REKLAMA

Król to ma klawe życie, czyli o kłopotach z angielską konstytucją

Nagłe zastępstwo
Data emisji:
2022-09-18 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:04 min.
Udostępnij:

O tym, że król w brytyjskim systemie konstytucyjnym może niewiele wiedzą chyba wszyscy. Ale to jeszcze wcale nie oznacza, że sytuacja jest jasna, prosta i klarowna. Przeciwnie, cały wyczyn w wykonaniu kolejnych monarchów polega na tym, by wpasować się w wieloletnią tradycję prawa - tego zapisanego w aktach, i tego, które zapisane nie zostało, ale też obowiązuje.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podobno przysługuje mu prawo weta, ale mało prawdopodobne by z niego kiedykolwiek skorzystał może wypowiedzieć wojnę, ale oczywiście tego nie zrobi ba w zasadzie może nawet przejąć pełnię władzy w kraju jeśli uzna, że to jedyne co może kraj uratować, ale tego też nie zrobi to właściwie czym on będzie zajmował ten król Karol trzeci odpowiedź najprostsza to, że tym samym czym zajmowała się jego matka będzie raz w tygodniu podejmował w Pałacu Buckingham aktualnie Rozwiń » rządzącego premiera, ale nie dowiemy się, o czym będą rozmawiali w przypadku jego matki dowiedzieliśmy się raz przy okazji referendum niepodległościowego Szkocji, o którym królowa miała powiedzieć, że głosujący będą musieli wykazać się mądrością co samo w sobie wystarczyłoby wywołać polityczną burzę, ale poza tym Karol trzeci będzie jeździł po kraju tak by wzmacniać pozytywny wizerunek monarchii i to właściwie będzie musiał robić, bo Elżbieta druga jak się okazuje wzbudzała więcej sympatii niż sama instytucja, która reprezentowała Karol trzeci tego rodzaju uroku dziedziczyć po niej nie musi, a nawet jest rzeczą Jasną, że zwyczajnie nie zdołał tego osiągnąć musi, więc wobec np. takich Szkotów wykazać się taktem i jakość ich zachęcić, żeby się zanadto przeciwko koronie nie burzyli, ale to tylko początek listy najważniejszą pozycją, która się na tej liście znajduje może być np. przyszłość Commonwealth, czyli wspólnoty narodów organizacji spadającej byłe brytyjskie kolonie, która jednak dzisiaj nie bardzo wiadomo czemu ma służyć nasza Times, który niedawno próbował opisać zmagania Karola z rolą monarchy zacytował anonimowego wysokiego urzędnika jednego z krajów afrykańskich należącego do komuny barw to osobne wielkie pytanie powiedział zagadnięty co właściwie daje nam ta cała wspólnota, bo nie daje pomocy nie proponuje już stypendiów nie dyskutujemy w jej ramach o np. stanie demokracji w Zimbabwe jedyną rzeczą, jaką młodzież może to organizacja kojarzyć to rozgrywki sportowe w ramach kanonu Earth no faktycznie nie jest zbyt wiele jak na organizację zrzeszającą kilkadziesiąt krajów może się okazać zatem, że pod panowaniem Karola trzeciego resztki brytyjskiego imperium z jego symboliczne absolutnie panowaniem jeszcze się skurczą w kolejce do rezygnacji ze zwierzchnictwa nawet czysto symbolicznego brytyjskiej monarchii ustawia się Jamajka Barbados i Australia Ataka Kanada, choć o odrzuceniu Korony nic nie mówi ma wszystkie historie z brytyjską monarchią głęboko wnosi do tego stopnia, że ledwo odnotowuje fakt sukcesji tronu póki są jednak brytyjskie media jeśli prześledzić rozpisują się głównie o przeszłości aktywistyczne samego Karola trzeciego jego zaangażowanie w kwestii ochrony środowiska opór przed współczesną architekturą czy choćby wesołość, jaką wzbudził podczas wizyty w Grecji, gdzie zażądał usunięcia jego drinka plastikowej Słomki argumentując, że to narzędzie niszczenia fauny morskiej to wszystko teraz media z lubością wypominają, dodając że jako król z pewnością nie będzie mógł sobie na takie zachowania pozwalać, ale europejski polityk zamówiło badania fokusowe okazało się, że tzw. poddanych aż tak bardzo nie interesuje czy król ma jakieś poglądy nie przeszkadza im nawet to czy będzie wyrażał nie chodzi, więc o to kim Karol jest, ale bardzo prawdopodobna, że chodzi o to jak dalece nie pasuje rola króla do współczesnej rzeczywistości i może się okazać, że jest rzeczą absolutnie drugorzędną, kto miałby te role po Elżbiecie drugiej pełnić nagłe zastępstwo Jakub Janiszewski przy mikrofonie państwa moim gościem jest Przemysław Lewicki z zakładu prawa rzymskiego tradycji prawnych i prawa i dziedzictwa kulturowego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu będziemy rozmawiali proszę państwa o właśnie systemie prawnym Wielkiej Brytanii i opozycji króla w tym systemie, bo jestem mocno odmienne od tego co my przywykliśmy rozumieć jako system Konstytucyjny właściwie co z tą konstytucją brytyjska jak byśmy opisali no zaczął pan bardzo poważnego pytania odpowiedź nie jest prosta oczywista może zaczniemy od takiego stwierdzenia, które nie jest do końca intuicyjne dla dla uczestników naszego polskiego systemu prawnego to czym różni konstytucja Zjednoczonego Królestwa od np. naszej konstytucji, aby od konstytucji Stanów zjednoczonych, a od konstytucji wielu innych krajów kontynentalnej Europy jest fakt jest konstytucja znajdziesz tutaj w nauce brytyjskiego prawa konstytucyjnego używa się bardzo różnych określeń konstytucja nie skodyfikowane konstytucja rozproszona konstytucji zwyczajowo czy też określenia, które być może najbardziej przybędą wyobraźni konstytucja niepisana wieka Brytania Zjednoczone królestwo niepolskich posiada konstytucję, jeżeli rozumiemy konstytucji jako zespół norm czy też zespół praw za bardzo prawnicza imputując zespół norm czy praw regulujących działanie ustroju tegoż podmiotu politycznego z tą różnicą w naszej konstytucji, że te normy czy też prawa znajdują się w katalogu źródeł, które bardzo różny charakter niektóre z tych praw przełożą się spraw pisanych, owszem, ale nie wszystkie bardzo wiele z nich wywodzi się ze zwyczajów, które w tym konkretnym kontekście nazywane są od dziewiętnastego można być piętnastego wieku konwenansami konstytucyjnymi, które uważane są za nimi obowiązujące niż te prawa wywodzone źródeł pisanych co więcej to jest rzecz chyba najbardziej osobliwa przemija znam dalszego konsumenta europejskiego instynktu prawniczego niektóre z tych praw czy też norm konstytucyjnych wywodzą się też z prywatnego pisarstwo prawniczego, które potem przeniknęło za pośrednictwem opinii opinii judykatury i sądownictwa albo opinii prawa statutowego do do tego takiego bardziej formalnego sformalizowanego zespołu norm także tak konstytucję naszego Królestwa jestem ponoć, które wywodzi się z takiego bardzo różnorodnego charakteru różnorodnego katalogu źródeł, który jednak razem składa się na stosunkowo jednolity zespół praw, które określa działania tych działań w ustroju czy można np. dokonać tzw. deliktu konstytucyjnego, łamiąc obyczaj można powiem więcej mieliśmy przypadek, który chyba można nazwać całkiem niedawno w 2019 roku wówczas jeszcze pierwszy minister królewskiej Mości Boris Johnson zdecydował się na wydarzenie nie bezprecedensowe, ale pierwsze o takiej skali bardzo dawna mianowicie zdecydował się zawieszenie pracy parlamentu na okres około 5 tygodni od 9września do 14października 2006 roku jest najdłuższe zawieszenie prac parlamentu 1989 roku, kiedy to było szczególnie zawieszone czy nawet krócej sprawa bardzo szybko trafiła do sądownictwa konstytucyjnego Zjednoczonego Królestwa spytajmy wstępującym czy pierwszy minister czy premier Johnson miał uprawnienie, żeby dokonać takiego aktu przed Brexitem miał wtedy mieć miejsca stojące na Sąd Najwyższy sąd Konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa uznał że, o ile sam akt przedstawienia tego typu propozycję Królewskich Mości zgodny z prawem to sama treść tej propozycji nie była zgodna z prawem, dlatego że premier, czyli szef rządu ludzki Mości upośledza bił po działaniach parlamentu w tym kluczowym bardzo tym politycznie okresie, a jak wtedy podkreślił bardzo mocno sąd Konstytucyjny to parlament jest suwerenem Zjednoczonego Królestwa ani rząd, więc można powiedzieć mieliśmy wtedy do czynienia z kosztów z klubu przekroczeniem wynagrodzeń wraz z konstytucyjnego, dlatego że ani istota rządu brytyjskiego ani pozycja premiera jest naprawdę nigdzie konkretnie kryształ w nowym statucie akcie prawa pisanego, ale czy coś spotkałoby sadzone są związane z tamtej sytuacji jakiegoś rodzaju sankcja nie sąd stwierdzi przekroczenie prawa konstytucyjnego, ale z obecnego premiera wyciąganie wniosków w tamtym momencie co więcej ruch ze strony sądu konstytucyjnego doprowadził do uchwalenia nowej nowego prawa 2022 roku, który miał między nimi regulować właśnie kwestię zawieszania parlament itd. żeby wytrącić na przyszłość władzy sądowniczej możliwość uzgodnienia premiera w ten sposób w dobrze przejdźmy w takim razie do samego króla kim jest król w o systemie prawnym Wielkiej Brytanii, jaką pełni rolę najprościej ująć te kwestie można następujący sposób król jest jednocześnie jedną z 3 części składowych parlamentu brytyjskiego, który formalnie rzecz ujmując składa się właśnie monarchy w tym momencie jest to już jego królewska mość Karol trzeci z Izby gmin i ich dochodów w tym sensie król jest częścią legislatywy czy władzy ustawodawczej w tym momencie tylko czysto ceremonialną z drugiej jednak strony monarcha brytyjski jest nośnikiem brytyjski władzy wykonawczej to w imieniu monarchy, wykorzystując jego królewskie prerogatywy działa rząd w biegu górskim ości zresztą właśnie stąd działania zarządu jego krótkie Mości nie tylko czyste pustosłowie cała legitymizacji działalności rządu opiera się na tym, że wykonuje uprawnienia lub rządy króla przynajmniej formalnie rzecz ujmując, dlatego że już od bardzo długiego czasu od wielu setek lat w tym momencie trwa powolna stopniowa ewolucyjna ewolucyjna bardzo istotne tam nie było żadnych rewolucyjnych tąpnięć ewolucyjna ewolucyjny przemieszczenie pozycji króla od rzeczywistego wykonawcy władzy wykonawczej od rzeczywistego istotnego czynnika ustroju brytyjskim do no i teraz trzeba było zachować dużą ostrożność z tym co z tym jak opisać współczesną pozycją mama wstaje brytyjskim niebezpiecznie byłoby chyba powiedzieć, o ile formalnie to monarchy brytyjskiego wypływa cała legitymizacja władzy wykonawczej istotna część legitymizacji władzy ustawodawczej oraz formalnie rzecz ujmując całość legitymizacji władzy sądowniczej, dlatego że wszyscy wszyscy sędziowie wszystkich Będzinie w Zjednoczonym królestwie wykonują swoją władzę właśnie z nadania teoretycznie z z władz Królewskich została udzielona w tym zakresie to najbezpieczniej było powiedzieć, o ile formalnie król jest źródłem tej całej władzy w sensie prawnym to w praktyce i niemal nie ma nie ma w żadnym nie ma żaden się nie wykonuje to teraz musimy sobie jakoś ułożyć, dlatego że z tego co pan powiedział wynika, że właśnie żadnych praw nie cofnięto tylko po prostu znowu wszedł ten obyczaj tak tak może tak dla kontekstu powiem, że druga prowadzi piętnastego wieku to był bardzo płodny czas dla nauki brytyjskiego prawa konstytucyjnego w tym 5 w tym 50 leciu powstały bardzo istotne prace teoretyczne na ten temat m.in. praca Edwarda Freemana, w której stwierdził on w 1800 osiemdziesiątym drugim roku, że jest w naszym kraju Zjednoczonym królestwie jest taki zestaw on z moralnością publiczną, ale tak upraszczając dla dwudziestą pierwszą wiecznego słuchacza słuchaczki, że jest taki zestaw praw powiedzmy na imię prawami, który nie jest nigdzie zapisane żadne konkrety akcie w żadnym uświęconym tradycją wielowiekowym statucie trzynastego szesnastego wieku, który jednak zastaw praw, chociaż nigdzie nie jest napisane jest uważany za nie mniej Święty niż to co jest zapisane w tych najważniejszych konstytucyjnych statutach pod koniec piętnastego wieku zauważono ten proces zaczął już zauważyć w wieku 18, żeby nie mogła być tak wielką historię to gdzie czasem rozpoznano istnienie tego rodzaju praw, które były wywodzone ze zwyczaju konstytucyjnego tak to z filmem sformułowanie konwenanse konstytucyjne wywodzi się z kolei pisarstwa innego bardzo bardzo ważnego teoretyka konstytucji brytyjskiej Alberta nadejścia, który sformował 512 konstytucyjnego 1800 osiemdziesiątym piątym roku po raz pierwszy albo wydaje wsi stwierdził, że na normy określające kształt brytyjski konstytucji odnośnie tego prawa pisana również konwenanse konstytucyjne, które powstają w drodze utrwalonego praktyką utrwalonego powszechną zgodą wszystkich uczestników politycznego, czyli i poddanych i rządzących tymi poddanymi ich imieniu przedstawicieli Izby gmin i dalej, że w wyniku takiej proszeni o zgodę praktyki politycznej itd. powstaje w drodze prawa granicę napisane, ale które również obowiązujące, które mogą nad wpisywać albo korygować albo autorytatywnie interpretować treść tego prawa pisanego ma pan tutaj słuszność w tym stwierdzeniu, że formalnie rzecz biorąc, jeżeli rozumieliśmy formalności spisanie czegoś w fakcie pisanego prawa formalnie rzecz biorąc bardzo wiele kompetencji nie zostało odebranych monarsze brytyjskiemu w tym np. nikt nigdy nie dobra monarsze brytyjskiemu dosyć istotnego prawa rozwiązania parlamentu możliwie ważnego powodu mimo to jednak istnieją bardzo silne bardzo mocne mając już setki lat konwenanse konstytucyjne, które regulują funkcjonowanie tych uprawnień króla oczywiście pytanie otwarte jest by było, gdyby ona zdecydował się spróbować użyć tych swoich nigdy formalnie nie odwołanych uprawnień na to inny temat nie właśnie to jest ten temat co by się w tym dniu po to jest bardzo trudne pytanie odpowiedź na nie jest przedmiotem bardzo poważnego sporu wśród badaczy brytyjskie prawa konstytucyjnego tak wcześnie powiedziałem przejmie końca szesnastego wieku to takie są takie jest taka bezpieczna ocenami któż by pewnie wcześniej, ale powiedzmy od końca szesnastego wieku nastąpiła zgoda uczestników tego bytu politycznego, jakim jest członkostwo, że poza prawem pisanym mamy też takie prawo pisane konwenanse konstytucyjne koliby to mnie nazwać zwyczaje konstytucyjne, które również regulują działanie tego politycznego pośród nich jest autorytatywna wykładnia sytuacji, w których może dojść do rozwiązania parlamentu przez monarchę, dlatego że podkreślmy każde związanie parlamentu, które odbyło się nawet dzisiaj jest formalnie działaniem monarchy z tym 1 bardzo istotnym szczegółem, że zawsze i to zawsze właśnie częścią tego konsensu konstytucyjnego zawsze odbywa się ono z inicjatywy polityczne prawnej szefa rządu monarchy, gdyby teoretycznie monarcha brytyjski spróbować wykorzystać do uprawnień z pominięciem tego elementu ważnego się za konieczne bardzo trudno określić dokładnie się teraz wydarzyć to co jest najważniejsze w zrozumieniu istoty konstytucji brytyjski jest to, że jest to pewnego rodzaju postanowienie prawne masy ustroju, który nas narasta 1000 lat to przypadek bezprecedensowy całej Europy i chyba ryzykował może powiedzieć powiedzieli, że w czasie również nowszym coby było, gdyby to pytanie maile spędza sen z oczu wielu konstytucjonalistów pre bezpieczna odpowiedź taka odpowiedź powiedzieliśmy ortodoksyjna od, odwołując się do jednego z tych myślicieli, których wcześniej wspomniałem daje Soska odpowiedź byłaby następująca tego rodzaju akt ze strony monarchy byłby nieważny, dlatego że niezgodny z prawem konstytucyjnym rozumiany pewna jedność konwenansów prawa pisanego to jednak tylko pewna spekulacja utrzymywana w spektrum bezpiecznych odpowiedzi niektórzy konstytucjonaliści twierdzą, że wówczas właściwie nic nie stałby na przeszkodzie, aby nasze brytyjskiemu, żeby parlament wtedy w ten sposób rozwiązać, chociaż nie było takiej sytuacji setek lat urzędy jednoznacznie odpowiedzi jest właściwie możliwe, ale to oznacza, że wszystkie pytania, które w tej chwili zadają sobie brytyjskie media kim jest rynkach trzecich nie ma się okaże one mogą rzeczywiście one ważą one znaczą bardzo, czyli to nie jest tylko wyłącznie taka danina taka zabawa w stylu plotek PL w żadnym razie jest coś w istocie brytyjskiego systemu politycznego co sprawia, że splata się tam w sposób niespotykany chyba nigdzie indziej to kim jest głowa tego bytu politycznego kim jest osoba, która nosi te polityczne lega legalną koronę brytyjską z tym, jaka jest rzeczywista pozycja ustrojowa nosiciele tej Korony widzimy w historii takich przykładów wydaje się dosyć interesujących dlatego trzymających wyobraźni można wspomnieć przykład z 18003009. roku, który jest zwany kryzysem sypia lnianym już sama nazwa mówi, że jesteś, których zajmująca może to co zrobi takie zastrzeżenie może wydać dziwne, że przyjmuje przykład 18003010. roku, ale i on, więc i istotę brytyjskiej konstytucji perskiego stroju jesteśmy na tyle komfortowa sytuacja, że możemy pozwolić na tego typu porwanie będą miały znaczenie, gdybyśmy chcieli mówić o przypadkach jedenastego wieku początków przez Francję stany Zjednoczonych, bo to nie Polski jest nie było, ale przypadkowość każdy innego państw europejskich, bo no tylko ta historia, ale tutaj mówiąc od początku dwudziestego wieku mimo prawie konstytucji to jest ciekawe 18003009. roku w wyniku walk politycznych, które będą nie może w szczególe referował upada czy też ma zaraz upaść rząd rząd lorda Melbourne na rząd rząd dla Eltona urzędem uwspółcześnioną liberalnym współcześnie technologia wówczas ledwo niecałe 2 lata wcześniej klub został klub Victoria Kreta imię i oczywiście bardzo szeroko znane, bo w tych bardzo ponoć wciąż nie miał no 20 lat noc w Melbourne był dla niej figurą powiedzmy pewnego w pewnym sensie ojcowską krowa Victoria straciła ojca bardzo młodym wieku jeszcze dzieckiem od Melbourne był jeden z przewodników się polityczny, kiedy wstąpił na tron nieco wcześniej w 1800 trzydziesty dziewiątym roku rząd chyli ku upadkowi też od Melbourne jest zrezygnować królowa Wiktoria wtedy próbuje pływać kolejny rząd liberalny co się udaje nam odmawia no i wtedy zgodnie z pewnego rodzaju praktyką wtedy już mającą wiele wiele lat wiele dekad zmuszona jest właśnie do opozycji, która miał mniejszy w parlamencie mianowicie do Roberta Piła aktywów wtedy szefem konserwatystów Robert pił sobie znanych powodów historycy spierają się co co dokładnie kierował prawdopodobnie właśnie obawa przed kierowaniem rządem mniejszościowym mogą posiedzieć jego kariera polityczna przyszłość tak dalej decyduje się wystąpić do klubu Victorii im bardzo młodej wówczas jeszcze tam to, żeby młoda byśmy o znaczeniu chwilę zdecyduj się wystąpić do niej z tego, że propozycja zgodzi się, jeżeli klub Victoria usunie ze swojego dworu pewnego rodzaju element towarzyski, że tak powiem najbliżej im jest taki termin odnosi się do pani dworu to może się wydawać dziwne, ale dziś wczesnym wieku zaś na początku jeszcze wtedy Dwór monarszy i to kto dokładnie ze świata w tym tworze nawet w tym zakresie, jakim były panie damy do towarzyszący królowej wtedy wówczas to znaczenia tego co przekładało się po drodze by królewski to powolna opinię monarchy to wpływało NATO, którzy politycy byli faworyzowani także kobiety przeważnie byłymi żonami tak też wtedy PiS zaapelowali by z powodu damy te damy klubie Vitorii były przeważnie żonami córkami krewnymi ważnych polityków liberalnych Robert pił twierdzi że, aby usunąć tego rodzaju wpływy z formą marszałek poprosił o usunięcie tych, że damy dworu z Victorii klubowi, który działa, że Robert się napędza mnie chyba przesadza z nie zgodziła się historycy twierdzą, że zrobią tu osobistych w Poczesnej przyczółkiem albo jeszcze bardzo młoda zeszła ona potem, kiedy dojrzała to samo powiedziała, że był jeszcze młoda pochopna jeszcze by inaczej by dzisiaj zrobiła to później twierdziła na dobre pił, słysząc to, że tak kategoryczną odmowę forma dachy odmówi utworzenia rządu kryzys sypialniami jest rodzajem sytuacji, która pokazuje, że osobowość monarchy ma wpływ na to co się dzieje w ustroju, dlatego że kilka lat później stwierdzono, że tego typu wypadek nie może, więc powtórzyć wprowadzono na drodze ograniczenia dotyczące składu tych dam dworu tak dalej dalej, dlaczego ten okres był sypialnia my, dlatego że damy nosiły tytuły i osoby bez czerniaka, czyli damy sypialni, czyli rozumiem, że w gruncie rzeczy może się okazać, że konflikt czy jakiegoś rodzaju spór między królem, a pewnie nawet najbardziej prawdopodobny szefem rządu, a może jednak być sporem dotyczącym istoty ustroju tak i tutaj jesteśmy jeszcze w 1 sensie wyjątkowej sytuacji krowa, żeby ta druga objęła tron w wieku 25 lat była przygotowana przez jakiś czas objęcia władzy, bo królową właściwie całe swoje świadome życie, pomijając krótki czas młodości całe życie było z obowiązku muszą taką przysięgę złożyła wstępują patron padły słowa dosyć znane zresztą, który zresztą kilka sieci odwołał się, że niezależnie od tego ile Bóg daje czasu będzie ona służyła wiernie swym poddanym no to całe życie Karol trzeci tymczasem jego całe życie było czasem oczekiwania na wstąpienie na tron Karol znalazł się w wyjątkowej sytuacji, w której musiał zbudować jakąś tożsamość i robić coś, oczekując mógł mieć racjonalną świadomość tego będzie czekał długo sprawdza czy jeszcze dość tego, że będzie czekał aż tyle czasu też kwestia osobna, ale na pewno muszą wiedzieć, że będzie czekał na pewno długi czas kwestia angażowania się członków rodziny królewskiej sprawy polityczne światopoglądowe jest bardzo delikatna kwestia brytyjskim ustroju to głównie wynika z pozycji monarchy, a pewnego rodzaju obyczaju politycznego w tym w tym kraju król obecne teraz już król Karol w sieci jako jeszcze książę Karol następca tronu, więc kształtował swoją działalność publiczną, szukając sobie działalności, który mógł się zająć i nie wszystkie działalności były niekontrowersyjne może łagodnie to ja mówiąc szczerze wielu z nich kontrowersyjnych wywoła komentarze i teraz ten człowiek, który przez 73 na tron i ma już za sobą wiele dekad para politycznej para publicznej jak to nazwać w każdym razie społecznej działalności wstępuje na tronie przeżuwa sobie pytanie czy będzie potrafił przestać, ponieważ wiemy dzisiaj po wielu dekadach król Karol ma na pewne poglądy na ten zapatrywania pewne sprawy ma pewne bardzo ścisłe przekonania oczywiście wyłuskanie z jego wypowiedzi, kiedy dokładnego profilu politycznego, że tak powiem to było trochę za dużo, ponieważ książę jeszcze wtedy książę Karol pilnował mimo wszystko no ale nie zmienia jednak faktu, że mamy przecież do czynienia z sytuacją, w której może powiem żartobliwie mamy do czynienia ze wstąpieniem na tron króla filozofa, a także Karol trzeci kiedyś księciem w 2010 roku wydał książkę polityczną, w której przedstawi swoje pomysły zapatrywania na pewne kwestie związane z nową klimacie z ekologią nowoczesnością, a więc mamy tutaj do czynienia to jest ważne dzieło książka nosi tytuł wolę włączenia Polski harmonia Nova nowy sposób spojrzenia na świat drukarnie pracę pełną parą, żeby wydać nowe wydanie książki, gdzie nie będzie już książę Karol tylko król Karo trzeci ze współautorami krucha Lomax poglądy im jest uważane za wielu uczestników greckiego publicznego za groźne dla ustroju, kiedy może być groźna spróbujmy sobie taką sytuację wyobrazić, kiedy np. to, że Karol nie wiem odmawia picia drinków z plastikową słomką może chyba to już teraz nie ma znaczenia, dlatego że zdaje się w całej Wielkiej Brytanii już nie stosuje się plastikowych słomek oba są one własne król Karol uchylił się czy kulę w Czechach jak Czechy na dobrze, ale jego poglądy na temat środowiska dajmy NATO albo jego niechęć do współczesnej architektury jak to może się przełożyć na sytuację polityczną jest to dosyć trudne docent także sytuacja bezprecedensowa krowę by ta druga posiada pewne poglądy tylko, że bardzo bardzo bardzo bardzo skrzętnie ukrywała co było zresztą 1 ze źródeł popularności Zjednoczonych kwestia Kruka tymczasem też pewne oglądali szyi czy mniejsze starania, żeby ukryć co prawda w jednej z przemów, które wygłosił z okazji wstąpienia na tron tuż po śmierci matki stwierdził będzie kontynuował drogę i stwierdził, że aktywności publiczne on sam mówił konkretnie działalności charytatywnej, ale możemy się myślę, że miał myśli generalnie są działalność polityczną społeczną publiczną, że teraz te działalności grupy tak drogiego sercu będzie musiał tak ograniczyć tak tak będzie wzrost powiedział wprost pytanie zadaje też wszyscy czy będzie potrafił zrobić to pytanie, na które jest oczywiście po kilku dniach bardzo ciężko udzielić odpowiedzi, jakie będą miały reperkusje to, że ktoś ewentualnie przypomni sobie bardzo ostre słowa obecnego i obecnego monarchy na temat właśnie kwestii klimatycznych Kruka rozgłaszał opinię na ten temat już od kilkudziesięciu lat i nigdy nie miałem samego problemu powiem więcej robił jeszcze zanim to było modne, że tak powiem król Karol 20 książek przekształcił przecież jedną ze swoich największych działalność rolniczych ściśle organiczną ekologiczną uprawę wtedy jeszcze lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych trochę z niego śmiano, ale teraz już okazuje się, że ciążę wtedy jeszcze troszkę wyprzedził swoje czasy się w tym względzie pytanie czy obecny król kiedyś się, że będzie mógł pozwolić na odmowę picie plastikowych słomek wnuczka znajdzie się w kraju się takie produkują w Grecji była taka sytuacja bardzo się z niego śmiano wtedy no cóż pytanie czy obecny monarcha nadal będzie mógł pozwać na takie gesty jeśli uczyni może być traktowane bardzo znać sposób wydaje mi się, że troszeczkę przesadzone są takie czarne myśli niektórych komentatorów ludzkie życia publicznego, że karą nie przestanie, że wszystko co zrobi będzie traktowane politycznie brane pod uwagę parlament to wydaje się troszeczkę czarnowidztwo nierealistyczna ocena sytuacji jak na razie Karol dosyć modelowo wypełnia swoje bardzo świeże bardzo jeszcze skromne obowiązki, ale musimy wziąć pod uwagę, że całe życie, żeby przyzwyczaić, że może część inaczej jest sytuacja rzeczywiście bardzo problematyczna wydaje się to jest też pewnego rodzaju wydaje się, że konsensus wśród komentatorów, że wszyscy wiedzą, jakie Karol ma poglądy, zwłaszcza uczestniczy brytyjska życia politycznego wiedząc to wydaje się, że będą brać poprawkę działania polityczne pytanie otwarte to jest pytanie, na które wydają się nie można udzielić odpowiedzi będzie miała pretensje do rzetelności prawdziwości nie można powiedzieć czy obecnie kilka kart trzeci będzie chciał wykorzystywać maksymalny zakres swej władzy władzy dyskrecjonalnej władzy dyskrecjonalnej czy taka władza władza, którą klub dokonuje, ale niewielu o tym jak może tak dużą z budżetu ujmując będzie się wykonywać władzę dyskrecjonalną w maksymalnym zakresie, jaki może robić wiemy przecież obyczajem, który powstał za Elżbiety drugiej są spotkania pierwszego ministra rządu Królewskiego z monarchą co tydzień pytanie czy król Karol będzie chciał jakiś sposób komentować sprawy publiczne to jest kwestia, kto może będzie budzić mam jasne odpowiedzi wydaje jedno wydaje się pewne, że na pewno pojawią się już wydaje się, że niedługo pojawią się w brytyjskim życiu publicznym politycznym osoby będą chciały nawiązywać do wcześniejszych wypowiedzi politycznych filozoficzną politycznych króla Karola, próbując szukać w ten sposób, jakiego rodzaju legitymizacji wyborców poddanych królewskiej Mości albo samego króla, który może nie będzie mógł okazać formalnie, ale być może będzie mógł okazać ją niepublicznie poczynania Marta, czyli to jest takie jeśli dobrze rozumiem dostawa taka sytuacja, w której, a ta z pasmem nieco teatralna odmowa hipotetyczna picia drinka z plastikową słomką podczas wizyty zagranicznej byłaby de facto czymś na kształt stanowiska parlamentu brytyjskiego bądź części tego parlamentu tak teraz dobrze panują tak część parlamentu brytyjskiego, dlatego że monarcha Zjednoczonego Królestwa jest 13 tego parlament poprawnie tak polityczną prawnie poprawnie powinno się mówić, że parlament tylko wtedy wykonuje swoje uprawnienia, kiedy jest parlamentem obradującym w pełnym w swoim składzie wtedy nosi nazwę monarchy w parlamencie brzmi trochę dziwnie, ale tam pisowni myśliwski trakt to jedno słowo innymi własny King parlament i tylko wtedy, kiedy król dodany został do parlamentu ten parlament kompletny no, więc tak w tym momencie na gruncie brytyjskiej tradycji politycznej części brytyjskiego apolitycznego osobie monarsze może mieć poglądy na to wyruszy na plastikowych słomek czy 4 inne części parlamentu muszą zabrać głos w tej sprawie jeśli np. nie zgadzają nie jest konieczne tak jak przy tak jak wspominał wcześniej utrwalił już w tym bądź wielowiekowy konsensus, który przybrał postać konwenansu konstytucyjnego, że w pewnym sensie, że ustrój jest w pewnym sensie oddzielony od działalności monarchy w tym sensie, że wszystkie wszystkie wszystkie funkcje polityczne prawne monarchy są wykonywane przez jego rząd w jego imieniu w tym, więc sensie przynajmniej pewien sposób rząd brytyjski może się zabezpieczyć sam ustrój w pewnym sensie zabezpieczony przed polityk przed prywatnymi działaniami monarchy panienek co się stanie, kiedy dojdzie tego incydentu to pytanie otwarte ja rozumiem, że właśnie, dlatego że obycia i konwenanse tak bardzo znaczy z taką ostrożnością czy może nawet pewnie zdaniem niektórych przesadną ostrożnością Elżbieta droga odnosiła się właśnie do wszystkiego co łączyło się z jej pozycją i dworem tak zdecydowanie oczywiście pewną rolę odgrywa tutaj jak zawsze osobowości pewnego rodzaju czynniki osobiste to jakaś by ta druga była jak choćby między 3 jako po prostu osoba prywatna to również odgrywał dużą rolę jak bardzo jak bardzo odgrywanie roli przez elementy osobiste pokrywało się zrozumieniem obowiązki rozumienie istoty ustroju do dziś jest otwarta co, do której wiedzy powinni mieć będziemy mieli stuprocentowej nie zmienia jednak faktu, że ta przesadna ostrożność, bo to bardzo bardzo celnie ujął wynika również z pojmowanie istoty konstytucji brytyjskiej przez Elżbietę drugą, która wychowywana była na klasykach brytyjskiej konstytucjonalizmu właśnie powstał drugi powiedzie nas tego wieku w tym szczególnie płodnym okresie już o tym wspomniałem nadal eseju na motorze będziecie autorze bardzo ważnej pracy, która nosi tytuł konstytucja angielska 1800 sześćdziesiątego siódmego roku podstawowym przesłaniem tych dokumentów tych prac teoretycznych, które wpłynęły na sposób myślenia aż do drugiej ból ból po przesłaniu wstępujące w lustro brytyjskim monarcha co prawda panuje i to z niego wywodzą się wszystkie uprawnienia rządu parlament dalej, ale nie rządzi w sensie faktycznym majestat Korony jest brutalny polityką, ale jeśli, a tak zostałem teraz jak można odwrócić to stwierdzenie majestat Korony nie jest brukarze politykę, ale jeżeli sam się w brukach to będzie polityczne oczywiście to jest oczywiście sytuacja jest raczej mieliśmy do czynienia z rządów Elżbiety drugiej była osobą bardzo bardzo powściągliwą bardzo ostrożną skromną może być inaczej tutaj pytanie oczywiście otwarte co się stanie, jeżeli Kruka rozwiązuje się zbiórka w ten sposób jest od Korony czy dostaniesz polityczne wydaje się, że tak jedno jest pewne takiego rodzaju uchybienia towarzyskie społeczne polityczne, które książę Karol popełniał przed wstąpieniem na tron punkt widzenia polityczno prawnym nie ma żadnego znaczenia, dlatego że istotą istotą ustroju brytyjskiego jest jest to, że w momencie śmierci monarchy nowy monarcha staje się w pewnym sensie kimś innym średniowiecznej teorii politycznej ukuto takie stwierdzenia 2 ciałach króla o ciele fizycznym ciele takim urodzonym materialnym ciele politycznym, który z właściwym ciałem Królewskim moment śmierci, żeby drugi książę Karol przestał być z punktu widzenia z brytyjskiego tą samą osobą stał się kimś innym i nie powinno się z punktu widzenia etycznego Pasiecznego przy wykonaniu tego NATO co zrobi później, więc jest opieka nie wiadomo trudno odpowiedzieć na pytanie co się stanie, jeżeli król Karol Dec będzie będzie dalej próbował wykorzystywać różnego rodzaju metod wpływania na politykę, żeby przekazywać różne wersje opinię na pewno tematy rozwiąże też z tego wynika ten czy związany jest ten symboliczny obyczaj przyjmowania imienia, które musi być imieniem to, że królowa Elżbieta nazwana nazywała się Elżbieta druga nie wynikała bynajmniej obyczaju ona mogła wybrać inny i nie mogę nazwać Wiktoria druga np. oczywiście to jest też jeden z obyczajów taką bardziej dotyczy danego kraju wspomniał dualizmu Królewskiego Karol nie był zmuszony przez nikogo do przyjęcia tytułu Carla trzeciego to, że zdecydował się zrobić jest oczywiście z 1 strony lądowaniem zapewne jego i jego matki, która zdoła się przy pierwszej jak swoimi koronne no, a z drugiej strony zapewne pewnego ze świadomym wyborem w jaki sposób dokładnie jak dalece świadomy jest wybór to oczywiście pytanie otwarte, dlatego że wiadomo, że imię Karol jest imieniem bardzo historycznie obciążonym pytanie czy król Karol trzeci będzie postacią równie kontrowersyjne kilka pierwszych ról drugi to ciekawe pytanie przypomnijmy ich kilka pierwszy był drugim Monach stracili z nas szkockich Stuartów powszechnie znany jest z tego, że stracił głowę w czasie rewolucji miejskiej w 1006400 dziesiątym roku jest to jedyny przypadek formalnego usankcjonowane przez parlament klubu w dziejach angielskiego angielskiej monarchii 16004 roku po kilku latach wojny domowej i po obradach parlamentu republikańskiego parlamentu król Karol pierwszy za zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu stracił głowę w styczniu 1600 sześćdziesiątego roku samo po prostu obcięta przeciętnemu zdrajcy no to dosyć mocno wpływa na odbiór tego imienia stacji brytyjskiej Karol drugi to syn Karola pierwszego, który obie władze po restauracji monarchii 1660, dlatego że od 16003009. 1600 sześćdziesiątego roku w Anglii była Republika Rzeczpospolita Polska na czele z lordem protektorem Olivera Cromwella wówczas rządził parlament na dodatek od pewnego momentu bez Izby Lordów także jedność, bo jak izba gmin jednoizbowy parlament złożony tylko gdyby gmin rządził Anglią przez dosyć długi czas zresztą wydaje się, że jednym z powodów, dla których Zjednoczone Kanada nie posiada spisanej konstytucji jest pewnego rodzaju niechęć kulturowa, która wynika z tego, że ustrój Republiki ujęty był w postaci pisanej konstytucji być może z tego dziedzictwa republikańskiego, od którego staną się podchodzić wynika pewnego rodzaju niechęć do systematyzacji wrak brytyjskiego, dlaczego porzucono tę tradycję republikańską, dlaczego przywrócono króla co dawało jeszcze był sens tego działania cóż czas działania historyczny, żeby nie wchodzi za to szczegóły i Oliver Cromwell był postacią przewodnią partii Republikańskiej dążyła do zniesienia zniesienia monarchii w tych najbardziej skrajnej wersji włącznie ze złożeniem głowy ramion monarchy od pewnego momentu w historii Republiki angielskiej bój jej de facto ukoronowany monarchą jego śmierć sprawiła, że na nie ukoronowanie tron Republiki angielskiej wstąpił syn zwyczaj Gromu rzekomo był postacią pośredniej sią niż ojciec nie ma tylu talentów politycznych jednak został obdarzony przez ustrój skodyfikowane w tej pisanej konstytucji Republikańskiej obdarzoną ogromną władzą przekraczała władzy monarchy w tej niepisanej zwyczajowe konstytucji przed Republikańskiej, że złoto obawy o zyski angielski jajka klasy politycznej zdecydowała wtedy na przywrócenie dawnego ustroju, w którym jak zakładano jak zresztą praktyka praktyka polityczna potwierdza słuszność tego założenia władza parlament będzie większa niż w tym określonym przez pisaną konstytucję ustrój republikański, gdzie lord Protektor ogromną władzę większą niż król w królestwie przed publiką to jeden z jedno głównych przyczyn Włosi cały czas nie korciło, żeby zapytać, dlaczego tak jest nam, dlaczego Brytyjczycy nie chcą sobie tego wszystkiego pisał, dlaczego trzymają się tych konwenansów nieustalonych jednak i w okresie rzeczy skazują się na jak rozumiem wskazują na kazuistykę Niemcy dobrze brzmi, ale trochę tak powiedzmy o odpowiedź pytanie zapewne leży w brytyjskiej kulturze politycznej wielka Brytania Zjednoczone królestwo jest wyjątkowym przykładem bytu politycznego, którym ma mniej więcej 1000 lat nieprzerwanego rozum i nieprzerwanego rozwoju ustrojowego bez większych turbulencji po drodze wyłączając rewolucję angielską, której zresztą dziedzictwo prawa polityczne są wymazane perforację blach, jakby się nie liczył nie było wielkich emocji politycznych o wielkiego długotrwałego badanie tego kraju na rzecz drugiego jedno kłamstwo ma wynagrodzenie tradycję polityczną, która nigdy nie jest długotrwała nieprzerwana to jeszcze ktoś tutaj najbardziej istotne dla samych Brytyjczyków ona po prostu się sprawdza póki co dobrze działa to wydaje się, że dla członków kasy publicznej nie ma żadnego powodu by potem dostatecznie istotnymi ostatecznie ważnym, żeby zmieniać myślenie zaś, dlatego że jest często sprawy które, które się słyszy od Brytyjczyków różnych kwestii jak nie tylko w kwestiach ustrojowych np. kwestia braku mieszać do wody ciepłej zimy się rozrasta to usłyszy szereg ekspert od to prawda jest to być może ten hebrajski umysłowości, które w recesję dość powiedzieć, że mogę pozwać wtrącanie, że wszelkie próby podejmowane już około 150 lat skodyfikowane greckiego ustroju wysuwane przez najpoważniejsze nazwiska brytyjskiej filozofii politycznej w tym dzielnego ten sam np. akt przez rodzaje wynagrodzeń przedstawicieli wszelkich opcji politycznych od laburzystów przez liberałów konserwatystów wszelkich to już wszelkie tego rodzaju próby są ucząca należała się nie sprawdza jakich przyczyn tego stanu rzeczy niewątpliwie istnieją to mieszkanie w takim razie troszeczkę odchodzimy od tematu głównego, ale mam ochotę zapytać jak w ogóle Brytyjczycy rozumieją prawo skoro prawo to nie są kodeksy co to jest to pytanie z kolei znowu jest obarczony bardzo bardzo poważne w jego wiekowym bagażem jak Brytyjczycy rozumie swoje prawo jedno co trzeba tutaj zapamiętać to, że prawo brytyjskie należy do rodziny praw które, które nie jest rodziną identyczną z rodziną praw koncentracja Europy najczęściej tak podręcznikowo trochę to wydaje się zasadne wydaje się to poprawne rozróżnia się na rodzinę prawa stanowionego, które jest raczej charakterystyczne dla Europy kontynentalnej nie bez wyjątków powiedzmy na rodzinę praw, które nazywa się najczęściej czerpią swoje za mężczyznę z komuną czy praw prawa powszechnego, żeby zrozumieć dotyczy rozumienia prawa należy odwołać do tego rozróżnienia prawo brytyjskie rozwijało się swoją własną drogą od czasów pełnego średniowiecza powiedzmy rząd czternastego wieku taka jest najczęstsze założenie Stryków od czternastego wieku prawo dysk wyszło na pewnego swoją ścieżką proszę dzisiaj jak rozumiem swoje prawo jako zbiór norm, które są zawarte nie tylko prawem pisanym, ale również w prawie niepisanym prawie zwyczajowym, który jest stosowany przez sądy angielskie z tego też tytułu Brytyjczycy są wolność swego prawa odwołać nie tylko do pisanych statutów parlamentarnych, ale również do zbiorów orzecznictwa sądowego dlatego właśnie w tym orzecznictwie sądowym jak ustalono bowiem, że również reguł to prawo znajdzie swoje postanowienie jest analiza mądrością narodu, ale nawet teoretycznie tak jak u nas to nas też tym właściwym interpretatorem prawa jest sąd zwrócił pan uwagę bardzo istotną rzecz, która jest często podnoszona takich filozoficznych teoretyczne rozważania o prawie, o ile faktycznie tak jest, że nawet końca daje Europie ostatecznie, że nie mieliby się na to spojrzeć powiecie funkcjonalnie praktycznie to sądy w przypadku każdego danego stanu prawnego najwyższy sąd analizy stanu prawnego to one są dysponentami przynajmniej dyskontami znaczenia prawa pisanego toż to formalnie rzecz ujmując np. prawie polskim katalog źródeł prawa czyli, skąd prawo jest wywodzone jest zawarty w spisanej konstytucji obejmuje tylko dokumenty pisane oraz niektórych bardzo rzadki spotkać zwyczaj, ale to jest, że przypadek tak rzadki w Polskim Sejmie właściwie pomijane w Zjednoczonych jest inaczej im także setek lat, a Brytyjczycy uznali formalnie rzeczywistą rolę sądów podczas gdy my uznajemy w praktyce, ale na papierze już na dobre wracając do samego króla i do historii z nim związanych co do tego wszystkiego jeszcze ma religia o bardzo wiele albo bardzo mało zarzeka spojrzeć wiedzą powszechną jest, że monarcha brytyjski jest jednocześnie no i części mówi się głową angielskiego kościoła Narodowego kościoła Anglii kość amerykańskiego kościoła episkopalnego to może nazwy oczywiście, kiedy mówię, że powszechnie mówi się, że jest głową to to tak naprawdę formalnie nie jest, dlatego że tytuł głowy kościoła bliskiego mu formalnie nie przysługuje formalny tytułem jak nasz monarcha brytyjski jest najwyższy zarządca sfingowane Zjednoczone królestwo jest przypadkiem nie rozdzielenia kościoła państwa i to jest bardzo rzadkie we współczesności jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że prywatne przekonania religijne są dosyć mocno przynajmniej na papieża oddzielono sfery publicznej każdy uczestnik życia politycznego może mieć jakiś swoje poglądy religijne jednak nie mogą one przejmie formalnie wpływać na prawo stanowe w ten sposób, że wynika z przepisów danej koncesji wynikają jakieś normy na okres jest nieco inaczej tam kościół stanowione w Zjednoczonym królestwie jakość stanowionych ustaw koszt ustanowiony w Anglii kości amerykańskiej ze Szkocji Kościuszkowski, który ma trochę inny ustrój jest ustrój terytorialny no i tam monarcha brytyjski nie jest głową kościoła w zwyczajnym członkiem, chociaż zobowiązuje się zawsze jego obrony co Karol trzeci uczynił i tam kościół ustanowione w znacznym oraz 2 są kością ściśle z plecionymi z władzą wykonawczą monarcha brytyjski ma władzę administracyjną nad tymi kościołami państwowymi powoli biskupów ma teoretyczną, chociaż w praktyce nie wykonywano setek lat, ale ma teoretyczną władzę reformowania tych kościołów, dlatego że przypomnijmy są kościoły protestanckie w związku z tym idea reformowania zreformowanie bardzo istotne historycznie ideologicznie ma władzę administracyjną strukturą tych kościołów ma władzę nad funduszami tych kościołów ma władzę nad instytucjami edukacyjnymi rozwiązań związanych z kościołami monarcha brytyjski formalnie od 1700 siódmego roku zostało ustanowione formalnie na papierze w akcie prawa pisanego jest zobowiązany do składania przysięgi ochrony prawdziwie protestanckiej religii czy protesty, lecz i do tego wszystkiego zobowiązała się krowy, żeby to druga oczywiście na 50 były inne lata lata dwudzieste z pierwszego wieku, niemniej jednak faktu, że król Karol trzeci pomimo pewnych zapewnień składa 90 czwartym roku zdecydował się podtrzymać przysięgi złożył obietnicę obrony prawdziwej protestanckiej religii w Szkocji czy powtórzy w czasie koronacji też pytanie otwarte koronacja czeka najprawdopodobniej w przyszłym roku to wydarzenia warto czekać funkcja prawa politycznego pytań lub co dokładnie nowemu tam powiat będzie miał znaczenie ustrojowe w ten sposób monarchę brytyjskiego związku ścian jest organicznie z nim splecione kościół angielskiej kościuszkowskiej nie mogą istnieć bez monarchy brytyjskiego z tego powodu osoba wyznania innego niż protestanckie nie może zostać na brytyjskim skoro tak, aby właśnie jeszcze 1 rzecz, dlaczego koronacja jest tak od leczona w czasie od momentu przejęcia władzy, dlaczego to zawsze tyle trwa powody są różnego rodzaju oczywiście powody praktyczne oczywista nasuwa się sama organizacja tego typu wydarzenia jako przedsięwzięcie logistyczne, więc tego typu powody oczywiście trochę jak igrzyska oczywiście wydaje się, że oglądalność będzie większa igrzysk w biurowcach przejmie tych okolicznym czasie nieczęsto się zdarza Kornelia Marek, ale pewnie nie będzie przetykane reklamami nie były pewne cechy zobaczyli, więc tak 1 rzecz to powody praktyczne logistyczne druga rzecz to oczywiście powody rytualne ceremonialne obserwujemy teraz wszyscy państwo mogą łatwo zaobserwować wielki ceremoniał związany ze złożeniem poprzedniej monarchini w grobie w tym momencie chciała, żeby drugiej spoczywa w miejscu publicznym oczywiście poddani mogą oddać hołd ten szereg ceremoniału szereg rytuałów ma swoje ma swoje za utworzenie w dawnych dawnych wiekach bez niego prawdopodobnie nie można było uznać, że przekazanie władzy do legalnie to właśnie sprzeciwia się obyczajów oraz konstytucyjnego z ze spisanym prawem ze sprawy spisano korytarzy tworzy konsorcja brytyjską można zaryzykować tezę, że cały ten ceremoniał czy też rytuały trwają tyle czasu wszystkie publiczne aktywności kraj, który król nowy król musi wykonać takie przysięgi, które musi złożyć dokumenty musi podpisać, że to wszystko razem do kiedy połączy się w 1 procedurze będzie trwał miesiące tak zresztą było bardzo ważna, że to wszystko razem dopiero da skuteczne prawnie wygeneruje skuteczne skuteczne prawnie przekazanie władzy mam ochotę zapytać czy to wszystko fakt, że prawo jest częściowo pisane jak pan sądzi jak to działa to znaczy czy to działa na korzyść uznania prawa liczenia się z nim czy przeciwko to jest produktywne kontrproduktywne dla legitymizacji tego rodzaju systemu politycznego, jakim jest nie skodyfikowane ustroju nośnego Królestwa jest po potrzebna jest konieczna bez tego ona nie może istnieć po prostu jest konieczna daleko idąca zgoda porozumienie uczestników tego systemu politycznego między sobą co do kształtu tego ustroju, jeżeli upadnie porozumienie w ustach również musi upaść, dlatego że nie rozpoznaje, skąd awansów konstytucyjnych to niema za bardzo zaniżonych instytucji ani żadnych innych obyczajów precedensów nawet pan pod uwagę długotrwałą zgodę ani nawet precedensu, które mogłyby powstrzymać przed ostry przyjęte tuż przed samą samo zniszczenia są rozkładem tego typu sytuacja oczywiście wymaga tego typu porozumienia, ale ma też bym się narzuca to porozumienia w stan zastany wymusza pewnego rodzaju dostosowanie się uczestników tego systemu do tego by tego stanu zastanego co doprowadza do tego, że generalnie rzecz biorąc można teraz to obserwować reakcje społeczne śmierć Elżbiety drugiej w pewnym sensie tworzy tego tworzy to dosyć wyjątkową unikalną wspólnotę uczestników tego tego systemu, czyli chroni przed rewolucją przemocą w pewnym sensie też tworzy poczucie pokrewieństwa między uczestnikami wobec tego systemu są wszyscy uczestnikami zgodę wszyscy muszą w pewnym sensie czynnie i oczywiście to w najwyższym stopniu dotyczy polityków dotyczy tych, którzy ten musi tworzą na bieżąco codziennie tak dalej dotyczy to od równie wysokim stopniu teoretyków prawników sędziów, którzy współtworzą Homo jak wspomniał wcześniej oni tam zgodzili się na tę i to oni tam formalnie rozpoznali praktyczną rzeczywistość, więc sędziowie pewnym czasie współtworzą komuną to wymaga daleko poza jest bardzo podmiotów życia politycznego publicznego co generuje pewnego rodzaju poczucie wspólnoty jest unikalne dla na czele Królestwa, które bardzo występuje w kontynentalnej Europie minusem oczywiście sytuacja, kiedy system domaga się z powodów obiektywnych system domaga się zmian w jeden z najbardziej spektakularnych przykładów takiego domagania się zmiany, które system brytyjski nie był w stanie zareagować z wojną niepodległość niepodległej Ameryce wówczas zmieniający świat zmienia się warunki gospodarcze przed kim gospodarcza zmienia się warunki demograficzne zmieniający się wręcz dyplomatyczne sytuacja międzynarodowa powiedzielibyśmy świadczyło się do przodu na bliskim w stanie nadążyć co wygenerowało kryzys Konstytucyjny, którego jeden z owoców jest powstanie Stanów zjednoczonych podobnego rodzaju podobnego formatu kryzysy mogłoby zachwiać ustrojem z naszego śledztwa wydaje się dalece bardziej niż bardziej ustanowionemu bardziej uporządkowane mu spisane ustrojowi czegoś innego kraju Mączka Stanów zjednoczonych stany Zjednoczone bowiem ich ustrój oparty o bardzo silną bardzo mocną pozycję konstytucji pisanej razem z bardzo wysoką pozycją organ interpretujący konstytucję jest właśnie wynikiem refleksji dostęp brytyjskim pewnych w pewnym sensie przeciwieństwem wyciągnął lekcję ze słabości ustroju brytyjskiego czy Tomasz używane swoje wady, ale równocześnie można będzie powiedzieć, że ten ustrój brytyjski w pewnym sensie wyklucza taką sytuację omijania prawa mówi nie omija prawa, bo jeśli umiesz pewnym sensie takie współtworzyć tak w pewnym sensie można wypowiedzieć o prawo konstytucyjne w brytyjskim systemie konstytucyjnym jest do dosyć lekkiego stopnia przedmiotem rozgrywek politycznych między tymi, którzy mają w tym w danym ukrytym w konkretnym momencie czasu największe kompetencje najlepsza okoliczność do współtworzenia tego tego tego systemu poprzez praktykę polityczną po prostu, czyli przede wszystkim polityków i przedstawiciel Rosji prawniczych, więc w pewnym sensie tak ma pan słuszność odchodząc na moment od rozważań o przednie, jakby prawa porządku prawnego Wielkiej Brytanii wracając jeszcze raz do króla czy dla Wielkiej Brytanii będzie miało dla ustroju będzie miało znaczenie np. sytuacja, w której Jamajka Barbados albo Australia mówią my dziękujemy nie chcemy żadnego króla to pytanie trzeba interesująca niż może wspomnę najbardziej interesującymi aspekcie bardzo krótką chwilkę albo znaczą takie anegdotki inny chyba znamy, a przed możemy domniemywać dużą pewność, jakie poglądy obecnego monarchy te sprawy całkiem niedawno jeszcze wtedy książę Karol wypowiedział się wypowiedział się w związku z odrzuceniem monarchy przez wyspę Barbados wypowiedział się w tonie dosyć, jeżeli niezupełnie pozytywny uprzejmy życzliwy neutralnym na ten temat, że jeżeli jakiś krajów, które obecnie mają monarchy brytyjskiego za swoją głowę państwa będzie się zrezygnować zwierzchność Korony brytyjskiej to książę Karol wtedy jeszcze wypowiedzieć na ten temat dosyć neutralnie raczej życzliwie rozumie i będziemy bardziej przeciwko książę Karol jest znany z wielu wypowiedzi potem kolonializm brytyjski jest oczywiście powiązane mocno z tym przez nią wspomniałem większość z krajów, które mają monarchę brytyjskiego swe głowy państwa i powstaje właśnie wyniku najpierw kolonizacji, a potem no mało zręcznej dekolonizacji może tak drogo nie wiemy a jakie aspekty tej ustawy interesujący mianowicie taki, że wydaje się że, pomijając kontekst prawa Międzynarodowego prawa europejskiego tupie pomiędzy 2 szersze konteksty to przynajmniej na gruncie prawa brytyjskiego na gruncie wewnętrznych regulacji to niezbyt można nazwać zjednoczenie jest państwem ten termin jest tam przyjął raczej powinniśmy mówić o krok koronie brytyjskiej jako pewnego rodzaju nośników polityczności nośniku praw publicznych dalej i to relacje Korony brytyjskiej tych różnego rodzaju terytoriów krajów państw Republiki tak dalej dominium terytoriach zależnych tych rodzajów różnych podmiotów politycznych mnóstwo i relacje z bardzo przeszkadza, że w każdym przypadku jest to pytanie to zaś atak miał być tylko nie wydarzyć, gdyby np. Kanada zdecydowała się zrezygnować monarchii brytyjskiej to prawda to nie byłoby bardzo poważne tąpnięcie w całym w tym prawa brytyjskiego, ale jeżeli zrobi to jakiś jeden z mniejszych krajów kolonialnych wówczas być może nic nie wydarzy przemysł krowi grzbiet się wydarza, dlaczego Kanada jest taka ważna, dlatego że Kanada jest po pierwsze, dominium związku Królestwa nad specjalną relację ustrojową na gruncie wręcz wewnętrznych regulacji w ramach kanadyjskiego prawa brytyjskiego, a po drugie, mówiąc w kwestii wizerunkowych Kanada nie istnieje najistotniejszym członkiem tej wspólnoty krajów wspólnoty Państwowej luźną uznają nasze brytyjskie uzyskają para Australia, a są również jest istotna tylko, że wyspy szczerze przemoc wobec wrogach politycznych mniej wizerunkowo stopniu Kanada poza tym Australia jest o tyle istotna, że posiada dosyć konkretnie pisaną konstytucję, która ustawia Australię Republikę Austrii Ossoliński ktoś inny relacji monarchii brytyjskiej sieci każde, jakie jest to najpoważniejsze pytanie, jakie w tym momencie stawia na sytuację jak pan by je zidentyfikował często Night najważniejszą wątpliwością to w tej chwili pojawia czy książę Karol będzie mógł zostać królem Karolem trzecim i będzie mógł zrezygnować z tego co było podstawą tożsamości przez całe jego długie życie ono ma znaczenie też przyszłość monarchii, a także nie zapominajmy, że w Zjednoczonym królestwie stroje nastroje anty energiczne nie są martwe są dosyć żywe pytania o zasadność monarchii zasadność tej formy ustroju przydatność z jego punktu widzenia one są żywe i on teraz dopiero będą tylko wzrastały na znaczeniu podejście Karola bardzo wpłynie na nastawienie społeczeństw brytyjskiego do sensowności monarchii i na samą część ustroju też pytanie rozpięta wszyscy zadają w tym momencie bardzo ciężkie szczelnej udzieli odpowiedzi, kto jest najsłabszym ogniwem Szkocja tak to nie jest odpowiedź na pytanie nie jest dniach w, chociaż nie zapominajmy, chociaż zapominają, że nie zapominajmy, że w symbolicznym geście Elżbieta druga zdecydowanie umrzeć w Szkocji jak zwyczajna członkini kościoła Szkocji miałem głowa kościoła zwyczajne, bo obrót rozważania podanych myśli pan, że od razu zdecydowała o nich nie wiadomo dziękuję bardzo, Przemysław Lewicki z uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa ma długość dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGŁE ZASTĘPSTWO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA