REKLAMA

"Ja nie wierzę w przypadek" - Prof. Markiewicz o wyborze Wiesława Kozielewicza na prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2022-10-27 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
11:47 min.
Udostępnij:

Prezydent powołał sędziego Wiesława Kozielewicza na funkcję prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała w miejsce Izby Dyscyplinarnej SN. O nowym prezesie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w rocznicę nałożenie przez TSUE kar na Polskę za działanie Izby Dyscyplinarnej, rozmawiamy z prof. Krystianem Markiewiczem, prezesem Stowarzyszenia "Iustitia".

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Krystian Markiewicz jest z nami sędzia prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry panie profesorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu sędzia Wiesław Kozielewicz został prezesem Izby odpowiedzialności zawodowej Sądu Najwyższego topu południa powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę z sędzią Sądu Najwyższego został 90 dziewiątym roku pracował także w Państwowej Komisji Wyborczej przez kilka miesięcy w roku 2020 pełnił obowiązki prezesa Rozwiń » Sądu Najwyższego kierującego Izbą karną odznaczony złotym krzyżem zasługi przez Aleksandra Kwaśniewskiego to dobry wybór no należałoby jeszcze dodać, że złożył zdania odrębne do uchwały 3 połączonych ist i nie widział problemu z orzekaniem zna sędziami inne w Sądzie Najwyższym, a jeżeli zrozumiemy pana sędziego to zasługi zdecydowały, że teraz został wskazany na prezesa Izby odpowiedzialności zawodowej co do legalności, które są ważne wątpliwości tak ja wcześniej nie wierzę w przypadek z 1 strony słyszymy, że to prawdziwy sędzia Janina sędzia został powołany ma być kar w dobrym kierunku, ale nie zapominajmy, jaką izba chodzi chodzi o o 6 co powstało z przekształcenia Izby dyscyplinarnej to jest twór polityczny powołany przez polityka przez prezydenta to jest twórca, do którego europejski Trybunał praw człowieka dawał wątpliwości podziału stop, jeżeli chodzi o orzekanie w tym do sędziów, a tam sędziowie mają przygniatającą przewagę przypomnę też, że starzy sędziom, którzy zostali powołani do tej Izby odmówili orzekania tej Izby mówi w tej izbie mówiąc, że to nie jest sąd, że to nie jest tak jak powinno być głos z uczestników są zależne są apolityczne, a tylko jest zupełnie inaczej i powołany niewłaściwie i były przez polityka przez prezydenta w związku z tym ja nie wiem czy taka nominacja cokolwiek tutaj zmienia dziwi się pan panu sędziemu, że lewicowi przyjął funkcję pełni się dziwie dziwię się ostatnio w las z oraz 300 ostrzec osoby oraz, że te miałem przyjemność czy można także poznać pana sędziego Kozielewicza i zawsze go szanowałem, jeżeli chodzi jego wiedzę jest niewątpliwie znakomitym karnistą, ale wydaje mi się wydaje mi się, że w takiej sytuacji trzeba umieć powściągnąć takie ambicje osobiste i stanąć murem za tymi 30 sędziami w Sądzie Najwyższym, którzy powiedzieli nie, którzy powiedzieli dosyć wypełniamy uchwale 3 połączonych izb nie orzekane z sędziami, bo tutaj chodzi o polską, a 300 tu chodzi o to, żeby ten Sąd Najwyższy nadal pozostawał w Sądzie Najwyższym ani pewne symetryzm rwanie i i udawanie, że ta izba nie jest taka Zaj dzięki nim, że będzie dobrze to jest sytuacja rynkowa zapytam jeszcze tę uroczystość, bo pan prezydent zabrał głos podczas powoływania pana sędziego Kozielewicza i mówił tak oczekuję panie prezesie, że nie będzie świętych krów, że nie będzie w Polsce ludzi, którzy w szczególności egzekwują odpowiedzialność prawną od innych sami uważają, że są poza odpowiedzialnością, bo to jest po prostu niemoralne to jest antypaństwowe to jest niszczące pan prezydent wpisuje się trwającą znowuż właściwie zintensyfikowano w ostatnich kilkunastu dniach narrację wymierzoną w polskich sędziów taką narrację jak upowszechnia Marek Suski polityk Prawa i Sprawiedliwości, który opowiada, że ta to domaganie się praworządności ze strony komisji europejskiej jest właściwie taka próba usankcjonowania sędziów, którzy są gwałcicielami złodziejami łapówkarza ami widzi pan te kolejne podejście do ochłodzenia kasty to jest oczywiście kolejne podejście ma pani doktor całkowitą rację i ratusz kolej pamiętamy całą kampanię to wskaże, gdzie przedstawiono sędzia jako złodziej go dzieli widzę, że znowu mamy kolejną odsłonę my słowa pana prezydenta czy pana posła suskiego są tak poniżej krytyki, że aż tutaj jest nie komentować wniosku trzeba mieć jak autorytet moralny trzeba mieć też motywację do tego, że tak czyni jak rozpoznać rosła również mamy nieustające problemy techniczne na fetę połączeniu z panem to pozwolimy sobie spróbować jakoś zaradzić w tym czasie jeszcze państwu zacytuję Andrzeja Dudę z wtorku to była uroczystość stulecia utworzenia Najwyższego Trybunału administracyjnego i podczas tej uroczystości pan prezydent mówił także kwestie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości często w oparciu o Nat interpretacje zafałszowania stają się elementem walki politycznej, a także nieuzasadnionej ingerencji w porządki prawne poszczególnych państw porządki co trzeba bardzo mocno zaznaczyć ustanowione w oparciu o mandat demokratyczny pochodzące z demokratycznych wyborów czy pan prof. Krystian Markiewicz jest ponownie z nami nie jeszcze usłyszymy pana prof. Markiewicza oraz spróbujemy się połączyć z naszym gościem, a ponownie przypomnę państwu, że prezydent Andrzej Duda powołał dzisiaj Wiesława Kozielewicza na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby odpowiedzialności zawodowej jak państwo zapewne wiedzą izba odpowiedzialności zawodowej na razie zbadanej analizowana przez komisję europejską, ale chyba już teraz wiadomo, że komisja europejska nie zaakceptowała zmiany, jaką dokonał pozornej rząd Prawa i Sprawiedliwości zespół zespół z prezydentem Andrzejem Dudą chyba jednak komisja europejska nie złapała się na tę zmianę szyldu tabliczki i nazwy Izby odpowiedzialności zawodowej wcześniej zwaną Izbą dyscyplinarną prof. Krystian Markiewicz jest ponownie z nami bardzo proszę panie profesorze, gdy pan o, a mógł kontynuować tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o panu wstęp do prezydenta i francuskiego po to, mniej więcej ma wgląd należy, że mamy zjazd na pozycji panowie straci jakikolwiek jakąkolwiek legitymację uprawnienie rady do tego, żeby wypowiadać tego typu słowa, ale w kontekście tych słów, tym bardziej dziwi się panu sędziemu, że lewicowi, że godzi się na to żeby, żeby firmować tego typu zachowania, a co zmiany w środowisku odpowiedzialność zawodową tego celu, który wcześniej zwrot VAT za oczywiście w pełni zgadzam i pracownicy uwagę na orzeczenia europejskiego Trybunału praw człowieka, które już wstrzymują orzekanie w tej izbie mówią skoro orzekają tam sędziowie to nie jest to sąd niezależny niezależnie od tego co będzie mówił pan prezydent inni politycy będzie mieć cały czas problem, który mamy na arenie międzynarodowej z komisją europejską europejskim przekonało to człowiek, który zapytał panie sędzio oto świadczeniem, na którą pan już wspomniał złożone 17października przez tzw. starych sędziów Sądu Najwyższego, którzy odmówili orzekania z tymi sędziami, którzy zostali wskazani przez neo-KRS w tym oświadczeniu, jakie złożyli pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej tłumaczą, dlaczego nie mogą orzekać w składach z sędziami Sądu Najwyższego, czyli osobami nominat nominowanymi przez nielegalną upolitycznioną krajową radę sądownictwa powołuje się na liczne orzeczenia cudze europejskiego Trybunału praw człowieka Naczelnego Sądu Administracyjnego Sądu Najwyższego, a teraz jeden z sędziów nowych sędziów zaproponował, żeby właściwie pan prezydent pochylił nad tą trzydziestką, bo może to jest także oni, odmawiając orzekania z Neo sędziami tak naprawdę w ogóle odmawiają wykonywania swojej pracy czy już właściwie już odchodzą z zawodu tak to jest właśnie ten kontekst, którego nie możemy tracić pola widzenia, kiedy następuje powołanie pana sędziego Kozielewicza na prezesa Izby odpowiedzialności zawodowej są jego koledzy to rząd to są sędziowie, którym strony orzekał wiele wiele lat z panem sędziom wróble z panem sędzią Laskowskim i co teraz teraz teraz będzie elektryzował tylko będzie lewicą takie działania na sędziów, z którymi on orzeka o działania pana prezydenta, które umożliwiły właśnie takie podejście, żeby odmowy orzekania z sędziami móc traktować jako zrzeczenie się urzędu przez sędziego Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej to jest coś oczywiście nie nie do pomyślenia, ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze 1 rzecz Otóż sędziowie Sądu Najwyższego takie zachowanie ta trzydziestka odważna normalnie świecie wypełniają uchwałę 3 połączonych PiS, którą rozwiązaniami z zobowiązań to nie jest prawu tak samo obowiązków nie jest rzeczywiście prawda o nich ty chcesz urodziłam troje z naturalnie to jest zasada prawdy o oboje obowiązująca od 2020, kiedy ta uchwała została podjęta w taki obowiązek po spoczęła, a sędzia Kozielewicz finansów innych sędziach Sądu Najwyższego inaczej przepraszam za wrażenia produkują nieważne orzeczenia wynika wprost z tej uchwały 3 połączonych PiS i teraz gromy się rozmawiamy w rocznicę nałożenia kar na Polskę za izbę dyscyplinarną za izbę dyscyplinarną, ale nie tylko za izbę dyscyplinarną, bo to jest ten skrót myślowy, ale także za to, że sędziowie są karani za to, że dokonują oceny prawidłowości powołania innych sędziów ta się w tej sytuacji ciel dokonano oceny powołania na sędziów uznano, że powołania są nielegalne w związku z tym odmawiają z nimi orzekania powinien zrobić każdy sędzia i Trybunału jeszcze udział nie możecie robić tak w Polsce, żeby za to sędziów karać padają takie rzeczy, a my tymczasem jesteśmy tu i teraz można powiedzieć apogeum tego wszystkiego co chcę się pozbawić urzędu 30 sędziów Sądu Najwyższego parę dni temu pani sędzi marzanny Tykarski Drążek i Ewie agregaty Sądu Apelacyjnego postawiono wiele zarzutów nie kilkanaście długich 7 zarzutów właśnie za to samo za to, żeby badały prawidłowość powołania innych sędziów na ten urząd, więc to jest to jest po prostu rocznice zamanifestowanie przez człowieka Ziobry i pana prezydenta mówi Piotrowska i rzeczniku dyscyplinarnym, a że nie będzie żadnego wykonywania orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to jeszcze propos tej uchwały z roku 2020 nie 3 izb Sądu Najwyższego to teraz właśnie wspomniany Piotr schab czy rzecznik dyscyplinarny sędziów każe tłumaczyć się byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf, dlaczego w ogóle pozwoliła procedować sędziom nad tą uchwałą panie profesorze bardzo dziękuję Krystian Markiewicz sędzia prezes stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia był moim państwa gościem, a teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA