REKLAMA

"W sprawie LexCzarnek nie ma zgody między ministerstwem, większością sejmową i pałacem prezydenckim"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2022-10-26 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM prawie siódma 44 w radiu TOK FM trwa środowy poranek Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry naszym gościem jest pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nowa lewica kolej koalicyjny klub poselski lewicy dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu to nie udało się lex Czarnek wyrzucić do kosza tak istotne staje 7 godzinach bardzo takiego możliwego, ale jednocześnie chaotycznego posiedzenia komisji edukacji nauki i młodzieży komisja Rozwiń » większość Prawa i Sprawiedliwości zdecydowała się przyjąć ten, a projekt teraz trafi na salę plenarną drugiego czytania oczywiście ponownie będziemy składać jako opozycja i poprawki i wnioski o odrzucenie tego projektu no ale na ten moment wszystko wskazuje na to, że ten walec legislacyjny i do przodu posłowie z klubu koalicji dwoje nie głosowało z klubu lewicy dwoje czy 2 nie nie głosowało już pani, dlaczego podczas pierwszych głosowań rzeczywiście nie było tych tych posłów na sali, jeżeli chodzi o posłów lewicy to w przypadku posła Laska i jest to niejako usprawiedliwiony wracał z Brukseli z delegacji w sprawie krajowego planu odbudowy i rozmów z komisarzami w sprawie odzyskania pieniędzy dla polskich prosto z lotniska, kiedy tylko wylądował dołączył na posiedzeniu komisji już głosował w sprawie drugiego posła lewicy przepraszam, ale nie mam informacji posła Wontora, dlaczego tak pan poseł Wontor, dlaczego jeśli nie pojawi jak tylko te informacje uzyskam oczywiście się nimi podzielimy jeśli chodzi o posłów koalicji Obywatelskiej to z tego co nie ma sytuacja jest podobna to znaczy posłanka Fabisiak gdzieś jest za granicą i bez możliwości, ale powrotu nic więcej tutaj nie chce komentować natomiast panie redaktorze 1 ważna informacja już projekty wpłyną do Sejmu czwartek w godzinach popołudniowych posiedzenie komisji zostało zwołane w piątek bez żadnych konsultacji społecznych bez możliwości łączenia się strony społecznej bez zaplanowania jakichkolwiek rozmów także posłów opozycyjnych członków komisji ze i ze stroną społeczną, więc oczywiście na komisjach należy przedstawiać udział w głosowaniach należy brać udział, ale fakty tego w jaki sposób prawo sprawiedliwość organizuje prace parlamentarne to, że posiedzenia odbywają się w nocy to, że nawet nie mieliśmy szansę zapoznać się od strony stołecznej takimi pisemnymi oficjalnymi, dlatego że nie było po prostu czasu na to, żeby je nadesłać myślę, że to jest głównie temu, dlaczego no tak wygląda ani nie inaczej mamy rozmaite obowiązki parlamentarne wyjazdy zaplanowane oczekuje się także tego od nas będziemy walczyć za parlamentem o różne kwestie to, że tak kalendarz jest ustawiany to także kwestia Pani Marszałek przewodniczący komisji w no rozumiem to w kwestii tych nieobecności, bo rzeczywiście widziałem może nie jest miarodajna, ale widziałem z przynajmniej w mediach społecznościowych takich Dudu wiele informacji na ten temat także z od innych przedstawicieli innych klubów opozycyjnych, że no właśnie przez sam brak posłów opozycji nie udało się odrzucić w tym pierwszym czytaniu na posiedzeniu komisji ustawy mam nadzieję tutaj jeszcze brakuje nam nazwiska posła Laska z koalicji Obywatelskiej czytam jego usprawiedliwienie był wtedy na Komisji Obrony Narodowej wcześniej ciekawa, więc rzeczywiście to te harmonogram prac tutaj chyba nie sprzyjał przemieni, którym radni postulaty również dołączył jak tylko mógł na posiedzenie komisji, więc to jest absurdalne sytuacje, którym Sejm planuje posiedzenia różnych komisji w tym samym czasie na 12 są odbywają się ważne głosowania no niestety celi umiejętności sklonowanie się jeszcze jako posłowie opozycji nie osiągnęliśmy wydaje mi się, że ma nadzieję to zwracam się do słuchaczek słuchaczy wcześniej nie uzyska odpowiedzi, bo to jest niemożliwe, że państwa nie zanudza ta rozmowa o procedurach, bo one też pokazują jak Sejm funkcjonuje oczywiście lepiej było, gdyby wszyscy byli na komisji mogli wziąć udział w głosowaniu nie przesądza jak miałby być jego wynik, ale sprawa jest o tyle istotna, że sama organizacja pracy Sejmu jest no taka Janina, więc nie wszyscy mogli wziąć udział, ale teraz do samej ustawy czy my rozmawiamy o tym samym projekcie, którym rozmawialiśmy już miesiące temu, który ostatecznie, którego podpis ostatecznie mówił prezydent Duda czy czy to jest ta sama próba czy pani uważa, że to jest taka pozorna próba, czyli zajęcie naszych głów myśli dyskusji czy faktycznie czy faktycznie Prawo i Sprawiedliwość chciałoby takie prawo oświatowe w Polsce funkcjonowało mówi to jest zdecydowanie bardzo bliska jeśli nie niemalże identyczna ustawa o takie lex Czarnek w przebraniu znaczy projekt rządowy, od którego na kilometr czuć robotą ministra Czarnka, a który przebrał się projekt poselski poseł wnioskodawca, który wczoraj przedstawiał ten projekt jako własny no ledwo radził sobie odczytanie uzasadnienia tego projektu, więc i nie ma większych podejrzeń że, że cokolwiek wspólnego z jego wytworzeniem jest to oczywiście powtórka z rozrywki jest to kolejna próba zablokowania dostępu organizacji społecznych do szkół, ale przede wszystkim ograniczenia prawa rodziców do decydowania o tym jakich zajęciach dodatkowych biorą udziały ich dzieci jest to też projekt, który przypominam swoim to co do swojej zasady Meritum został już raz odrzucony przez prezydenta Andrzeja Dudę teraz dziś po to, żeby jakoś ugłaskać prezydenta dołącza się do procedowania tego projektu stary projekt prezydencki, który także dotyczył odejścia organizacji pozarządowych do szkół, ale z obserwacji wczoraj podczas 7 godzin trwania komisji edukacji ja nie widzę, żeby panowała zgoda między ministerstwem my większością sejmową i Pałacem Prezydenckim, a więc no mam trochę mnie jakoś bardzo Ross Ross, bo taką dużą nadzieję, ale jednak jednak jak ogląda dzieje mam, że może jednak prezydent ponownie zawetuje tę ustawę, ale jeśli tak się nie stanie to taktycznie bardzo wiele organizacji potrzebnych, które pomogły zarówno w czasie kryzysu wojny z Rosji Ukrainie i koniecznością przyjęcia ukraińskich dzieci do szkół jak w czasie pandemii jak i pomagają w czasie kryzysu zdrowia psychicznego po prostu straci możliwość działania i wspierania polskiego systemu oświaty nie mam większych wątpliwości, że inne organizacje i inne podmioty, które sprzyjają prawo i sprawiedliwości organizacje katolickie te same organizacje, które sowicie zostały dofinansowane przez ministra Czarnka w ostatnim w ostatnich miesiącach one wejście do szkół będą miały, więc jest to upolitycznienie indoktrynacja ręczne sterowanie tym co dzieje się w szkole już nie tylko na lekcjach przedmiotowych, ale także podczas zajęć pozalekcyjnych z możliwością pilnego szybkiego zawieszenia dyrektora szkoły w obowiązkach taką możliwością z ograniczeniem my też takiej drogi ewakuacji z upolitycznione i szkoły w kierunku szkoły i edukacji domowej, bo oczywiście edukacja domowa z jakich warunkach poza systemowych mojej opinii powinna być tylko uzupełnieniem systemu publicznej oświaty, ale w chwili, kiedy minister Czarnek swoją polityką oświatową ten system publicznej oświaty po prostu niszczy nie reagując na kryzys kadrowy, wprowadzając jakieś kuriozalne przedmioty takie jak historia teraźniejszość ten tekst ja nie dziwię się, że część uczniów po prostu chce uciec z tej szkoły kierunku edukacji nowej to tutaj ministerstwo także dokręca śrubę nawet jeśli pani powiedziała, że nie ma zbyt wielkiej nadziei, ale może tak rzeczywiście jest, że ostatecznie ustawa nie nie zostałaby zaakceptowana jeśli zostanie przyjęta też wróciła pani uwagę, że przynajmniej na tę chwilę nie ma takiej pewności czy sam obóz władzy jest przekonany jak chce by ostatecznie ta ustawa, jakby wyglądała ostatecznie ta ustawa nawet jeśli trochę zajmujemy czas na prawo, które jednak nie wejdzie wżycie mając taką nadzieję to może jeszcze jedno pytanie czy państwo w opozycji prowadzić swoje prace i macie pomysł na to jak ewentualnie po zwycięstwie wyborczym zmienić prawo oświatowe w Polsce tak czy już wielu miesięcy pracujemy nie tylko ponad partyjnymi podziałami, ale także z szeroką UE stroną społeczną ze związkami zawodowymi organizacjami pozarządowymi organizacjami rodzicielskimi i samymi uczniami nad stworzeniem czegoś co nazywane paktem dla edukacji takich takim dekalogiem 10 kilkunastu planów i zasad, które przyświecały by nam nie w perspektywie 1 kadencji po wyborach, ale 1 pokolenia, bo łączy nas przekonanie, że reformy w oświacie zmiany oświatowe trzeba wprowadzać się z perspektywą no całego cyklu szkolnego, a nieco minister nowe koryto to nowy pomysł oczywiście są ustawy i będą zadania, które trzeba będzie wdrożyć natychmiast po wygranych wyborach np. uregulowanie kwestii władzy kuratora nad szkołami mojej ocenie kuratoria są potrzebne co do zasady no ale nie może być tak, że cała władza nad szkołą nad polityką programową nad dyrektorami nauczycielami trafia ich ręce, zwłaszcza jeśli są to tak kuratorzy niekompetentni upolitycznienie jak, a bar Małopolska kurator Barbara Nowak, ale są także kwestie, które trzeba rozłożyć na lata takie jak reformy podstawy programowej wprowadzanie tam nowych przedmiotów, a odchudzanie tej tej podstawy i to prac się toczą ją mają silne naprawdę się odbywają zmiana partyjnie tak, gdy ta oczywiście nie dalej jak za 6 minut rozpoczyna się wspólne wspólne posiedzenie wysłuchanie publiczne organizowane przez lewicę koalicję Obywatelską Polskę 2050 po inne Polskie Stronnictwo Ludowe, a będziemy tam wspólnie wspólnie będziemy rozmawiać z wszystkimi tymi podmiotami organizacjami przedstawicielami strony społecznej, którzy tylko mają ochotę rozmawiać na tematy oczywiście zablokowania lex Czarnek, ale wszystkie te rozmowy tak naprawdę dotyczą także tego co zrobić Otóż po wygranych wyborach to to tutaj wcale nie, dlatego że chciałbym uniknąć dalszej rozmowy o tym, ale to tak podsumuje w nawiązaniu do tego co już wcześniej dzisiaj w poranku upadło jeśli pojawia się publiczne pytanie o program do widać, że jednak od programach rozwiązaniach programowych opozycja rozmawia tą częścią jedno pytanie na koniec, jaki jest efekt spotkań delegacji nowej lewicy w Brukseli rozmów z komisarzami funduszach unijnych dla dla Polski, jako że ta delegacja już wróciła do kraju rozmowy zakończyły co z nich wynika tak przede wszystkim informacja, którą zwracamy Brukseli i cenna i ważne dla polskich obywateli jest taka, że komisja europejska chce i gotowa w każdej chwili uruchomić środki europejskie dla Polski czeka wyłącznie na ruch ze strony polskiego rządu, który musi dopełnić kilka prostych warunków, na który na, które się sam zgodził ich jak tylko co się stanie jak tylko pojawi się w dobrej woli ze strony polskiego rządu to takie środki zostaną uruchomione jest niezrozumiały dla komisarzy europejskich, dlaczego nawet Viktor Orban potrafił takiej sytuacji Włosi projekty pokazać projekt przywracania praworządności na Węgrzech po to, żeby uzyskać te środki Polski rząd PiS w swoim uporze, więc to jest ważne informacje pieniądze są czekają są gotowe do wypłacenia druga kwestia, której rozmawialiśmy to jeśli prawo sprawiedliwość będzie trwało w tym uporze to mamy też informacji deklarację, że największe grupy parlamentu europejskiego popierają inicjatywę idee prezentowane ostatnio przez posła lewicy Łukasza Kohuta, żeby w razie dalszego łamania praw i europejskiej trafiły do Polski, ale z pominięciem rządu bezpośrednio do samorządu bezpośrednio do organizacji pozarządowych Polek Polaków nie można karać za to, że rząd jest nam w stanie permanentnej wojny z wykonają Europę, żeby ta deklaracja stała się przełożyła na realne działania to to, czyja zgoda musi nastąpić na poziomie komisji europejskiej właśnie parlamentu to są oczywiście letni kwestia różnych szczebli formalnych zarówno komisja jak i parlament natomiast cieszy nas Polita polityczna deklaracja zarówno szefowej naszej grupy Europa w parlamencie europejskim jak i pozostałych pozostałych grup, że taka Wola i taki sposób poradzić sobie z rządami państw, które naruszają zasady demokracji naruszają zasady praworządności bez karania bez karania obywateli Polski i niezwykle istotny warunek konieczny, żeby takie prace mogły się toczyć mogły mogły być zwieńczone sukcesem pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk koalicyjny klub poselski lewicy bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA