REKLAMA

D. Niedziółka: wszystkie prognozy wskazują, że ten niepokój, kryzys energetyczny potrwa do końca 2023 roku

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-10-05 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

O cenach energii, kryzysu energetycznego, sezonie grzewczym, działaniach rządu, co nas czeka w przyszłości, niepewności dostaw, rodzajach kryzysu, oszczędzaniu, dekarbonizacji, transformacji energetycznej, działaniach w przyszłości mówiła Dorota Niedziółka

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed dzień dobry państwu w środę 5 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG naszym pierwszym gościem jest dziś pani prof. Dorota Niedziółka kierownik katedry geografii ekonomicznej szkoły głównej handlowej w Warszawie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze witam państwa no tak energia będzie droga węgla już chyba w zasadzie brakuje w niektórych miejscach Polski tej zimy może być momentami ciemno zimno to dużym skrócie przekaz, jaki Rozwiń » dociera do nas co najmniej kilku tygodni na temat tego co będzie się działo w Polsce pod w czasie tego kryzysu energetycznego który, który mamy pytanie czy tylko ta jeśli ta zima upłynie nam pod znakiem właśnie takich takich spraw czy kolejne sezony grzewcze też mamy nadzieję, że to jest tylko ten sezon wszystkie prognozy przewidywania wskazują, że ten niepokój rosnące ryzyko i niektórzy nazywają recesją niektórzy kryzysem energetycznym potrwa do końca 2023 roku, ale oczywiście to jaki będzie miało przebieg, jaką intensywność, a z drugiej strony jak długo będzie trwał ten niepokój i ryzyko związane zarówno z dostawami energii paliw, a z drugiej strony kształtowanie warunków cen, a to pokaże nam rzeczywistość przyszłości pytam, dlatego że widzimy bardzo dużo działań których, który podejmuje np. rząd Alone wszystkie są krótkoterminowe także zakładają, że to będzie tylko rozwiązanie na tej jesieni te też zimy pytanie czy mamy się przygotować na kolejne takie kryzysy pytanie może podzielmy to odpowiedź na 2 grupy dla nas konsumentów, jaka jest odpowiedź dla biznesu też w biznesie przewidywalność to na co musimy się przygotować szalenie ważne oczywiście Włosi wszyscy interesariusze rynku energii szeroko pojętego zarówno energii elektrycznej energii cieplnej, ale także uczestnicy rynku paliw są żywo zainteresowani tym, jaki będzie scenariusz działań zarówno rządu, ale też podmiotów gospodarczych jak będzie jak będziemy wykorzystywane w tym celu różnego rodzaju narzędzia znane nam z ekonomii, ale także prawne po to, aby nie tylko pewien sposób osłabić negatywne skutki dokonującego się kryzysu nadchodzącego kryzysu, ale też, aby to wszystko co dzisiaj niepokoi co wszystko zaburza co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej co wpływa na wzrost cen energii w nie wywoływało tak negatywnych skutków i dało podstawy do tego, aby wyciągnąć wnioski, aby ta sytuacja się ani nie powtórzyła ani nie trwała zbyt długo, żeby też nie było w przyszłości tak dotkliwa jest rozprawienie się dzisiaj już odrabiamy lekcje czy coś robimy myślimy właśnie czy wybiegamy tak daleko z tymi myślami w przyszły można wypowiedzieć także kryzys to jest oczywiście stan, w którym mamy i okresowe problemy z zaopatrzeniem energii paliwa kryzys występował już w przeszłości mamy przykłady kryzysu, który pojawi się 702 roku w efekcie wojny Jom Kippur ograniczenia dostaw energii ropy naftowej, bo taka jest jedna z przyczyn kryzysu, czyli polityczna, gdzie go polityczna, gdzie państwa ograniczają przyczyny kryzysu to także zaburzenia przyrodnicze klimatyczne susze i wtedy zmniejszona wielkość produkcji energii w elektrowniach wodnych NATO wywołuje kryzys może być wywołany wojną bądź konsekwencjami sankcji, jakie nakładane są na państwa uczestników tego konfliktu czy uczestnika tego konfliktu zbrojnego i to wiemy te przykłady znamy, bo mamy i pamiętamy jest w przeszłości też zrobiliśmy nie odrobiliśmy chwilę refleksje ten kryzys naftowy, którym pani np. mówi lat siedemdziesiątych no jakoś zmienił np. w europejskich miastach na Zachodzie, gdzie w po znika w niektórych miastach samochody pojawiło się np. rowery pozostały do dzisiaj albo promocja transportu publicznego i do tego do tej promocji wracamy, więc z 1 strony pamiętamy z przeszłości przykłady kryzysów i za każdym razem możemy powiedzieć co ten kryzys wywołuje, czyli tez powody, o których wspomniałam, a z drugiej strony wiemy jak radzić sobie z tych doświadczeń przeszłości z potencjalnie czy już występującym kryzysem i można by podzielić na drzwi 2 rodzaje krótkookresowej średnio długookresowe w krótkim okresie to, o czym pan redaktor powiedział niewątpliwie też monitorowanie zużycia energii monitorowanie cen paliw i energii i podejmowanie pewnych działań interwencyjnych przez państwo po to, aby obniżyć te negatywne skutki to jest zabieg pewien krótkookresowy też widzimy przyspieszenie działań legislacyjnych mana celu dość szybkie pot pod po za reagowanie z drugiej strony to są działania związane z pewnym oszczędzaniem energii nie tylko monitoruje, ale też oszczędzam, czyli mobilizuje swoich pracowników, ale też członków rodziny do tego, aby zwracali uwagę na to czy rzeczywiście w określonych pomieszczeń szczeniaki w określonym czasie należy używać tyle energii elektrycznej na pewno w krótkim okresie też Szweda i do tego zmierzają w pewien sposób działania prewencyjne rządów, ale też wskazująca, aby jeszcze ile się to uda podjąć pewne działania na rzecz chociażby strat przesyle energii to co i termomodernizacji stąd m.in. zachęta, aby jeśli się uda zdążyć przed tym okresem grzewczym i to są też doświadczenia lat siedemdziesiątych, bo wtedy przy ograniczonym dostępie do ropy naftowej podjęto takie działania przecież rozpoczęta termomodernizacja budynków temu służyła biorą te działania klubu terminowe na dłuższą metę dłuższą metę będą oznaczały tak naprawdę i to dotyczy wszystkich państw i wysoko średnio słabo gospodarczo rozwinięty, chociaż oczywiście oczy zwrócone są na liderów na przywódców na tych, którzy wciąż należą do Triady ekonomicznej świata to jest podjęcie pewnych konsekwentnych stabilnych i długookresowych jak powiedzieliśmy działań na rzecz przyjęcia strategii rozwoju rynków, których będzie nie tylko przestrzeń do obecności odnawialnych źródeł energii, ale dzisiaj niektórzy mówią, że to jest źródłem destabilizacji, bo zbyt natarczywie albo bez pewnej racjonalności prowadzona polityka klimatyczna dekarbonizacja spowodowała, że mam pewną niestabilność rynków o tym mówią Amerykanie my dzisiaj musimy sięgnąć po kopaliny po energię wytwarzaną z najbrudniejszych źródeł energii pierwotnej węgla kamiennego po to, aby utrzymać stabilność systemu energetycznego, bo wprowadzenie odnawialnych źródeł energii bez pewnego marginesu bezpieczeństwa zapewniającego możliwość bilansowania i równoważenia powoduje ryzyko blackoutu z drugiej strony, a więc zapewnienie obecności tych źródeł w systemach energetycznych, ale to wymaga inwestycji inwestycji w sieci przesyłowe dystrybucyjne na oczywiście jednostki wytwórcze ale, żeby to nastąpiło to musi być wyraźny sygnał do rynku w tym instytucje finansowe, które będą przygotowywały źródła tego finansowania do tego, że będzie to opłacalne tak, aby można było sięgnąć po po finansowanie zewnętrzne albo jednocześnie oszczędzać po, aby takie inwestycje prowadzi to zatrzymajmy się moment na moment, bo pytanie czy pani zdaniem w Polsce dzisiaj to się dzieje czy dzisiaj dyskusję o kryzysie energetycznym przysłaniają nam te krótkoterminowe wyzwania i działania, które podejmują np. rządzący przykład pani brakuje dyskusji o tym, jakim mamy pomysł na to co zrobić no właśnie w kolejnych latach, żeby tych kryzysów uniknąć albo, żeby były mniej dotkliwe czy też w ogóle dzieje się oczywiście dzieje, bo i to się dzieje na różnych polach z 1 strony na pewno dyskutują ze sobą przedsiębiorcy reprezentujący różne branże sektory zarówno sektor drugi przemysłu jak sektor trzeci usług świadomi tego, że muszą budować strategie działania swoich firm w oparciu o świadomość ekologiczną, a jednocześnie, dbając o obniżenie ryzyka związanego z dostawami energii i to się ze sobą łącza, więc wiedzą, że w perspektywie muszą być nie tylko ekologicznie zieloni, ale jednocześnie muszą mieć zapewniony dostęp do taniej energii i mieć trwały dostęp i oni czynią pani mówi o rozmowie skutkiem rozmowy musi być jakaś inwestycja na inwestycje potrzebne są pieniądze teraz wraca do pytania czy zachęty do inwestycji w tym kierunku myśleniu o tym kryzysie w ten sposób czy to się dzieje jeszcze w tym na początku tego roku przecież bardzo intensywnie rozmawialiśmy o transformacji energetycznej o zielonym ładzie to wszystko jest elementem znacznie szersze pojętej polityki nie tylko realizowanej przez Polskę kraje Unii Europejskiej, a także stany Zjednoczone właściwie we wszystkich państwach pojawia się konieczność potrzeba wspierania działań na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w ogóle zmiany dziennik zmianę pewnej filozofii koncepcji działania dzisiaj trudno jest mówić o tym że, że przechodzimy do realnego działania, bo my na razie musimy się skoncentrować całe wysiłki podmiotów gospodarczych, ale także rządów i samorządów powinny być skupione na tym, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom nadchodzącego zbliżającego się kryzysu recesji energetyczne właśnie do tego sprowadza się moje kolejne pytanie w jaki sposób mówić ani o inwestycjach tych długoterminowych na kolejny kryzys na kolejne lata skoro firmy już dzisiaj mają dużo problemów tylko energią, ale wysoka inflacja, chociaż będą to już mocno ogranicza ten budżet możliwości przeciwdziałania temu co co dzieje się co może się wydarzyć oczywiście, ale jeśli o tym rozmawiamy zarówno z perspektywy podmiotów gospodarczych, ale także samorządów czy w tej skali makroekonomicznej patrząc przez pryzmat pewnej kształtowania polityki energetycznej nie można, działając tu i teraz zapominać o przyszłość to znaczy działamy dwutorowo z 1 strony podmioty samorządy znowu państwa skupiają swoją uwagę na tym, aby dzisiaj osłabić negatywne skutki, ale jednocześnie nie mogą tracić z pola widzenia przyszłości, a przyszłość oznacza to co powiedziałam z 1 strony absolutnie konsekwentne działania zmierzające do zmian ewolucyjnych na rynkach energii, ale które będą uwzględniały znacząco większy udział różnych źródeł, czyli nie może być to tylko wyłącznie odnawialne źródła energii bez działalności tzw. podstawie i nie może być to utrzymanie dotychczasowych paliw kopalnych bez myślenia o tym w jakim kierunku jeszcze jedno zdanie przy tym wszystkim trzeba pamiętać nie tylko inwestycjach w infrastrukturę techniczną, ale też działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej świadomości społecznej i konieczności zmniejszania zużycia energii wiedząc, że energia tak naprawdę wciąż pozostaje główną determinantą rozwoju ekonomicznego społecznego to na koniec jeszcze krótko chciałem zapytać, bo ta cena, którą my płacimy tutaj w Europie, jaką jest kryzys energetyczny jest oczywiście wielokrotnie mniejsza niż ta cena, którą płacą Ukraińcy przeciwdziałając rosyjskiej inwazji na nie da się ukryć ten kryzys jest także dla tej Europie problemem i wszyscy mam nadzieję myślimy sobie, że okej mamy problemy, ale w to wszystko ma służyć większej sprawie chodzi o to, żeby utrzeć nosa Putinowi, żeby ograniczyć źródła finansowania rosyjskiej machiny wojennej pytanie czy ten cel realizuje się czy sankcje nakładane na Rosję ten wysiłek, który także my poniesiemy rzeczywiście odniesie swój skutek teraz pan redaktor zwraca uwagę na trochę inne aspekty, o których już kilkukrotnie rozmawialiśmy, czyli użycia pewnych narzędzi ekonomicznych w wojnie i tak naprawdę w realizacji celów politycznych geopolitycznych on przynosi pewien skutek niewątpliwie to bardzo wysoki tego koszty tego bardzo wysoki koszt ponoszą jak widać wszystkie państwa, bo kryzys energetyczny wzrost cen dotyczy większości państw europejskich trzeba wspomnieć o działaniach i Holandii Niemiec Francji i Austrii no właśnie ten jak służyć to ma sens Toma sens nie ma innej drogi my musimy przez to przejść z drugiej strony tak kończąc pozytywnym akcentem wydarzenia 2022 roku uświadamiają, że nie wolno zwalniać, czyli działania na rzecz dywersyfikacji kierunków dostaw osłabienia roli pewnych państw dotychczas działały, uwzględniając tzw. stratega surowcowego rozwoju, opierając swoje wpływy z tytułu maksymalizacji wydobycia eksportu paliw kopalnych, a świat od tego uzależnił pewien sposób, czując się komfortowo mając dostęp do taniej energii nie będzie domeną przyszłości domy na przyszłości to rozwój technologiczny postęp zmian, o czym mówiła prof. Dorota Niedziółka kierownik katedry geografii ekonomicznej szkoły głównej handlowej w Warszawie bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję państwu informacje w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA