REKLAMA

Widać zabory? "Widać, ale coraz słabiej"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-09-22 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
10:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM prof. Rafał Matyja politolog Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie dzień dobry panie profesorze lider pańską to było 250 lat temu wówczas doszło do pierwszego rozbioru Polski we wrześniu 1700 siedemdziesiątego drugiego roku Rosja Prusy Austria notyfikowany w Polsce fakt rozbioru 23 lata później wskutek trzeciego rozbioru Polska zniknęła z mapy Europy na 123 lata, które przypadło 45 pokoleń czy dziś po z kolei w 104 latach od odzyskania niepodległości możemy Rozwiń » mówić o konsekwencjach poprzedniego 100 dwudziesto trzyletniego okresu no one są oczywiście ogromne bo o co działo się w czasie historii powszechnej, ale tu już to było udziałem historii Polski to jest wielki proces modernizacji uprzemysłowienia częściowo urbanizacji i wszystko przeżyliśmy jako części reszta mocarstw rozbiorowych niemający własnego państwa to jest po to jest konsekwencja w zasadzie oddziałując na wszystkie aspekty funkcjonowania Polski jeszcze do tego trzeba jeszcze dodać fakt, że po roku 40 piątym zyskaliśmy granice, które z tym kształtem ne zarówno w roku 1771 również 3009. nie miały 1 wiele wspólnego, więc jesteśmy krajem, który jest z partią takie, którego w czasie, nad którym nie znał nawet w czasie w czasie tej dziewiętnastowiecznej początku dwudziestego wieku modernizacji to zwalczanie profesorze podstawie pan tutaj przecina, ponieważ mamy problemy natury technicznej, więc zmienimy połączenie, a ja w tym czasie pozwolę sobie państwu zacytować polskiego językoznawcy, choć nazwisko NATO nie będzie wskazywać się wywodzący się z francuskiej arystokracji, która jednak przybyła do Polski na przełomie siedemnastego osiemnastego wieku Jan but błąd kurtynę, który pisał po odzyskaniu przez Polskę niepodległości tak Polacy rozpadł się na 3 narody rozmaitymi charakterami narodowymi z rozmaitą tresurą polityczną społeczną, a nawet z rozmaitym pojmowaniem zadań narodowych, gdyby ta przynależność do 3 różnych państw potrwała jeszcze 100 lat powstałyby 3 odrębne narody Polski prof. Rafał Matyja jest z nami proszę kontynuować tak to jest to co było najważniejsze to fakt, że ominęła nas modernizacja XIX-wieczna to co Bór pani rację industrializacja, że to wszystko przeżyliśmy w warunkach, bo obcy flagi obcej logiki rozwoju większości polskich terytoriów jest taka koncepcja opracowana w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w zależności od ścieżki, która mówi, że decyzję o przyszłości oddziałują na późniejsze wydarzenia w danym łańcuchu wydarzeń np. można wyjaśniać aktualny układ instytucjonalny dajmy NATO jako rezultat odległych czasowo przyczyn czy pan widzi takie ciąg przyczynowo skutkowe myśmy się z tym wymagali, zwłaszcza okresie do dwudziestolecia międzywojennego, kiedy trzeba było szyć różne porządki instytucjonalne w tej chwili można powiedzieć, że zarówno okres PRL, jaki to co się stało w trzeciej Rzeczypospolitej sprawił, że tego typu zależności myśmy przezwycięży natomiast oczywiście mamy ogromne problemy związane również z tą komunistyczną industrializację urbanizacją to jest coś co było sposobem czy próbą nadania reszty Europy nie do końca nie do końca szczęśliwą, bo też komunizm był ustrojem nie tylko dość sztuczny jak chodzi o Polskę, ale też ustrojem w zależności od związku Radzieckiego zaborcy oczywiście usiłowali zintegrować nowe prowincja metropolią ta polityka integracji ziem polskich wewnątrz tych większych organizmów państwowych rosyjskiego niemieckiego habsburskiego jednocześnie oczywiście zintegrowała wzajemnie wobec siebie, kiedy my dziś chcemy to jakoś tak dosadnie plastycznie jednocześnie pokazać najczęściej pokazujemy sieć kolejową prawda tak, jakbyśmy się zastanowili na, a nad drogą Warszawy do Koszalina to wiem, że będzie to droga przez mękę, bo dziś mamy problem z komunikacyjnym połączeniem zaborów, a ja bym chciała zapytać o inną sferę mnie najbardziej interesującą, czyli o wybory decyzje polityczne preferencje partyjne czy tam też możemy upatrywać jakiegoś spadku o rozbiorowych go do faktu jest okrzyk widać zabory jest tym, który towarzyszy każdorazowej publikacji mapy po wyborach widać coraz słabiej to znaczy czynniki ekonomiczne czynniki religijne decydują znacznie większym stopniu niż to dziedzictwo zaborów takie wprost wzięte oczywiście te dziedzictwo zaborów się przekłada na czynniki religijne, bo inaczej funkcjonował kościół Galicji inaczej funkcjonował kościół na innych terenach na ziemiach odzyskanych widać wyraźnie, że jest najsłabszy te więzi religijne się słabo przykładają do głosowania, ale jak zobaczymy np. na Dolnym Śląsku pojawianie się dużych wysp sukcesów wyborczych PiS to wiemy, że coś ważnego zmienia naszych oczach myślę, że ta te zmiany będą postępowały to znaczy, że ta tradycja będzie coraz mniejszym stopniu istotne również sam z procesami z 1 strony laicyzacji z drugiej strony właśnie tych różnic w charakterze ekonomicznym Jakub Szymczak z portalu oko Press 2019 roku oczywiście po wyborach parlamentarnych opisywał ne właśnie te granice rozbiorowe pisał tak w Wielkopolsce poparcie dla PiS-u wzrasta tuż po przekroczeniu dawnej granicy zaborów w powiecie gnieźnieńskim było to ponad 38% poparcia dla PiS-u już w powiecie konińskim ponad 59 tras powiem państwu jak to wygląda powiat gnieźnieński najpierw to są Prusy potem następuje powiat słupecki tam była granica tak między Strzałkowem słup chcą w miejscowości węże znajdowały się rogatki, czyli granica polsko-rosyjska potem był powiat koniński, czyli Rosja tu gnieźnieńskim mamy 38, a rosyjskim mamy 59 jest niesamowita to prawda, ale w granicach ta granica nie jest jedyną taką taką granicą bardzo długo była Wisła tylko proszę zauważyć co się stało właśnie w ostatnich latach tak PiS zaczął wygrywać wybory w województwie świętokrzyskim wcześniej głosowało SLD PSL taka była tradycja nie było prawicowe województwo przez no cały początek i kilka pierwszych w elekcji trzeciej Rzeczpospolitej, więc to nie jest już takie proste jak ja chcę powiedzieć tylko, tyle że ten czynnik słabnie co znaczy, że w ogóle nie ma ale, ale będziemy mieli do czynienia z takimi procesami na pewno a jakie nauki powinniśmy wyciągać się dziś w 2022 roku ten z tego co działo się przed 1700 siedemdziesiątym drugim no i później jednak przede wszystkim to co bym chciał dać mu szczególny nacisk położyć właśnie na to, jaką rolę państwo odgrywa w życiu codziennym rozwoju kraju nie tylko jak mam ważną wartością symboliczną tak, bo bardzo często uczymy w takim romantycznym klimacie Polska zniknęła ma, że nie powiewały polskie flagi tak dalej to są wszystko w różne rzeczy symboliczne, ale kluczowe jest sprawowanie kontroli nad własnym terytorium możliwość rozwoju rozwijają się wg własnej logiki co pani mówiła o sieci kolejowej z pewnym skrótem myślowym, ale za tym idą właśnie decyzje, które sprawiają że, że państwo rozwija się jako pewien organizm powiązany też z czynnikiem Narodowym, którego nie należy lekceważyć, bo kwestia języka jest kwestia jakich tradycji państwowych, więc by nawet dzisiaj, kiedy mówimy myślimy o zjednoczonej Europie ten czynnik państwowy jest konieczny, żeby Unia europejska trwała taką jest niemożliwe bez państw członkowskich w swoją drogą, a propos języka to u progu drugiej Rzeczypospolitej faktycznie mówiliśmy różnymi wariantami języka polskiego np. Polacy prócz mnie taki język twardy oczywiście z naleciałościami języka niemieckiego, a ten Polski obywateli kresów był śpiewny melodyjny miękki uformowany pod wpływem dialektów choćby białoruskiego ukraińskiego oczywiście języka rosyjskiego ne także to jest to państwo pytam inne panie profesorze, bo oczywiście trwa ten spór 2 szkół krakowskiej warszawskiej o to czy rozbiory były bardziej wynikiem wewnętrznej anarchii upadku państwa, zanim to państwo zebrano też na takiej bezprecedensowej agresji mocarstw ościennych pan się ku, której szkole bardziej zwracały w z powodu dydaktycznych takich nauki można sensownie wyciągnąć z historii oczywiście ku tej szkole, która upatruje problemów we własnych błędach, bo z niej możemy coś wyciągnąć jakieś wnioski nie, rozstrzygając sporu, bo chciał obie rzeczy były niezmiernie ważne, ale jak analizujemy choćby polskie wydatki na zbrojenia wtedy polskie wydatki w ogóle państwowe to widzimy, że Polska była krajem po prostu bardzo słabym niezdolnym do podjęcia jakiegokolwiek wyzwania nawet gdyby nie było 3 sąsiadów działających w pełnym porozumieniu, więc wydaje się, że ta pierwsza podstawowa nauka, którą powinniśmy znać to jest taka, że państwo powinno być przedmiotem troski, a tym co go rozbiło i to co tym co mu zagroziło było partyjniactwo, czyli przedkładanie interesów partii na interes tego właśnie państwa prof. Rafał Matyja politolog Uniwersytet ekonomiczny w Krakowie dziękuję panie profesorze za rozwój w państwie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA