REKLAMA

"Społeczeństwo rozwija się niezależnie od tego co mówią politycy"

Jest temat!
Data emisji:
2022-10-03 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 154242 ze mną Study jest dr hab. Magdalena Grabowska z filozofii Akademii nauk dobry w międzyczasie mam, zanim zaczniemy naszą rozmowę mam ogłoszenie nasza audycja ma adresy mailowe możecie do nas pisać jest kropkę temat małpa TOK kropkę FM jeśli macie jakiś temat albo macie uwagi komentarze to bardzo zachęcam zapraszam będziemy czytać zaglądać, a zaraz wracamy do dzisiejszego tematu rozmawiamy o tym jak konserwatywne społeczeństwo staje się mniej konserwatywne Rozwiń » zaczęłam od wyników badań na temat poparcia dla małżeństw jednopłciowych 48% Polek Polaków w sondażu Ipsos dla oko Press powiedział, że jest za za tym, żeby już najbliższej kadencji Sejmu już 2023 roku wprowadzić jednopłciowe małżeństwa w Polsce na mnie ta liczba zrobiła ogromne wrażenie czy na pani też nie na mnie zrobiła wielkiego wrażenia, lecz nie zaskoczyły mnie te wyniki ratującym ciekaw, dlaczego właśnie panią zaskoczyły znaczy w jakim sensie, bo dla mnie to jest potwierdzenie kilku procesów takich krótko i długotrwałe, które w obserwujemy w Polsce, a takim, a pan naj naj pierw pierwszym momentem tym chciałem powiedzieć są to po prostu praca aktywistów aktywistek osób, które działają na rzecz praw społeczności LGBT w Polsce 3340 lat jest tym kontekście ten wynik badań to jest coś na co czekaliśmy już już kilka dziesięcioleci myślę tutaj osobach takich jak poprzednie gościni aktywistów aktywistek osób pracujących w organizacjach pozarządowych, ale Aleksandra Muzińska Sandecji na odmianę fundusz prawników prawniczek dziennikarek dziennikarzy badaczek badaczy i też polityków polityczek, którzy krzyża ileś tam lat też o tych złotych od tych rzeczach mówią, więc w takim dłuższym w dłuższej perspektywie czasowej to czekaliśmy na ten na ten efekt właśnie Jerzy tylko, że te osoby zaangażowane wszystkie czekały czekały czekały i wydaje mi się, że to tak ta zmiana się nie dokonywał albo była bardzo powolna wciągu ostatnich lat nastąpił taki skok poparcia ja myślę, że ona dokonywała zmiana tylko nie było języka do jej artykułowania i tutaj chciałbym chyba uwagę na te ostatnie 2 lata, kiedy z 1 strony taki może kluczowym momentem była kampania prezydencka 2020 roku, kiedy państwo, jakby potwierdziło zinstytucjonalizowanej Homofobii tak tutaj są myślę o tym od słowa, które padły w kampanie prezydenckie prezydenta Dudy na temat społeczności osób LGBT i potem mamy kilka wydarzeń, które doprowadziły do przełamania granicy strachu być może jakieś takie granice gniewu, czyli mamy marsz równości, które schodzą do poziomu dużych miast do mniejszych miast i miasteczek ma kształcić nie tylko Warszawa 2 rzeszy ładnie układ czy nawet mniejsze miasta wzrostów na przeprosił sam Frąc i mamy potem protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, które przy oraz czy przemieniły absolutnie moim zdaniem sferę publiczną w Polsce ludzie przestali się bać i w tym sensie w kontekście badań myślę, że osoby przestały się bać osoby wyszły na ulice wtedy przestał się bać, a przełożyło się na badania w ten sposób, że osobę, która być może nie wychodziły na ulice przestały bać się mówić o tym co już robią być może w swojej w swoim życiu w także myślę, że to nie jest tak, że ta zmiana społeczna nastąpiła w ciągu ostatnich 2 lat stoi w udziałem w dłuższej perspektywie czasowej przynajmniej 3040 lat tych ostatnich 2 lat jest oczywiście można pomyśleć tylko jeszcze dłuższej perspektywie czasowej, czyli o jakimś takim, a zmagania 2 tendencji społeczeństwie w Polsce to jest strony mamy te tendencje takie konserwatywne, a z drugiej strony mamy cały czas te tendencje modernizacyjne czy postępowe i tutaj mamy kilka etapów w ostatnim stuleciu można powiedzieć szczególnie po drugiej wojnie światowej, kiedy mamy momenty, kiedy jest, że jest bardziej wyraźna ta opcja postępowa powiedzmy i przychodzi akcje za stronę konserwatywnej także ważne, żeby powiedzieć, jakie perspektywy socjologicznej wydaje mi się też, że ta zmiana nie jest dążenie paczek wyizolowano w po Społem w społeczeństwie tak duża to mamy do czynienia to a to zmagania tych 2 opcji także na cel mamy ten postęp, który widzimy, w którym Sitko wodę są badania, a z drugiej strony mamy cały czas bardzo silną mobilizację przeciwko temu tak co być może jeszcze bardziej każe nam docenić ten wynik no właśnie wspomniał też pani o wypowiedziach prezydenta Dudę rzeczywisty bardzo silnie był obecny, bo do okropne słowo przeciwko osobom LGBT obecna w jego kampanii jest zastanowią czy osoby, które mówią o swoim poparciu dla małżeństw jednopłciowych czasem czy czasem nie jest tak, że mówię nie tyle o poparciu dla pewnej formy związku osób LGBT co wypowiadają się przeciwko Andrzejowi Dudzie tego rodzaju przekazowi przeciwko prawu i sprawiedliwości czy to poparcie nie jest też motywowane politycznie tak naprawdę to nie jest po prostu kolejna odsłona tej słynnej polaryzacji polityk, a wg mnie jest wręcz odwrotnie to znaczy to mamy do czynienia myślę myślę tutaj o o tym w od tej od tych od tych osobach, które popierają wspierają związki jednopłciowe, ale też wielkiej mobilizacji po 2020 roku na rzecz praw reprodukcyjnych praw kobiet pokazują te obie rzeczy że, a jest osób społeczeństwo osoby są zmęczone po prostu tym podziałem taką takim finalnym podziałem na PiS po potrzebujemy nowego rodzaju kontraktu społecznego czy przedefiniowania sfery publicznej tak, żeby te kwestie, które są instrumentalnie cały czas używane przez polityków i stronę konserwatywne i tak w tej trunek centra liberalnej potrzebujemy moment, w którym one muszą być traktowane przedmiotowo i to moim zdaniem cały czas się dzieje, czyli wydaje się, że nie nie można tak prosto przełożyć tego poparcia po prostu na poparcie czy na, a na ma postawa anty-PiS poparcie dla opozycji wydaje się, że ona raczej świadczą o tym zupełnie innym one świadczą o tym o tym, że równolegle do sfery politycznej publicznej, która jest zdefiniowana jako walka między 2 frakcjami mamy do czynienia z jakąś innym z wysoką kimś innym procesem społecznym niż być może pojawienie się nowej podmiotowości politycznej, która po prostu nie ma szans zaistnienia w tym świecie, który jest wąsko zdefiniowane czy tak patrzyła na NATO na poparcie aktywa nie było tak ostrej kampanii anty przeciwko osobom LGBT, bo też pojawiać pojawia się taki argument, że tak naprawdę to Kaczyński Duda i całe prawo sprawiedliwość nie mówiąc solidarnej Polsce przysłużyli się społeczności LGBT w Polsce dzięki nim właśnie pewne kwestie zostały lepiej wyartykułowana społeczeństwo gdzieś poszły do przodu pani myśli w pewnym sensie tak pewnie jest, ale ja nie jestem zwolenniczką takiego myślenia, że ruch aktywisty są tylko łącznie reakcją na, a ruchy prawicowe w Polsce czy, a politykę prawicową w Polsce polityka konserwatywno wydaje się, że jeżeli znowu spojrzymy ma ten proces w dłuższej perspektywie czasowej to jest taka fala, która zbierała się jakiegoś czasu mamy różne etapy te rozwoju ruchów feministycznych ruchów kadrowych ruchów LGBT w Polsce był okres instytucjonalizacji był okres włączenie tych ruchów do struktur państwowych teraz mamy taki moment, kiedy ta sytuacja, która zaistniała, czyli absolutne odcięcie dialogu między państwem strukturami instytucjami państwa społeczeństwo oparte o obywatelskim doprowadziło do tego, że osoby po prostu musiała wyjść na ulica i w tym sensie rzeczywiście można powiedzieć, że rząd przed przyczynił się do tej sytuacji w ten sposób osoby po prostu miały okazję, żeby się policzyć zobaczyć, że to nie jest jakiś margines, że nie są jakieś się, a małe grupki, które organizują się gdzieś pokątnie elitarne w dużych miastach, ale są to, że jesteśmy po prostu większością i że nie da się tego po prostu nie da się nie da się tego zignorować to prawda przed par 14 minut temu Aleksandra Muzińska opowiadała nam spotkanie z osobami LGBT w koła gospodyń wiejskich potem jak oko Press opublikował ten sondaż Krzysztof Śmiszek z lewicy skomentował społeczeństwo jest o wiele bardziej postępowa niż beton polityczny w sejmie prawo zgodziła z tym tak zgadzam się system wydaje się, że to potwierdza to co przed chwilą powiedziałam to znaczy mamy taką sytuację, w której społeczeństwo jest gdzieś obok z polityków rozwija się postępuje czy myśli zupełnie niezależnie od od tego co mówią myślą politycy co robią politycy tak naprawdę, więc ja myślę, że takie sondaże aktem jest bardzo dobra wskazówka do tego dla polityków, a na temat tego, gdzie oglądać, gdzie patrzeć żeby, żeby formułować nowe pomysły na politykę w Polsce w świetle możliwe, że społeczeństwo jest tak obok polityków czy ulicą obok społeczeństwa, bo przecież to też takie jedno przekonanie, że politycy mówią co ludzie chcą usłyszeć cnót to nie mówiąc nie wiem czy mamy teraz czas na to, ale wydaje się, że politycy i po i polityczki żyją w Polsce w takim bardzo zamkniętym świecie polityki po prostu tak i są w są przekonani o tym, że wyższy poza tym i co strefy komfortu spowoduje jakieś wielkie załamanie społeczna, a wydaje się, że cały czas dostają dowody na to, że tak nie jest szczególnie, a w ciągu ostatnich 2 lat ze strony tak grup marginalizowanych tak tzw. grup mniejszościowych, kto nie tylko protestują na ulicach, ale też pomagają państwu przetrwać i myślę tutaj o wszystkich kryzysach, która między strony mieliśmy do czynienia mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 2 lat, czyli o covidzie o wojnie o kryzysie na uchodźcę na granicy polsko-białoruskiej wszystko, a ogarniają, że tak powiem organizacje pozarządowe aktywiści aktywistki i państwo z tego korzysta jednocześnie tego nie uznaje myślę, że to jest podstawowy problem zaczął od tego, że ja powiedziałam, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie ta liczba 48% popierających małżeństwa jednopłciowe to duża zmiana pani powiedziała, że jeżeli taka duża, bo ona już trwa a, a co takiego uznaje pani za największą zmianę taką społeczną kulturową w ostatnim czasie w Polsce no właśnie to, o czym mówiłem wcześniej to znaczy, a to że, a została wyartykułowana potrzeba przedefiniowania kontraktu społecznego to znaczy co wydarzyło, dlaczego tak, czyli co wydarzyło się w 2020 na przełomie 2020 i 2021 roku w kontekście zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej osoby się policzyły i został w wejściu stała do zmiany zmieniła się w definicję tego, kto jest większością ktoś z mniejszością, czyli innymi słowy te grupy, która zawsze były uznawane za mniejszości, czyli migrantki migranci osoby z niepełnosprawnościami kobiety nie wiadomo dlaczego osoby LGBT z z razem policzyło się razem i zobaczył, że żeśmy większością po prostu tak i to spowodowało, że pojawiła się potrzeba przedefiniowania strefy sfery publicznej pojawił się nowy być może podział na my i oni, a im w tym kontekście my to cała większość do tej pory była mniejszością składa się z różnych grup mniejszościowych, a na jej oni, czyli być może właśnie tak te elity polityczne, które nadal są w stanie uznać tego że, że reprezentują być może głosu większości i to wszystko dokonało się właśnie mniej więcej 2 lata temu w 2020 roku, a ja jestem osobiście przeciw przeciwko myślenia w takiej kategorii Rze, iż jest jedno wydarzenie, które spowodowało zmianę albo 1 osoba, która odpowiedzialna za to zmiana wydaje się, że musimy patrzeć bardziej w kategoriach procesów takich długofalowych procesów, ale wydaje mi się, że ten przełom 20202021 roku jest taki moment kluczowe moment krytyczny, po którym już niema zejścia z pewnej ścieżki, na której się znaleźliśmy znalazłyśmy tak i teraz tylko kwestia tego czy będziemy w stanie rozpoznać po to, te potrzeby i te żądania polityczne czynienia w przełożyć się jakoś na postulaty po prostu polityczna moment kluczowy nie ma już od niego odejść czy moment rewolucyjny czy czas przed rewolucyjnym dopada w raporcie, o którą będziemy rozmawiały w drugiej części naszej rozmowy ze mną jest dr hab. Magdalena Grabowska spotkamy się za kilka minut po informacjach jest szesnasta 6 w studiu dr Magdalena dr hab. Magdalena Grabowska Polska Akademia Nauk i przed przerwą rozmawiałyśmy o momencie rewolucyjnym czy też przed rewolucyjnym to nie są tylko pani słowa jak rozumiem, ale słowa, które padają z ust kobiet zaangażowanych w działania na poziomie lokalnym małych różnych społecznościach słowa, które pojawiają się w raporcie na temat raporcie przygotowanym przez fundusz feministyczny pani poza tym, że jest naukowczyni badaczką to również należy do do zarządu ekipy grupy raz oraz docent rady konsultacyjnej właśnie, która przyznaje małe granty na działania mistyczne małych małych społecznościach i teraz opublikowaliście raport na ten temat i właśnie tak tam piszecie, że jesteśmy w takim przed rewolucyjnym momencie i tak mówią o sobie osoby zaangażowane chodzą co znaczy może szybko bowiem w raporcie to był raport z funduszy i funduszu feministycznym fundusz feministyczny to jest organizacja pozarządowa, która wspiera, a grupę nieformalne organizacje feministyczne Kurowa mniejszych miastach poprzez granty, które przyznawane są przez społeczność samą społeczność, która aplikuje do funduszu o o pieniądze w ramach dni do tego raportu przeanalizowaliśmy 628 wniosków, a skierowanych przesłanek do funduszu feministycznego przeprowadziliśmy też 6 grup fokusowych z osobami aktywisty innymi osobami, które są częścią społeczności funduszu feministycznego to bardzo taki ciekawy moment, bo te badania były prowadzone między 20192021 rokiem, czyli złotych za węże cha inne sytuacje były 2 lata wydarzyło się wszystko można powiedzieć i to widać bardzo dobrze w tym raporcie, bo osoby mówią o 2 rzeczach nad tą UE stanowią bardzo różnych rzeczach, ale w kontekście tego, o czym pani powiedziała, czyli tego takiego fermentu rewolucyjnego to rzeczywiście osoby winne strony mówią o tym, że mamy jesteśmy w momencie rewolucji to przede wszystkim w odniesieniu do tego co się wydarzyło w roku na przełomie 20202021, czyli tych ogromnej fali protestów związanych z zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego, ale z drugiej strony mówią też o tym, że jest to moment kryzysu związanego z wypaleniem aktywistyczne osób, które od de kilku lat zastępują państwo w wypełnianiu jego obowiązków w obliczu, a rozmaitych kryzysów to już powiedzieliśmy wcześniej, jakie są kryzysy to jest kryzys covid związane z covidem, a kryzys związany z brakiem dostępu do prawa reprodukcyjne praw reprodukcyjnych, a kryzys związany z wojną teraz kryzys związany z mas są okresem uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej i rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się, kto zajmuje się tymi kryzysami wszystkimi to odpowiedź się być może jest dość łatwa do przewidzenia znaczy zajmują się przed wszystkim kobiety kobiety w mniejszych społecznościach osobę często z niezrzeszony w grupach formalnych niezrzeszone w organizacjach, które po prostu poświęcają swój czas swoje zasoby na to, żeby wypełniać rolę państwa to przecież powiedzieć na czym dokładnie polega to zastępowanie zastępowanie państwa w przypadku tych kryzysów takich no zupełnie fundamentalnych nasze państwo stanęło przed czymś takim jak pandemia czy przed czymś takim jak wojna i pani oczywiście nie pani pierwszą osobą, która o tym mówi że, że to, że to obywatele obywatelki organizacje pozarządowe właśnie grupy nieformalne wkraczają działają i tak naprawdę robią to co należy do państwa, ale co pani widzi z różnych perspektyw widać różne rzeczy różne działania 1 pani motywy możemy przez po kolei kryzysem jeśli chodzi o kryzys praw reprodukcyjnych aktywistki aktywiści organizują dostęp do aborcji dla osób, które potrzebują w Polsce w tego nie robią lekarza tego nie robi państwo jeśli chodzi o kryzys związany z pandemią to są badania i polecam państwu artykuł Zawiła wnioski, które pisała o o takiej grupie widzialna ręka, a i jej genderowe w aspekcie większość osób, które pomagały trybu zaangażowane w pomoc wzajemną cie w okresie pandemii czy to o dostarczenie osobom obiadów posiłków czy opieka nad osobami starszymi czy wymiana różnych zasobów to było osobę, bo kobiety po prostu na kolejny kryzys, czyli kryzys, czyli wojna w Ukrainie tak tutaj wydaje się co jest bardzo często pomijana w debatach na temat też społecznego wymiaru całej tej całej sytuacji która, które w Polsce to jest właśnie ten wymiar związany z płcią to znaczy, że z 1 strony osoby, które przyjeżdżają do Polski to są przede wszystkim kobiety, które potrzebują, a w specyficznych warunków życia, ale też specyficznej pomocy po prostu ze strony państwa nasz związanej z z dostępem do aborcji albo z możliwością łączenia pracy zawodowej i wychowywaniem dzieci w sytuacjach są samodzielnymi rodzicami w tej chwili i z drugiej strony mamy aktywistki przede wszystkim aktywistki osoby, które udostępniają swoją prywatną przestrzeń w ramach prywatnych domów rodzin itd. tym tym osobom tak, czyli tutaj mamy znowu sytuację taką, w której które państwo nie wypełnia swojej roli i tą rolę w ska w wchodzą osoby z ze społeczeństwa obywatelskiego, ale też bardzo mocno są zaangażowane osoby, a one żyją osoby swoją sferę prywatną po prostu jak zasoby, które są związane z dawaniem poczucia bezpieczeństwa z zapewnianiem jakiś taki empatii sympatii pomocy we wsparcia psychicznego itd. tak dalej to są takie rzeczy, których nie da się o nie da się policzyć po prostu dlatego bardzo często wymykają się tym analizę, która akt, które mamy wzrost czy Toma też jakiś związek z tą zmieniającą się pozycją kobiet czy zmieniającym się usytuowaniem kobiet w społeczeństwie, bo można powiedzieć, że to tak zawsze są kryzysowe momenty wojna to kobiety gdzieś tam na zapleczu pomagają opatrują robił kanapki itd. po prostu znalazły się znowu dokładnie takiej samej sytuacji jak przez dziesiątki lat albo stulecia ta sytuacja o tyle inna, że kryzys związany z pandemią, a uświadomił nam uwagę tego czasu, który poświęcamy na prace tzw. pracę produkcyjną reprodukcje społeczną, czyli to wszystko, czego nie robimy zawodowo za pieniądze bardzo wiele było dyskusji w w tym czasie na temat tego o i jak jak i obowiązki domowe dzieci w kwestii opiekuńczy sprawiają, że nie możemy się skupić na pracy zdalnej np. tak, czyli to ta sytuacja o tyle inna, że kryzys ujawnił to, że jako społeczeństwo w dużej mierze polegamy na tej prace, a Troi, która jest wykonywana przez głównie kobiety w domach po to, żeby móc funkcjonować być produktywnym społeczeństwem kapitalistycznym tak produktywna w jakimkolwiek innym sensie i tutaj jest rzeczywiście dość wydaje mi się wyraźna jakościowa zmiana, bo nawet takie duże instytucje gospodarcze ekonomiczne polityczne uznały potrzebę zobaczenia docenienia po prostu tego sektora pracę reprodukcyjny, więc daje się w tym sensie mamy mamy do czynienia z pewną zmianą pewnym przesunięciem pytanie czy jest to przesunięcie chwilowe czy on po prostu z nami zostanie jak na razie chodzi o Polskę notowań myśli, że Zień no tutaj możemy myśleć tak z 1 strony mamy i tutaj chciałem nawiązać do raportu, o czym wspomnieliśmy wcześniej to znaczy mamy bardzo w, a intensywnie rozrastające się w spocie w ruch feministyczny ruch kuluarowe, które są aktywne poza dużymi miastami to już zostało powiedziane w poprzedniej części tej audycji i z drugiej strony mamy silną tendencję do tego, żeby tego nie uznawać tego nie nie nie zobaczyć, jaką kwestię polityczną tylko nadal polegać na tym taki nie ujawniono sposób, a nie nieuznawane w jako jako kwestię polityczną społeczną czy ważną globalnie, więc tu odpowiedź na takie pytanie czy, a w, którą stronę pójdziemy mam nadzieję że, że jednak uda się przełożyć tą tą energię i to te zasoby po prostu, na jaką jednak projekt polityczny no to zakończymy nie jest to najgorsze błędy w przejmie nadzieja na zmianę i nowy inny projekt polityczny to była dr hab. Magdalena Grabowska z Polskiej Akademii Nauk i funduszu feministycznego, a za chwilę będziemy rozmawiać z Kaliną Błażejowska o Hiszpanii dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JEST TEMAT!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA