REKLAMA

Spacer ukraińskimi śladami po Warszawie cz. 2

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2022-09-16 19:10
Prowadzący:
Czas trwania:
39:54 min.
Udostępnij:

Warszawa ma bogatą rusińską-ukraińską historię religijną: prawosławną i greckokatolicką. Pozostało po niej wiele dzieł sztuki i budynków, ale też zaskakujące historie; biskupa z Alaski, który wylądował w Warszawie czy wielkoruskiego nacjonalisty, którego synowie zostali ukraińskimi patriotami.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
label, czyli Rzeczpospolita multikulti cykliczny cotygodniowy podcast, w którym dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik, o czym dzisiaj z Sochaczewa zostajemy w Warszawie tak jak tydzień temu byli tak zgodnie z naszą z naszym cyklem byśmy wiedzieli ukraińska historia Warszawy warszawskie studio Ukrainy tak samo krakowskiej w Krakowie to nawet byliśmy słuchać natomiast Wrocław Gdańsk tak na PL lub też spenetrowali my dobrze myśl przecież już dawno takiego radzi, tak więc Rozwiń » ale np. w Warszawie Warszawę nie i pewnie zobaczymy, ale mecze co dzisiaj dzisiaj przede wszystkim skupimy się na wymiarze takich historii religijnej nieraz naprawdę burzliwej i właśnie pokażemy w kontekście Rusiński ukraińskim wymiarze prawosławnym i greckokatolickim, bo znowu Paweł wspominał w poprzednim podcaście cerkwi na Miodowej greckokatolickiej i to sława była jedyna cerkiew w czasach Rzeczpospolitej po drugiej stronie Wisły Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny tokfm zapraszają Adam Balcer i Paweł usługi Paweł wspominał w poprzednim podcaście cerkwi na Miodowej greckokatolickiej i to sława była jedyna cerkiew w czasach Rzeczpospolitej po drugiej stronie Wisły po tej stronie Wisły dzieje jest większa ilość Warszawy tak jak spojrzycie na mapę to w całym kraju tak greckokatolicki tak tak nie było ludności greckokatolickiej po drugiej stronie to była ta różnica pamiętajcie, że tak jak powstawały kościoły rzymskokatolickie działali jezuici np. w Kijowie no to to była ta właśnie rzekoma symetria równość czegoś takiego prawosławni nie mogli robić w Wielkopolsce tak zajmować się prozelityzm tak i to świadczyło o tym, że coś co jest także w stolicy kraju nie ma świątyni bardzo długo nie było świątyni wyznania 30 kilku procent mieszkańców kraju mówimy o Grekom katolika obrządku powiedzmy no i to była jedyna w taka cerkiew w dużym mieście na terenie Polski poza ziemiami, które kiedykolwiek należały do Rusi Kijowskiej w dużym mieście podkreślam i pieszych pospolity i znowu co widzimy bardzo silny związek z Kijowem o Jezu, przepraszam z Wołyniem zwołanie oczywiście bo mamy ikonę matki Boskiej po Czachowski podczas Youth na Wołyniu wspaniała gigantyczną cerkiew zbudowana przed osiemnastym wieku posłuchajcie podcastu odpowiadaliśmy opowiadaliśmy cerkiew greckokatolicka i właśnie bardzo ważnym centrum lotnicze dla pielgrzymów to tam zresztą pielgrzymował słowacki on tam miał swoją może być ostrą bramę i to jest też pamiętajcie, że został ochrzczony przez księdza greckokatolickiego drugi wieszcz i właśnie bardzo sił kolejny dowód na to silne więzi więzi Warszawa wolniej się spojrzy na mapy to brać się to o wiele bardziej oczywiste, więc założyli to cerkiew bazylia nie, którzy byli po jezuita ach, oczywiście to było rządy właśnie rodzi greckokatolicki byli najważniejszym zakonem też bardzo dużo drukującym książki czasopisma potem też drugi różne i może czasopism druk za za poważny będzie i oprócz tego budującym szkoły i prowadzącym szkoły zaczęło się od skromnej kaplicy w te to jest między lata sześćdziesiąte osiemnastego wieku, ale następnie zapadła decyzja dobra budujemy cerkiew i tutaj wam czytam kamień poświęcił nuncjusz król zaś to już kolejny król Stanisław August Poniatowski zaś po kilka razy nagród go wapnem przyrównał kielnią i młotkiem uderzył to było 12maja 1700 osiemdziesiątego pierwszego roku podług zwyczaju oprócz relikwie zamurowano fundamentach kościoła wielki medal Stanisława Augusta poprzednim podcaście było dużo o wnętrzności ach, króla to teraz jest spokojniej tylko medal, na który z 1 strony była twarz też więcej Panny, a z drugiej herb napis tutaj po łacinie różne rzeczy monety i na Kamieniu też był na napis, że mówimy o rusińskich katolickim kościele świątyni rosyjsko katolickim czyli, jakbyśmy powiedzieli inaczej greckokatolickim i budynek z, kto zaprojektował Dominik mer linii, który o, którym jeszcze wam opowiemy to zaprojektował bardzo dużo budynków w Łazienkach w tym pałac na wyspie zajął jego rozbudową znosi też rezydencję na Podolu Ukrainie w maleją lewica, tak więc to jest przykład zjawiska, którym jeszcze wam opowiemy, czyli architektów Warszawy, którzy w okresie klasycyzmu, kiedy powstaje wiele pan w Pałacu na Ukrainie właśnie oni je projektują i tras chodzimy do środka i zobaczycie tam m.in. obrazy malowidła, gdzie są związki z Ukrainą Bonawentura Dąbrowski 1 o z obrazów nie zachował się w katedrze warszawskiej obrazy właśnie w cerkwi na Miodowej greckokatolickiej, ale też Słuchajcie cerkwi prawosławnej w Chełmie świątynia została wybudowana tam też freski w latach 184652 i tam o został ochrzczony bardzo ważna postać dla Ukraińców ojciec niepodległej Ukrainy krótko te istniejące w 1600 osiemnastym w bardzo ważny historyk ukraiński twórca historiografii ukraińskiej też chodzi o budowę nowoczesnej tożsamości Michajło Kruszewski o tam akurat godzin pracował w Chełmie tak i tam Mychajło w tej cerkwi albo na plebanii został ochrzczony i kto zajął się ikoną z czasem ikonostas zamówiono w Warszawie nie, ale rzeczy w czasie w Chełmie, ale od rodziny związanej z Warszawą, która przyniosła do Chełma między nimi, żeby pracować przy ikona stała się rodziny bardzo związane z Warszawą słuchacze od urodzin Blikle to nam się chuja City 1 lotniczą potęgą tak, ale Blikle rodzina ze Szwajcarii niemieckojęzyczna z gryzoni, a Fryderyk był z zawodu właśnie zajmował się m.in. proszę bardzo, zrobi ikonostas umarł w trakcie prac i zakończyła jego żona pracę mu syn wrócił do Warszawy z Chełma i stworzył potęgę cukierniczą rodzina Blikle jak widzisz, że mamy oprócz tego, że mamy właśnie Bonawentury Dąbrowskiego, który jak widzimy ich dla katolików rzymskich greckich dla prawosławnych pracuje to mamy właśnie rodzinę bardzo związaną z Warszawą jak byliśmy na nowym świecie przyjmą przypomnijmy, że np. tam jest kawiarnia m.in. a która tworzy ikonostas w cerkwi w Chełmie okej jak jesteśmy przy cerkwiach prawosławnych to pierwsza cerkiew powstaje powstaje w Warszawie oprócz tego rzeczywiście mieliśmy np. u siebie z niewoli Szujskich, czyli carów rosyjskich to wiadomo, że badań o okresowo specjalna kaplica, ale taka, że cerkiew, która do dzisiaj istnieje to jest cerkiew świętej Trójcy na Podwalu i założyli ją tak naprawdę Grecy kupcy Grec to jest okres koniec osiemnastego podczas dziewiętnastego wieku, kiedy macie kupców Bułgarów Greków Serbów Macedończyków, którzy jak zakładają swoje kolonie małe handlowe w różnych miastach Polski np. w Piotrkowie Trybunalskim powstaje świątynia wtedy założona przez to jest bardzo ciekawy wątek i w co jest zbudował powstała kaplica, którą zbudował Jakub Kubicki Arkady Kubickiego kojarzymy przy zamku Królewskim będzie o nim w kolejnym podcaście, bo też projektuje na Ukrainie i świątynia ta właśnie kaplica z Podwala prawosławna pierwsza istniejąca po, która do dzisiaj istnieje w odróżnieniu, bo była wcześniej 1, ale krótko funkcjonowała słuchacze podlega pod kogo nie pod rosyjską cerkiew ba przez pierwsze lata tylko podlega pod biskupów w Czerniowcach, czyli Bukowina, gdzie miasto Ukrainie bardzo fajne polecam, które jest w zaborze Austrii czy przez nie w zaborze w pod władzą Austrii pod władzą Habsburgów tak tam właśnie podlega przez pierwsze lata ta cerkiew, dlaczego przez Greków przez Greków, którzy przychodzą do nas z Bałkanów poprzez Rumunię, gdzie mieli wtedy bardzo duże już wtedy okej nieco mniejsza też mieć bardzo duże wpływy następnie przeniesiono ją pod Wołyń i pod w efekcie rosyjską cerkiew, bo przypominam was, że w Wawrze wraz z rozbiorami wszyscy prawosławni zostali dostali się pod władze Rosji i cerkwi rosyjskiej dzisiaj oczywiście co wiemy, że cerkwie ukraińska też walczy pięknie niepodległość i toteż wiązało z, że w ramach represji za powstanie listopadowe Rosja zlikwiduje stopniowo apotem też za powstanie styczniowe zlikwiduje cerkiew greckokatolicką zmusi niektórzy swobodnie niektórzy bez wolnej woli niektórzy pod przymusem staną się prawosławni, a i co widzimy, że bardzo ważną postacią jest chichot po Czachowski miał na misji od kwot tak Jot albo hot to on jest patronem diecezji prawosławnej, która powstanie na początku w tym mamy 2 tysiące 8003004. tysiące 800 czterdziesty ta druga data jest pewniejsza, bo wtedy możemy mówić, że mamy blisko z Biskupca wcześnie był wikariusz i zostaje właśnie patronem i jest też ważne dla grekokatolików z pochodzi Wołyń Zwolle jest ze zwołaniem podczas Love ME, gdzie właśnie też umarł i gdzie był właśnie zakonnikiem został świętym prawosławnym, ale mimo, że był prawosławny, mimo że był przeciwny Unii to potem bazylia nie traktowali go jako swojego i m.in. Vidal wydali pierwszy żywot, więc jest dla i prawosławnych i tylko katolików w Warszawie ważną postacią Adama kolejnym dowodem na związki bardzo silne zwołaniem Warszawy w prawosławnej i greckokatolickiej i jak jesteśmy przy poważniejszych w sensie jeśli chodzi o CAL Kuba, które w, jakiej mówimy bryłę budynku do to świątynia, którą na pewno znacie cerkiew na Pradze to jest sobór metropolitalny świętej równej apostołom Marii Magdaleny i oczywiście znowu co widzimy wchodzimy kluczowa ikona świątynie świątyni matki Bożej z Poczajowa Wołyń Wołyń, czyli le co zapamiętujemy bardzo silne związki z Wołyniem chodzimy wokół świątyni zobaczymy np. pomnik upamiętniający Szymona Fedorońko jego symboliczny grób jest na cmentarzu prawosławnym na woli w i przeszedł All z Grecją do katolicyzmu na prawosławie pochodził z Sanoka spod Sanoka przepraszam i wybrał taką może być opcję propolską jak co jest ten paradoks, że to wybór prawosławia był wyborem opcji propolskiej Grek grecki katolicyzm kojarzył się w jakim stopniu z ukraińskim nacjonalizmem tak to on właśnie na warszawskiej Pradze celebrował w 1931 roku pierwszą mszę w języku polskim prawosławnym to 2 pamiętacie ten czas, że ten po śmierci Piłsudskiego jest to to nie jest dla wielu większość prawosławnych odrzucała pomówiła to jest próba polonizacji oprócz tego, że chcecie, żebyśmy mieli przy po polsku to jednocześnie burzyć cerkwie nowa wtedy debata akcja ratownicza windykacyjna ci właśnie prawda po Piłsudskim ten reżim sanacyjny z Rydzem-Śmigłym tak, ale właśnie Fedor tylko był też nieformalnym doradcą metropolity prawosławnego i jego synowie Wiaczesław i Orest zginęli w powstaniu warszawskim, a on sam Słuchajcie został zamordowany jako kapelan prawosławny wszystkich wojsku polskim żołnierzy został zamordowany w Katyniu, a jeszcze 1 syn zginął jako pilot bombardując Niemcy z polskich siłach zbrojnych z polskim w siłach powietrznych na Zachodzie, więc wszyscy Fed rynkowi je w zginęli dla Polski tak, a są oni też rodzina symbolem właśnie tego w polsko ukraińskiego węzła gordyjskiego i tego napięcia bezdyskusyjny, więc jak wspomnieliśmy cerkiew czy cmentarz na woli i przy cmentarzy cerkiew w tam jest właśnie symbolicznych gór grób rodziny Federa tylko i cerkiew na woli Świętego Jana Klimaka ona jest starsza, bo po została zbudowana w 1500 piątym roku w odróżnieniu od tej na inne pracę, która powstała tysiące 800 sześćdziesiątym dziewiątym zawsze pamiętajcie na Pradze ludności prawosławnej było przed pierwszą wojną światową znacznie więcej niż po drugiej stronie Wisły to też względu NATO na przedszkole tam i tak itd. i nawet godzina się zmieniała czas na Wiśle o tak było tak i Słuchajcie ta cerkiew na woli wchodzimy co widzimy ikonostas cerkwi na woli został ba piękny stworzył go Aleksandr porażką to jest jeden z największych najwybitniejszych ukraińskich malarzy przełomu dziewiętnastego dwudziestego wieku sam mordował przez bolszewików w Kijowie szkolił kształcił się pod kierunkiem Lee Rypina to jest wielki malarz rosyjski, ale też kolei, że dniami ukraińskimi, którego jest bardzo dużo motywów kozackich w jego pracach i oprócz tego jak chodzimy co widzimy mamy ikonę matki Bożej z Poczajowa, czyli wszędzie w Warszawie patrzy, gdzie idziesz tam ikona matki Bożej często oczywiście od osób kopie, ale bardzo silny związek z Wołyniem i kogo tam pochowano po beatyfikacji wzięto jego szczątki cmentarza przeniesiono do cerkwi, bo jest świętym Bazyli Marty on był Słuchajcie naczelnym kapelanem wojska polskiego przed wojną przed Fedor tylko i jest uważany za jednego z męczenników chełmskich podlaskich, dlaczego 4maja czterdziestego piątego roku pochodził z ceraty na to jest powiat hrubieszowski został zamordowany przez narodowe siły zbrojne, a także polskich faszystów nacjonalistów tak jest bardzo ciekawa jego biografia słucha się w czasach carskich był duszpasterzem na Alasce bo, chociaż Alaska została sprzedana do dzisiaj macie tam na katar rdzennych Amerykanów, którzy są prawosławni jak żartuje, ale tu Eskimosów Indian tak też do pozostania prawosławni następnie mieszka jakiś czas w Kanadzie dopiero trafił do Warszawy tak i on jest tam właśnie jego relikwie są w cerkwi na woli trzymać główne cerkiew ta praca na woli jego córka słucha się przed wojną była wielką ba wybitną bardzo popularną śpiewaczkę operetkową i aktorką nazywała się miał taki oczywiście pseudonim artystyczny Xenia Grey Bogusław Kaczyński, który bardzo interesował prawda muzykę napisał miał audycje programy książki napisał w książce książkę żona się urodziła spłacił urodziła się na wyspie kodiaq na Alasce w la na Alasce, a wychowała się w Edmonton, ale potem Warszawa warszawskie konserwatorium muzyczne była właśnie śpiewaczką w Warszawie jest pochowana na woli Marty też przez mieszkał prawda Warszawy, czyli rodzina związana bezdyskusyjnie z Warszawą teraz tak bardzo ważna jeśli chodzi o Świętego Bazylego, ale jak jesteście w tej cerkwi to co podziwiać freski Nowosielskiego wspaniały artysta wybitny, który oczywiście związany z Krakowem oni opowiadaliśmy przypomnijmy tylko ojciec był ułamkiem obrządku greckokatolickiego matka Polką pochodzenia niemieckiego on urodził się i był Grek katolikiem na początku, a potem przyszedł na prawosławie i możecie podziwiać jego freski właśnie w cerkwi jest wspaniały grób teologa prawosławnego na cmentarzu Jerzego Klingera dzieło Nowosielskiego kościół w kościele dominikanów, czyli katolickim krzyż i ikona w kościele Świętego Jacka dominikanów na Starym mieście kościół wesoły Wesołej Opatrzności Bożej tak tam freski Jelonki tam wszędzie możecie znaleźć te jego prawda dzieła, więc naprawdę sporo w Warszawie tak Okaj są też pamiętajcie cerkwi, które się nie zachowały np. Świętego Michała Archanioła na plac na rozdrożu, bo w okresie międzywojennym użyliśmy to oczywiście prawosławni tego żałują, że to się działo, ale dla Polaków to była taka opcja, że była taka percepcja postrzeganie, że mamy cerkwie, które są cechami, które symbolizują dominację rosyjską, że prawosławni byli też wielu Rosjan wyjechało w trakcie pierwszej wojny uciekają z armią stanowili mniejszość, bo to było symbolem dominacji tak np. ne sobór Aleksandra Newskiego na placu Saskim grób olbrzyma i tak jest był też była taka cerkiew na placu na rozdrożu i znowu na ścianach freski, które były i też przy ikona stała się pracował Aleksander Muraszko ten wielki ukraiński malarz i ma ten sobór Świętego Aleksandra, którego nie ma budynek banku polskiego, który się zachował w Warszawie tak katedra dzisiaj ta Polska katolicka, która jest tutaj niedaleko przy Szwoleżerów to była kiedyś cerkiew wojskowa władz serkiem tak też synowie, nagrywając za granicą tak nie wolno tak to była cerkiew może tak, bo możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że jeśli chcą zobaczyć jak nieistniejący sobór Świętego Aleksandra Newskiego w Warszawie wyglądał, chociaż on olbrzymi to była jedna z największych rynków centralny w ogóle w tej części Europy to na wzór tego Soboru zbudowaną w stolicy Bułgarii Sofii sobór, który stoi dzisiaj czy można, iż ta mało jak się wchodzi wypowiadać czy nie na wzór to jest bardzo podobnym stylu tak to Bałtyk na tabliczce napis po prawej Ania wchodzi napisane, że w Warszawie istniał identyczny tak tak, ale wydaje mi się to chcielibyśmy spojrzeć wadą wydaje się w tym w Sofii był pierwszy, że Bułgarzy zbudowali, ale okej dobra, żeby program jedziemy do filara walczy w święta Aleksandry oba podobne to ma rację tak w i kto jest budował ląd Benoît, który chce Francuza będzie mówią nic z tego powodu, że oprócz tego, że budował te, bo prawda bardzo ważne budowle Warszawy, których nie ma w jakim stopniu tak, bo albo zmieniły no to jest związany z Kijowem, bo w Kijowie główna bardzo fajna ulica na treść artykuł możecie zobaczyć budynek byłego banku petersburskiego jest bardzo każdy prawie mieszkaniec Kijowa kojarzy ten budynek to jest jego projekt i też koło Kijowa spot, bo zbudował jeden z takim prawda rodzaj takiego w pałacyku dworku dla miejscowego urzędnika Ars kraty, a więc to jest 1 kwestia cerkwie, ale możemy też podziwiać Słuchajcie te motywy wschodnie związane z Ukrainą w kościołach katolickich to co widzieliśmy Nowosielskiego to przez tzw. Madonny kresowe, czyli pochodzące z dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej, które jak te ziemie zostały przez Polskę stracone po drugiej wojny światowej to one trafiły do Warszawy jest ich naprawdę dużo i pamiętajcie, że wiele z nich to nie są obrazy w konwencji sztuki zachodni tylko są to ikony bizantyjskie i koniec ludzkie na tej samej zasadzie jak macie prawda no ikonę matki Boskiej częstochowskiej i to np. u Karmelitów na krakowskim Przedmieściu przywieziona z Ukrainy w 1600 sześćdziesiątym czwartym przez Jana Kazimierza i to prawda to jest czasów pamiętacie opowiadaliśmy kampanii ostatnie przeciwko Rosji, kiedy razem Ukraińcy Polacy Tatarzy to wtedy to jest ta kampania trafia ta ikona została zniszczona w powstaniu warszawskim dzisiaj kopia, ale jest w u Karmelitów na krakowskim Przedmieściu na Bonifraterskiej jest obraz dochód z Drohobycza na placu na Narutowicza matka Boska laty Czoska to jest ta matka Boska nie w latach uczniowie w konwencji matki Boskiej śnieżnej, która zawsze miała ten wątek, że pamiętajcie przeciwnie Bjarne muzeum ma on przeciwko szczególnie chodziło o bitwie bitwę pod Lepanto i tamto łupu w miejsce pielgrzymek i prawosławnych rzymskich katolików ona trafiła do Warszawy już tysiące dwudziestym roku tak była przez jakiś czas w wózku dzisiaj są kopie oryginał jest w Lublinie, a kopie są blaty owi na Ukrainie i Warszawie jest kolejny związek z Ukrainą katolicki oczywiście obrazy kościół świętej Anny, który wam tyle mówiliśmy w Warszawie obraz matki Boskiej Sokalski znowu historia jest taka legenda, że Litwin poganin nawrócił się no i co jest pytanie na co się nawrócił czy tak jak Jagiełło, którego był nadwornym malarzem na katolicyzm ma pewnie tak, ale problem jest taki, że obraz, który sobie zażyczył trafi do Cerkwicy pod, ale jak Tatarzy spalili cerkiew to wtedy trafił do kościoła, ale oryginalnie jest to ikona tak jest kościół świętej Anny na Kamionku jest kopia matki Boskiej Berdychowski bardzo ważny opowiadaliśmy wam Berdyczowa klasztor w kościele Świętego Antoniego matka Boska z Pragi oraz Katynia kościół Świętego Jacka nowe miast na nowym mieście szczątkowa to jest zachodni obraz na Służewiu dominikanie mają obraz z kościoła w Żółkwi czy naprawdę tylko od groma od groma tzw. zasadą kresowych jest po prostu i kumulacja i jak mówimy o tej rywalizacji prawosławia z katolicyzmem to właśnie pamiętajcie rozwój prawosławia czy nam się podobać nie w Warszawie jest pochodną tej rywalizacji tego, że Rosja pokonała Rzeczpospolitą i opanowała większość terytorium 80% i w efekcie macie coś takiego, że to biskupstwo powstaje po powstaniu listopadowym stłumionym i a jest coś takiego, że mamy prawda biskupstwo wtedy apotem arcybiskupstwo powstaje w 1800 siedemdziesiątym piątym roku, kiedy zostaje zlikwidowana cerkiew greckokatolicka w Kongresówce w królestwie polskim, bo to co Rosja zrobiła to w 18003009. za zlikwidowana tzw. jakby mówić o ziemiach zabranych, czyli tych, które znalazły się czy ziemiach wschodnich poza poza Kongresówki, a następnie w 1800 siedemdziesiątym piątym Chełm mężczyzna jak przyjrzymy się to co jest to jest właśnie ten paradoks historii Ukrainy, że to było też także ukraińska tożsamość budowała się w opozycji do rosyjskiej, ale naprawdę historii Rosji teraz oczywiście to wiadomo, że trudno to czasami zaakceptować, ale takie są fakty tak samo to jest relacja szkocką angielska katalońską kicha Chylińska ta Basko zwrot KE kasy Liska Roman Ukraińców albo osoby pochodzenia ukraińskiego, które miały wielki wkład w rozwój rosyjskiej kultury i też były stał się rosyjskim imperialistów ami tak albo budowały to imperium no taka jest prawda np. Antoni, który został właśnie tym pierwszym nie wikariuszem to się pomyliłem przepraszam Shiro ton na ani dobrze powiedziałem warszawski wikariusz właśnie, a potem biskup to jest pierwszy biskup i skąd pochodzi z Wołynia to nie jest etniczny Rosjanin na Wołyniu nie było Rosjan znak, aby ludzie no to pewnie będziecie w szoku, ale nie wybory do dumy rosyjskiej przed pierwszą wojną światową na Wołyniu, gdzie mamy prawie w ogóle nie ma wśród jest bardzo mało Rosjan olbrzymia dominacja Ukraińców wygrywają rosyjskie skrajnie prawo od spraw skrajnie prawicowe czarno szczecińskie taki fundamentalistyczne prawosławny partii tak, a potem komuniści będą bardzo popularni z naprawdę ta proces budo wy budowy nowoczesnej tożsamości ukraińskiej na Wołyniu jest niezwykle ciekawe zjawisko owiec rodzi się na Wołyniu w u kogo w rodzinie greckokatolickiego księdza tak ukończył seminarium prowadzone przez bazylia nów czy być wyżej lub po prostu ukraiński nacjonalizm za nie wie przychodzi na prawosławie zostaje w prawosławnym duchownym tam cały czas jest na Wołyniu uczy tak kończy ten został proboszczem potem będzie, a będzie właśnie w Ostrogu potem w Krzemieńcu wszystko na Wołyniu i zostaje prawda przełożony ławry Poczajowskiej tak, a które oczywiście no zabieracie grekokatolikom tak, którzy wcześniej zabrali prawosławnym tak no taka była historia zostaje tym biskupem no jest uważany no wiecie zrobił go przeniosę potem awansował na katedrę Petersburg, skąd ta no to ludzie kochani no to naprawdę jest niesamowity Avaaz sukces tego człowieka tak, a i, ale w efekcie co robi jest za zajmuje się likwidacją cerkwi greckokatolickiej, kiedy jest w Warszawie albo na Wołyniu taka jest prawda tak i następny Arseniusz, a to jest Słuchajcie znowu on jest akurat związany z Rosją jest etnicznym Rosjaninem, ale bardzo związany z Ukrainą, bo będzie ich na Podolu arcybiskupem będzie, gdy będzie biskupem warszawskim i będzie też związane z Ławrą Poczajowską umrze w Kijowie tam pochowany, więc czasami macie Rosjan trafiających do nas z Ukrainy bardzo związane z Ukrainą kolejny leżąc już tak biskup prawosławny, który znowu no bardzo aktywny też na Podolu, ale pochodził z rodziny ukraiński ze słowackiej Ukrainy i był nowy, a z drugiej strony był wnuk Rosjaninem tak i czuł to mimo tych korzeni ukraińskich i co właśnie będąc na Podolu będący w Warszawie główny cel zwalczanie cerkwi greckokatolickiej likwidacja tak zmuszanie przemocą tak, bo stąd też będą męczennicy chełmscy, ale właśnie grecką katolicy to są lata siedemdziesiąte dziewiętnastego wieku tak no i oprócz tego słuchać co są takie czasy, że w Galicji, która jest austriacka jest wśród Ukraińców przez jakiś czas, bo naprawdę popularne ta opcja takich Moskala w chwili rzeczywiście i realizowali rację, bo bali się i polonizacji czy też dominacji Habsburgów szukali w Rosji ma już Karas wsparcia tak uważali, że powinni przechodzić na prawosławie grekokatolicy, że prawda i realizowali to Rosję postrzegali ją tak naprawdę ruszy jedyny Kijowską można powiedzieć, żeby taki takim inny tradycjonalistami i przyjeżdżają do Kongresówki, czyli do pod panowanie rosyjskie do zaboru rosyjskiego i tam są bardzo aktywni chcą wracać właśnie grekokatolików miejscowych i dochodzi to zabawna sytuacja do konfliktu tych zwolenników Rosji przybywających z Galicji Moskala Fili z miejscową hierarchią właśnie takimi ludźmi jak ląd już, którzy też w sumie mają korzenie ukraińskiej za z terenów historycznych wschodniej Ukrainy, tak więc mamy tutaj takie napięcia następny arcybiskup, który był bliskim współpracownikiem cóż Lech już Flavia Rosjanin, który ma niesamowitą historię słuchacze, bo nie trafił do Warszawy to było takie myślenie okej sprawdziły się na dalekim Wschodzie to pojedź na daleki zachód, bo nauczył się chińskiego nie zaczął bardzo, że radzi, żeby tłumaczyć różne książki prawosławne teksty religijne co opłaca się przeciw czeków na prawosławie tak od jej to wystąpi jeszcze prawosławni w Chinach to jest jego zasługa uznano jest bardzo dobry zostanie arcybiskupem Warszawy przyjechał oczywiście stwierdził dobra do roboty trzeba zająć się tymi, których przymusowo na wróciliśmy tych mniej Grekom katolikami boli cały czas mają jakieś elementy łacińskie, czyli czyścimy z ich obyczajów elementy łacińskie tak było aż do 1500 piątego roku pamiętajcie, że nie byli prześladowani grekokatolicy, kiedy była rewolucja to Car wiedział dobra będzie tolerancja tylko jaka tolerancja nie ma mowy o odbudowie cerkwi greckokatolickiej, bo obawiano się wpływów z Galicji już ci innego ukraińskiego nacjonalizmu, więc będziemy robić macie do wyboru będzie sprawa masz możesz zostać przy prawosławie albo zostać rzymskim katolikiem stąd macie coś takiego, że wielu Polaków dzisiaj ma korzenie tak naprawdę ruskie często bardzo stare i to są ci, którzy teraz rzymskimi katolikami, a im środkowi byli prawosławnymi Grekom katolikami prawosławnymi i rzymskimi katolikami tak, a Kała kuty nazywano też tak na zasadzie taki rodzaj mieszany jak mieliśmy, że mówi po ukraińsku jest rzymskim katolikiem rozumiem, czyli taki mieszaniec chodziło o mieszanki ras kur na okej jest Flavia Jan z Chin przyjeżdża robić porządek jest w Polsce już jest niesamowity, bo Słuchajcie wspiera oczywiście w Galicji prawosławie ten ruch Moskala fiński m.in. został wspiera takich Galicji Skorupski Towarzystwo dobroczynne oczywiście też nie podoba Ukraińcom to się nie podoba Habsburgom, ale to jest dowód tutaj będę bardzo sarkastyczny na głupotę albo w czasie to byłem niegrzeczny, ale trudno Romana Dmowskiego taka uwielbianego, bo wspiera środowiska Lou on uważa, że Rosja się dogada podziale Ukrainy powodzenia powodzenia panie Romanie naprawdę jest niezwykłym realistą i w 1600 ósmym Flavia organizuje w Kijowie wszechrosyjski zjazd misjonarzy czy, czyli zjazd zjeżdżają się wizją na rzecz prawosławni z tego świata na wracajcie i po tym, jak skończył karierę w Warszawie trafia do Kijowa tak tam będzie metropolitą w Kijowie więcej widzieć kolejny związek z o Ukrainę i teraz jest najlepsza historia Słuchajcie to jest Rosjanin, który był u nas arcybiskupem, który tak jak swój Flavio wspiera oczywiście w Galicji Moskala w chwili, który prawda jest monarchistą itd. kocha cara my potęga rosyjska ruskimi itd. zostaje arcybiskupem Warszawy jest związany bardzo z Kijowem, bo tam skończył teologię, a i Słuchajcie chciał nawet napisał do cara najlepiej wy zrobić wreszcie porządek z tymi Gryko katolikami na Chełmszczyźnie jak jednocześnie zlikwidujemy diecezję lubelską katolicką rzymską z, żeby nie przeszkadzało ono mniejsze mówi tym grekokatolików, ale caryca nie potrafi być kurcze jednak teraz się przyjaźnie z Francją przeciwko nieco z no i generalnie no co na to papież będzie niezła awantura nie Hieronim przesadziłeś, ale Zobacz też najlepsza jest Hieronim prawdziwy tak ruskimi, ale jest stosowany w Warszawie, kiedy arcybiskup właśnie na koszt własny tor on ufundował cerkiew na cmentarzu na woli to Heronim i to był to jako rodzinny grobowiec tam pochowali, więc widzicie Hieronim prawda tak naprawdę Russkij Mir pełną gębą i teraz słuchać jego dzieci, więc Jakub zostaje u w 1000 nie mają korzeni ukraińskich urodził się taki w Kijowie skłócił się w Kijowie był konsulem Rosji we Lwowie Rosji, więc wiadomo co chciał robić promować ruch Moskala fiński w trakcie pierwszej wojny światowej usiadł zastanowił się wydział jestem Ukraińcem ciekaw jestem Ukraińcem w Paryżu zostaje zastępcą szefa ukraińskiej rady narodowej mówi jestem Ukraińcem, gdzie ukazują wcześniej rosyjskim wybiera opcję ukraińską tak GE to jest wspaniałe i co robi wsiada mówi Słuchajcie tłumaczy historia Ukrainy innej, która była wielka Michał właśnie Michaiła Rutkowskiego no Biblię ukraińskiego jest, choć ukraińska historiografia przetłumaczył została wydana zobaczcie co się dzieje ci rodzin po prostu to z ofert w cerkwi na woli złapał się za głowę co się wyprawia po prostu małżeństwo PRoto pan teraz widz od trzecie pod biurowiec 1 także Synaj ten punkt słuchamy, ale drugi to co was z Ukrainy w Kijowie też wybiera to owcy jest teologiem itd. w 1918, jakie ukraińska Republika ludowa do łącza do komitetu w ministerstwie, który ma się zajmować właśnie sławami to z różnymi jako Ukrainiec, czyli jesteś tekę w coś takiego, że Ukraina wtedy kontratakuje i nawet co myśli przeraża dzisiaj też prezydenta Putina 13 ja ci ruski, czyli taki prawdziwy Rosjanin staje się burza EIC i ostatnia postać Słuchajcie i kończymy Nikołaj, który był arcybiskupem Warszawy ostatnim w 1908 piętnasty ukończył seminarium duchowne odejście urodził się w południu na Południowej Ukrainie, aby na Południowej pojawiła problemu czasami wina czasami uważam, że mamy taką przepraszam za jest gdzie burze wokół tego niektórzy muszą zaistnieć kok kok Kropiwnickiego tam się urodził to jest też takie właśnie rodzina mieszana ukraińską rosyjska i nie trafił do nas Słuchajcie czym się zajmuje jest w stanach na początku na Alasce jest biskupem obrazki z apotem trafia do Stanów i główny cel działalności to co widzieliście też w filmie łowca jeleni ukrywano opowiadaliśmy przyjeżdżają z Galicji grekokatolicy to są często światłem powiecie i co robi cerkiew rosyjska tam widzi, że może tworzyć struktury i prowadzi wśród nich akcję przekonywania ich starsi prawosławny to samo co robi w Galicji stara się robić wśród nich w Stanach Zjednoczonych jak widzicie to co się dzieje w Warszawie w kontekście warszawskim ukraińskim w ta rywalizacja ta prawda i tożsamościowa religijna prawosławie rzymski katolicyzm grecki katolicy to samo możemy zaobserwować w stanach i myślę, że było na tej zasadzie, że stwierdzono o dobrze dobrze sobie radzi tam scena zaś Mikołaj dawaj go tutaj niech się sprawdzi w Warszawie i dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer i Paweł Sulik jeśli ktoś do nas napisać zapraszamy Babel małpa TOK kropkę FM proszę śmiało pisać proponować komentować Babel małpa TOK kropkę FM za tydzień w piątek po południu kolejny odcinek naszego podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita multikulti Babel Rzeczpospolita multikulti podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika premiera każdy piątek na tokfm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA