REKLAMA

Jak skutecznie przekazać spadek? Oto najważniejsze zasady sporządzania testamentu

Audycja internetowa tokfm.pl
Data emisji:
2022-10-03 06:40
Czas trwania:
14:41 min.
Udostępnij:

Czym jest testament i dlaczego warto go sporządzić? Mecenas Luiza Kwaśnicka z Kancelarii Radców Prawnych Grabowski i Wspólnicy w kolejnym odcinku podcastu "Ponadczasowi" wyjaśnia najważniejsze zasady sporządzania oświadczenia woli spisywanego na wypadek śmierci. Z rozmowy dowiemy się także, czym jest zachowek i komu przysługuje oraz poznamy różnicę między odrzuceniem a zrzeczeniem się spadku. Rozwiń »

Sponsorem podcastu jest UNICEF Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na audycję zaprasza UNICEF Polska dzień dobry dzisiaj porozmawiamy generalnie o testamentach, dlaczego warto je sporządzać, dlaczego warto o nich pamiętać i czym jest testament, a naszym gościem jest pani mecenas Luiza Kwaśniewska z kancelarii radców prawnych Grabowski i wspólnicy czy dobry dzień dobry państwu pani mecenas na początek może takie proste wręcz szkolne pytanie czym jest testament testament History rządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci czy jest Rozwiń » oświadczenie woli obejmujące rozporządzanie spadkiem na wypadek śmierci tutaj końcówka na wypadek śmierci ma najistotniejsze znaczenie niż testament bowiem wywołuje skutek dopiero z chwilą śmierci testatora i inaczej niż ma to miejsce np. w przypadku umowy darowizny, które co do zasady wywołują skutek z chwilą ich poparcie, jakiego należy pamiętać, że co piszemy w testamencie, gdzie się dopiero wskutek to co przekażemy też momencie zostanie przekazane naszej świadczą dopiero z chwilą otwarcia spadku ponad, czyli z chwilą naszej śmierci, jakie są zasady takie najistotniejsze zasady co jest najważniejsze przy spisywaniu testamentu pierwsze to słowo, iż testament może zawierać rozrządzenie tylko 1 kontestatorów 1 spadkodawcy czy to oznacza, że nie można sporządzać testamentu wspólny, czyli np. małżonkowi chociażby obowiązywał ustrój wspólności ustawowej nie mogą w świetle prawa polskiego sporządzić 1 wspólnego testamentu, czyli że wspólnie przekazują dzieciom co to muszą każdy z nich mówi ci sporządzić wpisać odrębne testem czy danej testament może zostać ściany tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawne, czyli nie może to być małoletni i ubezwłasnowolniony dalej testament nie może być pisany przez przedstawiciela ani pełnomocnika, czyli rodzic nie może pisać w imieniu dziecka dalej nie może pełnomocnik w imieniu starszej osoby trzeba go sporządzić osobiści też tam może zawierać rozrządzenia nie tylko w postaci powołania spadkobiercy także, że powołuję do spadku Jana Kowalskiego, ale także inne postanowienia typu tablice edukacyjne podstawienie ustanowienie wykonawcy testamentowego itd. i jeszcze taka stopnia element ważny tu przy spisywaniu testamentu pierwszy pamiętać o PIT systemem w każdym czasie można zmienić odwołać wielokrotnie bowiem zdarza się także zmieniają się okoliczności towarzyszące pisaniu testamentu różne sytuacje życiowe na różnym etapie życia jesteśmy różnych moment tak chociażby ostatnio pandemia wojna, a więc ten testament można wielokrotnie zmieniać wielokrotnie odwoływać, czyli nawet raz piszemy naszą wolę nie znaczy, że ona już jest tak duży dok tak musimy zmienić odwołać, a po co w ogóle mamy spisywać testament, dlaczego jest tak ważne dziedziczenie ustawowe jak przewiduje prawo Polski nie zawsze urzeczywistnia wolę spadkodawcy chociażby krąg spadkobierców ustawowych, iż ograniczony do najbliższej rodziny czy są to małżonek wstępni rodzice rodzeństwo zstępni rodzeństwa dziadkowie zstępni dziadków dzieci małżonka, gdy brakuje czy krewnych szczególnym w Szczawnie i nie został sporządzony testament cały majątek w świetle prawa polskiego dziedziczy gmina lub skarb państwa przypadku zaś sporządzenie testamentu spadek można przekazać osobie spoza kręgu najbliższej rodzinę można przekazać konia szkód konkubentowi, czego nie przewiduje dziedziczenie ustawowe można przekazać osobie, która pomagała nam za życia można przekazać organizacjom społecznym pierwszy kończy ulicę, jeżeli chcemy pomóc biednym dzieciom w ten sposób, ratując życie wielu biednych dzieci, czego nie może zrobić w przypadku dziedziczenia ustawowego i ręczna w przypadku dziedziczenia ustawowe, jaką spadkobierca dziedziczy ogół praw i obowiązków zmarła jako bez wyszczególnienia poszczególnych przedmiotów co komu ma przy aż takim jest w przypadku testamentu spadkodawca może dokonać rozrządzenia postaci tzw. zapisów windykacyjny jako politycznie na tym, że określone składniki majątkowe, które są wprost wskazane w kodeksie cywilny takie jak co jeszcze windykacyjny na gaz z chwilą śmierci testator i opozycja tego zapisobiercy windykacyjnego jest zbliżona do pozycji spadkobiercy należy je tutaj pamiętać, że przedmiotem tego zapisu windykacyjnego mogą być tylko określone składniki w kodeksie cywilnym wśród nich można wymienić przykładem nieruchomość można wymienić obraz o cechach indywidualnych udziały akcje w spółkach i takich jak psu pierwszy windykacyjny w chwili śmierci testatora nie będzie już musiał występować z roszczeniem do spadkobierców o przeniesienie na niego np. dział nieruchomości tylko z chwilą otwarcia spadku nabywa przedmiot tego zapisu w testamencie można również stanowić zapisy zwykłe, który charakteryzuje się tym, że Kierz statut zobowiązuje spadkobiercę, gdyż spełnienie określonego oświadczenie majątkowego na rzecz oznaczonej osoby mówiąc w skrócie czym różni ten zapis zwykły wcześniej omówionego przeze mnie zapisu windykacyjnego taki zapis bierzcie tego zapisu zwykłego nie biega jako przedmiotu świadczenia z chwilą śmierci testatora, a musi wystąpić z roszczeniem wobec spadkobierców wdzięku jest najistotniejsza różnić wszystkim, czego nie przewiduje ustawa można również zastosować instytucję podstawienie czy powołać spadkobiercę naszej kadry, gdyby pierwszy skazany przez nich spać po pierwsze, niszczą kim dziedziczyć np. czym pierwszy odrzucił spadek albo arbitrzy często, którym mógł wskazać innego, który wejdzie w miejsce tylko pierwsze ponadto w testamencie można ustanowić wykonawczy sztywnej, jaką można ustanowić leczenie, czyli obowiązek oznaczonego działania nie przyjąć nikogo wierzycielem musi również czy jest coraz tutaj częściej można spotkać w praktyce w przypadku, gdy chcemy przekazać część majątku małoletnie i tych testamencie możemy wyłączyć zasięg majątkiem nabytym w testamencie przez rodziców wskazać inną osobę, która będzie miała zarządzać tym majątkiem przekazanym w tym testamencie na rzecz małoletniego i inna istotna różnica pomiędzy dziedziczeniem ustawowym, a testament to on to, iż w przypadku dziedziczenia ustawę z rzeką, gdyż kilku spadkobierców każdy z nich dziedziczy określonym w ustawie o udział przykładowo spadkodawca pozostawił osobie 2 synów żonę to w przypadku, kiedy sporządzi testamentu i będziemy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym i dziedziczyć będą wszyscy po 13 części niż w testamencie i paczkę dawca może dowolnie określić wysokość udziału, jaka ma przypaść i tylko poszczególnym spadkobiercom, czyli liści przykładzie tutaj analizowanym może postanowić, że jeden z synów na pensję spadek z 10202. w 14 na 1 karty i tutaj dowolność określenia tego udziału spadkowego czy jeszcze jest takiego szczytnego różnice w przypadku dziedziczenia ustawowego i testamentowego i warto pamiętać, iż w przypadku spisania testamentu niejednokrotnie pozwala to chce oszczędzić części koszty, jakie są związane z działu spadku oczywiście w 12 wypadku tutaj się zaznaczyć w przypadku zarówno dziedziczenia testamentowego jak ustawowego musimy wystąpić albo do sądu albo notariusza jak nie ma sporu o stwierdzenie nabycia spadku są jednymi drugim wypadku tu niczego nikt nie zmieni natomiast, jeżeli mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym tak jak mówiłam jest tutaj nabyć udział całego majątku nie ma dysponowania poszczególnymi przedmiotami może być taka sytuacja, że spowoduje to np. paraliż w spółce, jeżeli przedmiotem dziedziczenia musiały kilka osób dojdzie do dziedziczenia już ostatnie sobie mówi liczne i będzie paraliż w spółce konflikt i trzeba będzie dokonać działu spadku, który jest też czasochłonne związane są z tym koszty potrzeb tego dokonać albo przed notariuszem albo sądową natomiast w przypadku spisania testamentu, gdzie statku dawca rozporządzić poszczególnymi przedmiotami rzecz poszczególnych osób pozwoli nam zaoszczędzić czas i koszty związane z przeprowadzeniem działu spadku, niemniej jednak, więc tutaj o różnicach pomiędzy dziedziczeniem ustawowym artysta emerytowani należy pamiętać mieć tę głowę, że wszystkich spisanie testamentu nie można zapomnieć, iż prawo polskie zapewnia ochronę osób najbliższych w postaci tzw. zachowku zachowek jest to roszczenie, które szykuje osobną szczególnym w ustawie kodeksie cywilnym 10 wstępnie małżonek rodzice, jeżeli nie otrzymali tylko zachowku w postaci powołania do spadku czy darowiznę czy zapisu windykacyjnego mają oni roszczenie o zachowek roszczenia o świadczenie pieniężne wobec albo spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych albo obdarowanych i muszę powiedzieć coraz częściej w swojej praktyce zawodowej spotykam się z postępowaniami sądowymi tutaj reprezentuje w postępowaniach zachować, mimo że często dzieje się to w obrębie rodziny to jednak osoby, które nie otrzymały statku czy darowiźnie dochodzą wobec drugiego członka rodziny tego zachowku a jaka jest wielkości raczej, jaka jest, jaka powinna być wartość zachowku też gości czy jest to małoletni niezdolny do pracy to 23 tylko osoby czy normalna osoba tych zależności od ich udział 23 lub 1 Kruka tylko co by nabył, gdyby dzieci czy ustawą należy pamiętać, że każda osoba silna każdy stan prawny i faktyczny jest inny za każdym człowiekiem stoi inna historia dlatego warto przy oficjalnie testamentu skonsultować z prawnikiem, który wskaże możliwe rozwiązania prawne zadba o prawidłowość sporządzenia testamentu i przede wszystkim wskaże skutki konsekwencje ewentualnych postanowień testamentowych na koniec pani mecenas chciałem zapytać czy istnieje coś takiego jak zrzeczenie się spadku chwili coś takiego jak zrzeczenie się spadku i nie należy tego mylić, bo bardzo często tak powszechnie o pojęcie używane mylone z odrzuceniem spadku odrzucenie spadku to zupełnie inna instytucja ma pan o odrzucenie spadku i ona ma miejsce jak już nam spadkodawca umrze wtedy spadkobiercę mają czas zryw 6 miesięcy od konta wiedzieliśmy o tytule jest powołanie do spadku na złożenie oświadczenia o przyjęciu odrzuceniu spadku no tak mogą przypuszczać, że ten spadkodawca miał np. długi inni niespecjalnie chcą ich po nim przejmować tak wtedy mogą służyć mają ten termin ustawowy oświadczenie o odrzucenie to się wtedy nazywa odrzuceniu spadku natomiast czym innym jest zrzeczenie się dziedziczenia i to zrzeczenie i to jeszcze dodam to odrzucenie spadku, który mówił przed nią jest jednostronna 5 praw tak, czyli ja dowiaduje się, że umarł np. mój ojciec składa w terminie 6 miesięcy oświadczenie, że odrzucą spadek jednością natomiast zrzeczenie się dziedziczenia jest czynność dwustronna umowa i co ciekawe ona jest zawierany zażycia spadkodawcy musi być zawarta z życia spadkodawcy i ona jest zawierana pomiędzy przyszłym spadkodawcą spadkobiercą ustawą, czyli może być to na przykładzie ojciec se umawiają się, że 3 zrzeka się dziedziczenia po ojcu i zawierają oni umowę nie może być jednostronna czynność, że w tym powiedz, że tam się albo ojciec wpisuje oświadczenie, że syn ma się pani rzecz to musi być umowa dwustronna i wymaga ona formy aktu notarialnego tutaj zasady część lotne takie zrzeczenie się dziedziczenia Dzięcioł przez tego syna obejmuje również jego zstępnym, czyli dalej jego dzieci, czyli wnuki prawnuki tak dalej, chyba że w tej umowie zrzeczenie się dziedziczenia postanowiono inaczej czy wprost zapisano np. że nie obejmuje ona zstępnych zrzekającego się taką umowa może też rozwiązania, a więc prawniczym takim może być uchylona, ale ukojenie znowu wymaga umowy pomiędzy tymi samymi stronami, czyli tym przyszłym spadkodawcą i tym spadkobiercom ustawowym, który zrzekł się pan dziedziczenia i także wymaga formy aktu notarialnego i powiem panu redaktorowi stosowane w praktyce i podpisywane są takie umowy pomiędzy właśnie spadkodawcą przyszłymi spadkobiercami ustawowymi w szczególności wtedy, kiedy ten przyszły spadkobierca ustawowy tej sekty nasze analizowanym przykładzie czuje się zaspokojony przez tego ojca otrzymały się wystarczający majątek i dochodzi do porozumienia z ojcem, że już nie będzie nic o wyniku chciał po jego śmierci obierają taką umowę o zrzeczenie się dzieci zaproszą również państwa na eWinner, które organizuje w listopadzie ulice reżim znicze przed siódmego piętnastego listopad tę omówimy kwestie dziedziczenia opowiemy w jaki sposób można przekazać majątek inaczej niż przewiduje to dziedziczenie osobom bardzo dziękuję naszym gościem była pani mecenas Luiza Kwaśniewska z kancelarii radców prawnych Grabowski i wspólnicy dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: AUDYCJA INTERNETOWA TOKFM.PL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA