REKLAMA

Przemoc wobec zwierząt w Polsce. Komu bardziej sprzyjają sądy: sprawcom czy ofiarom?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2022-09-23 23:00
Czas trwania:
50:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Małgorzata Połczyńska dobry wieczór dzisiaj chciałbym zaprosić państwa do wysłuchania rozmowy, która z pewnością nie będzie łatwa, bo temat, które poruszymy łatwe nie jest mam przed sobą raport przygotowany przez fundację czarna owca pana kota i Stowarzyszenie ochrony zwierząt Ekostraż raport zatytułowany bezkarni przestępstwa przeciwko zwierzętom są ze mną Tomasz Argasiński z fundacji czarna owca pana kota dobry wieczór dobry wieczór Magdalena Rozwiń » Gałkiewicz sekretarzy partii zieloni dobry wieczór dobry wieczór państwu i mecenas Anna poprawa z kancelarii poprawa dobry wieczór dobry wieczór pierwszy taki raport przygotowany przez fundację i monitorujący skalę przemocy względem zwierząt w Polsce powstał 6 lat temu w 2016 roku co się zmieniło przez te 6 lat Tomasz Argasiński to jest dobre, ale też trudne pytanie, dlatego że może można byłoby powiedzieć najkrócej zakończyć nawet te to aukcje słowami, że zmieniła się niewiele i to jest bardzo smutna wiadomość może ja opowiem, jakie były nasze takie podstawowe wnioski płynące z tego badania, które było prowadzone 6 lat później odniosę przy czasie wcześniej i odniosła je do badania, które przeprowadziliśmy w ubiegłym w bieżącym w ubiegłym roku, która obejmuje dane za lata 2016 i pierwszego aż do pierwszego kwartału 2022 roku taką postawą poza tym problemem, który ujawnił się podczas tego pierwszego badania było to, że zaledwie 19% spraw o przemoc wobec jeżdżący ustawy o ochronie zwierząt, a kończyło się wniesieniem przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu i tutaj mamy taką pewną poprawę w tej kwestii, bo ten wzrost może nie jest spektakularna, ale widzimy pewien powolny dryfujący czy wzrostowe trend roi dzisiaj mamy 21 pół procent tych spraw, które są, o które kończą się wniesieniem przez prokuraturę akt oskarżenia do sądu niestety mamy też mimo tego mamy nie jest pewien niedosyt, dlatego że większość tych spraw jest rozstrzygnięty w sposób niesatysfakcjonujący i tutaj warto zaznaczyć pewną kwestię mianowicie, że głównym takim problemem powodującym, że jest tak niska przekładano spraw na akty oskarżenia, a dalej na wyroki sądowe oczywiście jest problem widziany przez jako takie centralne sektory centralnym może nie błąd, ale powiedzmy problem ustawy o ochronie zwierząt polega na tym, że przestępstwa został w ochronie zwierząt przestępstwo znęcania się zwierzętami musi zostać popełnione umyślnie to znaczy, że sprawca musi dążyć do popełnienia przestępstwa i bez tej przesłanki nie będzie przestępstwa słucham z ustawy o ochronie zwierząt co w praktyce oznacza nowe wszelkich przykład to jest, w którym taki problem, że razem, żeby ust po spowodowaniu że, że dana osoba zostanie po pierwsze przez prokuratora oskarżona, a następnie zostanie osądzona przez sąd musimy udowodnić każdorazowo o, że w zdarzeniu które, którego efektem było o cierpienie uśmiercenie zwierzęcia towarzyszył zamiar bezpośredni, że sprawca chce popełnić czyn zabroniony zdaje sobie sprawę w konsekwencji swoich działań, a tym samym w przypadkach kiedy, kiedy nie da się ustalić datę 3 jest kwestia no nie bądź tutaj może inaczej jest okresowo to trudna trudno jest ustalić czy ktoś działał z taką pełną świadomością i przez to bardzo wiele sprawców, którzy zostali ustaleni w toku dochodzenia, które w praktyce skrzywdzili zwierzęta unika odpowiedzialności karnej mecenasem poprawę tak tutaj kwestia najbardziej problematyczna to jest kwestia tak naprawdę tak jak tutaj pan Tomasz powiedział zamiaru generalnie kodeks karny mówi o tym, że w art. 9 kodeksu karnego możecie państwo przeczytać, że czyn zabroniony popełniony jest umyślnie jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia to znaczy żona albo chce albo godzi się go popełnić teraz te przepisy karne rozdziału jedenastego ustawy o ochronie zwierząt w zasadzie, gdyby podstawowej kwalifikowane one muszą być popełnione umyślnie, ale one co do zasady właśnie mają być popełnione w zamiarze bezpośrednim tak jak pan Tomasz powiedział, czyli sprawca musi chcieć popełnić czyn zabroniony i teraz ten problem, który państwo w raporcie wskazują to też dotyczy zrobił pan wynik de facto doktryny orzecznictwa tych spraw dotyczących dotyczących zwierząt to, że nie bierze się tutaj pod uwagę tego drugiego zamiaru uczyć tego tego tzw. zamiaru ewentualnego, czyli że praca nie zawsze musi chcieć popełnić dany czyn zabroniony, ale może, przewidując możliwość jego popełnienia godzić się nad co to znaczy to znaczy, że po prostu sprawcą sprawcy może być w gruncie rzeczy jakimś sensie obojętne czy ten czyn nastąpi, czego przyczyn czynie je tutaj pozwolę sobie szybciutko tylko nie bierze też ten raport dla mnie jest też osobiście no bardzo emocjonalnie traktuje, ale nie państwo sobie będziecie mogli go przeczytać na stronie 409 tego raportu są wymienione różnego rodzaju przykłady umorzeń odmów śledztwa np. takim jeden z przykładów jest sytuacja, kiedy pan jak starszy oficer wojskowych na terenie jednostki wojskowej miał się znęcać nad 2 kotami poprzez szczucie ich psem i w konsekwencji zabicie tych zwierząt teraz jakby na przykładzie wyjaśnienia tego tutaj zamiar bezpośredni ciut czym jest zamiar bezpośredni czy nie zamiar ewentualny pan starszy oficer być może on nie chciał im śmierci tych kotów może chciał się mówiąc znajdujemy w jakimś my nic też używać brzydkich słów tak, ale do, jakiego nie informacyjnie odreagowania zabawy nie wiem być może myślał, że koty uciekną tak adres z organem ścigania ułożyły ten czyn na podstawie art. 17 § 1 pod pkt 2 w twierdzę, że po prostu tam nie ma znamion czynu zabronionego, czyli tak, jakby ta strona podmiotowa czy ten zamiar tutaj im bezpośredni najprawdopodobniej nie wystąpił tak i tak jak tutaj pan Tomasz wskazujemy to jest niezwykle trudne, żeby wskazać czy rzeczywiście tutaj ktoś chciał czy jedynie godził się, żeby doszło do tego przez państwa do tego skutku określonego w ustawie za chwilę będziemy opowiadać o wnioskach płynących z tego raportu, ale pytanie jeszcze do pana Tomasza Gapińskiego o to w ogóle w jaki sposób ten Marit monitoring się odbywał ja może jeszcze do powiedziałbym tutaj o kilku innych bardzo ważnych kwestiach, które w wyniku tego raportu, zanim przejdę do do opowiedzenia o tym w jaki sposób badaliśmy tamte to kwestia Otóż jako szalenie istotną kwestią dla nas też je osobiście, ale myślę, że też do opinii publicznej jest to, że praktycznie 86% przypadków wyroki pozbawienia wolności, które są najczęstszymi wyrokami orzekany mi za przestępstwa z ustawy ochronie zwierząt była orzekana w zawieszeniu i dlaczego wspominam, dlatego że wyrok zostanie wam się w zawieszeniu jest wyrokiem nie dotkliwe to znaczy on jest brakiem formalnym, ale nigdy się odbywa i problem polega na tym, że sprawcy najprawdopodobniej żaden sposób nie odczuwam wątpliwości, jakie kary, czyli w naszym w naszej interpretacji, ale też takim odbiorze społecznym właściwie nie są karani i to jest kwestia, którą należałoby zmienić i które jest szalenie tutaj ważna jako jeden z wniosków płynących z raportu i co gorsza w tej kwestii nie doszło do jakiejś istotnej istotnej zmiany, chociaż wysyp zmian w 86% 70 ma jakiś jakąś jakąś jakąś cechę takiej zmiany jakościowej, ale jednak chciałoby się, żeby jednak skutecznie karano, żeby te kary miały pewną dolegliwość znacznie większą aniżeli kara pozbawienia wolności w zawieszeniu natomiast, odpowiadając na pani pytanie, jaki powstawał raport myśl zwróciliśmy w z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej do połowy prokuratur i sądów rejonowych w Polsce dzięki temu uzyskaliśmy prawie 2000 wyroków sądowych i dane jakościowe ilościowe o sposobie przeprowadzania postępowań przez prokuratury dodatkowo badaliśmy także sale sądowe to znaczy poprzez naszą sieć obserwatorów obserwatorek sądowych, które udawały się na rozprawę z ustawy o ochronie zwierząt jako publiczność uczestniczyły w nich, a następnie na dane z tych rozpraw raportowały próbowaliśmy zbudować taki obraz, który jest nieco bardziej żywe i plastyczne orzekania, że w sprawach ustawy o ochronie zwierząt aniżeli suche dane, które wpływają i sądów prokuratur dodatkowo jakąś taką bazę do naszych rozważań i wysuwania wniosków stanowiło także badanie polegająca na kontakcie z organizacjami oraz bieżącymi, których przedstawiciele biorą udział często w postępowaniach zarówno przygotowawczych jak potem w rozprawach jako jako Ross strona i tutaj też mogliśmy uzyskać całą masę cennych informacji, które przyczyniły się do napisania tego raportu we 2018 roku została znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt m.in. podwyższono wtedy kary za przestępstwa wobec zwierząt szynami weźmy ustawowa, bo praktyka jak rozumiem wygląda nieco inaczej zmodyfikowano również zasady orzekania środków karnych wobec sprawców no i Ministerstwo Sprawiedliwości chwaliła się, że przyniosło to pozytywne skutki z tego co pan teraz mówi wynika, że niekoniecznie tak się rzeczywiście stało i poprosiłabym o komentarz do tego pani Magdalena Gałkiewicz także tutaj co chyba trzeba podkreślić te zmiany, które były wprowadzone 2018 roku podwyższenie kart podwyższania przede wszystkim tych górnych widełek kary, czyli zamiast 2 lat mamy 3 lata pozbawienia wolności za okrycie jest za on przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem górna kara 3 lat z 3 w tym momencie jest od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, czyli też górne widełki zostały podwyższone no, a praktyka mówi swoje to znaczy podejściu w ogóle do zwierząt i brak pewnej wrażliwości też organów ścigania brak zaangażowania organu Michnika ścigania i sądów pokazuje, że wciąż tak jak w poprzednich w poprzednim raporcie było to wykazane tak w tym widzimy, że po prostu zasądzane są te najniższe kary dostępne, czyli de facto żaden sposób zmiany są to też podnosiło organizacje prozwierzęce w momencie, kiedy zmiany miały być wprowadzane to nie przełoży się żaden sposób na egzekwowanie prawa i ściganie przestępstw na zwierzętach no niestety raport pokazuje, że dokładnie tak się stało to kluczowe byłoby przede wszystkim co też padło na samym początku, czyli wprowadzenie tego nieumyślnego spowodowania śmierci jako też wysoko karane przestępstwo to na pewno przełożyłoby się na fakt, że to nie byłoby umorzenie w przypadku aż 80% postępowań w sprawie znęcania się nad zwierzętami jam mogę jeszcze dodać odnośnie tego pytania, a część tego pytania, w którym mówiła pani, a tej zmianie nowelizacji z 2018 roku o wprost wprowadzeniu obowiązku środków karnych Otóż my, badając wyroki sądowe zauważyliśmy, że mimo tego obowiązku stosowania środków karnych w postaci orzekania nawiązek na rzecz ochrony zwierząt i jakby co do zasady powinno się pojawić w przypadku orzekania takie takie takiej nawiązki mamy bardzo dużo wyroków prawie 12% wyroków, gdzie ten obowiązek został zaniechany, a tym samym na wyroki są nieprawidłowe i można wysnuć m.in. na podstawie tej przesłanki, że jakość orzekania w sprawach z ustawy o ochronie gruntów po prostu niska to pytanie otwarte teraz z czego wynika jak i jeśli mogłabym się tylko odnieść do tego co pan Tomasz przed przed chwilą powiedziałem tunelami prawda jakieś absolutne kuriozum, ponieważ przepisy tego art. 35 ustawy o ochronie zwierząt mówi o tak jak też będą się wskazał obligatoryjności orzeczenia nawiązki jest zmiana w 2018 roku, kiedy sąd, w czym wcześniej sąd mógł od 500 do tam bodajże 100 000zł w tej chwili 1000 do 100 000zł nawiązki na wskazany cel społeczny sąd ma to nawiązkę nawiązkę orzec i proszę państwa, jakby z mojej perspektywy perspektywy pewnego doświadczenia, które gdzieś tam też posiadała głównie jako oskarżyciel w sprawach niepełnoletnich kupony pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli pełnomocnik pokrzywdzonych różnego rodzaju sprawach im, kiedy takimi sprawami się zajmowałam jest to, że brak takiego pełnomocnika po stronie pokrzywdzonego oskarżyciela posiłkowego będzie właśnie albo doprowadzą do takiej sytuacji rzeczywiście no ci pokrzywdzeni pozostają w taki jakiś trudny mecz w ciemno w tym, że umorzone będzie to postępowanie albo będzie odmówiono wszczęcia dochodzenia no albo pojawi się sytuacja, w której po prostu sąd wydał wyrok z ewidentnym błędem teraz co zrobić człowiek, który nie posiada czy nawet organizacja, która też nie zawsze będzie posiadać odpowiednią wiedzę prawną więc, jakby skoro ustawowo jest jakiś problem z góry bez prawidłowym sporządzeniem tak tutaj tego wyroku no to no cóż zrobić taka organizacja jest bardzo przykry wniosek też tego raportu skoro pojawiają się tego typu błędem to może jeszcze ja dodam też odnośnie chociażby właśnie tych nawiązek, bo to też jest zmiana właśnie w tej ustawie którą, którą czytamy poza tym żona oblega obligatoryjna to podniesiona została to maksymalna wysokość natomiast w raporcie czytamy jasno, że te zasądzone nawiązki są na poziomie kilku tysięcy maksymalnie nigdy powyżej jeszcze niewiele powyżej dziś chyba najwyższa najwyższa nawiązka była w wysokości 10 000zł, czyli znowu widzimy, że no, jakby zapisy ustawy sobie natomiast praktyka sądowa i egzekwowanie i też zaangażowanie organów ścigania do do tego typu spraw pokazuje zupełnie innego to jeszcze raz moje pytanie z czego w takim razie wynika, dlaczego sądy, bo tak to jest przedstawione w raporcie, dlaczego osoby, które potem mają podjąć decyzję w sprawie tych, którzy znęcają się nad zwierzętami są bardziej przychylne sprawcom niż ofiarom, jeżeli mogę czytam myślę, że to jest temat bardzo złożone przede wszystkim specyfika ofiarę, jaką jest zwierzę które, które jest ono ofiarą tak naprawdę szczególną ofiarą przemocy, bo z 1 strony oczywiście ani nie zwróci zwierzę o pomoc ani nie zadzwoni na policję ani nie stanie złożyć zeznań, a z drugiej strony od takiej strony prawnej zwierzę w ogóle nie stroną w postępowaniu tutaj tylko może tak jest rzeczywiście reprezentować organizacja z drugiej ze strony sprawca jest wyposażony w bardzo wiele praw, bo może złożyć wyjaśnienia może odmówić zeznań i może chociażby zaświadczyć o tym dzisiaj, że to ten czy został tylko o popełnione w niewiedzy, że nie, że nie było umyślne to już daje po prostu możliwość sądom na umorzenie tego typu postępowania natomiast problem jest to oczywiście znacznie szerszy, bo też tak naprawdę to jest przerażające w tym raporcie to jest to, czego w tym raporcie nie ma, bo w ogóle społeczeństwo dzielimy przemoc wobec zwierząt, które legalne, które nielegalna i tej legalnej przemocy wobec zwierząt jest znacznie więcej niż niż przemoc nielegalny co oczywiście się przekłada na na stosunek organów ścigania na stosunek sądów i na zaangażowanie tych organów wprowadzenie tego typu postępowań to proszę rozumiem jeszcze co pan zmianę myślimy, więc legalnej i nielegalnej przemocy, czyli nie, ale ta zalegalizowano przemoc to jest to są te wszystkie te wyjątki w ustawie o ochronie zwierząt, która w pierwszym artykule mówi, że zwierzę nie jest rzeczą co te zwierzęta możemy robić, czyli zwierzęta tzw. gospodarskie, które możemy oczywiście zabijać na wiele sposobów to też jest definiowane ustawia zwierzęta tzw. dzikie, które również podlegają pod prawo łowieckie, które też mogą być zabijane i jest to okrucieństwo, który jest w pełni zaległej zalegalizowane oczywiście w tym raporcie czytamy o przypadkach przemocy wobec zwierząt gospodarskich i wobec zwierząt dzikich natomiast jeśli sobie porównamy procent tych spraw które, które znają po pojawiam się w raporcie to ponad 80% to są jednak przypadki dotyczące przemocy przemocy wobec zwierząt domowych i oczywiście wynika z tego, że to są zwierzęta na najbliższe jako jako ludzie, ponieważ to są nasze zwierzęta towarzyszące to są też aspekty oczywiście społeczne kulturowe, które piętnują w pierwszej kolejności przemoc wobec zwierząt domowych natomiast pomimo tego, że zwierząt gospodarskich jest zabijanych w Polsce rocznie około 1,31 000 000 000 to tych spraw dotyczących przemocy wobec zwierząt żyjących w raporcie jest zaledwie niespełna 13%, dlatego że ta przemoc wobec wydatków gospodarstw jest po prostu legalna jest akceptowana nie tylko przez prawo, ale też akceptowana społecznie czy to jest kwestia tylko legalności czy może jednak też tego, że brakuje dobrych praktyk takich związanych z jakąś kontrolą mam tutaj na myśli np. właśnie, że nie miejsca, gdzie już dokonuje się tego ostatecznego aktu Alek miejsca, gdzie jednocześnie po prostu być może ten monitoring najzwyczajniej w świecie nie działa no na pewno kwestia kontroli jest tutaj też kluczowa mnie się wewnątrz jestem przekonana, że ogromna ilość przemocy, która dzieje się w takich miejscach jak hodowle przemysłowe jak rzeźnia to jest przemoc po prostu, której nigdy nie poznamy zresztą pokazują też to wyniki śledztw, które prowadzą chociażby takie organizacje jak Viva otwarte klatki, które co co jakiś czas ujawniają okrucieństwo wobec zwierząt tego typu hodowla przemysłowa czy są hodowle przemysłowe na mięso czy futrzarskiego wiele takich przypadków było i dopiero w zasadzie, kiedy takie śledztwo prowadzone drogą właśnie przez organizacje pożytku publicznego my się od przemocy dowiadujemy w innych przypadkach myślę, że około 90, a czy ponad 50% tego typu spraw nigdy nie ujrzało nie ujrzy światła dziennego Ken Tomasz Gaszyński, a ja na początek dziękuję pani Magdalenie zatem głos, bo to jest bardzo cenne jest często ta wiedza, która nie wybrzmiewa te słowa nie wybrzmiewają w dyskusjach o o ochronie zwierząt, bo często jednak jakoś społeczeństwo pod terminem zwierzęta postrzega psy koty, czyli tych jakich nasi najbliżsi towarzysze ja chciałbym też dodać, że jakby zarówno my wszyscy jak i prokuratorzy sędziowie policjanci nie są wraz z zachowaniem z ze środowiska, które wyrastają i są też osiągnięć pewnym pewną formą szowinizmu gatunkowego to znaczy, że bardzo często sprawy dotyczące ludzi traktują bardziej priorytetowa niżej niż sprawy dotyczące zwierząt to też może mieć wpływ właśnie na orzekanie my, badając jak opinię organizacji przedstawicieli organizacji prozwierzęcych zadaliśmy pytanie, które brzmiało mniej więcej tak czy przedstawiciel policji bądź prokuratury dawał jakikolwiek sposób znać bądź wprost bądź pośrednio, że prowadzona sprawa jest mniej ważna z tego powodu, że dotyczy zwierząt niż ani ludzi tutaj połowa przedstawicieli organizacji potwierdziła, że w taki spotkali się z takim z takim rozróżnieniem i to to jest jakiś sposób będzie wpływało na nasze szeroko rozumiane relacje jako jako ludzi ze zwierzętami, a tym samym będzie wpływało także na orzekanie w sprawach dotyczących przemocy wobec wiesza je tutaj w tym miejscu dodałbym kwestię właśnie tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli tych zamiarów tak ewentualnego i bezpośredniego myślę, że jeżeli chodzi o zwierzęta właśnie hodowlane to widać chyba najbardziej wyraźnie, bo z 1 strony mamy tutaj nakaz tego humanitarnego traktowania zwierząt z drugiej strony, więc zakaz zabijania zwierząt z różnymi licznymi wyjątkami, o których mówi art. 6 ustawy, ale z drugiej strony macie państwo tutaj właśnie różnego rodzaju historie umorzenia postępowań czy też odmowy dochodzenia odmowy wszczęcia śledztwa w przypadku właśnie tych zwierząt tych zwierząt hodowlanych tak, bo w tym wypadku chyba najciężej jest znaczna część nowe organy może nie do końca też chcą podejmować starania, żeby tutaj ze stanowić, jaki tutaj rzeczywiście ten zamiar czy to jest z zamiarem bezpośrednim, czyli czy sprawca chciał krzywdę np. przy przewozie tych zwierząt chciał krzywdy chciał znęcać nad tymi zwierzętami czy po prostu było to najzwyczajniej obojętne tym samym tego typu postępowania zdaje się, że w dużej większości będą umarzane czy będą prowadziły do odmowy wszczęcia dochodzenia, ale jeszcze w kontekście słów pana Tomasza dotyczących w ogóle kwestii dotyczących przestępstwa czy to znęcania się odbędą mówi ma znaczenie oczywiście zwierzętami dzisiaj, ale ja mam podobne wrażenia jeśli chodzi o kwestię znęcania się nad członkami rodziny, bo tutaj też często zdarza się, że organy ścigania dość mocno bagatelizują takie takie historie, kiedy one zdarzają, kiedy dotyczą żony, a państwo są w trakcie np. postępowania rozwodowego czy też dzieci i rzeczywiście to też jest bardzo mocno marginalizowane jeśli chodzi o tę grupę to tak myślę, że nigdy nikt oczywiście generalizować, ale wydaje mi się, że w dużej mierze jest to też no problem też mniejszych mnie miast nie tylko oczywiście ale, ale z mojego doświadczenia, gdzie rzeczywiście te sprawy są traktowane np. jako po prostu problem problem jakiś rodzinny jakiś taki nie mniej i mniejszym kalibrze, a już nie mówiąc o tym jak traktuje się w takich w ubiegłych mogą być traktowane również sprawy dotyczące zwierząt tak szczególnie zwierząt hodowlanych w mniejszych w mniejszych ośrodkach powiedzmy, że co nieco na temat samych sprawców, bo z państwa raportu z raportu fundacji wyłania się dość konkretny obraz tego, kto jest sprawcą przemocy nad zwierzętami tak widzimy, że tu sprawca ma płeć generalnie co do zasady to jednak podobnie jak w przypadku innych przestępstw dominują mężczyźni to jest ogromna przewaga jest 85 proc sprawców są mężczyźni co więcej wiemy też co nieco na temat ich wieku są to mężczyźni powyżej czterdziestego roku życia wraz ze wzrostem wieku wzrasta także częstotliwość popełnienia czynów zabronionych w stosunku do zwierząt i powyżej pięćdziesiątego roku znowu jest trochę roku życia ci mężczyźni są jeszcze bardziej z przemocą wobec zwierząt niższy niż ci młodsi i kto jest to jest bardzo ciekawe tylko, że z naszych badań wynika, że z kolei też tzw. sprawcy młodociani, czyli między 172001. rokiem życia i stosunkowo rzadko popełnia przestępstwa przeciwko zwierzętom i co jest znamienne jak te proporcje są odwrócone, bo w przypadku pozostałych przestępstw to jednak właśnie osoby młodociane stanowią gros sprawców natomiast mamy sytuację zgoła zupełnie odwrotna do tego należałoby dodać także fakt, że jednak większość przestępstw to jest około 60% przestępstw popełnionych na wsi ani miast, więc mamy już w tym momencie pewien konkret sprawcy tylko chciałbym zaznaczyć pewną kwestię, że nie możemy teraz wysnuć z tego prostego wniosku, że my w miastach jesteśmy wolni od przemocy wobec zwierząt, a gdzieś tam na tych strasznych wsiach udzie absolutnie i bezlitośnie się tymi zwierzętami znęcają sprawa jest dużo bardziej skomplikowana chociażby z tego powodu, że jednak wciąż na wsi jest dużo więcej zwierząt utrzymywanych aniżeli miasta, więc ci sprawcy statystycznie, jakby mają większy dostęp większą łatwość w dostępie do swoich potencjalnych ofiar nierzadko za też, że mieszkańcy wsi są nieco bardziej wyposażenie seniorzy wyposażenie niezbędne kompetencje, które pozwalają im uniknąć odpowiedzialności karnej tutaj zostało już wspomniane to, żeby skutecznie popełni przestępstwo z ustawy ochronie związać się zwierzętami na razie dokonać tego w zamiarze bezpośrednim i my przy bardzo szanuje się wyroków bardzo często widzieliśmy, że sprawcy oświadczali zwyczajnie w świecie na samym początku, że oni nie chcieli skrzywdzić tego zwierzęta oni nie działali w celu pokrzywdzenia co jakby auto z automatu niejako wyłączałaby odpowiedzialność sprawy były umarzane i jakby odnosić odnosimy wrażenie, że to była taka taka strategia, która wynikała z tej wiedzy, że można wspominać odpowiedzialność czy może pan podać jakiś konkretny przykład właśnie takiego zachowania w sensie co się zadziało, jaka sytuacja miała miejsce i jak potem właśnie w ten sposób, że ktoś tłumaczą, o ile dobrze pamiętam taki wyrok, w którym 3 sprawców znęcała się nad psem i chyba polega on na tym, że tego psa zakatowany kopiąc pasz, bijąc pałką oczywiście jeszcze tak nadmienię, że rzeczy sprawy, o których tutaj mówimy to są sprawy czy często dotyczące takich bardzo brutalnej przemocy wobec zwierząt sadystycznej przemocy wobec zwierza i teraz ci wracając sprawę tych 3 młodych mężczyzn oni na pierwszej rozprawie powiedzieli właśnie to co zaznaczono wcześniej, że oni działali celowo żonie nie wiedzieli, że ani nie chcieli oczywiście jestem tym i sąd mimo tego dobrze przygotowany akt oskarżenia uznał ich uniewinnił ich czas nasze zostało sprawa umorzona ze względu na brak znamion czynu zabronionego wyczerpania znamion czynu zabronionego wiem, że mecenasem poprawa nie brała tak zakłada udział akurat w tej sprawie, ale no nadal mimo wszystko brzmi to dość absurdalnie jak to możliwe chciałam zapytać w promieniu nie wiem powiem tak nie wiem i ja też czytając raport czytając przykłady tych umorzeń czy rzeczy tych tych braków wskazań uniewinni sprawców tak nic nie rozumiem tego raczej nie oczywiście nie widziałam tych akt nie nie mogę się wypowiadać na ten temat, ponieważ widzę tylko jakby wnioski, które z tego płyną natomiast równo tak tak historia, której opowiedział przed chwilą pan Tomasz, jaki Niewiem historia psa, który został zabity w schronisku komunalnym w taki sposób się nad nim znęcano uderzano tępym narzędziem kopano przez szyję głowę tułów i Lili i ostatecznie doprowadziło do krwotoku wewnętrznego śmierci tego zwierzęcia i to wpływa też zostaną przykład umorzona przez organy ścigania nie wiem co się stało później, bo to co jest istotne, bo takim umorzeniu oczywiście organizacji, która złożyła zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstw przysługuje możliwość zażalenia tej do do do sądu tego tego postanowienia organów ścigania, ale nie potrafi na te pytania szczerze mówiąc odpowiedzieć nie Niewiem Niewiem myślę, że każdy z nas tutaj kwestia pewnych pewnego rodzaju pewnie też raz, że wykładni przepisu 2, że no po prostu śni o ustalenie stanu faktycznego przez 100 czy organ ścigania czy przez organy ścigania czy przez czy przez sąd i na ich jakiejś tam jednak indywidualnej interpretacji rozdano w sprawie, której przed grą powiedział pan to może ja w ogóle tego nie rozumiem w sprawie zabicia psa, choć w schronisku jak rozumiem ktoś cię nie nadal nie rozumiem tak, ale ale ale jakby celem celem tutaj człowiek, który tego czynu dokonał było pewnie nie zabicie tego zwierzęcia tylko tylko właśnie z zamiarem ewentualnym on te nad zwierzęciem się znęcał, choć nadal użyję słowa znęcał się nad nim co znaczy, że wyczerpał znamiona przestępstwa art. 35 ust. 1, a czyli, czyli właśnie znęcania się, więc nie widzę podstaw do umorzenia nie nie potrafi pani redaktor na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ no no nie wiem powiedzmy, że nie widzę akt i w związku z tym też nie potrafię znaleźć jakiegokolwiek racjonalnego argumentu, który by miał za tym stać, żeby po prostu w takim przypadku uniewinnić sprawców, bo nie będą zakładam, że pewnie kwestia strony podmiotowej braku braku odpowiedniego zamiaru bezpośredniego po stronie sprawców ale jakby z mojej perspektywy taka sytuacja i jakby wyczerpuje znamiona strony podmiotowej, czyli zamiar bezpośredni, słuchając tej historii na pewno tak w ja miałem tego nie robić tak sobie obiecałem przed rozmową, ale myślę, że w tym momencie, żeby dać pewien obraz tego jak niesatysfakcjonujące w tym słowie dla nas strony społecznej US bywają wyroki może przytoczyć kilka takich przykładów i zrodzony z niej z nimi w wyroku np. przykład czy przed minami przykład konia, który został spalony przez opiekuna celowo z razem w stodole tutaj było 12 miesięcy pozbawienia wolności bankowym zawieszeniem wykonania na okres próby 2 lat, czyli karanie dolegliwa, która jest tylko formalna z kolei tutaj mamy kolejny przykład gołębia zatłoczonego kijem i wcześniej kopanego tutaj warunkowe umorzenie na okres próby 1 roku krowy, które pracownik rzeźni z całej siły zamknął bramkę tunelu dociskając ją, mimo że między posadzką Branko utknęła nogą leżące krowy 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszone okres próby 1 roku i takich przykładów można można mnożyć co prawda zapadają wyroki, ale tak jak już akceptować to wielokrotnie problemem jest to, że te są wyroki no nie do końca fikcyjnej chciał przypomnieć, ale do roku wyrok nie dolegliwe wyroki, które sprawcy mogą traktować jako no faktycznie nieistniejące jako wyroki jedynie formalnym najciężej to tylko 20 od 20% w roku go 80% w ogóle nie jak nie są wszczynane postępowania są żona także to też pokazuje to skalę bezkarności to testy zda statystyka jest w mojej ocenie jak na inne najbardziej przerażająca w tym wszystkim tak, bo to jednak 20% spraw, które trafia do sądu to jest naprawdę mało mamy też tak i pewną refleksję tutaj dość smutno może podsumowującą tę kwestię karania za przestępcą przeciwko zwierzętami, że jednak procentowo, porównując ilość wyroków skazujących w grupie wyroków z przestępstwa zwierzęta i innych przestępstw jednak te wyroki skazujące wśród razy rzadziej zapadają w przypadku przestępstw dotyczących zwierząt moim z tym też chciałbym państwa zostawić taką smutna konstatacja, że jednak ta prawna ochrona zwierząt w Polsce nie wygląda tak dobrze jak deklarują politycy tak jak deklarowali to, zwłaszcza przy okazji nowelizacji z 2018 roku, kiedy chwalą Mosia wzrostem wykrywalności wzrostem o 20% chociażby liczbę wnoszonych aktów oskarżenia co niestety nie znalazło potwierdzenia, że dane, które zebraliśmy w ślad 20162020 latach jak powinno się zmienić przepisy, żeby uniknąć takich działań teraz są dokonywane mamy i to, że tutaj się w trakcie naszej rozmowę pojawiły informacje o tym, że takim stereotypowe przeciętny sprawca przemocy to jest osoba mężczyzna od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego roku życia mieszkający na wsi, ale też już pojawiła się informacja o tym, że to wynika po prostu z tego, że na wsi tych zwierząt jest więcej jest większa dostępność do nich, ale to właśnie, że jest ich więcej żyją ptaki ani inny sposób też po prostu wynika z tego jak skonstruowane jest nasze prawo jak wyglądają te przepisy na pytania właśnie co powinno się zmienić, żeby polepszyć sytuację zwierząt toczyła się, że powinno się zmienić bardzo dużo no też prawda taka jak już w AXA abstrahując od samej samego raportu idąc w kierunku w ogóle ustawodawstwa polskiego stosunku do zwierząt, bo wiemy, że też zmiany prawa to jakby w pewnym sensie ślad za zamian za zmianami społecznymi i społeczeństwo na to nie zmiany jest bardzo bardzo bardzo gotowe tylko wciąż nie ma woli politycznej, żeby zmiany wprowadzić to jest chociażby zakaz hodowli zwierząt na futra 72% poparcia społecznego wg badania 2021 roku został zakaz zwierząt w cyrkach 68% te potrzeby w badaniu eurogrupy for Animals 2020 pierwszego roku w 8 gra w krajach europejskich w tym w Polsce zakaz myślistwa i to tutaj wiele badań chodzi o polowania na dzikie ptaki to tutaj 94% na gatunki zagrożone 64 proc społeczeństwa jest wprowadzenie takiego zakazu i też większość społeczeństwa w ogóle wprowadzenia zakazu jakichkolwiek polowań chociażby kwestia wprowadzenia takiej funkcji jak rzecznik praw zwierząt też badania tutaj chyba 2019 roku, gdzie ponad 85% społeczeństwa popiera powołanie takiej funkcji niezależnie oczywiście od ministerstwa, więc społeczeństwo jest gotowe potrzebna Wola polityczna, żeby zmiany wprowadzać, a zmiany gdzieś potem w jak w dalszym przełożeniu na pewno będą powodowały też zmiany stosunków organów ścigania zmiany sądów oczy do tego musimy też kwestia chociażby edukacji dotyczącej stosunku do zwierząt to pewnie można było jeszcze tych tych tych pomysłów różnych mnożyć co można byłoby już dzisiaj w ustawodawstwie wprowadzić poza właśnie tymi zmianami w samej ustawie takim jak chociażby wprowadzenie tego nie można go spowodowania śmierci, żeby zwiększyć zasądzane kary i karanie sprawców przemocy wobec zwierząt obowiązkowe kastracja, bo mnie to osobiście jako przeraziło, gdy wyczytałam, że w schroniskach, do których trafiają bezdomne zwierzęta, które z kolei tam trafiają, ponieważ rozmnażają na potęga coś takiego właśnie obowiązkowa kastracja czy sterylizacja to czasem potrafi być po prostu naprawdę wyjątek, a nie reguła absolutnie tutaj też chodzi o kwestie przeciwdziałania bezdomności bio czy ja w ogóle też nie potrafię zrozumieć, dlaczego schroniska, które mają obowiązek przeprowadzać zabiegi sterylizacji kastracji tego obowiązku nie wykonują nie są też pociąga odpowiednio tej do odpowiedzialności potrzebne też oczywiście programy gminne, które będą finansowały kastracji sterylizacji zwierząt właścicielskich potrzebna jest znowu edukacja się też tak do edukacji w ogóle kluczowa także tak jak najbardziej jeszcze też z takiego prawodawstwa teraz przy okazji to chociażby kwestia trzymania zwierząt na łańcuchach to też relikt przeszłości to powinno dawno z polskiego prawa do zniknąć dopuszczanie trzymania zwierząt na łańcuchach, bo dzisiejsze prawo oczywiście dziurawa nikt nie jest w stanie wyegzekwować tych 12 godzin w 16 godzin przez 12 godziny po 12 godzinach zwierzę powinno zostać zwolnione tylko w praktyce to już pewnie pan Tomasz Gaszyński też może powiedzieć jak to wygląda tak ale zanim to powiem może jeszcze chciałbym dodać tutaj do słów pani Magdaleny o edukacji takie 1 jedno jedno zdaniem uzupełnienia mianowicie nam się wydaje też, że jako organizacji, że kluczowe do zmiany systemu, a jest żydowski wymiana pokoleniowa mówi to, dlatego że chociażby musimy pamiętać o tym, że w tej grupie młodych ludzi, którzy jak duży to troszkę innym już w świecie zmienionym świecie świecie, które bardziej odpowiada oczekiwaniom społecznym wychowali się w świecie nieco bardziej progresywnymi otwartym te liczby tych przez 3 częstotliwość przestępstw wobec zwierząt przeciwko zwierzętom jest dużo mniejsza to daje mi jakąś taką postawę do myślenia że, że jednak gdzieś te zmiany zachodzą, że to zmiany społeczne odbijają się i że możemy też jednocześnie w jaki sposób regenerować stymulować chociażby przez poprzez edukację i ważnym takim elementem byłoby jednak wprowadzenie edukacji humanitarnej do programu nauki szkolnej w końcu spędzamy w tych szkołach bardzo wiele lat i wiem kilka godzin w w tym wieloletnim procesie kształcenia Niewiem edukacji takie humanitarnej rozwijającej podejrzewam, że dałoby to konkretne zresztą świetne zmiany natomiast, jakby jeśli chodzi o edukację to bardzo ważną kwestią jest także wprowadzenie pewnej edukacji zawodowej to znaczy mam tu proces kształcenia pracowników służb organów ścigania i sądownictwa my takie jak organizacja czarna owca pana kota podjęliśmy takie powiedzmy takie działania to znaczy stworzyliśmy Platformę cateringową gdzie, jakby dajemy dostęp darmowy test Platforma zwierzęta prawo Krupka orgie, kto do dajemy temu dostęp do materiałów szkoleniowych ustawy ochronie zwierząt tak dla organizacji społecznych jak do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz dla pracowników policji prokuratury oraz sądów i myślę, że trzeba tutaj działać wielotorowo zmieni system musimy działać wielotorowo to znaczy próbował zmieniać prawo, ale też edukować by te zmiany, które gdzieś tam powoli widzi w naszym społeczeństwie propagowały by wskazać, jakie obejmowały kolejne grupy społeczne by w ten sposób móc świat relacji między ludźmi zwierzętami na dużo lepszy niż jest na pewno też tutaj nacisk społeczny bardzo istotne też może powiem, że w ogóle w zamrażarce sejmowej leżą ustawy gotowe do do przyjęcia chociażby projektu był złożony teraz w czerwcu 2006 roku właśnie procent zakaz hodowli na futra czy, więc no tutaj po prostu większość sejmowa jak arytmetyka sejmowa jest taka jaka, jaka jest jest nieubłagana, więc też ten nacisk społeczny nieustanne jest niezwykle istotne i kwestia tego, że jeśli chodzi o samą ustawę o ochronie zwierząt to ja myślę, że ciągłe zaostrzanie przepisów tak czy podnoszenie tych granic czy zwiększanie po prostu Car to nie jest wszystko tak jak dokładnie jak pan Tomasz powiedziano tutaj zanotowałam nim nim powiedział to od edukacji organów ścigania wiesz w moim w moim odczuciu to jest kwestia absolutnie kluczowa jest jakby właśnie to uwrażliwianie i edukowanie policjantów prokuratorów, którzy zajmują się tego typu sprawami nie to jest kwestia wydaje mi się niezwykle istotna jest za tym naj później już kwestia MII też samej wykładni tych przepisów, które w, które już mamy korekty w tych przepisach oczywiście też, ale myślę, że tutaj edukowanie społeczne to jest to jest klucz do tego wszystkiego jeszcze na koniec dorzucę też ogromną rolę mediów także bardzo się cieszę, że dzisiaj na ten temat rozmawiamy, bo ja też takie poczucie, że tych tematów dotyczących właśnie praw zwierząt prawne ochrony zwierząt jest ciągle bardzo mało w mediach, a musimy o tym rozmawiać żeby, żeby też zmieniać rzeczywistość dla zwierząt, a ja mam taki z kolei poczucie, że jednak przed dniami no nie rysuje jakiś zbytnio optymistyczny scenariusz, jeżeli weźmie pod uwagę to, że w ciągu 6 ostatnich lat tak niewiele się zmieniło państwo podkreślają tak jak po aspekty jak choćby rola edukacji w polskich szkołach również, gdzie wiadomo jak sytuacja się obecnie przedstawia czy też właśnie to, że społeczeństwo jest gotowe na zmiany chciałoby ich, ale tutaj Wola polityczna z takich ani innych przyczyn, bo pamiętamy przecież wszyscy piątce dla zwierząt, która koniec końców nie doszło do skutku to przedstawia się tak również taki sposób nie inne, więc pytanie czy no cokolwiek optymistycznego państwo są w stanie jeszcze powiedzieć żeby, żeby nie zostawiać naszych słuchaczy z takim poczuciem że, że jest po prostu źle i nic dobrego w najbliższym czasie nie wydarza ja myślę, że ta zmiana mimo wszystko mimo tego, że wciąż jest bardzo źle ten raport bardzo ciężko się czyta to ta zmiana nadchodzi to też widać różnych sprawach i w toku tych spraw, które są prowadzone przez mecenas Karolina Kuszlewicz chociażby słynna sprawa Karpik jeszcze ileś lat temu nie do pomyślenia było duże karpie wygrają w Sądzie Najwyższym, więc zmiana się dzieje to też, jakby uwrażliwia też tu w sumie Karina często opowiada o tym, że jednak podejście organów i podejść przede wszystkim sądu, gdzie powoli się zmienia to tylko, że właśnie to jest ciężka praca przełamywanie tych tych stereotypów natomiast ja wierzę, że no dziś jesteśmy na na takim etiud takim etapie, że już, że ta zmiana następuje ja naprawdę wierzę, że Rze, że ono nadejdzie taki bardzo widoczny sposób gdzieś jako społeczeństwo też się ucywilizuje na, tyle że zaczniemy te zwierzęta po prostu traktować podmiotowo się też wydaje, że tak jak słusznie pani zauważyła na takim hamulcowym, jakby tych zmian jest Anne na jej generalnie są organy ustawodawcze prawda i nie wiem no nie będzie też moim zdaniem jakiejś radykalnej zmiany, jeżeli nie będzie też radykalnej wymiany jako polityków prawda tutaj to jest taki apel, że jeżeli ktoś idzie na wybory to też niech nie głosuje wg mniejszego zła może, a ale, ale niech też popiera tych polityków może nawet niech sami, jeżeli się czuje na siłach wchodzi ktoś mówi do polityki by tymi kwestiami się zająć często taki mój apel tak naprawdę do do i społeczny do społeczeństwa i do tych, którzy czują się na siłach by sprostać takiemu zadaniu po prostu źle do polityki zmieniajmy ja się bardzo podpisuje dziękuję za te słowa i korzystają z naszego biernego czynnego prawa wyborczego dla zwierząt Super to jest apel bardzo się podpisuje po prostu o tym słowami również mecenas Anna poprawę czy pani coś jeszcze dodała czy pani jest więźniem wyciągali oczywiście ukazał się z przedmówcami natomiast by ja mam nadzieję, że nadzieje jesteś młodym pokoleniu młodych ludziach którzy, którzy mam nadzieję będą będą bardzo wrażliwi wrażliwsi na sprawy zwierząt ja nie jest mięsa chyba dwunastego roku życia co już dosyć długo, ponieważ studnia jest tutaj wy się, że tak bowiem wskazywać ile mam lat, ale jest już trochę i w tym kontekście chciałem bowiem powiedzieć, że przyjechałam do Krakowa lat temu kilkanaście to mieliśmy 1 jedno miejsce, w którym można było jeszcze jakieś się bezmięsne bezmięsne danie nie mówiąc już o tym, że kupienie w sklepie parówek humusu czy czy innych tego typu produktów, które są nie mięs ne to było wręcz niemożliwe dzisiaj sytuacja wygląda no absolutnie niesamowicie w każdym możliwym skończcie możemy mamy pełne lodówki i też mamy ogromny wybór w tym zakresie, więc skoro kwestia wegetarianizm weganizm ktoś powiedział, że to jest moda, ale nie wiem czy to jest tylko oddają się, że się, że to się zmienia, że Rze, że ludzie stają się wrażliwość, że z różnych względów rzeczywiście ekologicznych, ale mam nadzieję, że też będą wrażliwsi jeśli chodzi o kwestię tej prawdziwej faktycznej krzywdy zwierząt myślę, że tutaj coś pan padło jeśli chodzi o te zwierzęta domowe koty psy to są takie zwierzęta, które naprawdę uwrażliwiają ludzi krzywda bardzo umożliwia ludzi w sposób bardziej generalny problem na pewno będzie dotyczył zwierzątko do hodowlanych bezsprzecznie, ale tu też mam nadzieję myślę, że będzie, że będzie się zmieniać myślę, że też zmienia, ale niestety do tego potrzeba też czasu i naszego działania aktywnego działania również to jeszcze propos dobrych zmian to zwiększyła się liczba zarejestrowanych przestępstw przeciwko zwierzętom i autorzy raportu wskazują, że to nie wynika z tego, że po prostu takich działań więcej tylko jednak z większej świadomości społecznej ludzi obywateli, którzy częściej zawiadamiają organizacje pozarządowe czy też organy ścigania właśnie o tym, że zwierzętom dzieje się krzywda, więc no to tak jeszcze w ramach takich optymistycznych spostrzeżeń raport bezkarni przestępstwa przeciwko zwierzętom lektura bardzo trudna, ale myślę, że też niezwykle ważna potrzebna i doskonale przygotowane także zachęcamy do zapoznania się z tym raportem, o którym opowiadał dzisiaj pan Tomasz Argasiński fundacji czarna owca pana kota bardzo dziękuję również dziękuję i była z nami również pani Magdalena Gałkiewicz sekretarzy partii zieloni dziękuję dziękuję bardzo, i pani mecenas Anna poprawa w kancelarii poprawa dziękuję dziękuję uprzejmie, a jeszcze nazwę Małgorzata Połczyńska i życie już państwo spokojnej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA