REKLAMA

A może fundusz inwestycyjny? Jak wybrać, jak kupić, czy można zarobić?

Jak zarabiać na pieniądzach?
Data emisji:
2022-10-19 12:10
Prowadzący:
Czas trwania:
35:15 min.
Udostępnij:

Są dość prostym i łatwo dostępnym rozwiązaniem inwestycyjnym. W czasie rynkowej hossy fundusze inwestycyjne dawały spore stopy zwrotu, niestety trwająca od miesięcy bessa odcisnęła na nich spore piętno. Ale może właśnie teraz, w czasie bessy można kupić taniej? Co miesiąc wystarczy 50-100 złotych, żeby w funduszach inwestycyjnych odkładać. Na pewno zaprocentuje cierpliwość i regularność wpłat! Posłuchaj rozmowy z Michałem Duńcem z serwisu analizy.pl

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na podcast zaprasza ten bank oferujący pakiet produktów intencji dla tych, którzy chcą więcej życia jak zarabiać na pieniądzach dzień dobry dziś porozmawiamy o funduszach inwestycyjnych wprawdzie w ostatnim czasie rynkowa bessa nie była łaskawa dla wyników to właśnie teraz może być dobry moment, żeby się nad taką formą inwestycji zastanowić jesteśmy w trakcie długiej bessy na rynku akcji długiej bessy na rynku obligacji, jeżeli ktoś myśli o długofalowym inwestowaniu Rozwiń » jak najbardziej to byłaby najlepsza forma rozpoczynania inwestycji dzisiaj poprzez równomierne dokonywanie wpłat, bo rynek jest przez nią mówi nasz dzisiejszy gość a jakie mamy rodzaje funduszy jak wybrać ten właściwy fundusz dla siebie spośród tysięcy instrumentów czy i ile można na tym zarobić oczywiście cały czas pamiętając, że to inwestycja, więc wiąże się z ryzykiem straty pieniędzy kompendium wiedzy o funduszach inwestycyjnych już teraz w rozmowie z Michałem Duncan szefem serwisu analizy PL jak komuś, kto szuka różnych instrumentów inwestycyjnych na rynku zastanawia się co zrobić ze swoimi pieniędzmi tak prostu wyjaśnili byśmy na czym polegają fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne są dostępne przede wszystkim dosyć prosty sposób można je kupić zainwestować te fundusze chociażby w bankach czy niezależnych doradców druga kwestia, które trzeba pamiętać to fundusze inwestycyjne to są takie rozwiązania zbiorowego inwestowania, do których składały pieniądze jest ktoś, kto ma odpowiednią wiedzę doświadczenie, aby tymi środkami zarządzać czy ktoś podejmuje decyzję w imieniu inwestorów oczywiście w ramach mandatu tzw. polityki inwestycyjnej i polityka inwestycyjna definiuje co może zainwestować fundusze zarządzający w ramach swoich kompetencji tym Funduszem osoba fizyczna po prostu zarządzający z udokumentowanym doświadczeniem licencjami podejmuje decyzje inwestycyjne na świecie fundusze inwestycyjne są bardzo popularne jest to rozwiązanie kilkudziesięcioletnią historią w Polsce rynek funduszy ma 30 lat co prawda najstarszy fundusz to właśnie 30 lat i przez 30 lat dorobiliśmy się blisko 1400 funduszy inwestycyjnych, czyli bardzo dużo i jeszcze to co warto odpowiedzieć na samym wstępie to, że inwestowanie fundusze wiąże tę formułkę, ale to się wiąże rzeczywiście z ryzykiem i wybór klasy aktywów ma ogromne znaczenie, czyli wybór rynku, na którym inwestujemy ma ogromne znaczenie, bo rozbieżności w stopach zwrotu pomiędzy różnymi rynkami, a co wszystkim zwiąże również funduszami są po prostu ogromne na koniec mogę przedstawić statystyki, ale pokrótce tym są właśnie fundusze inwestycyjne do stóp zwrotu do tych statystyk będę chciał jeszcze wrócić mamy na rynku różne rodzaje funduszy inwestycyjnych w jaki sposób w niej klasyfikujemy, jeżeli chodzi o z 1 strony zawartość portfela, a z drugiej strony formy uczestnictwa no i czym jest w ogóle forma uczestnictwa w i myślę, że zaczniemy od najbardziej potrzebnej informacji, że fundusze dzielą się na fundusz otwarty zamknięty ja wolałbym zaś w funduszach otwartych, dlatego że są one produktami o charakterze detalicznym i do nich, aby wpłacić środki, aby zainwestować nie trzeba posiadać dużych sum pieniędzy przypadku funduszy zamkniętych są bardziej specjalistyczne rozwiązania oferowane w ramach tzw. subskrypcji, gdzie często, aby zainwestować coś powiedzieć 40 000EUR lub równowartość tej kwoty, więc jeżeli chodzi o fundusze detaliczne to są fundusze, gdzie stare czasem 50100zł, żeby zacząć inwestycję, jeżeli chodzi o rodzaje funduszy to dzielimy przede wszystkim pod względem tego, jakie aktywa inwestują mamy, więc te najbardziej popularne w Polsce funduszy obligacji najbardziej popularne, dlatego że najwięcej środków w nich ulokowali ćmy blisko 65% aktywów wszystkich funduszach to są fundusze obligacji pozostała część jest ulokowana tzw. funduszach mieszanych, które częściowo inwestują w akcje obligacje fundusze akcyjne oprócz tych podstawowych kategorii są jeszcze fundusze powiedzmy bardziej specjalistyczne np. inwestujące na rynku surowców albo inwestujące w jakiś określony sektor natomiast najważniejsza z punktu za inwestora informacja jest taka, że funduszu obligacji, przeznaczając środki do inwestycji funduszu obligacji decydujemy się na co najmniej 2 rodzaje ryzyk pierwsze ryzyko jest ryzyko stopy procentowej, a drugie ryzyko to jest ryzyko kredytowe są oczywiście jeszcze inne ryzyka to są te 2 najbardziej podstawowe w przypadku funduszu obligacji możemy w zależności od tego czy mamy wzrost spadek cen obligacji, czyli w zależności od tego czy mamy spadek rentowności wzrost rentowności obligacji możemy uzyskać różne stopy zwrotu funduszy obligacji nie jest tożsamy z obligacją, gdyż obligacja zdefiniowanych okresach wypłaca pewien kupon z góry ustalony, a w przypadku funduszu codziennie dokonywana jest wycena tych obligacji i np. teraz przez ostatnie blisko 1,5 roku mamy bessę na rynku obligacji funduszy obligacji które uchodzą za bezpieczne no wy generowały spore straty często przekraczający 10, a nawet sięgające 20 kilku procent i ma związek z tym, że rosną stopy procentowe stopy procentowe rosną, dlatego że jest wysoka inflacja Narodowy Bank Polski podnosi te krótkoterminowe stopy i ceny tych obligacji spadają o sytuacji, kiedy dojdzie do odwrotnego zjawiska Plaza się ustabilizuje zacznie spadać bank centralny będzie obniżał stopy procentowe te fundusze będą przynosiły kilku kilkunastu nawet czasem procentowe zyski, więc w przypadku funduszy obligacji, których bary są popularne trzeba pamiętać, że fundusz obligacji nie jest tożsame inwestor z inwestycją w obligacje detaliczną i gdzie inwestorzy widzą co roku co czy widzą co roku jak ta obligacja po prostu zarabia w przypadku funduszy akcyjnych sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że rynki poruszają się długofalowych trendach teraz jesteśmy też w trakcie bessy na rynku akcji, która już trwa blisko 12 miesięcy na funduszach akcji można było stracić ponad 30% natomiast kiedy pojawi się hossa w ciągu ostatnich, kiedy pojawi się hossa te fundusze wraz z tym trendem wzrostowym zaczną zarabiać, więc inwestowanie fundusze jest dla inwestorzy inwestorów osób, które chcą pomnażać oszczędności no akceptują, jednakże przejściowo po okresach rocznych dwu, a nawet czasami trzyletnich dłuższych będą gotowi zaakceptować przejściową stratę natomiast najważniejsze jest to jaka jest premia za to ryzyko, czyli ile w drugim terminie mogę zyskać i pewnie to dopiero jak mówimy to zobaczymy czy rzeczywiście warto czy nie warto inwestować fundusze inwestycyjne obok tych funduszy obligacyjnych obok tych funduszy akcyjnych mamy jeszcze taką konstrukcję fundusze mieszane i co to konstrukcja tak w przypadku funduszy mieszanych mamy ustaloną proporcję albo takie widełki proporcji ta proporcja to jest udział obligacji udział akcji, czyli takim przeciętnym funduszu zrównoważonym fundusz mieszany charakterze zrównoważonym około 50% to są obligacje jako 50% portfela są akcje oczywiście zarządzający może trochę tą proporcją to wprowadzę trochę zmieniać wiadomo, jakie hossa na rynku obligacji udział tej części udziałowej akcyjnej rośnie, kiedy hossa na rynku obligacji to z kolei udział części dłużnej wzrasta, ale najkrócej rzecz ujmując fundusz mieszany taki, który posiada w swoim portfelu zarówno akcje jak i obligacji fundusz zrównoważony ma tę proporcję koło 50% fundusz stabilnego wzrostu około 30%, czyli 30% akcji i około 70% obligacji nie ma w funduszach takiej gwarancji zysku to taka inwestycja, która tej gwarancji na nie da no ale jeżeli ktoś jest ostrożniejszy inwestorem albo bardziej agresywnym inwestorem no to jak może te fundusze tak pod siebie wybrać jest kilka sposobów, aby dobrze dopasować fundusz do swojego profilu czy przede wszystkim trzeba z z próbować zrozumieć samego siebie można, aby to zrobić trzeba zastanowić jak dużą stratę i jestem w stanie ponieść w przeciągu 12 miesięcy jak dużą stratę jestem w stanie ponieść w ciągu 36 miesięcy, jeżeli by się okazało, że fundusze zaczną po prostu traci i jeżeli mówimy o inwestowaniu funduszy fundusze muszą publikować tzw. kiedy kij, czyli Invest kin inwestor dokument, czyli informacje kluczowe informacje dla inwestorów i tam w tym dokumencie możemy się dowiedzieć w skali od 17, jakie profil ryzyka funduszu jak również możemy doczytać, jakimi ryzykami czy ja, z czym wiąże się inwestycja w taki fundusz jest ustalenie horyzontu inwestycyjnego jak również profilu ryzyka są 2 najbardziej istotne kwestie potem tak, jeżeli ktoś ma bardzo niską akceptację ryzyka to w ogóle fundusze inwestycyjne mogą się okazać dla niego nieodpowiednia wtedy pozostanie przy depozytach bankowych czy inwestowanie w obligacje detaliczne może okazać się najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o fundusze te fundusze z najniższym ryzykiem to są fundusze Oblak obligacji krótkoterminowych, gdzie ryzyko stopy procentowej jest najniższe i nie wynosi więcej niż 2 lata natomiast osoby, które posiadają wysoką akceptację ryzyka to mogą inwestować praktycznie bez ograniczeń fundusze akcyjne te z największym ryzykiem mierzone wskaźnikiem selera jest taki wskaźnik taka miara ryzyka rynkowego bazująca natchnienie sztandarowym przepraszam za te skomplikowane zwroty, ale ta miara pokazuje jak bardzo zmienia się wartość jednostki funduszu w przypadku tych najbardziej ryzykownych funduszy jak np. fundusze sektorowe inwestujące na rynku złota, czyli wśród wśród inwestujące w spółki wydobywające złoto czy inwestujące na takich rynkach jak Brazylia czy Turcja ten wskaźnik ponad potrafi wynosić 7 tam zmienność może wiele można zilustrować np. największym spadkiem może przekraczać nawet 50%, więc trzeba umieć na tej krzywej od najbezpieczniejszego najbardziej ryzykownego umiejscowić w takim miejscu, żeby w przypadku wystąpienia spadków nie panikować wycofać pieniędzy, bo w przypadku inwestorów strata nie jest, kiedy fundusz traci i zysk nie jest wtedy, kiedy fundusz zyskuje tylko w momencie, kiedy inwestor podejmuje decyzję o wejściu wyjściu, bo jeżeli inwestor przestraszy się spadków i wyjdzie z inwestycji to wtedy tak naprawdę dopiero wtedy zalicza stratę ekonomiści specjaliści bardzo lubią mówić o takiej zasadzie nie wkładania wszystkich jajek do 1 koszyka to w funduszach może też stwórzmy czy warto stworzyć sobie taki portfel mieszany z różnych rodzajów funduszy, który nam to ryzyko w jaki sposób może ograniczyć czy kwestia dywersyfikacji to jest bardzo istotna sprawa i zapamięta, że to ewoluuje ewoluuje na przestrzeni lat przyjmuje coraz bardziej taką doniosło jak również usystematyzowane formy proszę wyobrazić 30 lat temu, kiedy powstawał nasz rynek kapitałowy dywersyfikacja była umowna, dlatego że na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie było kilka spółek notowanych, a jeżeli chodzi o instrumenty dłużne, czyli obligacyjne praktycznie nie można było zainwestować obligacje skarbu państwa, bo do dyspozycji były tylko bony skarbowe dzisiaj w funduszach inwestycyjnych jest w plan nawet statystykę z 71000 instrumentów natomiast kiedy mówimy o tym o dywersyfikacji to powinien spożyć w ten sposób w Polsce, żeby inwestować długofalowo na świat na emerytury trzeba się zastanowić w jaki sposób zbudować portfel, żeby z 1 strony skorzystać na globalnych trendach z drugiej strony, żeby ograniczyć ryzyko i z różnych badań statystycznych prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat wynika, że warto wychodzić poza Polskę z inwestycjami, czyli poza warszawski parkiet nie inwestować tylko fundusze akcji polskich np. czy w fundusze akcji polskich małych średnich spółek, ale właśnie wychodzi za granicę na rynek amerykański inwestować globalnie, dlatego że wtedy mamy dużą szansę, że będziemy partycypować w globalnych trendach i to na pewno było bolączką naszego rynku funduszy przez ostatnie blisko 30 lat to, że zbyt dużo inwestowaliśmy na warszawskim parkiecie zbyt mało na rynkach zagranicznych, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne to mamy całą masę różnych maści możliwości zdywersyfikowania, ale za zacząłby może w tych 2 najbardziej podstawowych rozwiązań pierwsze to są rozwiązania Opal oparte o indeksy światowe czy takie, które inwestują szeroko największe spółki na świecie drugie to jest rozwiązanie odwołujące się do najbardziej popularnego rynku najbardziej rozwiniętego najdłuższą historią, czyli funduszy akcji amerykańskich myślę, że to powinna być ważna cegiełka budowaniu każdego zdywersyfikowanego portfela żeli chodzi o fundusze czy to część obligacyjną no to tutaj również warto jest wychodzić na rynki zagraniczne, chociaż przyznam szczerze, że na rynku krajowym no rentowności polskich obligacji teraz wynoszą 82%, więc pewnie warto również mieć sporą część polskich obligacjach skarbowych natomiast, jeżeli chodzi o zbudowanie portfela dłużnego zwraca uwagę, że dzisiaj, kiedy są bardzo wysokie stopy procentowe można zarabiać na obligacjach zagranicznych np. dolarowych funduszach, które oferują zabezpieczone ryzyko kursowe i na tzw. punktach popowych czy dzięki temu zabezpieczeń dokładamy kolejne kilka procent w związku z tym wychodząc za granicę jednostki zabezpieczenia ryzykiem kursowym możemy zarabiać to ile daje mniej więcej rentowność obligacji na tym rynku plus różnica między stopami w Polsce na tym rynku, czyli np. jeżeli stan jest 34% rentowność obligacji to możemy jeszcze dołożyć 34% zresztą kursor w, podsumowując nie wrzucanie ja nigdy tego koszyka to nie jest tylko kwestia wyboru rynku, o której mówiłem, ale do tego także należy dołożyć ryzyko zarządzającego, więc jeżeli korzystały fundusz inwestycyjny bardzo jest podzielić na fundusze różnych kategorii różnych klas, ale także dostarczanych przez różne firmy zarządzające aktywami zarówno w obrębie polskich TFI jak i firm zagranicznych, które oferują swoje fundusze w Polsce, a jest kilka i NATO należy zwrócić uwagę no ale ktoś, siedząc teraz u siebie w domu i słuchając naszej rozmowy może sobie ma może sobie pomyśleć na jakiś sposób ja mam zainwestować na tych amerykańskich rynkach, siedząc w domu w Polsce i właśnie jak kupujemy jednostki uczestnictwa no bo inwestycja fundusze to jest właśnie kupowanie jednostek uczestnictwa tak w, jeżeli chodzi o ten aspekt jak wykonać tylko nad tą inwestycję to przede wszystkim trzeba zdecydować się na jedno z wielu możliwych rozwiązań najbardziej popularne to jest takie, że w ramach rachunku przy rachunku bankowym po podpisaniu dodatkowych aneksów domowe możemy dostać dostęp do funduszy inwestycyjnych każdym dużym banku detalicznym to rozwiązanie funkcjonuje, czyli u siebie w banku możemy także skorzystać z usług doradców, którzy oferują takie fundusze na doradców wymieniłem na początku możemy także skorzystać z niewielu platform, czyli bez wychodzenia z domu możemy założyć takie konto i zweryfikować poprzez selfie przekazać podstawowe dane potem zostanie wszystko autoryzowane w 23 dni dostajemy dostęp do takiego takiej Platformy, jeżeli już posiadamy Platformy to często musimy wypełnić taką ankietę w tej ankiecie pada od kilku kilkunastu pytań i w wyniku odpowiedzi algorytm określa profil inwestycyjny danego inwestora w zależności od tego jaki profil zostanie ustalony od bezpiecznego do dynamicznego zazwyczaj lub agresywnego profil inwestora do takiej palety, ale fundusze później możemy wybierać, jeżeli chodzi o wybór, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa i często warto skorzystać z takich algorytmów, które podpowiadają najlepsze fundusze najlepszy fundusz to jest taki, który jest efektywny, czyli dostarcza wysoką stopę zwrotu czy jak najniższym ryzyku, jeżeli chodzi o fundusze to można to zilustrować różnego typu rankingami chociażby takimi, które bazują na wskaźniku Information lesie w kolejna kwestia bardzo istotna to jest poziom kosztów fundusze inwestycyjne pobierają opłaty i te opłaty również powinniśmy bardzo mocno oceniać statystyki pokazują, że im tańszy fundusz w tym szansa na to, że będzie zarządzał efektywnie jest większa zarówno, jeżeli mówimy o funduszach akcji jak również w funduszach obligacji warto również taka informacja jest właśnie publikowana w kinach prześledzić stopy zwrotu funduszu na przestrzeni różnych lat kalendarzowych w porównaniu z benchmarkiem funduszu i myśli poszukiwać wśród tych blisko 2 tysięcy funduszy tylko 15 to są rozwiązania, które zasługują na realną uwagę inwestorów i to wśród tych najlepszych powinniśmy wybierać to pytanie w jaki sposób znaleźć ten najlepszy i i właśnie wyłuskać niewielką ilość funduszy wartych zainteresowania myślę, że tak to jest oczywiście duży duże wyzwanie, ale można sobie wyszli krowa fundusze przy różnych kategorii można np. znaleźć fundusze akcji amerykańskich weź profil tego funduszu, jeżeli będziemy tracić tego duetu widzimy jakąś zachowuje na tle konkurencji mamy takie porównania w ramach grupy funduszy, czyli wszystkich funduszy akcji amerykańskich czy to w zakresie funduszy dostarczanych przez nasze krajowe TFI czy przez firmy zagraniczne i dzięki takiej pracy prawo do pracy w ciągu godziny można sobie zbudować już wyobrażenie, które 5 funduszy z tej kilkudziesięciu z tej grupy, która liczy kilkadziesiąt pozycji są warte uwagi jeśli powiedziało funduszach indeksowych, które są już w Polsce dostępne zarówno TFI jak i ETF-ach, które są dostępne poprzez usługę w domach maklerskich to są fundusze, które nie mają sobie ryzyka błędnych decyzji zarządzającego dlatego, że to są fundusze, które chcą odwzorować indeks i ze względu na to, że są bardzo tanie w stosunku do funduszy na klasycznych no dostarczają bardzo ciekawe stopy zwrotu, więc inwestor ma naprawdę znaczną ma duże pole do popisu, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne regulowane zarejestrowane w Polsce to mamy 30 rozwiązań, które są naprawdę tanie, bo opłaty za zarządzanie w przypadku funduszy akcyjnych są poniżej 1% i są fundusze oczywiście w skali roku są to fundusze, które przy niewielkiej relatywnie cenie są warte uwagi ze względu na to, że są funduszami właśnie dużej mierze indeksowych, a my, powierzając pieniądze zarządzającemu funduszu inwestycyjnym musimy mu zaufać, że on będzie chciał dla tych naszych pieniędzy jak najlepiej, jeżeli chodzi o zarządzających to sprawa też jest dosyć złożona, dlatego że są fundusze, które są zarządzane przez komitety inwestycyjne, czyli przez zespół zarządzających, którzy spotykają się regularnie zmieniają się opiniami ustalają alokację takiego funduszu ustalają strategiczną alokację ustalają takie różne taktyczne, podejmując taktyczne decyzje zmiany w portfelu i wtedy ryzyko popełnienia błędu jest ograniczone natomiast są też fundusze o charakterze autorskim, które jest coraz mniej, ale cały czas funkcjonują są fundusze, gdzie decyzje podejmowane są w ramach ustalonego mandatu jednoosobowo przez zarządzającego i wtedy oczywiście ryzyko, że zarządzający popełni błąd im wyższe natomiast są fundusze, które mają o po prostu taki bardziej skoncentrowane zazwyczaj portfele na spółkach, które są przez tego zarządzającego lepiej zbadane, a więc, jeżeli już zaczynamy na poważnie zajmować się inwestowaniem fundusze na to musimy poznać charakter tego funduszu bardzo dużo informacji przekazywanych jest w karcie funduszu czy w takich dokumentach informacyjnych, o których mówiłem i jeżeli nie znamy za żadnego dobrego zarządzającego to to pewnie warto jest postawić fundusze, których mowa jest o komitecie inwestycyjnym natomiast dodam, że na naszym rynku funkcjonuje sporo silnych nazwisk zarządzających funduszami osoby, które stoją za tymi funduszami tworzą wartość, zanim przejdziemy do tej części, która chyba najbardziej interesuje naszych słuchaczy, czyli do stóp zwrotu i tego ile potencjalnie można na funduszu zarobić wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii podatku jak wygląda podatek od inwestycji fundusze podobnie jak lokaty jak obligacje podlegają opodatkowaniu tzw. podatkiem Belki, czyli 19% uzyskanych zysków w przypadku funduszy parasolowych 2004 roku takie w Polsce posiadamy podatek jest naliczany dopiero wówczas, gdy zamykamy daną inwestycję przy czym w ramach funduszu parasolowego możemy dowolną liczbę razy zmieniać fundusz w ramach tzw. parasola w związku z tym inwestor na koniec roku nie musi rozliczać się z PIT-u w przypadku fundusze, dlatego że robi to za niego ze swoim TFI wtedy, kiedy już tą inwestycję kończy opodatkowanie zwraca uwagę 19%, czyli czyli, czyli sporo, ale dokładnie tyle samo ile na lokatach na innych formach lokowania w przypadku np. funduszy zagranicznych to są rozwiązania, które troszeczkę bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o kwestie rozliczeń tam również podatek 19%owe, ale inwestor musi się rozliczać samodzielnie w ramach PIT-u podobnie zresztą jak samodzielnie się musi rozliczać w przypadku usług i kiedy korzysta z usług maklerskich warto również dodać od różnych formach zwolnienia z podatku te najpopularniejsze formy to jest wykorzystywanie kąt i ich ze i w przypadku IKE przy spełnieniu warunków nie muszę płacić podatku 19%owego zysków kapitałowych w przypadku ich ze no to możemy odliczyć w ramach limitu kwotę od no w ramach rocznego zeznania podatkowego na koniec roku w związku z tym ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby korzystać i IKE i ich ze i jest to na pewno warte rozważenia rozwiązanie nawet inwestujemy w lokaty to warto czasem mamy na lokatach warto być o tym, że jest IKE jest widzę indywidualne konta emerytalne indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego rozwinę jeszcze dla formalności te skróty no wracam zatem mój meta język przejdźmy w takim razie do kwestii pieniędzy stóp zwrotu zarobków, które możemy nim z funduszy inwestycyjnych osiągnąć jak to wygląda, jakie wyniki osiągają fundusze fundusze mają bardzo zróżnicowane wyniki i nie ma 1 prostej odpowiedzi w związku z tym ja posłużę się przykładami zaznaczyć jak należy, że to jak radzić sobie fundusz w dużym stopniu zależy od tego na jakim rynku inwestuje, więc w tych przykładach zazwyczaj najlepsze stopy zwrotu są tam, gdzie najlepiej radziły szpitale rynki kapitałowe, że ktoś ma, chociaż odrobinę związku z rynkiem kapitałowym to wie, że największe stopy zwrotu w ostatnich latach są na rynku amerykańskim i tak samo fundusz funduszach akcji amerykańskich w ofercie krajowych TFI dziesięcioletnia aktualizowana stopa zwrotu, czyli okresu ostatnich 10 lat w przeliczeniu średnioroczne rok na koniec września wynosiła 77% w przypadku akcji globalnych to było 62% dla porównania fundusze akcji polskich uniwersalne wypadały słabo bardzo słabo, dlatego że 08% nie ma już np. funduszy akcji polskich małych średnich spółek dały zarobić ponad 53% przyczyna rok ważne jest również to, żeby zwrócić uwagę, że wrzesień ponadto datę przy przy przytacza wyniki dziesiątego roku to jest środek mniej więcej bez, która trwa już od roku, czyli te stopy zwrotu w zależności od tego kiedy dokonywany pomiar mogą być inne szkody byśmy dokonywali w trakcie hossy powinny być wyższe od tych, które przytacza przytacza dla porównania tam tylko, że fundusze akcji amerykańskich, które zarobiły w ciągu ostatnich 10 lat dobrze do końca września tego roku 77%, gdyby ten pomiar wykonać, a na koniec 2021 roku stopa zwrotu wynosiła 103% z takimi więcej stopami zwrotu długim terminie możemy się liczyć, jeżeli chodzi o fundusze akcji, jeżeli chodzi o funduszu obligacji to najlepiej jest popatrzeć na to jaka jest obecnie rentowność danej grupie obligacji, jeżeli dzisiaj obligacje wynoszą rentowność obligacji wynosi około 8% i przyjmiemy, że opłata za zarządzanie wynosi przeciętne funduszu publikacji 09% to możemy policzyć, że w długim terminie na takim funduszu możemy zarobić około 7%, jeżeli chodzi o stopy zwrotu z kolei do, ponieważ znajdujemy się w środku bessy i to największy w historii, jeżeli chodzi o rynek obligacji, bo to stopy zwrotu z papierów z funduszu obligacji tylko tyle na koniec września dziesięcioletni to 14% polskich papierów obligacji krótkoterminowych 14% z obligacji korporacyjnych 2 proc, gdybyśmy tego pomiaru dokonali na koniec roku 2021 to stopa zwrotu dla papierów długoterminowych wynosiła 260% dziesięcioletnia zaktualizowana dla polskich papierów krótkoterminowych 2% dla polskich obligacji korporacyjnych 27 w procenta w teraz wszystkie stopy zwrotu, bo to co się dzieje na rynku może jeszcze decyzji, a także dziennego mamy galopującą inflację bardzo wysokie stopy procentowe w związku z tym można powiedzieć, że bez ryzyka możemy dzisiaj uzyskać stopę zwrotu na poziomie 678% banku i również oczekiwania inwestorów, jeżeli chodzi o stopy zwrotu uzyskiwane z funduszy rosną natomiast niektóre fundusze czy klasa aktywów czy to indeksy nie będą w stanie pobić inflacji i o tym też pamiętać, więc nie zawsze, czyli nie w każdym miesiącu nie w każdym roku fundusze są w stanie pobić inflację natomiast dla funduszy obligacji, kiedy zacznie się hossa, kiedy zaczął spadać rentowności bez wątpienia te instrumenty będą w stanie pobić inflację teraz takiego momentu, chyba że na rynku nie ma, jeżeli chodzi o fundusze akcji no to one najlepiej zachowują się wtedy damy ekspansję gospodarczą wzrost gospodarczy teraz mamy raczej spowolnienie Stack relacje zagrożenie recesją i jesteśmy w trakcie bessy, więc ostatni rok dla funduszy akcji do udanych nie należy już na sam koniec sprawdza się też przy inwestycjach funduszy taka ogólna rada, którą specjaliści dają przy okazji również innych inwestycji, że cierpliwość i regularne odkładanie regularne inwestowanie tutaj też na Pomorze jest naszym sprzymierzeńcem zdecydowanie tak regularna inwestycja oprócz takich aspektów matematycznych, czyli np. w Desie w każdej kolejnej kolejnej transzy kupujemy tani natomiast jesteśmy też w stanie rozłożyć w czasie moment zakupu dzięki regularnym pozycji oprócz tego aspektu matematycznego ma także aspekt psychologiczny, kiedy nie rzucamy wszystkiego naraz mamy zdecydowanie mniejsze emocje uczymy się przyzwyczajamy do inwestycji daje mi się, że szczególnie dziś warto jest na to rozwiązanie zwróć uwagę, dlatego że jesteśmy w trakcie długo w trakcie długiej bessy na rynku akcji długiej bessie na rynku obligacji, jeżeli ktoś myśli o długofalowym inwestowaniu to jest dobry czas na rozpoczęcie inwestycji pod warunkiem, że regularnie w odstępach miesiąca 23 będziemy dokonywać wpłat wówczas ominiemy na pewno ryzyko popełnienia błędu z panem tzw. dok w długim terminie sprawa trochę komplikuje no bo wyobraźmy sobie, że odkładamy co miesiąc jakąś stałą kwotę przez 30 lat nasz kapitał, który mamy już bardzo duży dlatego składa się z 30360 wpłat, które także były ulokowane na giełdzie po jakimś instrumencie, więc bardzo wysoki, więc ta 1 wpłata ona już nie determinuje zmienności na kapitał w związku z tym warto zwrócić uwagę na to, że kiedy już ta inwestycja jest bardzo zaawansowana myślimy o zakończeniu taboru, żeby również wychodzi z tej inwestycji w pewnych ratach czy transza albo, żeby zmniejszać ryzyko tej inwestycji poprzez zwiększanie udziału instrumentów bezpiecznych i zmniejszanie udziału instrumentów ryzykownych na rynku są takie rozwiązania chociażby PTK to są pracownicze plany kapitałowe, a odpowiednikiem taka na rynku funduszy są fundusze cyklu życia to w tych funduszach w sposób automatyczny raz ze zbliżaniem się dodatek zmniejsza się udział instrumentów ryzyko i to jest na koniec inwestycji jeśli chodzi o początek inwestycji jak najbardziej to byłaby najlepsza forma rozpoczynania inwestycji dzisiaj poprzez równomierne dokonywanie wpłat w bo rynek jest przez nią to była rozmowa z Michałem Duncan szefem serwisu analizy PL do usłyszenia jak zarabiać na pieniądzach na podcast zaprosiłem bank oferujący pakiet produktów w intencji dla tych, którzy chcą więcej życia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JAK ZARABIAĆ NA PIENIĄDZACH

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA