REKLAMA

Matka w matni

Gościnnie: Wysokie Obcasy
Data emisji:
2022-10-12 15:50
Czas trwania:
31:01 min.
Udostępnij:

Aleksandra Kondracka, matka 13-letniej Amelii, od siedmiu lat zmaga się z systemem. W tym czasie wystawiono europejski nakaz aresztowania, oskarżono ja o uprowadzenie córki, bezprawne jej przetrzymywanie, a teraz sąd postanowił, że Amelia ma trafić do domu dziecka. Wszystko dlatego, że jej matka uciekła przed przemocą i od kilku lat walczy o bezpieczeństwo córki. System dobro dziecka pojmuje inaczej - nie jako bezpieczeństwo z mama, ale zafundowanie jej traumy w postaci odseparowania od niej i umieszczenie w domu dziecka. Rozwiń »
Zapraszamy na kolejny podcast z cyklu "Matka w sądzie". Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu przy mikrofonie Anna tak wysokie obcasy zaczynamy kolejny podczas serii matka są też taka audycja, w której rozmawiamy o tym co się dzieje w polskich sądach i o tym jak traktowane są matki prowadził o bezpieczeństwo swojej swoich dzieci do rozmowy się zaprosiłam Aleksandra Kondracka koła i posłanka lewicy Anita Kucharska Dziedzic, która zajmuje się takimi trudnymi sprawami i interweniuje, kiedy system prześladuje kobiety co się dzieje zbyt często dzień Rozwiń » dobry dzień dobry dzień dobry dziękuję zawieszenia bardzo dziękuję, że przyjście przyjął pani zaproszenie tytułem wstępu w ubiegłorocznej rezolucji parlamentu europejskiego napisano, że od dobrej dekady w Europie trwa ofensywa przeciwko kobietom w Polsce wita się niestety bardzo wyraźnie kobiety, które zgłaszają przemoc są traktowane w systemie ten na policji prokurator prokuraturze potem w sądzie bardzo podejrzliwie nikt nie wie, że wiele z nich mówi, że wcześniej mierzył sprawiedliwość, ale po starciu o pozostaniu w tryby polskiego sądownictwa te wiara straciła o ilu sprawa Amelii kurs swojej córki, które państwo mogli słyszeć, ponieważ niedawno głośno o tym, że Amelia rzekomo zaginęła zaraz do tego dojdziemy do słowa rzekomo jest z kluczowa to jest taka jedna z wielu spraw, które trafiają do mnie do ani kucharskiej Dziedzic tym czy matki są bezradne zrozpaczone w starciu z systemem takim skrótowym opisie historii i swojej swojego horroru, który przeżywa, którym właśnie od 15 stron ujęła wszystkie wszystkie nie wszystkie, ale dużo takich kluczowych zdarzeń elementów sprawa trwa od 7 lat w tym czasie była mowa o porwaniu twojego dziecka przez ciebie włamywał prowadzeniu była mowa o europejskim nakazie aresztowania teraz sąd uznał, że trzeba umieścić swoją córeczka w domu dziecka Ola czy możesz skrócić, o ile to jest możliwe opowiedzieć co się wydarzyło w sprawie tak mu procesja cała walka nierówna walka o dobro moje już 13 letniej córki, a trwa ponad 17 i w zasadzie sprowadza się do takich 3 podstawowych elementów pierwsza to jest po powrocie moim na próba tak naprawdę wyjechałam do Francji, a ponad 7 lat 9 lat temu już w związku z przemocą finansową emocjonalną fizyczną ze strony mojego partnera męża ówczesnego MON zdecydowało się wyjechać i rozpocząć tutaj wszystkie procedury dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej rozwodu, jakby ta walka sprowadza się do 3 elementów do tego, że w Polsce Polski system, a my cały czas odrzuca wnioski dotyczące spraw rodzinnych ze względu na rzekomy brak jurysdykcji ten brak jurysdykcji mógł trwać 36 miesięcy natomiast po 7 latach wypadałoby, korzystając z odpowiednich narzędzi przyjąć, że jurysdykcja w oparciu o umiejscowienie dziecka jest jak najbardziej rusza drugi element tej walki to jest to są próby uznania wykonania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej orzeczeń sądu francuskiego tak naprawdę 1 orzeczenia z lutego 2016 roku, które to orzeczenie zostało wydane w trybie pilnym przez sąd francuski i dotyczyło ono zabezpieczenia mojej córki przy ojcu to znaczy zabezpieczenia to znaczy, że sąd francuski na podstawie kłamliwych o o oskarżeń ojca dziecka o moje rzekome problemy psychiczne i problemy z alkoholem uznał, że w trybie pilnym należy dziecko sprowadzić do Francji i orzeczenie zostało po latach wielu wielu, czyli już, jakby przestarzałą orzeczenia z lutego 2016 roku po latach zostało MO przez Polski sąd uznana, a i na tej podstawie staram się dziecko już teraz pod przymusem odebrać i trzeci bardzo ważny element, który tutaj dochodzi jeszcze bardziej komplikuje sprawę to jest sprawa konwencji haskiej, czyli oskarżenie mnie uprowadzenie mojego dziecka, do którego miałam momencie wyjazdu z Francji pełne prawa rodzicielskie, a i uznanie mnie za osobę winną ja w toku tych postępowań z udało mi się to prowadzić taką, żeby ten to orzeczenie z konwencji haskiej zmienić na podstawie art. 577 KPC w taki artykuł, który mówi o tym, że każde orzeczenie może być zmieniona jeżeli, jakby krzywdzi osoba, której dotyczy, ale no, ale co, ale pomimo tego, że wygrałam ostatecznie to postępowanie to nikt tego orzeczenia nie ustaje on tak nie istniało to, że w pewnym momencie c, a dokładnie w listopadzie 2018 roku o 1 sądów Sąd Okręgowy w Opolu uznał, że dziecko musi przy mnie zostać, że wydanie go za granicę grozi zdrowym życiu Ameryki zdrowiu życiu, że jesteśmy zżyte, że nie ma więzi z ojcem przestało mieć jakiekolwiek znaczenia podkreśla jeszcze tylko, że to orzeczenie, jakby udało mi się uzyskać myślę, że tylko i wyłącznie, dlatego że tuż za zamknięciem tego postępowania o nagrałam, ponieważ sędziowie pozwolili mi zostawić moje osobiste rzeczy nagrałam sędziów Air Club w przerwie, w której rozpoznawanie ostateczne wnioski dowodowe na tej przerwie powoływano się na osoby trzecie ustalono co osoba trzecia i ważni ludzie chcieli mieć w tej sprawie ustalone zostało zgłoszone do Prokuratury Krajowej, ale ostatecznie zepchnięte do prokuratury regionalnej zajął się sprawą asesor uznał, że nie trzeba wszczynać żadnego dochodzenia co prawda powoływanie się na trzeciej osoby istnieje tam, ale nie ma żadnego znaczenia dla sprawy obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że pod przymusem, używając podstępów wykorzystujące służby niestety i w funkcjonariuszy prokuraturę i staramy się odebrać 13 letnią córeczkę córka już tak dorastającą kobietę tak naprawdę oddać ją do obcego mężczyzny, ponieważ Amelia żadnego kontaktu z ojcem nie posiada to tak niestety w skrócie, ale przedłużonym troszkę pani pani pani Anito pani posłanko jak to nie jest to jest jedna z tych drastycznych spraw, które długo ciągną, która jak czytam akta upomni się za głowę podobnie wiem, że pani inne osoby zaangażowane w pomoc Aleksandrze i twórca i kiedy trafiła do pani ta sprawa, jakie było pani reakcja działania by, o czym świadczy to takie nasilenie utrzyma w takiej sprawie teraz taka mówią o ofensywie taka fala ja słyszę co kilka dni o jakich sytuacjach, kiedy matkom, które dbają właśnie starają się zabezpieczyć swoje dziecko swoje dzieci siebie przed przemocą dostało się w tryby tego systemu w systemie czołga po prostu są w matni bardzo często dzieci są matkom odbierane co się dzieje no co się dzieje no nie bardzo trudno mówić o tego typu sytuacjach rzeczywiście takich spraw do mnie trafia dużo i mam głębokie poczucie, że jestem jako polityczka też jako szefowa od 23 lat i stowarzyszenia baba, która się takimi sprawami zajmuję ja jestem wobec tego problemu tak naprawdę bezradna, bo przy ja się pojawia pod sądem czy ja kieruję pisma do sądu z pytaniami o konkretne sprawy, a czy inne nagłaśnia te sprawy czy mówię o tym i podobnych procedurach czy procederze z mównicy sejmowej to zawsze się dokończy klęską, czyli tak naprawdę nie udało mi się żadnej z takich kilku głośnych spraw kilkunastu mniej głośnych te uzyskać tego co chciały matki, czyli Świętego spokoju dla nich dla dziecka i to jest coś się, z czym ja sobie osobiście nie mogę poradzić, bo nie mam poczucie, że te daremne ości podejmowania interwencji to po prostu nie da się nic zrobić sprawy są bardzo często tego typu, dlaczego z tego wynika my z 1 strony my mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy kobiety rozstają się z partnerami i Aldo i powodem tego rozstania jest przemoc ze strony partnera albo kobiety zakładają, że chcą się skutecznie szybko rozstać w związku z tym nie zgłaszają sprawdza prokuratura przemoc czy na policję i chcą tego szybkiego rozwodu za porozumieniem stron to rzeczywiście w miarę szybko, czyli nie po 56 latach, ale po to, roku 2 i udaje zrobić, ale w tym momencie, kiedy nie ma żadnego ne żadnego wniosku przy rozwodzie o to że, że tam była przemoc żadnych dowodów żadnych żadnych pism niczego to potem nie ma tak naprawdę, czego się uchwycić te kobiety tych kobiet dociera, że może one się rzeczywiście urwały ze smyczy przemoc owca natomiast nie urwały się wspólne dzieci i ojcowie i wnioskują albo o ne oto życie, że była opieka łączona albo wyłączną opiekę też się takie sytuacje zdarzały, że ojciec dostawał wyłączną opiekę nad nad dzieckiem, które matka przed nim chroniła przez 1,5 roku i inny i jesteśmy w sytuacji tak naprawdę, kiedy sąd mówi Dobrawa wie pani teraz przypomniała, że ten, że ojciec krzywdził was wszystkich albo kończy się to tym co nam wytknęły instytucję ne na równo unijne, jakim rada Europy, że do, a że w ogóle się nie zauważa, że przemoc wobec matki jest także przemocą wobec dziecka, bo dziecko jest świadkiem przemocy, aby być świadkiem przemocy dla kruchej psychiki dziecka zresztą dla każdej dla dla każdego osoby także osoby dorosłej jest stawianie tej osoby liczona jest dorosła jest dzieckiem w sytuacji ofiary przemocy mamy jeszcze do czynienia z drogą jedne z drugą postawą maty, które w inny albo mają dowody na to przemoc w postaci obdukcja dla przemocy fizycznej dowodów na przemoc psychiczną to niewiele mam spraw, w których także została stwierdzona kobiety składają zarówno mnie wnioski o opiekę nad dzieckiem wnioski rozwodowe, jaki inny składają doniesienie o przemocy i tutaj mamy kolejny problem, ponieważ popiersia i tylko i mnie na 10 spraw na 10 zgłoszonych nie widzę sprawy o przemoc tylko 3 są dalej procedowana, czyli tak naprawdę 7 na 10 kobiet, które zgłaszają przemoc wobec siebie i wobec dzieci, a ci wobec siebie dzieci jednocześnie może doczekać się w ogóle jakiegoś prowadzenia sprawy przez prokuraturę, a większości spraw, mimo że jest to przemoc zgłoszona to to nie zatrzymuje czy nie powoduje jakiś kąt jakiegoś konkretu osiągnięcia czegoś konkretnego celu w sprawach cywilnych, dlaczego i to ma być chwały instytucję unijne nie parlament europejski m.in. one nie tylko w Polsce także Kikół dzięki krajom Europie, ale myślę, że z naszego punktu widzenia to przede wszystkim Polsce, że inne i w sprawie o opiekę nad dzieckiem o przyznanie opieki inne nie są zatrzymane nie są to życie miast wciągania sprawa karna natomiast śledztwa tak w związku z tym to, że gdzieś tam toczy się sprawa karna wobec SZ mężczyzna przemoc fizyczna przemoc seksualna czas tzw. znęcanie nazywany przez pogardliwie przez prokuratorów i sędziów z rentami to my wydawane są wyroki postanowienia w sprawach cywilnych i dzieci rzeczywiście trafiają do przemocowych ojców albo mamy do czynienia z kryminalizacją sytuacji ma dzieci, ponieważ matki mówią nie ja nie oddam dziecka nie dziecka przemocowe ojca i po prostu ukrywają się z tym dzieckiem nie realizują postanowienia są przestępcze dniami są tymi, które porywają dzieci są tymi którym, które są nakładane kary finansowe za nierealizowanie obowiązków i tak naprawdę kobiety, które chronią swoje dziecko stają się przestępcze dniami to jest coś za żadnej uważam nawet 100 to właśnie dokładnie dzieje w sprawie Aleksandry i w sprawie myli on mieć teraz oddam głos, ale chcę zapytać tych Charków Dziedzic oto co w tej sprawie najbardziej szokujące w sprawie w sprawie Amer, bo to tam szokujących elementów jest dużo, ale co panią tak najbardziej dotknęło oburzyło czy zastanowiło w tej w tej sprawie własne tam jest wiele rzeczy, które są szokujące natomiast jest 1 rzecz, która jest dla mnie nie do pojęcia czy, jeżeli my już mamy do czynienia z sytuacją, która została nagrana, czyli spotkanie ojca z córką i córka mówi nie chcę mieć z tobą żadnych kontaktów tak po wielokroć powtarzać co tak szczeka ojca, że ojciec grozi matce, że wzywają przy dziecku przy pracownikach sądu, a potem wychodząc z tego widzenia wściekłości kopie dziwi częściowo i Rosy i niszczeje po prostu to sytuacja, której człowiek przy pracy przy swoim dziecku przy eksport nerce czy pracownika sądu daje upust wściekłości i potwierdza potwierdzą daje dowód tego, że człowiekiem agresywnym to żaden sposób nie stopuje nie zmienia toczące się procedura przeszła przyjechał po to, żeby udowodnić, że bywa agresywny, że tracimy z sobą kontrolę czy jest to dziecko czy są to pracownicy służb tego wcale nie hamuje przed tym pokazywać, że ma skłonność do rejestru, które się ujawniają to jest 1 rzecz druga rzecz to jest to, że właściwie w Polsce się miary nie realizuje ani zapisów konstytucji ani zapisów konwencji praw dziecka ani zapisów naszego kodeksu postępowania cywilnego, czyli że ktoś uwzględnia głos dziecka, bo tutaj sędziowie mają absolutną dowolność uznania dziecka wystarczająco świadome jest dziecko wystarczająco ne pewne dojrzałe do tego żeby, żeby powiedzieć ja chce bądź nie chce w związku z tym mamy do czynienia z 13 latką, która mówi ja nie chce i sądy absolutnie nie szanują i jej opinii to jest straszne to jest dla mnie kompletnie niepojęte ja mogę zrozumieć, że sądy będą się zastanawiać czy sędziowie będą zastanawiać czy trzylatka czterolatka te mieniu mówi w pełni świadomie, czego chcecie nie cel mamy do czynienia z 13 latką i tutaj jest kolejna praktyka, która sprawia, że sądy swoim postanowieniem z krzywdą potwornie dzieci, bo w sytuacjach tego typu zdarza się proceder zdarza się i to być może czeka naszą Amelię, że dziecko jest oddawane pieczę zastępczą odbierane i ojcu matce do sędzia stwierdził tak rodzice póki nie Emu przestaną być w konflikcie, czyli np. matka uzna, że no rzeki będzie dziecku przemocowy ojcem niż w pieczy zastępczej to dzieci są oddawane do przysłowiowych domów dziecka to się po prostu w głowie nie mieści, więc mamy system i toleruje system dziesiąt krzyk dzieci w pełni świadomie i majestatem prawa tak w majestacie prawa ja cytuję, czyli pozwolić już oddaje głos taki taki fragment artykułu, który napisała sędzia rodzinna Ewa ważny to jest artykuł, który ukazał na stronie stowarzyszenia sędziów rodzinnych to jest taki fragment w pozostaje pytanie, jaką cenę zapłaci dziecko dorosło żyć w związku z postawą swoich rodziców wydaje się, że w takich sytuacjach celowe byłoby ustawowe uregulowanie czasowego umieszczania małoletnich specjalistycznych rodzin zastępczych na czas terapii rodziców będących silnych silnym konflikcie oraz wypracowania zasad współpracy w zakresie wychowania kontakt podczas gdy wiemy to nie jest tajna wiedza, że dla dziecka sekt odseparowania od rodziców w no w tej sytuacji sytuacja Aleksandry i myli od matki, która dba o wszystkie potrzeby zapewnienia w swojej bardzo związane to jest trauma powoduje np. regres rozwojowy problemy z natury psychologicznej jest po prostu sporym doświadczeniem tutaj będzie przez powinno się to po prostu rock czy czas często się dzieje od no twoja córka jest raz wydane postanowienie, że powinna być umieszczona właśnie piecza tak to są skandaliczne zachowania nie tylko sądów, ale również służb współpracujących z sądami powrócą do tego wątku, który już wspominałam wcześniej doszło do rzekomego uruchomienia na zlecenie służbowe to niebyła ani sprawa karna cywilna tylko polecenie służbowe w poszukiwaniu rzekomego zaginięcia mojej córki, a w momencie, kiedy oczywiście byłyśmy bezpieczne nie zaginione to była specjalnie procedura wdrożona po to, żeby pozwolić następnie zakładam sądom francuskim na dołożenie jeszcze wyroku karnego za tego rodzaju zachowania natychmiast zareagowała na to jak się dowiedziałam, że 2 na 2 stronach wyszukiwarki, a Googlea pojawiamy się jako osoby Amelia pojawi się osoba zaginiona, kontaktując się z funkcjonariuszami policji w sprawie okazania dziecka okazanie dziecka powinno zakończyć tzw. procedurę poszukiwać jak się później okazało ze zdobytych przeze mnie informacji poszukiwania trwały 2 dni polegały na rozpowszechnianiu rzeczy w internecie ani kontakcie z matką czy jej rodziną i zastanawianie się czy faktycznie dziecku coś grozić teraz co się wydarzyło, kiedy w sobotę przyjechał okazać dziecko zostaliśmy pozostawieni na 2 godziny przed komisariatem i między czasie zostaną wydane na posiedzeniu niejawnym orzeczenia dotyczące zabezpieczenia tymczasowego mojego dziecka mówi jeszcze nie jest w domu dziecka została sprowadzona na komisariat dyrektorka domu dziecka w Skorogoszczy tutaj obok brzegu oraz 2 kuratorki, które miały dokonać tej egzekucji tej czynności warunku by policja mówią, że nie zakończy poszukiwań, bo ma takie polecenie służbowe musi najpierw dojść do przymus do przymusu oznaczało przemieszczenia do roboty po postanowieniu o przymusowym odbiorze umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej następnie dostała później w uzasadnieniu tego orzeczenia tłumaczyli to faktem, że jestem krnąbrny matką, która nie chce i tak w postępowaniu o przymusowe odbiór dziecka od dziecka oto wróci, że namawiał ustawiam dziecko przeciwko ojcu, pomimo że sędzia ono wydało orzeczenie na posiedzeniu niejawnym w związku z tym nie miała takiej wiedzy czy ja nastawiam czy nie, ale tak założyła, żeby zaszkodzić sprawie, a także tak obecnie jest w obrocie prawnym obowiązujące do BU mu orzeczenie o umieszczeniu mojego dziecka w domu dziecka, ale po tym, pojawił się już osobiście ojciec Fina stąd biło to, o czym mówiła pani posłanka kontra g o oba są nagrania jest upublicznienie teraz w związku z tym robi prokuratura prokuratura Rejonowa w brzegu na zawiadomienie nasze odmawia wszczęcia dochodzenia w sprawie i tłumaczy to tak w ocenie oskarżyciela publicznego przytoczona wypowiedź, czyli groźby, czyli wyzwiska nie stanowi groźby karalne w rozumieniu przepisu art. 190 kwestionowane słowa zapłacicie za to pan złości były wynikiem frustracji podejrzanego, gdy kolejna próba odzyskania córki przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami prawa Międzynarodowego zakończyła się niepowodzeniem strony od wielu lat, skąd niektórzy nie Czekaj ani walka o, czyli kolejny raz mnie jest mylony jest konflikt z przemocą jest nagminne jak słyszę tu w każdej sprawie się przebija poza tym znowu daje się wiary temu mężczyzna, który miano może jest przemocowe widać jak się zachowuje nikt nie wierzę tobie tylko ja słyszę o frustracji ojca, który chce odzyskać dziecko, który jest w te szokujące co się wydarzyło dalej tak co więcej nie tylko współpracę również ta prokurator, która wydaje postanowienia to powołuje się tutaj na sprawę, że o art. 211 KK, że jestem podejrzana jest prowadzone dochodzenie oponami o sygnaturze jestem podejrzana o nielegalne nieuprawnione przetrzymywanie mojego dziecka i tu po raz kolejny, bo to jest też tak, że jeżeli system nie znajdzie metody sposobu wdanym miejscu tu przerzuca to inne miejsce, gdzie może znajdą się osoby, które będą potrafiły bardziej szkodzi dziecku, dlaczego mówię o tym, dlatego że już wcześniej umorzone wraz z dochodzenia część art. 211 KK, a nie uwzględniono zażalenia ojca i utrzymało postanowienie o uchylił umorzenie tego dochodzenia w mocy stwierdzono, że nie popełniłem przestępstwa z uwagi na działanie w stanie wyższej konieczności myślałam, że w związku z tym będę miała spokój nie ojciec złożył po raz kolejny sprawę z 211 KK po raz kolejny prowadzi ją, ale już w tym momencie inna prokuratura, a dodatkowo jeszcze wystąpił z subsydiarnym aktem oskarżenia do sądu brzegu w dniu jutrzejszym mam z tego tytułu postępowania także to jest także, że raz nie widzę, że raz od MON od mówi o wydania dziecka i że teraz odmówi karania matki to, jeżeli system jest dobrze zorganizowane uważam mając na uwadze to nagranie o ona i osoby ważne, że jest dobrze zorganizowane będzie nękał dopóty, dopóki nie osiągnie ca to takie nękanie właśnie sprawcy często zmieniają strata jedno najpierw grożą wyzywają często biła potem, kiedy ofiara im się wymyka ucieka jest pewną odległość ona już bezpieczna wtedy to się staje nękana miejscu nękaniem instytucjonalnym, czyli używa przy użyciu prokuratury policji i właśnie sąd, ale co najbardziej istotne Amelia oczywiście by twój dobrostan psychiczne ja wiem, że zmian problem ze zdrowiem w związku z całą tą sytuacją wywołaną stresem nie zdążymy o tym dziś to jest audycja cała historia Oli córki będzie niebawem obcym na łamach wysokich obcasów natomiast dobro dziecka to jest kategoria, która nie zdefiniowana ne Anita Kucharska-Dziedzic co tu się dzieje z dobrem dziecka czy dobrem dziecka w oderwaniu od matki umieszczanie go w pieczy zastępczej jak mówię tak my mówimy o rodzicach jako o tych, którzy pełnią władzę rodzicielską nad dzieckiem i władza oznacza własności i sytuacji, kiedy inne to dziecko się, które musi rodzicowi wymyka nie jest chroniony przed przemocą przez drugiego rodzica to jest naruszone podstawowe prawo własności innego rodzica do tego dziecka i dziecko staje się nie podmiotem prawa, ale staje się przedmiotem i proszę zwrócić uwagę, że nawet to słownictwo, które funkcjonuje jako słownictwo ono uprawnione praw je tutaj tak wyglądają wszystkie orzeczenia postanowienia o wydanie dziecka jak wydanie przedmiotu to o porwanie dziecka to jest to jest to jest tak czyta i czyta człowiek, który nie ma do czynienia z systemem prawnym to musi po prostu włos jeży na głowie, jeżeli inne któreś z rodziców nie pozwala temu drugiemu rodzicowi przeszkadza ne w korzystaniu z prawa do swojej własności, czyli do dziecka to lepiej, żeby to dziecko nie było już własnością, a jednak drugiego rodzica nie będzie własnością państwa i wtedy jest postanowienie o przymusowym odebraniu dziecka umieszczenie w pieczy zastępczej to jest system, który jest do cna zdeprawować one teraz Kongres kobiet w ten weekend i mecenas Dąbrowska zorganizowała taki panel dyskusyjny poświęcony temu czy prawo jest przyjazne kobietom i ja powiem tak, bo to jest też pomoc, dla którego jest dosyć niezręcznie się wypowiadać, ponieważ opozycja broni praworządności broni niezawisłości sądów, ale ja ten wyszłam z taką tezą myślę że, że w pełni uprawniona z zdewastowany polskiego wymiaru sprawiedliwości przez prawo sprawiedliwość Zbigniewa Ziobrę nie spotkało się ze sprzeciwem społecznym, ponieważ wszyscy ci, którzy zetknęli się systemem sądowniczym w Polsce w sprawach rodzinnych w sprawach cywilnych większość z nich jest drastycznie niezadowolona z tego czym się zetknęła, jakie zapadły wyroki to nie jest kwestia tego, że zawsze 1 strona będzie niezadowolona z wyroków to jest kwestia tego jak nieprzyjaznym obywatelowi jak zrobić dzieciom systemem się ludzie po prostu zetknęli i myślę, że to, że na tym panelu też się nie pojawi ani sędziowie ani prokuratorzy pojawili się tylko adwokaci radcy prawni, czyli ci, którzy pracują z osobą, którą reprezentują ci, którzy reprezentują państwo się nie pojawili te fragmenty wywiadu, które nie pani redaktor przytoczyła to wszystko pokazuje, że w tym systemie ne ME to państwo, które jest słabo obecnego niespecjalnie chroni tych, którzy potrzebują ochrony, czyli osób pokrzywdzonych przemocą domową dorosłych dzieci, ale to państwo, które jest wrogiej w imieniu, którego wydaje się wyroki prowadzi się śledztwa wszyscy tam mają syndrom Boga i uważają, że mogą zrobić podsądny z obywatelem z kobietą z dzieckiem co im się żywnie podoba to jest ta władza, która się już w jaki sposób wsparto opiniowała, że z deprawacją na system, więc myślę, że zarówno polskie sądownictwo, zwłaszcza w wymiarze są rodzinnym i cywilnym inne powinno być do cna zreformowane, ale nie tak jak chce tego, że brat tylko tak jak chcą tego ci, którym to prawo powinno służyć ten system, czyli ci, którzy są bezradni słabi, których dotknęła krzywda bardzo dziękuję to mocne podsumowanie, z którym trudno się nie zgodzić mamy konieczną czasy audycja jak mówią, że reszta historii, a Amelia byli spółką i Aleksandry Kondracki no cóż obcasów o takie ostatnie zdanie na co masz nadzieję ja w zasadzie nie mam nawet nadziei na to, że zmiany przyjdą szybko, bo tak jak wspomniała pani posłanka to jest po prostu jakaś mozolna praca może 100 latach uda nam się to patologia jakoś posklejać naprawiać jak tylko na to żeby, że za znamy spokoju, że w końcu system nam odpuści, że pozwoli nam pójść na jakiś kompromis na jakieś sny po prostu pozostawienie dziecka we własnej ojczyźnie, bo ja tutaj w Ameryce grozi wywiezienie do obcego kraju do bycia obcym do bycia obcym mężczyzną ja oddaje wszystko oddają oddała wszystko co miałam nie kłócę się majątek nie kłócę się o to, żeby ojciec dziecka nie widywał on może po jakimś czasie doprowadzić do tego, że nawiążę jakieś więzi z dzieckiem ja po prostu chce, żeby moje dziecko nie doznawało przemocy przemocy Instytut brutalnej przemocy instytucjonalnej ze strony państwa to mi się marzy po prostu Święty spokój i tego tobie innym matkom które, które walczą, bo to jest po prostu walka krwawa walka krwawe starcia z systemem właśnie z, z których bardzo wiele kobiet wychodzi pobitych po mówi celował w końcu pobitych po kierowanych tego wam nam życia proszę państwa moim gościem audycji matka w sądzie była Aleksandra Kondracka matka Ameryką ZUS, o której bezpieczeństwo walczy dziękuję bardzo, i posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic dziękuję bardzo, trzymam kciuki bardzo panią dziękuję kłaniam się niska do usłyszenia widzenia są podcasty wysokich obcasów Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GOŚCINNIE: WYSOKIE OBCASY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA