REKLAMA

To co dalej z pieniędzmi UE dla Polski?

Magazyn Europejski
Data emisji:
2022-10-24 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:39 min.
Udostępnij:

Gościem Macieja Zakrockiego jest Jan Olbrycht, poseł do PE z Komisji Budżetowej, negocjator budżetu UE z Radą Europejską.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Gazy europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry od tygodni mamy w naszej Unii tasiemcowe seriale o energii cena gazu sposobach przejścia przez kryzys energetyczny liczyliśmy na ostatni odcinek w piątek, ale tak się nie stało prześledźmy główne wątki serialu, zaczynając od Ursuli von Plauen w Strasburgu podczas debaty z posłami tuż przed szczytem Unii, a więc teraz auto zamiast przelicytować Europejczycy powinni wspólnie kupować gaz to takie proste, a zatem będziemy Rozwiń » wspólnie kupować gaz na poziomie Unii Europejskiej agregacja popytu będzie obowiązkowa dla co najmniej 15% objętości potrzebnych do napełnienia magazynów gazu, a zaangażowane firmy będą mogły tworzyć konsorcjum zakupu gazu Sejm to co się Pani Przewodnicząca odniosła się do tych rządów, które w dyskusji przed szczytem informowały, że nie chcą wspólnych obowiązkowych zakupów ani obowiązkowej Solidarności, choć to rzeczywiście dziwnie brzmi co te wiemy, że niektóre państwa członkowskie są bardziej niż inne narażone na odcięcie od rosyjskiego gazu sytuacja jest szczególnie trudna dla krajów bez dostępu do morza, ale z drugiej strony jeśli spojrzeć na nasz jednolity rynek wysoce zintegrowanymi łańcuchami dostaw zakłócenie w 1 państwie członkowskim ma ogromny wpływ na wszystkie pozostałe dlatego dzielenie się gazem jest absolutnie kluczowa autorytecie, a co z tematem, który tak mocno podzielił Europę, czyli limit ceny gazu komisja wraca do rozprawy, choć nie w formie takiej SA jako optowała 15 państw w tym Polska patrzeć w dzisiejszym punktem odniesienia ceny gazu jest ITF to giełdowy holenderski wskaźnik ceny ropy dostarczanej rurociągami widzimy jednak teraz rynek zmienił się z rynku gazu rurociągu owego na rynek LNG dlatego potrzebujemy nowego dokładnego wskaźnika cenowego dla gazu LNG komisja opracuje teraz ten poziom odniesienia wraz z europejskim organem regulacyjnym, ale wymaga czasu w międzyczasie ograniczony, więc ceny na podstawie TdF nazywamy to mechanizm korekty rynkowej tak przedstawiciel prezydencji czeskiej minister do spraw europejskich Mikulasz Bek był podczas tej debaty równie zdeterminowany, choć miał świadomość z przebiegu konsultacji prezydencji przed szczytem, że mogą pojawić się na nim kłopoty w tej roli mamy szerokie porozumienie co do kluczowych obszarów działań mających na celu obniżenie cen, ale nadal istnieją pewne rozbieżności dotyczące tego jak to zrobić i o tym przywódcy będą dyskutować, niemniej jednak mogą już podzielić się kilkoma kluczowymi przesłankami po pierwsze nie pozwolimy, aby rosyjska gra gazem osłabiła determinację siłę gospodarczą Unii Europejskiej i drugi kluczowy obszar działania obejmą wysiłki na rzecz zmniejszenia popytu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i obniżenia cen energii i rzeczywiście podczas szczytu największym sukcesem liderów było to, że się nie poróżnili, ale zgodzili się, że dalej będą rozmawiać fachowcy od nich mówią, że to sukces, bo oznacza, że jest Wola kompromisu taki też komunikat przekazał szef rady Szar pisze trawę chciałbym przedstawić krótką główne wnioski z tego ważnego porozumienia mamy silne i jednomyślne zobowiązanie zapisane w konkluzjach szczytu działania wspólnotowego na rzecz osiągnięcia 3 celów obniżenia ceny gazu zapewnienia dostaw redukcji zapotrzebowania na Gazy debiut Urszula wandala nie była aż tak lakoniczna, choć też przyznała, że liderzy najbardziej byli zgodni w tym, że trzeba dalej na całościowym rozwiązaniem pracować i Dunal aha mamy teraz bardzo dobrą solidną ścieżkę postępowania, aby nadal pracować nad problemem cen energii przywódcy udzielili nam strategicznych wskazówek dotyczących propozycji, którą przedstawiliśmy we wtorek i która zostanie omówiona przez ministrów do spraw energii we wtorek w przyszłym tygodniu z klas tekst właściwie ustaleniach szczytu w tej sprawie mamy 1 istotny, choć też nie szokująco znaczący konkret zamierzamy udostępnić do około 40 000 000 000EUR ze środków, które są nadal dostępne z poprzedniego budżetu Unii dzięki temu państwo członkowskie będą mogły pomóc najbardziej dotkniętym kryzysem energetycznym czy to słabszym gospodarstwom domowym czy firmom z grupy małych średnich przedsiębiorstw, ale rzeczywiście potrzeba więcej, aby wspierać małe średnie przedsiębiorstwa, a także większy przemysł, aby poradzić sobie z wysokimi cenami energii dzieci z państw co to będzie to więcej, jakie będą źródła finansowania takiej pomocy z poziomu Unii tego nie wiemy, iż zgodnie z zapowiedzią czekamy na jutrzejsze spotkanie ministrów do spraw energii, a potem może na kolejny szczyt w tej sprawie, a teraz marzenie przypomnienie słów, które nas zmroziły w minionym tygodniu Stefan de Ks Peter jeden z rzeczników komisji europejskiej powiedział co następuje Sendecki Polska sama uznała w swojej ocenie, że nie spełnia warunków do otrzymania funduszy co oznacza, że musi najpierw wprowadzić poprawki, które zagwarantują zgodność z zasadami karty praw podstawowych i musi też ustalić zasady powołania komisji monitorującej, jakie są dalsze kroki to po stronie Polski leży pokazanie jak zamierza pełnić zasady karty powinna przedstawić pomysł i plan, dopóki nie będzie takiego satysfakcjonującego planu wypełnienia zasad karty zatwierdzonej przez komisję europejską nie będzie mogła ona dokonać wypłat za przedłożone przez Polskę wydatki to piękne, czyli nie będzie pieniędzy kpi, bo niespełnione są przez rząd kamienie milowe i nie będzie wypłat za projekty realizowane z tradycyjnego budżetu Unii, bo rząd nie wypełnia zasad karty praw podstawowych to naprawdę możliwe para na rozmowę magazyn europejski goście magazynu europejskiego jest pan Jan Olbrycht Platforma Obywatelska poseł parlamentu europejskiego komisja budżetowa negocjator wieloletnich ram finansowych parlamentu europejskiego dzień dobry dzień duży kluczowe pytanie właściwie jest takie czy znane jest w tej chwili aktualne stanowisko pan czy znane komisji europejskiej w tej danej sprawie, która była wywołana wypowiedzią rzecznika, dlatego że między nimi komisarz Wojciechowski uspokajał jak rozumiem Polski rząd, mówiąc że we wrześniu komisarz do spraw budżetu Han podkreśla, że w ogóle pieniądze dla Polski nie są zagrożone wiem, że pan komisarzem Hanną rozmawia na ostatniej sesji plenarnej parlamentu europejskiego co pan mówił mówił, że nasz był zaskoczony tym, że go przywołuje komisarz Wojciechowski, ponieważ wypowiedź jego komisarza, działając siana odpowiedzialnego za budżet dotyczy, czego innego dotyczyła tego czy aktualnie wobec Polski prowadzone jest procedura związana z mechanizmem warunkowości to mechanizm wprowadzony 2 lata 2127 w tej chwili zastosowany po raz pierwszy z w stosunku do Węgier i nie dotyczy dzisiaj Polski to kawał odpowiedzi wtedy komisarza, że jeżeli chodzi o tę kwestię dzisiaj fundusze europejskie w Polsce nie są zagrożone teraz dzisiaj rozmawiamy o zupełnie innej procedurze w związku z tym to, o czym pan komisarz Wojciechowski do niestety mija się z prawdą, ponieważ nie dotyczy kwestii, o których dzisiaj debatujemy, a debatujemy o kwestii, które mną rzecznik przynajmniej wyjaśnił także to sam Polski rząd przyznał w swoich w swoim dokumencie przesłanym komisji europejskiej jak rozumiem, że nie wypełnia pewnych elementów zapisanych w karcie praw podstawowych i że to nie jest w takim razie zła Wola komisji, że mówi, że nie wypłaci pieniędzy tylko po prostu takie są reguły tak z tym, że jeżeli można to tu wytłumaczyć tylko do to polega cała sprawa na tym, że na lata 2127 wprowadzono zmiany w przepisach, na które rząd Polski oczywiście zgodził zmiana polega na tym, że wpis wprowadzono zapis, że wypłata pieniędzy wszystkich funduszy z polityki spójności jest uwarunkowana tym, że dane państwo członkowskie każde państwo członkowskie spełni tzw. warunki podstawowe w tym chodzi o system zamówień publicznych chodzi o właściwy system kontroli chodzi o przestrzeganie np. konwencji dotyczących osób niepełnosprawnych, ale również dotyczy to w europejskiej karty praw podstawowych i każde państwo przed podpisaniem dokumentu tzw. ramowego, czyli umowy partnerstwa każde państwo miał powiedzieć czy spełniło te warunki, czyli czy doprowadziło do przestrzegania wprowadzenia stosowania itd. i na etapie uzgodnień rząd Polski w tym dokumencie, który nie przesłał ID uzgodnił z komisją europejską i podpisał Sycz na czas tych przygotowań niespełnione są warunki będą zapewne spełnione później w związku z dokumentu jest jednoznaczny Polska przyznała, że nie są spełnione warunki i komisja dzisiaj mówi, że oczywiście zgodnie z tym zapisem jakiekolwiek płatności będą dopiero wtedy, kiedy Polska spełni warunki ma, ale jak to się ma do pewnego harmonogramu bo gdzie znalazłem informację, że m.in. do końca października, a więc to zostały niemal ostatnie prawda dni np. marszałkowie województw no powinni zamknąć swoją pracę nad tzw. programami operacyjnymi no to, jeżeli nie wiadomo, kiedy rząd spełni no to nie wiadomo czy te pieniądze będą jak można zamykać jakieś programy te specyfika tych przepisów jest taka to trochę prawdy jest zaskakująca dla nas wszystkich nawet twórców tych przepisów, ponieważ nikt tego do końca nie zauważył, że w torze nie są spełnione warunki nie zamyka drogi za przygotowania programów operacyjnych jak również nie zamyka drogi na otrzymanie zaliczki od komisji europejskiej chodzi o płatności po wykonaniu projektów, czyli na dzisiaj komisja wie, że warunki są niespełnione wrogami mogą ruszyć natomiast, jeżeli będzie już czas na zwrot pieniędzy Unii Europejskiej to bez spełnienia tych warunków te pieniądze nie zostaną wypłacone, ale no kryje za tym drugie dno drugie dno polega na tym, że jeżeli będą ogłoszone przetargi, jeżeli będą ogłoszone konkursy to wykonawcy np. kolacji inwestycji no będą mieli świadomość tego, że płatności są niepewne w związku z pytaniem czy przystąpią do konkursów w związku teraz ruch należy do rządu albo i spełnienie warunków, czyli w tym przypadku karta praw podstawowych, a dokładnie niezależne sądy bądź też zapewnienie, że rząd bierze na siebie odpowiedzialność, jeżeli te warunki zostaną spełnione to jednak płatności będą Jerzy nie z Unii Europejskiej z budżetu państwa co oczywiście utrudnia całą sytuację, ale odpadają zapytanie pana redaktora to, że programy ruszają to jest dopuszczalne tym zaliczka też może być wypłacone ale, żeby było jeszcze ciekawiej zaliczka będzie musiał być zwrócona, jeżeli opinie zostaną spełnione, ale tutaj tutaj nie ma trochę winy Tuska biby tam wcale nie żartując, bo ja przypominam, kiedy przyjmowaliśmy traktat lizboński to dołączony do niego karta praw podstawowych przez Polski ówczesny rząd Platformy Obywatelskiej została objęta czymś co nazywamy chyba protokołem brytyjskim uznaliśmy, że nie chcemy wypełniać korzystać z dobrodziejstw zapisane w karcie praw podstawowych w związku z tym, jakby nie jest nie byliśmy stroną podpisującą się pod tą kartą to dlaczego teraz zapisy w karcie są przeszkodą czy ich niespełnienie w realizacji wypłat dla Polski to stan tam jest bardziej skomplikowana, bo chodzi o te zapisy o te zapisy karty praw podstawowych, które są regulowane prawem polskim uczyniła potrzeby stosowania karty praw podstawowych znaczy mieć za sobą tzw. sytuacja wyłączenia czy kształtu jak miałem tam są wątpliwości jako poseł, który chciał sprawdzić, o co chodzi, więc zajrzeć do dokumentu, który rząd Polski podpisał i rząd Polski zgodził się dokładnie z zapisem, że chodzi o zastosowanie przestrzeganie karty praw podstawowych jest to zwiał moje wątpliwości i skoro rząd nie ma tutaj wątpliwości podpisał dokument dotyczący karty praw podstawowych to znaczy, że w tym przypadku karta jest stosowana trzeba będzie ją z realizowania to oznacza m.in. zapewnić dostęp obywatelom do niezależnego sądu wiem, że już trwają prace nad budżetem na 2023 rok jak to wszystko możemy teraz z tak złączyć połączyć jeśli chodzi właśnie o polską sytuację możliwości korzystania z budżetu unijnego, kiedy jest to tak zawieszone czy coś panu wiadomo na temat jakich terminach czy zobowiązania ze strony polskich władz żeby, żeby no odblokować te pienią nie zmieni wiadomo pamiętają, że są w tej chwili unieruchomionych, że może być pieniądze z krajowego planu odbudowy te, które są proponowane to jest kwestia około około 120150 000 000 000 tak naprawdę chodzi o 300 000 000 000zł te pieniądze są uruchomione, bo rząd nie nie wykonuje działań, które by pozwoliło odblokować Atu mamy kolejne 75 000 000 000EUR, jakie może mieć skutki do bardzo poważny, ponieważ no kpi wymaga finansowania jak najszybciej dużo mówi, że zapłaci to z z funduszu rozwoju jest pieniędzy polskich natomiast to, o czym mówimy o 75 000 000 000EUR co zapewne z płatności mniej więcej za rok, czyli koniec przyszłego roku bądź pod rząd w roku 24 jest na razie wydaje się, że to nie jest takie strasznie Pile, ale to jak powiedziałem będzie miał wpływ na proces przetargowy to bardzo dziękuję za to wyjaśnienia gościem magazynu był pan Jan Olbrycht poseł do parlamentu europejskiego negocjator wieloletnich ram finansowych parlamentu europejskiego dziękuję bardzo, bardzo dziękuję podziękowania dla Agnieszki Lipińskiej Martyny Osieckiej Kacpra Gonera Marcin także wielu mniejszym na waluty za pomocą przygotowaniu magazynu słyszymy się jeszcze dzisiaj zaraz po dwudziestej trzeciej audycji Maciej Zakrocki przedstawia, a zatem do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA