REKLAMA

"Fałsz, obłuda i kłamstwo" - Krzysztof Kwiatkowski o wydłużeniu kadencji samorządów

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-09-29 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:02 min.
Udostępnij:

Z senatorem Krzysztofem Kwiatkowskim rozmawiamy o przegłosowaniu w Sejmie dłuższej kadencji samorządowców. Ich kadencja ma się kończyć 30 kwietnia 2024 roku. W programie również o polskiej praworządności, a także zabezpieczeniu obiektów infrastruktury krytycznej w Polsce, które sprawdzał NIK w 2016 roku pod rządami naszego gościa. Pytamy również o pakt senacki.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na wywiad polityczny moim państwa pierwszy gość Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej były prezes NIK-u dodał były minister sprawiedliwości dzień dobry Panie Senatorze tam pani redaktor witam wszystkich radiosłuchaczy Radia TOK FM NATO mamy decyzję na razie Izby niższej Sejm przegłosował to co PiS chciał 230 głosów za kadencja samorządów została Rozwiń » przedłużona tak oczywiście władz lokalnych samorządach została przedłużona do 30kwietnia 2024 roku, a to oznacza, że wybory do władz lokalnych zostaną przeniesione na wiosnę 2024 roku i co pan na to cała opozycja była gremialnie przeciwna takiemu rozwiązaniu pani redaktor to jest w ogóle ciekawa sytuacja, że środowisko zawodowe w tym wypadku trzeba mówić oczywiście konkretnie posłowie PiS-u ale, którzy reprezentują grupę, która w badaniach zaufania opinii publicznej jest badana jako politycy mająca kilku procentowe zaufanie podkreśla kilkuprocentowe wyższe zdecydowanie mają gospodynie domowe, które w tym miejscu ciepło pozdrawiam za pracę, którą my nie wykonują zmieniają kadencje samorządowcom, którzy ze wszystkich władz publicznych w Polsce czeszą się najwyższym zaufaniem jako ci, którzy rozwiązują konkretne problemy ludzi i dzisiaj ta analiza wbrew pora rządom przedłuża nie przedłuża kadencję ja słucham polityka mówi uraz samorządom wczoraj Paweł Szefernaker mówił jestem przekonany, że większy samorządowców jest zatem rozwiązaniem jednak tor ja czytałem stanowiska wszystkich dużych organizacji samorządowych wszystkie są przeciwne szefa związku miast polskich czy senatora Frankiewicza mam w Senacie wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiałem zresztą nie tylko z nim z wieloma samorządowcami nie mam kontakt nie tylko w województwie mnie do państwa z obrad komisji samorządu terytorialnego Marek Wójcik ze związku miast polskich się z nim na ten temat rozmawiał ze złamaniem zasady konstytucyjnej kadencyjność dzisiaj na ten temat rozmawialiśmy najzabawniejsze jest, że politycy PiS-u powołują się na Trybunał Konstytucyjny ja mam ten wyrok wraz z uzasadnieniem widzę oni przeczytali tylko wyrok sentencję 23 zdania przerosło ich już przeczytanie uzasadnienia i w tym uzasadnieniu jest precyzyjnie stwierdzone jakieś 3 warunki trzeba spełnić, żeby ewentualnie przesunąć termin wyborów samorządowych nie spełnili żadnego pierwszy warunek pozwala osiągnąć zamierzony skutek skutkiem, który oni uzasadniają to zmianę jest, żeby nie było kolizji wyborczej, a co robią wybory samorządowe od wyborów parlamentarnych mogą się różnić aż 6 tygodni, bo pierwszy termin samorządowych to 24września 2023 roku, a ostatnio parlamentarnych w pierwszej dekadzie listopada oni przesuwają wybory samorządowe bliżej wyborów do europarlamentu, które uwaga mają też pięcioletnią kadencję, czyli co robimy my wpadamy w ten tzw. kłopot, który oni rozwiązują blisko do siebie zbliżonych wyborów już na wieki wieków amen przesuwają bliżej wyborów idę euro pan Marek Wójcik przez Rusiec cytowany mówił, że kolejny taki zbieg wyborów samorządowych parlamentarnych zdarzył się dopiero 20 lat i to jest odpowiedź na pytanie czy to jest uczciwa argument czy nieuczciwe nie fałsz Budda i kłamstwa ze strony polityków PiS drugi warunek drugi warunek realizacja wartości konstytucyjnej, a tą wartością konstytucyjną jest ochrona kadencji i ochrona ustroju w dziewięćdziesiątym ósmym roku wprowadzono 2 nowe szczeble samorządu terytorialnego, a więc to było tym ustrojowym uzasadnienie nie jest ustrojowym uzasadnieniem informuje polityków PiS-u, że mimo wszystko dalej nie są ustrojem państwa to, że PiS może przegrać wybory samorządowe to nie znaczy, że podlegać ta porażka powinna ochronie konstytucyjnej i powinna być przesunięta w czasie i trzeci element regulacje muszą być proporcjonalne tu nie ma proporcjonalności, bo my w imię wartości zbiegu wyborów naruszamy demokratyczną zasadę pewności państwa prawa do konstytucyjnie wybranych organów nie ma żadnych wątpliwości, że to co próbują robić jest wbrew rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z lat dziewięćdziesiątych oczywiście nie zaskoczy pewno radiosłuchaczy domyślam się, że Julia Przyłębska przybocznym jest w stanie to linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego zmienić to nazwijmy rzecz po imieniu nie będzie to zmiana dla obywateli będzie to zmiana dla Prawa i Sprawiedliwości spraw publicznych dobra wspólnego nie ma w tym za grosz, a co będzie robiła senacka większość będą państwo poprawiać czy wetować rozmawiamy na ten temat rozmawiamy także, analizując wyniki sprzed kilkudziesięciu mniej minut te zmiany ordynacji przyjęto 230 głosami za, dlaczego to jest takie istotne nie przypadkiem mówię 230, bo mamy 2 rozwiązania w praktyce albo zrobić tzw. weto senackie albo wprowadzić poprawki do tej ustawy weto senackie czy odrzucenie projektu w całości oczywiście utrzymuje się wtedy, jeżeli go nie odrzuci Sejm Sejm odrzuca go większością bezwzględną, czyli 231 głosami za to by wskazywało na to, że musimy także poważnie rozważyć wariant czy nie wprowadzić weta drugi wariant to poprawki, nad którym już pracujemy tak jak mówiłem dzisiaj m.in. jestem po rozmowach z Markiem Wójcikiem też jeden z ekspertów od tych spraw związku miast Polski i stosowne poprawki też mamy przygotowane, które by realizowały te wartości konstytucyjne i w tej trudnej sytuacji proponowały jakieś rozwiązanie przepraszam, że teraz jeszcze nie mówię w całości, bo przed nami jeżelibyśmy szli szli formułę poprawek spotkanie tzw. rady koalicyjnej, czyli wszystkich klubów kół tworzących demokratyczną większość senacką, a ta maszyna przez 3 lata działała sprawnie nie chcielibyśmy, żeby w tak ważnej sprawie zdarza się, więc to zapytam taki wątek poboczny, ale mam wrażenie, że niezwykle istotne, bo ten projekt wydłużający kadencję samorządom to był projekt poselski jak wiemy zarządów prawa sprawiedliwości mamy do czynienia z całym mnóstwem projektów poselskich, bo na nie wymagają opiniowania uzgodnień konsultacji tymczasem do 30września tego roku Polska zobowiązała się w ramach Cup po do naprawienia tego stanu rzeczy to bowiem z kamieni milowych, żeby było mniej takich projektów, żeby one były tylko w ekstraordynaryjnym sytuacja już jednak rządzący uwzględnia konsultacje społeczne i co nic pani doktor uśmiecham się, bo dotknęła pani kluczowej rzecz bardzo duża część legislacji, a jeżeli weźmiemy tzw. projekty trudne politycznie rozszerzające poza demokratyczne procedury władztwo PiS-u 90% z nich idzie jako projektem nie projekty poselskie i co się okazuje okazuje się, że Sejm większość pisowska wstrzymuje projekty senackie w tej kadencji około 100 inicjatyw ustawodawczych, zanim zostaną przyjęte są przez konsumenta vany całą ścieżką parlamentarną mówiąc m.in. uzasadniając że np. te projekty nie były konsultowane podam przykład był taki projekt o niekaraniu ochotników Polaków biorących udział w wojnie w Ukrainie ja dostałem pismo Pani Marszałek Witek, która napisała ona musi skonsultować projekt co do zgodności tych przepisów z prawem unijnym skorzy prawo karne jest wyłączną domeną państw narodowych osiąść i płakać gang Olsena banda nieudaczników siedzi nawet na podpis marszałka Sejmu nie jest w stanie przygotować przynajmniej jakiś sprytnej trzymającej się kupy odpowiedzi, nosząc nad tym śmiać się do mnie rozpruł oczywiście tak jest w tym przypadku to była kolejna próba oszustwa komisji europejskiej nie zrealizowano innych kamieni milowych tych kluczowych nie zrealizowano także tego, że ustawodawstwo w Polsce będzie traktowany poważnie, czyli że będziemy konsultować mnie projekty jako projekty rządowe, które idą w specjalnej ścieżce, ale co mówimy tu bym powiedział tylko o tej sytuacji jak premier Morawiecki miał pretensje do Senatu, że Senat wykorzystuje swój krótki 30 dniowy termin do czego do tego, żeby konsultować projekty, bo tak zachód na organizmy ludzi trujemy poważnie tylko w tej kadencji Senat komisja w tej pracami kieruje, do której często trafiają największe projekty też rządowe i mnie poselskie miała 300 posiedzeń często były to posiedzenia, które trwały takie przypadki też mieliśmy po kilkanaście godzin dlaczego, bo zapraszamy wszystkich tych, którzy strony społecznej organizacji organizacje pracodawców organizacje pracowników, żeby skonsultować realnie projekt, bo dzisiaj nie ma takiej pracy w sejmie boleję nad tym, bo dzisiaj można powiedzieć, że parlament ma 1 izbę to jest Senat, w której się poważnie pracuje nad projektami ustaw zmienimy temat, choć oczywiście będziemy pozostawać w gestii pańskich kompetencji noc nie dali Nord Stream 2 eksplozje wycieki już nie 3 tylko dzisiejszego poranka wiemy, że 4 no oczywiście obawy Unii Europejskiej swoją infrastrukturę krytyczną, a ja chciałabym wrócić do kontroli przeprowadzonej w 2016 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli, więc pan będzie miał wiedzę jako były prezes NIK-u, która miała na celu sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej w naszym państwie co się okazało pan redaktor tam było kluczowych 7 wniosków niestety mam obawy, że nie zrealizowano nie w pełni żadnego z nich ogólna ogólny wniosek z kontroli mówił, że niestety obiekty infrastruktury krytycznej w Polsce są słabo zabezpieczone i niezabezpieczonych w szczególności akty sabotażu rzeczywiście w tym tygodniu jesteśmy w innej rzeczywistości ja nie rozstrzygam nawet w tym momencie, kto dokonał tego zapachu ma, chociaż zamachu, chociaż nie mam żadnej wątpliwości, że Rosja nie na tym na tym korzystają za to wiem jedno weszliśmy w nową rzeczywistość czy dzisiaj już ataki na infrastrukturę krytyczną w dowolnym miejscu szczególnie w Europie to może być standard działań hybrydowych militarnych, jakbyśmy nie nazywali i my wtedy było to 2016 roku ja sam kierowałem ten raport wraz z wnioskami do rządu Prawa i Sprawiedliwości wskazaliśmy nie ma fizycznej ochrony kluczowych mnie obiektów nie są one zabezpieczone przed wejściem osób nieuprawnionych nawet w wielu miejscach nie było monitoringu wizyjnego my mówimy o elektrowniach ujęciach wody nie wiele z tych obiektów nie spełniało norm bezpieczeństwa w zakresie kontroli dostępu zabezpieczenia bram wjazdowych nawet zabezpieczenia przed wtargnięciem mówimy o różnych form zabezpieczenia ciężarówki wypełnionej materiałami nie wybuch owymi no powiedział w części obiektów, jeżeli na kluczowych obiektach infrastruktury krytycznej korzystamy z firm ochroniarskich, gdzie średnia wieku tych ochroniarzy była 70 plus to muszę powiedzieć, że dla nich pełnienie służby w okresie nocnym jest wyzwaniem czysto fizycznym już powiem to oczywiście w takiej lekko żartobliwej mnie formie we wszystkich skontrolowanych podmiotach powtórzę we wszystkich skontrolowanych podmiotach nie wyodrębniono tego kluczowego ze względu na przestrzeganie zasad infrastruktury krytycznej personelu co znaczy, że cały personel miał dostęp do kluczowych miejsc to w tej elektrowni czy to w miejscu ujęcia wody o jakim zabezpieczeniu mówimy jak pracownik, który został wcześniej miesiąc wcześniej przyjęty ma dostęp do tych miejsc, które np. możemy zanieczyścić ujęcie wody czy wrzucić coś do ciągu technologicznego, który dostarcza paliwo do pieca z tego regionu mówi wynika Panie Senatorze strach się bać czy i ja się publicznie pytam co rząd zrobił z wnioskami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, jakie procedury te przyjęto w zakresie zabezpieczenia obiektów infrastruktury krytycznej bardzo ładnie słyszałem kilka dni temu jak przed warci Baltic Pipe premier Morawiecki mówił Polak jest mądry teraz przed szkodą ten gazociąg o tym świadczy to ja pytam czy Polak mądry przed szkodą w zakresie zabezpieczenia obiektów infrastruktury związek z Baltic park to jest też pytanie, bo jak pokazał Nord Stream 2 stosunkowo łatwo uszkodzić nie infrastrukturę podwodną przesyłową, więc tak uważam, że Baltic Pipe powinien być monitorowany m.in. przez służbę przez służby polskie na całym odcinku morza Bałtyckiego widzimy różne możliwości teraz nie tylko statki, ale także możliwość nadzoru satelitarnego innego oczywiście ona jest trudniejsza niż się na lodzie, bo mamy także okręty podwodne, ale chciałby mieć przekonanie, że przynajmniej podejmuje jakieś działania, żeby w tym zakresie poziom bezpieczeństwa uległ zwiększeniu to jeszcze kwestia partyjną politycznej jak to idą prace nad paktem senackim, bo to jest ten obszar, gdzie jest zgoda partii opozycyjnych, że trzeba pakt senacki powtórzyć w wyborcy nam nie wybaczyli, gdybyśmy zepsuli to co dobrze działa mija 3 lata nie w Senacie ta demokratyczna większość funkcjonuje dobrze prawda jest taka, że przecież wielu senatorów także, bo poddawanych różnym formom nacisków kuszenia prób rozmontowania tej większości senackiej szczególnie w pierwszej kadencji były intensywne stąd pierwsza decyzja robót w pierwszym roku tak stąd decyzja, która była na samym początku liderów tak doceniamy to co zrobili obecni senatorowie ci mogą kandydować niejako w formule pierwszeństwa kilku senatorów już zadeklarował wstępnie, więc nie będę uprzedzał, że bardziej są zainteresowani startem do Sejmu kilku także z uwagi na wiek mówi, że w ogóle rozważa czy będzie kandydować później mamy oczywiście kolejne okręgi mama analizy każdego okręgu senackiego z absolutnym przekonaniem powiem, że demokratyczna większość będzie miał w przyszłym w Senacie 60 okręgów plus, więc musimy jeszcze wybrać dobrych kandydatów do tych okręgów istnieje prawie, że pewność, a na pewno prawdopodobieństwo przy ciężkiej pracy, bo Sejm jesteśmy zwolnieni, że wyborcy to przedstawicielom opozycji po powierza pełnienie tego mandatu i dzisiaj w sposób szczególny oczywiście ta uwaga liderów ze zwrócona jest na te okręgi, gdzie dzisiaj nie ma senatorów opozycji, bo trzeba dobrze dobrać kandydatów pod specyfikę okręgów niektóre miejskie niektóre są wiejskie trzeba umiejętnie wybrać kandydata, który z naturalnych względów będzie wiarygodny dla danego środowiska Krzysztof Kwiatkowski senator niezależny przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej były prezes NIK-u były minister sprawiedliwości Panie Senatorze bardzo dziękuję raz dziękuję państwu państwa zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA