REKLAMA

Dlaczego warto spisać testament i jak zrobić to tak, by naszej woli nie podważono

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2022-11-01 11:00
Czas trwania:
40:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zaczynamy drugą godzinę przedpołudnia Radia TOK FM przy mikrofonie Bartłomiej pograniczne pozostajemy w tematyce 1listopada przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o tym jak napisać testament jak zrobić to mądrze w naszej rodzinie podważano razem ze mną teraz mecenas Luiza Kwaśnicka  z kancelarii radców prawnych Grabowski i Wspólnicy dzień dobry państwu, kto powinien napisać Rozwiń » testament trudno tutaj odpowiedzieć na to pytanie panie redaktorze, kto powinien napisać testament, ponieważ każda historia na każdy stan prawny faktyczny jest inne i nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o dziedziczenie ustawowe, które przewiduje prawo polskie reguluje ustawa kodeks cywilny ona nie zawsze urzeczywistnia wolę spadkodawcy przykładowo w przypadku dziedziczenia ustawowego krąg spadkobierców jest ograniczone to ograniczone do osób najbliższych spadkodawcy natomiast w testamencie testator może powołać do spadku po sobie dowolną osobę i to nie tylko z grona najbliższych osób może to być np. konkubent, czego nie przewiduje dziedziczenie ustawowe może to być organizacja charytatywna Fundacja organizacja społeczna dalej w przypadku dziedziczenia ustawowego spadkobiercę dziedziczą ogół praw obowiązków po spadkodawcy natomiast w przypadku testamentu testator może ustanowić tzw. zapis windykacyjny, czyli postanowić, że określony przedmiot i toteż wskazane wprost w ustawie spadkobierca będzie z chwilą otwarcia spadku i tym przedmiotem zapisu windykacyjnego może być np. mieszkanie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może to być przedsiębiorstwo może to być zegarek znacznej wartości i ustanawiając w testamencie zapis windykacyjny spadkodawca może postanowić, że np. właśnie to mieszkanie nabędzie po nim córka i córka jako ten zapisobierca windykacyjny z chwilą śmierci spadkodawca nabywa mieszkanie ona nie musi już występować z roszczeniem do spadkobierców po jej pozycja jest zbliżona do spadkobiercy tylko z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci testatora nabywa to mieszkańcy co istotne, o czym należy tutaj pamiętać, aby ustanowić taki zapis windykacyjny testator, sporządzając testament musi udać się do notariusza testament zapisem windykacyjnym wymaga zawsze formę aktu notarialnego kolejna różnica między dziedziczeniem ustawowym, a testamentowe jest taka, że w przypadku dziedziczenia ustawowego spadkobiercy nabywają określone ułamek wskazane w ustawie przykładowo spadkodawca pozostawił po sobie małżonka i 2 i 2 córki w takim wypadku w przypadku dziedziczenia ustawowego będą dziedziczyć małżonek 13 każda z córek po 13, czyli równych udziałach po 13 część natomiast w przypadku testamentu to testator określa wielkość tego udziału, które ma dzieci dziś liczyć poszczególne spadkobiercy np. w tej samej sytuacji może postanowić, że jego małżonek będzie dziedziczyć 12 spadku, a te 2 córki po 14 części spadku kolejna rzecz w przypadku dziedziczenia ustawowego, jeżeli spadkodawca nie pozostawił osobie dzieci wnuków wstępnych, a pozostawił po sobie małżonka co ważne co tutaj należy przypomnieć wszystkim takim wypadku nie tylko będzie dziedziczyć małżonek tylko, jeżeli spadkodawca miał żyjących rodziców to razem z małżonkiem pozostały przy życiu będą dziedziczyć tak de facto teściowie tego małżonka natomiast w przypadku testamentu w takiej samej sytuacji testator może postanowić, że cały majątek będzie panią odziedziczyć małżonek, ponieważ tutaj czasami trudno sobie wyobrazić przedmiotem spadku jest nieruchomość, którą nabyli wspólnie małżonkowie za życia tak wspólnie ponieśli koszty spłacali kredyt i nagle do tego mieszkania będą mieli prawa i małżonek pozostały przy życiu i teściowie kolejna istotna rzecz, która może jest tutaj wskazywać na te różnice przy dziedziczeniu ustawowym i przy dziedziczeniu testamentowym to w przypadku sporządzenia testamentu możemy uchronić np. spółki, jeżeli przedmiotem będą dziedziczenia będą udziały w spółce przed rozdrobnieniem rozproszeniem udział właśnie przez ten zapis windykacyjny, jeżeli będzie spadkodawca miał udział w spółce dojdzie do dziedziczenia ustawowego to w przypadku tej sytuacji wskazanej wcześniej małżonek dzieci będą mieli każdy z nich prawa do 1 udziału będą 3 osoby, żeby wykonywać prawo udziału będą musieli wskazać wspólnego przedstawiciela może dojść do paraliżu w spółce tak natomiast, jeżeli testator sporządził testament, w którym stanowi zapis windykacyjny i tym zapisy będą udziały w spółce wskaże zapisobierca 1 ze swoich potomków np. syna ten syn będzie tylko uprawniony do udziałów spółka będzie dalej funkcjonować nie będzie żadnego paraliżu w są takie najistotniejsze różnice się wydaje między dziedziczeniem ustawowym testament w tle jeśli napiszemy testament naszego majątku nie przejmie państwo, a dokładnie tak pod warunkiem, że tak nie przejmie państwo może bardzo bardzo upraszczając tak jak pani mówiła o tych grupach, które wchodzą po kolei na miejsce przykładowo jeśli nie mamy dzieci i mamy małżonka wchodzą tak jak pani mówiła dziadkowie na to jak przejdziemy przez kolejne stadia to dochodzimy do momentu, że nasz majątek może przejąć gmina ostatniego miejsca naszego zamieszkania lub w innych sytuacjach skarb państwa dokładnie tak, chyba że wszyscy będzie sporządzony testament wszyscy spadkobiercy będą traktowani, jakby odrzucili spadek, czyli wszyscy odrzucą nie dożyje otwarcia spadku notarialny w miejsce wchodzi liczenie tej ustawy o tak, ale to już taka ostateczność tak w czwartej księdze kodeksu cywilnego, które się odnosimy w tej godzinie opisanych jest kilka rodzajów testamentów jakiś rdzeń przede wszystkim należy wyróżnić 2 grupy testamentów testamenty zwykłe i testamenty szczególne wśród testamentów zwykłych należy przede wszystkim wyróżnić testament własnoręczny testament notarialny wśród testamentów szczególnych należy, że wyróżnić testament ustny testament podróżny i testament wojskowy najczęściej w praktyce sporządzane są testamenty własnoręczne i testament materia, że chodzi o testament własnoręczny tak w skrócie nie mamy tutaj czasu na szczegółowe omawianie na co należy zwrócić uwagę należy pamiętać to są takie 3 cechy testament własnoręczny musi być sporządzone przez testatora własnoręcznie, czyli własnym pismem nie może sporządzić na komputerze jak pan się pięknie pisać, że to nie jest testament własnoręczny nie może go spisać inna osoba np. szczyt mówi dyktuje swoją wolę małżonkowi małżonek Sanaa wpisuje albo jedno zdjęcia się podpisujemy nie to nie jest testament własnoręczny musi być własną ręką napisane następnie opatrzony to co już pan redaktor powiedział tej podpisem jeszcze opatrzone datą to jest testament własnoręczny testament notarialny jak nazwa wskazuje należy udać się do notariusza przed notariuszem oświadczyć co swoją wolę notariusz sporządzi testament w formie aktu notarialnego, jeżeli chodzi o testamenty szczególne testament ustny sporządza wtedy PiS jeśli występuje uzasadniona obawa rychłej śmierci w obecności co najmniej 3 świadków przy innych okolicznościach, które muszą być spełnione wskazane w ustawie testament podróżny jest sporządzane podczas podróży polskim statkiem powietrznym morskim przed dowódcą tego statku lub zastępcą dowódcy w obecności co najmniej 2 świadków taki dowódca lub jego zastępca spisuje ostatnią lekturą wcześniej testator oświadcza podpisują wszyscy czy ten dowódca zastępca świadkowie i testator i mamy jeszcze ten testament wojskowy co istotne, jeżeli chodzi o te testamenty szczególne to te testamenty tracą moc po upływie 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uniemożliwiały sporządzenie testamentu zwykłego, chyba że wcześniej spadkodawca zmarł nad tutaj mogę dodać, że pojawił się ostatnio projekt, który ma uchylić właśnie z kodeksu cywilnego te zapisy o testamencie podróżnym, ponieważ jest to instytucja Marka budząca wiele wątpliwości ma być wykreślony z kodeksu cywilnego mają być zmiany w zakresie testamentu ustnego testamentu wojskowego mówiła pani tych elementach, które musi zawierać testament własnoręczny jest co prawda zapis w kodeksie, że może nie być datę, ale może nam utrudnić sytuację, kiedy mamy kilka testamentów, bo każdy z nas może napisać ile sobie życie dla tych testamentów i potem już przed sprawie spadkowej no na każdy z tych testamentów jakoś trzeba zwrócić uwagę tak tutaj należy zauważyć pisze zawsze też, bo mówimy tutaj odwołanie testamentu kontakt, że testament można zawsze odwołać dlatego jak ktoś ma wątpliwości czy to na pewno jest jego ostatnia Wola chce dzisiaj spisać testament o danej treści nie musi bać, bo zawsze należy o tym pamiętać taki testament można odwołać w każdym momencie dopóki testator żyje może zmienić to odwołanie testamentu może nastąpić w trojaki sposób po pierwsze w ten sposób, że testator sporządził Nowy Staw, a po drugie w ten sposób, że UE o zamiarze odwołania zniszczy testament i pozbawi go cech od, których zależy jego ważność i trzecie dokona zmian, w których będzie wynikać Wola odwołania testament, że spadkodawca sporządził 2 testamenty z tego drugiego późniejszego nie wynika wprost, że odwołuje ten poprzedni to pozostają w moce rozrządzenia tego poprzedniego, które nie są ze sobą w kolizji z tym nowszym testament nie jest dlatego rekomenduje się, jeżeli ktoś całkowicie odwołać treść tego pierwszego testamentu warto w tym drugim kolejnym testamencie zapisać na początku, że odwołuje testament sporządzony dnia tego i tak, kiedy jednak testament to nie tylko jest powołanie do dziedziczenia testament także inne rozporządzenia testamentowe np. ustanowienie czy wcześniej mówiliśmy zapisu windykacyjnego np. w 1 testamencie może spadkodawca powołać kogoś dziedziczenia, a w drugim tylko ustanowić zapis windykacyjny wtedy nie odwołuje te zapisy nie są sprzeczne, więc mamy 2 testamenty tylko zawierające różne rozporządzenia i wtedy wszystkie pozostają w mocy zapowiada się ciekawie wrócimy do tematu po skrócie informacji moim gościem jest Luiza Kwaśnicka  z kancelarii radców prawnych Grabowski i Wspólnicy przedpołudnie Radia TOK FM przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny razem ze mną cały czas mecenas Luiza Kwaśnicka  z kancelarii radców prawnych Grabowski i Wspólnicy dziękuję dzień pracy w testamencie możemy zapisać cały spadek lub wskazać spadkobiercę tylko części spadku i co się dzieje w takiej kolizji kiedy, choć jest powiedzmy jakiś zapis windykacyjny coś wskazujemy konkretnie dla danej osoby nic więcej nie wskażemy rozumiem, że chodzi też dziedziczenie ustawowe tak, które w takiej sytuacji wchodzi dziedziczenie ustawowe mogą być różne sytuacje np. w testamencie spadkodawca powoła do dziedziczenia tylko np. w udziale 12 części daną osobę x to mamy 12 część jeszcze nie rozdysponowano wtedy do 12 wchodzi to miejsce dziedziczenie ustawowe albo może być tak jak pan redaktor mówi, że testator tyko stanowi zapis windykacyjny, a jeszcze w skład majątku spadkowego będą wchodzić inne rzeczy niż objęte tym zapisem tak one będą np. przewyższać wartość dokumentu to chodzi tutaj dziedziczenie ustawowe to miejsce warto też mieć świadomość co wchodzi w naszą masę spadkową, jeżeli chcemy np. wskazać 1 spadkobiercę chcemy, żeby on odziedziczył po nas cały majątek to lepiej zapisać to wprost, a nie np. uznać, że jedyną wartością w naszej masie spadkowej jest mieszkanie i zapisać, że swojej córce zapisuję mieszkań tak żeby, jeżeli naszą wolą jest, aby cały majątek cały spadek po następował 1 określona osoba to najlepiej napisać to prosty sposób do spadku po mnie do całego spadku po mnie powołuję, a córką tego tego ewentualnie numer PESEL natomiast nie wskazywać zapisuje, bo to będzie budzi wątpliwości czy to nie jest przypadkiem zapis windykacyjny, który wcześniej wspomniałam czy może zapis zwykły, który też jest urządzeniem testamentowym czy ten przedmiot nie wyczerpuje całego spadku czy wyczerpuje później w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku pojawią się problemy dlatego im prościej tym wtedy nie budzących wątpliwości obserwowałem kiedyś taką sprawę spadkową, gdy właśnie było wskazana mieszkanie no i sędzia zadawał dużo pytań czy był jeszcze samochód działka i nowa lodówka więc, żeby sobie ułatwić życie lepiej napisać to prosto i wyraźnie tylko prawo chroni nas przed ten dziedziczyły po nas osoby, które w jakiś rażący sposób nas krzywdziły czy małżonek, z którym zaczęliśmy sprawę rozwodową, ale nie zdążyliśmy sfinalizować jak wygląda w takiej sytuacji tutaj należy rozróżnić 2 sytuacje pierwszą sytuację, jeżeli małżonkowie pozostawali ze sobą w separacji to orzeczonych mimo separacji orzeczonej wyrokiem sądu i jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie takie małżonka, w którego łączyła ta separacja taki małżonek nie dziedziczy zostaw, jeżeli zaś druga sytuacja, jeżeli zaś między UE może tam nie było orzeczonej separacji, a spadkodawca pozostawił małżonka w czasie, a wcześniej złożył pozew rozwód bądź o separację z winy tego pozostałego przy życiu małżonka i to żądanie było uzasadnione spadkobiercy ustawowi, którzy będą dziedziczyć zbiegu z takim pozostałem przy życiu małżonkiem mogą żądać przed sądem wyłączenia takiego małżonka od dziedziczenia i mogą żądać takiego wyłączenia w terminie najdłużej 6 miesięcy od dnia od, których dowiedzieli się otwarciu spadku, a najdłuższy termin ten rok od otwarcia spadku i co istotna różnica w stosunku do tego małżonka co, do którego orzeczono separację tutaj przy tamtym porządku tam małżonek dziedziczy z mocy ustawy natomiast tutaj nie dzieci czy, jeżeli wystąpi z żądaniem tak jak pytam spadkobiercę i to wyłączenie następuje na mocy orzeczenia sąd, a więc jest to z ustawy żona zawsze względnie tylko, jeżeli z powództwa wystąpią spadkobiercy, jeżeli tak orzeknie sąd i wtedy sąd prosił o akta sprawy rozwodowej, która się nie zakończyła no to bada w porównaniu także 1 sprawa w komisjach wyłączona tak jasna obalmy pewien mit to, że nie zapiszemy swoim dzieciom spadku wcale nie oznacza co byśmy powszechnie nazwali zieje wyliczane co to znaczy, że kogoś wydziedzicza, gdzie liczenie to jest pozbawienie określonych osób to wprost wskazanych w ustawie prawa do zachowku wydziedziczyć czy można z wstępnych dzieci wnuków prawnuków tak dalej małżonka i rodziców to są ustawa wskazuje wprost krąg osób, które możemy wyliczyć dalej będzie liczyć nie możemy tak sobie z dowolnej bez przyczyny albo jakichś błahych przyczyn i znowu ustawa tutaj kodeks cywilny art. 1008 wskazuje przesłanki wydziedziczenia i tak po pierwsze, dziedziczyć możemy, jeżeli uprawniony do zachowku uporczywie BREF woli spadkodawcy postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i uporczywie, a więc musi mieć takie często imiona i długotrwałe ciągłe dalej wbrew woli spadkodawcy musi wynikać z tego, że rzeczywiście spadkodawca oponował sprzeciwiał się temu postępowaniu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego np. alkoholizm narkomania tutaj krew, choć druga przesłanka wydziedziczenia jest wtedy, kiedy jedna z tych osób uprawnionych dopuściła się przestępstwa przeciwko rażącej obrazie ci życia zagrożenie życia wolności spadku dawcy lub jednej z osób najbliższych i trzecia przesłanka, jeżeli jedna z tych osób uprawnionych uporczywie nie dopełnia obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy zna już tutaj znamiona uporczywości, czyli charakter długotrwały ciągłe i niedopełnianie tych obowiązków rodzin co istotne będzie liczenie może nastąpić tylko test mecz ich w testamencie, którym spadkodawca chce wydziedziczyć, którą wcześniej wskazanych przeze mnie osób taki status nie tylko musi wskazać jedną z tych 3 przesłanek, ale dokładnie opisać na czym polegało to naruszenie zasad współżycia społecznego niedopełnianie obowiązków rodzinnych tak to całe życie na dokładnym opisem powinna wynikać z testamentu, żeby nie budziło to w przyszłości wątpliwości nie było podważą i co istotne spadkodawca nie muszą dziedziczyć osądy, której przebacz, czyli w momencie przebaczenia to wydziedziczenie jest bezskuteczne i potem po prostu jakiś członek rodziny mówi o tym, że widział, że się pogodzili czytanki tak wydział widział się pogodzili są dowody np. że ojciec zaprosił syna, którego wydziedziczył na święta tak jak rzeczywiście to syn przyszedł okej skoro mówimy o dziedziczeniu no to pojawia się to trudne słowo, którego już pani użyła, czyli zachowek czym jest zachowek zachowek UN jest instytucją coraz częściej coraz bardziej powszechną praktyce, ponieważ coraz więcej mamy postępowań sądowych właśnie o zachowek zachowek jest to instytucja prawa polskiego, które zapewnia ochronę osób najbliższych spadkodawcy i prawo do zachowku znowu tak jak przedstawiciele tak prawo do zachowku mają krąg osób oznaczone w ustawie są to zstępni małżonek i rodzicach, którzy byliby powołani do spadku ustawa prawo do zachowku jest to praw do roszczenia pieniężnego wobec spadkobiercy obdarowanego lub zapisobiercy windykacyjnego wynosi on w przypadku, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy pism wstępne małoletni 23 udziału spadkowego trybu w przypadku ustawy pozostałym wypadku jest to 12 udziału spadkowego i może go dochodzić wstępne małżonek rodzice spadkodawcy, jeżeli nie dostali tego udziału spadkowego bądź w drodze powołania do spadku bądź w drodze wcześniejszej darowizny bądź w drodze zapisu, czyli upraszczając chodzi o to, że jeżeli dziecko odziedziczyło by powiedzmy po rodzicu 100 000zł, ale nie zostaje zapisane w testamencie to może żądać od tych osób, które odziedziczą po ojcu w ramach testamentu 50 000zł to trzeba było dokładnie nie da takie jak trzeba policzyć ilu jest spadkobierców, jaką wielkość udziałów to dziecko czuło, gdyby dziedziczą zostawi tak to ja już wyliczenie matematyczne i tak wymaga jednak tutaj konkretnego stanu faktycznego prawnego na tak w każdym razie chodzi o to, że mimo, że nie zostajemy zapisani w testamencie mamy pewne uprawnienia i możemy ich dochodzić na jak ja właśnie należy uzyskać ten zachowek czy wystarczy, że pójdę do tych osób, które odziedziczyłem coś w testamencie powiem no należy mi się tyle tyle już potem dokładnym wyliczeniu tak jak pani mówi ile jest osób co się należy czy muszę iść do sądu czy wystarczy kwituje komuś na kartce tak dostałem tyle ile pieniędzy sprawa o zachowek zakończone jak to wygląda tak tutaj pan redaktor bardzo dobrze powiedział, że tak w skrócie mówiąc potocznie możemy powiedzieć, że tam w tym zachowku mamy do czynienia jak np. właśnie jako dziecko zostaliśmy pominięci w testamencie tanie i a jednak chcielibyśmy coś uzyskać ani dostaliśmy wcześniej, bo może być tak, że ojciec zrekompensował nam zamiast tego działu spadku wcześniej za życia darował nam nieruchomość, która rekompensuje ten udział w spadku tak to tutaj czas stąd wyliczenia stąd tak wcześnie mówiłam, że to 3 dane stan faktyczny prawny z twierdzić natomiast tak możemy, jeżeli będzie stwierdzimy, że nam i dojdziemy do wniosku, że należy nam się ten zachowek to oczywiście pierwszą drogą to jest polubowne ugodowe załatwienie sprawy wobec i pójście do spadkobiercy zapisobiercy czy obdarowanego z tym roszczeniem spróbowanie załatwić sprawy polubownie się natomiast nie uda się tego załatwić polubownie ugodowo to należy wystąpić z powództwem o zachowek i teraz co istotne tutaj roszczenie o zachowek przedawnia się, bo to są roszczenia, które się przedawniają z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu, a wobec zapisobiercy i dać cień i obdarowanego z upływem 5 lat od otwarcia spadku tak jak pani tutaj mówiła o tym wyliczeniu darowizn to ja obserwowałem taką sytuację, gdy był mężczyzna, który miał dużo różnych związków staje się w sumie 4 rodzinę na siłą rzeczy najbardziej obdarował ostatnie swoje dziecko przekazał mieszkanie tam na poczet rozwoju firmy jak rozumiem do wyliczania zachowku też tak duże darowiznę sprzed wielu lat należałoby włączyć, czyli te inne dzieci mogłyby próbować uzyskać, mimo że sprawa jest sprzed wielu lat jakieś pieniądze od tego syna, który dostał mieszkań tak tak, ponieważ taką darowiznę będziemy doliczać nie dolicza się tylko darowizn zwyczajowo przyjętych po stosunkach danego rodzaju i poczynionych przed upływem 10 lat, ale na rzecz osób niebędących uprawnionemu do spadku czy zapisu windykacyjnego, a jeszcze tak wytłumaczymy co to znaczy zwyczajowo przyjętych to różnie możemy do tego tekstu mówiąc inaczej prezenty tak ana przykład tak jasne jasna, czyli jak tam dostaniemy, jaki zegarek czy pieniądze na komunii do tego nie nieobliczalny jak z co do zasady chyba jest to zegarek no, który nie zwyczajowo przyjęte jest dawać na komunię oczywiście to, że wrócimy do dalszych rozważań o testamencie pełne morze nietypowych decyzjach związanych z testamentem po skrócie informacji przy mikrofonie Bartłomiej pograniczne to ostatnia część przedpołudnia Radia TOK FM razem ze mną jest pani mecenas Luiza Kwaśnicka  z kancelarii radców prawnych Grabowski i Wspólnicy dziękuję dzień dobry państwu teraz w pierwszej części audycji padło już ważne hasło polecenie testamentowe rozmawialiśmy o tym, że to różne decyzje, które chcemy oprócz tych spraw, o których pani mówiła w poprzednich 2 częściach chcemy jednak przekazać jakieś nasze polecenia np. jak ma wyglądać nasz nagrobek ma być skierowanie czy nie, ale rozmowy wynikło, że trudno rzeczywiście wyegzekwować takie polecenie testamentowe jak pani na to patrzy i czy może skoro pani mówiła o wykreśleniu testamentów podróżnych to może polecenie testamentowe należałoby wykreślić nie wiem, jakie ma plany w tym zakresie ustawodawca UE, ale na tę chwilę nie słyszałam, aby zamierza tutaj usunąć z przepisów kodeksu cywilnego instytucji polecenia co jest instytucja polecenia jest również rozrządzenia testamentowe, w którym testator nakłada na spadkobiercę spadkobierców zapisobierców obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania nie, czyniąc nikogo wierzyciele, czyli przykładowo tak jak tutaj pan redaktor powiedział co to np. określenia formy pochówku, bo np. przeczytanie jakieś określonej książki jak wcześniej powiedziałam jest to obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania przedmiotem polecenia może być, więc zarówno świadczenie majątkowe jak niemajątkowe ustawodawca mówi dalej nie, czyniąc nikogo wierzycielem cienie wynikało z tego, że nie mamy osoby, która mogłaby dochodzić wykonania żądać wykonania tego świadczenia fakt nie, czyniąc nikogo wierzycielem, więc przyjmuje się tutaj w doktrynie, że nie ma tego stosunku obligacyjnego zobowiązaniowego pomiędzy zobowiązanym, a tym co z wierzycielem, bo go wieku wierzyciela nie ma z drugiej jednak strony mamy przepisy kodeksu cywilnego, które mówią, że wykonanie takiego polecenia może żądać wykonawca testamentowy albo pozostali spadkobiercy, chyba że ona ma na celu wyłącznie oczywiście korzyść obciążonego poleceniem i wyjątkowych wypadkach jak tam interes społeczny to organ państwowy może żądać wykonania tego polecenia najczęściej jednak przyjmuje się, że jest pewien obowiązek moralny tak czy właśnie co do tej formy pochówku, ale tak jak mówię nie jest jednoznacznym doktrynie właśnie z uwagi na ten przepis, który mówi co do tego, kto może żądać wykonania czy jest to tylko ten taki trick to obowiązek moralny czy jednak w określonych przypadkach w jaki sposób te podmioty, o których mówiłam wcześniej mogą żądać wykonania tego polecenia i co istotne tutaj jest przy tym poleceniu testator nie może pozostawić określenia treści tego polecenia spadkobiercom osobom trzecim, czyli np. że ustanawia takie polecenie, ale nie określono na czym ono miałoby polegać, ale okresie spadkobiercy tak, bo wierzcie określać miał polegać nie można czegoś takiego sporządzić i co jeszcze tutaj ważne testament może ograniczać się tylko właśnie do takiego rozrządzenia polecenia, czyli testator tylko sporządzi testament, który stanowi to polecenie nie będzie wskazywał, kto jest, kto będzie po nim dziedziczyć nie będzie żadnych zapisów windykacyjnych i wtedy do wykonania tego polecenia są obowiązani będą spadkobiercy ustawowi lub będziemy mieć do czynienia tutaj z dziedziczeniem ustawowym mówiliśmy o powoływaniu członków rodziny czy znajomych do spadku są też sytuacje, gdy nie mamy kogo powołać, a to nie chcemy, żeby skarb państwa przejął nasz majątek to naszej śmierci wtedy możemy się zdecydować na zapis na rzecz jakich organizacji pożytku publicznego np. naszych podcastach i też w różnych programach słyszeli na pewno państwo o akcji ministerstwu ponadczasowy, gdzie minister zachęca do spisywania testamentów, ale jednocześnie zapisywania czegoś na rzecz właśnie takie organizacje jak wygląda w takim testamencie tak jak mówiłam na wstępie, podając różnicę pomiędzy dziedziczeniem ustawowym dziedziczeniem testamentowym w testamencie testator może powołać do spadku po sobie inne niż z grona najbliższych osób, a jak nie ma zupełnie inne podmioty tak osoby fizyczne są prawne organizacje społeczne charytatywne jak np. tutaj wspominał pan redaktor United wystarczy sporządzić testament, który powoła do spadku te określone podmioty oczywiście zawsze trzeba mieć na uwadze pamiętać tę głowę o tym zachowku, który nota rozmawialiśmy tak to tutaj czujność tak natomiast to kogo powoła testator w testamencie to jest Eko swobodna Wola, bo tym cechuje się wprawie polskim dziedziczenie testamentowe mamy swobodę testom nową ograniczona oczywiście to uprawnienie do zachowku no tak był wtedy Czytelnicy czy jakakolwiek inna organizacja, której coś zapiszemy przejmuje nasz majątek, ale jeżeli byliby uprawnieni do zachowku to ta Fundacja organizacja, która może być to sprzedała wykorzystała pieniądze na jakiś dobry cel też może utknąć w wieloletnich sporach właśnie zachowek dokładnie tak też w ramach fundacji na jej różnych decyzji testament owych to chociażby powstała nagroda Nobla czy Fundacja Wisławy Szymborskiej w ramach testamentu możemy też zdecydować o powstaniu organizacji, która będzie korzystała z naszych pieniędzy po naszej śmierci dokładnie możemy w testamencie może nie dowolny organizacja musimy ustanowić w testamencie fundację tak dokładnie można jest jedną z urządzeń testament owych ustanowienie fundacji testament i tam mamy 2 lata to znaczy w zasadzie ci, którzy mają potem zorganizować tę fundację mają 2 lata na to, żeby ona została wpisana do rejestru i wtedy rzeczywiście przejmuje majątek, jeżeli to się nie uda to rozumiem wchodzi dziedziczenie ustawowe tak w przypadku tak dokładnie spotkają się z nietypową sytuacją taką no można powiedzieć z dziedziny literatury, że prawa autorskie do twórczości jedna z Pisarek przekazała swojej spółdzielni mieszkaniowej Maria Kownacka autorka Plastuś owego pamiętnika, który znany z podstawówek stwierdziła, że prawdopodobnie stwierdziła, że z rodziną dobrze wychodzi na zdjęciach i uznała, że lepiej przekazać majątek instytucji często dochodzi do takich wydarzeń czy często jest to Wola testatora takich coraz większa, zwłaszcza wśród przedsiębiorców wśród osób znanych artystów jest tzw. odpowiedzialność społeczna poczucie odpowiedzialności społecznej i czasami takie osoby chcą część swojego majątku przekazać właśnie fundacjom takim organizacjom społecznym tak i wtedy po prostu Fundacja za dostaje przykładowo wezwanie do sądu jest rozprawa i proszę uczestniczyć w zupełnie tak jak to Kliny spadkobierca tak każdy tak jasna mówiła pani o powoływaniu spadkobierców o zapisach o poleceniu testamentowym coś jeszcze możemy załatwić w drodze testamentu poza wymienionymi przez pana tutaj redaktora urządzeniami testamentowym mniej możemy wymienić jeszcze np. powołanie wykonawcy w testamencie, czyli osoby, która będzie zarządzać majątkiem spadkowym do czasu działu spadku, czyli testator wyznacza określoną osobę, którą chciałby, żeby była tym wykonawcom testamentowym w szczególności, jeżeli testament zawiera zapisy polecenia albo spadkobiercami są małoletni i taki wykonawca musi to być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych on oczywiście to nie musi być spadkobierca nie mówimy zapisobierca inkasent to może być całkowicie obca wobec tych osób osoba, która najczęściej zaufana dla właśnie testatora może oczywiście nie przyjąć tej funkcji wtedy musi złożyć przed sądem albo trochę takie oświadczenie, że nie będzie wykonywał tej funkcji jego zadanie to przede wszystkim zarządzanie tak jak wcześniej pytałam majątkiem spadkowym do czasu działu spadku spłacenie długów spadkowych zadbanie o to, aby polecenia czy zapisy były wykonane inne rozporządzenie, jakie może się znaleźć w testamencie to jest podstawieni to jest bardzo często występujące rozporządzenie testamentowe, o czym właśnie mogą powiedzieć na wstępie zapomniałam polega ono na tym, że spadkodawca może postanowić w testamencie, że jeżeli wskazany przez niego spadkobierca x nie będzie lutni chciał lub nie będzie mógł być tym spadkobiercom to na ten wypadek powołuje i crack, czyli inną osobę, która będzie spadkobiercą mówiąc wprost, jeżeli nie będzie mogło dzielić, bo wcześniej albo odrzuci spadek jasno w jego miejsce wchodzi IBE tak, czego nie mamy w przypadku dziedziczenia ustawowego botami określona kolejność to po kim dziedziczy, czyli to jest tzw. instytucja podstawienia inne rozporządzenie testamentowe, w którym możemy się spotkać to jest również postanowienie przez testatora, że dany przedmiot czy spadek wejście do majątku wspólnego spadkobiercy jako małżonka, bo zasada wprawie polskim jest to, że to co nabyte przez spadek, jeżeli jesteśmy spadkobiercą będący w małżeństwie ustrój wspólności ustawowej to jednak to stanowi, że mają przez osobistą tak natomiast spadkodawca i tylko spadkodawca nie spadku jako spadkobierca to późniejsze innymi czynnościami spadkodawca może postanowić, że jednak to ma wejść do mojego majątku wspólnego z moim małżonkiem i to wtedy może postanowić tak w testamencie to może porozmawiajmy o tym jak wygląda tego typu rozprawa spadkowa, bo mamy 2 ty te załatwienia naszej sprawy spadkowej czy to testament owej cie czy dziedziczenia ustawowego albo w sądzie, gdzie otrzymamy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo u notariusza, gdzie otrzymamy akt poświadczenia dziedziczenia pani przez 11 lat była notariuszem, tak więc pewnie i takie poświadczenia dziedziczenia pani przygotowywała czym się różnią obie instytucje jak to wygląda, jeżeli chodzi o stwierdzenie nabycia spadku, czyli ten ostatni dokument, który wydawany przez sąd i akt poświadczenia dziedziczenia wydawane przez notariusza to one są równe sobie mają taką samą moc prawną i zarówno prawomocne postanowienia stwierdzenie nabycia spadku, jaki zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia stanowią legitymację tego, że dana osoba spadkobiercom lub zapisobierca windykacyjny co istotne, jeżeli chodzi o te 2 postępowania na pewno postępowanie przed notariuszem jest znacznie szybsze, ale do notariusza by nam uzyskać poświadczenie dziedziczenia możemy tylko wtedy pieszy nie ma sporu nie ma sporu między spadkobiercami za sobie sami wszyscy są zgodni nie ma kilku testamentów, które budzą wątpliwości, czyli co do zasady panuje Scotta, bo notariusz sporządzi, jeżeli będą jakieś wątpliwości będzie kilka testamentów budzących wątpliwość wtedy musimy iść do sąd to jest podstawowa istotna różnica tak jak powiedziałam postępowanie przed sądem ile będzie czekać od złożenia wniosku różnie bywa pół roku rok tak przed notariuszem będzie znacznie prościej, jeżeli wszyscy uzgodnimy wspólne termin razem łącznie z notariuszem to mamy 1 szybki termin może to być nawet za 2 tygodnie tai kolejna rzecz w przypadku postępowania sądowego to właściwy tutaj jest sąd ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy co do zasady tak natomiast, jeżeli wybieramy notariusza mamy to zgodność to wybieramy sobie dowolnego notariusza, które wszystkim pasuje się najbliżej tak, jeżeli chodzi o koszty to są zbliżone jednymi drugim wypadku tutaj postępowanie przed sądem to jest wnioskowi 100zł przed notariuszem tam mamy wcześniej przed aktem poświadczenia dziedziczenia jest sporządzone wcześniej protokół dziedziczenia koszt tylko jest to złoty akt poświadczenia dziedziczenia 50zł, a zapisem windykacyjnym 100zł, a ewentualnie dochodzą koszty świadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czyli część osób to może być jednak różnica, bo jeżeli mówimy o 50300zł tanie to jest dla nas ważniejsze czas szans szybkość uzyskania tego dokumentu czy koszty, które te różnice są niewielkie są tak pan redaktor uważa tak skoro zaczęliśmy już do sądu i do notariusza co może rozstrzygniemy kwestię przyjęcia i odrzucenia spadku, gdy wiemy, że nabędziemy spory majątek to możemy nawet zaczekać pół roku od momentu, kiedy dowiemy się, że zostaliśmy powołani do spadku i z automatu nabędziemy spadek nie będziemy musieli np. u notariusza płacić za oświadczenie o przyjęciu spadku, ale gorzej, gdy te są długi spadkowe i być może opłacałoby się ten spadek odrzucić, ale mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby ustalić co jest w tym spadku, o którym się dowiedzieliśmy, ale jeszcze nie wiemy czy to jest dla nas coś dobrego czy nie przede wszystkim to tak mamy obecnie możliwość przyjęcia spadku wprost czyni z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe i przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli ograniczeniem tej odpowiedzialności za długi spadkowe i odrzuceniem spadku teraz tak jak pan redaktor tutaj wskazał ten termin sześciomiesięczny mamy dokładnie właśnie te 6 miesięcy od chwili, kiedy dowiedzieliśmy się o tytule powołania do spadku na złożenie jednego z tych oświadczeń przy czym należy zaznaczyć, że obecnie, że dni upłynie bezskutecznie ten termin, czyli nie złożymy żadnego z tych oświadczeń to przyjmuje się, że przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza czystym ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe jesteśmy chronieni, czyli jesteśmy obecnie właśnie chronieni to nie jest tak jak było niszczeniem kilka lat temu tak, że wtedy przyjmowaliśmy spadek jak nie złożyliśmy oświadczenia z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe obecnie jesteśmy chronieni i odpowiadamy do stanu czynnego spadku ustalonego bądź okazję bądź w spisie inwentarza, który jest sporządzane bądź przez sądem spadku bądź przed notariuszem przez komornikiem, gdzie tam dokonywane cały spis tych i praw i rzeczy, które stanowią przedmiot spadku oraz długów i tej podstawie możemy określić w jaki sposób spadek tutaj przyjmujemy cię odrzucamy tak, ale mówię ważne jest to domniemanie, że jak jednak po upływie tego sześciomiesięcznego terminu i jesteśmy chronieni jesteśmy traktowani jak przyjęta spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a bardzo panie dziękuję mówił premier była mecenas Luiza Kwaśnicka  z kancelarii radców prawnych Grabowski i Wspólnicy staraliśmy się w tej godzinie pokazać państwu, dlaczego warto napisać testament jak to zrobić tak rzeczywiście nasza Wola została zrealizowana bardzo dziękuję również państwo za nasze dwugodzinne spotkanie to było przedpołudnie Radia TOK FM Bartłomiej Pograniczny do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA