REKLAMA

Jakub Borowski: polityka gospodarcza będzie teraz podporządkowana celowi wyborczemu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-10-21 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:05 min.
Udostępnij:

Czy grozi nam kryzys gospodarczy, spowolnieniu gospodarczym, recesji, sytuacji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, czy grozi nam kryzys, publikowanych danych, bezrobociu, kryzysie finansów publicznych, PKB, inflacji, konflikcie w RPP mówił Jakub Borowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole oraz szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry dzień dobry panu jedno państwo kryzys gospodarczy kryzys finansów publicznych to jest nasza przyszłość mamy czym martwić mamy się martwić, ponieważ Polska gospodarka weszła w fazę spowolnienia co spowolnienie dzielenia kryzysu spowolnienia Rozwiń » wzrostu gospodarczego tu dochodzimy do semantyki dochodzimy do tego jakie, jakie określenia powinny być stosowane dla opisania tej rzeczywistości, jeżeli mamy się trzymać takiego spojrzenia makroekonomicznego no to dla mnie kryzys sytuacja jest gospodarczy jest sytuacja, w której mamy do czynienia z długotrwałą stagnacją gospodarczą, czyli nie mamy wzrostu gospodarczego mówiąc krótko albo nawet spadkiem aktywności z gospodarczej mamy do czynienia z rosnącym wysokim długotrwałym często strukturalnym bezrobociem, któremu trudno przeciwdziałać przy pomocy w krótkim okresie przynajmniej szło narzędzi polityki gospodarczej no to jest kryzys w sensie makroekonomicznym ten może oczywiście towarzyszyć kryzys finansów publicznych, czyli wysokie deficyty sektora finansów publicznych narastający dług wymagający w pewnym momencie twardej reakcji ze strony polityki fiskalnej ograniczenia wydatków podnoszenia podatków często działania chaotycznego obserwowaliśmy to w różnych krajach przyszłość to nie jest nasz scenariusz moim zdaniem natomiast oczywiście przypuszczam, że słuchacze to czas do słuchają mogą mieć troszkę inne cele tej sytuacji w tym sensie, że subiektywnie oceniamy tę sytuację często inaczej gospodarstwa domowe których, które dzisiaj mierzy się z tym że, że ich dochody w ujęciu realnym czy po uwzględnieniu wzrostu cen na wzrost cen jest szybki szybszy niż wzrost płacy przez wzrost świadczeń społecznych bardzo często odczuwają spadek siły nabywczej ich dochodów z ich punktu widzenia to może być kryzys przedsiębiorcy, którzy muszą rezygnować z kontynuowania działalności ze względu na rosnące koszty ponosi nośniki energii kryzys tak jest tak mają mają mają nadzieję sytuacją, w której ich ma, żeby to zyski przy zmniejszają w mogą wpadać stratę muszą ograniczać aktywność, a więc wtedy oczywiście oni mają inny ogląd sytuacji musimy się do ostrożnych generalnie poruszać pewną wrażliwością natomiast u wracam do tego do tej makroekonomiczne perspektywy ja bym dzisiaj tego kryzysem to, że nazwał wydaje się, że trzeba sobie zachować do określenia na sytuację trudniejsze, bo inaczej zabraknie nam skali jak są nawiązuje dla do tego pytania kryzys, bo to dla naszych stałych słuchaczek słuchaczy przypomnienie chciałem zweryfikować pan tu był ostatni raz w lipcu rozmawialiśmy TDI również przestrzegał pan przed używaniem słowa kryzys po prostu myślałem, że być może po kolejnych 2 miesiącach odczytywaniu kolejnych danych zmienił pan ten pogląd, ale jest tutaj zachowana spójność ta powinna uspokajać, a z drugiej strony w nie będziemy tak jak sam pan wspominał polemizować pewnie z odczuciami naszych słuchaczek słuchaczy wielu przedsiębiorców w Polsce to jest coś znajdę jeszcze wejdę w Sopocie aktorzy popatrzmy też bieżące dane na dna na 2 publikacje dochodzą wczoraj nadal Warta na te dane choćby te, które poznaliśmy wczoraj, czyli produkcja przekazem rynku pracy i oddanie wskazują na na na kryzys oczywiście nie wskazują również dane o produkcji, która rośnie od 3 miesięcy mówi o wzroście poziomu mówi o dynamice rocznej tylko mówi o tym jak ona się zmienia miesiąca na miesiąc jak patrzymy na rynek pracy ten rynek pracy jest wciąż napięty duża liczba wakatów duży odsetek wakatów liczba osób zadeklarowanych do zwolnienia przez firmy systematycznie malała w ostatnich miesiącach, więc oczywiście, a teraz ta sytuacja na rynku pracy może ulec pogorszeniu w najbliższych kwartałach, ale to nadal moim zdaniem nie będzie wyczerpywać tej definicji kryzysu, którą próbowałem przedstawić na początku, ale nie spodziewam się takiej sytuacji w przyszłym roku biorąc pod uwagę wzrost bezrobocia w prognozach nie mamy wzrostu bezrobocia w przyszłym roku uważamy, że wystąpią czy różne mechanizmy, które będą towarzyszyć temu spowolnieniu będą ograniczać ten wzrost bezrobocia była oczywiście jest jakieś ryzyko w górę tutaj w tym sensie, że żaden dodatek za ten wzrost bezrobocia może mieć miejsce, ale jeśli będzie on będzie znaczący, a ja wiem, że tam może też działać na wyobraźnię pan już nakreślił tę definicję słowa kryzys w jakim momencie należałoby go używać czy nasza gospodarka na jakiś czas jeśli tak to na jaki wpadnie w recesję w ta dyskusja nam towarzyszy już od kilku miesięcy te dane pana pogląd taki to dane te ostatnie dane, które poznaliśmy on nie wskazują na to czy był spadek PKB w drugim kwartale zastanawialiśmy się będzie trzecim to był to wyczerpywało to definicja technicznej recesji po tych danych o produkcji dzisiaj zobaczymy jeszcze dane o produkcji budowlano-montażowej do tego musimy oszacować aktywność w usługach, ale generalnie nie wychodzi nam ten spadek PKB w trzecim kwartale więc, ale podkreślał ta dyskusja na temat recesji ona toczy się moim zdaniem trochę obok istotniejszych spraw dlatego, że to czy produkt krajowy brutto spadnie z kwartału na kwartał nieznacznie o kilka dziesiątych procent to w dłuższej perspektywie nie ma większego znaczenia szynki, a już, zwłaszcza dla krajów zamożnych myślę tutaj przykład o o gospodarce niemieckiej strefie euro, ale również dla Polski Polska jest zyskały średnio zamożnym to i toczy czy PKB spadnie w Polsce pół procent czy nie moim zdaniem nie jest lecz gdyby to był zwiastun długotrwałego spadku, czyli tak, ale tego nie spodziewał tego właśnie zmierzam panie doktorze, bo proszę ma jeszcze 1 odpowiedź, a właściwie odpowiedź na jeszcze jedno pytanie, w który kwartał ten drugi już tego roku 0304. czy może pierwszy roku przyszłego będzie najgorszy dla naszej gospodarki, jeżeli popatrzymy na dynamikę roczną to w naszych prognozach spadek PKB mamy tylko w 1 kwartale w kwartale pierwszym przyszłego roku jest to dno to będzie ten najtrudniejszy moment druga połowa przyszłego roku to powinno być wyraźne ożywienie się spodziewać szybkiego odbicia w no wyraźnego tak wyraźnego przyspieszenia wzrostu ze względu na czynniki globalne znaczył spodziewamy się również tego ożywienia naszych głównych partnerów handlowych przedział najtrudniejszy okres jest czwarty kwartał tego roku pierwszy kwartał przyszłego roku, bo to jest okres, który mamy wysokie ceny energii mamy sezon grzewczy mamy mamy ten wstrząs podażowy związany z wysokimi cenami energii, który najsilniej oddziałuje na gospodarkę właśnie w tym okresie rozumiem to jeszcze proszę tylko powiedzieć panie doktorze, a nie bez powodu pytam ten kryzys finansów publicznych, bo na wielu osobach może robić wrażenie mogą robić wrażenia informacje, które się pojawiają o tym, że coraz więcej musimy płacić za finansowanie naszego długu nowy pan Hypki chciałbym, żeby to źle zabrzmiało prezes pan prezes Kaczyński może nie jest autorytetem w sprawach ekonomicznych zresztą chyba nigdy tak nie uważał, ale sam w miniony weekend zwrócił uwagę na to, że z tym finansowaniem długu jest coraz gorzej tak już prezes Kaczyński coś mówił, zwracając uwagę na problemy to ja uważam, że w wart jest choćby rozważenia są 2 powody wzrostu rentowności obligacji tych nominowanych złotych emitowanych przez skarb państwa pierwszy powód to są czynniki zewnętrzne mamy silny dalszy wzrost rentowności na tzw. rynkach bazowych, czyli rentowności obligacji amerykańskich obligacji niemieckich obligacji w strefie euro emitowanych przez kraje strefy euro to wynika z faktu, że ten rentowności odzwierciedlają przyszły oczekiwany kształt polityki pieniężnej w tych gospodarkach ta polityka pieniężna jest konsekwentnie zaostrzona stopy procentowe sala Zjednoczonych strefy euro będą dalej rosły na to nakładają się czynniki krajowe głównym czynnikiem krajowym jest spodziewany sygnalizowaliśmy zresztą nasz materia miesiąc temu, że zmierzamy w takim w takim kierunku spodziewany wzrost znaczący wzrost potrzeb pożyczkowych sektora finansów publicznych w Polsce właśnie mówimy tylko w budżecie, ale mówimy od wszystkich jednostkach, które są poza budżetem mówimy, że dzisiaj w finansach publicznych dużo się dzieje poza budżetem centralnym, a rynek to premier dzisiaj wywiadzie dla Dziennika gazety prawnej bagatelizuje ten problem mówiąc jak mierzyć z takimi kryzysami trochę niedokładnie cytuje, ale taka działalność to to trzeba minister elastyczne możliwości zostawmy to, ale nawet, jeżeli korzystały z tych możliwości emitujemy więcej obligacji długu, który ktoś musi sfinansować to w takiej sytuacji, a inwestorzy instytucje finansowe, które ten dług mogą nabywać obligacje żądają po prostu wyższego oprocentowania ceny zatem tych obligacji dzisiaj spadają rentowności obligacji rosną myślę, że warto też powiedzieć, że nie ma na razie tam dużych obrotów na tym rynku w tej chwili mamy mam to są po prostu kwotowania czy inwestorzy, ale płacimy więcej to ważne jak i oczywiście, jeżeli dojdzie do emisji będziemy płacić więcej, więc mamy mamy sytuację, w której rentowności rosną z tych 2 przyczyn, o których powiedziałem myślę, że bez prawdopodobny jest dalsze wzrosty rentowności ze względu na to, że wiele wydatków, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, a one będą związane z wyborach listy klasycznym politycznym nie zostało jeszcze ogłoszonych, a one nas my te wydatki staram się w naszej naszych prognozach student dam przykład dostrzeżenie programu 500 plus moim zdaniem coraz bliżej, a piętnasta emerytura moim zdaniem bardzo prawdopodobny scenariusz przyszłym roku będą wydatki, o których dzisiaj, które dzisiaj jeszcze niema oficjalnie pana wynoszą one się pojawił trzeba będzie je sfinansować zobaczymy, jaką drogą pójdzie tutaj rząd natomiast tak jak w Lipcach byśmy spotkali powiedziałem to powtórzę polityka gospodarcza w najbliższych kwartałach będzie podporządkowana celowi wyborczemu polityka pieniężna, czyli banki centra polityka pieniężna, bo moim zdaniem nie realizuje w tej chwili celu inflacyjnego dam 2 przykłady pierwsza wypowiedź prezesa Glapińskiego chcemy obniżyć inflację do poziomu przyzwoitego nie wiadomo też poziom przyzwoity, ale myślę, że nieprzypadkowo prezes nie odnosi się już tutaj bezpośrednio do celu inflacyjnego, jeżeli prześledzimy uważnie wypowiedzi prezesa niektórych członków rady mamy wyraźną koncentrację skupienie na realnej sferze gospodarki np. na bezrobociu, ale na inflacji, a sytuacja, w której inflacja w Polsce będzie znacząco powyżej celu przez 4 lata to jest sytuacja to moim zdaniem bank centralny celu inflacyjnego nie realizuje panie doktorze to na koniec z też, bazując na pana doświadczeniach to przypomnienie dla słuchaczek słuchaczy pan dr Porowski pracował w banku centralnym współpracował zrzeszenie lepszej poprawić z radą polityki pieniężnej pierwszej drugiej kadencji jako wysoki urzędnik banku w ich przestrzegam nie chciałbym używać słowa konflikt w radzie polityki pieniężnej uważam, że ona nie oddaje sensu tego co się dzieje wokół tej instytucji, jaką jest bank centralny rada wydaje się, że to jest, ale to moja publicystyczne na systemowe, a psucie banku centralnego padło już wiele słów wypowiedzi tutaj w magazynie EKG rozpoczęliśmy poważną dyskusję o tym jak funkcjonuje rada wywiadem prof. Litwini okiem, ale chciałbym te, gdybyśmy mogli na chwilę teraz odłączyć od problemów na ile prezes Glapiński pozwala funkcjonować członkom rady, gdybyśmy się za nie tylko merytoryczną stroną pani prof. Turowicz jako Mock pierwsza w historii członkini rady opublikowana taki powiedzmy kontr komunikat po posiedzeniu to jest bez precedensu wydarzenie no bo jakoś nie zgodziła się z tym co jest zawarte w oficjalnym komunikacie po posiedzeniu rady czy to nie jest dowód na to, że my musimy głęboko zastanowić się nad tym i jak można w warunkach, które są no realizować i ten swój mandat członka rady i jednocześnie komunikować z nami, czyli opinii publicznej tak moim zdaniem dojrzeliśmy do takich do takich zmian w komunikacji banku centralnego otoczenie moim zdaniem nie jest to trudne, chociaż wymaga pewnej pewnej sprawności intelektualnej i organizacyjnych jak popatrzymy historycznej 1008. roku, czyli od początku kadencji pierwszej rady komunikaty po posiedzeniach rady on miał charakter inkluzywny to znaczy zasady członkowie rady w dużym stopniu wszyscy w uprawie wszyscy utożsamiali się z treścią tych komunikatów tak było dlatego rada się starała tak napisać ten komunikat wszyscy się jakoś odnaleźć w treści tego komunikatu, ale też, dlatego że nie było znaczących różnic w ocenie perspektyw inflacji pomiędzy członkami rady polityki pieniężnej dzisiaj te oceny są bardzo duże te różnice są bardzo duże tam już jest rów Mariański, jeżeli chodzi o ocenę perspektyw relacji skuteczności polityk bierze tego jak należy brać w tym gronie jest w związku z tym uważam, że trzeba zmienić formułę tego komunikatu on powinien wyraźnie wskazywać, jaki jest zdanie większości to zdanie większości prezes Glapiński powinien prezentować na konferencji po posiedzeniu rady i w tym komunikacie powinny znaleźć również fragment odzwierciedlające zdaniem niektórych członków rady to nie będzie stało w sprzeczności z ustawą NBP nadal prezes będzie prezentował stanowisko rady większości rady, dlatego że dzisiaj komunikat nie odzwierciedla nie może odwiedzać stanowiska wszystkich członków rad w związku z tym sam prezes ma problem z przedstawieniem stanowiska rady, bo to nie jest stanowisko całej rady tylko stanowisko większości uważam, że taka zmiana wymaga, ale dłuższej pracy nad komunikatem to powinno zacząć dzień wcześniej powinno być dobrze zorganizowane i można zrobić natomiast takie pytania wymaga na tym przejrzystość działań banku rady opinia podaż dlatego będziemy zresztą komunikacji dla oka większość rady tak uważa natomiast uważa inaczej już zwracał uwagę, że jeżeli wygłasza komunikaty po posiedzeniu rezerwy Federalnej ta ma już wyraźną informację, kto głosował przeciw, ale do to jest zwykle 1 osoba może 2 osoby i to oznacza, że ten komunikat odzwierciedla zdaniem większości tutaj kluczem jest słowo większość bardzo dziękuję uważam, że ten wkład w dyskusję, którą prowadzimy wokół rady musi mieć także wkładem w samo funkcjonowanie przyszła i rady i poszukiwanie rozwiązań co można zrobić by przywrócić jakiś umowny ład porządek pan dr Jakub Borowski główny ekonomista Credit agricole szkoła główna handlowa w Warszawie bardzo panu dziękuję za dziękuję rozmowę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA