REKLAMA

Jerzy Pruski: jeżeli będą ograniczenia dla RPP - NBP będzie ponosił odpowiedzialność za nieefektywny proces dezinflacji w Polsce i bardzo kosztowny

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-10-18 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:01 min.
Udostępnij:

O komunikacie byłych prezesów i członków RP podważaniu prowadzeniu polityki antyinflacyjnej, niezależności Banku Centralnego, wypowiedzi prof. Dąbrowskiego, konflikcie w RPP, komunikacie NBP, transparentności działań RPP mówił Jerzy Pruski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Jerzy pruski m.in. były członek rady polityki pieniężnej dzień dobry panie doktorze dzień dobry no dobrze nasz gość pan Jerzy pruski był członkiem rady pierwszej kadencji sytuacja jak rozumiem dojrzała do protestu pan oraz trójka byłych prezesów NBP, a także dziewięcioro byłych członków rady polityki pieniężnej różnych kadencji opublikowali list Rozwiń » otwarty i protest oraz wezwania skierowane głównie do prezesa Glapińskiego to to po kolei przeciwko czemu pan protestuje, dlaczego wzywa komunikat odwołuje się do kas niebezpieczny niezwykle niebezpiecznych zjawisk, które mają miejsce obecnie w Narodowym Banku Polskim i zwracamy uwagę w tym komunikacie na 2 takie przesłanki tych tych złych rzeczy, które tam się dzieją mianowicie ograniczenie niezależności wypowiedzi członków rady polityki pieniężnej i 2 ograniczenie dostępów do informacji do zasobów intelektualnych Narodowego Banku Polskiego niespełnienie tych 2 warunków podważa efektywne funkcjonowanie rady polityki pieniężnej, czyli podważa efektywne prowadzenie polityki antyinflacyjnej i i ma 2 wymiary pierwszy czysto prawny to ograniczenie konstytucyjnej niezależności członków rady polityki pieniężnej w dostępie do informacji do swobody wypowiedzi jest złamaniem myślę, że konstytucyjnej zasady ich niezależności szczególnie jeśli chodzi o wypowiedź o swobody wypowiedzi i 2 to jest to są takie działania, które właściwie nawet nie potrwa nie podważają myślę, że one potwierdzają to, że w Narodowym Banku Polskim nie ma żadnej strategii polityki pieniężnej, że w sposób milczący Narodowy Bank Polski w tym rada polityki pieniężnej i prezes odeszli od powszechnie akceptowanej wcześniej strategii bezpośredniego celu inflacyjnego przekonywania otoczenia zewnętrznego społeczeństwa specjalistów, że prowadzona polityka pieniężna zmierza do inflacji skoro już mamy i polityka pieniężna nie reagowała w odpowiednim czasie skoro już mamy do czynienia z wysoką inflacją, więc podważenie tych 2 zasad ograniczenie niezależności wypowiedzi i ograniczenie dostępu do informacji podważa istotę funkcjonowania niezależnego współczesnego banku centralnego teraz literatura na temat niezależności banku centralnego to sam to są setki kilogramów znakomitych opracowań odwołam się tylko 2 zasad, które mają szczególną zaś z oznaczeniem, jeżeli jakakolwiek instytucja w tym wypadku bank centralny dostaje atrybut niezależności po to, żeby być oddzielonym od bieżącej polityki kierować się wyłącznie podejściem czysto merytorycznych wprowadzeniu polityki pieniężnej to przyznanie takiej niezależności muszą towarzyszyć 2 warunki pkt 1 bank centralny musi być transparentny co znaczy to znaczy, że musi pokazywać jak funkcjonuje on musi pokazywać, jakie są meandry wyzwania dylematy kontrowersje związane z prowadzoną polityką pieniężną to jest warunek niezbędny i on łączy się jednocześnie drugim warunkiem rada polityki pieniężnej w tym wypadku powinna być odpowiedzialna nie w sensie czysto prawnym, ale odpowiedzialna od strony takiej merytorycznej i etycznej za to co robią w radzie polityki pieniężnej, żeby zrealizować cel w postaci obniżenia inflacji to nazywa eKonto BP to niema wymiaru prawnego, ale ma taki wymiar właśnie etyczny merytoryczne mam przekonać pana redaktora wszystkich uczestników, że to co Robbie jest właściwe i z tego powodu ja powinienem być przez opinię publiczną oceniony czy wypełnią swój mandat czy nie to jest owa kont bili ich przerasta nałożyć na to co się dzieje w banku w radzie polityki pieniężnej obecnej kadencji ja myślę, że w niestety z największym smutkiem o tym mówię pracowałem w Narodowym banku 10 lat także jako członek zarządu tak jako członek zarządu myślę, że dzieją się rzeczy, które właściwie dotykają czegoś co aż chciałbym nazwać to są rzeczy patologiczne, jeżeli członek rady polityki pieniężnej dostaje groźby za to, że wypełnia swój mandat i wypowiada się na temat diet swojego poglądu dotyczącego sposobu prowadzenia polityki pieniężnej i polityki makroekonomicznej i to się odbywa, jakby reakcją na taką wypowiedź jest groźba skierowania sprawy do prokuratury jest czymś w ogóle nieprawdopodobne to podważa istotę wszystkim pan nie wiem czy miał okazję słuchać wczoraj gościem magazynu EKG był pan prof. Dąbrowski z obecnej rady polityki pieniężnej, w który m.in. podpisał się pod wspomnianym przez pana, choć nienazwanym Toya to dodam oświadczenie członków rady polityki pieniężnej, w której pojawiła się ta groźba skierowania rozważenia skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez innych członków rady i właściwie prof. Dąbrowski nie powiem wycofał się, ale stwierdził, że on nie znajduje w tej chwili w złamania przestępstw do popełnienia przestępstwa przez innych członków, ale chciał uprzedzić że, gdyby do tego doszło to to zawsze prokuratur chyba pamięta niestety słuchałem tej wypowiedzi, którą jestem właśnie w każdym elemencie całkowicie oburzony prof. Dąbrowski członek rady polityki pieniężnej de facto, występując wczoraj z taką interpretacją tego świadczenia moim w moim przekonaniu właściwie przyznał rację tym, że tych pięcioro 55 członków rady polityki pieniężnej zastosował groźbę on groziło pozostałym członkom rady polityki pieniężnej, o ile zdecydują się wypowiadać nie, łamiąc prawa, a nie, łamiąc żadnej tajemnicy wypowiedzi tajemnicy rady polityki pieniężnej on groził skierowaniem zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury to jest rzecz bym powiedział zupełnie niesłychana jeśli dobrze teraz przypominam sobie tę wypowiedź tam jednocześnie było stwierdzenie, że nie widzi w tym nic kontrowersyjnego coś niebywałego jest wysuwana groźba w stosunku do konstytucyjnej niezależnych członków rady polityki pieniężnej i inny członek rady polityki pieniężnej jednocześnie informuję, że wszystko okej my się takiego zdarzyło w tydzień temu czy pana tydzień temu w poniedziałek gościłem gościliśmy tutaj w magazynie EKG prof. Litwiniuka, który opowiadał umownie bowiem standardy pracy w razie polityki pieniężnej w mam wrażenie od tego rozpoczęła się ta dyskusja bardzo szczegółowo o tym jak jak członkowie rady są traktowani przez pozostałych członków przez prezesa w kolejnych dniach odbyliśmy kolejne rozmowy na ten właśnie temat m.in. dokładnie tydzień temu, więc we wtorek gościem gościliśmy tutaj panią prof. Gronkiewicz Waltz pan pracował w radzie, której przewodniczyła przez pierwszy okres prof. Gronkiewicz Waltz i zadałem pytanie, które chciałbym zadać także panu obca i zadam czy to dobrze, że o tym wszystkim rozmawiamy publiczny w mam przed sobą także oświadczenie, które komunikat, który wydał Narodowy Bank Polski pod koniec minionego tygodnia, w którym napisano, że w ciągu niecałego tygodnia pojawiło się 132 materiały w prasie telewizji radiu nawiązujące do wypowiedzi 2 z 10 członków RPP temat był tak intensywnie komentowane w mediach, że zapoznało się z nim, więc więcej niż co drugi Polak kampania medialna tego rozmiaru może trwale ingerować w wizerunek NBP i wpływać na stabilność systemu finansowego kraju pan mówi członkowie rady mówią tam z wraz z byłymi prezesami i innymi członkami rady podpisał list bank wychodzi mówi nie mówcie tyle, bo to ogranicza dobre imię po jak my mamy w tym odnaleźć my obywatelach obywatele powinni zwracać uwagę przede wszystkim na Meritum dyskusji powinni zwracać uwagę na to, czego dotyczyły wypowiedzi czy zostało złamane prawo i czy członkowie rady polityki pieniężnej, realizując taką strategię, która została zaniechana polityki pieniężnej, jaka jest powinni czy nie publicznie się wypowiadać nie mam żadnej wątpliwości, że powinni teraz w tej konkretnej sytuacji myślę nawet, że to było coś rodzaju obowiązku tych członków rady polityki pieniężnej, którzy nie zgadzają z tym co się dzieje bardzo źle się dzieje w Narodowym Banku Polskim, żeby zabrali głos inaczej inaczej przecież oni godzili by się milcząco na to, że łamie się ich niezależność konstytucyjną i oni milczą to gdzie jest ta przejrzystość działania rady polityki pieniężnej w często odpowiedzialność przed panem redaktorem przed społeczeństwem, które powinno to zrozumieć ja nie mogę godzić się z tym, że jest łamane moje prawo dostępu do informacji co jest czymś zupełnie pani rektor Dąbrowski czym dużą dozą wszystkiego zupełnie niebywały nie mam podstaw, żeby wierzyć temu co mówi pan prof. Litwiniuk, więc coś zupełnie nieprawdopodobnego jak ja byłem w radzie polityki pieniężnej to co wspominam za miałam przyjemność pracować z panią prezes Gronkiewicz Waltz z panem prezesem Balcerowiczem to co wspominam z największą podział satysfakcją to był intelektualny ferment dyskusji twórczej w sytuacji, która również była bardzo trudna my przecież wprowadziliśmy zupełnie nową strategię polityki pieniężnej ona została wprowadzona jednomyślnie przez wszystkich członków rady polityki pieniężnej ona była uzgodniona z pracownikami z zarządem Narodowego Banku Polskiego i te dyskusje, które towarzyszyły i wprowadzeniu tej polityki i uwolnieniu kursu Walutowego i trudnych decyzji związanych z inflacją one po co pozostawiły takie wspomnienie fantastycznej dyskusji merytorycznej, w którym siadało się przy wspólnym stole bez żadnych zgód prezesa tam kogokolwiek i rozmawiało się i racja była u tego, kto miał ją od strony czysto merytoryczne panie prezesie, gdyby zechciał pan właśnie, kontynuując wątek merytorycznej dyskusji może niejako uzasadnić na potrzeby tej rozmowy i cyklu rozmów, które prowadzimy w tej trudnej sytuacji, jakiej znalazł się bank rada instytucjonalnej trudnej, dlaczego z punktu widzenia tego co każdego z nas powinna interesować, a więc by w końcu zakończył się proces z tego nadmiernego wzrostu cen, dlaczego to jest istotna przecież my ja powinienem pana zaprosić jako byłego członka rady bankowca i płyta z perspektywy dla inflacji zapraszam pana dzisiaj, bo wydaje mi się, że trudno będzie nam rozmawiać o inflacji jeśli nie uporamy się z instytucjonalnym problemem banku centralnego, gdzie jest to połączenie tych 2 tematów Eric i proszę wybaczyć, ale powiem tak dotknął pan istoty problemów, jeżeli bank centralny nie ma wiarygodności i nie ma wiarygodności prowadzona przez niego polityka pieniężna, a tak niestety jest w Polsce to niema również dużych szans na to, żeby doprowadzić gospodarkę do funkcjonowania w warunkach stabilnych cen, żeby ten warunek został spełniony polityka pieniężna instytucja muszą być wiarygodne, jeżeli otoczenie publiczny nie odbiera tego, że oni są wiarygodni to niemożna ograniczyć ekonomiści powiedzą brzydki językiem zakotwiczyć oczekiwań inflacyjnych brak tego elementu będzie powodował, że inflacja będzie nie do opanowania ona może się utrzymywać przez wiele lat na wysokim poziomie troszeczkę niezależnie od tego co będzie się działo jeśli chodzi o zmiany stóp procentowych, chociaż nie bagatelizuje tego elementu, ale jeżeli nie ma tej wiarygodności to ja nie jestem w stanie przekonać otoczenia taka była istota wprowadzenia bezpośredniego celu inflacyjnego, kiedy zostały, jakby odrzucone inne strategie prowadzenia polityki pieniężnej, że ludzie muszą być przekonani że, trzymając pieniądz papierowy oni wierzą, że jego siła nabywcza będzie w miarę stabilna, jeżeli tej wiary nie ma to podważona jest istota prowadzenia polityki pieniężnej istota inflacji musimy walczyć z inflacją mamy niewiele czasu, ale czy proszę byliśmy na jedno jeszcze pytanie listy, od którego zaczęliśmy skończycie państwo takim wezwaniem wzywamy prezesa zarządu banku do natychmiastowego przywrócenia ustawowych warunków wykonywania mandatu przez członków rady oraz zaprzestania praktyk ograniczających ich konstytucyjne konstytucyjnie gwarantowaną niezależność wierzy pan, że to się wydarzy jak najpierw jeszcze 1 rzecz chciałem powiedzieć króciutko króciutko zarząd Narodowego Banku Polskiego i prezes Narodowego Banku Polskiego powinni stworzyć najlepsze możliwe warunki działania dla rady polityki pieniężnej bowiem wyłącznie rada polityki pieniężnej ani zażądanie prezes ponoszą odpowiedzialność za walkę z inflacją teraz w naprawdę nawiązują do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli nie będzie instytucjonalnie dobrze był umocowany i usytuowany bank centralny prawdopodobieństwo wygrania walki z bardzo wysoką inflacją ocenia jako bardzo niskie teraz dlatego wzywamy zarząd, żeby zrozumiał, jaka jest jego misja to nie oni prowadzą politykę pieniężną oni mają działać tak, żeby rada polityki pieniężnej mogła funkcjonować bez żadnych ograniczeń, jeżeli będą utrzymywali te ograniczenia to zarząd i na rok i prezes zarządu będą ponosili odpowiedzialność za nieefektywny proces bez inflacji w Polsce bardzo kosztów pod tym listem podpisali się prezesi Gronkiewicz Waltz Balcerowicz Belka oraz byli członkowie rady Bratkowski g Grabowski Hausner Rosati Rzońca Sławiński Wojtyna i obecny w studio pan Jerzy pruski bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacje bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA