REKLAMA

"Czynnikiem, który stale działa w te ryzykowną stronę i pogłębia niepewność jest polityka typu fiskalnego"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-10-24 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:42 min.
Udostępnij:

O długu publicznym, obligacjach, rentowności obligacji, inwestorach, stopach procentowych, spowolnieniu gospodarczym, rynku pracy, bezrobociu, walce z inflacją, zmianom w rynku pracy mówili Iga Magda, Piotr Soroczyński, Lidia Adamska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część poniedziałkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są dziś siódmej będę przedstawiał pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwa prof. Iga Magda Instytut badań strukturalnych szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry dzień dobry pani dr Lidia Adamska ekspertka w zakresie rynków finansowych mentor Rozwiń » start-upów dzień dobry dzień dobry najlepszy ważna jest sytuacja z naszymi finansami publicznymi długiem na ile istotne są te rosnące rentowności naszych obligacji co oznacza, że za pożyczone pieniądze trzeba będzie zapłacić więcej pan Piotr Soroczyński wydaje się, że w tej chwili mamy taką sytuację mocno kłopotliwą faktycznie notowania obligacji przyprawiają o zawrót głowy, ale pamiętajmy też, że rzeź służby, które zajmują się zarządzaniem długiem mają mnóstwo takich możliwości przeczekania takiego szczególnie trudnego czasu niekoniecznie teraz trzeba po najbardziej niekorzystnych parametrach wypuszczać dług można wypuścić dług, owszem na niekorzystnych warunkach, ale na znacznie krótsze terminy często tak się robiło można pomyśleć czy przypadkiem czasowo nie odejść od od takiego przechodzenia tylko wyłącznie w stronę długu krajowego może się okazać, że to jest czas kiedy dobrze by pociągnąć z zagranicy przejście niskich stopach, ale oczywiście ja już od długiego czasu przy tym nie pracuje, więc nie chciałbym tutaj za bardzo łączyć nie, ale to i tak panu, że wypowiedział tyle słów bardzo interesujących tylko jak chciał dokładnie wszystko zrozumieć to znaczy jaki jesteśmy sytuacji nowo każdy z nas może zobaczyć przeczytać nagłówki usłyszeć, że rentowności rosną o tych obligacji cud to znaczy to znaczy, że w zasadzie, jeżeli ktoś chciał zainwestować w tej chwili nasz dług to oczekuje, że będzie dostawał za to bardzo duży odsetek, więc jest to najczęściej związane z tym, że widzi on, że sytuacja jest niepewna ryzyka są spore i żeby wszystkie kompensować oczekuje wysokiego wysokiej zapłaty wysokich odsetek oczywiście to w tej chwili znacznie ułatwia nam pieniądze, ale zamawia dużo pieniędzy i oczywiście dla żadnej żaden kraj nie może sobie w tej chwili pozwolić na taki luksus nie nie finansowania się na Nanda Nanę u inwestorów krajowych i zagranicznych i co pewien czas musi np. dług rolować tak, bo część długu zapada część trzeba na nowo pożyczyć na trasy dosyć poważna obawa jak będziemy mieli kolejną transzę wymiany dwugłos tego starego, który w tej chwili dobiega na nowe to przypadkiem nie nadzieję my się nam makabrycznie trudny do spełnienia warunki, że np. odsetki, które będziemy musieli płacić czy cała obsługa zadłużenia będzie pochłaniała bardzo dużą część budżetu, który chcielibyśmy zdecydowanie na inne rzeczy przeznaczać niż tylko wyłącznie na odsetki za za kapitał, którego chce wykorzystać coś w tym musi być skora w poprzedni weekend prezes Kaczyński zwrócił uwagę wszczęli kontrolę Morawiecki rzadko nasi rządzący zwracają uwagę na to, że są jakieś poważne wyzwania i i problemy, a te rynki ci inwestorzy właściwie to jest pani Janowska jacyś mityczni inwestorzy na rynkach pracy ludzie są jacyś, a w instytucję od kogo tak zależymy tak nie bardzo mi chodzi także obrazowo sobie to wyjaśnić, żeby zrozumieć no chyba nasza dyskusja była atrakcyjna to w jak wyjść spojrzeć na to kto reaguje w jaki sposób reaguje na różnego rodzaju decyzji różnego rodzaju sytuacje to, odnosząc się do pytania pana redaktora jest oczywiste, że te rynki to są i ludzie i instytucje i instytucje zarówno krajowe jak zagraniczne a, odnosząc się do tych reakcji i wysokości stóp procentowych i wy wyceny polskiego długu to wydaje mi się, że można na to spojrzeć w perspektywie dłuższej oraz krótszej to znaczy jako reakcję na pewne zdarzenia, ponieważ z rosnącą ceną polskiego długu mamy do czynienia od jakiegoś czasu, a w ostatnim tygodniu sytuacja była taka trochę, ale mistyczna i Bloomberg ocenił, że sytuacja polskiego długu należy do najgorszych na świecie co takiego zdarzyło się w tych ostatnich dniach, że taka ocena się pojawiła i że rentowności są takie wysokie no było to w komentarzu Bloomberga związane z konkretnymi decyzjami instytucji centralnych to znaczy banku centralnego i polityki banku centralnego ocenionej czy charakteryzowane jako gołębia to znaczy, że to co się dzieje w polityce banku centralnego nie stanowi jakiejś istotnej istotnego działania, który mógłby zmniejszyć niepewność i wpłynąć na ograniczenie inflacji i co było również wskazane, że takim czynnikiem, który stale działa w tą ryzykowną stronę pogłębia niepewność jest polityka typu fiskalnego to znaczy utrzymujące się przez cały czas znaczące wydatki państwa przy, których czy w konfrontacji, z którymi łagodna polityka monetarna no, jakby niewiele zdziała niewiele działo tak trudno w ogóle mówić o tym, że prowadzimy jakąś wyraźną walkę z inflacją, jeżeli co prawda podnieśliśmy stopy procentowe, a ta inflacja dalej jest ponad 517%owa w tej chwili nic my mamy przerwę w podwyżkach stóp procentowych właściwie nie wiem co będzie na listopadowym posiedzeniu, kiedy radości po raz kolejny zbierze dobrze to znaczy tak mnie się wydaje, że dyskusja o tym co się dzieje z naszym długiem rentownościami nie będziemy kończyć się ona będzie jeszcze trwała sprawa pewnie powróci w niejednej rozmowie natomiast teraz w magazynie EKG już po pierwszej części, gdzie nasz gość przypomnę mówił o takiej kumulacji związanej z postrzeganiem Polski naszą wiarygodnością, czyli właśnie brakiem wyraźnej walki z inflacją nad problemami wokół Andre Plath tak ogólnie można by powiedzieć brakiem pieniędzy czy dostępu do pieniędzy unijnych to się wszystko nam niestety składa nie najlepszy obraz i być może można się raczej na pewno trzeba się zastanowić, jaką stronę, którą stronę zmierzamy w naszej polityce gospodarczej w kawie na my jesteśmy w już w trakcie nie sprzęt, ale w trakcie spowolnienia gospodarczego tematy, które my, którym już często rozmawia często rozmawialiśmy, o którym wciąż wydaje mi się warto rozmawiać to jest spowolnienie gospodarcze rynek pracy różnie polityce i ci zajmujący się gospodarką i nie tylko raz obozu rządzącego przedstawiają nam tam, a obecna sytuacja, usprawiedliwiając brak takiej wyraźnej zdecydowanej walki z inflacją mówią jej kosztem byłby znaczący wzrost bezrobocia na ile odpowiedzialnie, bazując na dostępnych danych i zrozumieniu procesów, które w tej chwili zachodzą w gospodarce można postawić tezę, że z obniżenia inflacji w Polsce trwałe i takie dynamiczne wiązałoby się ze skokowym wzrostem bezrobocia pani profesor myślę, że bardzo silne mocne stwierdzenia i jednak realizowana w Polsce w Polskiej gospodarce, dlaczego bierze to zależność między stopą inflacji, a poziom bezrobocia tzw. magiczne krzywa Phillipsa taka ekonomiczna zależność, którą w latach siedemdziesiątych poprzedniego wieku zidentyfikowano i przez jakiś czas ją wieziono później bardzo szybko okazało się, że jeżeli w ogóle mamy do czynienia z tą niezależnością to jest tylko w krótkim okresie jest faktycznie, jeżeli miesiąc może wyobrażać że, gdyby myśmy bardzo zareagować bardzo restrykcyjną polityką monetarną walczy o tym okresie można by spodziewać się pogorszenia sytuacji gospodarczej na skutek podniesienia stóp procentowych tak to jest taka reakcja rozkładają na polskim rynku pracy mamy już do czynienia z bardzo niskim poziomem bezrobocia, ale tak naprawdę to co patrząc duże perspektywy ogranicza ryzyko dużego wzrostu z pogaństwa na rynku pracy wzrostu bezrobocia to jest także demografia, która powoduje, że nowo budowane coraz mniejszy odsetek osób w wieku produkcyjnym rynku pracy coraz mniejsze zasoby pracy, który może sięgać, więc ryzyko powrotu do sytuacji tak jak mieliśmy w latach 9 tylko końcówka dziewięćdziesiątych ponad rok 2000, kiedy mieliśmy stopę bezrobocia na poziomie 20% na tym się często straszy artysta często zależy to raczej nie grozi tak to, żeby mieć zupełnie demografię znaczny napływ surowca młodszych kohort młodszych osób wchodzących na rynek pracy jesteśmy od tego daleko czyli moglibyśmy z tak bardzo teoretycznie pytam, ale moglibyśmy zwiększą determinacją walczyć z inflacją nie, podejmując przy tym wielkiego ryzyka wzrostu bezrobocia myślę, że tak czy wszystko zależy to uzyskali rywalki tego, ale duży wzrost włosa nie są drobnych pytam o to, dlatego że różne głosy słyszy ma i to od prezesa banku centralnego, ale też ostatnia i tu przyznam szczerze nie słyszałem, ale w tym relacje pan prezydent wypowiedział sprawia, że ta, że jest pytanie czy akceptujemy wysoką inflację 17%ową czy bezrobocia na poziomie 17% natomiast zwracamy myślę do kwestii danych modeli to można oszacować policzyć, że wracamy do tej samej klasy, czyli propagandy, która jest uprawiana też to ten główny problem pani Lidia Adamska tak chciałem się zgodzić z taką opinią, że użycie takiego efekciarskie go w maju ocenie sformułowania, że albo 17%owa inflacja albo 17%owe bezrobocie, ale nie tylko pan prezydent jest tryb czy są też analityków na świat giełdowych na Twitterze, którzy też stanowią takie tezy religia to taka aleja tutaj nie chciałabym się odnosić bezpośrednio z wypowiedzi te wypowiedzi tej czy innej osoby natomiast wydaje mi się, że tutaj jest wiele propaganda także niespójności z innymi opiniami też eksperckimi, które ewidentnie pokazują że, że to nie jest tak, że to jest rzeczywiście takie powiedziałbym propagandowe naciągany, ponieważ z drugiej strony mamy do czynienia z komentarzami dotyczącymi dynamiki polskiego PKB i zapytań czy grozi nam recesja techniczna i ostatnie komentarze wskazują na to że, że nie grozi, że Polska gospodarka no nie chcę powiedzieć, że ma się dobrze, ale jeśli chodzi o wielkość produkcji zakupy tutaj w tej chwili zapowiedzi jakiegoś załamania w gospodarce, które by się przełożyło na załamanie na rynku pracy póki co nie widać, ale może może nas pan Piotr Kuczyński dostrzega pan tak z makroekonomicznego punktu widzenia czy myślę, że my będziemy mieli problem niekoniecznie jest samą ze skutkami walki z inflacją tak, bo one jakieś są jakieś mogą pojawić może mieć problem z tym, że będzie mieli duże przetasowania, jeżeli chodzi o strumienie popytu i co myślę, że konsumenci kupujemy np. czy aby przypadkiem nie nie zaczniemy oszczędzać bardzo mocno, rezygnując np. z usług z tego zazwyczaj konsumenci oszczędzają na początku zaraz potem w drugiej kolejności konsumenci oszczędzają odraczając zakup dóbr o charakterze takim bardziej trwała do AGD RTV są auta może się okazać, że część przedsiębiorców w Polsce w najbliższym czasie będzie się zdarzała taką barierę popytową ludzie albo nie będą mieli pieniędzy, żeby kupić towary usługi albo stwierdzą, że przy tym poziomie cen, który być może jest nawet obiektywne po prostu nie chcą sobie pozwolić na takie dobra, bo to dla nich po prostu za drogo i trochę szkoda szkoda czasu atłasu myślę, że będzie listem więcej problemu i to będzie przede wszystkim związane kłopot kłopot rynku pracy będą związane z tym, a nie z walką z inflacją, zwłaszcza że walka z inflacją możemy prowadzić na wiele różnych sposobów nie tylko to co jest wskazywana mianowicie, żeby jeszcze bardzo bardzo dużo podnieść stopy procentowe możemy wykorzystać trochę innych mechanizmów możemy coś rozsądnego prawa zrobić z kursem możemy trochę coś rozsądnego zrobić nadpłynność sektora bankowego i to niekoniecznie będzie wiązało się z tym koszt pieniądza do spożycia będzie znacznie droższy i to będzie naciskało gospodarkę, a jednak skutecznej walki z inflacją byłaby wyższa nota aktor to oczywiście jak mówimy coś rozsądnego zrobić tym czy tamtym to dobrze byłoby też wyjaśniać, bo ja ten wątek walki z inflacją w konsekwencji na rynku pracy wprowadziłem nie, dlatego że dzisiaj nam się zapowiada jakąś naturalną walkę z inflacją tylko dlatego, żeby też trochę nas wspólnie uodpornić NATO co słyszymy w debacie publicznej od decydentów dzisiejszy, którzy właśnie tak ostrożnie podchodzą do tej umownej nazwanej w naszej audycji dziś określonej walki z inflacją, żebyśmy byli też może, czego poza studiem tutaj my nasze słuchaczki słuchaczy gotowi do podjęcia tej dyskusji, kiedy do niej dojdzie przy jakiejś np. okazji wszystko do powiedzenia można tylko w trzeciej części magazynu EKG pani Lidia Adamska pani Magda i pan Piotr Soroczyński słyszymy się po informacjach ekonomia kapitał gospodarka ostatnia część poniedziałkowego wydania magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są dziś pani Lidia Adamska pani Magda pan Piotr Raczyński pani profesor rozpoczniemy zdziwienia bardzo proszę pani profesor UMK, tak więc może kilka słów wprowadzenia, które nie jest zdziwieniem to znaczy mamy opracowaną nową ustawę o aktywności zawodowej to jest taka ustawa właśnie w kontekście rynku pracy, która będzie zastąpi starą ustawę to do tej do tej pory kształtowała nam polityk rynku pracy no i na plus może powiem na początek to, że ta ustawa wyraźnie zaznaczały podkreśla to i diagnozuje, że dużym wyzwaniem rynku pracy stało się polityki rynku pracy stało się na tyle pomoc osobom bezrobotnym znalezienie pracy co tak naprawdę niska aktywne zawodowo czy też osób bezrobotnych mamy mało, ponieważ osoby, które powinny być bezrobotny tak to nazwę tak są bierne zawodowo nie szukają pracy nie są gotowe do podjęcia mają różne bariery w ogóle wejść na ich aktora Piotra ustawa to ministerstwo rodziny polityki społecznej, ponieważ tam jest przypisany do opracowania, czyli ten sam rząd partia, która straszy tym, że będziemy walczyć z inflacją to dla kraju bez recepty tylko deszcze to jest ciekawe że, że to są zwolni sprzeczne komunikaty czy faktycznie w tej ustawy o nowe wreszcie ustawy, który no jest przygotowany jest też konsultacja jest tak wiele rozwiązań, które starają się adresować ten problem niskiej aktywności zawodowej w dużej mierze zachęcam samorządy, żeby się tym zajęły z jest bez częściej słowa wzmianki o tym, że za tym pójdą dodatkowe finanse, niemniej to dostrzeżenie problemu bierności zawodowej jest funkcjonuje tam też mamy coś, o czym rozmawiamy już od lat, czyli to, żeby w końcu odseparować rejestracja osoby bezrobotne od statusu ubezpieczenia zdrowotnego tak teraz rozwiązanie jest takie, że to na, że to ZUS będzie też to zbędny w ZUS-ie będą rejestrowa osoby, które chcą tylko ubezpieczenie zdrowotne, a nie potrzebują nie chcę żadnego wsparcia rynku pracy co nowe rozwiązania, które wszystkich na świat się przy blaski wali absolutnie tak trzeba zrobić teraz mam takie, że będą inne przemyślenia to znaczy to, że to są one przychodziły do urzędu pracy zarejestrować no właśnie pozwalało osobom biernym zawodowo się skontaktować z urzędem pracy i przemysł rośnie coś zaoferować, żeby je zaktywizować, więc teraz ścieżki nie będzie teraz też nie będzie, więc banki na formę do końca 2 no i są wyraźne koszty oddania tego ZUS-owi natomiast nowo się z zaskoczeń 9 takich bardziej zdziwieni, że tak jest to, że w tej ustawie o rynku pracy, która jest właśnie dzięki elastyczności dla urzędów pracy wiele takich sensownych rozwiązań wprowadzonych tą rolnicy będą się w końcu zarejestrować, nawet jeżeli mają małe gospodarstwo większe usta słowa adwokata od tej pory nie było możliwości jest sensownie natomiast na w tym z tytułu w tym projekcie ustawy pojawiają się sformułowania problemu demografii problem prokreacji jest wyraźne podkreślenie tego jak bardzo powinny dbać o dzietność, więc ta ustawa widać, że taki polityczny też tutaj został jej przyszły te w międzyczasie są instrumenty, które mają wysoki wpis napisanej z rodziny powinny wspierać przede wszystkim właśnie rodziny toteż, gdy pojawia i do tej pory rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wspiera dzietności reżim wspierano tylko marnym Factor zaraz myśl nowych sposobów mowy stale pracę razem, ale prace nie były nigdy nie sprawdziły już od dawna nie wiem, dlaczego miałby teraz działać, ale jest wiara w to, że udaje, że zatrzyma w szczególności w wykształconej kobiety na terenach marginalizowanych tych, które się wyludniają to już było się sprawą jest z tymi piosenkami najbardziej lubię te, które już słyszałem no w bardzo dziękuję, że mogę się zająć minutę jeden z form, podsumowując Targ to, że to jest coś wypracować funduszy to trzeci w każdym razie ustawa o funkcjonowaniu rynku pracy tak, za jaką sława aktywności zawodowej nastąpi ustawa o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy w no dobrze zobaczymy co z tego wyjdzie za zdrowie do po parlamencie to na razie projekt wszystko można zmienić padam po trosze stan parlament, a przy okazji stała zdziwienie w naszym rządzie nie ma formalnych ministerstwo pracy praca jest ukryta jest stałe zęby to szansa jest ukryta w tej chwili w rodzinie, a wcześniej była przenoszona wędrowała za tymi, którzy mieli mieć kłopoty, czyli ostatnim ministrem pracy w lesie nie ma pan Gowin, jakiego rządu usunięto resort został zlikwidowany to pierwsze zdziwienie mówiła pani prof. Iga Magda pani dr Lidia Adamska płonące drzwi, trzymając się takich może branżowych tutaj naszych podziałów ja bym się ani jakie branże dzisiaj w razie start-upu proszę ich branża start-upowa innowacyjne jeśli chodzi o to jak wygląda w Polsce sytuacja poziomem innowacyjności, bo chciałam tutaj odnieść do informacji, jaką ostatnio przeczytałam był opublikowany kolejny indeks innowacyjności różnych gospodarek na świecie i tutaj czołówka się nie zmienia Schweitzer ja od lat jest na pierwszym miejscu, a to co się zmienia i co może niektórych niepokoić zapewne niepokoi, że Chiny pną się do góry z szesnastego na jedenaste miejsce Korea Południowa również jest coraz wyżej notowana natomiast ja przyjrzałam się wskaźnikom tego indeksu na przestrzeni ostatnich kilku lat jeśli chodzi o Polskę, bo wiele mówi o start-upach i wspieraniu wspieraniu innowacyjności i temu jak i o tym jak polskiej gospodarce potrzebne jest wyrwanie się z tego poziomu kraju średniego dochodu, więc tutaj niestety nie ma dobrych informacji nie wiem czy należy się z tego powodu dziwić nie, ale od kilku dobrych lat jesteśmy na pozycji trzydziestej ósmej 309 czterdzieste i potem znowu trzydziestej ósmej, a więc można powiedzieć tutaj mimo tego, że wiele się mówi i spore pieniądze również są transferowane do tego segmentu także pieniądze publiczne no na razie jakoś to się nie odzwierciedla jeśli chodzi o wskaźniki innowacyjności polskich firm i polskiej gospodarki jako całości 3008. 3009. 3008. 39 tarki giełdowy trend boczny nie da tak niebawem trend boczny no można by się niestety oczekiwania ambicje są zdecydowanie większe bardzo dziękuję za to przykre zdziwienie mówiła pani Lidia Adamska pan Piotr Soroczyński masa przygotowane takie żeby, chociaż odrobinę było, że tak powiem szczęścia na sercu w ubiegłym rozwiązaliśmy dostaliśmy dane o wynikach przemysłu handlu detalicznego, które okazały się trochę lepsze niższe niż zakładaliśmy jako analitycy rynkowi ENA jest to o tyle przyjemne w sferę spowolnienia wchodzimy troszeczkę wolniej niż baliśmy się tego pół roku temu, więc to to jest pozytywne, jeżeli mogę tylko, korzystając Dody 2 słowa w temacie tej istotności kwestia odpowiedniego za zagospodarowania ludzi biernych zawodowo to jest dla nas bardzo istotne elementy, bo kiedyś faktycznie większość analityków przedsiębiorców myślała potencjalnym zasobie pracy no ludzie, którzy formalnie bezrobotni ich było czasem w porywach nawet ponad 3 000 000 to był naprawdę bardzo duża rzesza ludzi to byli ludzie bardzo rozmaitych umiejętnościach gotowi no gdzieś przenieść tak dalej tak dalej, bo ta presja była duża zamiast PIT jest 800 000, więc np. jeżeli myślimy o tym, że na najbliższych 10 latach będzie potrzeba 1,523 000 000 na pracę zależy to ja także bazuje to oczywiście w tym miejscu nie znajdziemy natomiast biernych zawodowo potwornie dużo, bo OFE biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej mamy 5 000 000 jeszcze dodatkowo 7 tych, którzy są poza wiekiem aktywności z z tej siódemki pewnie 1 000 000 musiały aktywizować, a z tej piątki, o którym mówiłem przed chwilą pewnie za 22500 000 można by aktywizować teraz pytanie czy ta ustawa o odpowiedni sposób podejdzie do tych ludzi, bo tam są problemy nie tylko takie żali się chcą albo nie chcą zgłosić do pośredniaka i opowiedzieć o swoim stanie, ale to bardzo często ludzie, których trzeba np. namówić, żeby pracowali równolegle uczyli, jeżeli mają taką możliwość, żeby byli w stanie w odpowiedni sposób pogodzić potrzeby swoje życiowe np. nie wiem od opiekę nad rodziną w jakimś specjalnym systemem pracy, które niekoniecznie muszą być w pełni dyspozycyjni przez 8 godzin dziennie tylko może jakiś taka część łamana etatu oczywiście bardzo duża rzesza osób, które są wykluczone z rynku pracy są zamknięte to bierność, bo np. system świadczeń jest tak ustawiony albo świadczenie albo pracujesz to kiedyś, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie to troszeczkę miało sens, a teraz nie ma żadnego sensu jak ktoś chce pracować to jest ukarany, bo nie ma tych środków wsparcia by premier do tej pory to może pan Piotr Soroczyński pani profesor jakaś polemika czy nie jest generalnie korzystnym i powie tylko zależało ile ta ustawa i w nowym kierunku wielu miejscach naprawdę stara się uelastycznić to jak polityk rynku pracy wygląda, żeby móc te osoby, które są faktycznie poza rynkiem pracy pomóc na niego najpierw wrócić, ale potrzeba jest akcyza na wielu poziomach dokonał na rzecz tę kwestię systemu czy społeczną trwa mówił wśród osób z niepełnosprawnościami lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami to blokada tego, że nie mogą robić, żeby zrobić świadczenia jest dużo takich problemów jest znacznie więcej i nie da się wszystkich ustawą jest słówko nie da się ustawą trzeba też otaczały na urządzenia do start-upów Porsche okazać, że musimy się zastanowić czy na pewno je wspierać poprzez np. dostarczanie kapitału może potrzeba jakiejś rozsądnej formy dostarczania im sprzedaży towaru usługi, bo często startach ma jakieś pieniądze dostaje nawet publiczne Nana Nana na przetrwanie pierwszego roku Ali ostatniego nie chcę mówić, bo jeszcze nie komunisty sprzedał właśnie brak tej historii pozytywnej sprzedaży bardzo miałem tak władzą rzeka ma, ale chyba na dłuższą dyskusję, ponieważ tutaj uwarunkowań tego, dlaczego innowacyjność w Polsce rozwija się względnie słabo jest zdecydowanie więcej także takie makroekonomiczne charakterystyki i tego na ile rynek tutaj się na ile potrzebuje innowacji co do tego można mieć wątpliwości bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG euro 4zł 77gr dolar 485 frank 485 funt 5zł 49gr to wszystko dziś naszymi gośćmi byli pani dr Lidia Adamska ekspertka w zakresie rynków finansowych mentorka start-upów dziękuję bardzo, pani prof. Iga Magda Instytut badań strukturalnych szkoła główna handlowa w Warszawie bardzo dziękuję pan Piotr Soroczyński główny ekonomista krajowej Izby gospodarczej również bardzo dziękuję za magazyn EKG przygotowała Natalia Maczek realizowali Prądzyńska również dziękuję jeśli chcą państwo wiedzieć czy można modlić się muzyką to zapraszam do wysłuchania magazynu EKG programu Owczarek oczywiście Cezarego Łasiczki w magazynie EKG bardzo dziękuję Maciej Głogowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA