, ale ich Halla po pierwsze, rezolucje nie mają żadnej UE środki nie są nie są aktem prawnym nie mają wpływu na podejmowane decyzje jak najbardziej mają to wy jako jako rząd macie obowiązek te pieniądze no wiesz ja przypomnę od 2004 roku, kiedy Polska w unii europejskiej to jest pierwszy rząd pierwszy rząd, który tych pieniędzy nie dowiózł, jeżeli historii w podręcznikach historii czy będzie hit tego Czarnka czy cokolwiek zostanie zapisana karta na temat tych rządów to oni trafią wtedy w tym podręczniku na stronę, który będzie nas będą zapisanie chodzi, którzy pieniędzy nie dowieźli dla Polek i Polaków szczególnie w czasie kryzysu, ale nie jawią się może jako nie wierzy to na razie znam mają i są w drodze, a ministerstwo rozmowie tylko powiedzieć, że jeszcze tego nie przesądzajmy przecież dobrze wiemy, że rząd musi wystawić fakturę mówiąc oczywiście raczej musimy zdobyć środki dlatego też nie zrobi, ale czas już przepadła wniosła bardzo długo na razie znoszę na razie tylko Zarzecka przy analizie to jedno auto są przesunięte tak nieważne, że przypomnę mamy pieniędzy zaliczki natomiast co będzie dalej to nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone trzeba wierzyć, że ujawniony problem jest problem w tym momencie już leży, gdzie indziej, bo warto przypomnieć o tym, że pieniądze funduszu odbudowy w przypadku każdego państwa członkowskiego muszą być zakontraktowane do końca 2023 roku zostało nam 16 miesięcy na zakontraktowanie ponad 60 000 000 000EUR się dawno zrozumieli 75%, a do sierpnia 2026 roku te środki finansowe muszą zostać wydatkowane, więc pytanie brzmi, jakim cudem mielibyśmy pieniądze wykorzystać nawet jeśli w końcu łaskawie pan premier Morawiecki złożył wniosek o wypłatę tych pieniędzy do komisji europejskiej już w tej chwili każdy, kto zna choćby pobieżnie proces inwestycyjny w Polsce wie czy już z powodu polityki rządu premiera Morawieckiego niestety duża część tych pieniędzy nam po prostu przepadnie, bo nie będziemy w stanie tego wykorzystać, a prawda jeszcze bardzo, że kraj czuję, że są wybory samorządowe zmienią Zuzia ważne, że wszystko działa spóźnione, bo duża plaża na dużą część tych nie należy, a duża część tych pieniędzy może być na łapówce apu alokowana, żeby tylko wyda tak ja akurat nie pójdzie na najbardziej potrzebne projekty, które z punktu widzenia dzisiaj kryzysu, jaki mamy w Polsce będą będą akurat właściwe przecież to jest opisane w planie strategicznym one mogą być wydane tylko na ten cel, na które były i jest to opisane w planie, więc tutaj to znaczy dała za późno na płuca, dlatego że proszę odpowiedzieć na pytanie czy w takim razie są przygotowane np. pan z doskonale orientują proces inwestycyjny jak wygląda w Polsce proszę dzieci nie ma jeśli niema, ponieważ korzystaliśmy wiele nie pieniądze europejskie prawo, aby wykorzystała zda wobec wspólnej polityki rolnej wykorzystaliście niecałe 70%, więc nie wykorzystaliście to nieprawda dobrze, ale na aleję, ale 1 rzecz, ale na rzecz dodajmy to, bo pan coś bardzo dobry wpływ poruszył temat ja się jednak będę martwił słuchacze też powinni, dlatego że jeśli niema dzisiaj przygotowanej inwestycji od strony dokumentacyjnej nikt nie robi dokumentacji, bo są ogromne koszty nie mając pewność, że dostanie pieniędzy pieniądze stąd nikt nie zdąży zrobić takiej inwestycji to jest wielki problem czy można odnieść wrażenie, że w Polsce naprawdę jedynym problemem rządzących jest rozwikłanie zagadki jak wygrać najbliższe wybory, a to, że coraz więcej polityków partii rządzących mówi, że problem czy zagrożenie ze strony ze strony Zachodu ani Wschodu to jest wręcz przerażającej po prostu nie do zrozumienia oczywiście wymyślają różne tematy zastępcze i cały ciasno jest są przez się dezinformacja w mediach publicznych, ale chyba Polacy coraz częściej oglądają się dookoła widzą co z polską i ze świetnie rozwijającym się krajem zrobiła partia rządząca, a my wrócimy w naszej rozmowie do orędzia o stanie Unii jak mam świadomość, że co chwilę będą mogli takie wycieczki na nasze Gródek krajowy, ale miał rany tak to panie NATO, więc kraju ogromny na razie nie da natomiast tutaj no właśnie chciałem odnieść też trochę marzeń nie powinienem krytycznie do tego, o czym mówił pan odbiera, bo rzeczywiście tu akurat zgadzam, że trochę pana wypowiedzi były takie oczekiwania, jakby rzeczywiście komisja europejska rząd który, który właściwie na taką siłę sprawczą prawda, bo mają drzewa nie ma, bo nie ma większości parlamentarnej za sobą, która może podjąć decyzję w formie Regis le GIS Sejny komisja rzeczywiście Unii Europejskiej składa propozycję i potem najpierw rada Unii Europejskiej, czyli rządy ministrowie to przyjmują jeśli parlament nie zawsze na tzw. decyzję, czyli parlament europejski to, ale pani to wtedy dochodzi za wojnę składać propozycje konstruktywne, które mają szansę zostać przeforsowane, jeżeli tych propozycji nie ma raczej nie ma żadnych pomysłów dla dla społeczeństwa na dzisiaj nadaliśmy tekst propozycji brakowało poprawę, ale Robert musi składać propozycje takie, które są kompetencji, które narody, ale przez kraje ich zakres Rolka pewnego dotycząca np. zamiera powiedziała zapowiedziała Kora głos takie za cały pakiet przepisów przekazała je do prezydencji dlatego tak dlatego chciałem właśnie, żebyśmy się na chwilę zatrzymają to, o czym akurat pan Robert Biedroń wspomniał, bo to jest też coś co w którymś momencie będzie przedmiotem pracy naszego rządu i decyzji rządu to jest właśnie te wszystkie sprawy związane z obawami Europejczyków nadchodzącą zimę tak mówimy w skrócie jak pamiętacie państwo pamiętają państwo już jakiś czas temu komisja europejska przedstawiła propozycję dotyczącą obowiązkowego oszczędzania gazu robiono np. już właśnie wtedy Polski rząd mówił, że nie zgadza na tę propozycję tak i okazało, że w na radzie europejskiej dziś spotkały rządy wypracowano kompromisowe rozwiązanie, które właściwie tę propozycję komisji europejskiej sprowadziły do tego ktoś chce być oszczędzała jak ktoś nie oni niekoniecznie musi teraz na co czekaliśmy w tym wystąpieniu akurat pojawiła się bardziej sprecyzowana propozycja dotycząca cen prądu no i znowu pani trochę o tym powiedział no ale czy czy my uważamy że, że to jest do przeprowadzenia, bo to rzeczywiście musimy się zrobić na poziomie rządowym międzynarodowym, ale rządowy, żeby te firmy, które dzisiaj na stan na kredyt od no dobrze, ale komisja europejska może rozumieć kładzie na stole rządom legalne realistyczną dobrze co pytam pana jako żonę chciał płacić cenę za 3 zmiana zdaniem, jeżeli pada taki pomysł spróbujmy od firm, które dzisiaj produkują bardzo tanią energię podnoszą głównie firmy, które produkują właśnie nie z paliw kopalnych, czyli drogich surowców tylko z np. ze źródeł odnawialnych, które są tanie, żeby ściągnąć te 140 000 000 000 przekazać państwom członkowskim, czyli rządom znowu te rządy miałyby wspierać obywateli przedsiębiorstwa tak taki do tych, gdy tymi pieniędzmi właśnie w ten sposób uzyskanymi, żeby one jakoś dały radę przynajmniej jeśli chodzi o tę zimę czy pana zdaniem jest dobry pomysł czy to jest właśnie do zrobienia odnoszę wrażenie, że ta propozycja, która została postawiona policzone 140 000 000 000 to jest jednak do niej nie propozycja, żeby zrobić na poziomie unijnym tylko, żeby zrobiły kraje członkowskie rozumiem, że jakoś oszacowano dochody z tego tytułu, ale na poziomie unijnym tego zrobić się mnie na to muszą zrobić kraje członkowskie rozumiem, że ze strony komisji będzie w tej sprawie jakaż to zachęta sugestie je, bo przecież Story to by opodatkowania jest w rękach państw członkowskich związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby na poziomie unijnym tego rodzaju decyzje zapadały dobrze, ale jeżeli jakieś państwo ma bardzo rozwiniętą sieć firm produkujących taką energię właśnie stanie stanie źródeł to się okaże że, że znowu sta staną się TEN-T to państwo stanie się bardziej konkurencyjne, dlatego że będzie mogła ściągnąć więcej pieniędzy rozdzieli swoim firmom na pomoc w tych trudnych czasach niestety tak to tak to wymianę wie pan i kwestia kwestia cen czynników czy surowców energetycznych czy tzw. Zielonej energii to jest kwestia na długą dyskusję tak naprawdę się Zielona energia jest tania tylko, dlatego że liczona jest, że tak się wyrażę tylko w odniesieniu do do samej energii natomiast przecież doskonale wiemy, że jeżeli, jeżeli ona ma, ale my funkcjonować być w miksie energetycznym, a system ma być bezpieczny tu muszą być instalację rezerwowe najczęściej gazowe i koszty wytwarzania tej Zielonej energii powinien być tak policzony z tą mocą rezerwową, która też kosztuje olbrzymie pieniądze ona jest tania tylko, dlatego że tak się umówiliśmy tak to liczymy no dobrze by, a co zrobimy w sytuacji właśnie, kiedy no, ale pani też oporów nawet w wiatr, gdy porównamy słońcu tam no to nie da się tylko równać kosztów do wydobycia węgla kopalni utrzymania ludzi tak dalej, więc no no no stój my na ziemi twardo i takim grafa Zara środowiskowe itd. Panie Pośle, całym szacunkiem naprawdę każdy wytworzenia energii odnawialnych źródeł energii coraz tańsze pan dobrze o tym wie że są sami, ale dzisiaj dla samych tylko pani o liczne imprezy mówią jeśli nabędziemy da, ale przez zaangażowane, ale przecież żaden, ale przecież doskonale wiecie, że zimą więcej jest mi energii odnawialnej tym większe muszą być moce rezerwowe oko jak niewiele może wiać ile dobrze, bo trzeba, że to nie jest codzienne cara rejestrują się nie rozmawiano o cenach energii wytwarza w związku z tym ceny energii odnawialnej trzeba dobrać doliczyć te moce rezerwowe, bo ktoś musi zbudować i to też kosztuje ceny energii są rygoru rynek przecież na giełdzie się zakupuje energię, więc nie tak, że się umówiliśmy, bo to nie jest wcale się nie wiemy, ale nie żart już proszę taki sposób urażoną prosił pan o jakąś kulturę, dyskutując właśnie nowość to nie jest tak, że się na co umówiliśmy, bo to nie jest Unii Europejskiej, gdy jedni tak jak dzisiaj w Polsce gospodarka centralnie sterowana, że można umówić na pół ceny energii nikt nie umawia się na giełdzie kupują ludzie codziennie taki raz jest drożej raz jest tani tak, ale coś dał sobie, ale w ogóle, ale w ogóle to jest używania herbu magistra w ogóle ciekawa sytuacja, że jakiś tam państwa protestują w tym Polska się nie zgadzać też w premier Morawiecki nie zgadza się np. na te oszczędności gazu to jest ciekawe, bo to jest zawsze sama sytuacja, że co innego premier Morawiecki mówi tu, a co innego robi w Polsce, bo przecież wyłączone największe zakłady Azotowe chemiczne w Polsce puławskie tarnowskiej Kędzierzyn Koźle Police nie są wyłączone jak twierdzą związki zawodowe w tych zakładach z tego powodu, że jest zbyt wysoka cena gazu tylko, dlatego że postanowiono ten gaz oszczędzać, żeby go w zimie nie zabrakło do ogrzewania prawdopodobnie gospodarstw domowych, bo koalicja rządząca dzisiaj w Polsce ma tego świadomość, że jeśliby tego gazu zabrakło do ogrzewania domów to jest już kompletnie o nich, a więc dlatego wyłączono całe linie produkcyjne największych zakładach Azotowych w Polsce z 1 strony pan premier Morawiecki przyjeżdża do Brukseli nie zgadza się na to, żeby oszczędzać z drugiej strony już to prawdopodobnie w Polsce robi poza tym przecież oczywiste, żeby dzisiaj wszyscy powinni nie tylko gaz, ale i prąd próbowali oszczędzać, bo będzie wtedy mniejsze zapotrzebowanie na też będzie mniejsze zapotrzebowanie to cena momentalnie, ale spadnie do listy oczywiste tutaj w to jest w 2+2 równa się 4 tu nie trzeba być wielkim filozofem ani wielkim znawcą rynku, jakim ekonomistą, żeby rozumieć, o co chodzi, więc w ogóle nie rozumiem postępowania niektórych państw członkowskich, ale właśnie tylko potwierdzenie tego co powiedziałem na początku Unia europejska, czyli w tym przypadku komisja europejska proponuje jakieś dobre rozwiązania państwo członkowskie wydzielają nawet wiele myślę, że po pierwsze nie możemy oczekiwać znów od ludzi to ludzie będą oszczędzali, że to ludzie będą ponosili koszty tych wszystkich błędów zaniechań politykowi to jest niesprawiedliwe wobec ludzi na polityce od lat przekonywali w Polsce, szczególnie że Polska stoi węglem, że mamy 2 na 200 lat węgla i że w ogóle nic nie jest zagrożone, po czym jak przyszedł kryzys dlatego węgla zabrakło nam na 200 dni dzisiaj rozkładają ręce mówi są kompletnie bezradni i trzeba kupować Polski Węgier w Czechach czy na Słowacji jesteśmy całkowicie z ręką nocniku to jest najbardziej rozczarowujące, więc po pierwsze to ludzie powinni kolejnej ponosi tego koszty po drugie, każdy, ale wejdę słowo, ale jeżeli ktoś będzie racjonalnie w zakładzie korzystał z energii w domu wyłączał urządzenia, które nie poważa zaliczona na całą noc prawda zawsze trzeba robić pani, że macie ładowarki do telefonu nie wiadomo jak one dobrze wie Wars wiem, że dziś ludzie naprawdę nie stają przed dylematem, bo robią to szczególnie ludzie ubodzy emeryci renciści oni stają dzisiaj przed dylematem czy jeszcze dłużej nie oszczędzać na świetle na energię tak dalej Monika to robią po prostu z biedy dzisiaj dzisiaj ci ludzie boją się czy w ogóle będzie ciepło zimą to jest wyzwanie, jeżeli miałbym jakiś apel do rządu Prawa i Sprawiedliwości i my jako lewica, że w tym pomogliśmy walczącą KPN to, żeby jak najszybciej dogadać się z tą komisją europejską zdobyć te pieniądze, ponieważ m.in. trwa 40 prawie 43% tych pieniędzy idzie m.in. na kwestię związek klimatyczne i wsparcie także w Roberta Jeża reformy reformy osiągnęli już wszystko dla rolnika tylko zobowiązań zapraszamy do udziału właśnie przez premier Morawiecki zgodził się na te warunki ochrony jest to jest mój apel także jako opozycji w tym pomożemy po raz kolejny tylko zaczniecie Torą nagrania oraz lat o przepraszam Panie Pośle, lewica wspiera nas jeśli chodzi o kata przypomnę naprawdę wsparliśmy zapłaciliśmy za to ogromną cenę jesteśmy gotowi w imię bezpieczeństwa pasa bezpieczeństwa nie to ja sam negocjowałem też kwestia Panie Pośle, ja sam negocjowałem tak, że osobiście z premierem Morawieckim siedziałem tak jak z panem i rozmawiałem na temat kadrowej w negocjacjach tam jest tu wszyscy pamiętamy premiera nie Morawieckiego jak ogłasza wielki sukces jak wielkie pieniądze trafią do Polski nie przewidział 1, że to on decyduje do końca przewidział, że jak sam, ponieważ w, jaki sposób nie pana ministra koniec branie poszerzony nadzieją do woja nie dowozić należał robocze, ale rano opozycja jest silna właśnie obraża szanowną opozycję natura rządzi staramy się nie zagraża istnieniu Boga ona 60 000 000 000EUR zazwyczaj miasta zajedzie rozłąka jest po waszej stronie przy tak dobrze mnie tu jesteście przy władzy żądających chociaż, chociaż tylko powiem, że przynajmniej statystycznie to jednak największa delegacja oraz rada europejska zaraz chwileczkę jak my radzimy, a w komisji europejskiej to czy członek zasiadać przez zorientowane mniej czy czy zasiada w komisji europejskiej członek PSL-u na Platformy albo lewicy czy prawa i sprawiedliwość w radzie gościa wnikliwie rozważyć osi, ale na razie na drogach, żeby walczy komisja europejska nie podjęła decyzję polegającej na tym, że pieniądze dla Moniki nie będą remont alejek, ale media prawie, ale mówi Madera wyraża pani słuchacze muszą usłyszeć słuchacze muszą usłyszeć jeśli pan poseł Kuźmiuk mówi o tym kto rządzi tu, czyli w Brukseli dla właściciela na działalność chcieliśmy państwa poinformować na posiedzeniu komisji też mieliśmy państwo poinformowani, iż rządzi euro także rządzi w unii europejskiej rada europejska, w której zasiada pan premier Morawiecki członek Prawa i Sprawiedliwości oraz komisja europejska, w której siedzi pan za miejsca 8, ale realia głosy były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości chyba nawet członek jeśli się niemal był członkiem prawa sprawiedliwości był no właśnie, więc rządzi Prawo i Sprawiedliwość proszę państwa nie fakt, że są przedstawiciele na poziomie rady na poziomie komisji my przedstawiciele po były Polski, ale 1 głosem z jednym z pań po dniu Panie Pośle, narodowe polityka pchanie się, że Diana Ross, ale jak się przyczyną dramatycznych chwilach tłumaczy czym jest polityka Pani Poseł pani marzy chyba roszczenia zrobią to pan nie ja to znowu Jerzy grzmiał w telewizji publicznej to co pan wygaduje, ale to my no i zamierza nadal wycieczkę właśnie do polskich spraw ja nie wiem czy państwo, czyli tym coś powiedział mi się wydaje, że to też ciekawe z punktu widzenia w władze komisji europejskiej Boże pan Robert Biedroń właśnie, który na komisję tak bardzo liczył, bo np. nie wydaje, że to bardzo też powiedzieć pakiet pomocy dla małych średnich przedsiębiorstw tak niektórzy, którzy dzisiaj usłyszeli działa w mediach społecznościowych przedsiębiorcy z pisali nareszcie mamy deficyt tak czytali to jest właśnie to co oni nazywają, a więc zestaw przepisów podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Europie, ale znowu tam, o czym mówiła pani von der Leyen jedno z najważniejszych rzeczy dokonamy przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, ponieważ to jest po prostu niesprawiedliwe, że jedno 4 bankructwa w unii europejskiej spowodowane brakiem terminowej zapłaty fakt zapłaty faktur państwa zdaniem do świetnie brzmi znał, ale właśnie czy to czy to można zrobić na unijnym poziomie rozumie jak jest dyrektywa to tak tylko czy ona jest przestrzegana proszę to wszystko zależy oczywiście tego po pierwsze, rybą się dzięki remontom tak, kiedy ta dyrektywa zostanie implementowana przez poszczególne kraje już w gestii pan redaktor wszyscy dobrze wiemy w gestii poszczególnych krajów członkowskich jest czy to będzie przestrzegane ręce objazdów apeluje o nazwie pan pan mówi, że wracamy na polskie podwórka na Polskę jest częścią tej wspólnoty Unii Europejskiej i narodu, ale ja nowej rady mówi o tym, że komisja europejska miałaby się trochę z panem zgadzam nie ma może nie powinienem jako dziennikarz żali się stanie zaś, że nie nie ma konkretnych propozycji moim zdaniem jest to przykład bardzo konkretne problemy, ale nie rozwiązująca problem panie redaktorze dzisiaj my dzisiaj największym wyzwaniem jest nadchodzący kryzys i my potrzebujemy rozwiązań na dzisiaj oczywiście można mówić o przyszłości pan dobrze wie że, zanim powstanie rozważał rozlanie się implementowana, zanim zostanie wdrożona to minie 5015, ale proszę jak na razie tylko kraj członkowski nie rząd kraju członkowskim co powinno zostać zrobione pani posłanko panie redaktorze premier Morawiecki akurat trwa posiedzenie Sejmu, ponieważ jutro na mównicę i powiedzieć co z tego koszyka, które zaproponowała Ursula von der Leyen w trybie pilnym Polski rząd wdroży, żeby ochronić Polki Polaków przed kryzysem to powinien zrobić premier Morawiecki jutro na posiedzeniu Sejmu niestety oczywiście jutro na posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie ten sam premier Morawiecki będzie po raz kolejny opowiadał wzór Unii Europejskiej obrażał Unię europejską i pogarsza jeszcze bardziej z relacji doskonale zwierzę nie może tego powiedzieć wcześniej musi wszystko uzgodnić z panem Kaczyńskim panuje rządzi premier not RW RI ja ja uważam, że dla firm w Polsce dzisiaj dzisiaj Panie Pośle, dzisiaj jest ważne, żeby była terminowość płatności za faktury w Polsce oczywiście 60 dni 63 na papierze tak na papieża oczywiście bardziej wioślarze co jest prawem jest naprawdę dobrze to jeszcze państwa teraz już w ogóle pewnie usłyszę że, o czym ja opowiadam, a ja akurat powiem szczerze to bardzo wystąpieniu, bo w, jakim sensie poruszyło, bo w głos szefa dla nawiązała do tego uzależnienia się Europy od ropy gazu i dzisiaj wszyscy mają tego świadomość mówią szkoda żeśmy nie słuchali tak dalej i ona między nimi się powiedziała dobrze, ale my sprowadzamy do Europy właśnie duża część naszej gospodarki jest uzależniona od surowców nieenergetycznych akurat takich jak Lead bez, których nie ma ani 1 telefonu komórkowego i surowce te są sprowadzane z państw on akurat tak nie powiedziała, ale ja też byłem w skrócie bandyckich czasami tak często na targi dzieci wychowanych dzieci są wykorzystywane do do do pracy w Chinach i Górowie, którzy pracują w obozach pracy i ono mówi powinniśmy się tym zająć powinniśmy zrobić coś takiego, żebyśmy również nie znaleźli się w sytuacji odcięcia od ważnych surowców do funkcjonowania europejskiej gospodarki dlatego tylko, że jakieś biuro polityczne w Chinach np. omawiamy Europie i to więcej sprzedawać udziały w europejskim banku wodoru to czwarty no ale miała banku surowców strategicznych no tak nawiązała tutaj do tego co mówił rok temu, że będziemy produkować Juppé chipy powiedziała, że już na dniach nieomal, że będą no no to powiedziała radnym nie wymieniła państwa ani ani, ale odpowie, że z dnia na dzień rośnie, ale powiedziałem za ile fabryka, ale ma jedynie krocze Puchała jawną, ale propozycje i rozwiązania to samo dyrektorzy dotyczy np. lekarstw masa, a kompetentny do do do do różnych lekach, które potem używamy w Europie są produkowane w Chinach mieliśmy przed kobiet i widzieliśmy prostą rzecz nie lekarstwa maseczki wszystko, bo produkowane w Chinach jak był problem zna oporze, więc ja oraz jaka jest nauczka z tego potrzebujemy także wspólnej polityki zdrowotnej polityki jeśli chodzi o firmy farmaceutyczne tutaj też nie ma współpracy na poziomie Unii Europejskiej i musimy zacząć o tym rozmawiać, bo ten kryzys nauczył nas po raz kolejny, że im więcej Solidarności, gdy jesteśmy silniejsi dobrze libero Wrona pozwolił żony chciałem, żądając zapłaty czy będziemy rozmawiali tutaj za 5 lat w podobnej atmosferze jak dzisiaj rozmawiamy w kontekście Rosji mówi no trzeba było słuchać tych, którzy Wonder zajęcia było słuchać, która mówiła, że trzeba coś zrobić z tymi surowcami takimi jak nikt nie gadać z komunistami chińskimi tylko coś zrobi ja też Niemcy, ale coś zrobić po dla nie pomijamy takich wątków uważam panie redaktorze tak się składa, że liczy czy termy były metale ziem rzadkich celną występują w określonych miejscach na świecie tak się składa, że Chiny to wielkie terytorium i rzeczywiście ma lokal występuje tam, więc mówiąc szczerze jestem specjaliście specjalistą w tej dziedzinie, żeby tutaj my dawać jakieś się rady, ale proszę państwa powiedzmy sobie uczciwie jak kapitalizm kapitalizm, a więc niskie koszty w związku z tym wszyscy producenci poszukiwali miejsc, gdzie te koszty będą niskie i mamy tego konsekwencje na koszty niskie to właśnie koszty produkcji w Chinach Indiach w innych krajach azjatyckich w związku z tym przez lata się wynosiło produkcję Europy umieszczał tam, a nagle się okazało, że jak przychodzą ciężkie czasy trzeba zrobić odwrotnie, ale to też musi potrwać najczęściej niestety lato zgadzam się z panem w całkowicie tylko to dotyczy produkcji natomiast ja mówię od o o tym uzależnieniu od surowców z państw nieprzewidywalnych na żale dla dobrze ale dlaczego tak szalone powiedziała tutaj mogę powiedzieć, ale oczywiście jakiegoś małego wezwania jeśli pan pozwoli, że mówię dzisiaj no jak Niemcy mogli ten gaz kupować od tej Rosji, bo było tanio, bo było wygodniej tak dalej, a za chwilę będzie już na, ale jak nie wiem Finowie już nie czy oni produkują dalej telefony komórkowe ska jedno mogli sprowadzać te metale dam z Chin komunistyczny dobrze, ale za rzeź, oddając sprawiedliwość pani przewodniczącej zapowiedziała, że alternatywą dla nas będzie współpraca z takimi krajami jak Australia Nowa Zelandia Indie Chile itd. tak, ale które też mają swoje surowce, których możemy korzystać ta współpraca do tej pory nie była na takim poziomie, jaki nas satysfakcjonował, więc ona daje akurat tutaj daje jakieś rozwiązania trzeba, więc być może się przeorientować na te kraje rozpoczęcia wejścia na Afganistan ma mnóstwo zasobów w targach nie to będzie trudno księża to jest, ale Afganistan pod pod tym względem jest już prawie chiński no właśnie na myślę, że sobie czasami właśnie trochę lekceważymy takie rzeczy uważam, że powinniśmy pamiętać z 6 minut do końca audycji, więc jak zawsze na koniec rzucam państwo na pożarcie coś co się już trochę pojawiło w naszej rozmowie ale, toteż oczywiście chodzi o polskie podwórko czy stwierdzenie Ursuli von der Leyen zapewniam nadal będziemy nalegać na niezawisłość sądownictwa, a także będziemy chronić nasz budżet poprzez mechanizm warunkowości to jak to ktoś powiedział znaleźć mówi do pana posła Rozenka zwana grupy politycznej Polski nie wymieniła, więc właściwie nie ma nie dotyczy także sejmowych no i jak pan chronienie budżetu jest oczywistością przed nadużyciami w związku z tym tutaj nie mam najmniejszych obaw lub tak się składa, że Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pieniędzy unijnych bez korupcji i tych mety tym podobnych procesów, więc tutaj nie mamy się czego, czego bać obawiać jesteśmy czyści przejrzyście w tej sprawie w tej sprawie nie ma najmniejszych wątpliwości natomiast, jeżeli chodzi o mechanizm wale warunkowości to, jeżeli my on będzie stosowany tak jak to jest zapisane w rozporządzeniu no to my też to nie jest groźne tylko okazuje się, że unijne prawo sobie, a decyzje gremiów politycznych my sobie przecież, jeżeli chodzi o KPN to jest oparte o unijne rozporządzenie Polska przygotowała Capello wg tego rozporządzenia no i nagle się okazało, że trzeba Polsce postawić jeszcze warunki dodatkowe Marecki się na to zgodzić jej przekraczania właśnie właśnie mówi, że zgodził podjął decyzję tylko te pieniądze jako Unia postawiła komisja postawiła warunki wychodzące poza to rozporządzenie nie na wychodzący pan Panie Pośle, kamienie milowe zgodzili się wszyscy poszczególni ministrowie, którzy tutaj by proszę zajrzeć rybie z rozporządzenia, ale nie ma co w Kamieniu realizatorem zaproponowali, angażując zarząd przyjął rząd robi rząd przyjął ogłosił sukces, powracając do Pani Przewodnicząca komisji europejskiej na początku mówiłam, że cieszę się, że jednym z punktów informacji o stanie Unii propozycji jest właśnie pilnowanie praworządności i środków finansowych przed wszelkimi nadużyciami, bo powtórzę jeszcze raz Unia europejska podwaliny Unii Europejskiej jest demokracja praworządność trójpodział władzy i przejrzystość prawa i cieszy się bardzo, że z tej drogi nie wchodziły pomimo tego, że jest bardzo trudno bardzo ciężko nie 1 chciał ominąć różne przepisy, żeby te pieniądze w jaki sposób wydać albo, żeby grzechy sterowania ręcznego sędziami czy karanie za przestrzeganie konstytucji, żeby były przez komisję zapomniane na szczęście to jest szansa dla nas, że pozostaniemy w Demokratycznej orbicie rządów, które przestrzegają wartości i Unii Europejskiej ani w orbicie Wschodu jak niektórym politykom PiS-u marzy ja dodam, że rzeczywiście potem rozwinęła Pani Przewodnicząca ten wątek głównie mówiąc właśnie o korupcji jeśli chodzi właśnie o wykorzystywaniu unijnych pieniędzy i choć nie wymieniła Węgier to jak wiemy akurat ten mechanizm warunkowości wobec tego kraju w takiej bardzo wstępnej procedurze został właśnie uruchomiony właśnie z powodu obaw, że tam te pieniądze są wydawane w takiej trochę oligarchiczne, ale jeśli ta sprawa jest walka oczywiście żal jeśli ten mechanizm warunkowości jest by tak jasno opisany zastanawiam się jakimś cudem pan komisarz Wojciechowski jest w stanie przekonać swoje swoich koleżanek kolegów w komisji europejskiej na czerwono Ehrle panda spółki komisarzowi Wojciechowskiemu komisarz Wojciechowski doskonale wywiązuje się ze swoich obowiązkach jak gusła wie ciekawe jak głosował, ale wiele spraw może w ogóle można zatem, że to jest mu, że może pan zajrzeć protokołu z zarządu nie ma sobie zadziało się Wojciech ciekaw, jaką unormowania zamarli z polityką, ale ludzie naprawdę potrzebują pieniędzy z tego kadrę ja naprawdę apeluje Panie Pośle, Panie Pośle, pan już przestaniemy wojować rząd może przeorać może wciąż wron dobrze gada rywalce pan rodzinę, której rząd życie wy rządzicie wy macie dowodzić, że nie dowozić podać się do dymisji no naprawdę pierwszym marzeniem ściętej to jest marzenie większości Polaków dzisiaj ta koja proszę zobaczyć, więc to jest, że jeżeli zaś pewnie wyrazie zaraz mnie zalety, ale panie Panie Pośle, Edwardzie można by je zwracać uwagi od tego kpi jest problem wasz jesteście pierwszym rząd, który niedawno, a ludzie potrzebują tych danych określa dowiezienie koleżanki opowiadają wydane pewnie nie terminu na żadne nie przeszkadzał więcej nie wykona inwestycję, ale przede wszystkim na to, żeby ludzie mieli bezpieczeństwo energetyczne, żeby mogli opłacić rachunki, że mieli ciepło w domach wyjętego dzisiaj nie zapewnia również naprawie części energetycznej i zapewne Obajtkowi 6 000 000 każdego układu start da spokój Obajtek zarabia 6 000 000zł z tego co wiemy tak jak gorsze, a jego poprzednik zarabiał 2× więcej jemy to na pewno, zapewniając jak poprzednik zarabiał 2× oba obaj to aż Unia będzie się działo, ale miliony Polaków Rzeszowa siedziały w kożuchach w domu nawet minister uważa, że ten ma plażowej pozwalające na pałac zburzą świat w codziennej kilka lat po walce Ormian jak najbardziej Mykola Gilada lekarza krótki pana charakter za bardzo dziękuję za udzielenie głosu, a ja chciałem właśnie powiedzieć że, ponieważ pan poseł Krzysztof Hetman jeszcze wbiega tam w ramach obowiązków tutaj poselskich, więc jako pierwszemu tego chciałem panu podziękować za udział w audycji dziękuję serdecznie tak natomiast no właściwie wszystkim wypada podziękować wszystkim wszystkim dziękuję na pewno wreszcie patrzę, że właśnie mamy jeszcze 2 minuty możemy, więc panu posłowi już dziękujemy nowym dziękuję za rozwój może w ramach właśnie tej receptury na dobry na dobry wywiad, kiedy dziennikarz zadaje takie pytanie może chciałaby pani jeszcze coś dodać moja pycha dodał to, że mam nadzieję, że przy wyborach przyszłego roku Polacy zmienią ten rząd i będziemy kroczyli drogą tą wspólnoty europejskiej bez obawy, że ktoś będzie nas chciał wyprowadzić z Unii Europejskiej bez tych afer, których jest coraz więcej bez tych miliardów zmarnowanych pieniędzy podatników polskich, więc pan bardziej Zosia dzisiaj wielki dzień Unii Europejskiej ta wystąpienie przewodniczącej powinno dawać nadzieję optymizm mam nadzieję, że tak się stanie, ale też pokazuje jasno wyraźnie, że potrzebujemy po prostu więcej Unii w sferze np. bezpieczeństwa militarnego energetycznego zdrowotnego itd. i Solidarności państw dzisiaj niestety Polski rząd nadal nie zrozumiał, że nie granie do wspólnej europejskiej bramki jest granie do bramki Putina i powinni wyciągnąć lekcję z tego z tych aliansów Salvini Le Pen z Orbánem, bo to są konie trojańskie Putina współpraca Solidarność w ramach Unii Europejskiej jest naszym bezpieczeństwem i 30 sekund, jeżeli mówimy o koniach trojańskich to krok koniem trojańskim, bo Putina w Europie były Niemcy mam nadzieję, że nie będą bardzo państwu dziękuję za udziały w audycji dziękuję bardzo, za rozmowę wszystkich przy okazji na koniec przedstawiłem, więc już ogólnie tylko raz jeszcze wielkie dzięki podziękowania dla Filipa Hermana za realizację audycji Małgorzaty Wólczyńskiej, która wydawała Maciej Zakrocki słyszymy się jutro o tej samej porze dziękuję bardzo, dziękujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA