REKLAMA

O korzeniach i sensie monarchii

Magazyn filozofa  - Tomasz Stawiszyński
Data emisji:
2022-09-17 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a z nami jest prof. Arkadiusz Stempin historyk politolog z wyższej szkoły europejskiej imienia księdza Józia Józefa Tischnera w Krakowie i Uniwersytetu we Fryburgu dzień dobry Marku witam się witam wszystkich kinowej jak to się stało, że królowie królowe pojawiło się na świecie no dobre pytanie do UE w wierze zacząłem tak wiesz od razu do sedna, ale i no z pewną, że tak dużą ogólność, ale no dziś monarchy rozmawiamy z szerokim kontekście, więc szerokiego kontekstu Rozwiń » zacznijmy nie historycznie nie znamy poprzedzającej monarchię formacji politycznej przynajmniej nie przekazała nam żadnych źródeł pisanych, więc ta ustrojowa forma monarchii królem na stojącym na czele państwa jawi się, jaka jako absolutnie pierwotna, a ta tendencja czy też te ta skłonność ludzka przetrwała do dnia dzisiejszego, bo o takie single larwy biograficzne pojmowanie naszych dziejów także w rzeczywistości współczesnej no i rozgrywa się w oparciu o osoby, nawet jeżeli historia od dawna próbuje dopatrzyć się struktur MO jakiś głębszych procesów to my zawsze Persów problem personalizować rzeczywistość i przeszłość no ten najważniejszy w kraju najważniejszy w grupie najważniejszych plemieniu czy będzie monarchą czy wodzem plemiennym no to jest osoba jednostkowa cee regularnie na IAA coś nas tkwi do dnia dzisiejszego, że nie mamy problemu by uznać to za początek naszych dziejów sprzężonych organicznie z tą on i jednostką zasiadającym zasiadającą na tronie i te wszystkie te pierwotne cywilizację, które są uchwytne dla nas właśnie dzięki źródłom piśmiennych Moto są skonfigurowane jako o monarchię Nash panującym władcą czy to był faraon w Egipcie to był król maj w Babilonii, a później w naszej w obszarze król Izraela czy cesarz rzymski, więc twoje prowokacyjne pytanie, że mi na początku pojawił się monarcha głową koronowaną osłabioną Koroną nie jest nieuzasadnione jakkolwiek, jakkolwiek bardzo prowokujące podoba jak no bo bo, jeżeli byśmy zrobili odniesienie przynajmniej do naszego metafizycznego Teologicznego przekładająca no to Wright raczej króla nie było, jakkolwiek ten ta trasę Dent na istota, a do dnia dzisiejszego ma prawo na ścianie na królu właśnie sacro sacrum swojej polskości na tych swoich pomazane cóż właśnie 22 elementy może tutaj warto jakoś zaakcentować 1 ten, że no w raju rzeczywiście króla nie było może, dlatego że ludzi było mało w tym Rahim strasznie i do nich dostarczają na 1 drużynę piłkarską, a w układ i dopiero w momencie, kiedy społeczność zaczyna tworzyć taka liczna no to musi być ktoś, kto koordynuje, bo to jest po prostu pewna praktyczna potrzeba, ale z drugiej strony poza tym pragmatyzmem i praktycznością jest jeszcze właśnie ten wymiar, na które zwróciła uwagę chyba niezwykle w ogóle w historii monarchii istotne to znaczy ten wymiar mitologiczne religijne to jest przynajmniej u początków, ale później przecież też zawsze władza, która jest jakoś głęboko usankcjonowana poza właśnie tym porządkiem Profanum tak ma ten porządek metafizyczny transcendentalna boski sakralny i długo długo o królowie byli postrzegani jako ci, którzy są pomazane sami boskim zresztą w tym rytuale i intronizacji innym kreującym sukcesora na pełnoprawnego króla no tutaj czynnik rytualny sakralnej jak najbardziej obecny w krajach katolickich królów namaszcza Ano krzyż mem, czyli tym poświęconym balsamem, którym no bierze mój się te owieczki w kościele katowickim w trakcie tego drugiego sakramentu bierzmowania, ale ta sakralną, czyli ten status pomazańca boskiego on konfliktowa te koronowane głowy ze sobą, ponieważ w średniowieczu, kiedy kościół katolicki właściwie zawodną kulturowo cywilizacyjnie Europą, a w ten sposób jakiś sposób na białym światem to doszło do konfliktu, która władza jest jednak większa czy tego pomagająca boskiego papieża czy tego wprowadzająca, który rządzi danej zbiorowości danym kraju no i walka o prymat między królami Europy chrześcijańskim średniowieczu papieże, zwłaszcza od jedenastego wieku na przybrała charakter takiej potężnej zmiany nie na argumenty tylko de facto nawet na miecze i ciosy, a więc mnie ta władza sakralna ona, a właściwie przetrwała do dnia dzisiejszego, bo rytuał mnie intronizacji króla, a także współczesnego tego już osadzonego osadzonego społeczeństw demokratycznym w konstytucji i z systemie monarchii parlamentarnej no dalej przy przewiduje tę uroczystość w kościele czy to anglikańskim czy to protestanckim czy to katolickim w przypadku klub Hiszpani czy Belgii przetrwała do naszych czasów zresztą podobnie jak sama instytucja tak no tu tu oczywiście jeszcze, a propos tego umocowania w rzeczywistości transcendentny jej to ma to pewien chyba taki też jak wszystko pragmatyczne praktyczny wymiar związany z tym, że to władze 1 człowieka, który jeśli chodzi o swoje możliwości fizyczna w jest o wiele o wiele o wiele słabsza właściwie całkowicie bezradny w realnym starciu np. 1 000 000 swoich podwładnych no, a władza, żeby była trwała silna, żeby w ogóle mogła działać to musi być gdzieś jakoś zakorzeniona musi czerpać siłę czy moc czy autorytet właśnie z jakiej rzeczywistości, która wydaje się wszystkim pierwotna i nadrzędna no i rzeczywiście trudno sobie dziś wyobrazić chyba również dlatego monarchię noże religie przestały znaczy monarchię w takiej postaci jak kiedyś funkcjonowała, bo o tym, że monarchia wciąż dalej w różnych państwach są zachowane, ale trochę jako takie takie dekoracje to sobie będziemy jeszcze w dalszej części tej rozmowy mówić no ale ale m.in. oczywiście niezależnie od wielu różnych procesów społecznych czy politycznych, które się po drodze wydarzyły po drodze do współczesności to także religia przestała być taki taką narracją wielką wszech obejmujący en która, która ma ma SA ma jakąś pretensję do modelowania życia społecznego do dokładnie ta legitymacja społeczeństwach na wskroś religijnych brała się tego umocowania boskiego w momencie, kiedy ten czynnik religijny zmniejszą swoje napięcie zmniejsza swoją siłę oddziaływania król tak mocno był usadowiony osią usadowiony na tronie im posiadał legitymację bezpośrednio u poddanych gdzieś gdzieś się no i mieć przed rewolucją francuską, czyli przed końcem o osiemnastego wieku nastąpiło, a nastąpiło zerwanie tych podstawowych więzów między królem, a no, a poddanymi tak bardzo że, a najpierw brytyjski monarcha poprzednik obecnej królowej Elżbiety został ścięty Karol pierwszy siła na później ten sposób jeszcze bardziej dramatyczny ten drugi nieszczęśnik ludzi szesnastym we Francji ten jednak moment pewna cezura czy Zura o tyle istotna, że od tego momentu następ Powała, a też przebiega do dnia dzisiejszego taka pewna rywalizacja pewne napięcie między systemem republikańskim systemem monarchy czym, ale krótko przed tym momentem, czyli tym osiemnastym wiekiem, a monarchie weszły przeobraziły się tego sakralnego szakali namaszczony i instytucji instytucje ma, a instytucje, konfrontując się z sosem z mi no być tak widzieliśmy wcześniej językiem współczesnymi im Chin sankami, czyli nie opierały się tylko na władzy na przemocy na sile na walenie pięścią w kant mnie stołu czy tylko, a konsultowały roztropnych mądrych ludzi mających dookoła siebie i w przypadku np. dynastii czy też królów brytyjskich osiemnastym wieku, którzy siłą rzeczy dziedziczyli tron no bo ponieważ, których rodziców czy ojciec był, bo zasiadał nad na tym tronie powołali instytucję i mądrego premiera i ta instytucja mądrego premiera zastępowała de facto króla tu nie chodzi tylko te rozwiązania na papieży, że król redukował swoją władzę na rzecz przedstawicielstwa tego tego, które sam reprezentował nie dobierał sobie dosyć mądrego przedsiębiorczego roztropnego wykształconego człowieka z gminu, który de facto prowadził politykę państwa i jakkolwiek nawet ci mądrzy my premierzy na zakład ligi nie zapobiegł wielkiemu nieszczęściu, jakim było oderwanie się USA od Korony brytyjskiej tu postawimy średnich prof. Arkadiusz Stępień jest państwa gościem będzie po informacjach już jesteśmy ponownie na antenie prof. Arkadiusz Stępień wciąż z nami raz jeszcze dzień dobry witam serdecznie i ciebie i wszystkich słuchaczy rozmawiamy o monarchii taki rys trochę historyczne trochę filozoficzny właściwie tego czym monarchia była czym jest dajesz czy dawałem w tej poprzedniej części naszej rozmowy może teraz jeszcze chwilę pomówmy o tym co się pojawiło celem twoim w tej swojej diagnozie w poprzedniej części mianowicie o tym, że pomimo tego, że królowie i królowa dysponowały władzą gigantyczną prestiżem i autorytetem to ich losy bywały straszliwe to wcale niekoniecznie musiało być takie wspaniałe zostać królem już nie mówi o różnych na społecznościach archaicznych, których często okrutnie sobie poczynała z królami np. kiedy utracili zdolność do tego, żeby królować i ta sukcesja no była niezwykle brutalna ale, ale po prostu los tych władców władczyni były często po prostu sami tragicznymi by tak trochę lub uprościć może tak uporządkować ten naszą te na moje wywody to przyjmijmy, że im bardziej w głąb historii bardziej czuwamy się na tej osi czasu tym ta władza królewska była, a mniej wątpliwa silniejsza i no przyjmiemy jako taki taki trochę dogmat, ale do myślę, że każdy pamięta krwawe dzieje imperium rzymskiego, czyli czasu na tej osi odległego od nas no 2000 lat, a przecież losy nabytej tych przedstawicieli dynastii i juliańskim, czyli na początku pierwszego wieku były dosyć krwawy tam już praktycznie mnie nie opuszczał rodziny królewskiej rodziny Cesara sam cesarz Juliusz zginął protoplasta rodu, więc wyeksmitować nie głowy panującej w zaświaty pozbycie się mi danego nie niesie śmiertelnie IKE raz na zawsze by otworzyć drogę do innemu kandydatowi czy innej koncepcji politycznej jest właściwa monarchii nie znosiła monarchy od samego zarania i to jest ta różnica, jeżeli rzeczywiście robimy sobie takiej od razu Kontrapunkt to tego napięcia, którym mówiliśmy przed przerwą tego napięcia o o rywalizacji między republiką, a monarchią no to ten system wyeksmitować pozbawienia władzy no nie tron, ale władzy prezydenta czy czy premiera czy znowu tej jednostki, która ucieleśnia jakiś system polityczny w kraj jest dużo łatwiejsze bezkrwawe łagodniejsze i no i łatwiejsze do przeprowadzenia niż spisek i ten nóż zwróconych krwią, który tak jak podkreślam od początku towarzyszy dzieją monarchii tak no dzieją skomplikowanym krwawym i osobliwym nawiasem mówiąc o serial najpierw gra o tron teraz ród smoka, który jest osadzony, którego fabuła osadzona jest w takim kwas w średniowieczu Fantazy cieszy się niezwykłą popularnością w dzisiejszych dzisiejszych czasach, a on opowiada właśnie o ściśle monarchy licznej ustroju i to właśnie to właśnie tego typu boje i walki o władzę są tam głównym tematem mam wrażenie, że to jest już oczywiście na marginesie tak naprawdę zupełnie inną rozmowę, że to jednak pokazuje, że nasza wizja rzeczywistości na głębokim poziomie ta ogromna popularność myślę, że to pokazuje, że ta nasza wizja rzeczywistości na głębokim poziomie na rzeczywiście wciąż Myśla operuje takimi bardzo bazowym kategoriami to znaczy nie władza prestiż seks pieniądze za to się liczy w tym świecie może dlatego tak lubimy oglądać grę tron, że gdzieś pod spada mamy wrażenie, że cały czas właśnie tego rodzaju wartości tego rodzaju reguły obowiązują w dres całemu całemu światu kultury norm dyskursów itd. aby absolutnie tego nie neguje właściwie się tym właściwie no no zgadzam się z tym tylko ja, gdzie po poprawkach Edi poprawki na co dzień poprawki otwierać się zgadzam, że świat trochę tak wygląda niestety na taką, jaką bazowym poziomie tak jakoś w kontekście monarchii to wprowadziłbym w mieście nie będzie poprawki ile ulgi lub przywołał 2 okoliczności ten seks, o którym mówisz niż w przypadku monarchy szalenie istotne, bo przecież by przetrwać na tronie to rodzina królewska nie tylko nie może dać zmieść krwawej rewolcie czytam czy też usunąć na drodze zamachu stanu nie daj Boże przegłosować w demokratycznym referendum tylko dynastia musi stale i to w każdej generacji dostarczać następców tronu no i wyzwanie to nie jest mniej trudne niż podjęcie właściwej decyzji o wojnie czy pokoju czy też określenie się wobec jakiegoś tam moralnego dylematu legitymizacji aborcji dlatego takie trochę cyniczne motto, które przyświeca każdemu dziedzicowi Korony brzmi dziedzica i rezerwowych w miarę możliwości męskich i do tego szybko stąd to nasze trochę takie popkulturowe obecnie w tej chwili zainteresowanie tymi skandalami, a ocierał niczym mi się o alkowie o oto prokuratorskiej spojrzenie na brzuch Emin dziedziczki tronu, bo bez Delfina dynastia dynastia po prostu chodzi arenę dziejów, a więc to takie, jakby przejazd prawie nie i to co określiłem właśnie tym czy tym wątkiem wątkiem aspektem seksualnym no ma jakieś uzasadnienie, bo bez następcy dynastia ginie no właśnie, bo myśmy o tym jakoś wcześniej nie nie wspomnieli, ale sama struktura sukcesji w ustrojach monarchicznego to nie nie zawsze oczywiście, ale chyba w przeważającej mierze było dziedziczenie rodowe dokładnie by przetrwać na tronie to rodzina królewska nie tylko nie może dać się zmieść jakieś trwałe rewolcie czy usług dać usunąć na drodze zamachu stanu czy przegłosować daj Boże w demokratycznym referendum dynastia musi stale praktycznie w każdej generacji dostarczać kolejnych następców tronu i to wyzwanie, ale my różne niż to prawda to prawda, ale czy były czy były czy może wskazać takie monarchię, która jakimś innym kluczem posługiwały właśnie tym kluczem, którym wcześniej mówiliśmy tym związanym z koniecznością chłodzenia potomka jak to malowniczo też opisałem wcześniej tylko i tylko właśnie z tym kluczem zupełnie innym morza było adoptować sukcesora to było rzadkie, ale się zdarzało np. w cesarstwie rzymskim adoptowany syn dziedziczył tron można było też pozostać w monarchę elekcyjnym co praktykowała co nie jest zgodne już ciętą sukcesją dziedziczeniem, ale co było traktował praktykowanych Bonarki np. monarchii polskiej po śmierci ostatniego Jagiellona to o tyle było niekorzystne dla króla, że musiał by przeforsować swojego syna jako elektrycznego kula musiało no i iść na dużą współpracę z arystokracją lokalną to samo dotyczy współczesnej mnie monarchii absolutnych stycznej, ale nie dziedzicznej, jakim jest Watykan, a więc generalnie jednak jest ta metoda, a przekazania władzy na syna czy na córkę no najbardziej rozpowszechniona ona ma swoje udogodnienia ma swoje minę no ma swoje minusy w postaci tego, że ten sukces reprodukcyjny jest uwarunkowany najpierw znalezieniem partnera do małżeństwa wydaniem na świat sukcesora do po trzecie odpowiedniego ukształtowania, które gwarantuje późniejsze przetrwanie na tronie, a tymczasem my oczywiście w tym Fokus skierowany najbardziej nad tą brytyjską monarchię doskonale wiemy, jakie pułapki czyhają na, a na te 3 etapy jak piętrzą się trudności niedogodności czy nawet kaprysy dla losu, bo przecież ma już samo matrymonialne polowanie na małżonka współmałżonka toczy się w warunkach medialnego szumu jakiś plotek destrukcyjnych presji ze strony rodziny dobrych przyjaciół, a samo spłodzenie potomka nie odbywa się w zaciszu królewskiej alkowy już nie mówiąc o tym, że pewnie najtrudniejsze zadanie sprowadza się do wyposażenia tego następcy tronów taki emocjonalny psychiczny pancerz, który pozwala mu utrzymać się przy władzy no a potem samemu przekazać biologiczną pałeczkę, o ile on sam przetrwał szczęśliwie na Bogu, ale w zaciszu tronu ten okres bezrobocia co właśnie też oczami skierowanymi na dotychczasowego księcia, a Karola, który no dosyć długo oczekiwał na śmierć pachnącego rodzica tworzy taką trudną dla niego fazy czasami niezwykle bardzo trudną niekiedy oni nie do zniesienia no bo Karol przejmuje władzę w momencie, kiedy normalny śmiertelnik przechodzi na emeryturę toż to co późno zaczął trudne ważne sprawy trudne, tak więc cynicznie czynicie niektóre media na Zachodzie punktowały to przejęcie władzy dając taki nagłówek on wreszcie Karol ma stałą pracę tak, ale też jakieś nagrania, które się pojawiają z nim w roli głównej pokazują, że on tak nie do końca się na razie chyba swobodnie w tej całej roli czuje i ich raczej napięcie towarzyszy temu oczywiście trudno się dziwić, ale powiedziałeś o tym, bo chciałbym, żebyśmy zamknęli część taką ściśle historyczną i trochę o czasach współczesnych pomówił już kolejnej odsłonie naszej rozmowy, ale powiedziała o tej czy mówiliśmy od początku tej sankcji metafizycznej to jest takie pole, którym się przecież zawodowo intensywnie interesuje historia kościoła katolickiego, który jak powiedziałem sam jest monarchią, ale czy Watykanu, który jest monarchią natomiast te interakcje pomiędzy kościołem, a państwami i królami w znakomitej części historii Europy dno tej tej powiedzmy tam od wczesnego średniowiecza do momentu, kiedy monarchy zaczynają wygasać to jest właśnie niebywale fascynująca historia tych wszystkich skomplikowanych interakcji pomiędzy kościołem jako do pewnego momentu jedyną instytucją sankcjonującą władzę królewską tak, ponieważ skoro cały świat był skonfigurowany sakralny nie to najwyższy przedstawiciel tej Boskiej i instytucji na ziemi, czyli papież, a lokalnie biskup rościł sobie pretensji do zwierzchnictwa nad nimi nad monarchą nad królem, który dysponował tą, jakby władzą cywilną państwową i przecież u zarania naszej państwowości mamy potężny konflikt by szukać jakiś tam odniesień abstrakcyjnych jak walka o inwestyturę, które tam wspominaliśmy ale by unaocznić to co o historii Polski jest takie dosyć mocno wyeksponowane i także pontyfikat polskiego papieża przypomniał to, czyli osobę Świętego Stanisława, który no zadania polskiej państwowości sprzeciwił się jako ten namiestnik reprezentant Boga na ziemi i w jaki sposób te zwierzchnik nawet króla upominał go o prawdopodobnie o zbyć takie rozwiązanie prowadzenie się może czas na uwadze, że tu postawimy średni karku i oddam ci zaraz głos jak dobra idziemy na antenę ponownie teraz dobra dobra prof. prof. Arkadiusz Stępień jest państwa gości jesteśmy ponownie na antenie prof. Arkadiusz Stępień wciąż z nami Darku oddaje głos, bo musiałem brutalnie przerwać swój wywód powraca do tego momentu takiej historii Polski, kiedy mamy takie potężne napięcie między władzą świecką władzą kościelną, gdzie ten namiestnik boski, bo rzucił rękawicę namiestnikowi państwowemu zespołowi śmiałe MO i konflikt zakończył się tragicznie śmiertelnie, ponieważ król Bolesław śmiały kazał zakład kupić tego przedstawiciela boskiego na ziemi, czyli biskupa Stanisława i to obrazuje nam, że już u zarania polskiej państwowości, kiedy ta władza monarsza była najbardziej mnie silnie skonfigurowana umocowana religijnie no nie nie obywało się bez tarcz, które RWE kupował strumieniem strumieniem krwi, więc w praktyce to sacrum królewskie ten den to prawo tego niby Królewskiego załączonego chrzcielnicy kościelnej nowym dało trywialnym w życiu politycznym bardzo zupełnie zrobi już nie zupełnie nie SA Kral można powiedzieć wyglądało to były bardzo zwykłe interesy podobnie jak dzieje samych papieży, które też obfitują w różne niezwykłe historie, o których zresztą pięknie piszesz opowiada często tak te święte postaci czy też wielkie postaci ojców świętych spotykały się o zwały trywialność ci czy Borgii łowie to taki przykład ekstremalne czy wskazałbym jeszcze kilku takich, którzy do tej opowieści o grze o tron pasują koszenia, a akurat akurat w przypadku bardziej to trudno doszukać jakiejkolwiek ziemi i jakiegokolwiek aspektu sakralnego no to były takie jednostki niezwykle silnie chodzącej mocno stąpający po ziemi pod temat naszej rozmowy, jednakże padł Aleksander szósty, bo odziana pomysły i który świetnie wpisuje się właśnie ten tenor naszej rozmowy, ponieważ on za zaproponował ości chciał przeforsować miny władzę papieską jako władze dziedziczną, czyli tego syna, którego spłodził całkiem normalne, czyli nie sakralna trywialny sposób zamierza usadowić ponownie na tronie papieskim na grupy to w dziejach dwutysięcznych i czasami tych bardzo takich krwawych i ocierających się skandal, kiedy dziejów papiestwa no przypadek absolutnie bezprecedensowy ojciec też kreuje na papieża swojego syna z, forsując oczywiście przy pomocy czy poszukiwania pałką i młotkiem po głowach kardynałów elektorów aż chciałoby się taki przeprowadzić eksperyment wyobraźni owo myślowy i zapytać jak wyglądałby kościół, gdyby coś takiego się przyjęło taki właśnie styl, jaki czy taka metoda, jaką zaproponował Borja z pewnością by się nie przyjęłoby Aleksander Bodzio był nią absolutnie z PC tylko indywiduum dziejach papiestwa no i w jego neuro przekaźnika wpłynęły nie niesamowite te strumienie Teologicznej wiedzy, bo w jego przekonaniu pewnie sukcesję swojego syna na tronie papieskim legitymował Byczy legitymizować oby faktem, że przecież Bóg ojciec również swojego syna uczynił królem żydowskim, a to świetny argument rzeczywiście choć, ale to w tym momencie weszliśmy prawdopodobnie ten TEN-T ten Strumień neuroprzekaźników Aleksandra szóstego bardzo prawdziwe prawdopodobnie ze współczesnych teologów tego nam nie zaaprobował jasnych teraz chciałem odwiezie czy zapytać po pierwsze, w, którym właściwie momencie w historii Europy monarchia odchodzić zaczyna w przeszłość, gdzie jest ten moment, kiedy się wszystko zaczyna kruszyć i lasy monarchy są już przesądzona to po pierwsze po drugie od te kultury te kraje, w których te dekoracje przetrwały również chciałbym zapytać to w szczególności jak to się stało, że tam akurat nie gdzieś indziej napięcie sprzeciw wobec istnienia monarchii pojawiło się znów oświeceniowej Europie, czyli pod koniec czy osiemnastego wieku, kiedy cywilizacja oparta o Emperię o o zrozumienie rzeczywistości o naukę no skonfrontował się tym długoletnim dziedzictwem świata sakralną feudalnego wyemitowanie Ludwika szesnastego o króla francuskiego na gilotynę i jest takim spektakularnym do ich wiarygodną czy rurą od tego momentu najbardziej we Francji ta rywalizacja między ideą republikańską ideą monarchii tną no na walczyły ze sobą przeplatają się, bo przecież po śmierci Ludwika nastąpił Republika, ale Napoleon, który był dzieckiem Republiki gen. Republiki koronował się na cesarza znowu upadło cesarstwo pojawiła się kolejna restauracja bardziej prawowitych monarchów, czyli restauracja, bo bonów tych, do których należał ten ludzik szesnasty i znowuż 15 lat później, czyli w obrębie tego samego pokolenia, czyli po w połowie życia kolejnego pokolenia doszło do restytucji Republiki, po czym znowu pojawiła się monarchia Napoleona trzeciego oby już na trwale po 1800 siedemdziesiątym roku i idea republikańska zagnieździła się na stałe we Francji, więc te burzliwych 80 dla samej mi historii Francji od 1700 osiemdziesiąty dziewiątego roku do upadku Napoleona to jest to są lata 3 pokoleń Francuzów, którzy konfrontować-li i 1 koncepcję monarchy liczną i drugą koncepcję republikańską oczywiście promieniowała to na cały świat i rewolucja francuska historycznie szła ręka rękę z powstaniem Stanów zjednoczonych, które wykreowały klasyczny czysty model republikański później później ten model, zwłaszcza po, a pierwszej wojnie światowej 1918 roku, kiedy gruzy obróciły się 3 wielkie centralne monarchii europejskich w samym sercu kontynentu Niemcy Austria i Rosja, czyli imperium Romanowów imperium Hohenzollernów imperium imperium Habsburgów na tych gruzach powstały Republiki i ta klęska 1918 roku wielu dla wielu historyków i ale nie tylko historyków olbrzymia cezura cywilizacyjna w naszym świecie, która wyrób powoła niepodległość Polski dlatego my Polacy patrzymy na te 900 osiemnasty rok bardzo tak wybiórczo selektywnie i tak kursowanie na tych swoich dziejach uzyskanie podłości, ale 900 osiemnasty rok to sklep to nie jest klęska, ale dość wielka cezura cywilizacyjna upadek praktycznie systemu monarchicznego Europie i wszystkie monarchie, które ostały się o Europie jest ich 7 ugruntowały się tylko i wyłącznie jako monarchie parlamentarne monarchie konstytucyjne których, które przyznają królowi praktycznie tylko władzę dekoracyjną reprezentacyjną podczas gdy te polityczne figury na szachową nasza chodzić przesuwają politycy do tej pory pośredniego pochodzenia, czyli reprezentanci demo wywodząc się demokratycznych wyborów tak no ta funkcja rzeczywiście taka czysto symboliczna dekoracyjna realnej władzy ci królowie nie mają, ale przy okazji i śmierci Elżbiety drugie takie właśnie liczne dyskusje zaczęły się spontanicznie i nie spontanicznie pojawiać gdzieś w przestrzeni medialnej zarówno w mediach społecznościowych, gdzie reakcja na śmierć Elżbiety była niezwykle żywa jaki, jaki właśnie w różnych takich, a to czasopismach w gazetach to portalach internetowych kanałach klubowych no w dyskusji o zasadności utrzymywania tego dworu o tym co właściwie w dzisiejszym świecie jeszcze tego rodzaju rezyduje, a dawnego świata, które już żadnego sensu poza symbolicznym nie mają czy nie lepiej pieniądze przeznaczyć na jakieś inne cele jak patrzysz w ogóle na obecność tej instytucji w dzisiejszym świecie ja mam takie wrażenie, że ten żal i rozpacz ogromna po śmierci królowej skądinąd samo w sobie zjawisko niezwykle ciekawe mówi o tej reakcji także w Polsce w mediach społecznościowych niezwykle żywa i niezwykle mocnej emocjonalnej mam wrażenie, że to jakoś wiąże z tym że, żeby w ogóle żyjemy teraz jakiś niezwykle nieprzewidywalnych niepewnych skomplikowanych trudnych czasach jednak ta królowa była jakimś symbolem stałości przewidywalności sukcesji właśnie tradycji struktur hierarchii et Cetera no i może ta jej śmierć faktycznie w tym sensie jakieś głębokie nas nieświadome struny porusza, jeżeli nas nasz mózg pracuje w ten sposób, że jest absolutnym Lenin próbuje na poziomie neurologicznym dokonywać uproszczeń to w tych ramach należałoby też rozumieć postrzeganiem jednostek jednostka nie ma większego wpływu na wiek dziejów natomiast w naszym postrzeganiu próbujemy wszystkich zawiłości labirynty i pułapki współczesności rozstrzygać w ten sposób aha ten prezydent wypowiedział się w ten sposób, a ten koronowany król koronowany monarcha w ten sposób i redukujemy zawiłe procesy też była czasami zbyt trudne i niedostrzegalne do indywidualnej gry niewielkiej liczby aktorów politycznych i takie posługiwanie się, a za kadencji tego premiera zdarzyło się to i to lub za kadencji tego czy za rządów tego monarchy nastąpiły takie przesunięcia co się wydarzyło pozwala nam lepiej ogarnąć tą rzeczywistość w ten sposób także królowa brytyjska także w kontekście tego co ty powiedziałeś jest takim jakby do Laurę na szachownicy, który po pozwala mi jest zrealizowanie, acz wizualizer dać niedostrzegalne trudne dla oka dla ucha dla dla rozumu procesy personalizacja ułatwią nam postrzeganie świata i tu królowa brytyjska, która przeżyła 60 lat z tego 70 lat na tronie bardzo wdzięcznym konikiem szachowym da to prawda na koniec wspomnienie z lat dziewięćdziesiątych nie wiem czy to pismo dalej wychodzi może wychodzi, ale pamiętam właśnie z tamtego czasu pro FIDE rege et legę takie pismo monarchistów polskich bardzo interesujące skądinąd, bo właśnie reprezentujące jakiś światopogląd taki niemal wyjęty z dawnego czasu myślisz, że ta tęsknota owych monarchistów, których przecież nie jest wcale tak mało w Polsce nie tylko w Polsce mamy takie środowiska, żeby król powrócił w takiej czy innej formie nie ten król dekoracyjne nie ten król jako Laufer właśnie tylko król z autentyczną realną władzą najlepiej umocowaną metafizycznie to jeszcze ma szansę wrócić już na pewno nie wiem, że na pewno to trudno mówić o historii, ale co myślisz o prawdopodobnie byłyby kłopoty ze zbudowaniem praktycznej większości politycznej dla osoby kandydata, który miałby tę koronę w Polsce nie objąć natomiast to co wydaje się na pozornie takim taką największą sprzecznością, że współczesne takie demokratyczne i nie chcę powiedzieć Semi Giovanni ekologiczne społeczeństwo życzyłoby sobie powrotu ekologicznego chociażby króla co byłoby to trudne w realizacji no, ponieważ popkultura, która no niestety dominuje w naszych głowach nie sądzę by chciała przenieść grę o tron no Real Politik SI się też mi się tak nie wydaje bardzo ona jest ona atrakcyjna na szklanym ekranie czy też na planie na ekranie komputera to prawda jak się czyta to albo ogląda to rzeczywiście wywołuje to wielkie emocje nie można się oderwać często jednak, gdybyśmy mieli przenieść tę rzeczywistość to ja dziękuję bardzo, ja również w dzięki dzięki Arcus serdeczne i prof. Arkadiusz Stępień był państwa gościem historyk politolog związany z wyższą szkołą europejską w Krakowie i uniwersytetem we Fryburgu bardzo dziękuję ja również dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN FILOZOFA - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA