REKLAMA

"Wojna świetnie się klika" - dlaczego gawędy geopolityczne urzekają (i są szkodliwe)

Światopodgląd
Data emisji:
2022-10-04 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tak świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz łączymy się teraz z dr. hab. Łukaszem Fyderkiem z Instytutu bliskiego dalekiego Wschodu na Uniwersytecie Jagiellońskim dzień dobry tym dobrym będziemy rozmawiać tak to ujmę cytaty sklejając, wyrywając z kontekstu jako pana tekst o tym jak geopolitycznie influencerzy, która w czasie wojny wygrywają ekonomię uwagi tak bym to ujęła może powiem, że ta dyskusja na temat niezrozumiałe dla wielu ekspertów popularności tych koncepcji Rozwiń » geopolitycznych ona wdaje się przetoczyła się 23 lata temu również wtedy prof. Fyderek pisał teksty no ja też wydawało się, że wszystko zostało już powiedziane wskazano, dlaczego jest to taka koncepcja u bardzo o redukcyjny upraszczając ca niespójna i korzysta często dla imperiów no ale przekonał mnie kolega tutaj redakcyjny Paweł Sulik, że warto się tym tekstem profesora liderka pochylić i rzeczywiście wydaje się, że jest to bardzo ciekawy tekst, dlatego że on skupia się przede wszystkim na tym na czym polega urok być może nazwijmy tych koncepcji tych analiz tutaj Jacek Bartosiak jest takim chyba najbardziej znanym propagatorem polega teraz więc, zanim przejdziemy do tych tez, dlaczego to jest tak pociągające czy trafia do tak wielu odbiorców to tu jeszcze raz, ale tak 2 minuty, jakby z, czego wynika to, że pan też raz po raz jednak czuję, że powinien jak by jakoś do analizy naukowo, że pochyli się nad tym geopolityka na czym polegają wady wg pana o, a ja uważam, że to jest bardzo ciekawe zjawisko i w tak jak zaznaczyłem w tym tekście mam wrażenie, że debata o strategicznych zagadnieniach polityki zagranicznej Polski i polityki bezpieczeństwa przeniosła się nie została w jakim sensie zdominowana o nasze przyniosła mediów tradycyjnych na nowe pole pole mediów społecznościowych no i to samo w sobie już czekały w bo o popularność geopolityki zbiegła się w czasie jest tym co Jacek Dukaj nazywa przejściem do tego epoki post piśmiennych tak w racja geopolityczna w takim też popularne geopolityczna też jak to określa gawędy geopolityczne, a świetnie się wpisały to przejście do post piśmie inną ości i stały się no nadzwyczaj popularny one rozbicia jedności, czyli powiedz jeszcze chodzi o obraz wykresy mapy chodzi o odejście od słowa pisanego w takim sensie krakowskim obraz wykresu, ale też słowo mówione podcasty, ale tak rzeczywiście głównie obraz głównie jest to jest to ten do Sejmu i o tym myślą Mac tej tej epoki post piśmiennych w Japonii na badaczy, którzy też wiążą to z popularnością czy wychowanie socjalizacja na grach strategicznych to to obok teza, ale jakoś powiązana, czyli właśnie takim no tak to dlaczego w ogóle pojawi się mapa tak pojawi się w alkomat i jakby które zrządzeniem wyjaśnia geopolitycznego świata to jest oczywiście zjawisko szersze niż tylko na naszym podwórku na występuje bardzo też powszechnie w sferze magla jest, więc dominacji języka angielskiego mamy popularnych autorów i bardzo popularne książki w rodzaju 12 mat, które wyjaśnią ci świat albo mapy, które pozwolą przewidzieć przyszłość i i w tym sensie zjawisko dość uniwersalne, bo nasz świat zewnętrzny staje się coraz bardziej współzależne, ale też coraz bardziej złożony unijny tradycyjne media poświęcają z chlubnymi wyjątkami oczywiście ale, ale stosunkowo mało uwagi sprawom międzynarodowym działy międzynarodowe są redukowane aktor to akurat w tej przestrzeni Francji nie będzie wydaje się, że nie sprzedaje się dobrze ETA na rzecz nadmiar przestrzeni mediów społecznościowych na zaczęła rozkwitać jakaś dyskusja o sprawach międzynarodowych i to bardzo właściwie punkt cieszy to cieszy pana, bo i dobrze, bo mnie trochę przyznam niepokoi choćby, dlatego że wydaje mi się, że to jest strasznie upraszczające redukujące właśnie taką dosyć fascynującą wieloaspektową sytuację i redukcją z nim no to w mojej perspektywy o tyle niebezpieczne, że on jest jednak spadku do polityki często albo w interesie imperium albo tak naprawdę analiza jest polityką, czyli znowu ukrywa się pod jakąś taką technokraci o tak nauka taka jest rzeczywistość taka jest natura rzeczy pewne polityczne postulaty tak no ja powiedzieć o tym na czym tekst ktoś chętny, który mówi miejsce w dość krytyczny czy też nawet bardzo tak nie jest znaku od razu państwa odsyłam bardzo ciekawy tekst więc, gdy mówię, że w jakimś sensie się cieszę tą i w jakim sensie doceniam tą tą aktywność akurat Jacka Bartosiaka Piotra Zychowicza, który jeszcze większy generuje generuje jeszcze większe zasięgi na to jest trochę taki tak jest za łamanie jak można można podziwiać nie wiemy, a no papieros dobrze zrobiony tak papieros jest szkodliwy, ale można go dobrze zrobić tak samo uważam, że gawędy geopolityczne wydaniu, którym straszony straszeni jesteśmy trzecią wojną światową, kiedy straszeni jesteśmy na czynsz, kiedy odbiorcy zdradą aliantów, kiedy postrzegana rzeczywistość, jaka gra mocarstw tak od ich tylko dobrze pan to podkreślać jest bardzo ważne ciekawe wydaje mi czyta NL, że po pierwsze, właśnie wszystko jest grą, a po drugie, zawsze zazwyczaj chodzi o wojnę tak wojna jest słowem kluczem absolutnym do opisu całej stosunków międzynarodowych, bo miejmy świadomość, że rzeczywistość stosunków narodowych czy, nawet jeżeli zamierzamy ją do polityki międzynarodowej jest bardzo bogata na rzeczywistość i w dzisiejszych czasach uważam że, dlaczego narracja go wyda te ewangeliczne są właśnie szkodliwe dla dyskusji chociażby właśnie, dlatego że rozmywają pojęcia wojny, jeżeli wojną nazywamy wszystko to przestajemy rozumieć, kiedy i jak działa, gdzie w zasadach ta rzeczywista wojna funkcjonuje, jeżeli stosunki amerykańsko chiński nazywamy wojną, a one wojną nie są mamy precyzyjne definicje wojny to jest wojna jest konflikt zbrojny, który mamy 2 państwa minimum 1000 ofiar śmiertelnych w wyniku działań zbrojnych w przeciągu roku to są wszystko tezy dość dobrze znane dziennikarzom, którzy zajmują się problematyką nie wiadomo czy naukowcom, którzy się tym zajmą no ale wojna świetnie się też klika, tak więc zamiast mówić konflikt w ości nie tajwańskiej dyplomatycznych mówić rywalizacja gospodarczo polityczna chińska amerykańska mówimy wojna no to natychmiast generuje nam to więcej wyświetleń to jest ta ekonomika atencji w mediach społecznościowych prawda, więc czy ta dyktatura algorytmów, której też, w której no właśnie geopolityka jako taki produkt Gawęda geopolityczna świetnie się znajduje, a analizy w bardziej rzeczowe czy nie za fałszywe ująć ten języka, którym mówimy o stosunkach międzynarodowych odnajdują się gorzej to właśnie pomyślałam, że ta popularność też może wynikać z tego, że po prostu inne szkoły są dużo słabiej pan też o tym pisze wypromowane więc, korzystając z okazji myślałem, żeby pan tą, która szkoła jest najbliższa wie pani co ja źle uważam, że każdej z nich współcześnie uprawiane są jest jest jest coś ciekawego tak znaczy równo realizm jak liberalizmie jak i FM konstruktywizmu, ale to, czego brakuje szczególnie, o czym pisze w tym artykule to kompletne pomijanie szkoły liberalnej ze szkoły pluralistyczne jej Earth my stosunkach międzynarodowych z jej u z uwagą, którą ona poświęca czynnikom wewnątrz politycznym, a w szczególności ustrojowi co jest szczególnie bliskie, bo ja naukowo ogólnie zajmuje się dyktaturami, które dość często rzeczywiście toczą różne konflikty m.in. także wojnie wojny zastępcze również, ale pominięty jest jeden z najbardziej fundamentalnych faktów póki co dla stosunków międzynarodowych, które jest ustaleniem szkoły liberalnej, a mianowicie to, że demokrację ze sobą nie walczy pan pisał teorii demokratycznego pokoju tak jest to jak demokratycznego pokoju to jest coś co dla każdego studenta 0102. roku stosunków międzynarodowych jest rzeczą fundamentalną podstawą, ale tego kompletnie nie ma w dyskursie publicznym dyskursie strategicznym no tym, który teraz toczy się jak wspomnieliśmy głównie za pomocą YouTube podcastów i jest zdominowany przez szkoły myślenia, która w, którą nazywamy tak notą geopolityką, która tak naprawdę są też staram się wykazać w tym tekście jest dość mocno wewnętrznie niespójna tak i jest jest mocno kontradyktoryjny i w pewnych momentach przeczy też autorzy bądź debatujących przeczą swoim własnym założeniom mamy liberalne instytucjonalizacji to jest jakby taka perspektywa, która uwzględnia istnienie prawa Międzynarodowego istnienie międzynarodowych instytucji, które trudno pominąć, zwłaszcza w tym momencie zglobalizowanym, w którym jesteśmy, a konstruktywizm jak pan scharakteryzował konstruktywizm jest bardzo słabo rozumiane bardzo mało się uprawia konstruktywną w Polsce także w nauce w na Akademii natomiast konstruktywizm wycofuje się z czy też postrzega rzeczywistość jako konstruowano w postmodernizm dyskurs to jest postmodernistyczna tak jest to jest szkoła, która odchodzi od tego po pozytywnie mu, ale w pewnym sensie możemy powiedzieć zresztą nawiasem mówiąc funkcjonuje też geopolityka konstruktywistów czy na część polityków w na Zachodzie u nas, ale no WM bardzo prowadzić ciekawe badania nad tym jak na właśnie konstruowane są konstruowane są wyobrażenia o przestrzeni wyobrażenia o sile pan własny interes, że w jest we własnym interesie czy też przesianą przez własne soczewki interpretacyjne w no to jest to jest to jest taki taki taki nurt, który w, które wydają się rozwijający się szczególnie od czasów nowi, a Aleksandra Wenta, który który, który w podłożu podwaliny bardzo ciekawe, ale mało uprawiany w Polsce natomiast w stanach Zjednoczonych na tyle na ile dane było uczestniczyć w tej chwili w tych rozmowach to to, znajdując swoje swoich po popularność szczególność np. jeżeli mówimy o feministycznej polityce zagranicznej prawda to jest to się zazwyczaj osadza w nurtach konstruktywistów licznych badaczy czy strategiach międzynarodowych grup słabiej reprezentowanych czy wykluczonych, bo taka, gdy odchodzimy od tego dominacji państwa PAP próbujemy spoglądać jak w sferze międzynarodowej nas działają nie tylko właśnie, którzy państwowi, ale także grupy, a niekiedy grupy przestępcze niekiedy grupy wykluczone niekiedy wielkie koncerny prawdę jak konstruują swoją swoją swoją swoje swoją tożsamość w sferze międzynarodowej to także to jest to jest ciekawe szczególnie w kontekście tego, że tutaj domki na sprawę, o które, o czym pani mówiła, czyli tej rosnącej współzależności rosnącej globalizacji, czyli sytuacji, w której interakcji między społeczeństwami są coraz gęstszy pisze jest nie tylko państwo jest monopol na sprawy stosunki międzynarodowe jak było 150 lat temu, ale wszyscy członkowie społecznej w jakimś sensie wchodzimy interakcje wewnątrz własnych społeczeństw, ale także bardzo często też zagrać podmioty ekonomiczne mówiąc oględnie, czyli korporacje oczywiście najbardziej dobrze to ja mam nadzieję tak pomyślałam panie profesorze warto było jeszcze te inne szkoły po to, opowiadać albo może wziąć po prostu konkretny przykład konfliktu rosyjskiej agresji na Ukrainę i pokazać, dlaczego jak geografia i siła armii nie nie wyjaśniają wszystkiego całej tej dynamiki oczywiście to też są instrumenty, które pomagają konflikty zrozumieć, więc mam nadzieję przyjmie pan zaproszenia kolejną rozmowę w międzyczasie Aes słuchacze możecie państwo sięgnąć po znak tam są awatary geopolityki tekst Łukasza Feder, który zainspirował tę rozmowę prof. Darkowi bardzo za rozmowę dziękuję i przypomnę, że związane z uniwersytetem Jagiellońskim był dodam ostatnim gościem dzisiejszego świata podglądu, który przygotowała Katarzyna Morawska realizuje Adam Szurek i informacja o nich jeszcze więcej sport Cup świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA