REKLAMA

O demokracji środowiskowej słów kilka

Jest temat!
Data emisji:
2022-10-24 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:09 min.
Udostępnij:

Nie tylko ubóstwo energetyczne. Co zrobić, żeby pomysły, na które wpadają obywatele, nie przepadały w politycznym niebycie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
167 ze mną studia jest Małgorzata kwintal palą prawniczka ClientEarth w dzień dobry ClientEarth to taka międzynarodowa sieć prawników, którzy są zaangażowani w różne sprawy związane ze środowiskiem z kryzysem klimatycznym też prawda tak jesteśmy organizacją pozarządową, a my dzisiaj rozmawiamy o tym co zrobić, żeby pomysły, na które wpadają obywatele nie przypadały w politycznym niebycie te punktem wyjścia naszej rozmowy był panel obywatelski, który był jest panel Rozwiń » obywatelski, który zaczął się w ostatni weekend w Warszawie i będzie trwał jeszcze do 16listopada to jest taka Innowacyjna forma pracy nad problemami społecznymi, ale niejedyna obywatele mają też najróżniejsze inne narzędzia, żeby egzekwować swoje prawa od władz też właśnie w tej sferze dotyczącej środowiska dotyczącej klimatu i pani świetnie wie, jakie to są nasze tak chciałabym właśnie opowiedzieć tutaj o tym czy zajmuje się Client Earth właśnie w tym zespole demokracji środowiskowej demokracja środowiskowa mówili sformułowanie tego chciałam go użyć byśmy zaczęli oswajać, dlatego że demokracja środowiskowa jest po prostu umożliwienie społeczeństwu i wzięcia udziału w decyzjach, które dotyczą środowiska i żeby móc wziąć udział w takich decyzjach na początku musimy wiedzieć, o co chodzi potem musi mieć ten proces decyzyjny, a na końcu musimy mieć możliwość skarżenia się, jeżeli ten proces decyzyjny nie przebiegł zgodnie z prawem i my takie prawa już mamy w Polsce Polska jest członkiem tzw. konwencji z Aarhus jest to konwencja, która przyznaje obywatelom, a 3 prawa prawo do dostępu do informacji o środowisku prawo do udziałów decyzja w środę do udział społeczny partycypacji i prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości to są 3 nasze główne narzędzia, które nie są jakąś oddolną inicjatywą tylko Polska musi się z nich wywiązywać, bo tylko zobowiązana już na poziomie Międzynarodowego i nie wywiązuje my tutaj np. w TOK FM chyba po każdych wiadomościach mamy raport na temat stanu powietrza to jest tego rodzaju informacje, o którą którą powinniśmy mieć jeszcze się powinniśmy mieć dużo więcej to, że już mamy informacje jest dobrze, ale czy oby na pewno mamy wszystkie narzędzia, dzięki którym możemy poprawić jakość powietrza podstawowym dokumentem zawierający informacje dotyczące co zrobić te województwa w zakresie jakości powietrza coś tzw. program ochrony powietrza i ten dokument jest dokumentem administracyjnym i powinniśmy, jeżeli byśmy uważamy, że nie jest on przygotowany odpowiednio móc zaskarżyć i że uważa rząd naszego powietrza poprawi niestety w Polsce takie batalie prawne kończą się na niczym kończą się nawet na takim etapie nie merytorycznym tylko po prostu nie ma dostępu do sądu i zarówno nie mają oznaczeń tych naprawdę to, że jeżeli napiszemy takie powództwo nasz, jeżeli się naszą skargę administracyjną sądów tym się poskarżyć taki dokument zarówno osoby indywidualne jako organizacja pozarządowa to sąd nie pochyli się nad tym są tego nie rozpatrzy, bo nie wykazaliśmy takiej przesłanki nie wykazaliśmy naruszenie interesu prawnego takie to taka nową termin prawny, który pokazuje, że nie możemy i jesteśmy stroną postępowania nie możemy chce iść do sądu, ale to tylko takie jak w Polsce, a w innych krajach Europy jest jakoś inaczej to znaczy konwencja Aarhus jest w komisję międzynarodową Polska jest stroną już ta konwencja przyznaje nam prawa do zaskarżania dokumentów, które dotyczą ochrony środowiska ponadto jesteśmy oczywiście częścią Unii Europejskiej i Trybunału w Luksemburgu także daje takie prawo do zaskarżenia prawo unijne umożliwią nam zaskarżenie takiego aktu i my korzystamy z tych praw korzystamy z prawa unijnego korzystamy z prawa Międzynarodowego i idziemy przez Polski są tam spotykamy się niestety odmowa w związku z tym wykorzystujemy inne drogi, które mamy i wychodzimy poza nasz system prawny jako Fundacja ClientEarth złożyliśmy skargę do komisji europejskiej w 2019 roku właśnie z tego powodu, że zarówno obywatele jak organizacje pozarządowe są pozbawione prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości w obszarze ochrony środowiska na przykładzie tych np. jakość powietrza i to postępowanie zostało przez komisję ścięte, czyli komisja stwierdziła tak jest problem wszczęła postępowanie naruszeniom we już jesteśmy na kolejnym etapie jesteśmy już na etapie uzasadnionej opinii to znaczy, że jeżeli Polska teraz nie przekona komisji europejskiej, że jest wszystko dobrze to następnym etapem jest wyrok Trybunału w Luksemburgu i kolejne kar i kolejne kary to załóżmy, że o zmianie musi zakładać, bo był taki był były takie niedawne tygodnie, kiedy ciągle słyszałam i to szłam do wniosku, że to ze względu na powietrze, które jest w mojej okolicy które, który był dość fatalne naj postanowiła coś z tym zrobić mogę zaskarżyć władze mojej dzielnicy albo miasta bardzo popularne były pozwy o odszkodowanie, ale tutaj aktorka Grażyna Walczak wygrała takie powództwo jednak wydaje mi się, że nie tędy droga to oczywiście, że należy nam odszkodowanie jednak takie powództwa nie poprawia jakości powietrza, które znamy jako broniąc, ale dalej dalej, że w obronie będzie zachwiana w związku z tym my potrzebujemy w Polsce aż takiej zmiany systemowej, czyli umożliwienia zaskarżenia tego dokumentu, który jest istotny ten dokument istotne w obszarze jakości powietrza, jeżeli chodzi o lasy np. takim istotnym dokumentem są plany urządzania lasów i tutaj dla większości słuchaczy pewnie coś mówi Białowieża i właśnie wycinka Białowieży została umożliwi ona ze względu na zapis w tym planie urządzania lasu i to też dokument, który poza społeczną kontrolą w poza społeczną kontrolą to znaczy nie wiemy co w nim jest wiemy z Niemiec, ale nie możemy nic z tym zrobić, w czym nie możemy powiedzieć nie może powiedzieć, że oglądam się nie podoba nie może przedstawić naszej opinii naszych ekspertyz nie możemy go tak samo nie możemy już przez niezależny sąd niezawisły, który oceni czy to co jest napisane w tym dokumencie naprawdę jest zgodne z prawem tak w Polsce sądy uważają, że jest to wewnętrzny dokument ministerstwa, które nie podlega dlatego nie można odwołać tak samo jest niezgodne z tym do czego zobowiązuje nas prawo unijne standardy międzynarodowe narodowe w tym zakresie także wykorzystać tę drogę, jakby unijną i także wykorzystać drogę międzynarodową, czyli obecnie toczą się postępowania przed komitetem orków, który jest właśnie komitetem, który czuwa nad odpowiedzi przestrzeganiem tej konwencji, czyli chce, żeby wszystkie państwa zagwarantował swoim obywatelom te 3 podstawowe prawa wyrok na wyrok ten komitet wydaje zalecenia, więc zalecenia możliwe będą w przyszłym roku, czyli znowu jest także, żeby zawalczyć o jakieś prawo w Polsce w tym przypadku prawo do strefy życia to czystego powietrza czystego środowiska musimy się poskarży do tej strasznej Unii tak ale gdy są też pozytywne przykłady, gdzie też już tak znalazłem to nie także nie ma żadnych są też obszary, w których sędziowie polscy stosują prawo unijne, ponieważ wiedzą, że polskie prawo stoi w sprzeczności z tym prawem unijnym w taki np. przy udziale z organizacji pozarządowych poza wydawanie pozwoleń wodnoprawnych polskie prawo w pewnym obszarze mówi, że niema możliwości by organizacja pozarządowa dołączyła do takiego postępowania natomiast, powołując się na prawo unijne prawo międzynarodowe właśnie przed niezależnym niezawisłym sądem okazało się, że sąd powiedział, że nie można stosować polskiego prawa, bo one niezgodne z prawem unijnym międzynarodowym, czyli tak naprawdę są też przykłady, że sędziowie gwarantują nam prawa, które wynikają z prawa unijnego no tak, czyli znowu Unia pomaga chronić polskie powietrze i polskie środowisko i sędziowie jeśli stosują prawo unijne, a nie prawo polskie które, które nam nie wystarcza mówiła nam o tym pani Małgorzata kwerenda Pallotta palą bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JEST TEMAT!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA