REKLAMA

"Serbowie kochają Rosję, ale w ogóle jej nie znają"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-18 13:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
28:21 min.
Udostępnij:

Czy Unia Europejska ograniczy wjazd na swoje terytorium z Serbii? "Serbia nie może już dłużej grać jednocześnie na wielu fortepianach" - mówi Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
22 minuty po godzinie trzynastej słuchamy Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM studium Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dzień dobry dzień dobry no i okazuje się, że umowa o ruchu bezwizowym między Unią europejską z Serbią jest chyba zagrożona tak czytam doniesienia prasowe to, dlatego że nad największym skrócie mówiąc słuchaczom słuchaczką do Serbii mogą na podstawie umów o ruchu bezwizowym wjeżdżać obywatele różnych krajów przez bardzo dalekich, a tejże Rozwiń » Serbii sobie później do Europy wjeżdżać na podstawie umowy między Unią Serbią no i czasie zorientowała, że w ciągu pierwszych 10 miesięcy to ten ruch w niesamowicie się może mało tego nawet nielegalnie okazuje się, że przez ten szlak tzw. bałkański przeszło co najmniej 100 000 ludzi no ale zaczniemy od pierwszych rzeczy jest taka możliwość, żeby Unia powiedziała no kończę z tym ruchem bezwizowym, bo chyba nie kontrolujecie tego często każda tak naprawdę jak ma kilka płaszczy zaznaczy, że faktycznie jest także Serbia i seriale przez osobę z największym państwem ona w swojej polityce wydałabym trochę balansowania trochę budowania relacji z takimi krajami dość powiedziałbym raczej perspektywę egzotycznymi afrykańskimi w Ameryce Południowej poprawienia relacji z tymi krajami budowania dobrych relacji przede wszystkim przekonywania tych państwa, żeby tych państw, żeby nie uznawali niepodległości Kosowa wykorzystywała politykę wizową na czy tutaj właśnie przyjazdy bez wiz do Serbii była takim były takim elementem właśnie poprawienia relacji i Serbia ma faktycznie kilka takich u daczy w dużej mierze ma uzgodniony to zgodne politykę wizową z kodeksem Schengen, ale kilka wyjątków czasu m.in. Indie to jest Tunezja, a w ostatnich latach w ostatnim roku to jest szczególnie ważne to jest też Rosja Turcja i Białoruś to znaczy, że ten ruch do Serbii faktycznie w ciągu ostatnich latach w ostatnich miesiącach to były przede wszystkim Rosjanie i też Białorusini, którzy faktycznie w Serbii znajdują taką bezpieczną przystań w Europie i jeszcze właśnie może tam przyjeżdżać przejść bez wizji to widzimy tutaj tych Rosjan do serii przyjechało również szacuje 6070 000 są jeszcze dane przed ogłoszeniem mobilizacji i też, gdzie dzieje się, gdzie działo się tak bardzo często, że np. jeżeli Serbia znosiła wiz jaki, jakim krajem taki był przypadek też Iranu i to nie dotyczą tylko Serbia, ale też Bośni Hercegowiny automatycznie ludzie przyjeżdżali do Serbii Belgradu i później nielegalnie przed przed dostawali się przez granice serbską węgierską, czyli właśnie tam tak cały proces jak dostawania się do Unii Europejskiej był o wiele skrócony i bezpieczny tak, bo te bilety do badań nie były nie były też rokiem drugim dróg jak w kolejnym problemem jak w związku z tym to jest to jest też to, że zdarzają się przykuł przypadki też samo to też nie dotyczy tylko Serb jednak fałszowania dokumentów co znaczy, że teraz ten ruch, że tak powiem nieregularnej migracji odbywa się tylko włącznie z czystym szlakiem którym, które znamy tak, czyli przedostawanie się przez morze na łodziach, ale też, jakby to jest problem z fałszowaniem dokumentów też czasami serbskiej herbata ma też problemy z tym, żeby dokument, żeby wyłapywać wyłapać osoby, które właśnie kupują paszporty też serbskiej właśnie przedostają się przylatują do Serbii później właśnie nielegalnie idą dalej więc, więc też jest poważny problem natomiast to co się obecnie dzieje tak są 2 rzeczy z 1 strony faktycznie mamy wzmożony ruch na szlaku bałkańskim natomiast pedały nie są też takie dramatyczne liczby jak w czasie kryzysu migracyjnego tutaj słyszy wezwań GER cie, że to jest właśnie powtórkę 2015 roku, ale przypomnijmy w tym roku w tamtym tego w roku 2015 do Unii Europejskiej przeszło 1 000 000 osób teraz wg różnych szacunków to jest ta seria też te serbskie dane oficjalne mówią raczej o 4030 000 osób natomiast myśmy też trochę przyzwyczaili Unii Europejskiej też przyzwyczaiła, że w czasie w czasie covidu to właśnie ten ruch zamarł, jeżeli spojrzymy na procentowe dane procentowe wzrosły one są faktycznie dramatyczne natomiast też jest taka wiara nie bierze, że można, jakby szlak zamknąć na szlaki migracyjne nie są zamykane one po prostu powodują by przekierowania różne strony szlak bałkański był i będzie i powiedziałabym, że takie liczby 100 000 osób na tym szlaku to jest takie coś co po pierwsze, można Unia sobie poradzić normalnych czasach i to też akceptowalnej tego nie da się po prostu wyeliminować, bo tutaj, jakby te granice są długie są morskie faktycznie faktycznie jak bardzo trudno jest jakby nad ten ruch nigdy nie zostanie zredukowany do zera to to to i tak nie będzie, a czasem to niema niebezpieczeństwa, że władze Serie będą chciały z Unią europejską na tej drodze do Unii Europejskiej w dostępie do europejskiej chciały grać tą kartą, bo widzą, że niektórzy tak robią grać tą kartą migracyjne informacje o tym, że dodatkowe przejścia graniczne mają być otwierane albo gdy to, o czym pani wie, czyli świadomość tego, że z odpowiednio duże pieniądze da się sfałszować jakieś dokumenty już sobie wjechać do na tle Unii Europejskiej jak oceni potencjalne broni w rękach rządu szewskiego, który powiedział, że to jak przyspieszyć procesu akcesyjnego okazuje się, że rozdano dziesiątki tysięcy ludzi do was żyję to prawda no właśnie i właśnie w tym momencie wchodzi ten element ten straszak w postaci liberalizacji wizowej to znaczy to jest coś co jest bardzo istotne dla wszystkich mieszkańców państw bałkańskich nie tylko Serbii na woli, ponieważ bardzo dużo ludzi stamtąd pracuje pracuje też to jest taka migracja wahadłowa tak jeżdżą na wakacje pracują w wakacje w unii europejskiej często na wizach turystycznych później wracają do Serbii, więc to jest bardzo istotne też, bo takie bardzo ważne osiągnięcie dla Serbii, że właśnie po tych latach w ponad 20 latach, kiedy Serbowie musieli się ubiegać owi zostać w kolejce wreszcie jak mogli przyjeżdżać do Unii na podstawie tylko wyłącznie paszportu, więc to jest takie takie narzędzie, które Unia Unia wykorzystuje powiedziałbym, że mniej tutaj chodzi moim osobistym zdaniem antyliberalne praktyki wizowa, ale też są istotne, ale bardziej właśnie ta groźba, że widzę zostaną przywrócone jest groźba, która ma na celu zmuszenie Serbii do lepszego kontrolowania swoich własnych granic potraf właśnie wracając do tego, jakie to są liczby to znaczy nie chodzi o to, że te liczby są duża tylko chodzi o to, że system europejskiej przede wszystkim niemieckiej oni po prostu przeciążone dużą dużą liczbą uchodźców z Ukrainy i to powoduje, że ten taki niewielki liczbowy wzrost on dodatkowo obciąża ten system i Niemcy muszą jak starają się też wykazać przed własnym społeczeństwem, że coś robią właśnie w związku z tym naciskają na Serbie druga sprawa jest taka, że są też właśnie kwestia relacji unijna na serbskich jak wiemy sobie nie dołączyła do sankcji wobec Unii by wpuszczać Rosjan, jakby stara się, jakby wciąż właśnie grać jak nie rezygnować z ich bliskich relacji rosną tutaj też tak tego elementem jest polityka wizowa, więc już słyszymy z Belgradu sygnały, że jednak ten kodeks Schengen zostanie z zostanie całkowicie inkorporowane do prawodawstwa serbskiego i że Serbia wizy dla tych krajów, że będę na to uzgodni swoją politykę wizową polityką sięganie ręką no i tutaj jakby też rozumiem, że to też jest taka groźba ze strony Unii Europejskiej jak nie będziecie kontrolować granic teoretycznie jak 2 sprawy nie mają nie mają nic wspólnego ze sobą natomiast, jeżeli nie będzie kontrolować swoich granic, że nie będzie lepiej lepiej i szybciej wyłapywać migrantów, którzy znajdują się na szlaku to my wprowadzimy wam wizę to jest element, którego rosłego Unia właśnie korzysta dlatego też właśnie chodzi przede wszystkim o Serbie, dlatego że po prostu Serb jest największym krajem, a też w ostatnich latach czy w ostatnim roku w tym roku po wybuchu wojny pokazała, że jakby ta polityka zagraniczna nie jest spójna z polityką unijną to też taki element wydział dodatkowego nacisku na ser bierze ona jednak, że to jest ten czas, kiedy mamy tutaj jak zmiany zmiany geopolityczne jak muszę wzywać wreszcie po tej stronie jest, że to nie jest czas, kiedy jeszcze można balansować Serbia właśnie cały czas próbuje próbuje nie wprowadzać sankcji, ale właśnie Visy najprawdopodobniej dla Rosjan będzie musiała wprowadzić do końca roku tak jak obiecała no i druga rzecz to jest właśnie właśnie lepsza kontrola, bo tutaj widzimy też, że w związku z tym co się dzieje Turcy w Turcji no to jednak ci migranci, którzy syryjscy treść przede wszystkim, którzy w Turcji są oni jakby też przedostają się, że właśnie trochę jest także ten nasz, że nasza Straż Graniczna Frontex czy straży Straż Graniczna poszczególnych krajów po tych właśnie okresie takich widziałbym wakacji w czasach covidowych, gdzie wszystko pozamykane nie było tych ruchów migracyjnych, a teraz wracamy takich regularnych reguł regularnych liczba takich standardowych, które były też właśnie przed covidem należyte granice trzeba po prostu poważnie, jakby coraz lepiej chroni, ale w ten ruch migrację to jest 1 rzecz, ale druk drugą ciekawą rzeczą, która świadczy o tym czy Europa ma pewne wspólne wartości, które się jakoś objawiają w polityce zagranicznej zmiażdży zmian spójnej polityce zagranicznej to jest kwestia chociażby wspomnianej przez panią dużej liczby ludzi z Rosji, które chcą wyjechać teraz ciekawe wygląda na Bałkanach czytaj także na skoro mogą do Rosji wieża Rosjanie to robią inni na przednie z takimi ne wydawać by się mogło tradycyjnie no prorosyjskim społeczeństwami jak bułgarskie żaden z danych rozumiem też pewnie społeczeństwo często powiedziano jak to w Rosja zawsze lubiliśmy Rosjan oni przez tyle latam jakoś tam pomagali w naszej historii ważna chcę, żeby nie wpuści tutaj na swój rozum jest nawet dyskusji na oczywiście w oczy oczywiście, że Rze że, że jest temat dyskusji natomiast to powiedziałabym w tym 1 front jest także faktycznie faktycznie to jest także Bułgarzy Serbowie też grający do pewnego stopnia na oczywiście są były tutaj powiedziałem ta nasza percepcja wojny o nazwanie się różni od tej percepcji, którą obserwujemy na na południe Europy ta właśnie to też widać w wypowiedziach polityków bułgarskich może nie na forach międzynarodowych, ale bardziej w kraju, że oni oczywiście krytykują wojny na Ukrainie natomiast bardzo, jakby bardzo starają się unikać powiedzieć, kto kogo zaatakował znaczy, że kto jest agresorem toteż, choć Serb też widzimy to też też matka polityka medialna przez ostatnie właściwie czy przez wszystkie lata leży chodzi o konflikt oczywiście to weto to była kwestia ostatniego roku, kiedy tak by ta narracja serbskich mediach dotycząca relacji Ukraińsko rosyjskich ona akurat jest jest kopią w narracji rosyjskich, gdzie słyszymy, że Ukraina jest sztuczne państwo, że Ukraińcy prześladowali Rosjan Rosja miała prawo się się zaangażować w Ukrainie do tej pory jak jest dla mnie bardzo dziwne osobiście, kiedy widzę, że serbski serbskich mediach, jeżeli mówi się o ofiarach to musi rosyjskich ofiarach czy może inaczej mówi się o ofiarach ukraińskich ataków znaczy, że pokazuje się zdjęcia właśnie z zburzony domów mieszkalnych przez siły ukraińskiej to jest tutaj to jest główny temat, który jest serbskich mediach notarialny w takim razie z sytuacji prostą społeczeństwo, które jak pani widziała takie billboardy nie jak ten w wielkie przedsiębiorstwa było Gazprom kupował, że billboardy były w Belgradzie, że w przyszłość Serbii w w przyjaźni z Rosją tam flagi krajów jeszcze Putin uśmiechniętej witać dalej i dla nich te rosną jak rozumiem te przekazane, bo jako rynek medialny jest tak skonstruowany, że trudno liczyć tutaj na prawdziwy o obraz sytuacji jeśli je zjadać mediów ta Serbii na dzień być to jest rzecz paradoksalna sytuacja rzeczywiście graty migracji to są ludzie, którzy nazywani sektorem IT pracujący dla firmy z firm dla zachodniej dla firm zachodnich co też widzimy w polskich mediach, że mają, jakby tutaj uciekają raczej chronią swoją osobisty swoje osobiste zdrowie bezpieczeństwo niż jak, protestując przeciwko Putinowi, niemniej jednak jest także część ludzi, która uciekła do Serbii Kosowa by ludzie bardzo aktywni i powiedziałbym, że co też bardzo zdumiewa przeciętnych Serbów to jest to, że oni tłumaczą w SL Serbowie, jakby kochają Rosję, ale w ogóle nie znają znaczy, że państwa deptak tam daleko tam daleko jak jest taki kraj jest naszym sojusznikiem jak tam jest to jak Serbowie nie wiedzą teraz siedziałem tam Rosjanie, którzy nie są oczywiście mają pieniądze, bo czasy te osoby, które tam czekają mają pieniądze, ale drugą stronę uciekł też bardzo dużo osób krytycznych wobec reżimu i np. te protesty, które są antyrosyjskie w Belgradzie one są organizowane przez takie organizacje i choć Rosjanie Białorusini przeciw Rosjanie Ukraińcy przeciwko wojnie ja po prostu tutaj były też do takich antyrosyjskich happeningu w samym Belgradzie organizowanych właśnie przez Rosjan, gdy bardzo ciekawe, że właśnie powiedział tutaj Rosjanie ci bardzo za bardziej zaangażowani politycznie tłumaczą Serbom świat tłumaczą Serb Serbii Putina więc, więc wiedziałem, że to jest taka sprawa, że to oni są taką paradoksalnie takim najlepszym nośnikiem prawdy o tym reżimie, a teraz oczywiście też jak często ogranicza tylko łącznie do Belgradu natomiast nie jest jednak strony także że, że teraz mamy w tym jak działamy dużo Rosjan i jakby tak jak powiedziałam, że oni, jakby są różni, ale część z nich były jak wytworzyć pewną rodzaju wyrwę w tym myśleniu Serbów oraz, że ten reżim wcale nie był taki przyjazny, że Putin wcale nie jest taki dobry i ta wojna, jakby też wcale nie jest taka jak rosyjskie media chciałby przedstawić Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich za chwilę po informacjach Radia TOK FM powrócimy do rozmowy Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich jest w studiu Radia TOK FM jeszcze raz dzień dobry dzień na brak rozmowy na Bałkanach, ale głównie Serbii, która ma taki problem, że taki panuje pieszy części naszej rozmowy no ta tradycja wieloletnia zresztą czy wiele dekad trwające nawet cenne bycia 1 nogą tu i drugą nogą tam, czyli no być takim nieformalnym przywódcą krajówki innych krajów tak nie wschodnie zachodnie kapitalistycznych nie socjalistycznej tylko taka to to ta długofalowa strategia ona niestety tutaj mogłoby zawodzić w przypadku tego ruchu bezwizowego, kiedy Europa mówi musimy usprawnić swoją politykę migracyjną, ale też na przede wszystkim musimy wspólnie stawić czoła Rosji chociażby, nakładając konsekwentnie sankcje ojczym problem po jak Tomas jak prowadzić taką politykę nie zaangażowanie, kto za czasów ci to ponad połowie się wobec polityka niezaangażowania jak to no to jak ją prowadzić skoro geografia mówi no jeśli chcecie dalej handlować z tymi, z którymi Europa nie chce handlować to z 1 strony macie Bośnię Chorwację z drugiej Grecję no w zasadzie jeśli tak jak teraz Chorwaci powiedzieli, że nie będziemy po prostu transportowali Europy na to nie można twierdzi nie da nie da się tak jak by uciec od tej geografii tak jak rozumiem co Serbia teraz będzie przed nadchodzącą zimą, więc Bałkanów to w ogóle temat wiele skończy się obawiać proszę o stanie, kiedy przyjdą mrozy to w Serbii jak rozumiem jest taki scenariusz co zrobimy czym się przyłączymy do tych sankcji czy będziemy właśnie jakoś próbowali omijać się w zaczął mieć także faktycznie przywództwo serbskie czy prezydent Aleksandar Vučić chciało być drugim Tito, ale Serbia Jugosławia jest pozywanie mniejszy kraj o mniejszym potencjale ze słabą gospodarką no faktycznie, jakby tutaj bardzo sprawnym politykiem balansujące pomiędzy Wschodem Zachodem, a teraz, jakby trochę inaczej to znaczy faktycznie jest także Serbia ostatnimi laty bardzo konsekwentnie pytałem też skutecznie mądrze wprowadza prowadzi taką politykę właśnie, jakby lewarowania powiedziałabym czy budowania dobrych relacji i z różnymi krajami tak Chinami, które były dostarczycielami kapitału inwestycyjnego do Serbii Rosją, którą jakby, która była takim powiedziałbym pierwszym obrońcą kwestii Kosowa tej świeciło kwestie kosowskie to Rosja Serbia mogła zawsze liczyć na Rosję za to też płaciła cenę różne jeśli różne ustępstwa, ale faktycznie tak było na Unii Europejskiej tutaj właśnie zawsze taki takiego zawieszone, że jak jak Unia europejska za mocno naciskać to my tutaj od wrócimy do Rosji do Chin wtedy dopiero na Bałkanach będzie będzie bałagan, więc już znam życie znam też wprowadzać jakąś taryfę ulgową faktycznie tak się działo czy Unia europejska naciskała relacje handlowe z Chinami Rosją były rozwijane i tak to działało raczej jednak dwudzieste czwarte lutego zmienił zmienił wszystko i tras pytanie jest czy wciąż taka polityka obecnych warunkach geopolitycznych ma sens znaczy czy jest w ogóle możliwa czy Serbowie w pierwszym momencie bardzo się przestraszyli i pomyśleli, że faktycznie to jest koniec później, kiedy się okazało, że Unia wcale nie taka bardzo zdecydowana też jest podzielona, bo to wiemy tutaj mamy pakiety sankcji, jakby faktycznie dla wielu z nas pewnie to zdecydowanie działanie Unii Europejskiej przeznaczonych było pewnego rodzaju zaskoczeniem, że się udało nam jedności mimo wszystko utrzymać na wciąż jest obecna w no ale okazało się, że jakby serce tak znaczy Unia europejska naciska tak bardzo na Bałkany na Serbię, więc uznano, że można tam polityka dalej kontynuować natomiast, jakby jednak okazuje się, że nie do końca to znaczy, że faktycznie Serbia konsekwentnie nie przyłącza się do sankcji tutaj robi takie powiedziałbym ruch do przodu rok do tyłu to znaczy, kiedy już bardzo są jakieś naciski to faktycznie przy 8 przyłączy do jakich rezolucji ONZ cie, która potępia Rosję potępia agresję natomiast oficjalnie dla swego społeczeństwa, które też oprócz tego, że jest, jakby prorosyjskie to ta prorosyjską ość czy wzmocnienie jej w ostatnich latach ona zostało zredukowane przez elity polityczne to znaczy czy też rzeczywiście jest także sympatię serce prorosyjskiej serbskiej czeczeńskie zawsze były tak kwestia Kosowska i obrony interesów serbskich w Kosowie przez Moskwę jest obecna jest istotna to jednak jakby to rządowa propaganda, jakby stworzyła ten obraz właśnie Rosji na zawsze broni, który jest, jakby ktoś daleki i też test też od prawdy no i teraz jakby powiedziałbym w momencie tego właśnie tych tektonicznych przesunięć to to Stępka władza została z tym rosyjskim społeczeństwem i razem musi sobie z tym radzić też zarządzać nimi emocjami społecznymi, które sama wytworzyła no więc, jakby oficjalnie rozpoczęła się mówi sankcje nigdy nie wdrożymy natomiast, jakby sankcje oficjalnie działają to znaczy po tak jak pan powiedział Serbia leży tam, gdzie leży mieliśmy do czynienia z w taki przykład, kiedy Ławrow chciał przyjąć do Serbii nie mógł, bo wszystkie państwa zajęły zajęły sił w zamknęła swoją swoją przestrzeń powietrzną kiedyś jeszcze przed wojną był taki przypadek Serbia chciała Rosja chciała bronić eksportować do Serbii też nie było jak no bo wszystkie kraje NATO powiedziały, że nie za bardzo oczywiście Węgry się wyłamały i te i rani przetransportowano natomiast, jakby to był duży problem trasy wiedzie przez embargo na ropę no to ono herbie Serbii też objęło im wy, dlatego że Serbka ropa znaczy rosyjska państwa sprawowana do Serbii przez chorwackie porty i de facto te sankcje USA Rosję Serbię też obejmą co ciekawe seria ta właśnie też wprowadź, próbując Bala próbą bez balansować ona w ostatnim roku, kiedy Rosja rosyjska ropa była bardzo tania znają kupowała znaczy to też nie jest tak to władze serbskie mówią, że jesteśmy uzależnieni surowcową od od Rosji w pewnych obszarach w gazie na pewno się czuło ropę to już od dawna rosyjski zakład należący do rosyjskiego Gazpromu zakład rafineria w Serbii kupowała Rosja przede wszystkim iracką irańską natomiast ten rok to są ogromne spadki cen rosyjskiej ropy Serbowie tym Dave zarabiali tak właśnie kupowali tanie rosyjską Apatora tras to jakby ten okres skończył uczą się skończy 0505. grudnia dotyczy różnych innych rzeczy tak czy kwestii transportu nie jest transportu dóbr towarów, bo to nie chodzi też o to, żeby w to ubezpieczenie transakcji o jak te wszystkie rzeczy, które nie wprowadza ona po prostu dotykają ser czy serce eksporterzy po prostu, mimo że żeby tych sankcji nie ma to oni też nie mogą tych nie mogą nie mają tego jak przetransportować mają jak ubezpieczyć więc, jakby ten ten handel z Rosją po prostu te też zamarł i tras właściwie także Serbia nie przy nie niem in nie jako kraj kandydatki do Unii Europejskiej jest bardzo ważne nie, przyłączając się do sankcyjnego ona narażona duży krytycyzm już mieliśmy rezolucję europejskiego parlamentu należy zawiesić negocjacje akcesyjne z Serbią, bo jeżeli Serbia faktycznie chce do Unii to musi też z Unią działać, chociaż na arenie międzynarodowej wiemy też część państw państwa bałtyckie też jak pokazują, że są, jeżeli jest w tej pro w polityce rozszerzenia czy w stosunkach właśnie Unii Europejskiej z państwami tendencyjnym mi ta kwestia właśnie harmonizacji polityki zagranicznej bardzo istotna, że nie chce, że jeżeli właśnie mamy kogoś przyjąć nie chodzi tylko rządy prawa i jakby wspólny rynek, ale przede wszystkim chodzi o wspólną wizję świata i układów geopolitycznych jak Serbia nie może sobie coś na coś takiego pozwolić, więc powiedziałabym, że wydaje się, że ten okres właśnie taki, kiedy można było po prostu czerpać profity ze wszystkich stron i mówić oficjalnie, że chcemy do Unii Europejskiej ściągać inwestycje unijne jak budowa Dżem czerpać korzyści z funduszy, które płyną z Unii do Serbii, a jednocześnie właśnie budować sobie relacje z autokratycznym mi reżimami on się powoli kończy tak dobrze, ale to mimo wszystko mamy oto sytuację taką, że ta grana wszystkich możliwych fortepianach jest nie do niedotrzymania z 1 strony, ale z drugiej to oznacza jak rozumiem jeśli założyć scenariusz, że oto z przyczyn geopolitycznych tak naprawdę ataku federacji rosyjskiej na Ukrainę do 2013 roku, ale pełna Stalowej wojny i przesunięć w tym świecie władze Serbii są teraz staną przed takim oto dylematem albo na serio bez żadnej hipokryzji po prostu idziemy szybkim krokiem do Europy i całym pakietem wartości światopoglądu itd. albo nie to też problem jest przecież to, że jak rozumiem dla większości tych polityce to są politycy, którzy już chyba się kojarzą ludziom taką na permanentną wojną w tym europejskim światem takiej biurokracji innych wartości to jest przez lata tworzyli sobie taki taki suwerenny styczniu jakiś taki mieć teraz co mają zrobić tak na IT to jest to jest właśnie problem tak też widać, że to autorytet dziś serbscy przywódcy, jakby trochę nie wiedzą co zrobić, jakie zastosować do tych nowych warunków to znaczy w tych w tym nowym otoczeniu grają starymi kartami i myślę też zapłacą za to bardzo dużą cenę znaczy może nie oni sami politycznie, ale właśnie takie manewrowanie będzie wymagało, jakby duże dużej elastyczności właśnie by tak będzie wybór próbowania, jakby przyczynia się do Europy, ale jednak nie znaczy, bo 1 sprawa oczywiście to jest społeczeństwo, które w, których w, którym konsekwentnie od lat te władze, bo ta władza sielsko rządzi strachem ona tak przede wszystkim rządzi, jakby różne są elementy jej władze w nepotyzm korupcja to znaczy władze odmawiają na tym miała tak czy w tym momencie, jakby trudno też z tego zrezygnować znaczy to tak jak powiedział jestem mój kolega jeżelibyśmy na serio z zreformować sądownictwa to niby wszyscy wylądowali w więzieniu tutaj jakby media są pełne doniesieniem o związkach zorganizowaną przestępczość dział z różnymi, jakby bardzo brudnymi interesami które, które elity polityczne są są zamieszane więcej jak pierwsza sprawa druga sprawa jest też społeczeństwo, które przez, które które, jakby rynek jest zmobilizowany wokół władzy władza buduje swój autorytet jak na haśle będziemy was bronić przed wszystkimi obcymi tymi obcymi są Albańczycy, którzy zagrażają Chorwacja zagraża Unia europejska, która dybie naszą niezależność, więc to jest jak budowanie takiego właśnie Aleksandra Vučicia jako jako takiego jedynego obrońcy gwaranta bezpieczeństwa stabilności niepodległości samej serii wszczęta suwerenność jak zasiada też mówię jest na poważnie ograniczona znaczy jak się okazało Herbiego ma nie może prowadzić niezależnej polityki wizowej tak naprawdę nie może policja prowadzić niezależnej polityki handlowej energetyczna Polenergia SA polityka też że, że to jest takie jak trochę jest także ona oni jak nie mają tych profitów, które są związane z Unią europejską członkowskie Unii Europejskiej, a zarazem, jakby bardzo płacą za to, że oni jednak de facto muszą się dostosować do tych standardów albo te standardy czy edycji, które są podejmowane przez Unię europejską na niej na nich bezpośrednio wpływają, ale nie ma żadnego ruchu w społeczeństwie takiego, który jednoznacznie w dużej wielkiej skali mówił na taki pana te czasy się nie nadaje nie ma nie ma jak rozumiem żadnego scenariusza, która mówi to dziękuję działa, że frustracja społeczna jest bardzo duża w miastach będą w samej Serbii, ale też na innych państwach bałkańskich może wyjątkiem Kosowa nie ma wiary zmian, więc ludzie, jakby ktoś, tak więc mówi mówi na Bałkanach wybierają indywidualne strategie członkostwa Unii Europejskiej czy po prostu przewracają się do do państw Unii Europejskiej to jest taki powiedziałbym wentyl bezpieczeństwa też wrócić to znaczy, że w tym kraju są ludzie, którzy pracują dla administracji korzystają z profitów związanych z powiązaniami z władzami, a ci, którzy są niezadowoleni mają otwartą drogę do Unii Europejskiej dlatego też potrzebna liberalizacja wizowa nowo właśnie się komuś nie podoba to jak do Unii Europejskiej już nie tak wszystkie te elementy układanki zaczyna też pasować bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Marta Szpala z ośrodka studiów są nie była z nami bardzo dziękuję dziękuję za sam zatrzymał godzina czternasta informacje Radia TOK FM informacja będzie Maria Piechowska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będziemy rozmawiali o tym jak zmienia się sytuacja na froncie w Ukrainie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA