REKLAMA

Antynatowska propaganda szerzy się nie tylko w Rosji

Gościnnie: Nowa Europa Wschodnia
Data emisji:
2022-10-06 15:00
Czas trwania:
32:37 min.
Udostępnij:

Pomimo dekad współpracy, Rosjanie nadal widzą Zachód, a zwłaszcza NATO jako wroga. Idea tego, rzekomo naturalnego, konfliktu przemawia też do części intelektualistów zachodnich. Prof. Igor Gretzkiy, politolog rosyjski, który wyemigrował w proteście przeciwko agresji na Ukrainę i obecnie pracuje w Estonii, tłumaczy tego przyczyny i wewnętrzne sprzeczności. Mówi także, kiedy propaganda przerodziła się w agresję i dlaczego młodzi Rosjanie nie powstrzymują Putina.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to, że Rosja, a w zasadzie związek radziecki widziały Sojuszu Północnoatlantyckim wroga jest wiadomy od czasu zimnej wojny można powiedzieć, że stało się pewnikiem naukowo społeczno-politycznym ale dlaczego NATO jest tak ocenianej widziane w społeczeństwie rosyjskim w czasach nam współczesnych i niemniej jednak ciekawe pozostaje, dlaczego na to jest wskazywana jako przyczyna działań agresywnych Rosji i Władimira Putina wielu intelektualistów Zachodu wyznaje i propaguje taką Rozwiń » wizję świata na bardzo uznanych i wpływowych uczelniach Stanów zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i grecki jest rosyjskim naukowcem i politologiem kiedyś związany z uniwersytetem w Petersburgu teraz na znak protestu wobec agresji Rosji na Ukrainę na emigracji w Estonii i tam pracuje jako wizytę falą w międzynarodowym centrum obrony i bezpieczeństwa w Tallinie witam pana bardzo serdecznie dzień dobry wie pan zacznijmy od tego najprostszego pytania, które rzeczywiście bardzo frapuje mnie i wielu dziennikarzy, dlaczego Rosjanie teraz cały czas ja mówię o społeczeństwie widzą NATO jako wroga swojego kraju to jest efekt propagandy tylko czy takiego dogłębnego przekonania o tym, że ktoś z zewnątrz w tym wypadku pod emblematem NATO zagraża bytowi federacji rosyjskiej no ja bym określił jako jako nacja myślenia obecnie 80 kilka procent Rosjan ma negatywny stosunek do NATO i to trochę wyżej średniego poziomu, który wynosi 6570% mało się zmieniło w ciągu ostatnich 30 lat taki stosunek do NATO Rosjanie mają od tego czasu kiedy te znikną związek radziecki najbardziej sceptyczny podejrzliwy stosunek do NATO ma starsze pokolenie, które urodziły się i wychowały się w czasach sowieckich ich światopogląd przekształca się w warunkach totalnej antyamerykańskiej zachodniej propagandy systematyczne badania opinii publicznej w związku Radzieckim zaczęto przeprowadzać dopiero w osiemdziesiątym ósmym roku, ale można całą pewnością stwierdzić, że nawet teraz trójkę Gorbaczowa nie był w stanie jakieś znaczny sposób zmieni się tych poglądów na to zawsze były postrzegane jako integralna część Zachodu i badanie opinii społecznej pokazują, że pod koniec pierestrojki stosunek do Zachodu idą na to nieznacznie się poprawił np. wg sondażu z marca 90 tego pierwszego roku 68% respondentów uważało, że związek radziecki powinien podążyć ścieżką rozwiniętych krajów Zachodu jednak 44% uważało, że ona własną ścieżkę rozwoju moim zdaniem te dane mówią bardziej o zdezorientowani ludzie niż świadomym wyborze współpracy z Zachodem tamte czasy potwierdzają to bezpośrednio inne badanie, kiedy związek radziecki rozpadł tu już rok później do roku dziewięćdziesiątym drugim rząd coś pokazał, że w Rosji było tylko 16% zwolenników zachodniej ciężki i rozwoju to takie podejście do NATO śrut to Rosjan zostało trochę zwiększone przez UE w innych trudności gospodarczych, którą zetknęli się wczorajsze budowniczowie komunizmu po rozpadzie ZSRR natychmiast przekreśliła ich nadzieje na szybką poprawę standardów życia, czyli zachód i te reformy były utożsamiane z klęską ekonomiczną poszczególnych ludzi rozumiem tak, bo no tak niech pan nie ma nic ciemnego, że miejsce też nadziei na szybką poprawę zajęła nostalgia SA sowiecką stabilnością, gdy znikało wewnętrzna wiara we własną zdolność odnalezienie się w nowym systemie współrzędnych społeczno gospodarczych sympatia do Zachodu szybkość o słaba przede wszystkim rozczarowanie to ogarnęła wykształconą część starszego pokolenia Rosjan, która swego czasu 5 albo 6 lat przed tym poparła rejestracji Gorbaczowa jednak w warunkach kryzysu gospodarczego znacznie częściej ta wykształcona część społeczeństwa zaczęła widzieć wroga na Zachodzie i ja dobrze pamiętam jak Aleksiej Levin sądy to taki bardzo znany badacz rosyjskiej wyjaśnieniu, że odrodzenie tradycyjnego dla naszego społeczeństwa strach przed Zachodem NATO sprzyjały szczególne trudności w dostosowaniu tej kategorii ludzi do rzeczywistości rynkowej w lipcu 90 drugiego roku 69% Rosjan to bardzo dużo uważa, że Rosja powinna zachować się jako wielkie mocarstwo nawet jeśli pogorszy to jej stosunki ze światem zewnętrznym to moim zdaniem wyraźna oznaka syndromu postęp feralnego i w ten sposób społeczeństwo rosyjskie chodziło o popie pod sowiecką, czyli takimi nastrojami anty zachodnimi anty natowskim mi no i elity nie mogą ignorować sposobu myślenia większości Rosjan jak wtedy powiedział Andrzej Kozera otrze to były im minister do spraw zagranicznych federacji rosyjskiej, chociaż NATO nie jest przeciwnikiem Rosji taki pogląd, czyli Ross zachodni nie jest częścią mentalności rosyjskiego społeczeństwa jest całkowicie obcy aparatowi administracyjnemu i siłom bezpieczeństwa to rozumiem to pan właściwie trochę demonologii Zujew to co się powszechnie uważa, że ten stosunek do Zachodu, a do NATO, bo na to jest takim emblematem Zachodu ja rozumiem zachód NATO to są wymienne określenia tego co się dzieje na zachód od Moskwy prawda tak, jeżeli chodzi o społeczeństwo rosyjskie to tak to jest niesamowite, że tutaj propaganda jest jakby dołożono do tego rozumiem natomiast ty taką praprzyczyną podstawą tego stosunku jest to, o czym pan mówi, czyli wykształceni ludzie kryzys i ich stosunek negatywny do świata Zachodu do NATO dokładnie to jednak dużą rolę odgrywały elity polityczne i wśród tych elit byli oczywiście tacy, którzy naprawdę wierzyli prawdopodobieństwo ataku ze strony NATO, ale zdecydowana większość tych elit zajęła w tej sprawie sprawie na to stanowisko pragmatyczne nie chcą oczywiście sprzeciwić się opinii publicznej i właśnie to ani realne zagrożenie militarne było przyczyną negatywnego stanowiska rządu rosyjskiego w kwestii rozszerzenie NATO w tym sensie charakterystyczny jest o opinię, czyli jest stanowisko jeżdżenia Klimakowa ministra spraw zagranicznych kolejnego zresztą bardzo poważanego w śród społeczeństwa zresztą i elit politycznych Rosji taka przed tym pełnił obowiązki dyrektora grup, czyli służb wywiadu zagranicznego i październiku 1003. roku ta służba opublikowała taki raport o stosunkach z NATO i tam było takie zdanie, że opinia publiczna od dawna kształtowały się w duchu Anki natowskim nie może się, więc zmienić z dnia na dzień, czyli tej opinii nie można zmienić tak szybko no i oczywiście antyzachodnich nastroje Rosjan z prezentowanych konsekwencjami złamanie gospodarki planowej były prawdziwą taką kopalnią złota, która pozwalała Super krótkim czasie zebrać przyzwoity kapitał polityczny oczywiście otoczenie ci dobrze o tym wiedziała dlatego gdy i sierpniu, a 1003. roku prezydent Rosji ogłosił, że Rosja nie będzie miała zastrzeżeń co do wejścia Polski i czar Donato nawet tak szczerze plan deszcz jak Andrzej Kozyry i Georgi mamy do inni chodzili za głowę zrobimy wszystko by wycofać się wyżyć się wypowiedzi tej wypowiedzi prezydenta przecież eksploatacja fobii kompleksów człowieka Radzieckiego społeczeństwa rosyjskiego otworzyła naprawdę gigantyczne możliwości ma, więc czynny i jako otoczenie jego świta, a o uważali się to byłoby wielkim błędem politycznym oddanie tej karty w ręce przeciwników i sam, więc to zrozumiał co brudni 1003. roku, kiedy w wyborach parlamentarnych mniejszość Rosjan niespodziewanie głosowała na DPŚ Władimira Żyrinowskiego nacjonalisty komunisty właściwie nie wiadomo jak określić takimi słowami zrozumiałymi na Zachodzie Fuck IS, czyli to była taka partia, która wzywała do przywrócenia miała imperialnego autorytarnego modelu państwa postrzegały na to wyłącznie jako jako droga do IPO tym część Władimira Żyrinowskiego, któremu znacznie aktywniej przyjmowałam zachodnie hasła tej partii i włączą te hasła czują ścianą narracji bezpośrednio po wyborach po tych wyborach parlamentarnych już w styczniu 1004. roku kozery na spotkanie z ambasadorami wydał takie polecenie, aby ochrona albo troska o prawach rodaków republikach byłego związku Radzieckiego i zachowanie tam rosyjskiej obecności wojskowej armii rosyjskiej od tego czasu stały się strategicznym priorytetem polityki zagranicznej federacji rosyjski koncern wtedy tłumaczył to niebezpieczeństwem wypełnienie strategicznej różnie chcieli mu przejazd nimi siłami, czyli NATO, czyli konkurentem na tej przestrzeni były stany Zjednoczone NATO i w ciągu następnych kilku dni rosyjski rząd także za nią znacznie bardziej takie twarde stanowisko konfrontacyjne wobec Bośni Iraku i innych spraw scrabble zaczęły już nabyła bezpośrednio skażenie globalną hegemonię pod agresja Waszyngtonu i faktami, czyli Kreml zawsze wzmacnia konfrontacyjna anty zachodnią na rację, gdy na horyzoncie pojawi się perspektywa utraty opłat i teraz mamy 2022 rok, ale mamy też lata poprzednie, które obfitują nie ukrywam w niesamowite wypowiedzi na Zachodzie, ale zachodnich intelektualistów oczywiście tutaj John Marshall mer z uniwersytetów Chicago to jest taka ikona intelektualistów spod znaku realizmu politycznego i to co pan przed chwilą przedstawił on dokładnie to prezentują na Zachodzie na bardzo ważnych uczelniach na prestiżowych uczelniach typu jej marszami, jeżeli cokolwiek powie to np. może mieć 27 000 000 odsłon na YouTubie 1 000 000 uważa, że rozszerzenie NATO, że NATO stany Zjednoczone, ale NATO w głównej mierze jako instrument prowokują Władimira Putina po pierwsze do aneksji Krymu druga rzecz wejścia do Donbasu no i teraz do wojny jakże okrutnej z Ukrainą to są sprawy, które rzadko są podnoszone w tym ogniu opowieści o wojnie Rosji z Ukrainą, ale mam wrażenie, że na Zachodzie one dość mocno rezonują to jest niesamowite, że to przesłanie, o którym mówimy ono dokładnie w całości pokazuje się jest uprawiana na Zachodzie jest tam absolutnie przyjmowane jako naukowe spojrzenie na rzeczywistość rosyjską to jest dla mnie mówiąc szczerze nie do zrozumienia tak naprawdę takie spojrzenie i jest dość popularne na Zachodzie jednak nie trzeba go brodzie Miedź no argumentacja mer mer opiera się na przekonanie, że to co się dzieje na Ukrainie było kolejną rundą rundą długotrwałe geopolitycznej konfrontacji między Wschodem, a Zachodem moda, ale wywołanej przez NATO przez Amerykę taki to rzekomo zmusiło Putina do obrony jak jak jakość na ten o tym pisze rosyjskiego pod córka przed niebezpieczną ością ze strony państw zachodnich nasz emeryt w tym przypadku, a traktuje Ukrainy niejako ofiarę cierpiącym z powodu agresji Kremla, ale raczej jako o budżecie dla pokoju, który wraz z Zachodem ponosi pełną odpowiedzialność za starcie z Rosją no i to naprawdę de facto koresponduje z podejściem rosyjskich elit do sytuacji na Ukrainę atrakcyjne dla niektórych naukowców i intelektualistów takich nazwijmy najwyraźniej dzisiejsze sympatie marsze mera albo Ryszarda Sak z Rosją Putina chodzi nie tylko o ich naukowe albo ideologiczne preferencje, ale raczej o takie praktyczny cel ma to ciekawe, jaki to może być praktyczny cel mimo ewidentnych braków w argumentacji celem jest zapełnienie pewnej niszy na rynku mając świadomość, że wśród różnych ugrupowań politycznych skrajnie lewicowych anarchistów alterglobalistów fanów Putina tak dalej istnieje w dużej mierze taki niespokojny popyt na tzw. bardziej zrównoważone bardziej zrównoważone spojrzenie na konflikt na rosyjskim rosyjsko-ukraiński no to zrównoważenie polega na tym przepraszam, że wejdę słowo mer mer proponuje by Ukraina pozostała państwem neutralnym by uznała to, że jej położenie geograficzne to jest niedaleko tego wielkiego mocarstwa i by no wiedziała, że każdy ruch musi być oceniony w jaki sposób przez Kreml i by respektowała co najważniejsze, czyli sama nie może podejmować decyzji np. o wejściu do NATO co zresztą teraz dzieje, gdyż prezydent Wołodymyr Zełenski wysyła propozycję w jaki sposób Ukraina mogłaby się towarzyszyć z sojuszem Północnoatlantyckim natomiast to dla niego jest wykluczona sytuacja tak nie wolno postępować, bo to drażni władców Kremla to jest jego pozycja w tej sytuacji, a także co ciekawe to jest sprzeczne z tym co pisze sam na Sejm Och, zgodnie jako tzw. ofensywnym realizmem chodzi o samą naturę stosunków międzynarodowych, która sprawia, że państwa nieustannie szukają władzy szukają wpływów dziel kie mocarstwa zachowały się agresywnie nie, dlatego że chcą lub do mają jakieś się wewnętrzny będą dominacji, ale dlatego, że muszą szukać więcej władzy jeśli chcą zmaksymalizować swoje szanse na przeżycie i to znaczy, że Waszyngton musi iść do przodu i musiał iść do przodu i zwiększać swoje wpływy dla tak dziewięćdziesiątych, ale tego nie robi, ale wg Masza MR w tej sytuacji, która jest dzisiaj Waszyngton musi użyć wszystko co ma, żeby wesprzeć Ukrainę, ale zachód tego nie robi, kiedy patrzymy na np. na Berlin albo na Paryż albo nawet te bardzo takie posty różnych stosunek niektórych kół politycznych w stanach Zjednoczonych do konfliktu z Ukrainą dał tej wojny między Rosją Ukrainą to znaczy, że teorię myślami nie pracuje sama Aisha marki, kiedy one mówi żywa, czyli jego APN do Waszyngtonu odwrócenie swojej polityki w regionie o powstrzymanie promocji demokracji o podtrzymanie rozszerzenie NATO, aby konkurować z Rosją wpływu na Ukrainę no bo jego słowa są sprzeczne z jego teorią, a dokładnie jak to wygląda ta sprzeczność niech pan powie, czyli wg jego teorii wszystkie państwa zachowują się agresywnie, dlatego że chcą przeżyć zwiększenie wpływu ich wpływu na otoczenie na otoczenie na inne państwa, czyli sfery wpływów tych państw prawda tak powiększenie tych sfer zmaksymalizować je szansę na przeżycie tych państw, czyli Rosja musi po prostu walczyć o Ukrainę by przeżyć to tak możesz można przełożyć tak jednak stany Zjednoczone też muszą walczyć, żeby przeżyć, żeby relatywizować swój wpływ swojej szansy na przeżycie czyli, jeżeli istnieje szansa dla jakiegoś mocarstwa wg Marcina Mellera dzięki swoim wpłynie to takie państwo musi to robić, jeżeli stany Zjednoczone mają szanse na to, żeby zwiększyć swój wpływ na Ukrainę albo Unia europejska albo jakieś inne państwo ma taką możliwość to musi to zrobić, bo wg myśl MR to jest taka natura stosunku międzynarodowe i tak gani kolej rzeczy natura dziejów prawda coś takiego sprzeczność polega na tym, że Waszyngton nie powinien tego robić Hey i nie walczyć o tę strefę wpływów tak, kiedy marszami nasza MR mówi wzywa do Waszyngtonu, żeby on robił nie powiększa nie konkurował z Rosją wpływu na Ukrainie to jest sprzeczne z jego artykułami z jego książkami i z jego wypowiedziami, bo konkurencja to wynika z tego co pisze, o czym pisze nasza MR konkurencję jest rzeczą naturalną dla stosunków międzynarodowych, kiedy sąd wzywa do tylko do Stanów zjednoczonych, żeby po prostu stany Zjednoczone Waszyngton wycofał, więc tej konkurencji no to jest sprzecznie z ten sam czas Marshall my dla mniejsze wg Mary Barra dla niego jest absolutnie naturalną rzeczą, kiedy Moskwa poszerza swoje wpływy na państwo radziecki no to nielogiczne pan w swojej publikacji ostatnich w ostatnich 2 miesiącach pisze o propagandzie rosyjskiej, która już były przygotowywała społeczeństwo rosyjskie od września 2021 roku do wojny Rosji z Ukrainą 30czerwca to pana publikacji ta informacja o 2021 roku po spotkaniu Putin Bardem Putin, przemawiając bardzo szeroko powiedział, że i oskarżył NATO o wojskową niejako aneksją Ukrainy, czyli tu się już zaczęła ta to przygotowywanie wszystkich propagandowych ruchów rosyjskich do tego, czego teraz jesteśmy świadkami tej wojny Rosji Ukrainy tak dokładnie moim zdaniem to się zaczęło po spotkaniu Bidena z podziemiem Putin potem na spotkaniu w Genewie są mu na pewno zrozumiał, że reakcja Stanów zjednoczonych reakcja NATO na taką agresję nie będzie twardą znaczą szykować to agresję i propaganda rosyjska zaczęła eksploatować eksploatować taką tezę taką narrację, że NATO aneks, które albo eksploatuje militarny Ukrainy tego wcześniej nie było takiej tezy można było spotkać się w latach w końcu lat dziewięćdziesiątych takie hasła mamy było używane przez o wojenne ich jednak władze rosyjskie nigdy nie używała takich takich rzeczy w wrześniu to się zaczęły co najważniejsze propaganda rosyjska zaczęła to powtarzać codziennie politycy rosyjscy używali to hasło też codzienny bardzo z nami i ludzi pracy jak pani Matwijenko do posła czy itd. albo Marija Zacharowa panu Wawro w ciągu następnego pół roku społeczeństwo rosyjskie słyszało o tej nie no i eksploatacji militarne albo akcji militarnej przez NATO i pan rację powiększała podejście takie jest sceptyczny negatywne podejście do NATO i NATO postrzegały się więcej jako jako nagroda za zagrożenie agresor wręcz jako zagrożenie agresor tak celem narrację było usprawiedliwienie agresji Rosji wobec kraj, że to jest nie po prostu wojna, która została wygłoszona przez pana Putina przez Rosji jednak to była taka wojna, żeby odpowiedzieć na aneksję militarną przez NATO tak to było no to sporo jeszcze do, dokładając to, o czym mówiliśmy na początku i pan powiedział, że elity intelektualne ludzie wykształceni nie byli zbyt przekonani Donata wag właściwie byli sceptyczni w dużym procencie, dokładając do tego tą akcję propagandową rozpoczętą w ubiegłym roku no to wychodzi na nam, że społeczeństwo rosyjskie cały czas w dużej masie swej no widzi na to jako wroga bez zmian właściwie na tym samym poziomie od dziesiątek lat dokładnie bez dużych zmian bez dużych zmian nawet, widząc co się dzieje na Ukrainie widzące okropieństwa, które dopuszcza się armia rosyjska też widzą oczywiście ukraińskich żołnierzy, którzy giną ich w ogóle bezsens trochę tej wojny nic nie przekonuje do tego, że jednak może nie Russkij Mir, a no jednak natowskie reguły gry czy zachodnie reguły gry dają społeczeństwu więcej możliwości ja nawet powiedział także bardzo trudno przekonać starsze pokolenie Rosjan, a młodych młodych myślę, że można, bo znaczna część młodzieży która, która mieszka w dużych miastach sprzeciwia się tej wojnie młodzież jest w znacznym stopniu antywojenne jednak młodzież to około 20 budynków to młodzież wynosi 22 000 000 ludzi jednak starsze pokolenie, czyli ci, którzy mają ponad 55 lat te no i znacznie więcej, czyli 45 000 000 ludzi się jednak kolejne wynosi 43 000 000 ludzi go młodzież no po prostu jest za mało, żeby dobrze jakiś wpływ na te 3 idzie, ale jestem przekonany patrząc na to mobilizację teraz m.in. właśnie młodych ludzi, którzy raczej są przeciwni wojnie, ale tej, która ich dotyczy, czyli wysłania na Donbas niż tego co się dzieje z Ukraińcami z ukraińskimi rodzinami z z tą agresją rosyjską jak chciał podkreślić ten pan 3 Putin opiera się na kolej na starsze pokolenie w znacznym stopniu nie można pukać do drzwi klucze z mając w rękach argumenty, bo te argumenty nie pracują, kiedy ktoś chce rozmawiać porozmawiać na ten temat z przedstawicielami starszego pokolenia ja był nawet ich stosunek to stosunek naszego pokolenia do NATO do Ukrainy do władzy do tego wszystkiego tego co się dzieje w stosunkach międzynarodowych wokół ni to o porównał z religią takim stosunkiem religijny jednak młodzież młodzież ma w naszym stąd innej stosunek do rzeczywistości bardziej ateistyczny w tym kontekście w tym koszty się artystyczny i bardzo często się zdarza taka sytuacja, gdyby dzieci konfliktu los, że rodzi się nami z przedstawicielem pokolenia starszego wojna na Ukrainie podzięki była bardzo duże dużo rodzin i stało powodem do tego, żeby dzieci zaczęli kompletować albo ci odpowiedzi z czy też nie rozliczyłam jeszcze mam takie taką prośbą o słowo komentarza do słów 1 też naukowców z Instytut for polityka ekonomiczna jest szef tego Instytutu dr Paul Craig Roberts nie wiem czy jest panu znany, ale jest publikowany cieszy się jakimś tam jakąś popularnością i on ma swoją stronę internetową założył Instytut Instytut form polityka ekonomii i tutaj publikuje tego typu tezy uderzenie jądrowe Rosji na Ukrainie zmusiłoby członków Sojuszu do przemyślenia swojej obecności NATO albo ograniczona operacja Rosji była postrzegana przez zachód jako półśrodek, który dostarczył Zachodowi pretekst do rozszerzenia konfliktu rozmawiamy o propagandzie, która funkcjonuje w tych 2 Orbita świata rosyjskiego świata Zachodniego mnie cały czas jednak zastanawia łatwość przyswajania tego co się produkuje na Kremlu w stronę swoich wyborców tak jak to już ustaliliśmy ludzi z tego średniego starszego pokolenia i to jest absorbowane przez naprawdę dość sporo tych intelektualistów, którzy występują tak jak podkreślam na prestiżowych uczelniach anglosaskich mnie to naprawdę nie daje spokoju powiem panu no tak jak ja nie mogę tego komentować napisał pan na crack Robert na Ivan pozna też Przehyba zna pan znany prawda dzień nazwijmy to go dziennikarze były oficer KGB do spraw propagandy, ale prowadził telemost znane w latach osiemdziesiątych Moskwa Los Angeles itd. porozumienie pomiędzy właśnie Rosją, a Ameryką to był człowiek, który jest dalszym ciągu, który jeździ z wykładami np. na jej opowiadał o tym ja w jaki sposób NATO przyczynia się do eskalacji wojennej z państwem, które posiada broń jądrową to też jest używane przez niego od kilku lat jako argument nieodpowiedzialnej polityki Zachodu NATO tak moim zdaniem, kiedy ta wojna się skończy, a kwestia denuklearyzacji Rosji i musi powstać na agendzie propaganda, czyli Stanach Zachodu istnieje konkurencja między różnymi punktami spojrzenie działa także i propaganda rosyjska jednak ta propaganda działa bardziej efektywnie, kiedy istnieje jakieś popyt czyli kiedy i ta propaganda znajduje dla siebie jakieś fundamenty jakieś się traumy jakieś kompleksy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi mamy doświadczenie ze swojego życia doświadczenia emocjonalne i propagandą zawsze szuka takie doświadczenie pasujące do swoich racji propaganda rosyjska u znajduje takie doświadczenie wśród ludzi poglądu skrajnie lewicowej skrajnie prawicowych no i nie ma nic dziwnego, że takie, gdzie istnieją, że są, a ta jest rzeczą rzeczywistość, której w, której żyjemy no i należy to rzeczywistość też chyba komentować mam wrażenie, żeby naprowadzać na prawdziwe informacje, a no nie polegać na tym co tego typu naukowcy czy dziennikarze byli czy ludzie wpływowi intelektualnie no propagują mam wrażenie, bo to jest też jeden z elementów takiej dezinformacji, która powoduje chaos informacyjny chaos wiedzy i przyswajania faktów np. jednym z tych faktów jest mityczna umowa pomiędzy Michaiłem Gorbaczowem twórcą pierestrojki czy tym, który przeprowadził związek radziecki do stanu Rosji tak do federacji rosyjskiej prawie, że i między Gorbaczowem światem Zachodu pod warunkiem, że zjednoczymy Niemcy na to się nie będzie rozszerzało taka umowa podobno istnieje na piśmie Iwan poznali na nią się powołujemy chamy też powołuje jako ten moment kiedyś zachód zdradził umowę z Rosją tą żelazną umowy nie rozszerzania NATO to też są takie fakty, które nie istnieją, ale wg nich istnieją i ludzie to część ludzi to po prostu kupuje atakuje, dlatego że jest popyt na NATO, żeby kupować ta umowa wg rozszerzenie NATO o tym ministrze dużo jest napisane artykułów książek nawet sam Garbacza odpowiedział, że właśnie 2013 roku powiedział, że nie było takiej rozmowę, żeby ktoś tam na obiecywało, żeby na to nie raz siedziało, żeby nie nie było nowych członków takie rozmowy po prostu nie było właśnie, dlatego że istnieje taki powrót musimy rozpowszechniać podejście oparte na dowody na argumenty na fakty dobrze no i m.in. takim zbiorem faktów jest chyba pana publikacje na temat propagandy wojennej federacji rosyjskiej właśnie teraz prawda w czasie wojny tuż przed wojną z Ukrainą tak tak dobrze dziękuję bardzo, i grecki rosyjski naukowiec politolog teraz na emigracji w Estonii pracuje jako wizytę falą w międzynarodowym centrum obrony i bezpieczeństwa w Tallinie bardzo panu dziękuję za rozmowę dziękuję widzenia podczas zrealizowany przez chwilę po dacie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: NOWA EUROPA WSCHODNIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA