REKLAMA

"Wizerunek, komunikacja w polityce monetarnej jest tak samo ważna, jak wysokość stóp"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-10-13 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 23 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część czwartkowego magazynu EKG ten szum, który państwo będą słyszeć w tle to pod europejskie forum nowych idei, skąd nadajemy państwa kolejni goście to dziś Hanna Cichy starsza analityczka do spraw gospodarczych polityka Insights dzień dobry dzień nawet pani Małgorzata Bonikowska szefowa centrum stosunków międzynarodowych ośrodek analityczny think tank dzień dobry dzień dobry pani Małgorzata Zaleska Rozwiń » dyrektorka Instytutu bankowości w szkole głównej handlowej w Warszawie dzień dobry dzień dobry, a niegdyś członek zarządu Narodowego Banku Polskiego potwierdzam myślę, że od tego w takim razie zaczniemy Wyki sposób pani patrzy na ten spór na wszystko co dzieje się wokół Narodowego Banku Polskiego i rady polityki pieniężnej powiem, że jestem co najmniej zdziwiona, a powiem jeszcze bardziej zasadniczo zszokowana tym co się dzieje, zwłaszcza tym co się wydarzyło w ostatnich dniach w kontekście tego, że pojedynczy członkowie rady polityki pieniężnej przedstawiają swoje odrębne stanowiska opinii publicznej nie jest niczym dziwnym, że każdy członek rady polityki pieniężnej może mieć swoje stanowisko nawet powinien mieć takie stanowisko ma prawo przedstawiać to stanowisko, ale w określonych standardach, które dotychczas były utrzymywane powiedzmy sobie otwarcie, że także w przyszłości członkowie rady polityki pieniężnej mieli bardzo różne często poglądy dochodziło do ostrych dyskusji dochodziło do pewnego rodzaju sporów natomiast kwestie pozostawały wewnątrz banku wewnątrz samej rady polityki pieniężnej tak, żeby dbać o pozycję i reputację banku centralnego, żebyśmy jest scen, żebyśmy byli precyzyjni rozumiem, że pani wątpliwości budzi to co robi prof. Joanna Tyrowicz prof. Przemysław Litwiniuk tak przede wszystkim to co robi pani profesor, poprawiając komunikat wspólny rady polityki pieniężnej, przedstawiając swój własny komunikat jeśli o to chodziło w radzie polityki pieniężnej to ustawodawca powołał by pojedynczą osobę, żeby kształtowała rada polityki pieniężnej zajmowała stanowisko, żeby to stanowisko było obowiązujące to jest w końcu ciało kolegialne, gdzie są reprezentowane różne poglądy i powinny te osoby próbować wypracować wspólne stanowi właśnie ciało kolegialne tymczasem trudno odnieść wrażenia, że prezes NBP stara się być takim właśnie 1 jedynym przedstawicielem mówił na tym ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, że chciałby, żeby po posiedzeniu rady cała rada była jak wojsko, żeby broniła tego 1 zdania czy czy dla pani to jest jakimś usprawnień usprawiedliwieniem tego właśnie co robi prof. Joanna Tyrowicz prof. Przemysław Litwiniuk, bo być może jeśli powierzymy to z relacją, zwłaszcza prof. Litwiniuka, że obowiązki członków rady no są utrudniane przez np. uchwałę czy zmiany w regulaminie rady polityki pieniężnej czy czy pani czyta tego w ten sposób, że oni po prostu nie mają innego wyjścia, żeby przebić się z tym swoim głosem z tymi ostrymi dyskusjami, które do tej pory były zamknięte być może czują taką potrzebę, żeby właśnie dlatego stały się publiczne pani profesor jest w radzie od bardzo niedawna od umownego miesiąca w związku z powyższym z pewnością jeszcze nie wyczerpała możliwości nazwijmy to przedstawienia swojego stanowiska ja nie jestem w tej chwili w Narodowym Banku Polskim, niemniej jednak uważam, że nawet jeśli te spory są widać, że są, bo ujrzały światło dzienne powinny być załatwiane wewnątrz instytucji prezes Narodowego banku jest przewodniczącym rady polityki pieniężnej pozwolę sobie nadmienić, że ustawa o Narodowym Banku Polskim wskazuje w jednym z artykułów, że prezes Narodowego Banku Polskiego reprezentuje bank na zewnątrz natomiast nie chce też, żeby była w ten sposób zrozumiała zrozumiana, że członkowie rady polityki pieniężnej nie powinni mieć swojego zdania oczywiście, że powinni mieć swoje zdanie urzędu przez miasto wycisk osób zdały się zna zabieramy mówiła pani prof. Małgorzata Zaleska bardzo dziękuję może teraz pani Hanna Cichy pytanie wydaje się najważniejsze dla naszych słuchaczek słuchaczy co z tego sporu, który obserwujemy w radzie polityki pieniężnej mogą być wyciągnąć co oznacza dla nich w praktyce czy rada zajmująca się samą osobą będzie w stanie skutecznie walczyć z inflacją, która nie odpuszcza ja bym zaczęła jednak pół kroku wstecz, bo musimy pamiętać o tym, że ta historia konfliktu i problemów z komunikacją ma rada polityki pieniężnej nie zaczyna się w ostatnią niedzielę od komunikatu ani torowej tylko zaczyna się dużo dużo wcześniej przede wszystkim od tego członkowi rady polityki pieniężnej nie chodzą od 2 lat na konferencje prasowe, więc nie mają możliwości w takich no prawidłowe godnych warunkach tego swojego stanowiska to znaczenie, ale co innego nie są zapraszani, bo są zmienione regulacje do tych korzeni przez kilka miesięcy nie było w ogóle na początku pandemii, a potem one się stały jednoosobowa to tylko tytułem przypomnienia, że przed pandemią covid 19 rzeczywiście był taki zwyczaj, że prezes NBP zapraszał członków rady polityki pieniężnej sąd 2 było jeszcze w dodatku dotacja, czyli nie byli zawsze pisali członkach często były też członkowie, którzy akurat mieli to odrębne zdanie tak się zresztą, aby w innych w innych bankach centralnych, jeżeli chodzi o konsekwencje to mamy tutaj do czynienia z EOG instytucji kolejnej instytucji niestety i odbudowanie wiarygodności NBP rady polityki pieniężnej będzie bardzo trudna w języku angielskim są 2 słowa polisy i polityki polityki to jest taka polityka partyjna, a Polsce to jest polityka rozumiana jako polityka publiczna polityka monetarna i niestety obawiam się nam się z polityki monetarnej w sensie policji, aby monetarne polityk z i wrócę do tego pytania co to oznacza w praktyce w inflacja będzie nam uciekać im w ciele niemal nie ma takiego bardzo prostego przełożenia na panu, jeżeli ten konflikt w radzie jest to trudno sobie wyobrazić, żeby oni się spotykają na tym posiedzeniu, które faktycznie jest krótsza niż było przed pandemią, żeby oni jej możliwości takiej prawidłowej merytorycznej dyskusji, jeżeli będą się zajmować swoim konfliktami wewnętrznymi to na pewno nie sprzyja na pewno nie sprzyja też wizerunkowo, a tak wielokrotnie mówiliśmy tutaj na antenie wizerunek komunikacja w polityce monetarnej jest jednym z narzędzi tak samo ważnym jak wysokość stąd jak operacje otwartego do tego wizerunku i komunikacji jeszcze wrócimy mówiła przed momentem pani Hanna Cichy pani Małgorzata Bonikowska pani wyobraża sobie czy może widziała pani kiedykolwiek tego rodzaju spór o takiej temperaturze europejskim banku centralnym czy amerykańskim Fedzie wewnętrzne spory widziałam, ale na Zachodzie w tych instytucjach demokratycznych państw tego typu postępowania nie mają miejsca bardzo prostego powodu zachodnie państwa charakteryzują się tym, że mają silne instytucje i rola instytucji w systemie demokratycznego państwa absolutnie kluczowa, dlatego że inaczej demokracja ze starcia się po prostu, dlatego że ludzie nie mają możliwości normalnego MO by obiegu informacji nie ufają też w Polsce zaufanie to instytucji publicznych jest w ogóle słabe 13 przyjmuje jeszcze w Polsce los instytucji, bo po drodze w ciągu ostatnich kilku lat trochę tych instytucji straciliśmy wrócę do tej listy telewizja publiczna czy w ogóle media publiczne Trybunał Konstytucyjny właśnie to jest fatalne dla demokracji, dlatego że nie przywiązujemy naszego państwa to duży mamy generalnie pod względem instytucjonalnym młode państwo to nie są tak długo funkcjonujące utrwalone praktyki instytucjonalne jak w państwach takich jak nie ma zdania np. czy państw skandynawskich nawet w stanach Zjednoczonych, które my popularnie uważam, że takie młode państwo, ale oni mają stabilność trwałość instytucji od końca osiemnastego wieku wbrew pozorom to jest naprawdę bardzo ważny my mamy niestabilną sytuację w ogóle, a teraz dochodzi do tego jeszcze nie stabilność instytucjonalna brak zaufania w ogóle do sfery publicznej, które się pogłębi przez walki polityczne o tym też tutaj była mowa przed chwilą i niestabilne otoczenie międzynarodowe, więc no to jest koktajl, który prowadzić nas może do najgorszych możliwych sytuacji wewnątrz państwa, bo jak jest sztorm to przynajmniej musi płynąć statek jakimś kierunku i jeżeli potrzebnej kapitan, czyli może dobrze, że prezes NBP tek stara się trzymać radę polityki pieniężnej, ale my nie chcemy używać mocnych sformułowań, ale być może nowi chcą reprezentować ranem będą go jako pasażerowie musimy mieć pewność czy mamy profesjonalne kierownictwo tego statku mamy kogoś kto, toteż nie musi być to nie jest 1 osoba to jest powiedzmy grupa ludzi, którzy w czasach trudnych czasach sztormu mamy do nich zaufanie, że oni prowadzą ten nasz statek we właściwym kierunku zaufanie bierze się też z powagi instytucji po pierwsze, ich utrwalonego autorytetu winien nie można doprowadza do sytuacji jest autorytet jest nadszarpnięty, bo wtedy oczywiście owocuje brakiem zaufania do tej instytucji, a po drugie, bierze się też bardzo poważnej rozmowy z obywatelami, gdzie się pewne rzeczy tłumaczy dziś przedstawiono argumenty fakty, a nie poprawia się polityki myślę, że dotyczy to niestety u nas w ogóle sytuacji w państwie, że w czasach bardzo trudnych i nie mamy tej poważnej rozmowy jak się zmierzyć z wysp z wyzwaniami, które wcześniej nie było mówiła pani Małgorzata Bonikowska bardzo dziękuję to na koniec tej części wróćmy jeszcze do pani prof. Zalewskiej przypomnę byłej członkini zarządu NBP pani zdaje się odpowiadał za komunikację swego czasu w Narodowym Banku Polskim to tak m.in. odpowiadam za komunikację promocję Narodowego banku właśnie to muszę zapytać panią od świadczenia, które płyną od nas Narodowego Banku Polskiego Otóż dzisiaj powiedziałem powtórzy na antenie u nas w TOK FM, że no to nie nadają się decydowania komunikaty nie jest poważny komunikat instytucji o takim autorytecie, jakim powinien cieszyć Narodowy Bank Polski, jakie pani widzi te komunikaty to pani takie poczucie, że prace, które np. pani włożyła poszło wszystko na marne myślę, że moja praca nie poszła na marne, dlatego że Narodowy Bank Polski jako instytucja był uznawany i powinniśmy dążyć do tego, aby nadal był uznawany za instytucję stabilną, bo ma przełożenie naprawdę na realną gospodarkę na nasze życie komunikaty Narodowego Banku Polskiego jak wszystko co związane z Narodowym Bankiem Polskim z racji chociażby mojej historii śledzę natomiast też powiem że, gdy już mleko się wyleje jeszcze trudniej jest zarządzać polityką komunikacyjną każdej instytucji i to jest w ogóle otwarte pytanie jak powinny zachowywać się banki centralne we współczesnym świecie, bo my oczekujemy, że komunikacja banku centralnego będzie coraz bardziej otwarta coraz bardziej przejrzysta coraz bardziej szczegółowa, a tak naprawdę rodzi w ogóle ryzyko takiej komunikacji pamiętajcie państwo jeszcze niedawno uważano, że polityka pieniężna w ogóle polityka banku powinna się toczyć w zamkniętych gabinetach i mniej wydostaje się na zewnątrz tym lepiej teraz mamy odwrotną sytuację, że wszystko w zasadzie toczy się może nie wszystko, ale wiele kwestii toczy się na zewnątrz nawet nasza dzisiejsza rozmowa tak dotyczy tego, że wiele rzeczy zostało upublicznionych g zamiast tego wprost przejść obojętnie wprost uważam, że powinniśmy zastanowić się nad wyważeniem tej komunikacji i nie mówię, że powrotu do tego, że wszystko ma się odbywać w zaciszu gabinetów zagrożone wnosimy zatem co oni harcerzy my, ale myślę, że należy dążyć do uspokojenia sytuacji jak długo będziemy rozmawiać o tych kwestiach bardzo ważnych, ale tak długo ten temat będzie żył w przestrzeni publicznej miały inwestycje VIP nie proszę zrozumieć ja nie powiedziałam, że nasza ziemia teraz, bo jeśliby nie ta i tak nie uważa by je tutaj dzisiaj nie było prawda skoro przyjął państwa zaproszenie, za które bardzo serdecznie dziękuje to uważam, że należy o tym rozmawiać tylko też w którymś momencie jak już powiemy sobie pewnych kwestiach powinniśmy zobaczyć na tę właśnie reputacji, która jest naszym dobrem wspólnym no może ta Zalewska Małgorzata Bonikowska Hanna Cichy słyszymy się z państwem po informacjach TOK sam K2 ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry państwu po raz trzeci jest dziewiąta 42 Hanna Cichy Małgorzata Bonikowska i Małgorzata Zaleska oraz Tomasz Setta będziemy państwu w takim składzie towarzyszyć do godziny dziesiątej trzeciej części magazynu EKG przypomnę nadajemy europejskiego forum nowych idei w Sopocie i proponuje zmianę tematu, bo poprzednie części sporo mówiliśmy o Narodowym Banku Polskim ten kolejny temat, który chciałbym poruszyć z paniami to danina Sosina, czyli ten osławiony już podatek, który swego czasu zapowiedział wicepremier Jacek Sasin pytanie do pani Hanna Cichy co z tym podatkiem, bo komunikaty są niejednoznaczne wczoraj naszym gościem był Artur Soboń wiceminister finansów, który mam takie wrażenie gdzieś między wierszami dawał do zrozumienia, że ten pomysł przepadł tego podatku taki bardzo szeroki szerokiej formule, że to się skończy na opodatkowaniu zysków czy też masz spółek energetycznych pani Hanna Cichy jak to kto może wyglądać Janie jestem zdziwiona ten projekt pana Sasina było na tyle daleko idący, że zdziwiła bym się, gdyby on swym kształcie wszedł życia to to raczej raczej nie miało szans powodzenia natomiast to jest niestety kolejny przykład tego, o czym mówić my pierwsza część, czyli tematu tej polityki przez bardzo małe i polityki partyjnej nad polityką publiczną mamy kryzys energetyczny, którym wiemy od dawna, że Rze, że nadchodził i jak policzyli ostatnio moi koledzy, którzy tym zajmują mamy już siódmy projekt ustawy dotyczącego kryzysu energetycznego i łatamy poszczególne elementy tego danina Sasina miała być jakimś jakimś elementem jakąś ustawą numer nie wiem 6,5 tutaj też jak rozumiem źródłem finansowania źródłem finansowania tych pomysłów, więc zamiast rozmawiać o tym, o czym mówiła pani profesor pierwsze części też rozmawiać z obywatelami zostawić jakiś powiedzieć jest problem, ale podejmujemy takie kroki by mu zaradzić i wypracować jakieś systemowe rozwiązanie również psy z jakimś systemowym finansowaniem tego też bez spółki mogło się przygotować na to, jakie będą obciążenia na nich w przyszłym roku z jakimś wyprzedzeniem no to mamy jakieś właśnie przecieki tutaj projekt takiej daniny może jednak inne, ale nie wiadomo, bo minister opracują czy inny, więc gdzieś po drodze taki drobiazg jak tak gwałtowna reakcja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie to wszystko nam podnosi ten poziom niepewności, które nawet bez tego samych czynników zewnętrznych jest bardzo wysokie to mówiła pani Hanna Cichy to, korzystając z okazji, że z nami jest dziś pani prof. Małgorzata Zaleska przypomnę dyrektorka Instytutu bankowości w szkole głównej handlowej w Warszawie to ten system bankowy chciałem panią zapytać, bo na jak miecz Damoklesa nad z tym systemem wisi dużo różnych zagrożeń z 1 strony mamy sprawy frankowe, które wciąż te wszystkie sprawy nie mają swojego finału z drugiej strony mamy absolutny bałagan na rynku kredytów hipotecznych to znaczy mamy sporo tych kredytów opartych o zmienną stopę oprocentowania wobec czego to co robi rada polityki pieniężnej ma wpływ na bardzo dużą grupę ludzi dzisiaj w Polsce co panią najbardziej niepokoić może jest na 5 czy może jest jakiś taki najpilniejsze element pani zdaniem do zmiany w tym systemie powiemy po pierwsze, że na szczęście Polski sektor bankowy jako całość wciąż jest stabilny i wypłacalny, aczkolwiek też musimy patrzeć przez pryzmat punktowej oceny poszczególnych banków ważne jest, że został na ten moment rozwiązany problem Getin Nobel banków w stosunku, do którego zastosowano uporządkowaną restrukturyzację natomiast to nie znaczy tak jak pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że sektor bankowy nie zmaga się z wyzwaniami wciąż nierozwiązanym problemem bardzo ważną kwestią jest problem kredytów frankowych, który mówiąc kolokwialnie wisi nad bankami jest wiele jeszcze niejasności, a to może mieć bardzo daleko idące konsekwencje na wyniki banków w zależności od tego w jakim kierunku się potoczy to już zresztą ma wpływ na wyniki rentowność sektora bankowego dość powiedzieć, że teraz żyła na rozstrzygnięcie europejskich trybunałów w sprawie tego co zrobić z tym korzystanie z wynagrodzeniem z tym wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału, którego bank udzielił w formie kredytu jest taki element sporów frankowych zupełnie nowy, bo wcześniej nie było takiej Formuły, że bank domagał się jakiegoś wynagrodzenia za to, że kiedyś komuś pożyczył jakąś kwotę pieniędzy będzie można z tego z tego korzystać, czyli od ryzyka cały czas nad tym systemem się unoszą tak potwierdzam, że problem kredytów frankowych jest wciąż jednym z poważniejszych problemów nierozwiązanym wciąż problemem, chociaż z upływem czasu część kredytów zostaje spłacona, czyli można powiedzieć, że wartościowo w niektórych przypadkach to to może ma mniejsze znaczenie kolejną rzeczą są obciążenia sektora bankowego duża regulacja sektora bankowego to też jest zawsze wyzwanie, bo z drugiej strony jeśli pewnych rzeczy nie regulujemy to powstają rodzaje różne ryzyka i różnego rodzaju problemy to, że kredyty hipoteczne w Polsce oparte są zmienną stopę procentową to też jest rzeczywiście kolejne wyzwanie, bo każda zmiana stóp procentowych wpływa na obciążenie kredytobiorców, ale także mato znaczenie w kwestii pozyskania przez banki źródeł finansowania, bo banki finansują się przede wszystkim depozytami też na zmienną stopę procentową przede wszystkim krótkoterminowymi depozytami i utrzymanie tych depozytów też dla banków jest bardzo ważne natomiast, odnosząc się do tego co pan powiedział, że kwestia korzy opłaty za korzystanie z kapitału jest czymś nowym nie do końca z drugiej strony banki, przyjmując depozyty płacą, płacąc odsetki właśnie wynagrodzenie za wykorzystanie kapitału klientów, więc to jest jak gdyby spojrzenie na tę kwestię z drugiej strony kredytów to mówiła pani prof. Małgorzata Zaleska to co pomówmy o tym europejskim forum nowych idei może teraz co pani sprowadza do Sopotu pani dr Bonikowska i myślę, że taki moment to jest raz w roku, kiedy można porozmawiać szerzej o tym co się wokół nas dzieje i zastanowić się razem przejść przez bardzo trudne czasy też dzisiaj w tym wydaniu w tym roku właśnie pod hasłem tej niestabilności jak sobie z nią poradzić ja jeszcze zwrócić uwagę nam trudną bardzo w Polsce sytuację związaną z kampanią wyborczą my spodziewamy się ostry niezwykle ostrej kampanii długiej kampanii tak naprawdę nosi już zaczęła, która dodaje oliwy do ognia w okresie, w którym generalnie niestabilnie będzie jeszcze bardziej stabilnie i będzie jeszcze mniej rozmowy rzeczowej, a więcej politycznej walki to jest też niedobre w kontekście naszego umocowania jako Polski w tych strukturach zachodnich, bo ryzyko jesteśmy członkiem ma, ale członkiem Unii Europejskiej Otóż okazuje, że jednym z elementów kampanii wyborczej będzie ewidentnie wątek skierowane przeciwko niektórym naszym partnerom z Unii Europejskiej także przeciwko Brukseli, która była informacja o dymisji pana ministra Konrada Szymańskiego, który odczytuje jako wynik rad do spraw europejskich w tym rządzie, który odczytuje jako sygnału, że ten tak umiarkowany kierunek skończył zacznie się kierunek ostry to obrażenie wróży m.in. myślę, że europejskim forum nowych idei powinno wybrzmieć to, że no w czasach tak niestabilnych osoby na konsolidacji współpracy po naszej stronie, a zwłaszcza Polska, która jest na wschodniej linii i wschodniej flance, czyli ci się nawet mówi popularny na wschodnim froncie już krajów zachodnich przy tej całej ogromnej zawierusze związanej z wojną Ukrainie i myślenia o tym co w ogóle dalej będzie przecież my nie wiemy ani kiedy wojna się skończy ani czym się skończy nie wspominając już o tym jakie to będzie miało konsekwencje dla całego regionu naszego również gospodarczy, ponieważ regiony odbierane w świecie o tym możemy mało mówimy, ale warto o tym powiedzieć jest odbierany jako rejon obecnie niestabilny nie spieszą się inwestorzy, choć całość jako całość nie spieszą się ani inwestorzy z Azji czy z czy ze Stanów zjednoczonych ani nawet na prostym przykładzie studentów mogę powiedzieć, że widzimy zaniepokojenie widzimy odpływ chętnych do tego, żeby w Polsce do Polski czy do naszego regionu Europy środkowo-wschodniej przyjeżdżać inwestować pracować to w dłuższej perspektywie może się odbyć bardzo negatywnie na naszej sytuacji gospodarczej w ogóle szerzej w naszym kraju, a o tym się nie mówi i boję się, że ta kampania wyborcza skończy się tym, że będzie jeszcze trudniejsza sytuacja w naszym kraju, a nie daj Boże, jeżeli się okaże, że te więzi nasze z Europą zaczynają się luzować nie mamy np. poważnej dyskusji o euro nie mówię o tym, żeby przyjmować oraz przemy porozmawiać o tym dlaczego niektórzy nie chcą tej wspólnej waluty dyskusji proponował prezes NBP, ale nie wiem czy spełnia to standardy poważnej dyskusji w takim kształcie w jakim prezentował to Adam Glapiński to moja ocena ją zostaw na boku do tego co mówiła pani dr Małgorzata Bonikowska do tej kampanii wyborczej, która niewątpliwie w Polsce już od jakiegoś czasu trwa dorzuca, że czeka nas cały maraton wyborczy, bo po wyborach parlamentarnych pan wybory samorządowe potem do parlamentu europejskiego i potem znowu prezydenckie, więc chyba będziemy takiej permanentnej kampanii wyborczej o tym też chyba warto pamiętać pani Hanna Cichy co panią do Sopotu sprowadza ja np. jutro będą z panią prof. Zalewską rozmawia jeszcze więcej o niepewności, a z akurat w kontekście tego jak na radzenie sobie z tą niepewnością nowymi językami jest przygotowany system finansowy nie tylko w Polsce, ale również w Europie, bo wciąż płyniemy na tym samym statku no właśnie dobrze, że dużo rozmawiamy o tej niepewności na forum, a wy różnych aspektach, bo wydaje się to takie narzędzie do oswajania i do szykowania się na to są można czekać załogę, a da się w ogóle przygotować do czegoś takiego jak niepewność do zmieniających się warunków mówiliśmy o tym przykładzie pandemii covid 19 w pierwszej części mówi dr Henryka Bochniarz, że to taki duży test dla dla biznesu w ogóle dla nas wszystkich i trwało to tak długo, że to w pewnym momencie udało nam się w mniejszym w większym stopniu jakość do tego przystosować pytanie czy do tej permanentnej niepewności dać przygotować nie jesteśmy w stanie przygotować się na każdą ewentualność, ale możemy budować odporność systemową chociażby właśnie w finansach, ale nie tylko wielu innych dziedzinach życia społecznego gospodarczego, która sprawi, że kiedy może będzie bardziej wzburzony to jakoś uda nam się przez dnia przepłynąć mówi Hanna Cichy też bardzo krótko na koniec pani prof. Zalewska co sprowadza tutaj do Sopotu przede wszystkim możliwość rozmawiania na wielorakie tematy, bo to jest bardzo wiele tematów podnoszonych obok tego co mówiła moja przedmówczyni jutro będę brała także udział w panelu dotyczącym kwestii rozliczeń, bo bezgotówkowych i potrzeby zachowania gotówki w obiegu, bo jako ciekawostkę powiem, że obieg gotówkowy w Polsce cały czas systematycznie rośnie i gotówki w obiegu jest coraz więcej, a zarówno pandemia covid-19 jak wybuch wojny w Ukrainie pokazał jak Polacy zaczęli w tych szczególnych momentach tej gotówki poszukiwać bardzo dziękuję paniom za to spotkanie prof. Małgorzata Zaleska dr Małgorzata Bonikowska Hanna Cichy to byli goście dzisiejszego magazynu EKG prosto z Sopotu, gdzie trwa europejskie forum nowych idei dzięki jeszcze raz dziękuję dziękujemy magazyn EKG przygotowała Natalia Banaczek realizowali Marcin Karpowicz Krzysztof Woźniak za chwilę informacje w radiu TOK FM zbliża się godzina dziesiąta tuż po nich Przemysław Iwańczyk zaprasza państwa na przedpołudnie Radia TOK FM Tomasz Setta czy państwo dobrego dnia i słyszymy się w magazynie EKG jutro po dziewiątej także Sopot do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA