REKLAMA

W schronach jest miejsce dla... 3 proc. ludzi - to i tak optymistyczny scenariusz

Światopodgląd
Data emisji:
2022-10-25 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz w to już dziewiąte proszę państwa miesiąc wojny się zaczął tej wojny po 24lutego, bo tak w rzeczywistości trwa ona od roku czternastego, ale powiedzmy, że po 24lutego do wszystkich chyba dotarło, jakie są intencje rosyjskie, jakie są plany rosyjskiej agresji, a więc dziewiąty miesiąc dużo o tym mówimy dopiero się państwa tak naprawdę od kilkunastu dni w Polsce władza Centralna próbuje zrozumieć i skontrolować jak w zasadzie u nas Rozwiń » jest z ze schronami, jeżeli chodzi o władze lokalne one już niektóre przynajmniej wiele miesięcy temu próbowały się rozeznać czy jak to z tymi stronami jest a, ale tak zawile to z tego wszystkiego nie wynika i zaraz próbują się być co w ogóle wiemy o właśnie stanie schronów o tym ilu z nas w przypadku jakiegoś ataku znalazłoby miejsce w nich dlatego teraz łączymy się z Aleksandrem Wieczorkiem dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwo Aleksander Fiedorek jest ekspertem do spraw budowli ochronnych 1 też trzeba powiedzieć wprost chyba niewielu tak to nie jest temat któregoś rozwijaliśmy ekspertyza w ostatnich dekadach w Polsce pani redaktor, a jest budownictwo ochronna, czyli generalnie ten temat, który jest moją pasją niektórym się zajmuje poprzez ostatnie 30 lat, bo w zasadzie powszechnym odbiorze w takim odbiorze społecznym Marczak nie budowano w zasadzie nowych obiektów nie kształcono, a przekształcono bardzo niewielką ilość stron ustalimy, jakie nie pani redaktor nieszczęśliwie my raczej nieprzewidujący my i nie myślący mecz mówię tu o społeczeństwie polskim w kategoriach niebezpieczeństw, które mogą zaistnieć no właśnie te 9 ostatnich miesięcy po 24lutego no to już naprawdę chcę stało się chyba już dla wszystkich jasne co wiemy ile miejsc w schronach w Polsce ilu z nas nie redaktor w zależności od okolicznych w zależności od miejsca gdzieś znajdujemy w zależności od sposobu liczenia od aktualności ewidencji mamy w naszym kraju mieście od pół dla od 1,5 do 3% populacji w celu pan też, bo i to, żeby było jak pani redaktor nie mówimy tu o miejscach typowych strona komu wiemy o miejscach obiektach, które najczęściej kiedyś schronami były, a teraz ze względu na wieloletnie zaniedbania na brak remontów na brak modernizacji schronami nie są co najwyżej ukrycia ami proszę wskazać jeszcze różnice między ukrycia ma ochronę definicyjne zgodnie z obowiązującymi od 4grudnia 2018 roku wytycznymi szefa obrony cywilnej kraju schron jest budowa jest budowla ochronna odporna na założone czynniki rażenia, a my tak atakujące każdego kierunku, która jest w dodatku hermetyczna można zautomatyzować, a co za tym idzie można ją uodpornić np. na przenikanie bojowych środków toksycznych opadu radioaktywnego broni biologicznej itd. itd. najczęściej jest to konstrukcja monolityczna żelbetowa w Polsce zgodnie z wytycznymi wyróżnia się 2 klasy odporności schronów pierwsza klasa odporności to jest tzw. klasa po, czyli podstawowa są to obiekty od odporne na nadciśnienie powietrznej chwalił uderzenia albo bardzo wyspecjalizowane powiedzmy sobie, że to jest taka jak mówimy pewnie schron najczęściej jednak mamy na myśli ukrycie to znaczy miejsce, w którym jest duża szansa nie zginiemy, gdy Iskander przyleci, a pani redaktor tak nie jest do końca, bo jeszcze chcielibyśmy mówić o obiekcie, w którym nie zginiemy, który będzie odporny na bezpośrednie trafienia w zależności też głowić, którą dysponuje rakiety Iskander, bo tam są różne Łowicza no to możemy mówić od obiektów dosyć prostych, ale całkiem głęboko posadowiony ziemi po jeśli będzie to Iskander wyposażone w taktyczną broń jądrową to obiekty zagrzebane na głębokości kilkuset metrów, choć wiemy dobrze to jakaś norma powiedzmy taka mniej realny świat, ale norma to znaczy dla ilu miejsc dla ilu dla jakiej części społeczeństwa powinny być jakieś ukrycia i salon pani redaktor zgodnie z wytycznymi, o których samorządy w Polsce jak Polska długa szeroka zapomniały, a które te samorządy te wytyczne wiązały, a kierowników jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójtów burmistrzów itd. a związały wytyczne, a szafa obrony cywilnej kraju, który mówi 4grudnia 2018 roku i tam było ładnie wskazane, że się opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinno się przewidywać miejsca dla co najmniej 25% populacji na danym terenie z ukrycia to będą schrony czy będą ukrycia generalnie w miejscach zabezpieczonych przed oddziaływaniem pewnych czynników rażenia i wydaje mi się, że te 25% od musimy też mieć na uwadze naturalną fluktuacje ludzi w razie zagrożenia wciąż ewakuując ucieczki tak dalej wydaje się, że 25% to jest takie minimum minimalne minimum, które możemy mówić ja oczywiście moglibyśmy pójść drogą chińską drogą szwajcarską tam są, a w zależności od miejscowości stopnie zabezpieczenia od 80 do ponad 100% populacji natomiast to wymagałoby, a poniesienia, żeby zrealizować bardzo szybko bardzo dużych kosztów natomiast jest ten poziom chociażby chiński czy też skandynawski troszkę niższa generalnie do osiągnięcia jakieś tam założonej perspektywie czasowej czy piwnica w budynku z lat nie wiem powiedzmy sześćdziesiątych albo garaż w budynku z początku lat dwutysięcznych spełnia wypełnia definicję ukrycia garaż walącego pani redaktor, a istnieje kilka rzeczy charakterystycznych budowli ochronnych jedną z tych rzeczy jest istnienie wyjścia zapasowego i wyjście zapasowe zwane też kiedyś czasem ewakuacyjnym też awaryjnym jest to jest to najczęściej takie wyjście, które jest zabezpieczone, która umożliwia ewakuację osób znajdujących się budowli ochronnej w sytuacji zagłosowali wejścia głównego i zagłosowania głosowania całego budynku znajdującego się nad budową ochronną dodatkową budowla ochronna ona musi być obliczona od pod względem konstrukcyjnym oczywiście co najmniej to tzw. zagłosowanie, czyli budowla ochronna musi być zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, żeby co najmniej przeniosła obciążenia tego gruzu, który znajdzie się na niej w wypadku zawalenia budynku stojącego na na niej lub nad nią 2 formy sens tak tak i teraz proszę powiedzieć ile zna pani takich garaży wybudowanych na początku lat dwutysięcznej, które posiadają prawidłowo wykonane wyjścia zapasowe najlepiej tunelem wyprowadzającym to wejście, a poza obszar zagłosowała w taksie nie przyglądałam nie będę ukrywać pewnie nie ma pani redaktor nie nie nie większość nie ma, ponieważ tego się nie budowało co do zasady jeśli są tego typu obiekty są to obiekty tylko wyłącznie budowane powiedzmy w ciągu ostatnich 20 kilku lat na zasadzie takiej, że ktoś w danej jednostki samorządu terytorialnego jak np. w Bydgoszczy i pilnował tego tematu i wiedział co ma być wybudowana, czyli człowieka zależało ani od pewnego standardu tak standard proszę zwrócić uwagę, że w zakresie budowli ochronnych my tak naprawdę okres od 2004 roku do dzisiaj, czyli okres, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej przespaliśmy, dlaczego dlatego, że budowano masie budowano ogromną ilość obiektów za pieniądze unijne to były drogie obiekty mało bardzo niewiele o niewielkiej ilości przypadków myślano o tym, żeby już na etapie konstrukcyjnym przystosować np. podpiwniczenia tych obiektów czy też projektowane pod nimi garaże podziemne do pełnienia funkcji ukrycia i mówię, że zarówno pod względem konstrukcyjnym, czyli tej odporności konstrukcji jak pani redaktor w zakresie właśnie pewnych rozwiązań funkcjonalnych tak jak wejścia zapasowe zapewnienie możliwe do zbudowania dodatkowych cierpień powietrza zasilania awaryjnego itd. itd. przeczytałem Rzeczpospolitej, że w zasadzie Lublin chyba jest jedynym miastem, który wskazuje swoim mieszkańcom, gdzie jednak te miejsca ukrycia są, bo chciałem zapytać przez 9 miesięcy, w jakich wniosków nie wyciągnęliśmy i wszystkim co należałoby zrobić to przede wszystkim z zawodu, a pani redaktor powiem tak akurat tak się składa, że jest tam społecznym zespole eksperckim do spraw budowli ochronnych w momencie rozwoju, a projektujemy w tej chwili nowe przepisie, a parę tygodni temu ukazało się na stronach Rządowego Centrum Legislacji m.in. będzie nowelizacja pr.bud. pojawi się też czas ochrony przydomowego czy 8 miesiącach zaczęły się pracę no tak to do przodu mają mnie pani redaktor nie pracujemy wcześniej notujemy od grubo przed przed pociąg przed upływem tegoż miesiąca zaczęliśmy pracę czy to nie bardzo ważna jest krytyka, bo tonie pan zarządza kończy, bo to było jasne kody organie zresztą reformacja zresztą sami gracze Janie organizuje pracę, a mogę powiedzieć, że ta praca układa nam się całkiem dobrze z ze stroną rządową, a powiem szczerze, kto zawalił uważam, że zawaliło wszystkie rządy, które rządziły naszym krajem od roku 1500 dziewięćdziesiątego jako również zawaliły władze samorządowe proszę zwrócić uwagę na 1 rzecz największe miasto to znaczy jedno z największych miast w Polsce stolica naszego kraju, a na początku tuż pod ratusz o wybuchu konfliktu dziś do końca kwietnia ustami głównego specjalisty ze swego biura bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego stwierdziło, że nie ma definicji skoro nie ma ewidencji schronów itd. oni nie muszą tego utrzymywać w zeszłym tygodniu mieliśmy konferencję, na której powiedziano, że oni dokonali jakieś ewidencja ze względu na brak przepisów to tego nie udostępnią nie ten sam stan prawny pani redaktor nie przeszkadza takim miejscowościom jak Lublin czy też Cieszyn udostępniać ewidencję budowli ochronnych na swojej stronie internetowej rada a, ale i tak tak jesteśmy cały czas słyszymy, więc wydaje mi się, że jednak też jakiś jest problem od dłuższego czasu z samorządami powiem szczerze spotykam się 3 z samorządowcami w różnych częściach Polski i to co jest dla mnie bardzo przykre to, że bardzo często nie mówię tutaj też Urząd Miasta brać górę, bo z tymi 3 miastami nie rozmawiałem osobiście nie rozmawiam z nimi Warszawy rozmawiam z kim Lublina Cieszyna mówią o tym stanie wiedzy, które dostępne w domenie publicznej natomiast z tych spotkań, które odbyłem z samorządowcami przykre jest to, że bardzo często samorządowcy nie mają ktoś mówi zielonego pojęcia do czego służą budowle ochronne i nie potrafią wyciągać wniosków z tego co się dzieje na Ukrainie to jest ten poziom mnie nie centralny, który powinien jednak też no organizować normy i kontrole itd. pani redaktor osobiście uważam, że oba poziomy i centralne samorządowe powinny uderzyć, ale jej to na koniec, widząc co się zmienia pan poczucie, że mamy jednak różnie, jakim zwrotem i teraz już te prace oślepił jednak o stronie rządowej uważam, że tak uważam, że po raz pierwszy od 30 lat mamy szansę na to, żeby były jasne spójne przepisie, które umożliwią w jaki sposób w zakresie budowli ochronnych o ochronę obywateli, które ułatwią obywatelom realizację tej funkcji, które nie spełnia państwo natomiast widzę tak jak powiedziałem, podsumowując uważam osobiście jest to temat bardzo ważny i że jest to temat, w którym obie strony powinny uderzyć w piersi nie przerzucać odpowiedzialności 1 na drugą czy strona rządowa samorząd samorząd na stronę rządową tylko przystąpić do pracy do jakiegoś konsensusu i zacząć realizować po prostu bardzo dziękuję za rozmowa Aleksander Fiedorek ekspert do spraw budowli ochronnych do państwa gościem teraz już informacja o atak na świat podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA