REKLAMA

Eksperyment. "Informacja o celach, korzyściach i ryzykach musi być pełna, adekwatna zrozumiała"

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2022-10-08 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w TOK FM wracamy do sprawy biznesu Ross kręconego wokół komórek macierzystych komórki mają właściwości bardzo obiecujące dla medycyny, ale zatwierdzonych terapie niewiele np. są wykorzystywane z skutecznie chorobach krwi oparzeniach czy okulistyce w przypadku uszkodzenia nabłonka rogówki natomiast opisane przez Michała Janczury historii też historiach komórki macierzyste wstrzykiwano w ramach eksperymentalnej terapii, która miała zatrzymać utratę wzroku pacjentów w wyniku Rozwiń » retinopatii natomiast kilku przypadkach doszło do punk gorsze Enia wzroku łącznie z utratą w tej sprawie toczy się postępowanie prokuratury z nami jest pani dr Joanna Różyńska z centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego przewodnicząca komitetu bioetyki przy prezydium pan oraz członkinie bioetycznych ciał doradczych takich organizacja UNESCO czy światowa organizacja zdrowia dzień dobry pani dzień dobry to scenie łatwo materia i bardzo się cieszę, że pani znalazła dla nas czas, żeby całą tutaj wyjaśnić jak dodał, że oba odcinki serialu są już na TOK FM pali w aplikacji jest też na tokfm PL cała nie montowano rozmowa z dr. Piotrem Kruczkowskim, który te eksperymenty przeprowadzał mnie uderzają tutaj 3 rzeczy raz klinika ma zgodę komisji bioetycznej zgody podpisywali pacjenci działań działano, więc legalnie, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować najlepsi klienci byli świadomi ryzyka, bo nie wiemy nie było nas przy tych rozmowach co mówią w 2 pacjenci płacili za udział w tym eksperymencie to dla mnie dziwne 3 lekarz wiedział o potencjalnym zagrożeniu mamy potwierdzenia ze strony profesorów, którzy z nim rozmawiali ostrzegali przed stosowaniem tej terapii po kolei eksperyment, a badanie kliniczne to jest to samo jak powinniśmy rozumieć, że po pierwsze, pojęcie eksperymentu medycznego jak może będę podpowiem mówi ustępujący faktycznie jest pewna konfuzja pojęcia to znaczy pojęcie eksperymentu w Polskim prawie w Polskiej rzeczywistości społecznej i badawczej to jest pojęcie, które odnosi się do 2 rodzajów działań ustawodawca definiuje eksperyment medyczny i dzieli go na 2 kategorie eksperyment badawczy czy takie działanie doświadczenie naukowe systematyczna próba warunkach kontrolowanych celowo dobranych pełny dokument zwany wpłynięcia na jakich zjawisko w celu zaobserwowania zmierzenia zbadania efektów tego wpływu, czyli systematyczne doświadczenie naukowe, których celem jest zdobycie dając się ogólnie, więc naukowej i tak ja tak tak rozumiał eksperyment badawczy, a teraz mamy także kategoria w Polskim prawie eksperymentu leczniczego, która jest szalenie powiedział, że wadliwa, o czym od lat mówi o naturze i lekarze mówią prawnicy i etyce, bo to pojęcie zdefiniowane jako wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych leczniczych profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej nie jest zatem celem pojedynczo tak nie jest zatem celem tego działania zgodnie z definicją ustawodawcy, którą właśnie przeczytałam z rozwój wiedzy, ale przysporzenie bezpośrednich korzyści dla zdrowia teraz na świecie teraz Polski w Polsce literaturze w praktyce badawczej to pojęcie rozumiane jest właściwie dwojako jako jako określenie, które wskazuje na takie badania naukowe, które na świecie nazywa się badaniami z potencjałem terapeutycznym za systematyczne badania naukowe, których mamy podstawy naukowe przypuszczać, że uczestnicy tych badań osiągnął jakąś korzyść terapeutyczną, ale muszą osiągnąć tak to jest celem badania sprawdzenie czy korzyści pojawia, ale mamy podstawy, aby sądzić naukowe w to są wyniki badania zwierzęta są wyniki laboratoryjne wcześniejszych faz badań, że taka korzyść może się pojawić i mamy też trzecie zjawisko trzecią praktyka, która na świecie nazywana jest terapią eksperymentalną terapią innowacyjną i właśnie działanie nakazu z użyciem innowacyjnych nowych niesprawdzonych metod w celu właśnie w wsparcia po udzieleniu pomocy pacjentowi, który wyczerpał wszystkie pojedyncza osoba kazali kazus pobierane są niezaradni teraz zazwyczaj w krajach dobrze uregulowanych w chodzie praktykę badawczą odróżnia się badania naukowe stricte badawcze i jest potencjał terapeutyczny i kolei to terapie innowacyjne, ale w takim razie rekina pomieszał 2 porządki, bo tutaj jest słyszę w serialu tym, że 200 osób zostało poddane jest, bo oni prowadzą także eksperyment leczniczy niż w oczy to jest w usta sali się to co w Polsce ustawy z aferami, które stworzył zgotowała lecznicze znaczy jest legalne formalnie wypełniają kroki przewidziane przez prawo czy te kroki są rzetelnie i poprawnie wypełniony od możemy porozmawiać, bo zgodnie z polskim prawem eksperyment leczniczy musi spełniać wszystkie wymogi eksperymentu naukowego, a zatem w szczególności musi mieć adekwatną, bo pieszy musi mieć celowość tego eksperymentu musi być zasadna świetle aktualnej wiedzy naukowej i to myślę główny problem w tym eksperymentami to znaczy pytanie o to czy istniały podstawy naukowe w momencie rozpoczynania tego badania postawy naukowe, aby sądzić, że uczestnicy pacjenci, którzy nadzieje na uleczenie czy poprawy stanu zdrowia czy jego postawa sądzi, że da się tę korzyść terapeutyczną osiągnąć i tu jest rola komisji bioetycznych komisje etyczne są elementem tego procesu dopuszczania badania do realizacji jednym z ich podstawowych zadań jest kontrola sprawdzenie czy to oczekiwanie osiągnięcia korzyści jest zasadne świetna aktualnej wiedzy medycznej przewyższa potem ryzyka, jakie wiążą zawsze z udziałem ekspertów NATO dr Rybkowski pisze w oświadczeniu, które żona jest na tokfm PL mówi o tym, że działał zgodnie z pozwoleniem protokołu komisji bioetycznej przy Okręgowej izbie lekarskiej w Warszawie przyszedł przedstawił swoją propozycję dostał zgodę formalnie zatem powiedziałem formalnie to ten wymóg wypełnił pytanie, jakie komisja działała adekwatnie czy komisja rzetelnie sprawdziła czy mała właściwych ekspertów, że w swoim gronie nie miała ekspertów, którzy byli w stanie ocenić celowość tego badania jego wykonalność i profil ryzyka korzyści jak rozumiem państwa także pierwszego odcinka państwa państwa serialu radiowego tam być konflikt interesów między ekspercką, a ten sam eksperci, która była w komisji bioetycznej zatwierdzała wyraża pozytywną opinię o tym eksperymencie później była powołana jako biegła przez prokuraturę to zostało potwierdzone podważone i jest druga część jak tego postępowania prokuratorskiego natomiast to co jest taki dialog między Michałem Janczurą dr Rzeczkowski Michał pyta czy pan zna ich dowody na to, że ta terapia działa w tym przypadku dyrektor Wyszkowski odpowiada, że nie metą udowodniliśmy później mamy taką wymianę, jeżeli uważa pan, że pan czegoś dowie, dlaczego pan tego nie publikuję, dlatego że na razie nie miałem na to czasu publikacja takiego raportu te kilka miesięcy pracy czy obraz musi pan mieć czas musi pan mieć różne dodatkowe wolną głowę się one po prostu mieć do tego weny to dla pani wiarygodne nie absolutnie oczywiście że, aby cele badawcze celem każdego naukowca jest generowanie wiedzy upublicznia, która może być używana uogólniania i stosowana także przez inne też nauka opiera się na wymianie upublicznionych informacji kwestionowaniu weryfikacji tak dalej nie można powiedzieć, że ktoś nie miał czasu, żeby opublikować i uwiarygodnia co robi to jest absurd niepoważne sformowanie 40 000 trzeba było zapłacić za ten zabieg to mnie dziwi ja mam w rodzinie sytuację, że bliska osoba brała udział tych terapii eksperymentalnej, bo właśnie takiej sytuacji, że nie było szans na wyleczenie, ale dostałaś do tego programu szczęśliwie żyje nie było mowy żadnych opłatach czy co tu stała praktyka rzesze płaci za to nie to jest to jest praktyka to po pierwsze, także nie ma zakazu oczekiwania uczestników pobierania jakieś formy opłaty w Europie jest nadzwyczajny czy dodatku tak się dzieje stany Zjednoczone dość często oczekuje się uczestników, że w jakimś stopniu chociażby koszty związane z dojazdem do miejsca wykonania badania czy czasami również związane z wyprodukowaniem produktu leczniczego czy rap, który ma być testowane, ale generalnie jest to rzadka praktyka to jest spór tak powiem między praktykami też tym, którzy przeglądają praktyce natomiast co istotne tutaj myślę to kwota w znacznej pytanie czy to jest adekwatna kwota i czym właściwie w jaki sposób jest wliczona w UW rozumiem, że jeśli tutaj mamy taką praktykę rzesze wymaga od pacjentów to raczej zwrot kosztów tutaj by możemy domniemywać, że chodziło o zegarach uzyska tak w Polskim prawie nie jest uregulowana dopiero od niedawna mamy w ustawie o zawodach lekarza w tych przepisach reguluje eksperymentalne, a zatem także te lecznicze które, które czy to kategorii, którą Extra wpisują się bohaterowie bohaterowie tego państwa w serialu jest przepis nowy, który mówi, że niewolno wykorzystywać przymusowego położenia uczestnika eksperymentu leczniczego to przymusowe położenie szczególnie bardzo trudna sytuacja zdrowotna ogromna oczekiwaniu i nadzieja na to, że ktoś mi w stanie udzielić pomocy łatwość zawierzenia profesjonalistom, ale proszę zauważyć, że to wyrażenie przymusowe położenie ono właściwie to dokładnie samo pojęcie, które jeszcze w kodeksie karnym w kodeksie cywilnym i mówimy o wyzysku czy sytuacji 1 strona zastrzega rażąco nadmierne świadczenie za niewspółmiernie wysokie w względem tego co sama daje w tej relacji jest zarówno podstawa do unieważnienia umowy, jaki jest również przestępstwo, więc można można, więc tutaj panie znamiona takiego oceniane są też burz w czasie w konkretne konkretnie w szczegóły kobiety sprawę dobrze znać ta jest tylko mówi o tym, że ustawa, że to Polski ustawodawca używa tego samego pojęcia wskazuje zatem, że mówił uważajmy tak uważają, bo tych praktykach eksperymentów leczniczych może do takiej sytuacji nie wolno tego robić, gdy to dla mnie kuriozalne było też w ramach ugody, w której próbowano np. właśnie głównymi bohaterami pierwszego odcinka się dogadać źle to proponowana Regina proponowane proponowałem zwrot kosztów nie nawet, iż odszkodowanie oprócz zwrot kosztów odpowiedzialność lekarza wiemy o tym od innych profesorów, którzy rozmawiali z dr. Wyszkowskim mówili mu o tym uważaj na Zachodzie robili takie próby były problemy ne Ross osoby, z którymi rozmawiali autorzy tego serialu pacjenci, którzy poddali tej terapii twierdzą, że nie byli informowani o tym, że ich przekonywano, że to w pełni bezpieczne jak odpowiedzialność lekarza, że w okresie to jest także warunkiem dopuszczalności eksperymentu jego legalności uzyskanie zgody od potencjalnego uczestnika która, czyli wyrażenie akceptacji po uzyskaniu pełnej prawdziwej adekwatnej informacji na temat celów badania podstaw naukowych również potencjalnych korzyści oczywiście ryzyk, jakie wiążą się udział w takim badaniu ta informacja musi być pełna, a musi być adekwatna musi być przekazana w sposób zrozumiały dla uczestnika chodzi po prostu o przygotowanie 20 Frontexu, który napisany hermetycznym językiem, ale o zagwarantowanie dopełnienie aktów staranności to jest język, który ta osoba zrozumie, o czym się danie czasu tej osobie na to, żeby zapytać prze poznała się z tą informacją przemyślała może konsultowała z kim bez takiego, że zgoda udzielona w ciemno, że tak powiem po prostu nie spełnia wymogów świadomej zgody ty jak mamy rozumieć, bo ja bym nie chciała, żebyśmy seria będzie się toczył będziemy do niego wracali, ale ja bym nie chciała, żebyśmy zostali z takim jakimś poczuciem nieufności wobec nauki, a z drugiej strony mówi o tym prof. Józef Dulak też w serialu jakoś wytworzyła wokół tego religia oto mamy świątynie jakiś kliniki, które pięknie podświetlana wychodzi lekarz białym kitlu no to są takie atrybuty, których jesteśmy uczeni, żeby wierzyć ja sama na antenie powtarza wielokrotnie wierzmy lekarzom, bo komuś się i wychodzi ten lekarz używa tego autorytetu jak mamy się w tym teraz rozeznać i to ja myślę, że to to państwa państwa takie śledztwo dziennikarskie to co pokazujecie pokazy pewną patologię oczywiście praktyk powszechnie lekarze są porządnymi dobrymi profesjonalistami, ale oczywiście w każdej populacji każdej grupie zdarzają się osoby, które naruszają standardy rzetelności tego profesjonalizmu ja myślę, że to ten ten serial powinien być wyzwaniem przede wszystkim dla administracji ochrony zdrowia dla tych, którzy tworzą przepisy tworzą regulacji, które mają zabezpieczać interesy uczestników eksperymentu dla komisji bioetycznej przede wszystkim to jest podstawowe podstawowa instytucja, która w, których zasadniczym celem istnienia jest ochrona i ona ma sprawdzać czy ekspert jest sensowny naukowo czy ma właściwe ryzyko po pro porcje mleka do korzyści czy uczestnicy będą adekwatnie informowani o jego przebiegu wszystkie materiały znajdą państwo na tokfm PL w naszej aplikacji TOK FM pierwszy odcinek także w platformach streamingowych na kanale tokfm Select pani dr Joanna Różyńska centrum bioetyki i prawa Uniwersytetu Warszawskiego członkini komitetu bioetyki przy prezydium pan była z nami dziękuję bardzo, za to wyjaśnienia dziękuję bardzo, ósma 36 skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA