REKLAMA

Robotnicy XXI wieku

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-09-17 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z 22 jest z nami teraz pani prof. Anna musiała z uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prawniczka prawa pracy dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu z panią profesor umówiliśmy się na rozmowę inspirowaną książką powrót do kwestii Robotniczej Stefan, bo i strzela pionu pani profesor to bezrobotni współcześnie ktoś zbyciem robotnikiem identyfikuję właśnie problem w tym, że ta problematyka, jakby odeszła nieco do przyszłości nie bardzo Rozwiń » chcemy się identyfikować z robotnikiem używamy jako innych pojęć pracowników zatrudnionych, ale ten świat robotniczy, jakby odszedł do głębokiej jak dalekiej przy głębokiej przeszłości tymczasem zachodzi no bo można powiedzieć taka pewna bliskość doświadczeń polskiego i francuskiego robotniczego świata to znaczy w polskich realiach o tej książce nawiązań do pani pytania będę mówiła mimo wszystko czy należy mówić częściej ja mam takie odczucie, że chyba trzeba mówić trochę nieśmiało, bo u nas robotnicy kwestia robotnicza w pewnym sensie właśnie odeszła do tej głębokiej przeszłości, dlaczego dlatego, że oni byli, owszem w poprzednim ustroju, jakby dokonali wielkich rzeczy ale, ale przestali przestali istnieć to jest taki trochę temat passę, ale wprost, odpowiadając na pani pytanie można powiedzieć, że ta praca robotnicza to jest tak naprawdę praca materialna to są wytwory pracy materialnej i to jest ciągle zarówno w Polsce we Francji no duża część świata pracy i francuscy uczeni Stefan, bo Michel wielu właśnie wracają do tematu klasy Robotniczej we Francji i pokazują jego aktualność to jest w moim przekonaniu praca fenomenalna nie tylko dla socjologów, ale również dla dla świata prawniczego świata nauki prawa, bo książka ta krótko mówiąc prezentuje badania socjologiczne przeprowadzone w fabryce Peugeot w miejscowości są osią na temat pracy tam wykonywane i co ważne, bo to jest bardzo ciekawe całokształtu robotniczego życia także tego poza zawodowego na przestrzeni kilku dekad bardzo ciekawie autorzy tej pracy rozpoczynają swoje rozważania, bo stawiają takie pytanie po co ktoś miałby dziś pisać o robotnikach skoro o nich powiedziano już prawie wszystko mówimy dzisiaj o wykluczonych o imigrantach jeśli mówimy jakiejś klasie to co najwyżej o klasie średniej, ale podczas tej lektury czytelnik Polski przekonuje się o zbieżności losów właśnie polskiego francuskiego robotniczego świata przez to ta książka ma taki uniwersalny charakter, bo zarówno we Francji jak w Polsce w ostatnich dekadach we Francji to było połowy lat siedemdziesiątych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych podobno od lat dziewięćdziesiątych realia pracy Fabrycznej się zmieniają proszę zobaczyć jest intensyfikacja pracy rozluźniają się więzi społeczne prawda wśród robotników ginie robotnicza tożsamość jest osłabiają się formy zbiorowego oporu tych strajków jest o wiele mniej no i przede wszystkim jest bardzo ciekawe słabo dostrzega dostrzegane etos Solidarności takie pewnego rodzaju poświęcenie się w pracy on uznawane są za staroświeckie i owszem, my od czasu do czasu słyszymy w przestrzeni publicznej o pewnych pojedynczych akcjach strajkowych wtedy dowiadujemy się, że warunki pracy, gdyż pogorszyły się w sektorze prywatnym, chociaż też inną w sektorze prywatnym prywatnych przedsiębiorstwa, ale zasadniczą, mimo że robotnicy stanowią najliczniejszą grupę społeczną jeszcze świat pracy to zniknęli, jakby to stopniowo znikali i oni właśnie znikali z tego horyzontu myślowego ludzi pełniących funkcje i odtwórczy myślę tutaj pani profesor czy na pewno znikali nowo mówi się zwykli Polacy mówi się pracujący Polacy czy ta kwestia nomenklatury ma takie duże znaczenie, że akurat słowo robotnicy wypadło to znaczy, że cała grupa wypadła właśnie z tych idei twórczych jak pani mówi obszarów wydaje mi się, że ona wypadła ona wypadła w dyskursie wolę nie wypadła przecież to jest ciągle ta ta duża grupa pracujących Wit jeśli chodzi o tę pracę materialną nie są to praca pracownicy umysłowi, ale oni jakby, że w Polskiej przestrzeni w Polskim dyskursie oni związani są jednak z poprzednim ustroju tak jakby osiemdziesiątym dziewiątym roku z jakby w wyniku takiego dotknięcia czarodziejskiej różdżki, jakby zniknęli nagle mamy właśnie klasę średnią pracujących zatrudnionych, a przecież to doskonale wyszło w pandemii, kiedy okazało się, że właśnie ci wytrwać ci wytwórcy pracy materialnej oni okazują okazali się, jakby no i ich praca okazała się zupełnie zupełnie fundamentalna tak to były te czynności te prace bez, których nie moglibyśmy funkcjonować jak jak właśnie wywóz śmieci tak dalej czy w Polsce wokół praw pracowniczych mamy taki optymizm można wywalczyć swoje czy raczej strach strach absolutnie strach, ponieważ właśnie wraz z zanikiem tej tej tej klasy Robotniczej jak tego no tak tego stanu robotniczego dokonał się regres spraw społecznych to znaczy to znaczy, że w efekcie, jakby osłabia osłabiający się ich pozycji pogarszały się warunki pracy i tym samym, jakby ten następował regres praw społecznych czyli, czyli z racji tego, że ta grupa nie była na tyle silna wystawiać już opór nastąpiła pewna atomizacja tej tej grupy społecznej i przez to również osłabienie efektywności prac społecznych nowe Francji to można podać kilka takich takich kluczowych przykładów już nie traktuje się pracy w sobotę jako godzin nadliczbowych w Inspekcja pracy jej rola znacznie się osłabiła no i przede wszystkim to co jest również w Polsce prawda zdestabilizowało się warunki zatrudnienia owe jest masa pracy wykonywanej na podstawie mórz na czas określony no to jest to jest tym smutny no obraz dla dla świata pracy ale, toteż jest efektem, jakby tego zarządzania, którym mówi niejednokrotnie pani prezes Jacyna no zwanego menadżer zmęczyli, czyli tego tego takiego zarządzania, że te nie tylko kierowanie pracownikami ale jakby to to powiedziałabym proponowanie takiego programu indywiduum i indywidualne ręcznego świata pracy proszę zobaczyć, żeby prawa społeczne były efektywne tu one muszą być oparte na zasadzie, jakby muszą być realizowane w grupie, gdzie jest Solidarność, a myśmy światu pracy, zwłaszcza świat robotnicza zaproponowali taki indywidualista roczny program, czyli każdy jak gdyby układa sobie relacje w pracy sam, a więc w momencie takiego zindywidualizowanego świata pracy, gdzie organizujemy sobie warunki pracy sami no trudno mówić o Solidarność Solidarności, a jeżeli nie możemy mówić o Solidarności to automatycznie możliwość realizowania praw społecznych czyjeś prawa do do godziwego wynagrodzenia naszego prawa do urlopu do pewnego właśnie balansu między życiem zawodowym życiem osobistym ta efektywność tych praw się osłabia no tak pani słusznie powiedziała pani redaktor jeszcze w Polsce dodatkowo dochodzi ten element strachu tak w ogóle Polski świat pracy jest spowite strachem, więc ten regres praw społecznych jest tym bardziej bym powiedziała widoczne, a co to jest opis sytuacji, jakie są rozwiązania no rozwiązania powiedziałabym to, gdyby rozwiązanie tej sytuacji jest dość trudne dlatego, że to wymaga przeorganizowania przeorganizowania, jakby z rozpraw po części, więc cały stosunków pracy z całokształtu stosunków pracy dlatego się nie dokonuje z dnia na dzień to są pewne pewne nasze dzieje pewnie nasza historia no na pewno wymaga wymaga to noszonego dyskusji, zwłaszcza w gronie w gronie naukowców i przygotowania pewnej pewnej pewnej propozycji, ale oczywiście ona musi być no to to nie jest do zmiany jak można siedzieć z dnia na dzień no to z racji tego, że prawo pracy jest jakby wpisane no też w ekonomii prawdę powiązane z ekonomią powiązane z wieloma innymi domenami życia społecznego to jest to można powiedzieć no trudne do zmiany tak ad Hok na pewno trzeba nad tym, jakby w duchu poszanowaniu poszanowania człowieka pracować także to, jeżeli chodzi o Polski kontekst społeczny to jest no masa do zrobienia na ile lat to wybór obliczony dział wiem pewnie na kilka dekad, dlatego że dlatego, że nawet, jeżeli na pracę prawo możemy zmienić z dnia na dzień, ale do tego wszystkiego, jakby znowu musi, jakby za tym musi pójść zmiana, jakby obyczajów zmiana zwyczajów świata pracy to to tak jak powiedziałam no trudno, żeby to dokonało się z dnia na dzień, ale myślę, że chyba taką kwestią w ogóle wyjściową fundamentalną w tej mierze to jest świadomość tych problemów to jest właśnie właśnie dyskusja o nich, żeby jak najwięcej grup brało udział miały świadomość i później brało udział w takiej pogłębionej dyskusji tak inicjowane przez intelektualistów przez naukowców przez dziennikarzy, bo tylko w ten sposób można, gdyby uwrażliwić na ten temat na te tematy i tym samym no wypracowywać pewne pewne rozwiązania jest tak jak w ostatnim czasie do przestrzeni publicznej przedzierają się kolejne kolejne tematy tak, o których kilka lat temu w ogóle nie rozmawialiśmy no im więcej jest jakby świadomości w społeczeństwie i ale też świadomości, która jest, gdyby budowana na na wiedzy na na prawdziwych danych to dni można w ten sposób tylko w konsekwencji czy w efekcie takich dyskusji proponować rozsądne wyważone rozwiązania nie populistyczne tak, a nie takie właściwie można powiedzieć takie krótkotrwałe, które my, które później obracają się przeciwko temu światu pracy tak to najlepszy przykład proszę zobaczyć do końca nigdy do końca nie rozwiązaliśmy kwestii umów śmieciowych, bo ustanowiliśmy pewną stawkę minimalną za godzinę, ale tak naprawdę problem nie jest do końca rozwiązany to osoby otrzymują za godzinę pewne pewne pewną kwotę, ale proszę zobaczyć one ciągle nie korzystają np. prawa do urlopu, czyli nie chodzi o takie łatanie dziury tylko pewną reorganizację rozsądną organizację stosunków pracy, bo w przeciwnym razie no po jakimś czasie takie to takie kruche rozwiązanie po prostu znowu się posypie, kiedy patrzy na Francję właśnie było tego wyszłyśmy, że pani mówi nam o tym, że ta sytuacja robotnicza Francuzów i Polaków jest podobna to czy tam może są jakieś rozwiązania światełka w tunelu, które gdzieś tam przypłynął również do Polski w to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że właśnie teraz we Francji jest taka taka dyskusja powiedziałabym rozgorzała dyskusja na temat tego czym jest praca zaczęto takie bardzo fundamentalnego pytania chodzi konkretnie o to czy praca ma pewną wartość szczególną, bo ona w takiego takim pojmowaniu neoliberalnym jest przede wszystkim sprowadzona do towaru i to co mnie tak powiedziała ujęło to, że tak taki jest żar wokół dyskusji wokół wokół te do tematu pracy w kontekście tego czym one rzeczywiście w życiu człowieka jest takie niesamowicie fundamentalnej pytanie i filozoficzne, które rozważa się, że no w mediach prasie telewizji to jest no powiedział powiedzielibyśmy, że w naszym kontekście naszym jak w otoczeniu Polski raczej takich do na takie tematy w ogólnie w dość powiedzieć, że są zbyt filozoficzne, żeby rozważać tutaj jak gdyby jest już takie zmęczenie tym są tymi tymi warunkami pracy tym co co tym światem pracy w aktualnym, żeby zaczęto od początku od tego właśnie pytania czym jest praca, jaką ona ma wartość poza tą ekonomiczną, którą tylko widziano tę ekonomiczną właśnie wartość pracy poza poza ekonomią ten wymiar pozaekonomiczne pracy myślę, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia dlatego, że jeżeli jeżeli, jakby odpowiedź na pytanie właśnie to fundamentalne to wtedy można kreować pewne rozwiązania prawne 8 na rzecz pani profesor w przeciwnym razie jedno będą powstawać kolejne regulacje, które są po prostu takim taką trochę kulą płot dziękuję serdecznie za te refleksje prof. Anna musiała prawniczka prawa pracy Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami ósma 38 skrót informacji, a potem porozmawiamy o tym czy mamy do czynienia z wszech kryzys sem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA