REKLAMA

Co można a czego nie na zwolnieniu lekarskim? Odpowiedź na pytanie słuchaczki

Praca od podstaw
Data emisji:
2022-09-25 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
o to jest audycja praca od podstaw przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz razem zemną mecenas Monika Wieczorek radca prawna z kancelarii Wieczorek dzień dobry tym nowym i to jest jeden z tych momentów, kiedy w tej audycji praca od podstaw będziemy odpowiadać, a właściwie będzie odpowiadać na pytania i prośbę słuchaczki pani Maria napisała do nas tak jestem na zwolnieniu L4 w związku z kręgosłupem spotkam w sklepie kolega z pracy poważnie nie straszą konsekwencjami wychodzenia z Rozwiń » domu podczas zwolnienia czy w trakcie zwolnienia nie mogą po chleb czy muszę być pod adresem zameldowania co wolno, czego nie wolno w trakcie zwolnienia lekarskiego z bardzo dobre pytanie wielu pracowników takie pytania zadaje pracodawcy pierwszy zastanawiają nad tym czy faktycznie w takiej sytuacji, kiedy przez przypadek spotkał kogoś w sklepie, który Kol kogoś, kto korzysta ze zwolnienia lekarskiego czy powinni w jaki sposób reagować się no tak przepisy prawa wprost oczywiście nie dają nam odpowiedzi i w nie znajdziemy w żadnym akcie prawnym listy takich zachowań, które są dopuszczalne takie któraś stanowiłyby o bezprawne wykorzystywanie czy nie zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego natomiast mamy skuteczne oczywiście na gruncie orzecznictwa sądowego, które nam ułatwiają rozpoznanie takiej sprawy i określenie czy faktycznie nasza słuchaczka mogła pójść do sklepu podczas zwolnienia lekarskiego ZUS no ja muszę przyznać, że te w moim przekonaniu bez względu na to czy pani ma wskazania lekarskie na swoim zwolnieniu, że powinna leżeć czy może chodzić bowiem, że takie rozróżnienia lekarze stosują bez względu na to możliwe jest załatwianie bieżących spraw potrzebnych niezbędnych do życia takich jak np. pójście do pobliskiego sklepu Łódź i załatwienie bieżących potrzeb i takie zachowanie pracownika nie powinno być uznane za wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem przy natomiast trzeba zawsze zastanowić się nad takimi właśnie konkretnymi okolicznościami czy osoba, która właśnie wyszła z domu podczas zwolnienia lekarskiego poszła to zakupy, które są jej niezbędnej potrzebne do życia czy takie np. jak zakupy żywnościowe czy może jednak osoba z miejsca pracy zauważyła, że dobrze bawi się podczas jakiegoś np. jakiś na imprezy czy może przebywać podczas zwolnienia lekarskiego przez długie godziny w centrum handlowym i tak, ale i dalsze trzeba się zastanowić nad tym czy faktycznie pracownik podczas zwolnienia lekarskiego załatwia niezbędne potrzeby czy może dojść w mniej lub bardziej rozrywkowo zapewnia sobie jakoś ten organizuje jakoś ten czas wolny to są takie podstawowe kwestie które, które musimy wziąć pod uwagę, bo tak jak wynika z orzecznictwa sądowego, jeżeli osoba ma wskazanie lekarskie, że powinna leżeć może załatwiać tylko niezbędne też swoje potrzeby życiowe i do nich zalicza się np. pójść do pobliskiego sklepu jak czytamy w niektórych orzeczeniach posiada apteki udali się na badania lekarskie, jakie się jakiś konkretny zabieg taki niezbędne rzeczywiście potrzeby załatwiamy wtedy, kiedy musimy leżeć powinniśmy leżeć zgodnie z zaleceniem aż natomiast sytuacji, kiedy osoba i Vive, kiedy lekarz wskazuje, że chory może chodzić to w takiej sytuacji zakres czynności, które możemy podejmować jest faktycznie trochę szerszy Novi można powiedzieć, że dość konkretnie np. Naczelny Sąd Administracyjny w w swoich orzeczeniach kilku wskazuje, że do takich czynności, które są możliwe, iż ten w sytuacji, kiedy chory może chodzić znaczka wstanie z łóżka brzmi to zabawne prawda dachy konkretyzacji tych czynności jest tutaj trochę półżartem pół serio jest wskazywana można się oczywiście zgodnie z tymi orzeczeniami poruszać po mieszkaniu oddać się do sklepu, żeby to jestem artykuły żywnościowe sobie zapewnić im udać się na kontrolę lekarską, ale też można udać się na spacer w celach jak czytamy w orzeczeniach, a tu w roku do zdrowia to też nie jest tak, że osoba podczas zwolnienia lekarskiego może np. podróżować po Polsce i prawa zażywać spaceru z różnych przyjemnych okolicznościach przyrody dowolnie tymczasem podczas zwolnienia lekarskiego tak dowolnie pracownik nie może dysponować, ale też powiedział ciekawą rzecz z tym centrum handlowe, bo też zwolnienie lekarskie może być wystawione przez lekarza psychiatrę w związku z kryzysem zdrowia psychicznego i np. wyobrażam sobie, że jednym z zaleceń może być spotykanie się z ludźmi czy pracodawca ma dostęp do tego, kto nam wystawił zwolnienie lekarskie, jakie są rekomendacje oraz z jakiego powodu jesteśmy na tym zwolnieniu nie przyczyna nie jest znana to, dla którego osobie jest udzielany tzw. zwolnienie lekarskie nie jest na pracodawcę pracodawca ma dostęp tylko do tego oznaczenia wskazań lekarskich czy chory powinien leżeć nr 1 albo cyfra 2 chory może chodzić tak naprawdę jest tyle ile pracodawca może wiedzieć podczas kontroli, którą np. pracodawca może jest uprawniony do tego, żeby przeprowadzać w celu sprawdzenia czy czasem pracownik nie wykorzystuje tego zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem nie można pracownika zapytać o przyczyny jego niezdolności do pracy to jest zachowanie niedopuszczalne, ale faktycznie ja się z tobą zgodzę jest też ciekawe co mówisz, że może zdarzyć się tak konkretnych okolicznościach, że osoba ze względu na swoją istną to naturę niezdolności do pracy na chorobę którą, której doświadcza może nie powinna się izolować towarzysko, ale poprawnych towarzyskich sytuacjach może uczestniczyć to zawsze te konkretne okoliczności danej sprawy będą rozpoznawane indywidualnie w zależności od tego jak sytuacja wyglądała nalotu musimy też, aby wejść bez kontroli dlatego, że to nie jest także w każdej sytuacji pracownik jest o może być obciążony dużym ryzykiem kontroli pracodawcy czy kontroli ZUS-u podczas zwolnienia lekarskiego najczęściej trzeba to mocno powiedzieć takie kontrole są przeprowadzane wobec osób, które odpowiem to trochę może w cudzysłowie nadużywają zwolnień lekarskich takie, które często z nich korzystają, ponieważ po stronie pracodawcy może rodzić podoba, że ktoś po prostu nadużywa tego i wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem nie ma wskazań lekarskich, a jednak od obowiązków służbowych ucieka to zwolnienia jest takich sytuacjach możemy częściej spotykać rzeczywiście z kontrolą ze strony pracodawcy albo ze strony ZUS, bo taka kontrola jest oczywiście niemożliwa pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej powyżej 20 pracowników nie muszą też czekać NATO to zresztą też ze swoich komunikatach to daje nie muszą czekać na to aż ostrze prowadzi kontrolę, bo taką kontrolę mogą przeprowadzać samodzielnie, lecz także nie na to trzeba też być uważnym i uważną czy taka kontrola może się zdarzyć, a większe ryzyko wtedy, kiedy albo pracodawca podejrzewa, że możemy np. pracować dla innej firmy w tym czasie, kiedy jesteśmy na zwolnieniu, ale jeżeli za często w ocenie pracodawcy z tych krótkich często zwolnień korzysta tutaj też ważne jest to pytanie pani Marii maila czy muszę przebywać pod adresem zameldowania, bo właśnie ta kontrola ZUS o nasze dzieje w związku z po prostu odwiedzinami jak rozumiem w domu pod adresy, które mamy ponad tak tutaj wytyczy nam stawia art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby macierzyństwa ścisk i ale będę przepisem odpowiada wprost na to pytanie wskazując, że zawiadomienie o kontroli czy badań lekarskich, które sprawdzało by ten także stan zdrowia chorego wysyła się na adres pobytu w okresie niezdolności do pracy tej krótkiej okresowej niezdolności do pracy, który jest wskazany w zaświadczeniu lekarskim natomiast, jeżeli się okaże, że portalu informacyjnym ZUS, aby w ogóle w dokumentacji medycznej podany jest tak może paść domyślnie inny adres niż ten, pod którym pracownik zamierza podczas niezdolności do pracy przebywać to należy zgłosić lekarzowi ksiądz może oczywiście zdarzyć się pan, że podczas zwolnienia lekarskiego chcemy przebywać sami to mu tylko chcemy udać się do Łodzi, gdzie jeszcze w jaki spokojniejsze miejsce oczywiście to przy okazji zresztą już covid-u którego w okresie pandemii trwające na mieście przecież doświadczyliśmy wcześniej miały często miejsce, że osoby przemieszczały się jakieś miejsca odosobnione inne niż to, które u ludzi ten adres jest znany ZUS-owi i pracodawcy, jeżeli zamierzamy przebywać pod tym adresem ten adres musimy zgłosić, jakie są konsekwencje, jeżeli kontrola padnie nie na naszą korzyść podatnika to też oczywiście zależy od tego czy te kontrole czy ta kontrola była przeprowadzana w okresie, kiedy pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe czy to, za które kto, który płaci pracodawca czy prezes wobec pracownika ustalało się prawo do zasiłku chorobowego, który płaci rozpad mamy 2 rozrośnie wynagrodzenie chorobowe płaci pracodawca a kiedy ZUS przejmuje obowiązek płatności to mówimy o zasiłków chorobowych m.in. do tych świadczeń strojach trochę więcej, ale podstawowe, które jest dzisiaj właśnie presją właśnie te 2 i oczywiście można utracić prawo do takiego świadczenia w sytuacji, jeżeli okaże się, że pracownik przy wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z c my z przeznaczeniem zgodnie ze Skrą wtedy ze wskazaniami lekarskimi do takich sytuacji typowych będzie oczywiście należało przede wszystkim wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu i też wykonywanie działalności gospodarczej albo po prostu wykonywania umowy cywilnoprawne umowa zlecenia kim jesteśmy zatrudnieni u pracodawcy zgłaszamy jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, a jednocześnie wykonujemy pracę na rzecz innej firmy czy czy instytucji organizacji i w takiej sytuacji oczywiście najczęściej uznawane jest to za te może być prawie automaty ludzie osoba może stracić prawo do tego świadczenia które, które otrzymuję no ale zdarza się też bardzo często koty trzeba powiedzieć, że pracownik nie pracuje na rzecz innego podmiotu, ale otwiera maile odpisuje na maile tego pracodawcy, którego ze zwolnienia lekarskiego korzysta 3 i w takich sytuacjach trudno będzie uznać, że pracownik powinien stracić prawo doświadczenia oczywiście UE musi opowiedzieć o podstawowej cesze zwolnienia lekarskiego czy celu, jaki powinien mu przyświecać, bo jest to powstrzymywanie się od pracy i odzyskanie zdolności do pracy możliwość powrotu do zdrowia po to, żeby place wykonywać im, jeżeli tak w skrócie mówiąc już nie konkretyzuje tych okoliczności co mówię, dlaczego nie to, jeżeli dana czynność aktywność pracownika podczas zwolnienia lekarskiego sprawia, że okres choroby może się przedłużyć, że działamy no niekoniecznie chcemy świadomym, ale takie, które może skutkować tym, że będziemy dłużej chorować, czyli będziemy turze niezdolni do pracy to tego rodzaju okoliczności mogą także być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę, ale nawet czy rozwiązania tej umowy tzw. trybie dyscyplinarnym, czyli natychmiastową tylko to co jeszcze muszę tutaj dodać bardzo ważnego to, tyle że w, żebyście państwo byli też tego świadomi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy czy jej rozwiązać za wypowiedzeniem w okresie niezdolności do pracy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, ale już tzw. dyscyplinarka może być pracownikowi skutecznie doręczona nawet gdy jest pracami 4 czy to nie jest także po pół roku bycia na ciągłym zwolnieniu lekarskim może taka osoba zostać zwolniona tak rzeczywiście tak jest mamy Stahl taki na taką przyczynę rozwiązania umowy o pracę, kiedy pracownik wykorzystuje 182 Znicz niezdolności do pracy to co głównej mierze mówimy o tym przypadku i wtedy pracodawca może taką umowę z pracownikiem rozwiązać jeszcze wrócę na sile do tych dyscyplinarek też chciałem, żeby taki wniosek aż gdzieś został zapamiętany, że zawsze wtedy, kiedy niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystujemy zwolnienie lekarskie to może być zastosowane tzw. dyscyplinarne zwolnienie orzecznictwo sądowe jest dość ostrożne i wskazuje się, że faktycznie wtedy, kiedy żaden negatywny skutek wobec pracodawcy nastąpił w to pracownik re not nie powinien jednak tej najbardziej dolegliwej sankcji w postaci dyscyplinarki odczuć i tu jeszcze dodam tyle też często pojawiają się takie pytania czy możemy wziąć udział we własnym ślubie czy możemy zaplanowane są po prostu przeprowadzić zorganizować i zawrzeć związek małżeński tak orzecznictwo podatkowe dach i wyraźnie na to pytanie, jeżeli pracownik może chodzić zgodnie ze wskazaniem lekarskim na zwolnieniu to może wziąć udział we własnym sumieniem można go za swoich, jeżeli mają państwo więcej pytań, jeżeli chodzi o prawo pracy i pracę w ogóle proszę do mnie pisać Zuzanna próbka Piechowicz małpa TOK kropkę FM postaram się zawsze zaprosić gości, którzy będą w stanie na te pytania odpowiedzi tak jak było w tym przypadku bardzo dziękuję za odpowiedź na maila pani Marii mecenas Monika Wieczorek radca prawny kancelarii radcowskiej Wieczorek bardzo dziękuję ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to jest audycja praca od podstaw za chwilę informacji Radia TOK FM, a zaraz po nich poznają Ewę Bąkowską o tym jak konstruować skuteczne profil w Lipnie zaprasza Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRACA OD PODSTAW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA