REKLAMA

Jak wspierać polskich przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje?

Biznes w TOKu
Data emisji:
2022-10-26 14:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:38 min.
Udostępnij:

Na czym polega wsparcie polskiej innowacyjności, gdzie przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia, aplikowaniu o środki unijne, roli Łukasiewicza w łączeniu innowacji z biznesem mówiła Justyna Choińska - Jackiewicz

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie to nowy cykl na trudne czasy niemal każdego dnia poznajemy historię kolejnej firmy, która albo już zdecydowała o zakończeniu działalności albo poważnie o tym myśli przyczyny są zwykle podobne rosnące koszty energii inflacja coraz droższy kredyt słaby złoty oczekiwania pracowników, że wynagrodzenia będą rosły, a jednak nawet w tych trudnych okolicznościach można szukać nadziei na przyszłość myśleć o rozwoju modernizacji firmy Rozwiń » inwestycji w nowoczesne rozwiązania i o tym chcemy rozmawiać o pieniądzach na badania na rozwój o ryzyku i wsparciu, jakie można otrzymać z dostępnych publicznych pieniędzy będziemy słyszeć o kolejne środy począwszy od dzisiaj w premierowym odcinku tematem audycji jest horyzont Europa jak wspierać polskich przedsiębiorców naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje gościem audycji jest pani Justyna Choińska Jackiewicz koordynator branżowych punktów kontaktowych kierownik działu regulacji i wyzwania technologiczne Łukasiewicz dzień dobry dzień dobry może zacznijmy od tego jesteśmy ponad 18 lat Unii ciągle nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, gdzie mogą szukać wsparcia unijnego przeznaczonego no właśnie na badania rozwój tak zgadza się dokładnie to też jest celem naszej działalności jako branżowych punktów kontaktowych, których już pan wcześniej wspomniał przybliżenie tego, gdzie można szukać tego wsparcia, jeżeli chodzi o badania i rozwój innowacje źródłem najlepszym największym, jeżeli chodzi o budżet to jest program ramowy horyzont Europa z budżetem 95500 000 000EUR w obecnej perspektywie finansowej jest to największy budżet w historii Unii w kontekście wspierania innowacji rozwoju także odżywiają 5 000 000 000 jest dla całej Unii tak to jest dla całej Unii jak najbardziej natomiast my jako Polsce polskie podmioty możemy z tego korzystać wchodzić w brać udział w konkursach i z tych środków czerpać i wspierać naszą innowacyjność, ale czy to jest taki jak czasami mówimy tort, który podzielono na koperty narodowej jest jakaś dla nas kwota czy właściwie to zależy od naszej właśnie innowacji to zależy od naszej aktywności tak naprawdę, bo tak jest to jest to tort i my możemy do tego tortu w całości w całości próbować próbować z niego skorzystać, dlaczego dlatego, że tak naprawdę cały program horyzont został podzielony na 3 filary jest są to filary związane pierwszy z doskonałością naukową drugi z wyzwaniami globalnymi trzeci z innowacyjnością szeroko pojętą w ramach tych 3 filarów możemy aplikować ośrodki, które służą dofinansowaniu właśnie rozwoju badań celem wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw aplikujących niezależnie, z którego kraju członkowskiego pochodzą ktoś tylko zapytam czasami słyszymy, że pieniądze z poprzedniej perspektywy się tak nieładnie mówiąc poprzedniego siedmioletniego budżetu Unii jeszcze jakieś w ogóle są, a rozumiem, że pani opowiada podaję tę kwotę już w tej nowej perspektywie w nowym budżecie, czyli my mówimy już w tej sytuacji nowej i czy te pieniądze są już dostępne od teraz tak jak najbardziej jest to nowa perspektywa nowa perspektywa finansowa, która już jest otwarta funkcjonuje konkursu już są ogłaszane jest ich naprawdę dużo jest perspektywa, która została tak naprawdę uruchomiona niedawno natomiast o te środki, które powiedziały 95500 000 000EUR są środki dostępne na już i teraz w ramach programu, do którego aplikować mogą albo bezpośrednio indywidualni naukowcy albo przedsiębiorstwa jednostki badawczo naukowe w konsorcjach tutaj konsorcja mogą składać muszą być konsorcja międzynarodowe jest bardzo istotne tutaj jak obrażone punkty kontaktowe właśnie służymy wsparciem, działając w sieci badawczej Łukasiewicz służymy wsparciem w nawiązywaniu takich partnerstw również jako instytuty same sieci wchodzimy w takie konsorcja wspieramy polskich polskie przedsiębiorstwa, żeby te środki mogły aplikować skutecznie to jeszcze tylko zapytam czy to jest także wszystkie te środki są dotacją 3 takim Grantem, jakbyśmy sami powiedzieli czy to jest też jakaś pula, która częściowo musi być finansowana z własnych środków jak to wygląda są to środki bezzwrotne natomiast faktycznie w zależności od konkursu wymagany wkład własny tutaj wysokość tego wkładu własnego zależy bardzo mocno od danego konkursu czy obszarów które, którym co, do którego przedsiębiorca może się ubiegać o środki natomiast zasady środki są bezradne jest to dotacja to jest tylko zapytam pani wiedziała bardzo ważne jest to, żeby to były konsorcja międzynarodowe to oznacza, że właściwy jeśli ktoś sam w swojej firmie albo jakiś ośrodek badawczy na uczelni ma jakiś pomysł i właściwie na wizji takiej potrzeby, żeby może działać we współpracy z jakimś innym podmiotem polskim to wyklucza go te stoją z tego systemu to 2 wątki od razu odniosę które, które tutaj przytoczył po pierwsze to serdecznie zapraszamy mam dokładnie takie tam takie podmioty bardzo zapraszamy do współpracy w ramach branżowych punktów kontaktowych w ramach sieci badawczej Łukasiewicz, ponieważ właśnie z pomysłem można do nas zgłosić i my pomożemy wejść konsorcja, dlatego że ta współpraca pomimo tego, że wydaje się, że być może na początku nie jest jedynym kierunkiem możliwym rozwoju, ale naprawdę jest korzystna i rozwój pomysłu we współpracy w konsorcja międzynarodowym, realizując taki projekt wpływa korzystnie nie tylko na wzrost innowacyjności na możliwość finansowania pewne innowacje w naszej firmie, ale również na nawiązywanie partnerstw chodzenia na rynki globalne jest nieuniknione w tym momencie, więc myślę, że jest to bardzo dobry kierunek, jeżeli chodzi o patrzenie na te środki kosz i korzystanie w kontakcie wzrost innowacyjności i to jest chyba jeszcze ważne, żeby spróbować zdefiniować pojęcie, bo czasami przypomina śledztwa taka reklama jakiegoś narzędzia jeszcze poprzedniej perspektywie, kiedy mieliśmy ten horyzont 2020 tak w, czyli podobny program, który również miał podobne cele i np. ktoś mówił, ale nie wiedziałem, że jak ja chcę tam wymyśleć nowe dywaniki do samochodu to, że to jest innowacyjne czy czy właśnie przedsiębiorcy mogą mieć pewność, że to co chodzi po głowie podlega pod pod ten program tutaj znowu program w związku z tym, że jest jest unijny jest dosyć skomplikowaną strukturą, ale też po to jest cały ekosystem wsparcia polskiego beneficjenta w tym programie, żeby mu ten system z 1 strony łatwy sposób przestanę wytłumaczyć z drugiej strony pomóc znaleźć swoje miejsce w tym systemie i tak jak pan wspomniał z takim pomysłem przychodząc naprawdę dla większości takich pomysłów jesteśmy w stanie znaleźć miejsce w programie ramowym horyzont Europa znaleźć partnerów którymi można taki projekt realizować i znaleźć tak naprawdę im pomóc w złożeniu wniosku, który też jest pewnego rodzaju procedurą stromy, którą dobrze znamy jesteśmy w stanie wesprzeć podmioty w tym działaniu ani mówi, że no trzeba się do nas zgłosić czy to jest czy to jest może lepiej, bo powiedzmy dokładnie tak do nas to znaczy już mówię działamy w ramach branżowych punktów kontaktowych branżowe punkt kontaktowy został utworzony w sieci badawczej Łukasiewicz składają się są umiejscowione w instytutach sieci badawczej Łukasiewicz i zajmują się o obszarowo zagadnieniami, które właśnie w ramach horyzontu są są wspierane to znaczy mówimy tutaj w przemyśle 40 mówimy o transformacji 3640, czyli o wszystkich rozwiązaniach związanych ze automatyzację optymalizacją digitalizacją, czyli tak naprawdę bardzo szeroko bardzo szeroko boisk w samym przemyśle i też w w innych obszarach innych sektorach mówimy też zdrowi technologiach medycznych mówimy o zrównoważonej gospodarce mówimy o chociażby niskoemisyjnych niskoemisyjnej elektromobilności, więc bardzo szeroko, jeżeli chodzi o obszary obszar faktycznie pokrywają się z programem ramowym tutaj, jeżeli dany będę powiedzmy beneficjent nie wie do końca, dokąd się zgłosić zachęca do kontaktu z nami jest koordynatorem reprezentuje koordynator branżowych punktów kontaktowych, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie pokierować do właściwego punktu i tam tam otrzyma dany podmiot wsparcie w kontekście z 1 strony identyfikacji tego gdzie, skąd na co, a z drugiej strony z kim i w jaki sposób tak geograficznie jak wygląda tych punktów jest wiele takich punktów jest on jest 6 punktów i koordynator, czyli jest na 7 instytutów Łukasiewicza zaangażowany w to przedsięwzięcie one geograficznie są rozlokowane w różnych lokalizacjach w Polsce natomiast ważne żeby, żeby podkreślić, że ta lokalizacja nie jest istotna istotne jest tak naprawdę obszarowe merytoryczne zaangażowanie danych danych prawo do punktów kontaktowych i merytorycznie obsługujemy podmioty z całego kraju także, jeżeli np. mówimy o technologiach medycznych to udajemy się do ataku, który się tymi technologiami medycznymi zajmuje tutaj wtedy ten efekt jest właściwy niezależny swej lokalizacji geograficznej wsparcia takiego podmiotu, ale w tym ekosystemie pojawiają się jeszcze krajowy punkt kontaktowy horyzontalny punkt kontaktowy jak najbardziej jak pan dokonać takiej konsumują cały pełny ekosystem tutaj mówimy o tym kraju kontaktowy horyzontalnym punkty kontaktowe są to punkty, które mają wiedzę co do całego programu ramowego i tak naprawdę wspierają całościowo, promując program jak również w kontekście wniosków jego takich aspektach administracyjnych finansowych beneficjenta natomiast jeśli chodzi o branżowe punkty kontaktowe są na merytoryczne i faktycznie skupiają się z 1 strony merytorycznym wsparciu pomysłu projektu oraz na wsparcie w znalezieniu partnerów międzynarodowych do danego konsorcjum środków zapytamy taką rzecz, która wydaje się, że bardzo często pojawia się w kontekście w ogóle tego tematu czy to jest tak nadal, że jak ktoś jest naukowcem i to jest Instytut naukowy to oni będą pracowali z naukowcami, a jak ktoś jest przedsiębiorcą zajmuje się biznesem to będzie pracował z przedsiębiorcami tymczasem taką bolączką, której mówimy od wielu lat jest to, żeby połączyć biznes z naukowcami, bo wtedy to ma największy sens przynosi największe korzyści dla nas wszystkich dokładnie tutaj też pan bardzo nie nawiązał do tego to odpowiedź tak naprawdę jest Łukasiewicza i myślę, że nasza sieć badawcza dokładnie temu służyć przybliżaniu biznesu do nauki do innowacji i zacieśnianiu współpracy pomiędzy naukowcami biznesem, ponieważ jednak bez drugich tych innowacji albo nie wymyślą albo nie wdrożą, więc tak naprawdę w ramach w ramach sieci badawczej Łukasiewicz też mamy cały system system wyzwań tego serdecznie zapraszamy, które polega dokładnie na tym, żeby odpowiadać na potrzeby biznesu naukowy sposób ich angażować naukowców do realnych problemów przedsiębiorców i tutaj Łukasiewicz odpowiada na tego typu potrzeby i łączy ten świat biznesu z nauką i tak samo ten świat biznesu z nauką jest właśnie łączone w konkursach i programach z programu Operacyjnego programu ramowego horyzont Europa, którego właśnie można skorzystać, a po doświadczeniach z poprzedniego programu horyzont 2020 jest pani optymistką jest jest jakiś wzrost zainteresowania, a może Niewiem sytuacja kryzysowa, której mówiłem na początku powinno się bardziej zachęcić ludzi do poszukania jakiegoś pomysłu na trudny czas myślę, że tak znaczy poprzednim programie faktycznie nasza działalność teraz skupić na tym, żeby polskie podmioty zachęcić do udziału w tym program jest program pewno otwarte konkursy są teraz dokładnie ogłaszanej można w nich brać udział i kluczowe, żeby polskie podmioty odważyły się zrobić ten rok to są naprawdę otwarte drzwi, których możemy, który możemy wejść my bardzo chętnie wesprzemy w tej drodze i w tym przedsięwzięciu pieniądze są pewne pieniądze są pewne Czekaja w same dobre wiadomości bardzo lubię takie audycje bardzo dziękuję za udział w audycji była z nami pani Justyna Choińska Jackiewicz koordynator plażowych punktów kontaktowych kierownik działu regulacji wyzwań technologicznych Łukasiewicz Instytut organizacji zarządzania w przemyśle dziękuję, że ja również bardzo dziękuję dziękuję Natalii Banaczek, który audycję wydawała Krzysztofowi Woźniakowi, który audycję realizował przypominam, że więcej informacji na stronie Łukasiewicz gov PL tak na wszelki wypadek na za chwilę informacje w radiu TOK FM pani Agnieszka Lichnerowicz zapraszam światopogląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIZNES W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA