REKLAMA

Jak gaz i energia przyduszają gospodarkę

Gościnnie: Puls Biznesu do słuchania
Data emisji:
2022-09-16 17:00
Czas trwania:
54:25 min.
Udostępnij:

Goście „PB do Słuchania” opowiadają o biznesowych konsekwencjach wysokich cen gazu i energii – i o tym, co może zrobić przemysł Rozwiń »

00'59" Marcin Kujawski o gazowych scenariuszach
11'45" Bartomiej Morzycki o piwnych niedoborach
22'11" Henryk Kaliś o przemysłowej energochłonności
33'56" Jarosław Wajer o energetycznym szoku
45'13" Piotr Danielski o poprawie efektywności Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas oferujący produkty usługi dla przedsiębiorstw i korporacji dzień dobry nazywam się Marcel Zatoński to jest Puls biznesu do słuchania czy kupili już państwo ciepłe swetry skarpety i idzie jesień potem zima w tym roku może być nam naprawdę zimno ceny gazu energii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę poszybowały, iż wciąż nie mogą się uspokoić do dzisiejszego podcastu zaproszę, więc przedstawicieli przemysłu oraz rynkowych Rozwiń » ekspertów ekonomistów by porozmawiać gospodarczych skutkach wysokich cen i niedoboru surowców bez mieści to ponoć dobrze poinformowani optymiści, więc zapraszam do słuchania i zapoznania się informacjami, które mogą mieć wpływ na życie każdego z nas lub na początek odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytania czy zimą może nam zabraknąć gazu, jakie jest ryzyko tego scenariusza o odpowiedź poprosiłem Marcina Kujawskiego starszego ekonomisty banku BNP Paribas, który na początku września opublikował analizę na temat tego czy grozi nam gazowy kryzys ska wydaje się myślę, że równie dobrze przygotowana dostrzeżono w orzeczeniu, iż wydaje się, że prawdopodobieństwo takiego jak groźnego czarnego scenariusza, w którym surowca fizycznie miałoby zabraknąć jest relatywnie niskie, choć tak całkowicie bagatelizować go nie należy można nakreślić sobie takie warunki brzegowe, które mogłyby potencjalnie doprowadzi to takiej sytuacji, w której gazu faktycznie będziemy zabrakło generalnie myślą o dostępności surowców czy w tym przypadku konkretnie gazu, bo jest ona wypadkową 3 elementów, czyli zużycia podaży, czyli takich możliwych źródeł pozyskania oraz poziomu zapasów to co wiemy na pewno wchodząc w ten okres zimowy to jest to, że zapasy całą na wysokim poziomie na magazyny gazu są praktycznie w pełni wypełnione trzeba pamiętać, że ich pojemność, bo generalnie pozwoliłaby na pokrycia zużycia gazu około 1,52 miesiące w tym okresie zimowym oznacza, że samymi zapasami tego najtrudniejszego momentu nie przetrwamy jeśli chodzi o połowę, czyli te źródła, z których możemy gaz pozyskiwać potajemne jest kilka od niej kilka kierunków część już mniej lub bardziej pewna, tym bardziej prawnej oczywiście produkcjami własnymi oraz import skroplonego gazu przy wykorzystaniu gazoportu w Świnoujściu, a także ostatnio gazoportu skład powiedziałem mali twierdzi łącznie uruchomione Emu połączeniom w maju, a pomiędzy naszymi krajami tutaj wydaje się, że w tym rolę jak stabilnie pominiemy opolskim po nadchodzących miesiącach docierać, jeżeli chodzi o mniej pewne Romano już w transfer gazu z Niemiec oraz gazociąg Baltic Pipe wytykają chwilkę rodzinę, jeżeli chodzi o importowaną z Niemiec w momencie, kiedy mam Gazprom wstrzymał dostawę do Polski zaczęliśmy wykorzystywać infrastrukturę gazociągu jamalskiego do pozyskiwania gazu zachodniej Europy poprzez RMS latem gazociągu w ostatnich miesiącach faktycznie to istotny kierunek, z którego Polska gaz sam otrzymała w tym momencie markę jakaś forma wiemy wstrzymał dostawy także do Niemiec tutaj pojawia się znak zapytania chciałem tam import gazu z zachodniej Europy do Polski będzie w nadchodzącym czasie możliwe, jeżeli chodzi o gazociągu Baltic Pipe po połączy Polskę ze źródłami gazu na morzu północnym on ma zostać uruchomiony pod koniec września czy na początku października jeśli chodzi o odłączeniu gazu popłynie pan tutaj ryzyka nie ma, że zupełnie nie będzie natomiast pod znakiem zapytania stoi ile tego gazu w planie do końca roku przepustowość gazociągu to będzie 3 000 000 000m³ i tutaj ta przepustowość powinna być w pełni pokryta poprzez leżą odłam polskiego górnictwa naftowego Gazownictwa, która posiada właśnie rejonie najmniej 1 000 00681 000 000 000m³ od przyszłego roku przepustowość wzrośnie do 10 000 000 000m³ i tutaj właśnie byłeś to znak zapytania czy uda się ile uda się gazą w tym okresie z tego kierunku pozyskać właśnie w tym czarnym scenariuszu zakładamy raz, że nie będziemy mogli kupować od razu zachodniej Europy była, że angażowanie marki państwo płonie jedynie gaz wydobywany przez agencję event tworzą też warunki brzegowe, które stawiamy sobie tam w czarnym scenariuszu dodatkowym warunkiem jest poziom życia, które zakładamy, że nie spada albo redukcja jest relatywnie niska 3 czynniki wspólnie mogą normalnie właśnie do scenariusza braku gazu ziemnego wówczas spodziewalibyśmy się zabrać bankom już małą w styczniu, a całkowicie niedobór gazu byłoby około 24 Samanthą godzin, czyli to jest około 8% rocznego są prawa do 78 karny scenariusz fakty są bardziej optymistyczne wręcz gazu spada skoro ma komfort do tego też informacje medialne, które dostajemy są takie, że w przypadku gazociągu Baltic Pipe to zakontraktowania nie jest jednak umieszczenia nosi 30%, które sobie zakładamy czarnym scenariuszu, a przynajmniej 45% jest tutaj widzimy ten bufor bezpieczeństwa Garda fizycznie w okresie zimowym zabraknąć nie powinno, a czy jesteśmy rzeczywiście znaczącym stopniu w stanie zredukować zużycie gazu tej zimy z gospodarstw, bo mieliśmy ostatnio wyłączanie części produkcji w państwowych przedsiębiorstwach chemicznych, które całą wielkim konsumentem gazu czy takie rzeczy mogą zredukować nasze zapotrzebowanie, ale jednocześnie z dnia wpływają negatywnie na inne gałęzie gospodarki zdecydowanie tak jesteśmy w stanie, ale właśnie wszystko sprowadza się do tego często dobrowolne w wyniku optymalizacji zużycia +1 poszukiwania alternatywnych źródeł często po prostu przymus wynikający chociażby z tych wysokich cen, jeżeli chodzi o liczb w pierwszej połowie roku Polska ograniczyła zużycie gazu o 15% natomiast w tym okresie sierpniowym tego skoku cen, jeżeli chodzi o gaz redukcja była zdecydowanie wyższa wynosiła nawet 30 większych 45% okres są zatem stało to co pan wspomniał, czyli wyłączenia w przypadku niektórych się dla przedsiębiorstw, ale także energetyka udało nam się zredukować rolę okazów produkcji prądu to było m.in. możliwe dzięki zwiększeniu mocy fotowoltaicznych i też kolejne miesiące te warunki oglądało niż nie należy zapominać będą będą kluczowe pociąg uda nam się proza życia zredukowaniu w dużej mierze będzie efektem tego, jaka będzie temperatura powietrza, ale nie tylko jakie mnie nasłonecznienie jak będzie siła wiatru czy jak bardzo będziemy w stanie pokryć oczami zużycia energii elektrycznej z innych źródeł niż garną generalnie ma już w warunkach rynkowych, w których ceny są wysokie firmy na pewno będą poszukiwać optymalizacji co do skutków dla gospodarki wszystko będzie się sprowadzało do tego często właśnie przymus czy bardziej gra tu realizacyjnej, która pozwala utrzymać aktywność na niezmienionym wciąż wysokim poziomie, a na, których branżach najmocniej miesza ewentualny niedobór gazu na wysokie ceny energii jak to może wpłynąć na polskie PKB tutaj rozróżnia MK mój dom ma czynnik powiedzmy fizyczne niedobór wysokich cen, dlaczego nie rozróżnia, dlatego że politykę gospodarczą fiskalną czy regulacyjne ona na fizyczny brak surowca masz nie może natomiast może wpływać na wysokie ceny i tak naprawdę wiemy, że tutaj wpływać będzie zarówno po stronie europejskiej, jaki krajowej, jeżeli chodzi o fizyczne niedobór gazu my szacujemy, że spadek czy takie przymusowe racjonowanie surowca 10% obniżyłoby poziom PKB o około 1,5% co wynika z udziału gazu w całkowitej konsumpcji energii w Polsce dzisiaj pani zostać efekt pierwszej rundy powiedzą taki bezpośredni natomiast rolą przedsiębiorstwa, które wykorzystują gaz są częścią pewnego łańcucha wartości w związku z tym, że zmuszony byłem dla ograniczenia swojej aktywności to zapewne negatywnie rzutował właśnie na cały taki łańcucha dostaw łańcuchów wartości, więc można byłoby się spodziewać kaukaska nowego szefa planu gospodarki, które polegałoby to 1,5% powierzchni do poziomu nawet nie wiem 2,5 czy 3 jak mówi czarny scenariusz zakładali myśmy, że ta rośnie konsumpcja przemożna szanowania wynoszą około 8 proc, a więc powiedzmy tę karę w scenariuszu PKB zmniejszyło 82 przy procentach między myśmy to rażąco naruszony Baran, która nosi jak vod oczyszczania gazu są przede wszystkim te, które zależne są od Energi to oczywiście sektor metalurgiczny sektor surowców niemetalicznych np. produkcja cementu gipsu są też mówiło się w kontekście produkcji płytek ceramicznych w ostatnim czasie, toteż właśnie taka branża, która mocno od cen gazu zależy, ale już np. tekstylia czy produkcja żywności czy może, a co mniej oczywiści kandydaci na koniec są też wspomnieć o sektorze chemicznym tutaj akurat okazja niewykorzystywany w celach analitycznych po prostu jako składnik w przypadku panów Finamo duże z sektora myślano też należał do tych sektorów określenia ucierpiałyby w scenariuszu chórem w Polsce gazu ziemnego miałoby zabraknąć też na koniec krótkie pytanie czy należy się spodziewać, że ta sytuacja na rynku gazu energii negatywnie wpłynie na Polski rynek pracy, które akurat trzyma się do tej pory całkiem mocno proszę o formalności dlatego jak silny będzie jak na aktywności czy PKB, ponieważ nie spodziewamy się tego czarnego scenariusza się materializuje pewnie bardziej należy się skupić na tym jak wysokie ceny wpłyną na aktywność jak mówiłem ten wpływ czas zależny będzie on działanie polityki gospodarczej także od płynności firm oraz elastyczności cenowej popytu, czyli możliwości przełożenia tych rosnących kosztów firma na odbiorcę końcowego i mniejsze będą czas wolności mniejsza będzie ponosił mniejsze będzie pomoc państwa no to będzie zwiększało ryzyka bankructwa to kolejną nie skutkowało negatywnymi efektami na rynku pracy dla nas na ten moment w scenariuszu bazowym my jak miłość silnego tąpnięcia się nie spodziewamy Schalke obecna prognoza wzrostu PKB zakłada, że gospodarka zwiększy się osi pół procent w tempie 1 proc tam w przyszłym roku, a w konsekwencji stopa bezrobocia wzrośnie o około 1 punkt procentowe oczywiście to jest zwiększona liczba osób bez pracy, ale pamiętać, że tam startowe i 8 wchodzimy w ten okres spowolnienia już bardzo dobry, jeżeli chodzi o stopa bezrobocia mierzoną podejściem Power, czyli taką najszerszą miarą bezrobocia ona wynosi zaledwie 26 proc więcej damy sobie, że nie ma, bo procentowe stopa bezrobocia wynosiła bar przy pół procent tak obiektywnym sensie wciąż byłam bardzo miejska miasta na ten moment sądzimy, że tam wpływ sytuacji na rynku gazu energii elektrycznej marnej pracy będzie dość ograniczony bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem był Marcin Kujawski starszy ekonomista banku BNP Paribas dziękuję bardzo, konsekwencje niedoboru gazu mogą rozlać się na liczne sektory gospodarki czasem dość zaskakujące dla zwykłego konsumenta pod koniec sierpnia Polakami wstrząsnęła informacja o tym, że po zawieszeniu produkcji nawozów przez największą grupę chemiczną w kraju duże browary mogą wstrzymać produkcję piwa do rozmowy zaprosiłem, więc Bartłomieja Kozickiego dyrektora generalnego związku pracodawców przemysłu Piwowarskiego browary polskie reprezentującego 3 największe koncerny na piwnym rynku na początek pytam go o to w jaki sposób niedobory na rynku gazu rosnące ceny tego surowca wpływają na Browarnej czy proces produkcyjny nami, czyli progami też wstrząsnęła ta informacja, gdyż praktycznie dnia na dzień dowiedzieliśmy się o zatrzymaniu produkcji w zakładach chemicznych Azotowych, które produkują nawozy, a jak być może wiele osób się przy okazji tej sprawy dowiedziało ta produkcja również jest częściowo skierowana na rynek spożywczy przy okazji produkcji nawozów wytwarza się dwutlenek węgla, który jest nieodzownym surowcem w przemyśle piwowarskim, ale nie tylko mówimy tutaj przede wszystkim o przemyśle napoju owym jako całości, ale też w przemyśle spożywczym te same problemy co piwo mieliby producenci i wędlin mięsa mleka i wielu wielu innych gałęzi gospodarki sytuacja pokazuje, że w dzisiejszych czasach nikt nie jest taką samotną wyspą wyizolowano od reszty biznesu, że te biznesy te gałęzie poszczególnych sektorów gospodarki są ze sobą ściśle powiązane i problemy 1 sektora w tym momencie sektora chemicznego, który boryka się z dużymi problemami jeśli chodzi o dostęp pokażą czy cenami tego surowca automatycznie przekłada się na pogorszenie sytuacji de facto zagrożenie kontynuowania produkcji przez inne sektory gospodarki w tym właśnie też przeprowadzki w tym miejscu może warto zaznaczyć okres w jakim celu jest o tyle dla wykorzystywany w przemyśle piwowarskim owo w takiej może powszechnej opinii to nie chodzi o nasycenie piwa tylko ten dla tak jak ma miejsce np. wodach mineralnych czy jakiś tam jako zwanych w piwie to nasycenie jest naturalne pochodzi z naturalnego procesu fermentacji, niemniej na każdym etapie produkcji piwa należy zachować hermetyczności na czym Piwowarski tak, żeby tam się nie dostawało powietrze, które mogłoby to piwo po prostu zepsuć tak samo na rozleje, zanim puszki butelki zostanie otoczone piwa musi się znaleźć tam wcześniej rzut na rynkach czy to powietrze wypchnie, więc wysyłek węgla jest tym nieodzownym składnikiem produkcji co gorsza nie ma takiej możliwości, aby go magazynować jak i dużych ilościach zazwyczaj przedsiębiorstwa branży spożywczej na polowej mają swoje zbiorniki tego rynku węgla, który pozwala na przetrwanie kilka do kilkunastu maksymalnie mniej jest ostatni w momencie, kiedy z dnia na dzień dostawcy dwutlenku węgla poinformowani o niemożliwości realizowania dostaw no to oczywiście całej branży Piwowarskiej napojowi spożywczej powstało duże zaniepokojenie, gdyż rzeczywiście, gdyby ten stan rzeczy miał się przedłużać to ta produkcja po prostu musiała być ograniczona, a w konsekwencji dalszych ograniczeń dostaw wręcz wyłączona, a jak wygląda sytuacja obecnie czy po częściowym wznowieniu produkcji przez państwowe spółki chemiczne nie ma ryzyka wstrzymania pracy browarów czy też w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszych problemów w tym momencie nasi członkowie nie alarmują o jakiś problemach z dostępnością do tylko dwutlenku węgla natomiast z różnych źródeł to chodzą informację, która to nie pozwalają tak w pełni być spokojnym, bo cały czas nie wiemy, jaką mocą pracują te zakłady Azotowe od, których produkcji zależy dostęp mają tylko węgla tutaj są różne doniesienia wiele wskazuje na to, że nie chciała tam produkcja to poziomu sprzed tych perturbacji natomiast póki co o kwotę zapotrzebowanie jest pokrywane, chociaż mam też sygnały chociażby od innych browarów niezrzeszonych też w związku, że nie są to stawy tak regularne jak miało to miejsce wcześniej także jakieś problemy występują natomiast nie są w tej chwili na tyle poważne, żeby można było mówić o zakłócenie produkcji, a jak te problemy z dostępnością surowców na rosnące koszty surowców energii będą wpływały na ceny waszych produktów w najbliższym czasie niestety jeśli chodzi o tę inflację producencką ona cały czas jest bardzo wysoka to ostrzegamy nasilenie tej presji kosztowej już od wielu miesięcy praktycznie od początku br. później wojna Ukrainie to jeszcze im dodatkowy, zwłaszcza na rynku Energi piwo jest bardzo wrażliwe na cenę i witać jak wzrost średniej ceny piwa na rynku odbija się spadku popytu na piwo dlatego też producenci zrzeszeni naszego związku znajduje się w takiej sytuacji bardzo trudnej z 1 strony rosną gwałtownie koszty i te koszty produkcji rosną na wszystkich etapach produkcji właściwie nie ma takiej kategorii kosztów w kabinie doszła, a te wzrosty wynoszą od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent chociażby gaz energia elektryczna to są wzrosty trzycyfrowe do roku inne koszty rosną też wstępnie kilkudziesięciu procent np. butelki szklane opakowania puszki aluminiowe nawet kafle no właściwie każdy składnik produkcji to czujemy tutaj gwałtowne wzrosty kosztów, a przekładanie tego w takiej skali 11 na konsumenta jest bardzo trudne, ponieważ rynek też bardzo jest wrażliwy tak jak powiedziałem to jest bardzo wrażliwe na cenę i duże wzrosty ceny mogłyby spowodować dalsze jeszcze spadki na rynku, a cały rynek piwa znajduje się trendzie spadkowym to czwarty rok z rzędu od 2019 roku do dzisiejszego rynek piwa w Polsce zmalał o ponad 3,51 000 000hl to jest bardzo dużo to jest mniej więcej tyle lat produkuje rocznie jeden z największych programów w kraju także to jest znaczący ubytek, więc jesteśmy takim podczas można powiedzieć trochę z 1 strony mamy rosnące koszty możliwości optymalizacji kosztów czy też jakoś się brania na siebie tak redukcji masz już zostały poczynione natomiast rynek cały czas spada wzrost średniej ceny piwa obserwujemy od już kilku kwartałów w tym roku on znacząco przyspieszył miał oczywiście mówi o średniej cenie pisano po piwo to jest taki bardzo zróżnicowany produkt mamy setki prowadzą swoje na ogromną ilość tych butelek puszek na rynku, więc co oczywiście tempo wzrostu poszczególnych segmentów rynku może być różna tutaj producenci prowadzą każdy swoją politykę cenową, ale ta średnia cena piwa rośnie w tym roku to już jest kilkadziesiąt groszy wzrostu dla porównania w latach poprzednich było kilka groszy rocznie także widać, że ta inflacja po prostu się znacząco rozpędziła, a niestety mamy też do czynienia z pogorszeniem się nastrojów konsumenckich i siły nabywczej konsumentów, bo przecież konsument jest zewsząd bombardowane wręcz rosnącymi kosztami życia drożeje żywność drożeją kredyty drożeją koszty utrzymania mieszkań i inne koszty także po prostu też spada siła nabywcza konsumentów, więc oni też muszą redukować swoje wydatki no i obawiamy się, że jedną z kategorii, gdzie konsument ogranicza swoje wydatki jest w przyszłości może być piwo, a od przyszłego roku znowu będziemy mieli do czynienia z podwyżką akcyzy na taki produkcję wasze to z jakimi podwyżkami muszą się liczyć od początku przyszłego roku jak może przełożyć się na dalszy spadek konsumpcji piwa jak rozumiem to jest cały związek przyczynowo-skutkowy mówimy o rosnących kosztach produkcji, które się przenoszą na wyższe ceny na półkach, jeżeli do tego dodamy jeszcze stałe podnoszenie podatku akcyzowego to jeszcze dodatkowy impuls na podwyżkę ceny od tej podwyżki akcyzy nie ma już gdzieś zmieścić w kosztach tak nie da się nie przenieść na cele dla konsumenta niestety tę decyzję o tych podwyżkach akcyzy zapadły w zeszłym roku, kiedy jeszcze inflacja była znacznie mniejsza, kiedy wok była inna sytuacja gospodarcza polityczna tak w innych okolicznościach podjęto decyzję o tym, że co roku akcyza będzie rosła natomiast teraz widzimy wyraźnie, że podnoszenie akcyzy to jest kolejny negatywny impuls dla branży, który notabene też nie przekłada się jakieś zwiększone wpływy budżetowe 1 taki przykład 2020 roku podniesiono stawki akcyzy od 10% i początkowo wpływy budżetowe trochę wzrosły, ale już 2021 roku wpływy budżetowe z tytułu akcyzy od piwa były niższe niż w roku 2019 to pokazuje, że spadający rynek zniwelował całą korzyść budżetu państwa z tytułu wyższej stawki akcyzy i podobnie w bieżącym roku w styczniu akcje zarodki wzrosła o 10% natomiast na półrocze br. wpływy budżetu państwa wzrosły niewiele ponad 4%, a nie 10 także widać, że spadający rynek to jest problem dla producentów, ale również państwo nie dostanie z tytułu podatków tyle ile by sobie zakładało obawiamy się, że dalsze podwyżki stawki akcyzy będą miały dokładnie taki sam skutek rynek będzie dalej tendencji spadkowej, a dochody budżetowe wcale nie będą rosły bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem był Bartłomiej Morzycki dyrektor generalny związku pracodawców przemysłu Piwowarskiego browary polskie dziękuję bardzo, styczne nagrają podcast pt. dlaczego plan jest taki drogi jednym z gości był wtedy Henryk Kaliś pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław, czyli głównym producencie cynku w naszej części Europy, a jednocześnie prezes forum odbiorców energii elektrycznej gazu oraz Izby energetyki przemysłowej odbiorców energii, czyli reprezentant najbardziej energochłonnych części polskiego biznesu na początku roku mówiła, że wzrost cen energii może doprowadzić do fali likwidacji w Polskim przemyśle, ale na razie kontrakty długoterminowe pozwalają na kontynuację produkcji jak jest teraz, że na początek sprostowanie kontrakty długoterminowe kojarzą się z mechanizmem kryterium uruchamiamy w celu finansowania modernizacji energetyki systemowej kontach terminów przy kontrakty zawierane na rok na 2 z wyprzedzeniem rocznym czy dwuletnie rzeczywiście na wiosnę tego roku rozmawialiśmy o tym, że to taka trochę zapobiegliwości dążenia do stabilizacji parametrów prowadzenie działalności gospodarczych powodują, że przemysł wchodzi w okres bardzo bardzo wysokich cen energii elektrycznej gazu z pewną poduszką duszą właśnie są kontrakty zawarte w czasie, ale rozumiem, że mamy wrzesień rok 2020 drobniejsze kończy potrzebna jest refleksja co w międzyczasie się zdarzyło i czego zmierzamy co nas czeka do już myślę, że możemy troszkę to sytuację polskich odbiorców przemysłowych uogólnić i zderzyć z sytuacją, w której mieści się również energochłonną odbiorcy w unii europejskiej no tutaj mamy rzeczywiście sytuacja, w której bardzo bardzo wysokie ceny energii elektrycznej gazu powodują określone problemy mówi akurat o rynku europejskim, bo bardziej problemy dotykają w ramach niezależnie od tego w jakim kraju PUK zakłady funkcjonują dziś w poszczególnych firm w pierwszej kolejności problemy dotknęły 2 praw, które mają najwyższą mego pomysł produkcji zacząłbym od produkcji aluminium, ale politycznego tej zużycie na tonę produkowanego aluminium tez 14 do 16 megawatogodziny energii elektrycznej będzie tutaj w pierwszej kolejności dotarły do nas głosy o zamykają się elektrolizy albo mieniu we Francji później okazało się, że to elektrolizerów dziwią funkcjonuje dalej, ale z efektywnego mechanizmu, który funkcjonuje we Francji mechanizm ma zastosowanie uruchomić konkurencję na francuskim rynku zobowiązuje Deresz czy monopolistę francuskiego do sprzedaży 100 teraz to budzi energii elektrycznej po cenie 40EUR sama sprawa budzi i ten właśnie mechanicy wykorzystali Francuzi i prawdopodobnie w ramach tego mechanizmu zaoferował jedno 2 ze swojej auto dzięki temu tak funkcjonują, ale to jest specyficzna sytuacja i rozwiązania, które akurat no tak się pisze złożył robimy mówi Bartoszko zachować, ale generalnie największy problem ma branża metali nieżelaznych tej elektryczna produkcja wiarę w mieniu i drugim metalem, który został dotknięty tymi wysokimi cenami energii to jest produkcja cynku oraz politycznego Otóż małe zużycie dużo mniejsze to jest około 3,5MWh na to owe no, niemniej i w przypadku 1 drugiego przemysłu mamy do czynienia z bardzo dużą, ale intensywnością produkcji, czyli udział kosztów energii wartości produkcji jest bardzo bardzo bardzo wysoki udział kosztów energii wartości dodanej brutto są takie pary, które określają to lektura intensywnie się, więc już mamy również informację o tym, że wielki jest rozbita Polak tymczasowo wstrzymał produkcję, czyli mamy, więc ciąg ograniczeń i zatrzymanie produkcji Przemysław najbardziej energochłonnych chcą, a propos w tych przemysłach odkładają się najwyższe koszty związane z energią gazem i również innymi paliwami a kiedy wg pana można spodziewać jakiegoś głębszego tąpnięcia na rozumie, że kontrakty terminowe też nie wystarczą na zawsze zawierania nowych teraz z zawierania i po zdecydowanie wyższych cenach, więc może być także za kilka miesięcy zrobi się znaczną gaża w Polsce i polskim przemyślą my dzielimy to perspektywę na tegoroczną i przyszłość u tegoroczna perspektywa może jak gdyby poprawić, ponieważ komisja europejska wydała taki komornika ramy kryzysowe, które upoważniają państwa członkowskie do udzielenia m.in. firmom energochłonnym pomocy publicznej z tego rozwiązania skorzystali Niemcy Francuzi, iż panie Luksemburg Czechy Niemcy oczywiście sprawy wpompować w gospodarkę kosztem miliardów euro jest suma prawdopodobnie nieosiągalną dla naszych pozostałych natomiast również Polski rząd osobie pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana ministra rozwoju technologii ale gdy zapowiada wprowadzenie podobnego rozwiązania w Polsce budżetem 45 000 000 000zł, gdyby się okazało, że to rozwiązanie pojawi się szybko no to jest szansa uratować te firmy, które generowały straty już w tym roku dla miast trochę inną perspektywę tworzy rok 2023 wszyscy jesteśmy świadkami spotkań ministrów energii krajów członkowskich dyskusja na temat tej rozwiązań systemowych powinny być wprowadzone w obszarze Unii Europejskiej trwa pierwsze spotkanie było 5września kolejne już niebawem i mam nadzieję, że ministrowie energii porozumienia się co do ograniczeń zarówno w cenach gazu kupowanego na obszarze całej Unii Europejskiej, jakby chciała Polska i kupowane od Rosja chciała Pani Przewodnicząca Ursula von der Leyen ale jakby nie było na pewno spowoduje ograniczenie ceny gazu no zastanawiamy się również na ograniczenie czy cenach energii tu przytaczam pomysły wprowadzenia do wojska chce nowych na poszczególne technologie powszechnie też państwo członkowskie stosują opodatkowanie nadmiernych przychodów oczekiwanych, które wynikają nie z działania zarządów firm i optymalizacji kosztowej, które wynikają tylko wyłącznie z tego, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną wywołaną polną na Krajnie myślę, że też jest okazja, żeby powiedzieć o pewnym rozwiązaniem, które wprowadza Polski rząd i to po cichu bez fajerwerków to jest nowelizacja rozporządzenia ministra klimatu środowiska rozporządzenia systemowego, które wprowadza ograniczenia na cenę zgłaszane w ofertach bilans wijące wytwórców, jakkolwiek tak, że nie jest to rozwiązanie spektakularne to jednak może się okazać, że wykorzystanie takiej prostej procedury może spowodować istotne ograniczenie w cenie energii w pierwszej kolejności na rynku bilansującym, a ja również w perspektywie racjonalizację ceny energii na Towarowej giełdzie energii także my mamy nadzieję, że te firmy, które mają problemy już dzisiaj będą mogły skorzystać z dotacji w ramach g kryzysowych, który pozwala komisja europejska i rozwiązania, które zapowiedział minister buda natomiast no też będziemy oczekiwać na reakcję rynków na nowelizację rozporządzenia systemowego no i również będziemy czekać na rozwiązania, które zapowiedziała komisja europejska zakłada, że będzie możliwe stabilizowanie cen energii takim poziomie, żeby przynajmniej firmy energochłonne były w stanie uzyskać zerowy wynik finansowy chyba rozumiem, że ta nie jest problem, który też rozwiązać jakoś mechanizmami wolnorynkowym, czyli że po prostu klienci zaakceptują wasz rosnący wzrost kosztów będą one płacić więcej tylko to jest potrzebne protekcjonizm państwowy i tak naprawdę, które państwo będzie chronić lepiej swój przemysł to lepiej wyjdzie z kryzysu tak dziękuję pytanie, bo ono jest w zasadzie osią całej działalności forum odbiorców energii elektrycznej i gazu i środowisk przemysłowych my mamy ten problem, że polskich warunkach przede wszystkim wszelkiego rodzaju subsydia do paliw energii kierowane są do konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej jest na odruch znaczy przybiegł kierowane są do firm firmy funkcjonują lepiej weszli konkurencyjną, bo zatrudnia więcej pracowników ci pracownicy mają stabilną dobrze płatną pracę mogą płacić więcej za rachunki za energię paliwa natomiast w sposób zdecydowany wpływa na poziom konkurencyjności polskich firm i teraz, przechodząc do rynków jest bardzo istotne, bo jeśli ktoś ma trochę doświadczenia w stosowaniu zasad pomocy publicznej to wierze tych zasad nie można stosować do rynków lokalnych, czyli jeśli my funkcjonujemy na rynku, na którym jesteśmy w stanie przenieść koszty zwiększone koszty produkcji Moto technicy via zgodnie z zasadami pomocy publicznej nie należą tu takim klasycznym przykładem są bardzo energochłonne zakłady dostarczające duży, aby operacja wobec, jakkolwiek one mają duży udział kosztów energii swoim produkcie to jednak monopolistami i tutaj nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że wszystkie koszty, które wygenerują muszą być pokryte przez użytkowników wody, bo oni po prostu nie mają innego wyjścia jest klasyczny przykład na funkcjonowanie rynku lokalnego rynku lokalnego odbiorcy przemysłowi odbiorcy energochłonni funkcjonują na rynkach globalnych muszą konkurować z Amerykanami przechorować Chińczykami muszą konkurować z całym światem i ceny produktów wyznaczają więźby światowe, czyli tu nie ma takiej możliwości, żeby zwiększyć cenę swojego produktu, bo jeśli ona będzie wyższa niż określona przez giełdę to po prostu się chodzili bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem był Henryk Kaliś pełnomocnik zarządu do spraw zarządzania energią elektryczną w zakładach Górniczo-Hutniczych Bolesław oraz prezes format wersów energii elektrycznej gazu oraz prezes Izby energetyki przemysłowej i odbiorców energii dziękuję ma być Henryk Kaliś opowiedział o tym co ceny energii robią z przemysłem następną rozmowę zacznę od pytania czy na taki szok, jakiego doświadczamy można się było w ogóle przygotować pani gościem jest Jarosław Wajer partner w firmie doradczej Why, który jest liderem działu energetyki w Polsce krajach Europy Środkowej wschodniej i Południowej pytanie jest bardzo szerokie szczerze powiedziawszy natomiast trochę jak na studiach część studentów jest przygotowana część nie musimy sobie tak zdać sprawę, że takiego szoku myśmy nie mieli od kilkudziesięciu lat z drugiej strony, odkąd Unia europejska zdecydowała o liberalizacji rynków Energi różne dyrektywy zasady oferty Party access itd. nigdy nie mieliśmy takie historie dzisiaj, którą obecnie obserwujemy oczywiście budzi pewne szoki albo ja tą nazwą, że jest pisowską motyw jest biznesem sinusoidalny, czyli są pewne cykle natomiast to co się dzieje dzisiaj to przerosło wszystkich oczekiwania nawet najmądrzejszych ludzi w tej branży, więc myślę, że są 2 rzeczy część firm się przygotowywała zaraz powiem co robili jak ma natomiast wydaje mi się, że do czegoś takiego trudno być przygotowanym tak w 100% to jak firmy się przygotowywały 3 zabezpieczały na wypadek kryzysu, choć może takiej skali pewna optymalizacja, czyli akurat u nas obowiązkowe dla pewnej skali biznesu audyty energetyczne, żeby się optymalizować już chyba rozumieć co się dzieje u nas niestety mówię tu z przykrością audyty energetyczne były traktowane jako zwyczajny obowiązek, który trzeba wykonać tak naprawdę praca, która miała służyć temu, abyśmy w jakikolwiek sposób zoptymalizować zużycie energii, czyli powiedzieli, gdzie energia wycieka gdzieś za dużo wykorzystujemy tej energii co moglibyśmy zrobić, żeby mniej wykorzystywać energii mniej było strat niepotrzebnie wykorzystamy to u nas bardzo wielkiej ilości przypadków było to potraktowane przygotujmy audyt wyszliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki i mamy tu głowy głównie, dlatego że cena energii była bardzo niska od wielu wielu lat mieliśmy bardzo niską cenę energii, a w ubiegłym roku na początku ubiegłego roku powiedzmy pierwsze dwa-trzy kwartały to cena była historycznie niska tak nisko nie mieliśmy tej ceny, więc nic nie brał pod uwagę ani tego, żeby optymalizować energii pośrednio opłacało ani tego, żeby budować swoją infrastrukturę niem dyskusję z niektórymi firmami energochłonnym nawet o tym, żeby budować własne źródła to nie mówi Słuchajcie no nie rozumiem rynku mocy po to jest rynek mocy w Polsce nie tylko w Polsce skoro mamy zacząć płacić, czego nie rozumiemy wielu taka otrzyma dużą infrastrukturę zbudować i teraz jak państwo znacie swoje zapotrzebowanie wiecie, jakie macie plany biznesowe najprościej było zbudować samą infrastrukturę wy tego nie chcecie robić mówią nie opłaca się nie znamy się na tym, więc wydaje mi się, że wiele przedsiębiorstw dzisiaj trochę się budzi w takim reality, że ceny energii, gdy poszybowały w górę tonie dwu trzykrotnie, ale 10 opierali, które razem w Polskiej gospodarce mogą najbardziej ucierpieć w najbliższych miesiącach co firmy mogą zrobić by utrzymać się na powierzchni, a może ta firmy same już nie są w stanie zrobić to musi być interwencja strony publicznej czy stronę unijny zarządom interwencji tak, jeżeli dzisiaj spoglądamy na rynek to jest dużo głosów niż widać tzw. Info lub profil, czyli dużo przedsiębiorstw jednak czerpie zyski nadzwyczajne których normalnie by nie czerpało tylko z uwagi na strukturę rynku, więc pewna interwencja prawdopodobnie by się przydała ja zawsze byłem zwolennikiem liberalizacji rynku energii przeciwnikiem interwencji natomiast dzisiaj spoglądając, jaki może mieć wpływ na realną gospodarki uważam, że mamy do wyboru albo zrobimy interwencji albo poczekamy aż poszczególne branże zaczną po prostu upadać mieć coraz większe problemy dzisiaj widzimy, że te problemy są dostrzegalne już w niektórych branżach niedawno mówiliśmy branży chemicznej, która przestała produkować swoje produkty przez przestało być w Polsce dostępność co 23 miało ono wpływ znowu na inne branże branży produkcji napojów gazowanych, więc wchodzimy w taki paradoks, że zjemy sobie cel ograniczeń co 2 MON wysokie ceny energii również wysokie ceny co 2, ale tego co 2 zaczyna brakować, dlaczego mogą mieć problem niektóre produkty mogą się okazać, że nie będą potrzebne, bo konsumenci nie będą z nich korzystali w najbliższym czasie mówimy o oczekiwanej recesji, więc zwiększy się pewna konkurencyjność na rynkach i teraz część branż ma większy udział energii w swoim rachunku wyników, choć część branż ma niedostrzegalne dużo energii i to zarówno duże przedsiębiorstwa jak Huty duzi odbiorcy energii, którzy boją się tak naprawdę ich klienci finalnie mogą mieć problemy mówimy o budowlance np. w Polsce czy sektorze liste hit który, jeżeli musimy w budowlance słychać głosy, że sprzedaż spadło ponad 50% co oznacza, że w najbliższym czasie możemy oczekiwać na dużo mniejsze zapotrzebowanie np. na Stal, a ponieważ wie poszło kilkanaście razy do góry, więc sama Stali będzie musiał wystrzelić w górę w zależności od tego kto jak się przygotował na ten kryzys to można na rynku bardzo osądu też w głowie albo wygrać w tym momencie niej możemy oczekiwać dużego przetasowania nie zastanawiam się ja potrzebuję energetycznego sektora dla dużych odbiorców energii te różne sektory się konserwują i mają te same problemy no teraz wydaje się, że najbardziej po głowie dostanie średni biznes mały, a przesądzi pan, że szok wojenny może sprawić, że dekarbonizacja gospodarki, której dużo mówiono, że w ostatnich latach może nie tyle odejdzie do lamusa coś w przewidywalnej przyszłości zostanie wstrzymana wszystko jest możliwe, ale nie widzę nawet Jaskółek, które by na to wskazywały my oczywiście w Polsce bardzo często dyskutujemy o tej dekarbonizację jako zło konieczne ja z uwagi na moją funkcję mamy również dużo spotkań z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy operują na wielu rynkach oraz na rynkach poza polską musimy sobie zdać sprawę, że dla większości przede wszystkim spoglądali na to jako nadzieję i nowe możliwości, bo dzięki dekarbonizacji po pierwsze w dzisiaj większości świata na pewno świat biznesu zdecydował, że dekarbonizacja jest konieczna mieliśmy 100 lat temu 2 000 000 000 ludzi dzisiaj mamy 78 000 000 000 ludzi za następne 10 tylko ślad będziemy 10 000 000 000 ludzi i słuszne środowisko jest widoczne udowodniony, więc nawet 3 tygodnie, które mieliśmy teraz ciepła w sierpniu w Polsce czy nigdy w życiu historycznie zdarzyło, więc falę pożarów upałów, które widzimy fale powodzi z drugiej strony nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne mówią musimy zmienić model operowania po drugie, świat finansów zdecydowana większość funduszy infrastrukturalnych prawa tej luki mówi musimy się dostosować do porozumienia paryskiego poproszenie dostosuje ten przegapił swoją okazję nie będzie innowacyjny zostanie z produktami, które do tej pory miały się dobrze na rynku, ale za rok 235 mogą się okazać, że będą zupełnie niepotrzebne, bo biznes, że myśli nowe metody, więc nowa Innowacyjna gospodarka nowe miejsca pracy, a trzeciej strony, jeżeli mówimy o czystej dekarbonizacji tych narzędzia, które są dzisiaj pamiętajmy, iż mówimy o w dużej mierze odnawialnych źródłach energii, czyli mówimy, że nie chcemy wykorzystywać zasobów naturalnych, ale chcemy skorzystać te, które są odnawialne i umiejętnie zgodzie z naturą z nimi pracować co oznacza realnie uniezależnienie się od paliw kopalnych, który dzisiaj jest duży problem by spojrzymy na ropę spojrzymy na gaz czy spojrzymy na węgiel notą problem czy mamy wysokie ceny energii, dlatego że ropa gaz jest lepsza gorsza, ale głównie, dlatego że mówimy są ograniczenia jest gospodarka cykliczne one zawsze były raz droższe rozstanie się wchodziliśmy przez różne okresy w historii będzie mówimy o takiej sytuacji dostęp może być utrudniony dla wielu gospodarek dla wielu przemysłu, który zablokuje ręczną operowanie na danym rynku, więc ja nie widzę Jaskółek, które mówiły dekarbonizacja niezła albo, że u nas powolny wręcz wojna pokazuje, że ona powinna przyspieszyć, bo też umocnią przede wszystkim tańsze nowe produkty często są tańsze od starych często są lepsze nowe produkty usługi model operowania, a na pewno nas uniezależniając od tego czy prowadzić do dużych problemów to jeszcze na koniec, bo wspominał już pan, że firmy np. energochłonne w Polsce raczej sceptycznie podchodziły do mówienia o tym, że powinny zapewnić własne źródła energii to jak jest teraz czy ten kryzys sprawił, że wzrosło zainteresowanie podnoszeniem efektywności energetycznej i szukaniem własnych budowane dziś mamy dużo tego typu dyskusji mieliśmy podobną dyskusję w 26 piętnastym roku z wieloma klientami w Polsce, gdzie był wdrożony dwudziesty stopień zasilania, ale było kilku dniach jak się okazało, że to nie jest aż tak groźne jak mówiono już 5 wróci do od kilku lat de facto dekarbonizacja sprawiła, że dużo przedsiębiorstw mówi co możemy zrobić nie zmienimy swojej floty samochodowej z dnia na dzień, chociaż możemy to zrobić, bo nie są aż tak duże pieniądze nie wymienimy swego parku maszynowego 3 bardzo często dużo większą inwestycję z dnia na dzień czyli, jaką będzie się żyło to będziemy kupowali maszyny urządzenia inwestowali w różne nowe technologie, które są bardziej czyste niż były dotychczas natomiast to co możemy zrobić bardzo szybko to jest zmuszać swoich podwykonawców, jeżeli mamy silną pozycję rynkową albo wymienić energię na zieloną i takie kontrakty z zwane barbarzyńską pieje to są w ostatnim czasie de facto podstawowym pytaniem bardzo dużo klientów przychodzi do nas i podpisuje się umowy ja wręcz widzę, że trochę na Górce może się okazać nie, bo to umowy krótkoterminowe przez kilka lat przez kilkanaście miesięcy przy spodziewam się, że cena energii będzie jednak wyższa niż była do tej pory, ale długoterminowo podpisywanie się na Górce umów dziesięcioletnich czy 15 letnich to jest jednak trochę inny też ryzyko, bo się kontaktujemy, ale widzę, że wielu naszych klientów się kontaktujemy się uniezależnić A2, żeby afiszować, żeby ceny energii, żeby to niepewność zlikwidować myśl, żeby mieć dostęp tutaj pielgrzymi pewne, że my będziemy mogli w ogóle produkować prowadzić nasz biznes bardzo dziękuję za rozmowę gościem był Jarosław Wajer lider działu energetyki w Polsce oraz regionie Europy Środkowej wschodniej Południowej w firmie doradczej iła dziękują czy nie Jarosław Wajer mówiła o tym, że z chęcią polskich przedsiębiorstw do zadbania o optymalizację zużycia energii bywało różnie, a jak jest teraz do ostatniej rozmowy z dzisiejszej audycji zaprosiłem Piotra Adamczewskiego współzałożyciela i wiceprezesa spółki debet energii zajmującej się poprawą efektywności przedsiębiorstw przemysłowych na początek pytam o to czy to na usługi spółki w ostatnim roku wyraźnie skoczył to jest bardzo istotna zmiana dla nas z tego względu, że przede wszystkim obserwuję bardzo duży wzrost zainteresowania naszymi usługami poza granicami naszego kraju do tej pory pracowaliśmy przede wszystkim banku polskim i tutaj realizowaliśmy program prawy sektor energetyczny natomiast od zeszłej jesieni skokowo wzrosło zainteresowanie taką karę w Niemczech w Brytania Irlandia wsparcia jeśli Włochy tam też dzisiaj tak naprawdę spędzamy najwięcej czasu, a w Polsce jak to wygląda polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tak jak wcześniej czy po prostu wy macie ograniczono siły i część rzucać na bardziej rentowna rynki takie akcje właśnie Europa zachodnia raczej wygląda w ten sposób, że kasy przedsiębiorcy najpierw przygotowują dosyć długo program poprawy efektywności zastanawiają się nad tym, jakie działania wdrożyć, które realizować jak finansować i zajmuje to dużo czasu dużo więcej spędzanych w Polsce na koncepcjach, zanim dojdzie do realizacji inwestycji natomiast nie znają rynki zagraniczne to i tak to już w zasadzie albo bardzo bardzo gotowe projekty realizujemy albo krótkie dla identyfikacji i dosyć dynamiczne wejście w inwestycji, a czy uda się szybko znaczącej skali poprawić efektywność energetyczną ile średnio trwają takie realizowane przez nas projekt to bardzo zależy od tego, jakiej skali przedsiębiorstwa rozmawiamy, jakiej skali poprawy zmagań co uda się zrobić najczęściej szybko w Polsce w większości przedsiębiorstw jesteśmy znajduje się wykonane jesteśmy w tym zakresie jako naród czy tak kraj bardzo zaradni i tutaj większość łatwych elementów mamy własną rękę by zamiast dużej inwestycji o charakterze strukturalnym albo takie związane z modernizacją środa w zasilaczach z reguły mają takie konsekwencje, że trzeba przygotować do tego Brok projekt, ale potem zrealizować oczywiście zgodnie ze wszystkimi kanonami sztuki co trwa z uwagi na pozwolenia choćby pozwolenia na budowę to zdania wodno prawne w cieniu ochrona środowiska w tym zakresie mówimy o najczęściej 1012 miesiącach jeśli chodzi o mniejsze zakresy natomiast jeśli mówimy o modernizacji elektrociepłowni tak jak w jednym z projektów, które w tej chwili także na Śląsku staję jak podzielone na Tatry w zasadzie jesteśmy bardzo już prawie 3 latach i bardzo one także pan, budując kolejne zmodernizowane audi element a jakie efekty przynoszą nasze projekty rozwiąże te proste rzeczy które, które da się zrobić to też sporo mogą zredukować zużycie energii takich większych projektach to jakich efektach jeśli chodzi o procentową redukcję mówi modelowe przykłady którymi się posługujemy się z reguły pokazują, że w takich prostych zabiegach uda się uzyskać między 1020% trzeba się dostać w każdym przedsiębiorstwie i tutaj w zasadzie nie ma wyjątków wszędzie, gdzie także chodzimy wjazd z reguły możliwe natomiast przedłożyć projekt tak energochłonnym przemyśle albo też przemyśleć projekt ma większą modernizację dawno dawno za sobą i od dłuższego czasu nie było modernizowane chodzimy redukcjach 5060% w tym zakresie są też często duże znaczenie przemysłowe zakłady operujące z chemii farmaceutycznej albo metalu, a żeby zredukować zużycie energii trzeba najpierw mieć pieniądze na inwestycje magister rozpisać jakiś biznesplan na to w jakim czasie zwracają się pieniądze wydane na takie usługi, jakie doświadczyć to się też mocno zmieniło w tym roku rozumiem przy rosnących cenach energii tak rosnące ceny energii oczywiście powodują, że wszystkie oszczędności, które generujemy istotnie skracają okres roku nakładów inwestycyjnych można powiedzieć także większości przedsiębiorstw do tej pory czy można powiedzieć rok -1 pracowaliśmy okresami zwrotu około 3 lat maksimum w tej chwili przy cenie energii, która tak mocno wzrosła o okresie zwrotu są nawet poniżej roku albo oczywiście można też realizować bardziej śmiałe ambitne projekty, które w ogóle poza jakąkolwiek dostępnością z uwagi na to, że są dobre 560 lat, a dzisiaj stały się dostępne, bo robi się poniżej 2 lat w zakresie posiadania środków niekoniecznie trzeba mieć swoje pieniądze, żeby zrealizować tego co projekty funkcjonują w zasadzie 2 modele 1, w którym inwestor finansuje z posiadanych linii kredytowej jeśli ma takie możliwości lub drogi, które to my możemy realizować inwestycje, finansując ją z funduszu, którym dysponuje Hill rozumiem, że we wsi wtedy dzielić tymi oszczędnościami w czasie kolejnych lat, żeby wypracować sobie swój zyska na tym projekcie oczywiście wtedy podpisujemy umowę, która nazywa się umową ESCO i w ramach działalności jest ta następuje podział oszczędności i część tych oszczędności trafia do naszego finansującego część pozostaje u klienta oczywiście sam element związany z zarządzaniem utrzymaniem tej inwestycji, które realizujemy, a działać na rynku od 13 lat jestem ciekaw czy metodach poprawę efektywności energetycznej w przemyśle dużo się zmieniło w tym czasie i jakie działania tak naprawdę podejmujecie, kiedy wchodzić do zakładu przemysłowego co robić, żeby zredukować zużycie energii jeśli chodzi o samą metodę naszej pracy czy metodologię wykonywania do efektywności energetycznej czy identyfikacji możliwych działań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej można powiedzieć, że nie zmieniło 7 z tego względu, że za każdym razem jest to przegląd jako przedsiębiorstwa im zderzenie tego stanu dotyczącymi realnego zużycia energii tak naprawdę zapotrzebowania namawialiśmy one przeszły zmienia się natomiast to i to mocno się zmienia zakres środków, jakimi dysponujemy, żeby tak naprawdę efektywność poprawiać 913 lat temu nikt nie słyszało wysoka temperatura w kontakcie aktorzy jesteśmy w stanie robić, a dzisiaj w zasadzie w zakresie modernizacji źródeł dla przedsiębiorstwa masowych jest osobny element, który uciekł rusza również czasie rok temu jednostki kogeneracyjne nie były tak rozpowszechniona można powiedzieć, że nie funkcjonowały na poziomie łatwej dostępności były to bardzo skomplikowane projekty dzisiaj w zasadzie podstawowy zakres z jednostek operacyjnych jesteśmy w stanie zastosować stanowią produkty pułkowe, które kupujemy po prostu tak samo jak żarówki oczywiście dużo większej skali jeśli chodzi o finansach, a także w tym zakresie nasza praca jest o tyle trudna i też nie każdy się do niej nadaję, że w zasadzie jesteśmy w ciągłym procesie uczenia się nowych technologii, których zasadniczą część oczywiście tak jak stracono osiedli mamy swoje laboratoria są też się testujemy różnego rodzaju rozwiązane i przedstawiamy klientom najczęściej tych projektach jest współpraca między nami działa rangi jajka i technologami tutaj też bardzo dużo się zmienia jeśli chodzi o to co jest dostępne jeśli chodzi o infrastrukturę klienta kiedyś byliśmy audytorami energetycznymi, którzy zajmowali się tak naprawdę budynkiem długo pracowaliśmy NATO i w tym zakresie ja osobiście poprawił kilka prac naukowych, żeby przekonać rynek i przemysł do tego, że audytor energetyczny nie powinien zajmować się tylko budynkiem ale, żeby doczekać się elementami są procesy technologiczne, które są z reguły nastawione przede wszystkim na produkcję NIK zwraca uwagę na energię bierze warto współpracować również, gdy ten proces od 13 lat można powiedzieć powoli postępuje jesteśmy coraz głębiej jeśli chodzi o integrację naszych możliwości naszego malucha o klienta coraz więcej oczywiście się wypracować powiadano, że współpraca jest podstawą większości sukcesów obserwujemy bardzo dziękuję za rozmowę angaż był Piotr Daniewski współzałożycieli wiceprezes spółki BBN ci dziękuję dziękuję się na tym kończy się dzisiejsza audycja nie wiem jak państwo jak w rozmowach pesymistą Niejestem na wszelki wypadek ciepły sweter skarpety już jednak kupiła za tydzień spotka się z państwem Mirek Konkel, który jest zawsze gorące takich rzeczy pewne nie potrzebuje ja dziękuję za uwagę nazywam się Marcel Zatoński, a to był Puls biznesu do słuchania program zaprasza sponsor bank BNP Paribas oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw korporacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA