REKLAMA

Co z przyszłością Polski w UE?

Maciej Zakrocki przedstawia
Data emisji:
2022-10-26 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:58 min.
Udostępnij:

Czy rządowe ataki wymierzone w UE mogą trafić na podatny grunt? Dlaczego politycy grają antyunijnymi nastrojami? I jaki jest nasz poziom wiedzy na temat europejskiej Wspólnoty?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki przedstawia dobry wieczór w środę 26października bardzo się martwi ostatnio nasilającą się anty unijną kampanię na czele, której stoi prezes Jarosław Kaczyński, a przecież nie on jest najostrzejszy w tej retoryce politycy solidarnej Polski pewnie będą bardziej po bandzie jak mówi młodzież ta partia samodzielnie ma poparcie w granicy błędu Statystycznego, więc można by machnąć ręką, ale przecież PiS, któremu przewodzi pan prezes ciągle lider sondaży Rozwiń » i czuje się zagubiony jeszcze w czerwcowym badaniu CBOS-u, więc pracowni związane z rządem zanotowano rekordowe poparcie dla członkostwa w unii 92% rodaków zbycia niż cieszy to nie przeszkadza blisko 13 tych zadowolonych popierać partię eurosceptyczną jednocześnie cieszyć się, że Unia to nasza organizacja nie mogą też zrozumieć sensu tej batalii przeciwko Brukseli biurokratom eurokratom za którymi stają się ładnie Niemcy przejechałem w ostatnich dniach przez dużą część polskiej i to tej określanej jako bastion PiS-u ileś tam przez ostatnie lata zbudowano poprawiono zmodernizowano, o czym informują ciągle nie schowane tabliczki nawet jak ktoś zapomniał już od tych ważniejszych wartościach wspólnoty niż pieniądze to, chociaż to powinien widzieć martwić, kiedy prezes krzyczy dosyć tego nie będą nam kazali zabierać tam sobie radę bez tych 500 niestety nasza wiedza o funkcjonowaniu Unii jest skromna, gdy nie wiemy jak to naprawdę działa to łatwo jest podrzucać nieprawdziwe informacje i kreować obraz daleki od rzeczywistości zacząłem się zastanawiać, dlaczego tej wiedzy jest jak na lekarstwo przecież powstało tyle wydziału europeistyki, która wykształciła setki, a może tysiące fachowców, dlaczego nie przekazują swojej wiedzy dalej mamy też miejsce szczególne Kolegium europejskie w Natolinie, które powstało niemal w tym samym czasie, w którym zapadła polityczna decyzja, że Polska będzie zmierzać do członkostwa w unii było to w dziewięćdziesiątym drugim roku, a więc dokładnie 30 lat temu, a myślałem, że tam poszukamy odpowiedzi na kilka z tych nurtujących pytań pamiętają państwo, jakie najczęściej Brytyjczycy wpisywali hasło do słynnej wyszukiwarki dzień po brexitowym referendum co to jest Unia europejska o, tyle że mleko rozlało dlatego bardzo się ucieszyłem zaproszenie do dzisiejszej rozmowy przyjął pan profesor wylicza baterii Pawlikowski wykładowca Kolegium europejskiego w Natolinie, ale też School w Slawonii Gent styropian stawi, więc inwestycje kolej London sądzę, że to brytyjskiej polskie doświadczenie może być bardzo użyteczne moim czekaniu co z przyszłością Polski w unii zaprasza Maciej Zakrocki przedstawia jest już z nami zapowiadany gość pan prof. Ryszard Batycki Pawlikowski wykładowca Kolegium europejskiego w Natolinie profesor historii polsko litewskiej w skórę w Slawonii and East European stadion na Uniwersytecie inwestycji coli London dobry wieczór pani profesor dzień dobry wieczór panie redaktorze w chciałbym przy okazji pogratulować nagrody, jaką 19października otrzymał pan podczas otwarcia Kongresu zagranicznych badaczy dziejów polskich w Krakowie to nagroda pro historia polonorum za najlepszą książkę zagraniczną w historii Polski w ostatnich 5 latach raz jeszcze duże gratulacje bardzo dziękuję w no właśnie myślę, że w dzisiejszej audycji ta znajomość pana historii Polski, ale też oczywiście współczesności w tym także współczesności Wielkiej Brytanii pomoże nam być może lepiej zrozumieć coś co w dużym stopniu zastanawia komentatorów polskiej współczesności i najnowszej historii w w kontekście również naszej bieżącej sytuacji politycznej, bo oto mamy dosyć taką niezwykłą sytuację, że od wielu lat w Polsce rządzi obóz polityczny z każdym rokiem można powiedzieć coraz bardziej eurosceptyczny, a mimo to jakoś specjalnie nie podkopuje to jego pozycji ciągle ma większość rządzącą, czyli duże poparcie znacznej części Polaków, którzy z kolei w każdym niemal badaniu od wielu wielu lat podkreślają swój ogromny euroentuzjazm, jakie badania byśmy nie wzięli pod uwagę to, czyli to jest 85% czy nawet 92 tak wskazało badanie CBOS-u w czerwcu tego roku procent Polaków deklaruje poparcie dla członkostwa naszego kraju w unii europejskiej no właśnie tutaj doświadczenie Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu może nam się przydać czy czy wyrażane poparcie z tego powodu, a jednocześnie wspieranie obozu, który wcale nie jest euro entuzjastyczny to jest jakiś rodzaj dychotomii niezrozumiałe czy pan tu potrafi jakoś uzasadnić nie wiem czy ktokolwiek potrafi to to zjawisko w pełni via Which może na samym początku zastrzegam, że wypowiadam chciał wyłącznie własnym imieniu, a nie w imieniu żadnej instytucji, dla których pracuje ani dla Kolegium europejskiego w Natolinie ani dla Invest koniec Londyn ani dla muzeum historii Polski ja bym rozróżnił właściwie ja bym skupił się przede wszystkim czy elektoratem PiS-u, a w lutym pisanie, a oraz solidarnej Polski i Konfederacji, czyli parcie po 5 mniej umów o euro entuzjastyczne rzeź, gdybyśmy skupili się ona czy ludźmi, którzy głosują, a na napis ita jest gdzieś mierzy 30, a 40% czy już jest faktycznie idol nowe wybory, więc to nie jest to samo co połowa się większa część całego elektor raczą czy całego społeczeństwa i to myślę, że znaleźlibyśmy i takie takie podziały jeśli chodzi o Unią europejską będzie mniej euro entuzjazmu i więcej eurosceptycyzmu wręcz euro robi dziś i częściach elektoratu, a ci społeczeństwa, niemniej powiedziałabym, że większość wyborców PiS jest mimo wszystko za pozostaniem Polski w unii europejskiej, a polityka raczej spać jej część głosi, żeby Polska pozostała w unii europejskiej przez wszystkich zastrzeżenia aż i karze czeka i chcą opowiedział się może to zjawisko jest bardziej zrozumiały niż jako, chociaż nie opór obu rządzącej dużej popularności od klaczy oraz ogromna większość polskiego społeczeństwa wg sądu rzecz nawet tak jak pan redaktor odpowiedź opowieść o 90% jest zawsze jest za pozostaniem Polski w unii europejskiej przy czym stopień entuzjazmu może bać się różnić do tak to oczywiście jak już patrzymy szczegółowo na badania to to widać wyraźnie, że właśnie wyborcy poszczególnych ugrupowań większym stopniu opozycyjnych dzisiaj wskazują to swoje to tą swoją radość prawda z członkostwa w unii europejskiej natomiast w przypadku innych ugrupowań to rzeczywiście są grupy mniejsze wraca też często w związku z tym takie pytanie jak to z badaniami socjologicznymi czy po prostu nie należy bardziej precyzyjnie pytać, bo rzeczywiście, jeżeli już takie badanie jest robione no to np. widzimy, że kiedy pada pytanie czy w niezbyt czy Polska no traci swoją niezależność będąc członkiem Unii Europejskiej czy zbyt dużym stopniu nie jest to niezależność ograniczana przez członkostwo w unii europejskiej to np. 68% wyborców PiS-u mówi tak 50% członków czy wyborców Konfederacji mówi tak jedynie powiedzmy 6% zwolenników koalicji Obywatelskiej mówi, że członkostwo Polski w unii nie ogranicza naszej niezależności, więc może ten ogólny euroentuzjazm na poziomie nawet 90% należy, żeby sobie też na pytanie jak naprawdę jest rozbijać jeszcze na na jakieś inne wątki prawda w tym w tym badaniu naszego euro entuzjazmu Chuck absolutnie Pagacz oczach widziałem podobne statystyki sądzę, że sport w Polsce jest nie tylko nie, tyle że będzie Unii Europejskiej ci nie po naprawdę mało to otwarcie mówi, a że byłoby lepiej dla Polski, żeby wyszła z Unii Europejskiej, a tylko, jakie powinna być relacja z Unią europejską, a Czech w kierunku większej integracji w kierunku większego dystansowania się, a przy czym należy postawić pytanie czy ten stosunek Statystycznego Polaka Polki do Unii Europejskiej aż tak bardzo różni się od europejskiej średnie, a się przecież możne skupić nad różnymi częściami Europy no tak rzeczywiście z kolei badanie, które były robione na poziomie całej Unii Europejskiej, czyli słynny euro barometr pokazuje, że właściwie ta średnia nie jest dla dla Unii zła, bo 70% średnio Europejczyków opowiedziało się za Unią europejską w badaniu, które było robione w lutym tego roku i mało no właśnie Polaków w tamtym badaniu było najwięcej 82%, ale np. we Francji w tym roku odnotowano najniższy odsetek zwolenników 56 co zresztą miało jakiś swój swoje odzwierciedlenie w wyborach francuskich szczególnie może to zgromadzenia Narodowego no ale generalnie właściwie w we wszystkich państwach członkowskich ta liczba zwolenników przekracza połowę tak i dlatego ta średnia jest 70, więc można powiedzieć, że Europa mimo różnych problemów, które przeżywa i jest jakoś tam zadowolona z funkcjonowania Unii Europejskiej w moim przekonaniu tutaj akurat w tych badaniach tegorocznych dobre dobry wpływ na ten wynik miała pandemia, gdzie głównie na wspólne zakupy szczepionek i tego typu działania na poziomie wspólnotowym poprawiło ocenę Unii Europejskiej jak jak pan myśli prawdopodobnie ma pan rację co to wpływu pandemii chciałbym wierzyć też, że obecna wojna o eskalacja i obecna stwarza haniebnej wojny Rosji przeciwko UE Ukrainie również przyczynia się od wzmocnienia Unii Europejskiej, bo trzeba powiedzieć na szczeblu centralnym od europejska odpowiedziała bardzo zdecydowanie o wiele bardziej zdecydowanie licznik, który z najstarszych krajów, a członkowskich Unii Europejskiej dzięki ramie rzecz biorąc chce ta niechęć widoczną części społeczeństw europejskich to dziś europejskiej jest wyższa najstarsi krajach, zwłaszcza we Francji, ale też bardzo wysoki, a jest we Włoszek racza miast generalnie rzecz biorąc jest wyższe w północnych i w istotnych krajach Unii Europejskiej, a stopień największe KE nie euroentuzjazm jest korę poza granicami Unii Europejskiej szczególnie w Ukrainie, a więc czy pewna tendencja, a pewne wnioski można ciągnąć z tego w, chociaż czasami się zastanawiam w jakim stopniu obywatele państw w tym oczywiście no mojego państwa Polski pewne rzeczy oceniają tak jakby intuicyjnie albo trochę powierzchownie Polska akurat ma za sobą 18 lat członkostwa w unii i rzeczywiście trzeba by być już bardzo niesprawiedliwym, żeby nie dostrzegać no tego postępu przede wszystkim poziomu życia czy takiego rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju mam tutaj na myśli te ogromne inwestycje, które ruszyły wraz z wejściem do Unii, które po prostu poprawiły naszą jakość życia w wielu miejscowościach pojawiła się kanalizacja pojawił się potem internet szerokopasmowy nowe drogi chodniki oczyszczalnie ścieków prawda i to wszystko ludzie widzieli że, że było czy powstawało również przy udziale pieniędzy z budżetu unijnego, ale tak dobrą sprawę no właśnie poza tymi pieniędzmi i tymi wartościami jak otwarte granice łatwość przemieszczania się 3 czy my wiemy czym jest ta Unia europejska czy w ogóle ludzie się interesują czy czy to jest w ogóle potrzebne pytam właśnie o to dlatego przede wszystkim właśnie chciałem z panem porozmawiać, bo przypominam sobie takie informacje z Wielkiej Brytanii, kiedy podano wynik referendum brexitowego, a więc decyzję większości Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii, że wówczas wyszukiwarka Google odnotowała najwięcej pytań, które dotyczy, gdy takich zapytań tak co to jest Unia europejska i wtedy byłem zdziwiony Brytyjczycy podjęli decyzję, a właściwie chyba nie bardzo wiedzieli, jakiej sprawie panie redaktorze to pytanie brzmi trochę jak lamy czy nauczycieli, że uczniowie nie pamiętają tego co musiałem lekcja i Witaj misia się z perspektywy takich instytucji Kolegium europejskiego, a dziś to oznacza linii cie to progi się ciał różnych instytucjach, które specjalizują się, a we współpracy z Unią, a europejską ci nawet na poziomie Chief licznych miast gmin w Polsce, gdzie mają specjalistów o zdobywanie i wydatkowania europejskich funduszów ciało może rzeczywiście wyglądać jej, że jest szczery ciał na strasznych i gwarancja dobrego wieki wyliczali za chwilę, ale zastanawiam działacze w ogóle czy jest kraj w Europie może może Luksemburg, gdzie naprawdę ludzie wiedzą by wiara dobrze i czym jest skoro jak jest skonstruowany, a Unia europejska cie zajmuje się jako klasyfikować jestem wdzięczna w skali światowej ja spędziłem miesiące lipiec Bawarii w tym roku i mniej wydawało dzisiaj, że Unia europejska była w jakimś specjalnym, a więc, że przedmiotem zainteresowania Bawarczykom mieli własne problemy własne sprawy, ale i regionalne i i narodowe i nie wydaje się że, że akurat specjalnie byłem w unii europejskiej ani Bawarii, a raczej jest jeśli chodzi o wielką Brytanią to jest pewna specyfika, ponieważ rzecz, że historyczni rozwój kulturowy i rozwoju pracy biura rozwoju szczególnie, a singli w szczególności na tle reszty Wielkiej Brytanii bardzo odróżnia szał o te od kontynentalnej Europy i nigdy nie było, a żadnego, a u euro entuzjazmu poza znikomym procentem brytyjskiego, a społeczeństwa, a od początku ciał było ci transakcyjne, a te stosunki i nie sądzę, żeby ta idea europejska biała specjalną nośność to i dają założycielską Unii Europejskiej cie jak już sofa dzisiaj oddział traktatu owej grubej Stali, a od początku lat pięćdziesiątych jest jednak okupuj pokoi przez gospodarczą, a współpraca, a skoro wielka Brytania nie była okupowana od czy prawie 1000 lat, a nie była dobicia tak naprawdę od tego czasu to niema, czego procesu a, a z drugiej wojny światowej, a druga wojna światowa dla Wielkiej Brytanii to jest przedstawiana jako chyba ostatni bohaterski okres historii, kiedy i Brytyjczycy sami stawili ciało, a w akcję okropnie Niemcom, a i i to fundamentalny sposób, że to jest nasz stosunek kto, a od europejskiej naciągnął z punktu widzenia jej punktu widzenia Polski jest taki czynnik, że lepiej być w unii europejskiej i na czas po to, i to w parze, gdyż dziecka podobnie jak Białoruś w sferze Rosji podobnie jak Ukraina wystawione na rosyjską agresja, a więc lepiej bezpiecznie bogatej być jednak w zachodniej Europie, czyli Unii Europejskiej NATO ten inny niż ogromnie ważne dla Polaków wiemy o wszystkich światopoglądów i poglądów, a nie ma tego 2 w przypadku Wielkiej Brytanii i bez zrozumienie tego to Brexit jest faktycznie niezrozumiałe ja tylko pytam też o to w takim kontekście pewnych zagrożeń, które ja przynajmniej dostrzegam w ostatnim czasie był w naszym kraju, ale nie tylko, że niewiedza czy nieświadomość jak działa organizacja, jaką jest Unia europejska jak tam powstaje prawo jak wypracowuje się kompromisowe rozwiązania powoduje, że można opinią publiczną dość łatwo manipulować i jeżeli słyszymy bardzo często ZUS i polityków, którzy mówią Bruksela narzuca nam coś, czego my nie chcemy albo, że biurokraci komisji europejskiej i zresztą, łamiąc traktaty blokują dla nas pieniądze można by takich przykładów oczywiście podać wiele to w sytuacji, kiedy obywatele nie wiedzą, że to tak nie działa że, żeby powstało jakiekolwiek prawo no to owszem, komisja europejska składa propozycję ale, żeby ta propozycja skończyła się obowiązującym we wszystkich państwach dokumentem prawnym czy mówiąc wprost dyrektywą, którą się potem to brzydkie słowo implementuje do prawa krajowego to musi być na to zgoda rządów w tym rządu często właśnie taki, który tę Unię krytykuje musi być bardzo często również zgoda parlamentu europejskiego, do którego również w Polsce wybieramy przedstawicieli posłów wreszcie, żeby to prawo stało się prawem między parlamentem, a radą Unii Europejskiej, gdzie jedzą przedstawiciele rządów musi dojść do kompromisowego porozumienia i innymi słowy jeżeli wszyscy by wiedzieli, że to tak działa nie daliby się, że tak by nabrać politykom, którzy mówią im brukselski biurokrata coś wymyślił my teraz musimy się do tego do dostosować i w ten sposób łatwo jest budować antyunijne nastawienie i troszkę wrócę na ile się oczywiście ja zorientowałem w sytuacji w wielkiej Brytanii, ale od strony dziennikarskiej, bo to jest obszar, który jest trochę bliższy no muszę przyznać, że jeżeli spojrzy się jest taka strona komisji europejskiej nieprawdziwe informacje o Unii i tam są podawane przykłady z zbyt British brytyjskich mediów ich jest najwięcej w, kiedy przez lata przekazywano obywatelom nieprawdziwą informację właśnie manipulując wykorzystując, że ludzie nie wiedzą jak to działa i w tym sensie podnoszę ten problem, bo no właśnie uważam że, że ta niewiedza jest efekcie niebezpieczna dla tych samych ludzi, którzy nie wiedząc jednocześnie przynajmniej jak na razie w Polsce wyrażają zadowolenie z bycia w unii przepraszam za ten powód mój, ale chodziło właśnie o zestawienie tych 2 rzeczy tak niewiedza łatwość manipulacji przez polityków, a na końcu budowanie niechęci do Unii Europejskiej rzeczywiście działał działał taki mechanizm wiadomo, że pory, życząc mu kiedyś był korespondentem elity, ale gra w Brukseli nie zawsze prawdziwie i rzetelnie zrelacjonował szukał sensację czasem nie znalazł podał do publicznej wiadomości, a czasem po prostu jak myślę to była rażące przypadki i to rzeczywiście może posłużyć do budowania pewnej amanci, a po rok Sielskiej atmosfery w elektoracie, który przyczynił się w jakim stopniu do brexitu, a generalnie im prostsze przekaz tym łatwiej się tym wtedy gubią się te nie łączy i łatwiej o manipulacja natomiast jednak będą obstawał, że Unia europejska podobno jakaś drobna infrastruktura jak reszta duża instytucja, a my jak prawie każde państwo też ma skłonność to raz raz sam Jasia, a żeby miała coraz więcej funkcji coraz więcej pieniędzy coraz więcej spraw to, a decydowania i widzę to w każdej firmie nadal jest taka tendencja, żeby mieć jak najwięcej w sprawozdaniu i często jest trudno, żeby to wszystko skurczyć blisko picia na tym są ważne na uniwersytetach to jest nagminne, a administracja wymyśla coraz nowe rzecz zamiast, żeby naukowcy mogli skupić nad dydaktyką i badaniami, więc Unia europejska i komisja europejska w szczególności nie jest bez winy tutaj podobnie z parlamentem europejskim, które ma pewną tendencją też dołu rozrastania, a sza, dlaczego jest generalnie ja bym powiedział, że najlepszą metaforą, a dla sposób podejmowania decyzji w unii europejskiej jest staropolskie uciera jest bowiem i analogia liberum veto jest bardzo konstruktywne, a wiadomo, że skrajna wersja LIBOR, czyli Borowe mrzonką spowodowała, że każdy parlamentarzysta mogą, a czarować ci czasowa cały dorobek legislacyjny każdego Sejm można porównać to zachowania prezydenta Francji szary kolor w latach sześćdziesiątych u niej o europejskiej wspólnocie, a gospodarcze i skoczek tai jest tendencję, żeby przechodzić od decyzji, które są podejmowane idzie publicznie przez wszystkie państwa członkowskie sprawę weto to taki system różnych systemów kwalifikowanych większości, ale podstawowe dążenie jest jednak ktoś to, jakiego znośne go kompromisu między państwami, ale tak się parlamentarzystami i taksie komisarzami, a na podstawie takich długich negocjacji są za książkę mówi trzeba ważyć opinii-li tylko liczyć głosy i ten to ucieranie niezgody jest w sumie, w czym bardzo bliskim staropolskiej Travicy piszą, że polscy politycy czy mając to tradycja uciera bez zgody nie ma są, gdzie na wyrok PIT dużą i skorzystać właśnie na takim sposobie podejmowania głosów w no my byśmy skorzystali, gdyby oni chcieli powiedzieć, że właśnie tak to działa tymczasem jak wiemy i to akurat nie dotyczy tylko polskich polityków w i jest także jak oni pojadą na szczyt i tam dochodzi właśnie do takiego ucierania kompromisu owego rozwiązania to potem każdy z przywódców wychodzi mówi walczyłem dzielnie było ciężko na początku nie chcieli w ogóle mnie posłuchać, ale w efekcie no przekonałem ich moje argumenty zwyciężyły i wygrałem i toteż coś co ja rozumiem oczywiście, ale co mnie niepokoi, bo to dalej buduje trochę fałszywy obraz w opinii publicznej czym jest wspólnota, że ona jest, owszem, wspólnotą, w której trzeba dokonać jakiś jakiegoś kompromisowego czy wypracować jakiś kompromis, uwzględniając interesy 27 państw, ale jednocześnie to nie jest tak, żeby się z kimś bijemy, że to że, żeby znowu wygraliśmy z kim to ze swoją organizacją i ludzie rzeczywiście czasami też mam pretensje do kolegów dziennikarzy jak piszą takie tytuły prawda, że Unia właśnie nie wiem chce zablokować tam pieniądze dla dla Polski albo, że Unia dalej toczy spór z polską praworządność no nie Unia toczy tak nie jest to jest nasza organizacja, a więc ten język i wiedza o tym jak to jest wydaje się, że szalenie ważna, aby ten euroentuzjastów ciągle mamy w Polsce i został dosyć łatwo zniszczony jak ludzie wiedzą jak coś działa nie dadzą się nabrać powtórzę troszkę swoją tezę prawda w nie to, że dadzą żona brać tam też jest także nie tylko polscy politycy mają ciemne grzech konfrontacyjną ości na sumieniu dobrze pamiętam więzień brytyjskich polityką Air lata, kiedy wielka Brytania miała całkiem dużej korzyści z Unii Europejskiej cie jest z wspólnoty europejskiej nie chcą wcześniejsze lata, ale rzeczywiście dobrze było troszkę obniżyć temperaturę retoryki i jednak mówić trochę więcej o spółki ich o korzyściach i wartościach dla całej wspólnoty to tutaj trochę chciałbym jak to mówimy wrzucić Kamyk do do pana ogródka, bo to jest oczywiście teza dzięki można by powiedzieć tak Polska jest 18 lat Unii dużo wcześniej rozpoczęliśmy takie przygotowanie do członkostwa, bo zaraz praktycznie po osiemdziesiątym dziewiątym roku wszystkie rządy no utrzymywały to tzw. pro europejską ścieżkę i właśnie wiadomo było że, że naszym politycznym celem jest bycie w unii europejskiej i NATO to jest nasza racja tam i jest m.in. ten cały proces poznawania Europy wiązał się z tym, że musimy ją też poznać musimy ją lepiej zrozumieć będzie nam łatwiej do niej przystąpić, kiedy ją poznamy no i niemalże na samym początku właśnie tej decyzji politycznej o proeuropejskim kierunku naszego kraju powstaje Kolegium europejskie w Natolinie no bo to jest właśnie 30 lat temu dokładnie dziwnie 1002. roku no może można by wtedy tylko tylko można by zadać właśnie pytanie czy czy wtedy, kiedy sposób powstawało Kolegium to ono miało być nie wiem zapleczem eksperckim właśnie dla tego państwa, które chce przystąpić do Unii Europejskiej czy, a przynajmniej może po jakimś czasie i nie powinno być miejscem, z którego ta wiedza właśnie będzie jakoś promieniowała, że będą byłby będzie z tego miejsca właśnie wychodziło to, czego no jakimś sensie ciągle brakuje uważam, że to jest jakaś w ogóle zaniedbana sprawa taka edukacja społeczna, która pozwoli, że właśnie będziemy wiedzieć co to jest ta Unia europejska i właśnie no nie będzie ona można tak łatwo nami manipulować, jakby pan spojrzał na na początki Kolegium jego role, ale też przechodzą właśnie później do do okresu późniejszego, kiedy już jesteśmy w unii i czy to ta rola, którą ja sobie tak wyobrażam, ale może źle i jest właśnie wypełniana przez kolegia to historia Kolegium rozgrywa się o różnych etapach i dziś przesłanie nie zmienia szał, a czasem okolic zaś w zależności od Czyż okoliczności a o ile pierwotny Campos, bo długi powstałe będziesz w tym dziewiątym roku, a przez wiele lat pozostawała taką maleńką kuźnią najściślejsze elicie Skaryszew krajów Unii Europejskiej i dopiero czas naprawdę w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych aktor nabrał rozpędu za długi korek ktoś twa i Jana Łukaszewskiego, a który właśnie przyjął w magistracie do Brugii, gdzie w wygłosiła słynne przemówi z przemówienia i w tym przemówieniu osiemdziesiątym ósmym roku ma tarcza wróciła znacznie więcej uwagi na sprawę o Europie środkowej i wschodniej, a jeżeli rok później, kiedy Żak tenor miał przemówienie na inauguracji roku chcieli powiedział tak tak to co dzieje się na Wschodzie jest bardzo ważny i wrócił do swojej po polemiki z ma grać starcza, więc ten zrost kolejarzom, bo drugi traktowałbym dotyk lata siedemdziesiąte osiemdziesiąte i to przygotowała droga, który 8 tej pamięci rektor był głęboko zaangażowany, żeby powstał, a chciał po Europie Środkowo-Wschodniej właśnie w Polsce i ten wybór padł na Nacho Oli, a początkowo trzeba było przełamać się duże i uprzedzenia ludzi ze starej części Unii Europejskiej, a do tego, że w tej wschodniej Polsce, gdzie wiadomo, że działa niedźwiedzie chodzą po ulicach i wcale nie ma w domu ram myśli Krupówek, a MO, że rzecz coś wartościowej to może ciał i powstać, a jak siadało początkowo myśl była czaka rzeczą bardzo różnym z równym stopniu równym stopniu kształtować ludzi z Europy Środkowej w tym w Polsce i iluzji Europie Zachodu, a i to faktycznie początkowo miała przygotować się czas, że do przeprowadzenie integracją UE krajów Europy Środkowej, zwłaszcza Polski z Unią europejską strategię weszła w wino ręcznych o fazę o rozwoju natomiast kiedy już Polska i innych krajach stałe szał, a członkami Unii Europejskiej to siłą rzecze ciału, a to przesłanie co zmieniło Osia ekspansję jest nadal ważne, ale ważniejsze też stało się SA kontrakty są sieć niekoniecznie w perspektywie natychmiastowego przystąpienia sąsiadów, a część od samego początku jest kwestia History bardzo ważnym przesłaniem, zwłaszcza tej katedry cywilizacji europejskiej najpierw Bronisława GER kapuście imienia, a Bronisława Geremka założone dla niej pamięci przez parlament europejskiej, a było, żeby całość europejskiego dziedzictwa cywilizacyjnego, a było dostrzeżone co ja mówi o dłuższe i szerszym spojrzeniu na Europę w pełnym docenieniem różnych tradycji i dziedziczne wszystkich części Europy łącznie oczywiście z polską, a to opóźnia, a Natolin i od kampusu Brugii i od wielu innych programów interdyscyplinarnych europejski przypominam tylko słuchaczom, że gościem audycji jest pan poseł licz ba, czyli Pawlikowski wykładowca Kolegium europejskiego w Natolinie, a także profesor historii polsko litewskiej wspólną zawodnik and i 5 stadium w University collage London jak wrócę tylko jeszcze do tego wątku początkowego, kiedy pan mówił o o tym Uniwersytecie w drugi może właśnie to miało być takie miejsce Kuźnia jak mówimy kształcenia elit, które będą potem takimi przewodnikami właśnie po zjednoczonej Europie i no właśnie tylko czy po tylu latach i to również będzie dotyczyło Kolegium w Natolinie i czy po tylu latach można powiedzieć, że no poza elitami w rozumieniu politykami, którzy po prostu weszli do czynnej polityki czy to, stając się urzędnikami unijnymi czy, stając się posłami do parlamentu europejskiego właśnie są też jeszcze takimi no jak to nazwałem przewodnikami po Europie, że są też ludźmi którzy, którzy robią coś więcej poza własną karierą w instytucjach unijnych właśnie w rozumieniu no szerzenia tej tej tej wiedzy edukacji europejskiej no tak, a albo może to nie jest potrzebne może ja się czepiam właśnie ciągle tej myśli, że nasz euroentuzjazm któregoś dnia po prostu zgaśnie jak Płomień świecy, bo wystarczy, że właśnie bombardowani taką anty unijną retoryką uznamy, że to rzeczywiście jest jakieś obce ciało to Unia europejska jacyś urzędnicy bez mandatu demokratycznego narzucają nam rzeczy, których tak naprawdę nie chcemy są, że to, że propagowanie nie w sensie propaganda, ale rozszerzenie rzetelnej wiedzy o Unii Europejskiej będzie łatwiejsze cieli jest rzeczywiście mamy to dzień, kiedy przed, kiedy już przestaną być takie skandaliczne wypowiedzi jak Jacquesa Chiraca, a sprzed 20 lat, że kraje nowe przecież przegapiły doskonale o okazję, żeby mieć ciecz dacza Jaszcz budowami szacunku dla Polski i całej jego regionu środkowo europejskiego i zależy właśnie o takiego zaangażowania, a nie tylko o stanie oko krytykowanie walczyłem dla nas kosztem tamtej okropnej tak jak pan redaktor wspomniał wcześniej czy tylko oczy właśnie 4 takiej pracy od środka, a Natolin jest miejsce, gdzie m.in. polscy studenci i tak przez wieki wielu innych krajach, o czym możemy rozmawiać co chwila, a mogą zrobić takie umiejętności natomiast jeśli chodzi o i oczywiście zawsze można zrobić więcej dla propagowania tej wiecznej natomiast Kolegium europejskim Natolin jest Bóg ci trzecie było instytucją i 130 studentów rocznie ciała i zajmuje się przede wszystkim kształcenie nie tylko naukowo, ale tak się szerszym sensie natomiast nie bynajmniej nie wszyscy z nich pracują później jako eurokraci, czyli instytucjach umieć euro europejskie i WI odwołuje się tutaj to pytanie tor stawiano często przez panią rektor Kolegium europejskiego Natolin dnia Ewą 8, skąd beczką przy rozmowach kwalifikacyjnych, a pyta o ów i opłatach, a na przyszłość aspirantów Kolegium jak słyszę rzecz, że a, że był, że proste, że przyszły student trzeba po prostu być tym w ten wiek no tak takiej kariery, że chciał być politykiem biznesmenem bycie wysokim urzędnikiem ten jest rozczarowany interesują ją przede wszystkim, jakim człowiekiem ma dziś takiej edukacji o pewnych cechach charakteru i umysłu, a więc jeśli można tak powiem, że tylko 1 Świercz o absolwentów pracuje, więc liczą 3 Unii Europejskiej, a kolejna sieć w sektorze prywatnym czasem zajmującą się tematyką w takich think tankach, ale też np. media o VAT sprawi, że nauczy się jakieś 12% i są przeróżne takie instytucje międzynarodowe, acz też narodowe wielu studentów wraca do swoich krajów pracuje dla tych państw czasem w stosunkach z Unią europejską, więc te wcale nie jest także, że to jest instytucja, która tylko łącznie albo nawet przede wszystkim kształcie eurokratów czekają tylko 1 rzecz jak, jaka jest jakaś idea otwarcia Kolegium na studentów z takich państw jak Chile Meksyk Brazylia Chiny czy państwa bliskiego Wschodu czy nawet Zimbabwe no bo gdzieś właśnie mam cały czas takie poczucie że, że to my tu najpierw na miejscu właśnie w Europie powinniśmy tą wiedzę o Unii Europejskiej krzewić przy czym oczywiście nie mówię, że to ma być jakaś wiedza z przechyłem na euro entuzjazm z ukrywaniem różnych spraw, które nie zawsze przecież wiadomo, że dobrze wychodzą z Unii Europejskiej czy jest jak jaki jest uzasadnienie właściwie dla dlatego, żeby z różnych części świata studenci tutaj studiowali to właśnie, kiedy sami mamy poczucie, że z tą wiedzą o Europie w społeczeństwie choćby naszym, ale pewnie innym jak chociażby mówił panu Bawarii może wcale nie jest tak dobrzy, że chciałbym tego, że zdecydowana większość studentów powodzi niż z Europy oraz za przekład północnej Afryki bezpośrednio obok, a Europy natomiast Czesi wisiał bardzo, że 6 kontynentów przychodzą studenci z o zęba złej, a pan redaktor wspomniał z Chile szczyt obrał nową Zelandię np. człowiek z wczoraj przychodzili się nic, a studenci i Witaj pisze, że Unia europejska, która nie ma Global wyż, a aspiracji jest skazany będę na gnicie tor coraz bardziej Lee, a lokalizowaniem świadczą europejska potrzebuje kompetencje, a studenci z różnych części świata quada Jusia otoczyć, a to tak go o kumulacji innego, a w radiach kompetencje i wiedzy wkurzał wkładają studenci z Południowej półkuli do, a to to kształcenia, a w Natolinie tak się, a progi, a zaczął miast też podkreślił, że jeszcze wysoki odsetek Polaków wśród kodeksów około 10% rzek, gdyby tylko, że też, żebyśmy wyjaśnili, bo czasami może być to my nie odebrany to ci studenci to nie są studenci w takim klasycznym rozumieniu jak kończymy szkołę średnią idziemy na studia tylko tutaj już jest się po studiach tak, żeby zostać studentem w Natolinie tak to są podyplomowe studia trzeba mieć dyplom, a wagi spraw, a albo być na ostatnim roku studiów, żeby się, a spawać i zatem to mamy do czynienia niż nieco dojrzalsze Józef rozpoczęta to średni wiek to pewnie będzie około 25 ciekawe troszkę wyżej, chociaż przekłada sza to kultura praca re w instytucji, a przynajmniej jest to tylko hermetyczną bank oddział uprzywilejowanych jest dużo stypendiów dostępnych prawie 90% potrzebuję albo częściowa albo LGA stypendia i trzeba powiedzieć rzeszą Polski a, a finansują, a sporo IPS stypendiów, a gdzież lepiej niż jakiegokolwiek innego, a państwa członkowskiego, a o Unii Europejskiej no to właśnie to dobry jest też moment, żeby zadać pytanie w takim razie o profil czy o o rodzaj zajęć czy również kadrę no bo przecież dobrze wiemy, że właśnie o Unii Europejskiej można opowiadać w różny sposób pewnie świętej pamięci prof. Bronisław Geremek nieco zwiększył właśnie entuzjazmem opowiadał Europie niż nie wiem pan prezes Andrzej Nowak np. jak i jak państwo udaje się no właśnie znajdować coś co bym nazwał taką bezstronną wiedzą o Unii Europejskiej, która jest nam potrzebna, bo nie chcemy mieć takich jak jakiegoś chorego euro entuzjazmu, ale też i niezdrowego eurosceptycyzmu tylko coś co można by nazwać niektórzy tak nazywają dla jakiegoś zrównoważenia euro realizm, a program mieś te zarówno o instytucjach i strukturach i funkcjach euro Unii Europejskiej jak o relacji Unii Europejskiej, iż bliższą częścią świata w sąsiedztwie i z tą dalszą częścią świata i tak przez historię to pan redaktor wspomniał o 2 wybitnych historyka Bronisława, któremu po Andrzeju Nowaku ja też jestem historykiem, ale nie chciałbym stwarzać dobre wrażenie, że większość kadry profesorskiej ciało historycznej to są przeróżnych dyscyplin zarówno o takiej klasycznej europeistyki od instytucji europejskich a jaki praktykanci ludzie z doświadczeniem w instytucjach europejskich jak też polityczne jak np. te Marek Belka jest wśród naszych wizji rządzących profesorów, ale też są socjologowie jest WIBID i francusko Polski socjolog Georges Mink obecny szef w kategorii cywilizacji europejskiej jest katedra z sąsiedztwa europejskiego poczta Jasiem, a Schumacherem, a Jeż w szał politolodzy specjaliści prawa Międzynarodowego stosunków międzynarodowych, a więc to jest niezwykle bogaczy wachlarz różnych specjalizacji szrot prof. Jaco to też na koniec zapytam czy właśnie wrócę do tego wątku, który jakoś mi bardzo leży na na sercu czy w w tej trzydziestoletni historii i instytucji udało się wypracować jak dzisiaj wygląda na jakąś formę nie tylko może edukacji tych, którzy się zakwalifikują, aby studiować w tej uczelni, ale właśnie ona przez inny rodzaj działań przez również takie wychodzenie na zewnątrz poza swoje mury no pełni tę rolę takiego takiego miejsca, w którym w, w którym wykładowcy właśnie one potrafią przekazać rzetelną wiedzę na temat Europy i z którego miejsca może ta wiedza właśnie promieniować nie tylko na studentów, ale po prostu na opinię publiczną lokalizacja nie jest przypadkowe jesteśmy bliską absolutnie granicznej Unii Europejskiej i to jest znakomite miejsce dla wyjazdów, a 2× w roku są wyjazdy studyjne i czasu w granicach Polski, a zwłaszcza to ciesz się, a przygranicznych regionów Polski np. Podlasie Podkarpacie cieć czy Dolny Śląsk, a także do krajów przede wszystkim sąsiedztwa bywały od Gruzji Armenii do Tunezji, ale tak się w krajach grupy Wyszehradzkiej bardzo często, a do Ukrainy oraz państw bałtyckich, a więc to jest punkt wyjście, żeby poznawać morze ciał część Europy mniej rozpoznawalną, aczkolwiek też są o organizowane wyjazdy do Brukseli to Luksemburg i do Frankfurtu i oczywiście studenci są zachęcali, żeby wyjść poza Bory kampusu ich rozpoznać, a Warszawę, a i Polska, a więc to jest TL do bardzo pięknie położony zresztą bezpiecznym miejscu, ale to jest też punkt wyjścia a, a na Polskę, a Europą środkową wschodnią na świat był z nami pan prof. Ryszard Patryk Pawlikowski wykładowca Kolegium europejskiego Natolin profesor historii polsko litewskiej School w lewo weekend i Europie wstali z wielu wersji tylko licznym panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę, bo przyjemność dziękuję bardzo, zaproszenie podziękowała też dla Małgorzaty Wólczyńskiej, którą audycję wydawała Maciej Zakrocki dobrej nocy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MACIEJ ZAKROCKI PRZEDSTAWIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA