REKLAMA

Problem nietrzymania moczu

U TOKtora
Data emisji:
2022-10-02 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
40:53 min.
Udostępnij:

Rozmówczynią Ewy Podolskiej była prof. Ewa Barcz - szefowa Katedry Ginekologii i Położnictwa WMCM UKSW, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy dobry państwu Ewa Podolska witam wszystkich państwa w kolejnej audycji cyklu u TOKtora przy państwa wydaje tę audycję Tomasz Kopka ją też od państwa będzie odbierał telefony jako audycja jest audycja nazywa, a realizuje audycję Maciej Gorczyński naszym gościem w tej audycji jest pani prof. Ewa Barcz dzień dobry pani profesor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu pani profesor jest specjalistą ginekologiem położnikiem kieruje katedrą ginekologii położnictwa Rozwiń » wydziału medycznego collegium medicum Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Międzyleskim szpitalu specjalistycznym w Warszawie jest też pani prodziekanem do spraw klinicznych i rozwoju tegoż wydziału Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i pani profesor tydzień temu tak, bo to był piątek sobota dobrze pamiętam 2 konferencja Polka w Europie i pani ta miała swoje wystąpień i taką skierowane wystąpienie do nas dziennikarzy, którzy zajmują się tematami zdrowotnymi wyjść myśli świat pewnym przekazem, a mianowicie takim, że nietrzymanie moczu wszystko co dotyczy problemów z nietrzymaniem moczu nie jest sprawą wstydliwą i aby osoby, które cierpią na tę przypadłość mówiły o tym przede wszystkim zgłaszały się do lekarz jako przykład powiedziała pani no przecież ludzie mówią otwarcie swoich zawał serca mówią ludzie o nadciśnieniu mówią ludzie o raku piersi rozmawia się o otyłości ludzie przyznają się do depresji, a to jest ciągle tematem tabu, dlaczego tak nie powinno być, ale pani profesor ja myślę, że pani pytanie z pytaniem retorycznym, bo przecież pani sama najlepiej wie także to, że kwestie związane z ze czynnościami fizjologicznymi i seksem są czymś innym niż kwestia nadciśnienia czy nawet depresji, że to rzeczywiście są kwestie delikatne obcy ludzie nie chcą mówić i to no i słowo tabu jest tu też w zasadzie na miejscu do pewnego stopnia się z tym zgodzę na pewno w naszym społeczeństwie te w Polsce, w której jesteśmy wychowani w inny w takim duchu ukrywania pewnych rzeczy czy też właśnie schodzenia się pewnych rzeczy na pewno to ma miejsce, ale muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej na te tematy rozmawiać choćby u naszych sąsiadów w Czechach czy w Niemczech tam to nie jest temat tabu oczywiście no nie jest to temat również do rozmowy przy obiedzie z rodziną natomiast niewątpliwie świadomość społeczna i otwartość na ten problem zarówno lekarzy jak również samych pacjentek samych chorych dotkniętych tego typu problemami jest dużo dużo większa dzięki temu zgłaszalność do lekarza jest dużo większa i dzięki temu te osoby chore dotknięte problemami chorobami dna miednicy znajdują adekwatną pomoc no, czego nie można niestety powiedzieć o Polsce i polskich pacjentach, a co to znaczy wody pojęcie nietrzymanie moczu czy co znaczy to, że w ciągu dnia musi być 15× do toalety czy oznacza to, że ja nie zdążę dobiec zapytali co to znaczy nietrzymanie moczu to jest bardzo szeroka definicja i to co należy podkreślić to nie jest rozpoznanie choroby nietrzymanie moczu to jest po prostu objaw objazd bardzo bardzo wielu chorób nietrzymanie moczu generalnie definiuje się jako jakikolwiek epizod mimowolnego, czyli niezależnego od naszej woli chęci i niezależne na naszej woli chęci utraty oczu natomiast do tego nietrzymania moczu może dochodzić bardzo różnych mechanizmach i rzeczywiście bywa tak jak to pani redaktor określiła, że jest to spowodowane tzw. nad reaktywnym pęcherzem, który doprowadza do często ma tu, czyli tego takie ciągłego biegania do toalety wstawania w nocy bardzo silnych parć niemożliwe do powstrzymania i w tym mechanizmie wycieku moczu bywa nietrzymanie moczu, która wynika z uszkodzeń anatomicznych dna miednicy jest to tzw. wysiłkowe forma nietrzymania moczu bywanie trzymanie moczu związane z chorobami demielinizacyjnymi czy też urazami rdzenia kręgowego, ale również z innymi chorobami dna miednicy, bo tutaj to nietrzymanie moczu jest takim hasłem, które być może jest najłatwiej, jakby trafia w przekazie, ale cały ten temat tabu dotyczy całe go o szeregu innych chorób namiestnicy, w którym nietrzymanie moczu jest zaledwie niewielkim procentem, bo do tych chorób na mównicę zaliczamy również wszelkie formy wypadania narządów miednicy ten też moc owego cewki pochwy macicy odbytnicy dzieli całego cały szereg zespołów zespołów bólowych, które z tego wynikają cały szereg wad wrodzonych i licznych licznych chorób, które wszystkie, jakby kumuluje jemy pod hasłem choroby dna miednicy nietrzymanie moczu jest jednym z objawów chorób, które dotykają tegoż namiestnicy kobiety ja rozumiem że, gdy dzisiaj zapowiedział ten temat jako rozmowę o nietrzymaniu moczu to mówimy o pewnym o objawy choroby wobec tego jak o jakich chorobach chcemy porozmawiać zmierza takich, które są najcięższy tak oczywiście te by niczym ani oczu to jest taki taki objaw, który pojawia się najczęściej być może jest najbardziej identyfikowalne znam miednicy natomiast tych objawów zespołów chorobowych zespołów biały jest oczywiście dużo więcej natomiast, jeżeli skupimy się tylko wyłącznie na nietrzymaniu moczu to takie 3 podstawowe formy to właśnie nadreaktywność pęcherza, która doprowadza do wycieku moczu, które mechanizmy takie skurczu mięśnia pęcherza moczowego nietrzymanie moczu, które formie wysiłkowe i czy taki, który jest indukowany wysiłkiem fizycznym, ale niekoniecznie już bardzo dużym wysiłkiem fizycznym niektórych przypadkach bywa nawet przekręcenie się z boku na pozycji leżącej w przypadkach zaawansowanej choroby no właśnie nietrzymanie moczu, które w przypadku chorób czy też urazów ośrodkowego układu nerwowego to są takie 3 główne grupy chorób, które doprowadzają do wystąpienia tego objawu w powszechnym odczuciu nietrzymaniem moczu jest związane z wiekiem co znaczy ono przytrafia się mówię to takie, kto z postrzegali mnie specjaliści one związane z tym, że częściej występuje u osób starszych co oczywiście w konsekwencji rodzi tendencje do traktowania jako czegoś naturalnego fizjologicznego NATO dalej konsekwencje trudno coś poradzić ten niewątpliwie tak jest, że wiek jest czynnikiem ryzyka wystąpienia tego objawu, ale nie można powiedzieć absolutnie nie jesteśmy uprawnieni do tego, żeby powiedzieć, żeby ono było charakterystyczne tylko wyłącznie dla kobiet starszych musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o epidemiologii czy częstość występowania tego objawu to ono dotyczy 30% kobiet dorosłych, a kobieta dorosła kobieta, która skończyła 18 lat no i oczywiście aż do późnej starości oczywiście im kobieta starsza tym ten problem występuje częściej, ale już kobiety po pięćdziesiątym roku życia wokoło 50% mają mniej lub bardziej nasilone występujący ten objaw, czyli nie może go łączyć ze starością, a druga rzecz istotna i to będę podkreślać zawsze dni też będę, jakby prosić, żeby mieć tego świadomość, że to, że ktoś ma lat 70 czy 6585 to nie oznacza, że z tego tytułu ma cierpieć bez uzyskania pomocy, bo niezależnie od wieku jesteśmy w stanie nieść pomoc leczyć zarówno zachowawczo, jaki ci rur licznie pacjentki nawet bardzo podeszłym wieku nasze najstarsze operowane pacjentki z powodu chorób dna miednicy to są kobiety po 90 chce więc, o ile tylko to leczenie jest możliwe ze względu na stan ogólny to nie odmawiamy, bo nikogo i nie godzimy się na to, żeby kobiety starsze traktować inaczej niż nieco młodsze lub nie wie starszych mężczyzn mają prawo do leczenia to leczenie jest możliwe skuteczne przez państwa rozmawiamy w tej chwili nietrzymanie moczu, które jak powiedziała pani prof. Ewa bardzo tak naprawdę jest objawem różnych przypadłości ma różne przyczyny, a po pojawił się zaraz z panią profesor po skrócie informacji na antenie nasz program jest na żywo w ostatni części będzie można do nas zadzwonić jesteśmy proszę państwa z powrotem na antenie tej powiedział nasz program jest programem na żywo, więc będzie taka możliwość by państwo mogli do nas zadzwonić to będzie moment w odpowiedni w trzeciej części naszego programu naszym gościem jest pani prof. Ewa Bart szefująca katedrze ginekologii położnictwa wydziału medycznego collegium medicum Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Międzyleskim szpitalu specjalistycznym w Warszawie pani profesor czy nasza audycja jest dzisiaj tylko dla kobiet ona jest większości dla kobiet oczywiście nie jest także mężczyźni są wolni od tego problemu a szczególnie, jeżeli chodzi o problem nietrzymania moczu parć naglących właśnie nadreaktywność pęcherza moczowego to pewna populacja mężczyzn też jest dotknięta tą chorobą, jakkolwiek leczenie jest praktycznie takie samo zarówno jako zarówno kobiet takich mężczyzn natomiast ta forma nietrzymania moczu, z którą mamy do czynienia najczęściej wysiłkowe forma nietrzymanie moczu występuje praktycznie wyłącznie kobiet u mężczyzn zdarzają się tego typu problemy jak drogę nie po operacjach onkologicznych, więc generalnie ja jako ginekolog będę zawsze zwraca się głównie rockowych czy jest różnica w wysiłkowym nietrzymaniem moczu nad reaktywny pęka tak tak to jest różnica to są zasadnicze chciałam tak zasadnicza różnica to są 2 choroby, które no mają podobne objawy w postaci tego mimowolnego wycieku moczu natomiast różnią się zarówno przyczyną, czyli Pato geneza, ale przede wszystkim to co jest najważniejsze różni się w sposób zasadniczy leczeniem i to na tyle różnią się, że leczenie niewłaściwe czy niewłaściwe postawienie rozpoznania i zastosowanie powiedzmy leczenia przeznaczonego do terapii wysiłkowego nietrzymania moczu na aktywności te nad reaktywność dramatyczny sposób nasili odwrotnie zastosowanie leczenia, które stosujemy zwykle czy nadreaktywności pęcherza moczowego u kobiet wysiłkowe nietrzymanie moczu oczywiście nie zadziała nie nasili problemu, ale nie zadziała podważy zaufanie pacjentki być może doprowadzi do tego, że ona zrezygnuje z leczenia w ogóle uznając, że uzyskuje odpowiedniego efektu to są absolutnie 2 różne choroby z podobnym objawem no dobrze jak sobie lekarz z tym radzi, a tylko z rozmowy wnioskuję co jest wywiadu NRD w dużej części tak oczywiście, jeżeli chodzi nad reaktywność pęcherza moczowego tutaj rozpoznanie stawiamy na podstawie głównie wywiadu, jakkolwiek ten wywiad jest bardzo specyficzne to nie jest wywiad typowy dla wywiadu ogólną lekarskiego czy dla typowego wywiadu ginekologicznego czy urologicznego tylko niewątpliwie należy to trafić zadać odpowiednie pytania w odpowiedni sposób sformułować i dopytać o pewnego rodzaju dodatkowe elementy, które mogą towarzyszyć temu problemowi, jeżeli chodzi o wysiłkowym nietrzymaniu moczu to tutaj dodatkowo mamy do dyspozycji oczywiście każdym przypadku badanie fizykalne badanie ultrasonograficzne dna miednicy i znowu to jest zupełnie inne badanie niż typowe badanie ginekologiczne ultrasonograficzne jak również inne badania dodatkowe, które w określonych warunkach już te z takich sytuacjach bardziej czy też w przypadkach bardziej trudnych skomplikowanych zaawansowanych czy też powikłanych możemy zastosować, ale pierwsza pierwsze rozpoznanie to jest zawsze rozpoznanie na podstawie wywiadu, który jest bardzo charakterystyczne w tych przypadkach, gdy miałam program, a moczenia czasem dzieci tam pojawiło się pojęcie badania urodynamicznego tutaj ono też występuję badanie ma ono występuje, jakkolwiek niewątpliwie jest ogromny odwrót od wykonywania tego badania, ponieważ to jest badanie, które z kolei jak udowadniają nam obserwacje kliniczne obserwacje epidemiologiczne badania naukowe takie, które już możemy, na które możemy się oprzeć, czyli tzw. medycyna czy obserwacje oparte na faktach wskazują na to, że badanie urodynamiczne ani w sposób szczególny nie ścigam diagnozy ani nie poprawia wyników badań wyników przepraszam leczenia ani też nie pozwala w istotny sposób uniknąć powikłań w związku z tym to badanie urodynamiczne, jakkolwiek w Polsce nadal nadużywane i pozostawiamy jednak do bardzo szczególnych przypadków na pewno nie do pierwotnego leczenia czy nadreaktywności czy właściwie diagnoza nadreaktywności czy wysiłkowego nietrzymania moczu on się pojawia natomiast niewątpliwie ono powolutku zaczyna odchodzić jako badanie, które z, którym wiązaliśmy bardzo duże nadzieje, ale niewiele nam niestety przyniosło to nie rozwijajmy tego wątku skoro ono mało solić natomiast jeśli idzie inne badania czy któryś z tych badań zbadaniem nieprzyjemnym nie wiem bolesnym jakimś takim i inwazyjnym w w zasadzie nie to znaczy podstawowym takim badaniem to jest oczywiście badanie kliniczne obejmuje badanie no nazwijmy to prawie rutynowe ginekologiczne w każdym razie w kontekście odczuć pacjent nie jest nic bardziej nieprzyjemnego samo w sobie może nie jest najbardziej przyjemne, ale nie jest ani szczególnie bardziej bolesne nieprzyjemne krępujące natomiast takim drugim badaniem, którym się posiłkujemy, które naprawdę mniejsze mnóstwo informacji bardzo istotne klinicznie to jest badanie ultrasonograficzne, które wykonuje się przez przedsionek pochwy czy coś w zasadzie to to jest badanie, które ani niewoli ani specjalnie nie krępuje natomiast wartość 5 tego badania jest ogromna, czyli ja mogę jedno powiedzieć nie należy się tych badań tej diagnostyki bać, a jeżeli mamy już do diagnostyki użyć badania, które może być nieprzyjemne czy bolesne to oczywiście dzisiejszych czasach nie wykonujemy tego badania bez znieczulenia tylko stosujemy krótkie bada znieczulenie dożylne jak np. w przypadku badania czysto skokowego także absolutnie nie narażamy naszych pacjentek na ból czy czy Nike bardzo nieprzyjemne odczucia no teraz przejść do tego pytania jak można leczyć nietrzymanie moczu ze naciskiem na słowo leczyć, bo też rozumiem, że przekaz naszej audycji jest taki, że to można leczyć ani jest tak, że musimy się z tym pogodzić tak mąż jest po prostu dokładnie ja apeluję o to, żeby w naszej świadomości przestało funkcjonować określenie, że takie musi być, że to jest kwestia wieku, że należy się z tym pogodzić, że wiek warunkuje to, że musimy się czegokolwiek c jakichkolwiek naszej aktywności życiowej społecznej rodzinnej seksualny jakiekolwiek wycofać z tego powodu absolutnie chciałabym, żeby przynajmniej ta informacja bardzo bardzo mocno wybrzmiała, ponieważ praktycznie każda forma nietrzymania moczu jest uleczalna bądź też jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, w której jakość życia kobiety to poprawia się w sposób zasadniczy taki, że może ona funkcjonować zupełnie normalnie w życiu swoim osobistym prywatnym społecznym i oczywiście leczenie jest zależne od formy nietrzymania moczu nadreaktywności pęcherza moczowego zaczynamy od pewnego rodzaju zmiany przyzwyczajeń, bo tutaj też pewne rzeczy, które robimy same mogą mieć znaczenie potem mamy możliwość leczenia farmakologicznego i najczęściej to wystarcza czy używamy 1 leku czy czy to literaci czy kilku leków, ale w większości przypadków to przynosi znakomite efekty, ale mamy również trzecią linię leczenia jest to świadczenie zabiegowe w postaci np. podawania do pęcherza moczowego toksynę botulinową tej samej substancji które, która używana jest medycynie estetycznej i wreszcie od 2 lat refundowanej w Polsce neuro modulacji krzyżowej, czyli wszczepieniu takiego specjalnego moderatora to wygląda mniej więcej jak rozrusznik serca, który moduluje aktywność nerwów promowego nerwu krzyżowego przepraszam trzeciego odpowiedzialnego za unerwienie i czynność pęcherza moczowego wypierać pęcherza moczowego czy upadku wysiłkowe formy nietrzymania moczu to może być fizjoterapia Pesa terapia, ale przede wszystkim leczenie chirurgiczne, które jest w dzisiejszych czasach odpowiednio zastosowane i 3 indywidualizm vany technice dla każdej pacjentki jest rzeczywiście znaczeniem bardzo skutecznym i bezpiecznym pani chce tu wrócę do tego leczenia do tego leczenia, gdy mamy nad reaktywny pancerz tak ja wyobrażam sobie, że wszczepienie tego czegoś do kręgosłupa już wykonuje w bardzo zaawansowanych bardzo uciążliwych postać tego naturalnego pokaże, bo generalnie musi budzić lęk ciekaw jestem takim zabiegu w Polsce zrobiono w Polsce zrobiono w tej chwili kilkadziesiąt takich zabiegów wykonujemy zabiegi od 1,5 roku i rzeczywiście z bardzo dobrymi efektami to jest zabieg przeznaczone dla osób, które cierpią na taką odporną na leczenie farmakologicznie postać nadreaktywności pęcherza, ale wbrew pozorom oczywiście to się wykonuje specjalistycznych ośrodkach, bo zarówno kwalifikacja do tego leczenia jest trudna już trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie w tym, żeby wybrać odpowiednią grupę pacjentów pacjentek, ale również oczywiście potrzebny jest odpowiedni sprzęt no i odpowiednie przeszkolenie i umiejętności natomiast nie należy bać się tego zabiegu ten zabieg wykonujemy w znieczuleniu miejscowym i generalnie to modela to nie jest wszczepiany oczywiście do kręgosłupa tylko wszczepiona jest elektroda taki cieniutki maleńki drucik, który jest umieszczany umieszczane wzdłuż nerwu krzyżowego trzeciego rzeczywiście przez otwór kości krzyżowej, a samo lat tor docelowo wszczepiany jest na pośladek tkankę tłuszczową pośladka, więc nie czuję z tego nie stanowi on problemu dzwoni na bramce na lotnisko jedyne z dolegliwości dokuczliwość, ale każdy pacjent każda pacjentka otrzymuje zaświadczenie o tym, że takim od lat ma wszczepiony, więc tego też nie należy się bać no to teraz jeśli o tym nie wysiłkowe nietrzymanie moczu między modyfikacja stylu życia farmakoterapią zabiegiem pani użyła słowa, którego ja zrozumiałam i wiele pewnie osób słuchających zrozumiało rolnikom dni Pesaro terapie już już tłumaczy Jerzy to jest wysiłkowe nietrzymanie moczu to tutaj główne w takich mniej zaawansowanych sytuacja czy też czy też jako profilaktykę stosuje się fizjoterapię czy ćwiczenia podobnie fizjoterapeuty natomiast Pesaro terapia to jest taki taka forma leczenia zachowawczego właściwie nie leczenia tylko zmniejszania objawów, która polega na stosowaniu pewnego rodzaju Pesa rów inaczej tamponów dopochwowych takich takich składek, które zakłada się czy też w zaburzeniach statyki, czyli przy wypadaniu narządów miednicy czy przy nietrzymaniu moczu, które w sposób mechaniczny albo podtrzymują wypadający narząd albo też w czasie wysiłku zamykające Eska to jest świetna metoda np. dla osób, które mają taki przewidywalny wyciek moczu ja stosuję tę samą terapię na przypadku u młodych kobiet, które jeszcze nie mają wskazania do operacji, ale np. gubią mocz na siłowni na na 15, grając w tenisa, jeżdżąc konno na okres przewidywanego wysiłku zakładają taki tam Ponte SA i ćwiczą, ale uprawiają skok to o powrocie zajmują to jest podobna troszeczkę tamponu miesiączkowe ego i funkcjonują dalej zupełnie normalnie, a w momencie, kiedy nasilenie objawów nie tak duże wymaga operacji oczywiście przechodzimy już do leczenia Operacyjnego, czyli jest to taka forma objawowego leczenia czy też objawowego zmniejszenia dolegliwości proszę państwa rozmawiamy o nietrzymaniu moczu naszym gościem jest pani prof. Ewa Barcz specjalista ginekolog położnik za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy w skrócie informacji natomiast przypominam, że można do nas zadzwonić 224444044 ze zwolnień i zadać pytanie te ostatnia część naszej audycji jest właśnie temu poświęcona mamy już kolejkę słuchaczek przypominam państwu jednak gościem jest pani prof. Ewa Barcz psy, a przepraszam to pies szczeka coś usłyszę zaś gościem jest pani prof. Ewa bardzo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego i tam kieruje katedrą ginekologii położnictwa wydziału medycznego collegium medicum tegoż Uniwersytetu pierwsza w kolejce jest pani Wanda z Kielc halo dzień dobry dzień dobry dobry chciałbym zadać pani profesor pytanie, jakie problemy, bo mówi się o wysiłkowym, lecz napadowym ja mam ten wysiłkowi ego ja mam takie raczej właśnie można palić napadowe, ale to się tak nasilał, że w tej chwili to 101, czyli dorosłym wcześniej czy bieliznę ja, choć w 2001 roku przechodziłem ginekologiczną operację właściwie byłam królikiem doświadczalnym trafiłam z torbielą na jajniku skończyło się, że usunięto mi cały narząd metodą laparoskopową dlatego mówię, że byłam eksperymentem w tamtym czasie przynajmniej u nas w tym liczą się nasila ja właściwie wychodzi zostało to musi mieć na czubku głowy, gdzie ja mogę wystąpić po drodze, pokonując gdziekolwiek wyjścia w ogóle obrona nie piję i ma jedynie, że ja więcej wynikami niż byli w kinie w Polsce poseł dosłownie moment ja już od razu już skorzystać właśnie stale jest dla mnie tak uciążliwej chciałbym wiedzieć właśnie, jaka jest możliwość leczenia i twórcza, a po właśnie w tej sytuacji zrobić wszystkie objawy, o których pani powiedziała są absolutnie klasycznymi objawami właśnie zespołu nadreaktywność pęcherza moczowego z parcia naglące i z gubieniem moczu w mechanizmie parć naglących nie ma to nic wspólnego z przebytą przez pani obaw przed panią operacją całe szczęście natomiast objawy jak już się pojawiły niewątpliwie będą się nasilać pani wstaje 2× noce są pacjenci reforma więcej i 3 wiele no właśnie, o czym chciałam powiedzieć, że wielokrotnie powstawanie to jest 456 to zaburza normalne fazy snu to wielokrotnie doprowadza do urazu do upadków nocy częstokroć do złamań takich, które wynikają z tego, że po prostu człowiek jest tak zmęczony, że nie funkcjonuje i tutaj mamy absolutnie bardzo szerokie możliwości leczenia tak jak wspomniałem jest to leczenie farmakologiczne zaczynamy od 1 letni czasem musimy stosować 2 różne leki działające w różnych mechanizmach, ale w przypadku, gdy to jest właśnie nieefektywne możemy używać toksynę botulinową i tej neuro modulacji krzyżowej czy naprawdę jesteśmy w stanie nad pani dolegliwościami zapanować proponowałabym się zgłosić do swojego ginekologa i porozmawiać na ten temat jeżeli, bo nie da się ukryć, że nie wszyscy specjaliści ginekologii położnictwa zajmują się tym w szczególności, ale myślę, że będzie miał jakieś wątpliwości co do tego jak pani postępować to odeślę panią do ośrodka, który będzie się tym zajmował, a jeżeliby się pani nie udało zapraszamy Warszawa Bursztynowa 2 między laski szpital specjalistyczny zajmiemy się pani Bór dziękuję Marta halą tak talon między dzięki specjalistycznym były nawet 2 bardzo panie dziękujemy dziękujemy bardzo pani Wanda jest z nami w tej chwili pani Barbara Helu dzień dobry uczeń dobrać naczynie pełni właśnie tutaj koleżankę przede mną my mówiła właśnie o tym samym co mieć też dotyczy pytaj nietrzymanie moczu i pewna reszta jest trzeźwy jednak jeszcze w tej i właśnie i ostatnia to się tak tak, że tak się dzieje, że po prostu staje był już te jej sztuki dojrzeją siatka też mam kram pod paczkę dokładnie takie to są objawy, więc można sobie wyobrazić bardzo trudno z tym funkcjonować na co dzień takim szyte co nie było, bo jak komisja chce to już leczy śnie jakąś kontroluje w nocy też ciężkie mimo tego w tym bardzo że, że już 4 Organic 6, a więc się wyprowadzić w dni tego i dlatego znały w ostatnią chwilę z panem to już się już po jest zapóźniona w ten plan to te parcia naglące morze mogą mieć różne nasilenie i my mówimy, o czym co nazywamy z angielska Górnik Time, czyli czasu ostrzegania i zdarza się tak jak u naszej pacjentki, że ten ten sygnał o tym, że chce się siusiu czy chodzi pacjentka zdarza do toalety, ale zdarza się także ten czas ostrzeganie jest tak krótki np. 5 sekund, bo jeżeli Kaliskiej minus to jest fantastycznie, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie nawet będąc na mieście gdzieś jakąś toaletę znaleźć, ale jeżeli ten czas ostrzeganie się z KRUS skraca do kilku kilkunastu sekund to rzeczywiście wyciek moczu może nas, że tak powiem brzydko złapać w każdym momencie i to co powiedziała nasza pierwsza pacjentka o tym, że zna mapę wszystkich toalet w mieście jest też niezwykle charakterystyczne pani zawsze o tym mówią właśnie, że one muszą planować jakiekolwiek wyjście z domu zakupy cokolwiek pod kątem tego, gdzie mają toaletę dostępną i tak jak powiedziałam to można leczyć i pierwsza pierwsza linia leczenia jest leczenie farmakologiczne u większości pacjentek bardzo skuteczne tak głównym i no właśnie, bo byłaby rób tak ginekolog i i znów badała mnie także nieraz sentencja to czy wkroczył to też już mam i projekt jeszcze inna sytuacja, jeżeli tak jest, że pani odczuwa obniżenie pęcherza moczowego to przychylną tych dolegliwości mogą być zaburzenia statyki narządu, czyli wypadanie obniżaniem pęcherza i to się dzieli logiczne, czyli tą tutaj musi pani zwrócić się do lekarza, który operuje takie rzeczy bądź kompleksowo zajmuje się tymi problemami, bo tak jak powiedziałam na początku choroby dna miednicy to jest kompleks chory bardzo złożonych 1 wpływają na drugie i obniżenie narządu może wywoływać nadreaktywność pęcherza, czyli w tym przypadku, jeżeli nad aktywność związana z obniżeniem to leczenie będzie chirurgiczna o tym właśnie, bo my pani doktor zbadała mnie najście była także, że macie to jest też odsunięta jest ich było z przodu i mówi że, że no to ostatnie wizyty musi pani się zastanowić czy pani te operacje czytanie tej czy nie ta i inne jak jak jak mogę powiedzieć, jakie operacje jak średni rocznik my się to znaczy ile wskazaniem do operacji jest oprócz nieprawidłowości anatomicznych, które pani niewątpliwie ma skoro pani czuje i lekarz widzi również stopień obniżenia jakości życia czasem jest także obniżenie narządu występuje jakaś forma nietrzymania moczu występuje, ale jest na tyle mało nasilone, że pacjent pacjentka z tego tytułu nie pogarsza jeszcze jako życia dopiero wtedy, kiedy ta jakość życia jest zaburzona, czyli pacjentka nie może spać albo nie może wyjść na zewnątrz albo jakiegoś powodu ogranicza swoją aktywność codzienną z tego tytułu taką zwykłą to zaczyna być wskazanie, czyli wskazaniem do operacji jest obniżenie jakości pani życia inna mówi pani zwrócić uwagę, jeżeli pani sama do siebie przed lustrem jest w stanie powiedzieć nie ja już tak więcej nie chcę rzecz to należy się zaapelować, dlatego że globalnie na to pytanie odpowie, że nie ma w zasadzie jeszcze sobie daję radę i wiem, że co się dzieje, ale jest w miarę okej to to nie jest jeszcze moment na zabieg operacyjny, który na tę dziękujemy bardzo dziękuję dziękuję pani jeszcze skonsultuję to jeszcze jakimś innym lekarzom, bo rzeczywiście sytuacja jest taka prosta prawda, że nie jest groźny winy, jeżeli lekarz właśnie mnie pani po proszę podjąć decyzję do następnej da następna u nas można wypowiedzieć, ale jednak wytłumaczyć czym ta wieś ja nawet podyktowane żąda tak tak, bo uderzają laserem nie należy relację następna słuchaczka jezdnią pani Ola z Poznania i główny hałas dzień dobry pan pani lub dobry proszę o 9 lat, jeżeli tam radio gra w tle polo gra bardzo jasnym się wsi no to właśnie bardzo państwa prosimy o wyciszenie boja się później podwójnie słyszeli państwo wszystko Mojżesz i złożami dr ja mam tzw. pęcherz neurogenny tak byłam u urologa miałam LG, a na ich stwierdzono, że po prostu chyba kręgach sobie coś nie halo Kora, która powoduje właśnie to wpuszczanie oczy albo i kilkunastu lat w pieluchomajtki kach i jakoś tam sobie radę gorzej mogli, bo i moment w momencie, kiedy nie czuje i szpieg głęboko to po prostu niestety nowszych swoje zniszczone i pościeli i ten, pomimo że jestem w pieluchomajtkach i w polityce intensywny i wylewali za 1 różnych kaw na i pytam czy to można jakoś opanować, bo ja mam kręgosłup ogólnie bardzo zniszczony i w tej chwili jeszcze w jakiś rok temu złamał po mając kilku miejskich urzędasów gorsze oddalenie naszego konkretów się boję, że miejsc, jeżeli nam, więc jakoś staram się funkcjonować bez tego, ale lekarz ortopeda powiedział, że absolutnie i się na okresy nie nadaje, ponieważ byłby efekt domina w kilku miejscach wyłącza połamanie no właśnie pytanie czy też wynikiem głosów właśnie w tym odcinku lędźwiowym nadaje się na operację czy raczej na leczenie znaczy, jeżeli chodzi o kręgosłup ja oczywiście nie wypowiem, bo na ten temat moralnie się wypowiedzieć neurochirurg, ale ADM rozpoznanie przez węża urok innego, który trwa kilkanaście lat, a kręgosłup nie jest operowany troszkę mnie dziwi, bo pęcherz neurogenny oczywiście może wynikać z pewnego rodzaju ucisku z choroby zwyrodnieniowej, ale zwykle, jeżeli choroba zwyrodnieniowa doprowadza do nietrzymania moczu już to zwykle neurochirurdzy jednak decydują się na operację, więc pytanie czy to jest rzeczywiście prezes na drogę leczenie, a drugi problem polega na tym, że ten pęcherz neurogenny też może doprowadzać zespół pęcherza neurogennego doprowadzać może do nietrzymania moczu bardzo różnych mechanizmach i znowu tutaj możemy to by rzeczywiście to jest trudny przypadek, jakby pani zechciała do nas przyjechać to możemy panią skonsultować, bo pewne nieprawidłowości dotyczące pewne, że na urok innego również leczymy neuro modulacja krzyżową i pęcherz neurogenny zaburzenia na drogę pęcherza są wskazaniem właśnie do euro modulacji, bo pewne nieprawidłowości neurologiczne związane właśnie z funkcją nerwu krzyżowego trzeciego możemy montować modyfikować tą metodą, więc tak naprawdę nowym wymagałoby to rzeczywiście bardzo takiego wnikliwego bardzo wnikliwej oceny i zorientowanie się, w jakich mechanizmach ten mąż pani wycieka, a więc, jeżeli możemy tylko zaproponować też zapraszamy do PiS formowania luk na rynku dla pani dziękuję, ponieważ jeszcze 2 słuchawki nie wiem czy uda się by weszły teraz zalewa nas Warszawy bardzo proszę o zwięzłą wypowiedź dzień dobry pani Hall no i będą dzień rodak dzień dobry pani profesor miał 17 lat temu usuwane leżą dorodne w związku z tym nasiliła się wysiłkowe nietrzymanie moczu buta lekarz ginekolog skierował mnie do szpitala na ulicę Karową w Warszawie i tam miałam przykrą tzw. taśmy, czyli taki jest aż nie wiem czy warto opierać Amerykanie dodają i zręczność w tym przez kilka lat pani profesor miałem idealny spokój było wszystko od początku od 4 lat niestety zaczęłam bardzo skąpo wydalać mocz tak dalece, że poprze musieli nawet 5 pierwszy raz, kiedy się zatrzymam całkowicie moc topiła intensywnie uważam, że tym co powoduje wydalenie niestety wylądowała na SOR-ze tam założono Czernik chce nosiłam przez tydzień intensywnych 2 tygodniu powiedziano, że trzeba przyjąć ja żona mi co prawda przekrój większa aniżeli wymagana była moja teczka lokalnych i w związku z tym troszeczkę się poprawiło te incydenty już miałam 64× chciałam jak ja odpowiedział 4, a teraz profesor jako ile zwolnienie pani proszę pozwolić opowieść pani profesor, ponieważ mężnie mamy czasu zadań wiele ja wiem tylko tyle jedno zdanie macie tak się niestety może zdarzyć bo jakby z wiekiem pewne uwarunkowania anatomiczne czynnościowe się zmieniają, jeżeli jest zatrzymanie moczu po tego typu zabiegu to absolutnie jak najpilniej prosi się zgłosić do specjalisty, dlatego że najprawdopodobniej wymaga tora operację im dłużej będzie pani zwlekała tym ostateczny efekt tej operacji może być gorsze także proszę nie czekać proszę nie zwlekać zapraszamy również do nas, jeżeli tylko pani ma orzeczenie jak najbardziej to może możemy w to interweniować tylko im dłużej będzie pani czekała tym będzie gorzej te 4 lata to już tak jest spółka ostatnio pani Alicja kto, ale pracujemy jak słucha mentor to pytanie redaktor Alicja ja mam taki specyficzny przypadek ja mam już 88 lat, ale miałam zawsze i absurd miał żadnego problemu, ale upadłam mamy sobie jak to państwo Teresa z rakiem kości biodrowej klacze i tylko jedno i miałam operację wszystko było porządków po le Carré mieszanki upadłam Ludo mówi Krzysztof i mała sobie kolejne miliony miały operacje są podejrzewam, że trochę zrobioną, ale od założono, więc niepotrzebnie po operacji na kilka dni założoną ceny takich opinią więźniów w wynikach mam przekonanie ludzi by na część szkół kwoty kilku jednak palili Arka nie mogła znowu założyć, a druga przywykli, że założy założyli tam wolne pani profesor odpowiedzieć pozwolą Zając zapowiedział podczas nich ja mam ja mam za mało informacji do tego, żeby jakikolwiek sposób pani podpowiedzieć i znowu po prostu wymaga pani specjalistycznej diagnostyki nietrzymanie moczu nie robi się mówiąc kolokwialnie od założenia cewnika, ale rzeczywiście mogło się nałożyć kilka problemów problemy jakieś przewlekłe niedokończonej infekcji problem jakieś podrażnienia niewątpliwie mogło tak być sama uraz mógł być też powodem cewnik raczej nie, ale no tak czy inaczej no muszę panią obejrzeć urok ginekolog krótko mówiąc dziękuję bardzo, pani profesor zaangażowana mówi pani prof. Ewa Barcz ginekolog i położnik bardzo serdecznie panie dziękuję przypominam program realizował Maciej Kulczyński wydawał Tomasz Kopka jest państwem żegnam zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA