REKLAMA

Ewa Wrzosek: "Nie znajduję żadnego uzasadnienia do kontroli operacyjnej czynnego prokuratora"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-10 07:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest Ewa Wrzos Wrzosek prokurator Stowarzyszenie prokuratorów lex Super omnia dzień dobry pani prokurator piętrach sąd uznał moją argumentację nakazał prokuraturze przeprowadzenie wnikliwego śledztwa w sprawie inwigilacji Pegasusem napisała pani na Twitterze i co teraz dzieje się z tą sprawą aktualnie należałoby pytać prokuraturę Okręgową w Warszawie natomiast cała ta na całe to orzeczenie Rozwiń » skutkuje tym, że prokuratura bezwzględnie musi teraz poprowadzić śledztwo w przeciwieństwie do tego swojego poprzedniego działania, czyli odmowy wszczęcia postępowania i ma zlecone przez sąd konkretne czynności do wykonania czynności przyznam szczerze są również były przeze mnie podnoszone w zażaleniu, które nią tamtą decyzję prokuratury ale jakie rzeczy na czynności te są to czynności takie czysto praktyczne, czyli zwrócenie się np. do amerykańskich organów ścigania, aby te zwróciły się do firmy Apple uzyskanie danych informatycznych w posiadaniu, których firma jest, na podstawie których została poinformowana przez tą firma o włamaniu na mój telefon jeszcze np. dokonanie oględzin mojego telefonu przy udziale biegłego, ale również w porozumieniu z ekspertami willi la jest to również i mojej ocenie są najistotniejsze elementy jest to również zbadanie legalności prawidłowości postępowania ewentualnie funkcjonariuszy, którzy być może prowadzili kontrolę operacyjną, bo tego potwierdzenia do tej pory nie ma czy była wdrożona, a obiekt udokumentowana kontrola operacyjna mojej osoby właśnie z wykorzystaniem pokazywać tak naprawdę to jest najistotniejsze, ale ten aspekt mojej ocenie tego orzeczenia sądu, że będą badane działania służb nie było podstaw do tego, żeby panią inwigilować rozumiem, że to po prostu było swego rodzaju szukanie haków w związku z tym, że chciała się pani zająć śledztwem w sprawie wyborów kopertowych tak to interpretowali my ja myślę, że to taki jest 11 tak jak będą istotne najistotniejszych elementów znaczy jak do tej pory jednak żadnego uzasadnienia, bo to co pani redaktor wystartował żadnych uwag nie może być powodem do jakiejkolwiek kontroli operacyjnej prokuratora dodajmy jest nadal czynnym prokuratorem i była nim przez ten cały czas w poszukiwaniu czynnego prokuratora i kontrola operacyjna to się nimi danych standard to chciałam podsumować to po prostu rzecz sprowadza się do tego, że prokuratura musi wykonać te czynności, jeżeli już nie wykona to złamie, jakby polecenie sądu nie tyle polecenie sądu ile tak mówią przepisy kodeksu postępowania karnego prokuratura jest związana tymi czynnościami, które wskazał sąd wykonania i nie ma innej możliwości, jeżeli będzie chciała jakoś ominąć czy jakoś nie nie wykonać to teraz no tutaj 1 rzecz to postępowanie prokuratury musi się zakończyć jakimkolwiek konkretną decyzją procesową, jeżeli byłoby to np. kolejne wcześnie, bo odmowa wszczęcia postępowania teraz może być nie dopuszczam taką możliwość poprzez zmiany jak warunków aktualnie panujących poprawnych politycznych innych raczej nie sądzę, aby była jakakolwiek Wola ścigania sprawcy tego przez fakty, którzy właśnie znajdą się czuć funkcjonariuszy publicznych, ale tak jak mówiłem wówczas przysługiwałoby również zażalenie na to czy słynny zażalenie na tę kolejna decyzja prokuratury, więc my nawet nie wiemy czy pani przypadku formalnie podjęto decyzję o użyciu technik operacyjnych, ale chcę tylko powtórzyć tutaj to co wpisy wciąż podnosi, że w przypadku, nawet jeżeli używał Pegasusa to działo się to zgodnie z prawem miał zgody sądu na życie takiej techniki inwigilacji, bo tak naprawdę nie jest zobowiązany do tego by we wniosku ujawniać, jaką dokładnie technikę stosował 8 jeśli chodzimy o formalne, jeżeli bierzemy pod uwagę formalne podejście to rzeczywiście we wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej zupełnie wskazują metody, jaką kontrolę operacyjną sprawuje natomiast funkcjonariusze czy to CBA czy innych służb również tego narzędzia mogą mogły i mogą korzystać wiedzą, że nie ma podstaw prawnych do wykorzystania tego narzędzia, bo to nie jest gra nie mieści się to niema umocowania w Polskim porządku prawnym to jest z uwagi na swoje możliwości techniczne z uwagi na tą olbrzymią inwazyjną z uwagi na to, że w zasadzie posługiwanie się Pegasusem jest nieograniczone w czasie sięga w przeszłość dobiega również przeszłego często może być również sprawdzanie kalendarza na przyszłość geolokalizacja podsłuchiwanie w miejscach publicznych ustawa o CBA stanowi, że kontrola miejscach publicznych tego rodzaju nie może być prowadzona w ten sposób, że poza obiektem inwigilowanych również podsłuchiwane są osoby wokół, a więc tutaj to narzędzie gazu inne podobnego rodzaju narzędzia tak działają tak masywne nie mają umocowania w Polskim porządku prawnym zatem to, że ktoś mówi, że kontrola była, a u wykłada na kontrole tutaj udzielona przez sąd, a wnioskujący nie ma obowiązku wskazywania, że do kontroli był wykorzystywany gazu to jest tylko formalne podejście do sprawy, bo nie ma podstawy do korzystania z Pegasusa to, że wolno mieć takie narzędzie jest do takiej zgody po prostu nie wydał czy pani sądzi, że ta komisja, która w parlamencie europejskim i próbuje badać sprawę użycia Pegasusa czy ma szansę dojść do jakich wniosków konkretnych ja myślę, że tak, że to jest w zasadzie jedyne narzędzie takie skuteczne, które aktualnie mamy jako Polska dysponujemy, bo taka sprawa Pegasusa innych podobnie działającego oprogramowania nie zbadano przecież nie tylko w Polsce zbadano w Grecji Hiszpanii oczywiście na Węgrzech i i co najistotniejsze w zasadzie chyba tylko przedstawiciele państwa polskiego wykazują taką totalną totalny brak współpracy jakikolwiek z członkami tej komisji natomiast ja ostatnio o jakiejś uzyskamy informację, że aktualnie np. członkowie komisji zwrócili się do Europolu, aby ten mając takie stosowne uprawnienia zaproponował wspólne śledztwa ten państwom, których te stwierdzone czy ujawniono używanie Pegasusa no i teraz moje pytanie brzmi kolejny jak i tym razem pan Ziobro pan Kamiński znajdą mówi, aby nie prowadzić wspólnego śledztwa EuRoPol może zawiadamia, że inne państwa będą można domniemywać, że w tej sprawie niewiele się zdarzy póki nie zmieni się władza tak się zastanawiam jak pani sądzi jak powinna się zmienić prokuratura co powinno się stać z prawem dotyczącym prokuratury w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość utraci władzy, o ile utraci czy ja tutaj nie chcę operować czy utracić czy nie utraci czytacie inna opcja polityczna będzie natomiast, jeżeli będzie Wola polityczna ze strony powiedzmy posiadaczy władzy Państwowej z prokuraturą jest stosunkowo prosto prościej niż np. sądami prokuratura nie jest umocowana w konstytucji my jesteśmy działamy na podstawie zwykłej ustawy o konkretne projekty również nasze Stowarzyszenie lex Super omnia opracowuje prokuratura powinna funkcjonować, a więc to jest kwestia tak naprawdę zmiany kilku przepisu oczywiście oczyszczenia prokuratury z tych wszystkich prokuratorów, którzy pomylili stanie na straży prawa zostanie na prośbę, ale trzymanie byłaby zatem, aby wrócić do tego systemu, wedle którego środowisko prokuratorów wyłaniał kandydatów na prokuratora generalnego prezydent dokonywał wyboru jest to również jedna z dróg ja czy przyznam szczerze, że bardziej sposób wyboru oczywiście na pewno na pewno jak udział środowiska prokuratorskiego jest tutaj niezbędne natomiast czy to będzie prokurator powoływany przez prezydenta czy on będzie odpowiadał np. przed Senatem jako tym, który ma bardzo demokratyczną legitymizację to są by powiedziała rzeczy drugorzędne jest bardziej praktykiem chodzi o takie informowanie prokuratury i takie farmy uformowanie niezależności prokuratorskiej, aby prokurator po pierwsze, był niezależny po drugie, ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność, bo niezależność to nie jest prawo to są też obowiązki i aby prokuratura funkcjonowała tak, aby jak najlepiej z 3 praw jak i obywateli jak pani ocenia to śledztwo był materiał TVN 24 ja też pisałam o tym śledztwie, które toczone w sprawie Jakuba Karnowskiego byłego prezesa PKP, bo widziałem, że komentowała pani to na Twitterze znaczy to i tak budzi moje no to są najgorsze właśnie wzorce, które do prokuratury przyszło razem z prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro to jest generalnie najpierw człowiek, a następnie opiera się na niego materiały stawia się zarzuty o niej lub bardziej uzasadnione, ale nie oparte na materiale dowodowym na ten materiał dowodowy gromadzi się dopiero później pierwszego od tezę w góry założoną to jest w ogóle odrzucenia sposobu prowadzenia postępowania metodyki całe leczenie, a dodatkowo proszę zauważyć lata ile sytuacja z panem Karnowskim kwotę prawie 7 la, ale należy palarnia też pani pisała o śledztwie, które prowadzi warszawska prokuratura w sprawie Tomasza Lisa, który 3 ze stanowiska redaktora naczelnego Newsweeka miała pani wątpliwości, jakie to były wątpliwości wątpliwości moje budzi w pierwszej kolejności fakt, że śledztwo zostało powierzone prokuraturze Okręgowej w Warszawie i to nie jest tajemnicą, że jest ono prowadzone w pierwszym wydziale śledczym, czyli tym dziale, który zajmuje się wrażliwymi sprawami z punktu widzenia interesów właśnie Party to są sprawy np. wieś to były sprawy chociażby na ścianie przodu głowy, ale chociażby sprawa ułożenie wyborów kopertowych k to wydane w sprawie jak przeprowadzić prokurator, bo przewożona i zakończyła prokurator też budzi aktualnie pracuje pierwszy widział przecież zwanym między nami kolegami z działem politycznym po prostu prokuratury, więc chociażby powierzenie prowadzenia śledztwa w sprawie redaktora Lisa tej jednostce po drugie, no w Moya Moya Moya, jakby mój brak zaufania do rzetelności tego postępowania został, jakby sprowokowany przez wpis redaktora jak czaka, który wyraził stanowisko, że sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona w sytuacji chociażby nawet cytowanego dzisiaj przez panią artykułu w Newsweeku niestety musimy patrzeć na to szerzej prokuratura nie jest aktualnie prokuraturą niezależną tutaj te interesy stron ona naprawdę będą sprawą drugorzędną interesy osób, które zgłosiły złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie tego po tej potencjalnego mobbingu wania Ilony liczącą tutaj wyznacznikiem bardzo dziękuję za rozmowę Ewa Wrzosek prokurator Stowarzyszenie prokuratorów lex Super omnia była gościem Radia TOK FM dziękuję bardzo, pani prokurator w dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA