REKLAMA

Dyrektor Regionalny LP w Gdańsku, B. Obajtek wycofał się z certyfikatu równoważonego pozyskiwania drewna – FSC. Kogo chroni ten certyfikat? Ludzi, zwierzęta, rośliny…?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-24 13:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:54 min.
Udostępnij:

Po rozmowie z przedsiębiorcami o skutkach ekonomicznych wycofania certyfikatu FSC, przyszedł czas na pytanie, co taki certyfikat zapewnia. Pytamy Karolinę Tymorek z FSC Polska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie trzynastej tak jak mówię pan minutę jeśli państwo są zainteresowani wysłuchaniem rozmowy z ubiegłego tygodnia z naszym naszym gościem którym, który był pan Zdzisław Jarecki prezes kaszubskiego związku pracodawców w związku z tym, że akurat dyrekcja regionalnej were dyrektor regionalna dyrekcja lasów państwowych w Gdańsku będącą Obajtek nie przedłuża certyfikatu ważnego dla Valve przemysł, ale też tych wszystkich, którzy firm, które żyją z Rozwiń » drewna certyfikowanego certyfikatem FSC państwo mogą posłać tej rozmowy z, skąd taki taki niepokój u producentów, ale przy okazji w trakcie tej rozmowy no obiecaliśmy słuchaczom, że wytłumaczymy dokładnie czy jestem też, że certyfikat FSC w związku z tym witam dzisiaj w studiu panią Karolinę Marek FSC Polska dzień dobry dzień dobry panu dobry państwu, kto nadaje taki certyfikat taki certyfikat nadaje w imieniu FSC firma certyfikująca taka, która ma akredytację FSC do prowadzenia audytów, czyli takich kontroli w lasach i do nadawania certyfikatów czy państwo mówią np. przyjeżdżamy na kontrolę i patrzymy na jakie cechy całego procesu pozyskiwania drewna, żeby móc powiedzieć wszystko jest w zgodzie z tym certyfikatem FSC tak jak powiedziałam nie tyle my jako kwestia na targach internet firmy certyfikujące taką mają specjalnie wyszkolonych audytorów akurat w przypadku certyfikacji lasów są to audytorzy, którzy też są z wykształcenia leśnikami przeszli odpowiednie Tre czyni szkolenia kursy, czyli mają kwalifikacje, które są wymagane przez FAA scena to, żeby takie, gdy prowadzi teraz oni sprawdzają jak przyjeżdżają do lasu mają w ręku nasz standard FSC, czyli taki dokument, w którym jest szereg różnych wymogów i te wymagania na dotyczą zarówno kwestii przyrodniczych, czyli tego czy dany las jest gospodarowanie w sposób nie tylko zgodne z prawem, ale czy są chronione wartości przyrodnicze czy są chronione odpowiednio ekosystem, które są cenne czy są spełniane różne warunki, które są niezbędne, żeby ten las można było zachować w niepogorszonym stanie na przyszłych pokoleń wniosek o 1 aspekt aspekt przyrodniczy drugi aspekt sprawdzają to są kwestie społeczne to są kwestie społeczne związane z uwzględnianiem potrzeb głosu ludności po lokalnej tak, która w tym czasie wokół tego lasu zamieszkuje to są kwestie np. tego czy zarządca lasu ograniczył zgodnie z wymogami jest też stosowanie pestycydów, czyli takich substancji chemicznych, które służą ochronie ochronie roślin i FS to tutaj bardzo taką wyśrubowane politykę dotyczącą tych pestycydów to też ma wpływ na społeczeństwo tak to, które w pobliżu jest to są kwestie pracowników pracowników leśnych to nie tylko pracowników zarządcy lasu, ale wszystkich osób pracujących w lesie, czyli np. zwane zakładu usług leśnych, które to są podmioty niezależne od zarządcy lasu, które wykonują całą wykonują szereg usług od sadzenia roślin sadzenia drzew po pozyskaniu drewna tak ścinanie drzew pozyskanie drewna zewnętrzne podmioty i teraz my w FSC również dbamy o to, żeby pracownicy mniej nie tylko odpowiednie wynagrodzenie tak taka jest teraz FSC konkluzja ostatnich lat, że trzeba też zadbać o wynagrodzenie ludzi, ale też o to, żeby mieni zabawce umów, które Bielak, żeby legalnie zatrudnieni, ale również kwestie BHP to bardzo ważne, bo to jest niezwykle niebezpieczna praca, więc być pracownicy pilarzy wszyscy po prostu byli jak najbezpieczniejsze, czyli to są kwestie społeczne no i trzecia rzecz, która z tego wszystkiego wynika to, żeby nas można było gospodarować tak, żeby rzeczywiście przynosi też drewno może to nie jest wymóg standardu, bo nie mamy co mogło, że trzeba pozyskiwać drewno, ale można to drewno pozyskiwać, bo wszyscy przecież pan ja każdy tutaj w redakcji TOK FM każdy z słuchaczy korzystamy z drewna korzystały z papieru na niewiele czasu mówi pani w wypadzie lewicowa część naszej redakcji pewnie groziłaby głównie temat wypadków w lesie i tego, że państwo przyznają ten certyfikat FSC, a myśmy na te nie mieli no kilka rozmów z pisarzami również, którzy czują się jedno z najbardziej dyskryminowanych grup wiedząc ile urzędnicy w lasach państwowych zarabiają i że mają etaty, a prosty Pilarz zachodniopomorskiego mówi Kurski z takim rozmawialiśmy kiedyś na antenie pokazuje inną atmosferę i pewnie gdyby był z nami rozmawia albo jak najbardziej we w tym rynku poszlibyśmy pewnik parę godzin rozmawiali o tym, że to jest splot różnych sytuacji to jest takie proste, ale dlatego wątku, który w ubiegłym tygodniu uruchomią te istotne jest to, żeby zapytać przede wszystkim czytanie mówi o lasach państwowych czy też w lasach prywatnych ktoś w Polsce ma kawał lasu mówi też mieć certyfikat to też wg tej drogi przychodzi na audytor tak tak można celować może to być również zarządca osoba prywatna bank mamy w Polsce ponad 9 000 000ha lasów około 7 000 000 w zarządzie lasów państwowych to są lasy należące do skarbu państwa, ale niecałe 2 000 000 to są lasy innych innej własności prawny przed wszystkim lasy prywatne z tym, że teraz są bardzo rozdrobniona średnia powierzchnia lasu prywatnego jest bodajże 1,3ha, więc to zaś trudno trudno sobie prywatność nie chodzą państwo w konflikt z ekologami, którzy mówią nawet w lasach w we w Karpatach polskich lasach Szatan na terenie planowanego Turnickiego parku Narodowego są starodrzewem wycinane wszyscy będziemy media o tym donoszą ta gospodarka jest trochę bardziej zarobkowa lasów państwowych niźli chroniąca Debrzno bioróżnorodności niech nie ma także, jakby państwu ważna jest z ekologami to nie powiedzą, że pan państwo nie do końca nie każdemu powinien dać taki certyfikat FSC powiem tak też nie każdy ma taki certyfikat żona akurat wspomniany przez pana niskiej Clark projektowane jest na terenie, który nie jest certyfikowane, choć najmniej jeszcze może kiedyś będzie nie wiadomo natomiast na ten moment nie jest dlatego trudno się wypowiadać, więc jest to poza naszą armię państwo sesji rynki poszli certyfikować niemającą nic nie jest certyfikowany tak nie obowiązek certyfikacja dobrowolna to dobrowolny system to kontynuacja świetnie, bo uważa nieznane lasy państwowe, że mówimy o tym główny zarząd, ale są certyfikowane natomiast znakomita większość jest rozumiem, ale to tak jak on jak czytać w tym kontekście informacje, o którym mówimy tydzień temu, że jeśli chodzi o lasy państwowe we wy na Pomorzu, że skończy się ten certyfikacją nie chcą sobie radę następnego nic nie daje i jak mówił wywiadzie dla Radia Gdańsk szef powiedział wyraźnie Żydom kością problemu jest to, że to sądy niemieckie będą rozstrzygały różne sporty spory, a nie sądy Polski na rzecz nie może być co może tak, żeby też w nie za nie skomplikować za bardzo tego tematu bowiem skrócić, o co chodzi każdy posiadacz certyfikatu czy zarządca lasu czy to firma, która w łańcuchu dostaw, bo one też mogą ratyfikować podpisuje FSC umowę licencyjną i rzeczywiście FSC jako organizacja, która ma siedzibę w Bonn w Niemczech od około 15 lat ma taki wzór umowy licencyjnej 1 dla wszystkich, którym jest zapis, że w razie ewentualnych sporów wynikających z tej umowy takie spory rozstrzygane na drodze arbitrażu wg prawa niemieckiego z poprzednich mamy też budzą zapisy z poprzednich takich najbardziej powszechnych podał się zmienia w takich najstarszych wersjach w ogóle nie było żadnych zapisów o tym co się dzieje w przypadku wyborów, więc ten zapis został dane dla rozjaśnienia sytuacji no i rozjaśni sytuację każdemu jak widać natomiast ne zostaliśmy z tego bardzo cieszymy już od generalnej Dyrekcji tak w Warszawie dostaliśmy we wrześniu pismo z uwagami do tej umowy i bardzo nas cieszy, bo właśnie prosiliśmy o konkretne uwagi co dokładnie się nie podoba, dlaczego w co zmienić, o co apelują odpowiedzieliśmy na to i teraz prosiliśmy czekamy w tej chwili jesteśmy dokładnie na etapie uzgadniania z końca spotkania z generalną dyrekcją, gdzie dyrektor generalny FSC również przyjedzie do Warszawy postaramy się mam nadzieję znaleźć rozwiązanie takie, żeby certyfikację móc dalej utrzymać w lasach, bo certyfikacji FSC w polskich lasach zaczął się ponad 25 lat temu też długa historia i zarządcy NAS-ów w Polsce zarząd początek, dlaczego siedziba bo dlaczego pan co ma niemieckie korzenie nie powstało w ogóle FSC w Meksyku także nie ma niemieckich korzeni natomiast przeniosła się do MON jako miasta, gdzie jest bardzo aktywne są organizacje różne międzynarodowe i to takie dosyć naturalny wybór wybór myślę, że to no to okrutnie powinno być już większego znaczenia czy połączy czy nie bon myślę, że niema natomiast my szanujemy to, że są też wątpliwości chętnie to wyjaśni chętnie znajdziemy rozwiązanie, bo umowa licencyjna też ona ważna, ale proszę pamiętać, że jest jeszcze umowa ratyfikacyjna z jednostką certyfikującą to już zupełnie umowa full, w której z tego co się orientuję jest wpisane, że w razie sporów dotyczących z listą wniosków doprowadziły też w razie sporów to wg sądach w Polsce lub prawa polskiego także to nie jest tak, że ta nasza umowa licencyjna reguluje wszystko, a nie reguluje wszystkiego reguluje różne kwestie dla nas istotna, ale naprawdę dla nas lasy są tak ważnym partnerem jesteśmy gotowi z nimi to umowa po prostu wynegocjować strony warunki tak tylko wynegocjować, ale kosztem jakich jakich elementów tych związanych właśnie z podleganiem pod sądy czy raczej wynegocjować kosztem na takich spraw związanych z ochroną ochroną przyrody i nowelizacyjnej nie reguluje kwestii wymogów standardu, że to dla lasów tak są umowa licencyjna oczywiście jest to zapis, że tutaj my mamy prawo do standardu zmieniacie FSC ale, toteż i to w tej chwili się dzieje standard dla Polski ten leśny jest aktualnie zmieniany, ale też nie jest zmieniany przez FSC my nie tworzone i nie zmieniamy standardów dla lasów sami tylko jesteśmy organizacją członkowską zrzeszamy ludzi i interesów ekologicznych czy przyrodniczych społecznych ekonomicznych, którzy tworzą spierają się raz na 3 lata i tworzą takie międzynarodowe ogólne zasady w tym gronie są lasy państwowe przedsiębiorstwa, zwłaszcza polskiej SA nie są członkiem OFE cel myśmy parokrotnie zapraszali, ale nie zostaje natomiast to międzynarodowe wytyczne są przekładane na warunki krajowe wiadomo lasy w różnych częściach globu różnią warunki prawnej geograficzne i teraz rzeczywiście trwają prace nad standardem są finalizowane przez 4 lata te standardy wypracowane przez grupę 10 osób to były organizacje pozarządowe to byli to był reprezentant lasów państwowych generalnej Dyrekcji to byli Zula, czyli nasi reprezentanci swój i prawie cały standard uzgodnili pewnych rzeczy nie udało się uzgodnić to były kwestie przyrodnicze i teraz ten standard kończą jednostki certyfikujące taka grupa techniczna składający się ze wszystkich 3 obecnych w Polsce jednostek certyfikuje jeszcze naszą strukturę nadleśnictwa mają standard FSC, bo niektóre nie mają nic to, które mają regionalną dyrekcję jak nasza rola właśnie posiadaczom certyfikatu są regionalne złośliwie, bo mają jest w sumie w Polsce 17 regionalnych Dyrekcji ma nie mają tego certyfikatu aktualnie dyrekcja w Łodzi dyrekcja w Krośnie mają wszystkie ma wszystkie pozostałe 15 tak jak wspomniano Cup Gdańsk zrezygnował i 12listopada 12 listopada zakończą się ich Henrika bardzo panie dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani Karolina taborek FSC Polska była naszym gościem dziękuję również dziękuję oczywiście, gdy trzeci aktor, a może kolejny aktor całej tej dyskusji czy lasy państwowe mają otwarte pełne zaproszenie do Radia TOK FM już od ubiegłego tygodnia nie kontaktujemy się mamy nadzieję, że jak szybko znajdą co czas przedstawiciela klasy zjawia się w studiu Radia TOK FM jest 1336 za chwilę informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA