REKLAMA

O Iranie i uranie

OFF Czarek
Data emisji:
2022-09-27 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Kan dr Łukasz Tolak ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu stosunków międzynarodowych i zrównoważonego rozwoju Collegium Civitas koordynator zespołu do spraw badań nad Florin proliferacji broni masowego rażenia w ramach centrum badań nad terroryzmem Collegium Civitas z państwa moim gościem dzień dobrze w dzień dobry panu dzień bywasz bardzo interesujący artykuł ukazał się ostatnio w tygodniku The Economist dotyczący negocjacji i pomiędzy różnymi Rozwiń » partnerami różnymi interesy interesariuszami, czyli im Iranem Unią europejską Stanami Zjednoczonymi i Rosją innymi jeszcze stronami chodzi o program, a wzbogacania uranu, w który prowadzi Iran, który jest powodem zaniepokojenia wśród wielu państw na ich początkowo takie porozumienie zostało podpisane potem stany Zjednoczone się wycofały z tego porozumienia, a teraz, kiedy mamy nowego prezydenta Stanów zjednoczonych to są próby powrotu do tego porozumienia jednak nie tylko obserwatorzy, ale też niektórzy uczestniczący w tych rozmowach coraz częściej coraz głośniej i daje do zrozumienia, że te negocjacje nie mają sensu, bo to jest chyba grana zwłokę przynajmniej ze strony Iranu nawet, zachowując wszelkie przewidziane terminy i sposoby negocjacji to nie wygląda na to, żeby komukolwiek na pewno nie Iranowi zależało na wynegocjowaniu i podpisaniu te go tego dokumentu czy w tej wynegocjowanej umowy nawet zastanawiam się panie doktorze jak pan na to patrzy czy faktycznie jest tak jak pisze The Economist czy, jeżeli tak to jest się czym martwić i panów, jeżeli chodzi o to miano jądrowej Ano właśnie z siedziby partii od wielu lat, bo rząd zdecydowaną niechęć Stanów zjednoczonych oczywiście przed wszystkim zaniepokojenie i wspólnoty międzynarodowej za z tego, że przez swój specyficzny charakter stanowi ogromne wyzwanie z punktu widzenia proliferacji broni masowego rażenia wszystko oczywiście goniącą jako raczej ma rację wcześniej porozumienie jeszcze za lokalnym zostało zawarte porozumienie o 1 korekta dotyczyła tylko wyłącznie programu wzbogacania uranu w ogóle było podstawą pozwu, jeżeli chodzi o namiot do to znaczy dotyczą także ścieżki Pluta nowych i irańskiego programu jądrowego i ogólnie wszystkich aktywności czy badań i tak jak wspomniał także zobowiązania organu związanego z jakim podając to porozumienie zostało jednak w 2018 roku wypowiedziane przez Solanek jest to, że pana prezydenta Donalda Trumpa jego administrację i w ciągu roku od od maja 2018 roku właściciele zostało w ciągu roku 2018 odjęto amerykańskimi sankcjami jak wróciliśmy do sytuacji sprzed tego właśnie porozumienia w tej chwili was pojawił się w administracji od wiosny zeszłego roku, a prowadzone są rozmowy, które rzeczywiście nie są dotychczasowych co się w tym czasie wydarzył, a porozumienie, które zostało zawarte wcześniej to co było dużym sukcesem sianie przedstawionego przez amerykańską administracją ministra na Obamy nie było rozumiem zamykającym drogi jako taki to było porozumienie, które tak naprawdę miało zamrozić czy wstawić do zamrażarki, używając lokali, bo cały program jądrowy przesuwają problem ostatecznych rozwiązań na okres po 2 to mniej więcej 20252030 i to był 1 podstawowy zarzut oczywiście stosowane przez administrację Donalda sam to co wydarzyło się po wypowiedzeniu przez Amerykanów uprzedniego porozumienia Lobo pewną konsekwencją działań amerykańskich i niestety doprowadziło nas do sytuacji, które dzisiaj ile jest mówiąc wprost technologicznie, więc owo, jeżeli chodzi np. zasób materiałów rozszczepialnych zdecydowanie bardziej zaawansowany był jeszcze do 20152016, dlatego że w momencie, kiedy wypowiedział, kiedy tam budowę porozumienie zostało wypowiedź za wypowiedziane jak przestał obowiązywać, a strona irańska mówiąc kolokwialnie znowu też pedał gazu przyspieszyła, jeżeli chodzi z programu reaktywowała znaczną część swojej aktywności związane m.in. co jest szczególnie te cele z punktu widzenia bezpieczeństwa Międzynarodowego właśnie program wzbogacane modelu, a także przytoczyła kilka klubów to znaczy zaczęła wzbogacać uran powyżej progu 20% co jest bardzo dużym krokiem, zmierzając w kierunku wsi uzyskania tzw. wysoko wzbogaconego uranu przeznaczonego do celów wojskowych podczas Truck zazwyczaj oceniany jest na ponad 90%, ale w momencie, kiedy wiemy wiemy już dzisiaj dla zostaje rozwiązany agencję energii atomowej, że Jan posiada zasoby różnego typu różnym stanie jak skupienia i uranu 235 na poziomie 20 i 60% możemy być Fedu, że okres potrzebny do wzbogacenia dalszego tego rano poziom ponad 50% rząd dusz czy mówiąc wprost ile jest teraz bliżej uzyskania materiałów rozszczepialnych, które służą wprost tę budowę broni atomowej, czyli mówiąc szczerze jest bliżej uzyskania statusu państwa jądrowego i niż był dotyczy negocjacji, o których wspomniałam wydawało się jeszcze pewne kilka tygodni temu, że powoli zbliżają się do przywrócenia ogólne nasze bardzo dużym kościele proszę o tym pamiętać, że w tym momencie mówił zaś rolę pewne uproszczenia do przywrócenia statusu ante, czyli znowu do zamrożenia programu jądrowego strony irańskiej tak by uzyskać czas, a w przyszłości na definitywne rozwiązanie tej kwestii natomiast 1września wraz z odpowiedziami państwo na ostatnie propozycje Unii Europejskiej uwagi amerykańskiej okazało się, że pan, że rząd właściwie oczekuje dodatkowych gwarancji, a jego odpowiedź została tak skonstruowana, że mamy też bardzo szybko uznała że, że Iran nie jest w tej chwili zainteresowany uzyskaniem tego porozumienia i że Iran cofnął się w tym zmierzeniu 4 skorzystałaby z cytatu jednak ZSL amerykański, jeżeli chodzi o możliwość podpisanego porozumienia w najbliższym czasie już w tej chwili nie wiemy w jakim miejscu jesteśmy wydaje się, że negocjacje rzeczywiście mocno już stosunkowo martwym punkcie, dlatego że żądanie jest notowana później wysłuchane przez negocjatorów irański skupiały się m.in. zaraz za siebie przez 1 oglądać, a stronie gdańskiej co do możliwości wycofania amerykańskiego porozumienia, gdy w naszych władz, a z następnych wyborach stany Zjednoczone staną Republikanie Stali na czele na czele amerykańskiej administracji pan Marian, jakby użyła argumentu, że nie zdecyduje się na porozumienie, które nie będzie miał pewności, że następnie organ administracji po prostu przez niego niewysoki tak to wygląda no taki i rozumiemy, że jest to sensowne sensowne sposób patrzenia na to no bo rozumie, że jeżeli chcemy podpisać umowę, która ma obowiązywać przez wiele lat ma służyć przez wiele lat no to, więc strona, która co potencjalnie co 4 lata zmienia zdanie no jest taką stronę, która wprowadza pewien chaos i dysonans do celu, który chcemy osiągnąć, jednakże innego Zatorze i obserwatorzy coraz częściej myślą o tym, że pomimo tego, że niektóre z tych żądań próśb czy argumentów są całkowicie w logiczne to jednak już cała rzecz wydaje się grą na czas no bo tak jak pan wspomniał Iran jest dużo dalej niż był kilka lat temu na tej ścieżce, aby stać się mocarstwem nuklearnym, a więc im więcej czasu upłynie pomiędzy podpisaniem jakiegoś porozumienia tym lepiej dla Iranu dla osiągnięcia tego statusu no proszę pamiętać, że oczywiście samo podpisanie ewentualnego podpisania upoważnienia do czego pełnej implementacji też minął jakiś czas proszę pamiętać, że tak może taka interpretacja z protestami Rosji w pełni możliwe, dlatego że wydaje się w tym momencie, że Iran to bierze pod uwagę tzw. opcję atomową oczywiście pamiętajmy, że w tej chwili nie ma takiej oficjalnej woli walki strona gdańskiej przez te kilkanaście w tej chwili 20 negocjacje od początku dwudziestego pierwszy 2 kobiety sprawa irańskiego programu jądrowego znalazła się na pokazie z rozważań społeczności za negocjacje, ale być Iran nigdy nie sformułował takiego stanowiska, które wskazywałby Wola posiadania broni jądrowej jako jedni pamiętają, że ile strony taka koalicyjnej, z jaką państwo atomowe należąca do zasady nie ma prawa prowadzić badań nad technologią jądrową w celach innych niż cywilny no tak to wygląda IR są jeszcze tutaj jest istotne istotne jest to, że w ramach tam Jański ich oczekiwań związanych, jakby z finalizacją tego drugiego oczywiście pozostałym porozumieniem Iranu wywoła presję na stronę amerykańską na uczestników negocjacji, wskazując na potrzebę zamknięcia śledztwa dochodzenia prowadzonego czytamy za agencjami wiadomo co do aktywności nielegalnych czy też nie wyjaśnionych aktywności na irański wprowadzony wiele lat temu w ośrodkach, gdzie teoretycznej powinna być materiałów postrzeganych jako taki czy też Chinach czy też w ogóle uran materiał rozszczepialny tor to trochę nieprecyzyjne określenie w tym momencie ta, które to aktywności mogą wskazywać i takie informacje przewijała się już lata oczywiście ona dosyć charakter raz regulacje w 2 aż trudno jest to bardzo precyzyjnej twarde dowody, które aktywności nową wskazywać na to, że Jan prowadził działania mające na celu przygotowanie nuklearny chodów wędrowny jeden z tych ośrodków, które się międzynarodowa agencja legionowych zajmowała interesuję z 11 ośrodków miał być prowadzony klub pracy na plażę, że urządzenie wybuchowe, czyli mówiąc wprost nad ładunkiem inwazyjnym miał służyć właśnie do przygotowania funkcję owej, więc tutaj jest kilka takich poszlak czy też elementów, które wskazywały jednak na to, że opcja jądrowa wojskowa jest jak na stole na stole w Teheranie i jest także dla pod uwagę proszę prawda spożyć także z drugiej strony oczywiście i może w swojej retoryce wspierać tę argumentację, który widzieliśmy w czasie to znaczy wskazywać, że niepewność co amerykańskie czy też brak wiarygodności na każdy znikający jest z nie otrzymają było ustalenie poprzednio mogę to powoduje poważne perturbacje polityczne ekonomiczne i gospodarcze dla ram pamiętajmy, że poprzednia porozumienie jądrowe, które z takim sukcesem straży do, które nazwał sukcesem barak mała wynika m.in. z tego, że udało się staną 2 rzeczy po pierwsze nie dało się inaczej nie doprowadzono tu na gdańskiej do zubożenia naszych do ogłoszenia irańskich władz by zrzekła się programu rządowego to jest bardzo ważny program z punktu widzenia, a tak dobrze godnościowe Soliński, a drugi tak bardzo poważnych kłopotach gospodarczych i właściwie musiał za wszelką cenę co jest w tamtym czasie stąd spod sankcji, które powodowały, bo proces chce to powrócimy po informacjach informacje o 1120 pan dr Łukasz Olek jest państwa gość w ścianę jak pan dr Łukasz Tolak ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego z Instytutu stosunków międzynarodowych i zrównoważonego rozwoju Collegium Civitas tłumaczy zawiłości negocjacji pomiędzy Iranem, a innymi i państwami tek tu rury to Iran może czuć wkrótce dołączyć do państw, które posiadają broń jądrową i jeżeli tak, żeby stało panie doktorze to co właściwie oznacza dla regionu co to oznacza dla układu sił na świecie nam tutaj wieszczy pan czy też odmalowuje pan bardzo taką ponurą widzę przynajmniej wizji, która pociąga za sobą ogromną dawkę niepewności w po pierwsze, oczywiście tak jak państwo zapewne pamiętacie te porozumienie, które zostały zawarte wcześniej wywołał ostrą reakcję ze strony Izraela Arabii Saudyjskiej czy dług krajów, które pozostają najbardziej takim twardym intensywnym konflikcie politycznym ze stroną irańską, dlatego że oba kraje były zdecydowanie przeciw Iran sensu w pierwszym momencie gdyby, zakładając w tej chwili bardzo spekulacyjnie, że Iran uzyskałby tę wolność jądrową i dla potwierdzenia de facto jest państwem jądrowym przeprowadzi jakiś test jądrowy, który udowadniał tak jak np. Pakistan Indie od końca dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku to nie powoduje od razu, że Iran staje się mocarstwem jądrowym taki jak jak właśnie wspomniana duża jak kraje Azji Południowej czy nawet Izrael, który jest Arsenał jądrowy posiada jak najbardziej, ale to powoduje zmianę bardzo poważną głęboką zmianę polityczną w basenie samego sami taki Polski oczywiście i stawia Iran mniej więcej statusie też podnosi i gdańskiej status jako kraju na arenie międzynarodowej do do statusu podobnego troszeczkę do tego, jaki mieliśmy do czynienia już 2001. wieku w przypadku kolei północ, dlatego że posiadanie 12 głowic niewielkiego bardzo arsenału przez Iran nie znaczyłoby oczywiście, że Iran pójdzie od razu miejsca na wojnę jądrową z Izraelem tak jak wskazywała często retoryka polityczna i irańskich elit przez ostatnie kilkanaście lat Rey żali, jakby podstawą najważniejszym przeciwnikiem Iranu, ale immunitet wał, aby na pewno dramatycznie zmniejsza ilość opcji, jeżeli chodzi o społeczność międzynarodową stosunku do Iranu to jest ten sam schemat, który mógłby, po który pojawił się w przypadku Korei północnej Korea Północna zyskają sławę zacofanym biednym wniosła broń jądrową w związku z powyższym jest wielkim bólem głowy dla społeczności międzynarodowej drogi problem to jest oczywiście przyspieszono bardzo głęboka erozja tego należy spodziewać jednak system zapobiegania proliferacji broni jądrowej na całym bliskim Wschodzie, dlatego że jest kilka państw arabskich, które od razu otrzymał bardzo poważny sygnał czy też bardzo zwiększyła się motywacja w zakresie poszukiwania własnego arsenału jądrowego co oczywiście jest bardzo niedobrym komunikatem dla całej społeczności międzynarodowej, bo to oznacza wyścig zbrojeń to zwiększa ilość podmiotów, które mogą próbować wejść przelania takiej broni, a w związku z powyższym no mamy tutaj do czynienia z bardzo głębokim kryzysem całego tego systemu, które i tak od lat jest mocno krytykowany za swoją nieskuteczność przynajmniej za swój brak realnych postępów w zakresie ograniczania zbrojeń jądrowych no to oczywiście dochodzi do tego cały cały cała reszta dalszych konsekwencji, dlatego że no to wzmacnia bardzo poważnie siła polityczna Iranu i na nie bliskiego Wschodu, stawiając go o statusie mocarstwa jądrowego jednocześnie Regionalnego mocarstwa na co wiele krajów wspomnianych przede wszystkim przeze mnie wcześniej, a zdecydowanie się nie zgodził w tej chwili jesteś tak proszę pamiętać o 1 zasadniczej rzeczy, że amerykański negocjacji do zespołu znaczy to wspólnocie ze społecznością międzynarodową szczególnie z państwami Unii Europejskiej, które są prowadzone oczywiście federacja rosyjska też bierze w nich udział, a które są prowadzone z Iranem to pewnego rodzaju gwarancja strony amerykańskiej w stosunku do Izraela Arabii Saudyjskiej, że te kraje, jakby nogą dyktator amerykańska administracja robi wszystko, żeby Iran broni jądrowej nie posiada i to słychać w wypowiedziach amerykańskich polityków słychać wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, który wskazuje, że oczywiście Iran jest krajem bardzo trudnych negocjacjach UE i jest strasznym problemem politycznym z punktu widzenia amerykańskiej administracji, ale dużo gorszego by Iran, które posiadały dają w ramach związku z powyższym posiadanie przez Iran broni jądrowej oczywiście to jest na razie czysta spekulacja i mamy nadzieję, że do tego nie dość, że no skomplikował bardzo poważnie sytuacja tylko samego Izraela, ale w ogóle całego bliskiego Wschodu, a proszę pamiętać, że już w tej chwili mamy całą o całe spektrum wyzwań i konfliktów międzynarodowych, które bardzo mocno komplikują sytuację gospodarczą polityczną właściwy w skali globalnej, bo tak tak trzeba popatrzeć natomiast to czym mamy do czynienia w tej chwili to nie jest jeszcze sytuacja, w której Iran broniącą posiada te ilości materiałów rozszczepialnych uranu 235, które Iran wzbogacił powyżej progu 20% teoretycznie dłuższej persona czy w perspektywie jego dalszego wzbogacenia tej tego Iran tego uranu mogłyby dać możliwość budowania 12 może 3 głowic jądrowych też zależy trochę od tego jakie uzyskałby efekty, jeżeli chodzi właśnie zgłaszamy całą konstrukcję wyrafinowanie głowic jądrowych jako takich oczywiście ten materiał się zwiększa, dlatego że każdy następny raport znad agencji energii atomowej, który jest w tej chwili nikt udostępniany opinii publicznej jak są zmiany opinii publicznej pokazują, że to całe poszedł w większym wiemy na pewno, że Iran rozpoczął wprowadzanie wirówek nowej generacji czy też nowszej generacji, które są bardziej wyrafinowane lepiej nadają się do wzbogacania uranu, a do tych poziomów 90% i tego typu instalacje wymagają już tak ogromnych nakładów finansowych i przemysłowych jak w przypadku wzbogacania nisko euro nisko wzbogaconego uranu, który w, które po prostu wymaga niezwykle rozbudowanych instalacji przemysłowych po prostu mniejsza ilość materiału i charakterystyki tego tego izotopu powodują, że czasu między wzbogaceniem odpowiedzmy 203060% 90% zdecydowanie krótszej wymaga mniejszej mniejszej ilości nakładów to jest o tyle z naszego punktu widzenia niebezpieczne, że oczywiście czym dla mnie dzisiaj tej granicy ten coraz mniej jesteśmy w stanie udowodnić, że takie działania są prowadzone w związku z tym pewne działania można ukrywać w związku z powyższym na istnieje ryzyko, że w pewnym momencie Iran po prostu tak jak Korea Północna swego czasu wskaże, że jest państw nuklearnych wypowie zapewne powiedziałby na zapewne na początek swoje członkostwo we frak w traktacie PIT-y ci apotem prawdopodobnie próbowałby przebywać taką próbę jądrową co znaczy, że to zrobi sam status kraju, w którym potencjalnie może osiadać broń jądrową jest do pewnego stopnia dla Irańczyków wygodne, a to co musiał także brać pod uwagę oczywiście sankcje międzynarodowe, które już w tej chwili jak z amerykańskich sankcji, które są na nich nałożone, które powodują oczywiście pewnego poważne konsekwencje o charakterze o charakterze gospodarczym proszę też pamiętać jeszcze 1 rzecz oczywiście jest to, o czym mówimy od kilkunastu dobrych lat to znaczy oczywiście na stole jest także aukcja tzw uderzenia wyprzedzającego, który NATO, do których nawołuje Arabia Saudyjska przede wszystkim za oczywiście, w który parę razy już sygnalizowany jako możliwe rozwiązanie powstrzymania irańskiego programu jądrowego problem polega jednak proszę państwa na tym, że na obecnym etapie rozwoju irańskiego programu jądrowego i tej wiedzy, którą udało się już irańskim naukowcom pan specjalistą technikom uzyskać to nie byłoby takie proste jak w przypadku np. irackiego programu jądrowego, który został właśnie jest likwidowane 1 uderzeniem strony izraelskiej na początku lat osiemdziesiątych, kiedy zniszczone akta Rosji jak na południe od Bagdadu, dlatego że w Iranie mamy do czynienia z ogromnym kompleksem przemysłowym 100 to są dziesiątki obiektów, z których część oczywiście bezpośrednie jest używana do wzbogacania uranu jako takiego te obiekty mają często charakter bardzo wzmocnionych instalacji podziemnych, które wymaga ogromnych nakładów, a postęp wiedza już do pytań nie da się zniszczyć przy pomocy, bo mówiąc wprost to znaczy można zniszczyć infrastrukturę i opóźnić proces, o którym mowa już wspomnieliśmy wcześniej, czyli proces wzbogacania natomiast to znaczenie mniej ni więcej tylko, że przy desperacji czy też absolutnej determinacji Teheranu no ten proces może być odtwarzany, więc to jest czynnik ewentualnie troszeczkę z o opóźniający całe całą sekwencję zdarzeń natomiast definitywnie nie nie powstrzyma tutaj porozumienie jądrowe byłoby absolutnie najważniejsza osiągnięcie, jakim dałoby się w tej chwili uzyskać przy czym oczywiście mimo tego świadomość, że znowu, o ile nie jest w tej chwili tak takiej pozycji, żeby zdecydował się na całkowite przekraczanie pewnych przerwanie programu jądrowego tak jak np. robił Kaddafi swego czasu, lecz tylko wyłącznie na powstrzymanie się od dalszych działań i o to w tej chwili toczy się gra tak to w tej chwili wygląda w no rozumiem, że też nie jest za bardzo są dostępne jakieś inne narzędzia tylko dalsze negocjacje, licząc na to, że uda się wypracować porozumienie wprowadzić w życie i no i trzymać kciuki no tak to w tej chwili niestety wygląda proszę pamiętać o tym, że amerykańska decyzja z z 2018 roku podjęta przez pana prezydenta Donalda Trumpa jest administrację opierała się na założeniu, które okazało się do końca prawdziwe czy też jak okazało się do końca realne osiągnięcia to znaczy na założeniu, że Iran rzucony sankcjami na kolana będzie musiał wrócić do stołu rokowań i będzie musiał się zdecydować na porozumienie jądrowe znacznie szerszym Arka też chodziło nie tylko powstrzymanie czy też zamrożenie i definitywne zamrożenie projektu programu wzbogacania uranu czy też produkcji budowy reaktorów jądrowych do produkcji plutonu, ale chodziło także Amerykanom 2 inne rzeczy to znaczy o włączenie definitywne włączenie do porozumienia także irańskiego programu rakietowego, który jest zagrożenia dla całego bliskiego Wschodu Jański technologia rakietowa jest rzeczywiście mocno rozwinięta właśnie wszystkie kraje bliskiego Wschodu łącznie z dużą częścią Europy znajdują się w zasięgu irańskich rakiet balistycznych w tej chwili to oczywiście są hity sterującej Donny i cały cała reszta tego sprzętu natomiast Amerykanie liczyli, że oprócz tego, że udaje się włączyć właśnie program rakietowy do jak opóźnia negocjacje czy też przedmiot negocjacji uda się też zmusić Amerykę Gdańsk administracji dodaje irańskich przywódców do tego by wycofali się zysków politycznych, jakby z działań prowadzonych na bliskim Wschodzie, które są bezpośrednie zagrożenie zarówno dla Izraela jak dla interesów amerykańskich na tym obszarze jak pokazały ostatnie 3 lata z różnych powodów determinacja strony Jański pandemia, a c całe spektrum różnych wydarzeń, które obserwowaliśmy przez ostatnie 3 lata te założenia amerykańskiej polityki zagranicznej zespół do Iranu okazały się nieprawdziwe czy też nieskuteczne znaczy Iran rzeczywiście został dotknięty sankcjami ale jakby nie udało się uzyskać żadnego postępu w tym zakresie natomiast jednocześnie tak jak wiedział następnie Iran, wykorzystując amerykański ruch po prostu przyspieszył swoje działania było logiczną konsekwencją sytuacji, w której ta tak o traktuje amerykańskie potraktował afrykański postępowanie jako wrogie tej chwili w Iranie najbardziej wydaje mi się taką ciekawą perspektywą czy też kuszącą perspektywą jest uzyskanie właśnie takiego statusu państwa, które już posiada broń jądrową nawet niepełny Arsenał działający takiej, że w przypadku innych siana jądrowych, ale który posiada broń jądrową w związku z tym zmienia się ustawić i to jest ryzyko, które niestety musimy jakimś tam w perspektywie brać pod uwagę, która stanowi, że po bardzo wizualnie, ale Saudyjską także bardzo bardzo panu dziękuję za wyjaśnienie kwestii państwa, którzy są zainteresowania sam do tygodnika The Economist, ale także do innych źródeł, ale też proszę sobie poszukać pan dr Łukasz Tolak ekspert do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu stosunków międzynarodowych i zrównoważonego rozwoju Collegium Civitas koordynator zespołu do spraw badań nad trolli racją broni masowego rażenia w ramach centrum badań nad terroryzmem Collegium Civitas opowiadał o negocjacjach pomiędzy Iranem, a Stanami między tymi Stanami Zjednoczonymi Unią europejską i Rosją informację o godzinie 1011. już 40 już kilka minut dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA