REKLAMA

O godności, pracy i płacy

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-07 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
33:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudnie Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwu w programie, którego wydawcą jest Paweł Ziętara, a realizatorem Szymon waluta pierwszym naszym gościem jest prof. Arkadiusz Sobczyk wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego członek komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy i przewodniczący zespołu do spraw opracowania projektu kodeksu pracy w latach 20162018 obu tak długo mówić o pańskich afiliacji ach, ale też i Rozwiń » dokonaniach naukowych pierwszy dzień dobry w dzień dobry dziękuję zaproszenia punktem wyjścia do naszej rozmowy są wydarzenia ostatnich dni takim pretekstem bezpośrednim jest wyjście związkowców na ulice, którzy promują prawo ludzi do godnej pracy te właściwie wiadomo, gdzie w kalendarzu umiejscowić to toż to święto pracy sam pan wspominał wielokrotnie, że to może być 1maja ale, ale niekoniecznie dla każdego prawda tak tak to prawda, chociaż można powiedzieć tak troszkę kulturowo, że w Polsce pogodziliśmy się w ten sposób, że jedni będą świętować prawda Józefa robotnika inni właśnie święto pierwszomajowe, więc ostatecznie zasadniczo pogodzimy się, więc większość społeczeństwa do 1maja przynajmniej proszę wiedzieć jak definiuje pan godną pracę mam od razu, że nie odpowiem to poczyni pewne założenia, dlatego że żeby mówić o godności musimy mówić też o tym czym praca jest, a w szczególności zauważyć pewną rzecz, której wydaje się w Polsce widzimy, że praca zasadniczo jest zawsze społeczna czy nadal pracuje w firmie prywatnej zawsze osadzone w kontakcie społecznym teraz, dlaczego te ważne, dlatego że dopiero widzimy to, że tutaj zacytuję konstytucję przedwojenne jeszcze, które opowiadały, że to bogactwo Rzeczypospolitej bierze się z pracy albo np. konsul kwietniowa mówiła, że Rzeczpospolita właśnie potęga Rzeczpospolitej wynika z pracy to wtedy zaczynamy willi z relacji między mną jako jednostkom witają społeczeństwem wtedy zaczynamy dbać o godności raczej o tym kim ja jestem społeczeństwa na ich od tego momentu dopiero mamy otwarte takie przestrzenie godnością pierwszy test jest zgodne, dlatego że godnie zarabiać to możemy teraz winę za chwilkę, bo to jest bardzo takie sformułowanie pojemny, ale z na razie zostawmy ten pierwszy tak po drugie, pracuję mam pracę godną, czyli jestem w niej szanowany adekwatnie do swojego wkładu, czyli mam otoczenie bezpieczne, w którym mogę Przyjdź dziś realizować oczywiście pracować w ogniu wątpliwość naszą pracę godną, dlatego że mam szansę rozwoju prawda czy praca po prostu dajemy przestrzeń do rozwoju i te 3 rzeczy bym zmieniona od razu na początku sygnalizują, że każdy z nich oczywiście ma swoje szczegóły w tle, bo np. już tylko, awansując na no jest dobrym pytaniem na ile godne rozdające praca osoby, które powtarza tam są czynne przez 8 godzin 20 lat prawne atakuje rzecz wykłada towar to są to są pasjonujące pytania jak znaleźć godność pracy powtarzanej, ale przez rozum społecznie potrzebne wspomniał pan o tym z takim kluczowym kryterium, jakim jest zapłata za pracę i wówczas w ten sposób niektórzy pracownicy definiują swoją godność poza tym godnie zarabiać dużo zarabiać mam wrażenie, że ta zaś, że w Polsce należy postawić tutaj znak równości czy pańskim zdaniem zmienia się to coraz częściej bierzemy pod uwagę także komfort pracy to w jaki sposób jesteśmy traktowani i stawiamy na równi z zapłatą za za to co wykonujemy to jeszcze jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, gdzie ta świadomość komfortu bierze górę tak padł rząd to tutaj zaczniemy od tej godnej płacy pan, dlatego że słowa godna godne wynagrodzenie to jest pojęcie kodeksowe to nie jest takie będziemy pojęcie moralne wyłącznie, że chcemy zrobić dużo teraz zaskoczy pewnie słuchaczy, twierdząc że ta godność w kodeksie pracy zrozumiana i teraz może słuchać powierza też zbyt skomplikowana został wyjaśnia jako jako zaprzeczenie braku godności czy innymi słowy chcę powiedzieć, że godność kodeksie pracy nie jest zdefiniowana tylko na tym poziomie, że jestem zamożny, a na tym, że nie jest wykluczone społecznie, czyli rozbili 3300 czy tekst to jest wg polskiego ustawodawcy taka kwota, która pozwala wierzyć godny w tym sensie, że nie muszą nikogo prosić ją można prosić, żeby ten pierwszy ważny moment do tej godności, o których mowa w kodeksie i tak na marginesie jest w każdym kraju, gdzie mówi o płacy minimalnej tylko, tyle że różnie definiuje się ten element wykluczania prawda niektórzy w krajach zamożnych nie wyższe w mniej zamożnych niż to jest pierwsza uwaga na temat rzeczywiście to jest ważne może też element w wielu krajach się mówi jeszcze tak niesprawiedliwym oraz czym różni o godne sprawiedliwe na tym, że mówimy, że musimy też równo dzielić, czyli już nie chodzi tylko o to, żeby miasta nie był ubogi, ale o to, że jeżeli firmie dobrze wiedzie to mnie się powinno dobrze wie, jakby to są 2 pierwsze by elementy takie czysto jurydyczne warto o tym powiedzieć, bo myśleliśmy, że każdy ruch nawet państwa, gdy Polska dyskusja o pracy i opady pracy jest dotknięta lawiną uproszczeń i te uproszczenia jak sobie jak sobie rozwijamy ten obraz staje się jednak bogatsza, a to przez pana pytania tak ja się zgodzę oczywiście że, że pracownicy coraz bardziej można powiedzieć dostrzegają walory w tym, żeby warunki pracy te inne także były godne, ale oczywiście wszystko pod warunkiem, że żyją też godnie materialny, więc dylematy np. niebędącą 16 godzin tylko 8 co wszystko jest jakby jak najbardziej obecne na podwórku za 8 godzin no zarazem godnie tak jak fundusze ta godność tego wymagać, jakby nigdy mogę pozwolić na wiele, więc Reasumując, jeszcze nawet mając doświadczenia własnego państwo jako prawnik obserwuje rynek prawniczy czy też jednak, że menedżerów ich pracy to lat temu 25 w dobrym będzie wodę do dumy była praca długa, a teraz już tak nie jest czy pod domy jest to, żeby pracować 8 godzin i raczej jednak to życie prywatne jakoś jednak też mieć zapewnione też zabawy chciałam wiedzieć czasy stalowcy już minęły bezpowrotnie w wie pan co pod oko po pierwsze, oczywiście są ludzie, którzy mają taką cechę i tak pracują to jest kwestia osobowością, ale myślę sobie to będzie moja uwaga no jestem z tego wtedy z tej przez co jest w tej w tej materii naukowcem, ale to co mam wrażenie pan chyba wiele osób rozczarowało się tą obietnicą kapitalizmu, którą latem 30 otrzymaliśmy i to taką powiedział wizją, że praca jest jakby czytał wszystko jakby dużo pracuje dużo zarabiam oto mi szczęście przepraszam złożyłem to i tak moralnego i tak poziom rzadko używanego w dyskursie publicznym wydaje się, że co najmniej jedno pokolenie sparzyła się na tym wyborze i mając wiele jakoś tego szczęścia nie ma młodzi obserwują wyciągają nietrafne wnioski i szukają tej tego tej tego balansu, więc w tym kont statystyczny chyba bym powiedział, że fachowców już niemal wiadomo są jeszcze jednostki, które mają takie usposobienie pracują dużo skoro mówimy o pracy to zastanawia mnie czy to taki mentalny rys charakterystyczny dla Polski czy jednak dla całej Europy, że raczej jesteśmy pracodawcy z miejsca pracy niezadowoleni i wskazujemy na mankamenty niż podkreślamy atuty takiej takiej pracy wielokrotnie pracodawcy przedsiębiorcy podkreślają w to, że jesteśmy 1 wielką rodziną, że jest poczucie wspólnoty niezależnie od tego kto jakie stanowisko zajmuje ile zarabia, ale czy to nie jest, aby fałszywe przekonanie, bo jeśli porozmawiać no to z reguły z słyszę narzekania nie Arcana, bo adresem pracodawców trudne pytanie jeśli chodzi o tę pierwszą część nie potrafiłbym odpowiedzieć jak, jaka jest percepcja pracy w innych krajach, które także na marginesie, bo to też miejmy jasność w kulturze europejskiej trzeba przyjąć jako założenie, że zakłady pracy ożyje, bo tego słowa, którego niespecjalnie lubimy używać mówić, chociaż jak używamy dość powierzchownie są wspólnotami podatnik, czyli teza jest taka, że w gruncie rzeczy nie ma sprzeczności interesów pracowników przedsiębiorcy tylko kwestia jak dzielimy owoce tej pracy, więc co do tego tego zdania to tutaj w ustawie o prawdziwe natomiast czy testy osobowości może tego, że nie do końca pracodawcy wyciągają konsekwencje tego co mówią, bo jeżeli mówię, że jesteśmy razem, toteż muszą działać taki sposób, żeby ludzi łączyć natomiast często niestety na deklaracjach się kończy to jest jedno po drugie, znowu zastrzega się, bo to jest znowu raczej pytanie chyba do do antropologa psychologa zmiany nie wiem, bo myśmy uwierzyli 30 latek może każdy z jednostką czy samodzielnie od jeżeliby ów, jeżeli to właściwie trudno też wierzę w to miejsce pracy nasze i mówią o wierze, a nie mówi o prawie i mówi jak szerszej perspektywy po prostu znowu zaryzykuję ponoć teza to prawdopodobnie jesteśmy chyba jednak bardziej liberalnych społecznych jeśli chodzi o lidze, a właściwie nawet dalej Liber turystycznych społeczny jeśli chodzi o postrzeganie samych siebie, bo to w tym kontekście, jeżeli ja uważam, że wskazane ode mnie to ja też bardzo mogę czuć ową wspólnotę z innymi, więc ma takie przekonanie podpisana jeszcze, że trochę to jest czy takie są te zakłady pracy i społeczeństwo, bo prawo nie spojrzeć to rzeczywiście ten pracodawca ma rację czy powinno podjąć pracę jako pracę wspólną łączną wtedy pewnie percepcja by się zmieniła tak dlatego do tego NATO na odpowiedź na to, że to jest bardzo ciekawe pytanie jednak mówił dotyczące nas samych naszego postrzegania on w ogóle poza prawo pracy wybieg, bo możemy to samo pytanie postawić wspólnot mieszkaniowych prawdę czy kontekst nie wiem pracy czy jakby wszelkich rad społecznych no chyba jesteśmy na to zadanie cały czas panie profesorze usłyszymy już po skrócie informacji prof. Arkadiusz Sobczyk z nami wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego skrót informacji do państwa za chwilkę będziemy ponownie zmieni wracamy już po skrócie informacji Radia TOK FM naszym gościem jest prof. Arkadiusz Sobczyk wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego panie profesorze ponownie dzień dobry witam serdecznie rozmawiamy o pracy altan wiem też wydarzeń tego w jaki sposób związki reprezentujące pracowników domagają się praw dla tych, których zrzeszają, ale też odchodzimy od tematyki stricte prawnej też usiłuje pana wciągnąć taką dyskusję socjologiczną o tym jak postrzegamy pracę pan użył takiego sformułowania przed skrótem informacji dzielenia owoców pracy nie i przyzna pan chyba to jest pole najgorętszych dyskusji także do nadużyć w pracowników wydaje się, że jeśli firmie wiedzie się dobrze to oni też powinny być beneficjentami tego dobrobytu natomiast u nas ten dobrobyt mam wrażenie, że taki rynkowy sposób ogranicza się tylko do dywidendy wypłaconej akcjonariuszom ma pracownik to właściwie dowiaduje się z komunikatu, że firmie wiedzie się nieźle im z tego nie ma musimy znowu na życie złożony jednak musimy troszeczkę to to pokazać naszym osiedlem po pierwsze, pamiętajmy jednak rzeczy, że mamy w Polsce ogromne zatrudnienie w firmach małych, dlaczego mówię, bo tam jest w ogóle trudno taką należność ma pan myśli też jednoosobowe przedsiębiorstwa nie to nawet myślę o tym wie pan firmę do 5 osób jest kilkaset tysięcy osób pracujących tam pan jest natomiast trudno wie pan do tego, że te relacje osobiste i wręcz może być kwestia pewnego pewnej trudności w oczekiwaniu od przełożonego bez mała często kolegi czy może nie przyjaciele to przesada, żeby dowiedzieć o tym, jaki status firmy, zwłaszcza że straty finansowe firmy właściwie on się nie oddziela czasowi statusu finansowego właściciela praw do firmy jednoosobowe wiemy z sygnalizuje to kwestia, bo nie chcę rozwijać, bo one bardzo czekała by głos pod w kontekście tego czy aby nie powinno być jednak pewnych form, jakby niepełne zrzeszania, ale pewnych może być dobry zrzesza pracodawców małych potrzeby tworzyć pewne szersze pola chociażby na całych układów zbiorowych to sygnalizuje naprawdę, bo jestem sam sobie interesujące nas przechodzących pod PS typowego dużego zakładu pracy to problem, który pan poruszył on pan jest problemem, o którym trudno nawet, dlatego że pan redaktor przyjął to moją optykę dzielenia tylko, że polscy prawnicy przyjmują czy Polska opowieść o prawie pracy nie widzi podziału ona widzi sprzedaż będzie wymian teraz skoro, jakby są prawnicy sądami włącznie używają języka kontraktu, czyli wymiany to naturalny sposób pan nie ma prawa wiedzy o tym co ten trzeba co ma strona drugiego kontraktu natomiast i to co jasno powiedzieć jak jednak przepisom przyjrzymy bliżej to, aby Sejm wyraźny sygnał, że w zakładach w dokumencie podział już tak, że to zaakceptuje to wtedy znacznie lepiej rozumieć szereg przepisów prawa przez prawo związków zawodowych do tego, żeby miały dostęp do informacji o sytuacji spółki przez pracodawcę też prawo rady pracowników takiej formacji innymi słowy mamy w Polsce jest taką sytuacją, że normy prawne część zresztą importowane z czy też narzucona przez europejską bądź to międzynarodowe one, że pan wybiegają dalej niż nasza świadomość czy mówiąc wprost my mamy instytucje i nie bardzo rozumiemy jak i jakie są natury i stąd takie nieprzekonujące, jakby to siła związków czy pracowników jest słaba, bo one same chyba nie do końca czują, że mają prawo do tego, żeby wiedzę o czymś prywatnym i znowu proszę wybaczyć, że ciągnę ten wątek, bo właśnie, bo na tym polega fenomen po pracy, że od momentu pan zatrudni pracownika czy spółka, żeby osoba z jedno i od tego momentu prawo i to jest to mówi wynika wprost ustawy generuje taką instytucję tę konstrukcję mienia zakładu pracy czy coś co jest moje prywatne jest równocześnie przedmiotem używania przez wszystkich i teraz przekroczymy ten próg, jakby wyobraźni to też zaczynamy rozumieć, dlaczego pracownicy mają prawo wiedzy o finansach przedsiębiorstw wiązałby na pytanie jak bym, a to niestety wadę, że trzeba najpierw założyć, że pan poseł w sposób poprawny ja twierdzę, że nie jest poprawne, ale polscy prawnicy nie do końca tak potraktują prawa pracy tak rozumiem czy pańskim zdaniem dorośliśmy do tego punktu widzenia prawa by zmienić tak by nie zarobki były sprawą publiczną nie wiem to jest np. norweski prawda zapisane w prawie, że każdy ma prawo wiedzieć o każdym wszystko jeśli chodzi o finanse zarobki, że to jest cale kulturowa jednak sprawa prawna pańskim zdaniem ona ona jest kulturowa, ale może zaczniemy od pierwszej kwestii Otóż, gdybyśmy to polskie prawo wykładali tak rzeczywiście precyzyjnie to w wielu zakładach zarobki powinny być częściowo jawne to pozwolę sobie wytłumaczyć, choć Otóż przy prawidłowym stosowaniu prawa pracy w większych zakładach pracy powinny być przepisy płacowe czy układy zbiorowe regulaminy wynagradzania wszystko jedno poprawnie stworzone regulaminy układy powinny przewidywać jak w siatkę płac dosyć precyzyjny, czyli górne widełki i w długi niezdolne wydruki, jeżeli one drobny poprawnie to w gruncie rzeczy pan miałby wiedzy wprawdzie nie bardzo precyzyjną, ale dosyć jednak taką wystarczającą dla oceny zarobków, a dodajmy, że akty prawne są jawne, czyli to są rzeczy oczywiście ujawniane, więc to jest pierwsze kroki, żeby przekroczyć, bo tego pana to niewiele pewnie słuchacze być może nie wszyscy mieszamy częste przykłady, gdzie w zakładach pracy tutaj się nawet przepisy płacowe, a to dopiero wynagrodzenia indywidualne i gdybyśmy ten przekroczyli być może wystarczyło gruncie rzeczy podkreślam raz jeszcze przy założeniu poprawności tych faktów, dlatego że one powinny być dosyć precyzyjne praktyka jest taka, że nie jest natomiast już przechodzą do tego pytania kolejnego powiem tak no to trudne pytanie dla mnie, bo pewnie każdy taki wewnętrzny opór przed ujawnianiem swojej nazwy też moje są jawne dla Uniwersytecie, dlatego że siatka płac jest właściwie znana chyba wcześniej jeśli chodzi o Polskę, ale modelowo tak modelowo to właściwie to to po tak powinno być, bo skoro właśnie wspomniałem ta praca społeczna wynagrodzenie z podziałem na taki założone oczywiście no to podział powinien być jawny tak tutaj też w nawiązaniu do tego co pan powiedział panie profesorze wystarczy, że ktoś jest nieco bardziej wścibski ponad średnią orientuje się w jaki sposób, gdzie zajrzeć w internecie to przecież jest dostęp do sprawozdań składanych w areszcie przez firmy jeśli pan mówił o tej ogromnej liczby przedsiębiorstw to właściwie każdy pracownik może zobaczyć ile ile dochodu ma firma, w której pracuje i drogę i też mieli mieć poczucie takiego wyrzutu, dlaczego ja jestem beneficjentem tego zysku tak czy od razu dodajmy, że są też firmy jednoosobowe takich danych wtedy nie ma one są dedykowane picie to po pierwsze po drugie zgadzam się uczyć jeśli chodzi o o sprawozdania finansowe spółek rzeczywiście jak jawna od też należy pamiętać przed sobą cała złożoność sprawy polega na tym, że ten podział oczywiście musi założyć jeszcze 2 rzeczy musi założyć, że firma musi rosnąć, czyli nie może wszystkiego moich chyba powinno mówi chyba, bo te kwestie czysto filozoficzną oraz infrastruktury użyjemy, że właściciel z uwagi na to, że kapitał inwestor ma też prawo do jakich tam renty, więc w tym sensie i jakby to rzeczywiście, jeżeli to weźmiemy pod uwagę IT ten ten tamten tym czy zwiał związku w szczególności to będą widziały to szerszą perspektywę to ja się też zgadzam oczywiście to obrona wiedzy przed tym co firma zarabia, która się sami zdarza, ponieważ wszędzie jest iluzoryczna, jakby jest oczywiście na siebie jest obejść się zgadza tak czy prawnego punktu widzenia także największym problemem polskiego rynku pracy są umowy śmieciowe nie wiem czy największym, ale dostatecznie dużym że, że to bolesna rzeczywiście do tego, że tak to jest problem tego pewnej karnego pewnej niespójności moralnej tak powiem czy z 1 strony wiemy, że na umowach śmieciowych nie mają niektórych praw naprawa urlop z drugiej strony do umowy śmieciowe najczęściej nie ukrywajmy w usługach powszechnie dostępnych one rzutują też na cenę produktu czy tak szczerze mówiąc mamy nieco tańszy obiad w restauracji, dlatego że kelner być może pracuje na umowie cywilnej, ale jeżelibyśmy o własne takie interesy odczucie odrzucili od siebie to rzeczywiście to jest problem poważny jest niespójna niesprawiedliwa można być też warto dać 1 uwagę bo kiedy mówimy o umowach śmieciowych to koncentrujemy się głównie na pracownikach słusznie użył słowa pracownika to zauważyć to nie są pracownicy teoretyczny natomiast nie zapominajmy, że to umowy śmieciowe wzięły się z tego, że ustawodawca absolutnie nie zauważył, że się za sposób wykonywania zmienił innymi słowy brak reakcji ustawodawcy, który nie wprowadził bardziej oczywiście w adekwatnych, iż w określonych zawodach umów elastycznych przyjaznych dla dla organizacji czasu pracy chociażby spowodowały, że wymyślono wobec cywila więc, jakby trochę też nie patrzmy tylko dla tych pracodawców jako tych można być pazernych pewnie każdy z nas jest egoistą, jakby się, że ostatecznie, ale patrzmy też na to, że ustawodawca nie rzucił pomostu poprzez tworzenie umów pracowniczych tylko bardziej elastycznych prof. Arkadiusz Sobczyk wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest naszym gościem także członek komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy przewodniczący zespołu do spraw opracowania projektu kodeksu pracy w latach 216218 pań profesorze zapraszamy wspólnie naszych słuchaczy na skrót informacji jesteśmy ciekawi co nam świat niesie, a będziemy państwem już za chwilę kilka minut wracamy do naszego południowego programu prof. Arkadiusz Sobczyk wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego z nami panie profesorze dzień dobry witam serdecznie do ściany rozmawiamy o tym jak wyglądają prawa pracownika w Polsce generalnie ten rynek się zmienia prawo w wielu warstwach podlega zmianom, a czy prawa pracownika prawo pracy też też zmienia się na przestrzeni lat jeśli tak to, którą stronę mam wrażenie, że znakomita większość pracowników nie ma o tym po prostu pojęcia albo ty mnie interesuje albo informacja na ten temat jest przekazywana w sposób tak zawiły, że trudno to przy swoim nasza percepcja jednak jeśli chodzi o znajomość prawa jest do pewnego stopnia ograniczono dlatego też czekają nas lada chwila kolejne zmiany one nawiązują wprost pan ostatnie uwagi zmiany, które powiem niestety są zmianami, które wymuszą europejska niestety, dlatego że ich ptasiego stanowić przez ostatnich 25 lat my z własnej inicjatywy mieliśmy bardzo niewiele natomiast wracać do tej Unii Otóż Unia dostrzegając złożoność prawa będzie nakładała kolejne wnioski informacyjne by być po raz kolejny pracownikowi indywidualnie, jakie są jego praw natomiast jak wrócimy do tego pierwsza część pytań państwa w pewnych fundamentalnych kwestiach to jednak niewiele zmienia są pewne fundamentalne prawa pracownicze prawo do pracy prawo do banku bezpiecznych prawo do wynagrodzenia godnego prawo do odpoczynku prawo do urlopu płatnego to jest trzon prawa pracy czy natomiast oczywiście masę zmian szczegółowych, aby państwo przejrzeli sobie ewolucję praw rodzicielskich to tam właściwie mamy w ogromną zmianę szczegółowych przepisów to są rzeczy się detalicznym mamy proces ograniczania zatrudnia na czas określony to auto ściąga w obrębie pewnej logiki ja nie mam przekonania, że pracownicy nie mają znajomości swoich praw, bo są też do 10 IC inny natomiast od unijną z tym jest to, że pracownicy innych powodów tych praw swoich nie dochodzą oczywiście mówimy o pracownikach, którzy pracują bez ogromu pracy, bo poruszyliśmy temat umów śmieciowych, gdzie tych praw ludzi właściwie nie mają bez mała żadnych poza ostatnią płacą minimalną prawda czy prawdą, że związki zawodowe, więc raczej będzie pan położył Car na torze z różnych powodów trudnej dostępności sądu drugiej postępowań sądowych jednak ostatecznie kosztów związanych, bo pracownik dotyczy nie płaci opłaty sądowej, ale radca prawny adwokat kosztuje raczej bym powiedział, że problem, gdyby on nie ma nierozwiązywalny w ogóle problem dochodzenia swoich praw i uciążliwe niż ludzie nie mają świadomości swoich praw tak tak raczej bym tego typu tezę postawił niż uznał, że pracownicy nie mają wiedzy, ale dobrze to był pan zapowiedział kolejne zmiany, które dyktowane są przez instytucje europejskie jak to współgra z naszym postrzeganiem prawa pracy tym krajowym i którą stronę zmierzać powinniśmy jako pracownicy się obawiać czy czy jednak większość praw będzie, a bez nie chcę powiedzieć stawać w uprzywilejowanej sytuacji pracodawców na rzecz pracowników czy też będzie odwrotnie w pro państwa czy zacznę od tej takiego wątku pana pytanie, które się pojawił właśnie w kontekście takiej naszej percepcji prokurator z naszej perspektywy redaktorzy zmiany unijne to proszę wybaczyć by użyć świadomie tego uproszczenia i na takiego dramatycznego powiedziałbym, jakby z prymitywną rozmowy to jest komunizm tak to czy, ponieważ to to są kolejne prawa pracownicze, które nam Unia europejska przynosi to niema żadnych nowych prawną w imieniu pracodawcy mówi nazwijmy, bo tak naprawdę to często mówię pracodawca ma na myśli kierownika zakładu przełożonych to tylko na marginesie, dlaczego o tym mówią właśnie właśnie dlatego państwa, że my, jako że postrzegamy prawa pracy bardzo kontraktową czy proste mówił USB mówimy do kraju wymieniamy się świadczeniami co mamy dużą trudność w tym, że wprawie pracy wprowadza instytucję społecznych, a Unia takowe już więc, jakby od razu powiem nie ma się pracownik, czego obawiać wręcz przeciwnie dochodzą nowe prawa prawda dochodzi dochodzi dochodzi prawo do informacji, które wspomniałem dochodzą nowe prawa rodzicielskie dojdą 2 dni na takim sędziom nadzwyczajną opiekę nad kamer są zaopiekowane sprawami życiowymi jeszcze płatne także nawet mimo zdecydowanie mówimy po okresie praw pracowniczych jak miał raczej wątpliwość czy on nie jest nadmierne pan do tego byśmy ten przykład ostatni prawda ja nie mam problemu z tym że, że pracodawca musi pracownika zwany też w celu są często rodzinnych ale dlaczego Platforma opłacić prawa ktoś powie, kto ma płacić odpowiednio są jeszcze ubezpieczenia społeczne tak, żeby raczej się spodziewał, że i troszeczkę rozum będę rozumiał że, że polscy pracodawcy będą narzekali na zmiany pracownicy na pewno nie, gdyby pan zechciał powiedzieć czy określić własną perspektywę idealnego prawa pracy co pan zmienił w najważniejszych punktach tak słono sprawiedliwe dla wszystkich spójnej zrozumiałość powiem tak, bo to proszę pana moje moje postrzeganie trochę się zmieniło z czasem proszę wybaczyć są takie z wiekiem może ten taki bardzo jest nieco osobisty wątek bo, a czy przepraszam o tej zmianie nie zdecydowały czynniki zewnętrzne jak rynek pracy w Polsce wygląda dokładnie bardzo, bo od tak zachował się zarząd IPO, żeby pan chyba w ogóle problem z prawem pracy chyba zaczyna od momentu globalizacji pamiętajmy o tym, bo to moralnie jest prosta odpowiedź niech ludzie mają prawa przedsiębiorcy zrobią to jest, aby prostą odpowiedź oczywiście możemy szczegółowo, jakie prawa mieć powinny tylko, że problem polega tym, że ci ludzie zaczęli pracę pod warunkiem że, że będą w cudzysłowie niestety trochę atrakcyjny czy przedsiębiorca atrakcyjny gospodarczo, a konkurujemy ze światem który, gdzie czasami praw prac spawalniczych nie ma w ogóle pierwszy mimo bok bo gdybym mówił o świecie izolowanym to odpowiedź jest prosta prawda mówimy o tym, że przede wszystkim nie powinno być różnicowania sytuacji pracownika na zlecaniu umów o pracę tak pierwsza powieść po drugie, powinni pewnie, jakby zwiększyć wpływ pracowników na zarządzanie, ale się w granicach takich, żeby ten przedsiębiorca nie był sparaliżowany tylko pewnie powiedzielibyśmy, że płaca minimalna w Polsce jest bezpiece za niska tylko te wszystkie zapowiedź idealistyczne o tyle żona zakłada, że Polska z nikim nie konkuruje i stąd mam taki pan takie wahanie w odpowiedzi na temat instytucji bliższa raczej jest perspektywa taka, żeby przeżyć pewną kulturę o wspólnej pracy, której mówimy i oczywiście dostrzeżenia, że te zakłady pracy to są przedsięwzięcia, gdzie ludzie pracują razem z pracownic przedsiębiorca i budowania na co będzie klimat do do tak być zatem do dogadywania się niż budowanie silnych instytucji, bo już powiedziałem, kiedy pan czasami będą w Gdańsku patrzą na port północny i widzę te gigantyczne kontenerowce z Chin to pan zastanawiam się pan to jest w ogóle możliwe jeszcze odbudowanie państwa socjalnego w konkurencji z podmiotem, gdzie tych praw nie ma chyba w ogóle profesorze, bo to jest smutna konstatacja, że w prawo pracy determinuje konkurencyjność, czyli krótko mówiąc z to to rynek zmienia prawo nie prawo zmienia zmienia rynek czy dobrze rozumiem, ale przecież tak po prostu jest, dlatego że proszę zauważyć, jakby prawda to ja pomijam oczywiście pomijam oczywiście Polskę kraje wschodnioeuropejskie tutaj prawa pracy było, jakby ideologicznie przejmie literalnie na polskim poziomie, ale przecież kraje zachodnich w latach siedemdziesiątych prawo pod miał się znakomicie i nagle to Unia europejska wymyśliła formy plastyczne tzw. flexicurity w latach osiemdziesiątych właśnie, dlatego że zaczęła przegrywać konkurencyjny ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie też w niektórych Stanach prawa pracy praktycznie nie ma czy też czy to potem stopniowo z Chinami i to niestety tego że po może szerzej w Zabrzu to co teoretycznie ale, ale myślę, że nie będzie dla nas tutaj wszystkich trudno Otóż, kiedy mówił o prawach człowieka, a mówi o prawach człowieka, gdy ta pracowniczych to mówimy tak są takie prawa to jest absolutne życie zdrowie pada tam tych prywatność wolność i to nie zależy można też od sytuacji kraju trzeba, choć wszyscy mówią one zależą od zamożności społeczeństwa i państwa czy one są relatywne i innymi słowy niestety może być tak, że praw społecznych ubywać będzie przybywać i no naprawdę nie możemy nie widzieć Europa w tej chwili jest w defensywie jeśli chodzi o sytuację gospodarczą co jest przecież o tym co kapitał dyskusję i mankamenty naszej rozmowy prawie pracy jest to, żeby się koncentrujemy tylko na przepisie liczby całości, więc ja to ryzykuje może tam tezy jako specjalista, ale mam wrażenie, że w tej chwili w Europie nie ma klimatu do poprawy praw pracowniczych, a wręcz przeciwnie no dobrze jak w takim razie kryzys, który to jest niewątpliwie faktem potwierdzają wszyscy pan w naszej rozmowie również wpłynie na naprawę pracy z punktu widzenia pracownika ograniczenie, że spowoduje że, że pracownik będzie w jeszcze mniejszym stopniu chroniony i myślę, że pewnie będzie ubywać tylko, żeby zauważyć, że na przestrzeni porywa światowej powołać się rozwijało przybywało praw norm prawa prawa pracownicze to tego pewnie już nie będzie, ale Europa rozwijała tak jeśli tak tutaj naszym kontynencie zgoda pan tylko potwierdzają to zapewne rozwija się rozwija się Europa rozwija się ożywia się prawa socjalne nie sądzę nie wierzę w to, żeby praw pracowniczych ubyło, ale to jest pytanie o to jak byle jaka jest, jaki jest ich wykładnia rozumienie i takie np. weźmy wróćmy do tych osób tzw. śmieciowych przypomnijmy przecież one rozwinęły w czasie kryzysu 2008 roku, czyli tobyśmy powiedzieli, że w ten sposób duża część społeczeństwa nie damy praw pracowniczych nie pracują tak naszą tezę i mówi nasza w sensie wybór społecznego państwa ma dzisiaj powiedział pewnie to samo, że brak takiej determinacji do tego, żeby przyznać prawa pracownicze ma w niektórych prawda sektorach wynika z tego, że obawiamy się one nie wytrzymają kosztów związanych, więc rozumując nie są też panu bywało to byłoby mało prawdopodobne, chyba że przepis ciężki kryzys wiadomo no wiem, że to przykład skrajny, ale przypomnijmy sobie, że na Ukrainie w tej chwili zawieszone można będzie rada pracownicza no tak powinno być zresztą takie sytuacje, więc nie możemy tutaj nie wykluczył środków do tego krachu ktoś część tych praw zawieść naszych chyba nie mówimy o krachu mówimy raczej stagnacji prof. Arkadiusz Sobczyk wykładowca w katedrze prawa pracy i polityki społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem dziękuję panie profesorze zarówno bardzo dziękuję panu dziękuję państwu naszych słuchaczy zapraszam teraz na informację to jest przedpołudnie Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA