REKLAMA

Prof. Radosław Marzęcki: Młodzi bardzo się interesują polityką, ale pozornie

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-09-25 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny poranek Radia to kasa w zaprasza Anna Piekutowska zgodnie z zapowiedzią zaraz będziemy rozmawiać o bardzo interesującym raporcie CBOS-u dotyczącym młodzieży to jest analiza oparta na cyklicznym badaniu mniej więcej osób w wieku 1719 lat bardzo szeroko poruszająca temat, bo jest mi szkole i warunkach domowych religijności w tym roku dodano również rozdział o stanie zdrowia psychicznego o stosunek do osób LGBT plus do zmian klimatu, ale my dzisiaj skupimy się na Rozwiń » politycznych poglądach przekonaniach, które raport CBOS-u bardzo szeroko opisuje, a wyniki pomoże nam zrozumieć prof. Radosław Borzęcki z Instytutu filozofii socjologii na Uniwersytecie pedagogicznym w Krakowie dzień dobry panie profesorze halo halo panie profesorze czy słyszymy dzień dobry chyba nie słyszymy, ale mam nadzieję, że za chwilę pana profesora z panem profesorem się połączyły jakieś trzaski słychać na linii tak jak państwo dobrze słyszą wyniki badania są bardzo ciekawe przede wszystkim to deklarowane zainteresowanie polityką w badanej grupie nastolatków jest najwyższe od prawie 25 lat od dziewięćdziesiątego ósmego roku chyba już mamy pana profesora tak dzień dobry dzień dobry do teraz dopiero usłyszeliśmy witamy na antenie tam jako osoba zajmująca się postawami politycznymi wśród młodych ludzi musi być zadowolony, że tak bardzo wzrosło deklarowane zainteresowanie polityką wśród młodych tak no wzrosło, ale tak pozornie troszeczkę wzrósł odsetek tych osób, które deklarują, że średnie zainteresowanie politykom, ponieważ bardziej intensywne tam, gdzie respondenci odpowiadają bardzo interesuje tak czy czy czy raczej się interesuje ten odsetek nam jakoś znacząco nie rośnie przez przez ostatnie lata natomiast kiedy słyszymy, że nie przybywa tych osób, które interesują się średnie to znaczy śledzi tzw. główne wydarzenia, bo tam jest takie doprecyzowanie w tej w tej odpowiedzi, którą są sugeruje respondentom do końca nie wiemy co to znaczy tak czy dzieci młodzi ludzie w postrzegają główne wydarzenia jako nie wiem np. czy wybory, które się bywają raz na kilka lat ostatnio tą informacją o wybuchu wojny w Ukrainie tak czy czy śmierci królowej czy może coś bardziej szczegółowego nie wiem np. ciężko powiedzieć jak rozpowszechniona jest wiedza o sporze Polski z komisją europejską w sprawie kpi w sprawie inwigilacji polityków systemem gazu czy w ogóle, jakie są dokonania poszczególnych polityków tekst innych badań c ustawy wynika, że np. 37% młodych respondentów nie zna szefa MON minister ministra Błaszczaka 51% nie zna ministra kultury dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, a nawet 46% nie na marszałka Senatu czy 67% nie zna ministra spraw zagranicznych, tak więc jeśli przyznajemy się respondenci my tak, choć nie musimy tego robić, bo ja ankiety radna z tego nie wymaga może nam pomóc może udzielić odpowiedzi, iż w nieprawdziwe tak w takim sondaży, jeżeli tak dużo osób przyznaje się do do nieznajomości konkretnych polityków dla tak wygląda nasza wiedza na temat i aktywności tych tych osób tak więcej ceny tych co może być w ogóle racjonalne Regiec ja bym nie wyciągał takiego wniosku z faktu, że przybywa nam osób, które lokują się w centrach czy odpowiedzi tak w centrach poglądów tak interesuje się średnio mam bardziej centrowe poglądy np. a patrzyłbym raczej się w stronę też tych wskazań bardziej takich konkretnych tych osób, które interesują się bardzo jest mniej więcej tyle samo w ostatnich latach, aczkolwiek pewien delikatny trend zauważamy szczególną młodych kobiet po roku dwudziestym poprzednie badania było realizowane w 2018 roku, więc pewnie będziemy szukać pewnych takież tzw. czynników politycy żyjący społeczeństwo szczególnie młode młode pokolenie i tylko liderem lewicy się w przypadku kobiet strajk kobiet zaostrzenie przepisów aborcyjnych do zobowiązań widzimy widzimy przede wszystkim zwiększoną aktywność w protestach strajkach demonstracjach to nie tylko na podstawie tego raportu taki wniosek wyciągamy tylko tych bardziej szczegółowych realizowanych częściej rok do roku zauważamy, że w 2020 roku przybyło znacząco przybyło osób, które mają doświadczenie demonstracyjne strajkowe wcześniej co były bardzo niskie odsetki zatem możemy sądzić że, że to ten typ czy protestów, z którymi spotkaliśmy się na jesieni 2022 roku to było główne źródło tego tego doświadczenia zatem, jeżeli tam dostrzegamy również pewien wzrost zainteresowania polityką, mimo że nie jest ten najbardziej intensywny takie deklaracje udziału w wyborach też na wyższym poziomie nawet bym powiedział, że historycznie w trzeciej RP najwyższej to też nam się potwierdzało faktycznie w tych wyborach 2020 roku możemy taką tezę o polityce racji młodego pokolenia tutaj postawić mimo, że to 2019 roku powszechnie się mówiło że, że młode pokolenie jest w pełni de polityk zwany także niezainteresowane polityką nie nie niezainteresowane również wejście w politykę te ostatnie wydarzenia, kiedy politycy wychodzą do młodych ludzi i staram się z nimi rozmawiać, kiedy my słuchamy się te głosy młodych ludzi rozmawiających z politykami to jednak mimo wszystko widać tam taki takie rozczarowanie, że ci politycy rasowi starszego pokolenia najczęściej zamykają drogi wejścia tak te te drzwi do polityki młodym młodym ludziom być może też zmieni, kiedy politycy w końcu usłyszą, że ta potrzeba chęć zaangażowania się jest, ale moim zdaniem większym stopniu to sami politycy powinni odkryć od potencjał młodych ludzi ich zaprosić do środka, bo młody człowiek wchodzi do polityki angażuje się w politykę bardziej abstrakcyjnym sensie również poza tym głównym nurtem, czyli w aktywność polityczną, głosując chociażby nie tylko, dlatego że sam chce to zrobić tylko, dlatego że został zewnętrzne również motywowane zaproszony do środka i doświadczeń polityki we własne życie tego czy znaczy poczuł, że jego działania mają wpływ na jego codzienny codzienne życie, a Polska polityka partyjna tego młodym ludziom nie oferuje tak i też zbyt małym stopniu bym powiedział na kampusie jednak Tusk mówi, że młodych ludzi w polityce nie ma przecież oni nie są tym zainteresowani tak nie ma w nich takiego poczucia wewnętrznego takiego czy takiej motywacji do tego, żeby ryby w politykę angażować się z młodymi ludźmi rozmawia także tymi, którzy są wokół polityki i blisko tak w różnego rodzaju organizacjach pracują współpracują z posłami senatorami to ten ten obraz jest znacząco inny tak znaczy właśnie ten który, które usłyszeliśmy wielu tych wypowiedziach, że my byśmy chcieli ale, ale nie do końca nam się pozwala ten potencjał jest właśnie nie za nie niezagospodarowane odpowiednio, jaka jest zależność szczególnie, kiedy mówimy o takich młodych osobach jeszcze niepełnoletnich większość mieszkających z rodzicami właśnie od poglądów rodziców, bo czytam, że aż 69% badanych wyraziło krytycyzm wobec funkcjonowania demokracji w Polsce zadowolony jest ze sposobu jej funkcjonowanie w naszym kraju tylko co dziesiąty co dziesiąta i zastanawiam się czy takie wyjaśnienie proszę tutaj słyszą w domu, że PiS niszczy demokrację potem powtarzają stąd te wyniki to jest takie bezpośrednie przełożenie wpływu poglądów rodziców zaćmy tutaj widzimy taką taką w zależności od czy wykształcenia rodziców np. czyli bardziej położenia społecznego niż od samych reakcji jeślibyśmy powiedzieć, że to jest taki kapitał kulturowy Take IT takt te, o czym mówimy, który jest transmitowany z pewnością z ze starszego pokolenia na młodsze tak te osoby, które w, których rodzice są lepiej wykształceni wykształceni same oczywiście mają lepsze wyniki w w szkole, ale są też bardziej zainteresowane polityką tak bardzo wyraźnie widać ten ten to trajektorię źródeł zainteresowania polityką tak zresztą widać to też te zróżnicowanie względem typu szkoły tak by uczniowie liceów Ogólnokształcących bardziej interesują się polityką niż uczniowie techników czy tzw. szkół i szkół dra branżowych natomiast żyjemy w czy w czasach, kiedy mówi się o tym się wielu aspektach rzeczywistości społecznej młodzi są nauczycielami starszych pokoleń jak teraz pytanie czy czy w polityce możemy zastosować dokładnie ten sam mechanizm niekoniecznie, aczkolwiek znane są takie badania, że jeśli chodzi o relacje matek z córkami te tutaj bardziej tutaj częściej to to to córki są bardziej, gdyby spojrzeć sprawcy tak czy są w stanie przekonywać swoje matki do poglądów natomiast, jeżeli mówimy o relacje ojców z z dziećmi WOT częściej ojcowie rzeczywiście tutaj mają wpływ na poglądy swoich swoich synów tak, bo przyjęło się, że tak naprawdę socjalizacji odbywa się w w czy psy my w tak w takim bardziej poziomym kierunku one zawsze płynie starszego pokolenia do młodszego tak natomiast coraz częściej mówi się tym, że rzeczy młodzi ludzie na stają się takimi nauczycielami by do Rosji to nie jest powszechne tak, ale tam, gdzie jest rozmowa o polityce to tam rzeczywiście ta ten teren ten przepływ poglądów on odbywa się także także w górę problemem jest to, że my mało polityce rozmawiamy nawet czy nawet by w rodzinach także to jest taki temat, który zaczyna być nawet od jakiegoś czasu jest takim tematem tabu ponieś podejrzewamy tak obawiamy się, że on, ale on może nas poróżnić może nas skłócić i uciekamy od konfliktu tak używamy raz poznajemy konflikt jako coś coś destrukcyjnego coś, czego inny trzeba unikać to jest pochodna tego że, że nie potrafimy zaakceptować różnorodności tak nawet wśród tych osób najbliższych sobie, że podejrzewamy, że rodzic albo córka albo albo syn tak albo pracy może mieć poglądy, których nie akceptujemy nie potrafimy o tym rozmawiać unikamy takich to unikamy takich rozmów, żeby mieć tworzyć niepotrzebnych konfliktów obawiamy się tych konfliktów, jeżeli byśmy postrzegali zaczęli postrzegać konflikt jako coś coś się coś twórczego tak coś co pomogłoby nam nawet naprawić relacje między nami, kiedy sobie wyjaśnimy różnice, które ideologiczne polityczne które, które są pomiędzy nami to rozmowa na takie na takie tematy byłaby integrująca wręcz, ale i naszych społeczeństw dominuje taka kultura polityczna konfrontacji targana konflikt jest czymś czy zły nie jest sporem takim zagranicznym, którym możemy poznać drugiego tak wydaje się, że w rodzinie powinniśmy mieć poglądów, które nas chcieli nas fundamentalnie dzieli już lepiej nie rozmawiać ze sobą niż ujawnić to ca co może tkwić w tych relacjach interpersonalnych nie redukować do jak jakąś dyskusję polityków widzimy w sejmie albo w różnych debatach rozmowy które, które pokazują media chciał pana zapytać też o lewicowość, bo więcej niż kiedykolwiek uczniów uczennic właśnie tak wynika z tego badania CBOS-u deklaruje poglądy lewicowe co właściwie znaczy co nam mówi o tych młodych ludziach tak to jest informacja którą, którą my sobie tutaj omawiamy od jakiegoś czasu, ponieważ w rzece Bosy raz na pół roku prowadzi takie jak może raz akurat publikuje poprowadzi częściej takie badania nad i orientacja ideologicznymi całego społeczeństwa tak, ale w 2021 roku taki głos głośnym echem odbił się 1 raport CBOS-u, z którego wynikało, że te identyfikacje lewicę wśród najmłodszych wyborców 1824 lata, czyli trochę starszych ogólnie rzecz biorąc od tych, o których wiem mówi ten raport, który teraz, którym do, którego teraz odnosimy, że tamte orientacji ideologiczne osiągnęły my pułap najwyższy w historii, bo pół roku okazało się, że chce identyfikacji lewicy było jeszcze więcej 33%, więc to nie jest zjawisko które, które Kia, które można nazwać przypadkowym, tym bardziej że ten trend przyrostu orientacji identyfikacji lewicowych jest cały rok 2015 natomiast wcześniej mówiliśmy tzw. skręcie wprawo młodych ludzi teraz sobie nałożymy na na cykle polityczne wiece zobaczymy, że kiedy rządziły partie polityczne, które de facto nie były lewicowe, ale w społecznym były bardziej i kojarzone z lewicą niż opozycja ówczesna dla co młodzi ludzie skręcali wprawo a kiedy rządzi partia partia odwołująca się do tożsamości prawicowej mówiąca o sobie, że jest jedyną prawdziwą prawicę to młodzi ludzie odchodzą w lewo i nic więc nie rozpatrywałbym to w pewnym sensie tak jak pewien rodzaj reakcji na dla próbę zbudowania jakieś interakcje z młodymi ludźmi, która się zupełnie nie udaje więc, że wcześniej wcześniej mówiłem o tym, że Rze, że politycy nie potrafił znaleźć wspólnego języka z młodymi ludźmi, kiedy zaczynają z nimi rozmawiać to to to te mogą jedynie obserwować komórek reakcję reakcję buntu, ale niewątpliwie jest tak, że ta identyfikacja z lewicą jest jest silniejsza tylko pytanie co to znaczy nowocześnie co przełoży na wybory tak króciutko, bo już została minuta pierwszy to znaczy i należałoby zadać pytanie czy identyfikację z lewicą są skorelowane z preferencjami politycznymi partyjnymi nawet nie tyle politycznymi tak młodzi ludzie nie kojarzą swojej orientacji ideologicznej z lewicą z głosowaniem na konkretnie lewicową partię polityczną natomiast gdy walka młodego wyborcę odbywa się na gruncie lewicowego dyskursu i widać wyraźnie, że tę walkę na tym gruncie coraz silniej wygrywa koalicja Obywatelska wystarczy prześledzić dyskursu kampusu Trzaskowskiego zobaczymy w jakim tonie te rozmowy się odbywały się walka lewicowego młodego wyborcy przede wszystkim musimy tutaj postawić kropkę prof. Radosław Borzęcki z Instytutu filozofii socjologii na Uniwersytecie pedagogicznym w Krakowie był moim państwa gościem bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - ANNA PIEKUTOWSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA