REKLAMA

Jak się uczyć efektywnie?

Jak z dzieckiem
Data emisji:
2022-09-25 12:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:42 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią była dr Ewa Jarczewska-Gerc - Wydział Psychologii SWPS w Warszawie, adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak dzieckiem niedzielnym magazynie Radia TOK FM dziś naszym gościem jest dr Ewa Jarczewska-Gerc z wydziału psychologii z WP w Warszawie adiunkt w katedrze psychologii różnic indywidualnych diagnozy psychometrii dzień dobry kłaniam się pani witam serdecznie dziś w naszym programie mówi będziemy o tym jak uczyć efektywnie, a to w kontekście matury 2023 co jest coraz trudniej myślę efektywne uczenie się biorąc pod uwagę no choćby jak wygląda Polska szkoła i to, że już w tej Rozwiń » chwili słyszymy zapowiedzi o tym, że ona będzie przebiegać zdalnie, ale to zostaw na kilka czy w ogóle efektywne uczenie się wg pań myślę, że możemy wyróżnić takie jak 2 rozumienia tej efektywności jest jedno rozumienie takie powiedziałbym bardzo konkretnej prostsze to jest taka efektywna egzekutywa ona oznacza, że jeśli się uczy no to później mogę dokonać egzekucji, czyli na mogę mogę wypróbować działanie ono działa prawda, czyli po prostu efektywny musi oznaczać że, że idee do szkoły potrafię odpowiedzieć na określone pytania oczywiście trudno się efektywność mierzy bo, ponieważ ocena czy wynik testu np. stół wielki wielokrotnego wyboru jest jest kwotą miarą tej efektywności do pewnego dna o to w tym chodzi także inne pod tablicę i skoro nauczy powtórzyć to w klasie, ale drugi rodzaj efektywności uważam, że równie ważne jeśli nie ważniejsze to jest taka nie to jest taka efektywność Stalina, czyli ona odnosi się do przyszłości i wiąże się z rozwojem, czyli po pierwsze, ja doskonale swoje funkcje poznawcze np. ucząc jakieś jego wiersza na pamięć, gdzie uważam, że ten wiersz po prostu niczego się w życiu nie przyda jednocześnie ćwiczy moje funkcje poznawcze umiejętność skupienia uwagi działania pamięci roboczej i przełożenia tych treści pamięci rok Pociej później do pamięci długotrwałej czyli jakby ćwiczeń mniejsze tak jak idziemy na siłę nieprawda i i ćwiczymy takim zewnętrznym, że chcemy ładnie wyglądać, ale ćwiczymy siłę ćwiczymy rozwijamy objętość tego mięśnia i ta efektywność także odnosi się do trenowania funkcji poznawczych przykłada się później także na rozwój człowieka, czyli na to, że potrafi się odnaleźć w różnych sytuacjach, że moja pamięć zadziała, a tam, gdzie będę chciała ona zadziałała wiec egzekwowana jest przez nauczycieli w no podobny sposób są określone kryteria, które musi wypełnić uczeń, ale nauczyciel nie bierze pod uwagę predyspozycji z reguły tego nie robi, czyli nie wymaga od tego kto jest zdolny cokolwiek to znaczy więcej od nich od tego który, który być może takich zdolności nie ma w myśl tych zrodzonych na chodzimy w tej chwili bardzo od takiej gloryfikacji czy podkreślania, jakiej wrodzonych zdolności do badania pokazują, że na poziomie szkoły podstawowe szkoły średniej bardziej liczyć się tak naprawdę wysiłek, który składane strategie, które stosujemy na co dzień do tego, żeby wiedzę rozwijać, żeby ją nabywać aniżeli wrodzone talenty w myśleniu o talentach takich wrodzonych właśnie relatywnie trwałych przynosi bardzo dużo kłopotów, bo np. jeżeli dziecko, pokazując np. jeżeli dziecko one od pierwszej klasy słyszało, że to jest notowane matematycznie albo np. sportowo albo do języków i przytrafia się wpadka, a on wierzy, że tak naprawdę jego, a poziom funkcjonowania był wynikiem talentu to może kształtować tzw. postać syndrom, czyli syndrom oszusta, że ja jestem oszustką oszukała i że ja mam talent matematyczne pozostaną stałe tego ostatniego sprawdzianu z matematyki bardzo przestrzegam w ogóle wprowadza mnóstwo różnych warsztatów szkoleń webinarów dla nauczycieli bardzo przestrzegam i nauczycieli rodziców na patrzenie na młodego człowieka przez pryzmat jego talentu, dlatego że jeśli utalentowanemu młodemu piłkarzowi przytrafią się przytrafi się kilka gorszych meczy to okaże się, że co on tego talentu nie miał i że w takim razie oszukuje albo tej inteligencji albo zdolności matematyczne grup językowych, a więc na poziomie naprawdę edukacji podstawowej i później także lewica jeśli w miarę dobierzemy sobie też profil klasy, a więc pójdziemy za zainteresowaniami, czyli tym co rzeczywiście gdzieś tam jest bliskie naszemu umysłowi i sercu to jest szansa żeby, żeby naprawdę no nie mieć na tyle w cudzysłowie tego talentu, żeby nie sprostać pewnym bazowym oczekiwania na poziomie np. ostatecznie czy nauczyciele biorą pod uwagę to jak zmieniła się specyfika polskiego ucznia, że raczej uprawiają protesty nację na ostatnią chwilę stara się posiąść materiał, który z tego później będzie odpowiadał nie wie będzie egzaminowany to jest taki przywilej naszych czasów dotyczą nie tylko polskich uczniów, ale pewnie tych w Europie, którzy raczej nie poświęcają 1 zajęciu przez długi czas i co nauczyciel miałby temu przyklasnąć np. wiele dni jak teraz obniża próg bo by się uczyć na ostatni moment nie wiem nie chodzi nie chodzi sam moment egzaminu chodzi o sam proces edukacji był egzamin jest jego konsekwencją jego zwieńczeniem czy nauczyciele biorą to pod uwagę usiłują nad tym pracować przez cały czas nie dopiero podczas samego egzaminu zderzają się z tym, że uczniowie być może taki problem mają oczekiwania względem nauczycieli, że to oni mieli magiczną różdżką zamieniać naszych uczniów nasze dzieciaki sama jestem mamą SMA licealisty i córki w szkole podstawowej w Prymus słów jest jest nie tylko błędne, ale też powiedziałbym też groźne, dlatego że ale to wzbudzało w dzieciach taką z zewnątrz sterowność badania psychologiczne także te, które sama prowadzę pokazują, że to co sprawia, że jesteśmy w stanie dalej określa do stancji później dorosłości radzi sobie z różnymi trudnościami, że zostawimy tę szkołę będziemy żyć tak na czysto to jest taka odporność na różne trudności i jej jednym z najważniejszych elementów bądź sterowność i poczucie kontroli wewnętrznej nie zewnętrznej, czyli że ten to nauczyciel musi egzekwować musi trzymać ten topór nad moją głową, żeby w końcu zrobiła zrobił tylko właśnie poczucie takiego takiego wewnętrznego utożsamiania się identyfikacji z tym co Robbie i wkładania wysiłku bez wątpienia adresując pana pytanie mogłabym powiedzieć, że nauczyciele nie mają narzędzi do tego, żeby tam wewnątrz sterowność wzbudzać w uczniach biorąc pod uwagę bardzo te programy podstawę podstawę programową naszych szkół po prostu na to nie starcza czasu zresztą nauczyciele też nie mają napoje na poziomie swojej edukacji na studiach no zajęć, które miałyby adresować tego typu tego podtypu potrzeby natomiast poczucie własnej skuteczności zachęca do tej wewnętrznej kontroli zaciekawia tematem, który w, które jest przedstawiane mógłby faktycznie wyeliminować te protesty nacji, które pan mówi oczywiście na tym jest tak, że to jest w tej chwili jakiś Super szczególne powiedziałabym towarzysz naszych czasów, bo to jest po prostu normalne zjawisko psychologiczne motywacyjne to, że zostawiamy różne sprawy na ostatnim mamy natomiast proszę zwrócić uwagę, że brakuje w szkole zajęć dotyczących technik uczenia się studiowania planowania swojej nauki zarządzania swoją motywację swoją energią tworzenia nawyków, które sprzyjałyby temu aby, aby na mieszczącą uczyć materiału się z nim konfrontować to, że odkładamy na później to, że czekamy na ten ostatni moment może wynikać z bardzo wielu czynników dokonuje zazwyczaj analizy na 17 poziomach motywacji człowieka, żeby dojść do tego, dlaczego on na ten ostatni moment nie odkłada podam kilka tylko przykładów może być związane z niewłaściwym radzeniem sobie ze stresem, bo jeśli materiał nie został zrozumiany lekcja nie daj Boże właśnie dziecko było przeziębione chodziło kilka dni do szkoły później wraca do tej szkoły i nauką rządu jeszcze musi się skonfrontować sytuacją trudną, bo tego materiału nie rozumie auta choćby nie wiem z matematyki było załóżmy 3 lekcje w tygodniu nie był na tych 3 lekcjach to siłą rzeczy tego materiału nie zna nie rozumie i w tak młodym człowieku od razu jest chęć ucieczki od tej trudności, bo on sam nie ma jeszcze wykształconych powiedziałabym jakich technik mechanizmu strategii poradzenia sobie z tą sytuacją i tu rzeczywiście w takich sytuacjach, gdy przyszła pomoc ze strony rodzica nauczyciela szkoły są też przecież szkoły, w których jest pomoc powiedziałabym na poziomie najgłębszych mieszkańcom uczniowie których, którzy wspierają którzy, który świetnie idzie tak jak na początku naszej rozmowy użytek określam utalentowany no i łatwiej idzie ta trochę łatwiej z różnych powodów być może oni są regularnie np. taki jak ten materiał rozumieją, więc wówczas dostarczenie takiemu człowiekowi, który po prostu zwyczajnie boi się konfrontacji z trudnością może spowodować, że on od nich nie ucieknie i nie zrobi sobie tyłów które, które później będą jeszcze większe tylko tylko skonfrontuje się z tym nauczyć się i przestanie się bać, a więc też strategie, jakie radzimy sobie ze stresem, a stres jest właśnie sytuacji, że nie wiem nie mam kontroli nie zna materiału nie jest jedną z tych czynników, który może sprawiać, że protesty moja oczywiście zarządzanie wszystkimi rozprasza oczami stąd pewnie pana uwagę na temat współczesnych czasów, bo faktycznie pod tym względem młodzież ma bardzo trudno, bo tych rozpraszać jest dużo dużo więcej niż choćby jeszcze 2030 lat temu umiejętność zarządzania tymi tymi Rosji odraczania tych drobnych przyjemności, które często bardzo się kończą jest jedną z takich kompetencji które, które sprawiają, że ten proces donacji może być po prostu mniej czy może zatem nim podejmiemy próbę nie wiem wypuszczenia młodym ludziom w jaki sposób przygotować się do matury nie powinniśmy pokazać jak w ogóle należy się uczyć, czyli tamtą pierwszą lekcją nr 1 nie powinna być umiejętność dobrego uczenia się dopiero później należy przystępować do nauki właściwej, która prowadzi do egzaminu maturalnego absolutnie tak, dlatego że oni mogą przypadać dużo swojej energii na czynności, które są po prostu nieprzydatne na sposoby, które się nie sprawdzają, które są nieprzydatne nie zawsze fascynuje to, że załóżmy dany nauczyciel nie jest w stanie wytłumaczyć uczniom, którzy są właśnie mają tę etykietę nie utalentowany danej dziedzinie całość z matematyki, że 1 nauczyciel nie jest w stanie tego wytłumaczyć przychodzi inny jest w stanie to zrobić, a więc to odpowiada na pytanie czy istnieją techniki lepsze gorsze tak istnieją techniki lepszy gorszy przekazywania wiedzy, a także lepszy gorszy zarządzania swoją energią motywacyjną i tutaj, odpowiadając na pana pytanie ja uważam, że to jest przedmiot, który powinien być na koniec przeciwko dzieciom realizowany na ma właśnie w tym wieku między piątym, a siódmym rokiem życia na kiedy dzieci czeka transformacja przejście wtedy do większego poziomu dyscypliny też poznawczej właśnie jak jak te ujawniać swoje dzikie konie procesów poznawczych, czyli jak korzystać zrobić użytek jak się koncentrować jak zarządzać swoimi procesami poznawczymi złem pamięcią żeby, żeby ona skuteczna jestem wciąż zdziwiona, że na tym etapie wiedzy psychologicznej medycznej, na którym jesteśmy współcześnie nie ma miejsca w programie edukacji na tak podstawowe warsztat będący niezbędnik przy Górnikiem dzieci mają ładne pierniki, a tak naprawdę oprócz pierników nie mówię zamiast, ale oprócz tych pięknych pierników należy im się na na etapie współczesnej wiedzy niezbędnik piórnik właśnie z tymi przyborami, które mówią jak uczyć, kiedy się uczyć jak spać co jeść jak ćwiczyć swoje ciało, żeby ono pomagało nam łatwiej nauce bo, bo nauka może być relatywnie relatywnie dzięki bywają trudne rzecz łatwa przyjemna, ale to jest potrzebne ten niezbędnik dziękuję pani bardzo za rozmowę dr Ewa Jarczewska-Gerc z wydziału psychologii SWPS w Warszawie adiunkt w katedrze psychologii różnic indywidualnych diagnozy psychometrii była naszym gościem kłania się pani bardzo dziękuję postrach naszych słuchaczy zapraszam teraz na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK Z DZIECKIEM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA