REKLAMA

"To jest już piąta sprawa, w której rządzący próbują podważyć członkostwo w Radzie Europejskiej i w Unii Europejskiej"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-19 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wydawczyni naszej audycji jest Anna Piekutowska program realizuje Kamil Wróblewski ja nazywam się Wojciech muzealne i witam państwa serdecznie naszym pierwszym gościem jest Patryk Wachowiec ekspert forum obywatelskiego rozwoju dzień dobry witam w radiu TOK FM dzień dobry dziękuję za zaproszenie, a będziemy rozmawiali o rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym to właśnie w tej chwili trwa w Trybunale pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który rozpatruje sprawę unijnych przepisów, Rozwiń » które to przepisy umożliwiają umożliwiły ukaranie Polski w sprawie kopalni Turów i Izby dyscyplinarnej tę sprawę skierował do Trybunału minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro to było w listopadzie ubiegłego roku po tym, jak cudze nałożył na Polskę 2 kary finansowe to może zaczniemy od tego czy w ogóle Trybunał powinien się tą sprawą zajmować czy też miał obowiązek rozpatrzyć ten wniosek w jakim trybie jak to wygląda i oczywiście musimy na wstępie powiedzieć o tym, że Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie jest zdaniem wielu sądów krajowych międzynarodowych organy, które zapewnią skuteczną ochronę prawną jest ciałem niezależnym od władzy politycznej i stają właśnie, o czym mówiłem wynika obecna działalność Trybunału Konstytucyjnego opozycja, która w cudzysłowie normalnych czasach wysyła do Trybunału Konstytucyjnego wnioski nie zgadzają się większością rządzącą obywatele, którzy szukają wsparcia prawnego sądy, które nie mogą rozstrzygnąć, jakie sprawy ze względu na różną wykładnię konstytucji wtedy zwracają się w normalnych czasach do Trybunału Konstytucyjnego o pomoc, a obecnie od kilku lat tendencja jest taka, że to właśnie rząd zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z różnego rodzaju wnioskami kontestując przede wszystkim rozwiązania międzynarodowe czy dotycząca właśnie ustroju sądownictwa chce czy sąd nawet potwierdzić swoją interpretację, więc musimy zacząć od tego, a co do pytania pana redaktora Trybunał Konstytucyjny może się zajmować taką sprawą tutaj odpowiedź odpowiedź nie będzie jednoznaczna, bo z 1 strony oczywiście mieliśmy kontrolę konstytucyjności traktatu akcesyjnego traktatu lizbońskiego, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że z perspektywy prawa Unii Europejskiej instytucji unijnych innych państw członkowskich czy z perspektywy europejskiego Trybunału praw człowieka tak naprawdę to co orzeknie Trybunał Konstytucyjny to niema znaczenia to jest jakby niewidzialne dla tych organów ona nie stosują polskiego porządku prawnego tylko stosują porządek unijny czy konwencji o ochronie praw człowieka stanowisko prokuratury jest takie, a zatem stanowisko prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, że w jego ocenie orzeczenia co w sposób nieuprawniony to jest cytat rozszerzają traktatowe kompetencje Unii Europejskiej naruszając postawienia polskiej konstytucji i ignorujące orzeczenia polskiego od Trybunału Konstytucyjnego ja bym się do tego odniósł to znaczy co tutaj jest nie tak w tym toku rozumowania Polska jest takim niechlubnym literę i rozwoju integracji europejskiej tak naprawdę z dnia zmiany, które zaszły w wymiarze sprawiedliwości reakcji Unii Europejskiej na te próby naruszania praworządności są tak naprawdę katalizatorem integracji europejskiej Trybunał sprawiedliwości UE i jednych we w sprawie Izby dyscyplinarnej nie więcej 23 lata temu wydał środek tymczasowy polegający na zawieszeniu stosowania ustawy, a następnie za niewykonanie tego środka nałożyć także w ramach środków tymczasowych okresową karę 11 000 000zł to jest oczywiście instrument nowatorski on jeszcze jak wcześniej stosowane w ramach prawa Unii Europejskiej, ale też Unia europejska nity nie miała tak niepokornego państwa członkowskiego, które otwarcie kontestuje po prostu całe podwaliny integracji europejskiej i de facto wypisuje się z Unii Europejskiej, więc zarzut prokuratora generalnego, że tutaj Trybunału sprawiedliwości wykroczył jakoś poza swoje kompetencje w moim przekonaniu się 8 mocno nie trzyma, bo po pierwsze, Polska zgodziła się na jurysdykcję Trybunału koszt z prawdziwością Unii Europejskiej zgodziła się na to, że prawo unijne będzie miał pierwszeństwo zgodziła się na to, że może Trybunał wiążąco interpretować prawo prawo unijne, więc dokładnie to uczynił na co myśmy zgodzili referendum, akceptując później traktat Lizbonę uczestniczą i uczy uczestniczą, uczestnicząc przepraszam całe integracji europejskiej Trybunał już kilkakrotnie przekładał termin badania tych przepisów zresztą przy okazji spraw minionych kilku latach, które się zajmował Trybunał często mieliśmy do czynienia z takim właśnie tajemniczym przekładaniem terminów co nasuwało takie podejrzenia o o to, że w wynikach spółek takich politycznych właśnie tutaj mieliśmy przekładany termin ostatnia rozprawa miała się odbyć 14września tutaj z kolei MSZ za wnioskowało o odroczenie, o czym to wszystko świadczy co się tam w może dziać w Trybunale w związku z tą sprawą no to pytanie jest taką klamrą z pierwszym pana pytanie ma i sprowadza się do tego, że brak niezależności Trybunału Konstytucyjnego od polityków wszelkie inne okoliczności, które znamy z mediów, które zostały potwierdzone spotkania polityków z członkami Trybunału dziś rewizytę w siedzibie partii politycznej to wszystko składa się na taki obraz, że jak nie ma innego wytłumaczenia na sytuację przekładania tego tajemniczego przykładania rozpraw niż to, że kalendarz Trybunału Konstytucyjnego jest ściśle skorelowane z kalendarzem albo wyborcze albo kalendarzem wydarzeń politycznych wydaje mi się, że w sytuacji, w której prezes partii rządzącej i przedstawiciele tej partii mówią teraz otwarcie o tym, że Unia nam coś narzuca nie budzimy się na szantaż nie pieniądze kpi to są to są jakieś ochłapy nie są to nie są jakieś duże pieniądze, więc może nie warto się poniewierać uruchomiono po prostu Trybunał Konstytucyjny jako kolejny taki element budowania narracji takie antyunijnej projekt w Polsce szczęśliwie obywatele zdecydowanej większości popierają integrację europejską i ufają także Trybunału sprawiedliwości i instytucjom unijnym, że sami w pewnym zakresie pomogą ograniczyć te złe skutki naruszeń praworządności mówi wg części komentatorów obóz rządzący robi to na użytek wewnętrzny to znaczy ma trafić do elektoratu to znaczy ta zła Unia która, która nam coś narzuca w tym wypadku wymierza nam kary to jest jedno, ale decyzja Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie w no jeśli ona będzie takie, że rzeczywiście Trybunał dostrzeże tutaj niezgodność z konstytucją może być niebezpieczne w kontekście stanu praworządności w Polsce czy pan ze mną zgodził, a jeśli tak to, jakie pan tutaj widzi niebezpieczeństwa, bo sądy powinny kierować tym co orzeknie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale na pewno będą tacy sędziowie, którzy będą kierowali tym wyrokiem Trybunału, jakie może mieć dla kraju dla obywateli konsekwencje oczywiście konsekwencje będą destrukcyjna żadna polityka Unii Europejskiej polityka dotycząca ochrony środowiska ochrony konsumentów dotycząca wzrostu gospodarczego nie będzie skutecznie wdrażana w państwie, które nie jest zagwarantowana niezależność sądów, a organy państwa otwarcie podważają cały proces integracji europejskiej pamiętajmy, że to już jest de facto piąta sprawa, w której rządzący próbują podważyć nasze, ale z 1 strony członkostwo w unii europejskiej drogi z drugiej strony członkostwo w radzie Europy 2× zakwestionowano konstytucyjność traktatów unijnych wraz z fundamentalnych zasad m.in. zasady państwa prawa, które się cała Unia europejska opiera podważa ono jurysdykcja Trybunału sprawiedliwości podważano jurysdykcję europejskiego Trybunału praw człowieka to jest kolejny element tej sekwencji zdarzeń szczęśliwie mamy to dyspozycji, a instytucje unijne i trwa już postępowanie wszczęte przez komisję europejską dotyczące jednego z poprzednich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest już na etapie wnoszenia go tej sprawy do Trybunału sprawiedliwości myślę, że zakończy się podobnie no rząd uparcie dąży do tego, aby jakoś swoją narrację konstytucji narracje sposobu naszego członkostwa w unii europejskiej przeforsować wszelkimi możliwymi metodami, ale cały świat jednak wiedzieć, że ktoś nie ma racji wydaje się, że raczej są to on jest są to nasi rządzący i po prostu ten upór wjazd na moim w moim przekonaniu ze Stalą to jeszcze na koniec powiedzmy krótko o tym co nam daje w ogóle ten art. 7 traktatu o o Unii Europejskiej, bo wygląda na to, że tutaj działanie Trybunału zmierza do wygłupów wybór Kowala tego tego tak artykuł o art. 7 traktatu Unii Europejskiej to jest tzw. opcja atomowa, czyli możliwość ukarania państwa za naruszenia zostały wartości Unii Europejskiej trwa postępowanie z art. 7 przeciwko Polsce przeciwko Węgrom, a przed radą Unii Europejskiej no z racji tego, że to jest organ polityczny, więc tutaj jakiś wielkich postępów nie mają okazuje się, że o wiele bardziej skuteczna, bo też z punktu widzenia komisji europejskiej postępowania przed Trybunałem sprawiedliwości, bo udało się zlikwidować izbę dyscyplinarną może się uda naprawić z nową i odpowiedzialności zawodowej udało się cofnąć ten proceder wyrzucania sędziów Sądu Najwyższego i z całych palet narzędzi tak naprawdę te skargi chyba robią najwięcej dobrego dla polskiej praworządności Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej rozpoczął rozpatrywanie sprawy właśnie związanych z artykułem, o którym wspomnieliśmy przed bardzo dziękuję Patryk Wachowiec ekspert forum obywatelskiego rozwoju był razem z nami już za chwilę informacji Radia TOK FM 1220 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA