REKLAMA

"Kat jako urzędnik miejski miał szeroki zakres obowiązków". Tajemnice krakowskiej Wieży Ratuszowej

Tajemnice muzeów
Data emisji:
2022-10-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:26 min.
Udostępnij:

Jacy urzędnicy zasiadali w średniowiecznym krakowskim ratuszu? Jakie zadania, poza wykonywaniem wyroków śmierci, miał w zakresie swoich obowiązków zawodowych kat i dlaczego nie mógł mieszkać w granicach miasta? Jak zróżnicowaną grupą społeczną było mieszczaństwo? W najnowszym odcinku podcastu "Tajemnice Muzeów" Anna Sobańda rozmawia z Justyną Kasińską z Muzeum Krakowa o tajemnicach Wieży Ratuszowej. Zapraszamy do słuchania. Rozwiń »

Partnerem podcastu jest Muzeum Krakowa Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
burza rozniosły po świecie bogactwa i dostatki ratuszowego skarbca z dawnej świetności mieszczaństwa krakowskiego prócz tej wierze nic nie pozostało tak pisał Józef Kruczkowski prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego wierzy, która jest jedynym wciąż istniejącym elementem dawnego krakowskiego ratusza osierocone wdowa jak mówił o nich dziewiętnastowieczny pamiętnikarz Kazimierz Ginter jest dziś nie tylko atrakcją turystyczną, ale też pamiątką po czasach rajców miejskich Rozwiń » skrybów i świetności krakowskiego mieszczaństwa jeśli chcecie posłuchać opowieści o słynnym kacze Antonim z 3 bliskim, a także dowiedzieć się czym były Kabaty mieszcząca się w podziemiach Dorotka zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka nazywam się Anna Sobańska, a to jest podcast tajemnice muzeum moim dzisiejszym gościem jest pani Justyna Kasińska z muzeum Krakowa dzień dobry pani Justyna dzień dobry ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać tematem naszej rozmowy był pałac Krzysztofory, a dziś porozmawiamy o innym bardzo ciekawym budynku na mapie Krakowa mianowicie o wieży ratuszowej chciałby zacząć od takiego pytania, bo wieża obecnie jest osamotniona, ale kiedyś była elementem, gdy zabudowań ratusza jak mogła pani na początek troszeczkę powiedzieć, jaką funkcję pełniła w tamtym czasie najbardziej oczywiście nazwa ratuszowa odnosi się do tegoż była elementem właśnie większego założenia, jakim był ratusz krakowski ratusz pełnił funkcję podobnie jak w Rypinie obecnie, czyli był budynkiem samorządowym związanym z władzami miejskimi tu przez władze miejskie musimy pamiętać, że rozumiemy wiele rzeczy był tak naprawdę siedzi wam tego głównego ciała, jakim była Rada Miasta poza tym z ratuszem wiązały się też takie, a funkcje i urzędy jak Ława miejska, czyli dawny średniowieczny czy też oczywiście funkcjonujący w czasach staropolskich sąd, czyli instytucja związana z wymiarem sprawiedliwości, a w ratuszu można było też spotkać z Miejskiego katami, lecz oni sobie też nieco więcej za chwilę powiemy siad już był również Anny miejscem, w którym np. urzędowo taki urzędnik, który się nazywał hut man ratusz nie Hetman tylko chód man w ratuszu przechowywano oczywiście kasę miejską, a tu pracowali i pisarze kręgowi, którzy wpisywali różne dokumenty te tak naprawdę, które regulowały funkcjonowanie miasta no oczywiście ratusz pełnią również takie funkcja reprezentacyjna właśnie jako najważniejszy budynek wmieście mówiono w ratuszu jako wizytówce mieszczan krakowskich czy nawet mówiono o zamku przy Pałacu mieszczan oczywiście pamiętajmy, że to, że Kraków wniosły samorząd było rodzajem tak naprawdę prestiżu także mieszczanie krakowscy mieli wpływ na to co się dzieje wmieście oni również ocenę decydowali, więc tak naprawdę ratusz był ich wizytówką i tym co stanowiło o ich znaczeniu o dane o ich potędze, więc ratusz był również w tym miejsce, w którym np. władze miejskie spotykały się władzą i to oczywiście władzą królewską władzą najwyższą, jeżeli król właśnie z Wawelu przybywał do miasta dzisiaj to może dziwnie brzmieć romans z Wawelu na rynek główny w Krakowie oczywiście pamiętajmy o tym, że ratusz krakowski znajdował się przy głównym placu miejskim przy przy rynku głównym w Krakowie, więc jeżeli król właśnie wysokość swojego majestatu Wawelu przebywał do Krakowa tym miejscem, w którym się spotykał ze swoimi poddanymi z mieszczanami krakowskimi, bo właśnie ratusz krakowskiej takie spotkania odbywały się w najważniejszej przestrzeni najważniejszej izbie ratusz naj, czyli tzw. izbie Pańskiej, więc widzimy, że ratusz tak naprawdę pełniła rozmaite funkcje był niezwykle istotnym budynkiem i ten fakt, że właśnie znajdował się przy głównym placu miejskim przy linii i rynku głównym w Krakowie również jest niezwykle istotne, a sama wieża jak i jakie funkcje pełniła wówczas wieża wieża tak naprawdę funkcjonowała od samego początku istnienia ratusza tutaj, gdybyśmy mieli powiedzieć, jaki to jest moment, kiedy wieża czy w ogóle ratusz nie pojawia to tu dysponujemy niewielką ilością naprawdę i informacji źródłowych całą pewnością mówimy o początku wieku czternastego turze może jeszcze zupełnie z tak naprawdę o takich początkach gminy miejskiej funkcjonowania Krakowa czy pojawienia się takiej przestrzeni jak rynek główne w Krakowie mówimy dopiero od roku 1200 pięćdziesiątego siódmego to jest bardzo ważna data w dziejach Krakowa tegoż jest akt lokacji miasta i tak naprawdę od tego aktu wydanego przez księcia Bolesława wstydliwego zależało to jak w tych kolejnych stuleciach miasto rozwiązało Jezusa rozwijało i wygląda wygląda dzisiaj, więc z na podstawie tych informacji którymi dysponujemy wiemy, że ten ratusz pojawia się nieco później, czyli właśnie na początku wieku czternastego i wtedy już ujawnia się tak naprawdę wieża, czyli mamy takie takie założenie w postaci samego budynku ratusza, któremu towarzyszy wieża wieża tak naprawdę dużo wyższa od samego budynku, która pełniła funkcję urząd będzie taki strażnicy miejskiej, tak więc tutaj funkcjonowanie wierzy jako tego miejsca również było było istotne zapewniało oczywiście możliwość oglądania tego co się dzieje na terenie miasta tak w tym obszarze ograniczonym murami obronnymi, jaki w tym Annę poza tą poza tą przestrzenią kolejnych latach oczywiście tych funkcji, które pełniła wieża można powiedzieć przybywało, dlatego że z czasem wdzięku szesnastym pojawiła jawił się na wieży zagrał sprowadzony specjalnie właśnie przez rajców przez radnych zamówione w Norymberdze stamtąd prowadzone, więc przez to, że pojawi się zegar możemy powiedzieć ta wieża również stała się w jaki sposób miejscem pracy Zagar mistrza tak osoby, która tego mechanizmu musiała doglądać już w okresie tak naprawdę schyłku funkcjonowania ratusza krakowskiego tutaj mówimy o wieku dziewiętnastym latach dwudziestych dziewiętnastego wieku wtedy kiedy, a podjęto decyzję o wyburzeniu ratusza, więc tych słuchowych okresach jego funkcjonowania wierzy również pełniła nieco inną funkcję, dlatego że skazuje się na to, że tu w tych dolnych kondygnacjach wieży np. znajdowało się miejskie archiwum tak czy wszystkie dokumenty, które zostały, a w ratuszu właśnie przez pisarzy przez skrybów Anne przygotowane właśnie wyprodukowane to ona również w tych dolnych kondygnacjach wieży się znajdowały i tutaj gromadzone takich ciekawostek dotyczących tego, jakie funkcje pełnił ratusz za taką informację, że czasy średniowiecza nie funkcjonowało za bardzo takie pojęcie więzienia, do którego trafił jakiś przestępca na odsiadywanie kary, ponieważ kary były zwykle wykonywana, jakby od razu natomiast funkcjonowało coś takiego jak Kabaty i Dorotka w podziemiach mogłaby pani przybliżyć co to były za miejsca tak jedno tak jak wspomniałam z funkcji z funkcji ratusza były te na młodych ludzi związane z wymiarem sprawiedliwości tak, czyli poza sławą miejską poza właśnie sądem ratusz był miejscem, w którym właśnie urzędował urzędował miejski kat razem ze swoimi pomocnikami, czyli tzw. cyklami, a w przypadku krakowskiego ratusza mamy do czynienia z 2 więzieniami i jedno to więzienie, które określamy mianem właśnie Kabat TUW to jest taka nazwa, która dotyczy nie tylko więzienia krakowskiego, ale ona pojawia się 2 w ogóle w odniesieniu do, a myśmy wiedzieli więziennictwa tego miejsca odosobnienia, jakim było więzienie więzienie w okresie okresie staropolskim, czyli Kabaty albo dłużnicy ca to więzienie, które znajdowało się byśmy powiedzieli w bezpośrednim sąsiedztwie wieży ratuszowej nazwa dłużnicy na oznacza, że było takie władz taka przestrzeń, w której przetrzymywano osoby, które były oskarżone o takie drobniejsze przestępstwa, czyli chociażby za długi tak stąd mówimy właśnie od różnicy było to jedno z pierwszych było to jedno inne było pierwsze więzienia natomiast drugie znajdowało się właśnie pod ziemią, czyli w podziemiach ratusza tam znajdowała się izba tortur właśnie to drugie drugie więzienie jak pani wspomniała rzeczona Dorotka przy czym oczywiście my mówiąc o wymiarze sprawiedliwości w tych w tych czasach staropolski rzeczywiście musimy pamiętać o tym, że nie istniało coś takiego jak kara w postaci kary więzienia tak więzienie było tak naprawdę takim czy przebywanie w więzieniu służyło w dużej mierze myśmy codziennie w wydobyciu z zeznań o przyznaniu przyznanie się do winy przez osobę oskarżoną za jakieś przestępstwo absolutnie nie wskazywano raczej na na karę więzienia, bo coś takiego faktycznie nie istniało, dlatego że te wyroki, jeżeli zakładały to były takie wyroki związane z tymi najcięższymi przestępstwami to była najczęściej kara w postaci stracenia tak natomiast to więzienie znajdujące się w podziemiach ratusza właśnie owo tak naprawdę było takim miejscem, w którym przebywali oskarżani, który właśnie byli w sposób taki krótkotrwały możemy tak powiedzieć przetrzymywani czy przesłuchiwani właśnie przez kata oraz wspomniany cykl marzy no właśnie po świecie może chwilę uwagi tej instytucji kata, bo kat był urzędnikiem jak rozumiem tak taka 1jeden z urzędników miejskich tak jak najbardziej i nie każde miasto mogło sobie pozwolić na posiadanie własnego kata Kraków ten ten przywilej jak najbardziej miał posiadał swojego kata i może taka ciekawostka jednym z takich miejsc myśmy powiedzieli czy symboli, ale związanych z Krakowem, które każdy, kto przyjeżdża do Krakowa spaceruje po rynku odwiedzi Sukiennice może zobaczyć to jest znajdujące się w Sukiennicach nóż wiszący właśnie od strony kościoła Mariackiego pomnika Adama Mickiewicza naj czasami jak jesteśmy np. oprowadzani przez przewodników to możemy usłyszeć, że to jest ten nóż związane z legendą kościele Mariackim 22 braciach zbrodnią, której się jeden z braci miał dopuścić natomiast to jest właśnie tak naprawdę nóż, którym możemy z tym krakowskim katami wymiarem sprawiedliwości Annę powiązać nas z tego względu, że właśnie Kraków swojego kata i posiadał i nóż znajdujący się w Sukiennicach możemy traktować właśnie dwojako z 1 strony jako ten symbol tego, że Kraków kata kata posiadało z drugiej strony miał być również ten nóż rodzajem przestrogi dla potencjalnych chociażby złodziei, którzy w takim miejscu jak rynek krakowski, przy którym właśnie Sukiennice czy główną mszę będzie galeria handlowa się en znajdowała, więc ten już miał być rodzajem przestrogi dla potencjalnych złodziei no i też ich przestrzegać, że za dokonanie przestępstwa czeka je właśnie kara wymierzona przez przez KE, więc jak najbardziej kraju swojego kata miałby się będzie takie kata, które na stałe w Krakowie przebywał, chociaż na stałe może też nie jest do końca odpowiednie określenie, dlatego że na naszych kat krakowski był również byśmy wiedzieli, jakim katem objazdowym i w związku z tym, że pozostałe inne miasta np. swojego kata nie miały, więc kat krakowski czas na jakiś czas udawał się taki objazd właśnie przebywał do tych miast wykonywał inne wyroki chciałby w takich miastach jak Nowy Sącz Tarnów takty miast przybywa do tych miast, które tego własnego kata i nie miały skate jest też związana taka myśl istotna informacja dotycząca tego, że nam oczywiście Kraków swojego kata posiadał jednego z nich nawet znamy zmienia ne i nazwisku to Antoni strzelnic natomiast Kac krakowski miał zakaz tak naprawdę mieszkania na terenie miasta, więc jest to ciekawe, że był niezwykle potrzebną Anne osobą był urzędnikiem miejskim natomiast nie mógł mieszkać na terenie miasta właśnie jako osoba związana z wymiarem sprawiedliwości też wykonująca wyroki mające kontakt chociażby ze zwłokami, a więc w efekcie kat krakowski mieszkał w osobnej baszcie znajdującej się w obrębie murów obronnych była aż ta była Baszta Kotowska i możemy pozostałości po niej szukać w tej, a na północnej części dawnych murów miejskich, więc będziemy spacerować Plantami w okolicach Barbakanu właśnie udamy się w stronę Uniwersytetu krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego tam możemy zobaczyć pozostałości właśnie koszty natowski, której zamieszkiwał rozumiem, że kat budził lęk, ale szacunkiem społecznym nie cieszył się zbyt dużym no właśnie ze względu na to swoją profesję i właśnie kontakt ze zwłokami Anny ten był osobą, z którą no unikano kontakt z tą właśnie to, że nie pozwolono mieszkać na na na terenie Krakowa, więc mieszkał w obrębie murów miejskich natomiast drugiej strony KC no pełni też niezwykle istotną funkcję był istotny też myśmy wiedzieli na funkcjonowaniu miasta, dlatego że ze względu właśnie na NATO, że wykonywał wyroki śmierci miał do czynienia właśnie ze skazanymi często ono też brał udział 100, która ze względu na swoją procesy profesję świetnie było byśmy wiedzieli zapoznano z ludzką anatomią też pamiętajmy o tym że, żeby zostać katem trzeba było się, że dziwnie to zawsze w jaki sposób kształcić i odbywać byśmy powiedzieli teraz praktyki u innych katów żebym, żeby móc następnie zostać takim samodzielnym katem, więc chociażby właśnie w związku z tym to znajomością ludzkiej anatomii często do kata, zwłaszcza takie warstwy byśmy powiedzieli uboższe udawało się w sytuacjach, kiedy nowym nadały one np. takiej interwencji byśmy wiedzieli chirurgicznej, więc do kata udawano się w przypadku jakichś złamań skręceń, tak więc on by się powiedzieli pełni również taką funkcję lekarza dla ubogich, tak więc nie tylko budził postrach możemy nawet powiedzieć rodzaj takiej pogardy w społeczeństwie natomiast również istotne chociażby właśnie z tego względu, że udawano się do niego z prośbą o poradę natomiast również jako urzędnik miejski miał byśmy wiedzieli cały wachlarz takich dodatkowych kompetencji wśród, których np. znajdowało się też tą to może dziwnie zabrzmieć też budzić nas jakiś rodzaj trwogi nowy ład pływanie bezpańskich psów niestety pozbywanie się ich dbanie o czystość szos otaczających miasto, więc ten ten zakres jego obowiązków, a był dosyć szeroki zakres szeroki kombinacja dosyć niespotykana droga w zakresie jej obowiązków 1 i urzędnika zarówno odbieranie życia pomaganie jeszcze obowiązki związane z bezpańskimi psami to naprawdę ciekawa historia wiemy coś Antoni strzeleckim więcej tak to jest niezwykle barwna ciekawa postać właśnie Antoni Sielicki był krakowskim katem znamy również jego biografię żył w wieku osiemnastym i będzie nie był krakowianinem ani dziada pradziada ani jakieś takiej krótszej perspektywie, dlatego że te pochodził ze Lwowa i chcą zostać katem musiał też pobierać tak jak wspomniałam nauki czy byśmy terminowa, acz u innych chartów i szlifować swoje umiejętności, jakkolwiek w kontekście właśnie kata brzmi, ale poza właśnie zdobywaniem tej tej profesji m.in. Jan strzelecki też kształcił się w zakresie lecznictwa tak czy rzeczywiście takie umiejętności posiadał został następnie pomocnikiem kata krakowskiego Franciszka był również katem objazdowym właśnie takie wyroki w tych miastach, które własnego kata nie posiadały odbywał wykonywał i Krakowiec też może dziwić swoją funkcję pełnił przez 20 lat Estelle widz ma również taką byśmy powiedzieli Annę pozytywną kartę niezwykle zasłużoną, jeżeli chodzi o dzieje naszego miasta, dlatego że w związku z wydarzeniami towarzyszącymi tzw. en Konfederacji Barskiej, a w roku 1700 sześćdziesiątym ósmy, kiedy doszło do oblężenia Krakowa przez wojska rosyjskie przez przez Moskali to właśnie oni strzelnic brał udział w obronie miasta tutaj niezwykle się zasłużył, czyli również kat był zaangażowany w to działania natomiast na życie bywa, a bywa przewrotne niestety kres jego życia już tak, iż taki nie był, dlatego że zostały mu został udowodniony udział w kradzieżach i w efekcie to jest właśnie najbardziej przewrotne w biografii strzelnic jego w roku 1700 osiemdziesiątym drugim został ścięty przez swojego następcę, czyli kolejnego kata krakowskiego Sebastiana Staszewskiego, więc mieliśmy je mieliśmy właśnie takiego kata osiemnastym wieku i to jest taki świetny przykład, który właśnie pokazuje jak różne działania jak różne praktyki i właśnie osoba kata mogła mogła łączyć tej właśnie i te powiedzmy takie najbardziej oczywisty związane z wykonywaniem wyroków, ale tutaj duże zasługi strzeleckiego i w obronności miasta, ale też taka postać, która właśnie takie umiejętności medyczne posiadała no może przyznać, że ta historia brzmi jak film nadaje się ekranizacji z pewnością natomiast kat to nie jest jedyny ciekawy urzędnik, który w Krakowie funkcjonował ja sobie kilka takich ciekawych wypisałam np. rur mistrz i z środka mistrz byli również urzędnikami krakowskimi możemy powiedzieć czym się zajmowali tak to była ne mówiąc o urzędnikach związanych z krakowskim magistratem tak naprawdę musimy pamiętać o o tym, że była to niezwykle duża i duża grupa ENS ze względu na naturze tak naprawdę te obszary funkcjonowania miasta były bardzo zróżnicowane, więc osoby, które właśnie stałyby się powiedzieli u steru władzy nie tylko to nie tylko właśnie radni nie tylko ławnicy, ale też pozostałe urzędy Kraków był zaopatrywany w wodę miał miał swoje swoje wodociągi tu, bo może dodam, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany chciał zobaczyć jak właśnie takie pozostałości miejskich Wodociągów, ale właśnie z okresu przed rozbiorowego wyglądają może się udać do rynku podziemnego w Krakowie to jest nasz oddział tam pozostałości takiego podatku wodociągu można zobaczyć i urzędnikiem odpowiedzialnym właśnie za funkcjonowanie i niskiego wodociągu burmistrz tak, czyli to jest taka nazwa, która może nam troszkę z sugerować kwestię tego tego urzędnika czy właśnie związane z Chin, gdzie rurami z wodociągami ze sposobem ich funkcjonowania zmieszczenie pozostałe urzędy czy chociażby wspomniany przez wspomniany przez panią szrot mistrz to urzędnik, który zajmował się m.in. czy głównie zajmował się opieką nad miejską stają tak możemy w ten sposób nazwać jego i jego zakres też był nieco nieco szerszy, bo poza poza tymi obowiązkami związanymi właśnie ze ze staniu też chociażby zajmował się z VAT też często często w ten sposób kojarzymy en handlem nad alkoholem, który był w Krakowie sprzedawane tu też pamiętajmy chociażby o tym, że też może wiele osób dziwić, że w ratuszu krakowskim tak naprawdę w jego podziemiach czy w jego piwnicach znajdowała się piwnica świdnicka, czyli miejsce, które słynęło z wyższym ku piwa właśnie sprowadzonego ze Świdnicy stąd mówimy o piwnicy właśnie świdnickiej ze sprzedaży tego tego trunku właśnie Rada Miasta czerpała zyski, więc z 1 strony w podziemiach ratusza mamy więzienie mamy izbę tortur, a z drugiej strony zaraz po sąsiedzku ścianę obok mamy po prostu szynką z dnia swoją drogą jest jak byśmy czytali źródła i szukali informacji na temat piwnicy świdnickiej to z czasem, zwłaszcza w wieku siedemnastym osiemnastym było to miejsce, które cieszyło się, a bardzo złą sławą i nie tylko udawano się tam z w celu nabycia nabycia jakiegoś alkoholu, ale także no szukano tam u rozmaitych uciech cielesnych, tak więc więc tutaj również taka taka dodatkowa myśmy będzie funkcję ratusza czy uczynny przestrzeń, która z ratusza była wiązana, czyli można powiedzieć, że te ratuszowe podziemia nie cieszyły się dobrą sławą morze morze cieszyły właśnie ze względu na tę piwnicę Świdnicką natomiast z drugiej strony rzeczywiście też postrach na pewno budziły znalazł też informację, że na etacie miejskim również astrolog czy wiemy czym się takiej urzędnik zajmował tak jak na jak najbardziej to 1 kolejnych urzędników, a tu pamiętajmy pamiętajmy o tym to nie tylko specyfika Krakowa, ale tak naprawdę, a specyfika wielu wielu miast posiadanie własnego astrologa, który np. układał z 1 strony układał horoskopy sprawdzał tam jakieś koniunkcja, które zachodziły tak natomiast też np. wskazywał które, w jakich dniach może nie, tyle że najlepiej, a które nie są najlepsze do podejmowania jakiś jakiś decyzji, ale to była funkcja tak naprawdę też związana chociażby z kalendarzem wspominanie tak poszczególnych Świątka układaniem też takich takich kalendarzy, które całą pewnością również wpływały na inne funkcjonowanie tak miasta jak jego mieszkańców już sam przegląd urzędników, którzy pracowali w ratuszu wskazuje, że ta tkanka społeczna Krakowska była bardzo wielu barw ma i ciekawa natomiast mieszczanie jako grupa nie byli grupą jednorodną jak rozumiem tutaj patrycjusze od pospólstwa np. dość mocno różnili możemy powiedzieć jak i jak tak grupa społeczna się dzieliła tak jak najbardziej mu mówimy o ratuszu Annę miejskim jako właśnie przeciętych instytucja z nim związanych czy właśnie Radzie Miasta jako takiej instytucji będącej przedstawicielstwem mieszczan krakowskich są bardzo ładnie czy nie natomiast w rzeczywistości wyglądało to tak, że Rada Miasta czy ta najważniejsza instytucja była zdominowana przez 1 grupę i to Grupo to już będzie warstwą społeczną była grupa Patrycja tu Miejskiego, czyli właśnie tych tych mieszczan 8, gdzie najlepiej urodzony tak posiadających najwyższe dochody wmieście często też takich przedstawicieli 8 będzie dni, a sami kupieckich tak, czyli też przekazywanych z ojca na syna posiadających duże na świecie fakt faktor nie miejskie i rzeczywiście była to grupa, której musi być prawie wyłącznie przedstawiciele zasiadali w Radzie Miasta tak naprawdę taka niewielka grupa decydowała o tym co się w mieście dzieje miała wpływ właśnie na te najważniejsze miejskie MII miejskie decyzję natomiast Patrycja nie był tą grupą dominującą tak to byśmy chcieli tylko ten ten wierzchołek, dlatego że tą grupą najliczniejszą była grupa pospólstwa, czyli głównej mierze byli to rzemieślnicy drobni kupcy handlarze akcji wszyscy, którzy obecnie do tej grupy Patrycja tu się nie zaliczali natomiast no i ich celem oczywiście było wzmocnienie swojej pozycji i te aspiracje były rzeczywiście uśpili tak jest skonkretyzowanej dążące do tego, żeby ten awans społeczny uzyskać zarówno Patrycja miejsc, jakie pospólstwo oczywiście były grupy, które posiadały obywatelstwo miejskiemu pamiętajmy o tym, że nie każdy mieszkaniec miasta był obywatelem miasta dlatego, żeby być obywatelem miasta trzeba było uzyskać prawo miejskie trzeba było właśnie być wpisanym do ksiąg prawa Miejskiego, żeby być obywatelem miejskim właśnie należało się chociażby wykazywać w odpowiednim urodzeniem tak pochodzić by być urodzonym z prawego łoża mieć świadków, którzy by o tym za świadczyli będąc właśnie obywatele należało może też dziwnie zabrzmieć być mieszkańcem danego miasta, dlatego że dosyć powszechną praktyką było to, że było się obywatelami w głosie wpisanym do prawa en miejsc jego kilku kilku miast, więc chociażby w przypadku Krakowa też było także obowiązywanie tych nowych obywateli do tego, że mają mu się osiedlić na terenie miasta mają 8 miejsc na terenie Krakowa i być z tym miastem związani służyć temu również chociażby miało to, że jeżeli ten nowo przyjęty do prawa Miejskiego obywatel posiadał żonę to były zobowiązane do tego, żeby położoną osiąść w Krakowie, jeżeli nie na to powinien zawrzeć związek małżeński zwój w Krakowie na stałe na stałe osiąść, więc z no rzeczywiście chodziło chodziło o to, żeby te osoby były z tym z tym miastem związana oczywiście na obywatelach również spoczywa obowiązek płacenia podatków, więc to była właśnie ta to była były właśnie te 2 grupy te 2 grupy, które możemy zaliczyć w poczet mieszczą obywateli miejskich natomiast oczywiście pamiętajmy o tym jeszcze była grupa trzecia czy ta grupa należąca najniżej w hierarchii społecznej, czyli byśmy powiedzieli pozbawiony praw miejskich Kleks tutaj się w tej grupie znajdowała przede wszystkim służba czeladnicy rzemieślnicy rzemieślniczy żebracy włączające, czyli tak naprawdę też w dużej mierze taki, a może margines społeczny tak osoby, których pozycja społeczna była najniższa, czyli nie wystarczyło się w Krakowie urodzić być zaliczane w poczet krakowskich mieszczan nie należało się właśnie tymi tymi dodatkowymi elementami również wykazywać jak rozumiem obecnie jeśli ktoś chciałby dowiedzieć czegoś więcej właśnie o o mieszczaństwo krakowskim to najlepiej udać się do wieży ratuszowej czy mogłaby pani tak na zakończenie powiedzieć co takiego najciekawszego możemy tam zobaczyć na wystawach poza tym że, wspinając się na ostatnie piętro obecne piękny widok na Kraków to po drodze są wystawy tak obecnie w wieży ratuszowej, która właśnie jest oddziałem muzeum Krakowa możemy zobaczyć ekspozycję prezentującą właśnie Jaya susza i mówiącą, chociaż od wszystkich urzędach, o których rozmawiamy, więc dla tych osób, które są właśnie chociażby zainteresowane samym ratuszem jako budynkiem, bo mimo, że ten budynek funkcjonował w przestrzeni miejskiej od wieku czternastego do przybędzie w roku 1800 dwudziestego wielokrotnie się zmienia był przebudowywany ulegał ne chociażby pożarom w efekcie, który był potem właśnie wznoszony i to o wiele wiele razy też w w nowym stylu byśmy wiedzieli, który w danym okresie obowiązywał, więc takie, że takie materiały takie zabytki takie prezentacje właśnie dotyczące samego ratusza znajdziemy myślę, że takim unikatowym o unikatowym zabytkiem unikatowym obiektem jest zbiór około 20 tzw. znaków kamieniach ski, czyli medyków, które znajdują się na najniższej kondygnacji jak podchodzimy do wieży to co jest na na parterze z narożnika po lewej stronie znaków kamieńskich, które zostały odkryte przez kolejnych kamieniarzy pracujących właśnie wieży ratuszowej z jego czternastym ona przedstawiają w sumie też nie do końca jesteśmy w stanie zinterpretować powiedzieć co dokładnie znaczą całą pewnością są to właśnie jakieś symbole związane z tymi z tymi rzemieślnikami pracującymi przy wieży natomiast co jest ciekawe między tymi znakami stał również ukryta wyk wykuta przez nich na 2 daty mówiący o tym kiedy oni, a w wierze pracowali to są daty zapisane zastosowanie właśnie 15 wiecznych czcionek to jest pierwsza data wskazująca na rok 1400 czterdziesty czwarty i druga data rok 1400 siedemdziesiąty drugi, czyli to są właśnie daty mówiące o kolejnych tak naprawdę w pracach, prowadząc prowadzonych z wieży no i to jak widzimy wskazują one, że wieża ma już ponad grubo ponad 570 lat wierzy właśnie również zobaczymy chociażby coś co my określamy mianem miecz katowski ojca właśnie symbolem tego fachu Kakowskiego było, więc możemy się również tutaj takich zabytków spodziewać właśnie zabytków mówiących o w tej grupie Enea, że silników w trakcie tej grupie związanej z grupą pospólstwa tak na najliczniej reprezentowaną w społeczeństwie nie ścian krakowskich różne właśnie przedmioty związane z takimi rzemieślnikami jak introligator, że szklarza czy nawet, że nic, więc takie, a takie zabytki to również, że również zobaczymy, jeżeli uda nam się dotrzeć na najwyższą, czyli czwartą kondygnację to poza widokami ami, które możemy podziwiać zza szyby to możemy również poznać historię zwolnią znajdujących się z wieży ratuszowej muszę tylko wspomnę, że jeden z nich ma swoje imię, które zostało przez prezydenta Krakowa nazwane był do tzw. dzwony gwałtowne, a teraz nosi imię Bolesław jeśli naszych słuchaczy, choć troszkę zainteresowało te historie, których dzisiaj z panią Justyną sobie rozmawiałyśmy to zapewniamy, że jest więcej i można je poznać właśnie, odwiedzając wieżę ratuszową także bardzo serdecznie naszych słuchaczy do tego zachęcamy, a ja pani ten bardzo dziękuję za dzisiejszą bardzo ciekawą rozmowę bardzo dziękuję zapraszam do wieży ratuszowej jak zwał się Anna Sobańska, a to był podcast tajemnice muzeum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TAJEMNICE MUZEÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA