REKLAMA

Ludwik Kotecki: brak tarczy spowoduje 23-24 procentową inflację w przyszłym roku

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-11-02 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:04 min.
Udostępnij:

O październikowej inflacji i prognozach inflacyjnych, skutkach braku tarczy, wzroście cen, podwyżkach stóp procentowych, konflikcie, posiedzeniach i regulaminie RPP mówił Ludwik Kotecki RPP, członek RPP

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry 4 minuty po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś Ludwik Kotecki członek rady polityki pieniężnej dzień dobry dzień dobry Anno dzień dobry państwu słuchaczom inflacja w październiku miała przebić 18%, ale uciekliśmy spod topora jest 17 i 9 przed poziomem 20%, ale w przyszłym roku też uda się nam uciec i najpierw komentuje tę inflację październikową w ogóle nie cieszy, Rozwiń » bo to proszę zauważyć właśnie tego większość analityków dostrzegła ona nam przyspiesza to znaczenie nie tylko, że jest coraz wyższa, ale w takim, jaki wskaźnik miesiąc do miesiąca w lipcu było 05 by sierpniu 08 we wrześniu 1,6, a w październiku 1,8 to znaczy, że ona bardzo nam szybko zaczyna rosnąć miesiąca na miesiąc to bardzo niepokojący sygnał teraz odpowiadać na pana pytanie no dzisiaj usłyszeliśmy rano taką nową informację, która zmienia nowy obraz przyszłego roku, a mianowicie pan prezes Borys powiedział, że prawdopodobnie nie będzie jednak czy antyinflacyjnych w przyszłym roku to oznacza, że inflacja jednorazowo nam odskoczy jakieś 34 punkty procentowe, czyli 100 dwudziesty procent to miał być w lutym robi się nam no już prawie 24 tu wydaje się pytanie zasadnicze jest takie, kiedy rzeczywiście ta tarcza zniknie i czy ona będzie znikać etapami, bo taki zdaje się też przekaz był po Borysa u nas magazynie EKG w zeszłym tygodniu czy będzie to zdjęcie tych tarcz antyinflacyjnych takie jednorazowe wydaje się, że w roku wyborczym to mało prawdopodobny scenariusz no tak wszyscy zakładali tylko proszę zauważyć, a my, że Bóg to zresztą Paweł Borys dzisiaj o tym mówił w budżecie nie ma na tarczy nawet 1złotówki w budżecie 2023, ale kompletnie przewin nie przewidziana na przyszły rok, a mamy właściwie już listopad, więc to jest to już jest taki moment, kiedy chyba decyzje zapadły ręce wydaje się, że na tę chwilę może na tę chwilę tarczy nie ma chyba to jest to co się robi nam scenariusz taki bazowy podstawowy być może tutaj prawdopodobnie tak bym czytał dzisiejszą wypowiedź być może będziemy będziemy mógłby coś w szczytnym współ coś dostaniemy w zamian tak od rządu tłumaczy rząd wprowadzi jakiś inny rodzaj przeciwdziałania skutkom inflacji, bo właśnie tutaj chyba jest moment, żeby powiedzieć, że tarcza to nie jest walka z inflacją tylko skutkami to po postaramy się pozbierać 1 całość to, o czym teraz powiedzieliśmy z 1 strony zwraca pan uwagę na to co widać tych najnowszych danych ta inflacja w Polsce ten wskaźnik, którym się posługujemy też porównanie rok do roku pan zwraca też uwagę na ten wskaźnik z miesiąca na miesiąc, że tutaj widać przyspieszenie być może znikną nam tarczę inflacyjną w przyszłym roku to wrócę do tego pytania od 20% rozumiem, że to zwiększa prawdopodobieństwo, że taką psychologiczną granicę przebijemy wtedy tak tak znaczy to chyba powiedziałem czy z tych 20% które, które no dzisiaj już wszyscy się spodziewają się może inaczej do wczoraj wszyscy spodziewali 20% w lutym, ale dzisiaj być może to będzie już 202324%, jeżeli tej tarczy nie będzie też to są rejestry którymi dawno w Polsce nie operowaliśmy jeśli chodzi o poziomy inflacji, ale to muszę pana zapytać o taką rzecz, która pojawiła się w takim sławnym komunikacie rady polityki pieniężnej w wersji poprawionej przez pana koleżanka z rady prof. Joanny Tyrowicz, która napisała w tym ustępie, w którym czytamy o przyczynach inflacji to jest wersja pani prof. Tyrowicz nie wiadomo z czego wynika z wysoka inflacja w Polsce 2019 roku nie prowadzimy analiz mechanizmów cenotwórczych stwierdzenia na ten temat czy na temat przyczyn są nieuprawnione mam pytanie do pana jako członka tego gremium rady polityki pieniężnej czy czy wy jako odpowiedzialni za prowadzenie polityki pieniężnej macie analizy, które mówią jasno wyraźnie z czego ten przyspieszający wzrost cen dzisiaj w Polsce wynika oczywiście ta rynku ten sposób analizowania ceną, którym wspomina w tym komunikacie Joanna Tyrowicz pani prof. Piotrowicz ty tego oczywiście nie ma leczone to nie jest tak żonę o tym mówi dlatego pomimo pomimo tego, że takie analizy istnieją są dostępne członkom związku z tym oczywiście tak tak nie jest zresztą to o tym też ja wcześniej mówiłem kiedy, kiedy po roku, kiedy wskazywała na to że, że nie ma analiz, które były do tej pory robione co roku o mechanizmach transmisji polityki pieniężnej do gospodarce to był taki dokument corocznie wydawane właśnie ostatni z nich dotyczy roku 2019, a to jest o tyle istotne, że jednak pandemia, a potem to wojna lejka nalewek sama pandemia dwudziestym roku bardzo mocno prawdopodobnie zakłóciła mechanizmy w związku z tym należałoby zrobić takiego rodzaju, aby tej takiej analizy takiego takiego dokumentu takiego taki u takiego raportu, bo to był bardzo poważny jak ważny poważny dokument dla dla dla członków rady polityki pieniężnej tutaj wyniosło w oczy panu osobiście brak takiego raportu utrudnia podejmowanie decyzji głosowanie no tak 1 czy ja o tym mówiłem chyba w czerwcu, że to trzeba było sobie zrobić taką aktualizację, dlatego że świat się zmieniło czy od dziewiętnastego roku to bardzo właśnie z po tych powodów, o których przed chwilą mówiłem, a powiedziano wtedy Mirze, żeby być może będzie taki dokument gotowy na koniec tego roku no no jeszcze nie mamy końca roku związku z tym trzeba czekać cierpliwie być może będzie to wróćmy jeszcze dotację tematu walki z inflacją powiedzieliśmy o tym, że te dane, które mamy teraz dostępne no nie rysuje się na podstawie tych danych przed nami jakiś jasny scenariusz nie pytam pana decyzje, które będą zapadały w przyszłym tygodniu radzie polityki pieniężnej, ale co to oznacza waszej perspektywy to jest taki sygnał, że trzeba będzie jednak powrócić do tego przerwanego cyklu podwyżek z tych to powiem tak oczywiście tak to tu tutaj ja nie mam wątpliwości żadnej zresztą nie ma mniej od dłuższego czasu, że to co to co do tej pory się wydarzyło było za późno za mało to wielokrotnie powtarzałem dni mogę do niej rękę i znowu powtórzyć dowodem na to że, że chyba jednak mamy rację tutaj ci ci, którzy to o tym mówią to jest po pierwsze, to, że w tej chwili właściwie wszyscy ekonomiści mówią dwudziesto procentowej inflacji, czyli o tym, że inflacja niestety nam się dalej będzie problem inflacji będzie się pogłębiał rozlewał na inne towary na inne usługi o drugie wydaje się że, że było, że potrzeba, bo dzisiaj usłyszeliśmy z właściwie mediów, że tarczy antyinflacyjnej nie ma jest listopad mamy w tej chwili będziemy na najbliższym posiedzeniu omawiać tzw. projekcję inflacyjną i tam zakładam, że bazowym scenariuszem była była była by był scenariusz z tarczą inflacyjną, czyli taką, że żona zostanie przedłużona, bo do tej pory prezes o tym właściwie za każdym razem mówił do nowej SO, bo bardzo cieszy, że pan wspominał tej projekcji przypomnę słuchaczom słuchaczom, że to jest taki raport publikowany 3× do roku dotyczące tego co będzie się chciało działo z cenami zdaje się, że kilka dni temu rąbka tajemnicy uchyliła jeśli chodzi o ten dokument jedna z członkiń zarządu wiceprezes Narodowego Banku Polskiego czy pan ten dokument już widziałby rozumiem wypowiedzi pani prezes, że ona już ten dokument widział no niestety nie w niestety nie może to jest dokument rady nie zarządu Anna, ale nie tego nie widzieliśmy u do no pewnie w najbliższych dniach się się na nas na naszych skrzynkach taki dokument pojawi, ale dotyczą oczywiście tak do do posiedzenia do posiedzenia rady polityki pieniężnej czy do 9listopada raczej nie powinniśmy się wypowiadać w kwestii tego dokumentu jak dopytuje, dlatego że pani prezes też na podstawie tego dokumentu mówiła o tym co w kolejnych miesiącach w przyszłym roku inflacja może siedzieć i także pani prezes słyszymy, że po tym, trudnym pierwszym kwartale po trudnym początku nowego roku później inflacja będzie spadać na koniec roku będzie jednocyfrowa pytanie czy pańskim zdaniem tak to rzeczywiście może wyglądać to co może oznaczać dla naszych paczek słuchać, kiedy słyszymy spada inflacja ktoś może pomyśleć spadające, ale to jest daleki od prawdy to jest bardzo daleki od plan prawdy nawet prawdopodobnie to, o czym pan mówił, czyli jednocyfrowa inflacja na koniec przyszłego roku, czyli za rok, czyli za rok to jest bardzo duży moim zdaniem optymizm to by oznaczało jakiś prawdopodobnie mistrzostwo świata w obniżeniu tempa wzrostu cen myślenie rzeczy życzeniowe tak tak mi się wydaje znaczy to jest bardzo chyba mu taki już funkcję King takie takie życzenia właśnie myślenie o tym co byśmy chcieli zobaczyć, ale tego prawdopodobnie zobaczymy do proszę zauważyć że, że ekonomiści od 1,5 roku właściwie co miesiąc podają jakieś prognozy, które się kompletnie nie sprawdzają, włączając w to oczywiście klub, bo ja mówię tylko ekonomista NBP mówię o o szerokim gronie ekonomistów, którzy zajmują się prognozowaniem i analizowania inflacji po prostu ta inflacja nam się wymknęła spod kontroli od, a tylko ćwiczyła się od takich normalnych cywilizowanych nazwijmy to poziomów jednocyfrowych one rzeczywiście dzisiaj jest jest dużo wyższa i dużo im oczekiwana też dużo wyższa i żeby ją sprowadzić z powrotem tych jedno to od cyfrowych poziomów niestety potrzebne są dodatkowe działania i mam nadzieję, że ani będziemy 9listopada rozmawiać to jeszcze za moment o państwa kolejnym spotkaniu, czyli o spotkaniu rady polityki pieniężnej będziemy mówić, ale krótko na koniec tego wątku dopytam czy kolejne podwyżki stóp procentowych, których jak rozumie pan zwolennikiem czy one rzeczywiście pozwolą nam przywrócić kontrolę nad tą inflacją, bo pytanie czy to co teraz robi rada polityki pieniężnej ma wpływ na to co z tymi co nam się dzieje wracam do mojego pytania co dzisiaj generuje napędza te ceny i czy w takim razie jeśli państwo wiecie co napędza ceny to czy podwyżki stóp procentowych jest są w stanie zahamować dzisiaj dzisiaj nie oczywiście nie znaczy dzisiejszą inflację napędza brak decyzji w połowie zeszłego roku to trzeba sobie wprost powiedzieć na czym to jest to, o czym się chwilą powiedziałem za za późno za mało na cykl zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce zaczął się dopiero w październiku zeszłego roku, czyli tak jak powiedziałem w połowie zeszłego roku, czyli to był ten moment, kiedy należało, czyli można było zmianami stóp procentowych oddziaływać na inflację, która właśnie w tej chwili jest nie realizuje się nam w gospodarce, bo taki jest mniej więcej opóźnienie i tego impulsu w postaci zacieśnienia polityki pieniężnej podwyżki stóp procentowych na ceny w gospodarce tutaj nie odbywa się od razu to trwa to trwa właśnie te 6, więc 68 kwartałów nawet tak, czyli my dzisiaj będziemy oddziały, jeżeli po pół jakieś decyzje będą podejmowane w kolejnych miesiącach będziemy oddziaływać tak naprawdę już na ceny na początku 20000104. roku to teraz przejdźmy do tego kiedyś spotkacie wyszli członkowie rady polityki pieniężnej 0809. listopada to tutaj znowu trochę nie pułku nie bardzo wiem z czego wynika to zamieszanie dostała zaproszenie na posiedzenie tak już teraz de dostałem na posiedzenie dziewiątego 9, czyli tylko jednodniowe posiedzenie nie jest przez przewodniczącego zaplanowane jednocześnie dostaliśmy odpowiedź ja rozumiem, że do te do tego zmierza pana pytanie odpowiedź od pana przewodniczącego, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, że nie widzi uzasadnienia dla dwudniowego posiedzenia związku z tym zwołuje jednodniowe do wyjaśnimy krótko państwo, choć ładowano agentom weszli krótko składkom słuchaczom, że państwo jako senaccy członkowie rady polityki pieniężnej pan, czyli pan i prof. Litwiniuk prof. Tyrowicz złożyliście taki wniosek prośbę w takim liście do prezesa Narodowego Banku Polskiego, żeby to posiedzenie nie było jednodniowe tak jak jest w planie przewidziane tylko 9listopada tylko, żeby się spotkać także dzień wcześniej 8listopada przyszła odpowiedź od prezesa NBP, że nie widzi potrzeby, żeby takie spotkanie zwołać, ale czy to przypadkiem jest także z regulaminu rady wynika, że prezes na wniosek 3 członków rady musi takie posiedzenie zwołać to niema słowa musi natomiast w ten regulamin tak przewiduje taką procedurę, że 3 członków może wnioskować i ten wniosek moim zdaniem powinien zostać uwzględnione, a sprawdzałem 2 dni temu jak to jest w innych bankach np. EBC rzeczywiście jest wprost napisane, że prezes prezes EBC musi zwołać takie takie posiedzenie myślę, że nasze rozwiązania są wzorowane na europejskich i trochę rozumiem właśnie tej tego uniknięcia tego dwudniowego posiedzenia, tym bardziej że prezes sam przyznaje Factor, że także podczas posiedzenia powinny być dwudniowe, bo mówi o tym że, że od przyszłego roku będą białe, a szczególnie w listopadzie, kiedy mamy naprawdę bardzo mocno przeładowano agendę i oprócz oczywiście decyzję co do stóp ewentualnych to tam jest i opiniowanie budżetu i właśnie projekcja inflacyjna i raport o inflacji jeszcze bilans płatniczy jest tego bardzo dużo i to wymagałoby czasu tak naprawdę co najmniej kłótni pan jest dobrą monetę zapowiedź, która padła w liście w tej odpowiedzi na wasz list ze strony prezesa NBP, że w przyszłym roku powrócą te dwudniowe posiedzenia, bo też pojawia się kwestia bardzo potrzebna, ale są bardzo potrzebne kończymy w końcu jesteśmy dziesięcio osobową radą po raz pierwszy teraz w listopadzie będziemy w pełnym składzie, bo przypomnę Sejm od od lutego marca i nie pod niego no nie wiem, niemniej nie wybrał nie uzupełni tak były wakaty przez długi czas i i to oznacza, że te 10 osób musi to jakby dodatkowo 20% może tak 2 osoby czy 20% będzie dłużej trwała rada, bo te 2 osoby także będą pewnie chciał się wypowiedzieć będą Rd formować różne opinie tak dalej to to wydłuża nam czas dodatkowo jeszcze już nie mówiąc o tej tak jak powiedziałem przeładowane jadać tuż bardzo krótko na koniec, bo jesteśmy po czasie tutaj w magazynie EKG przez wiele tygodni toczyliśmy taką dyskusję o tym co dzieje się w radzie polityki pieniężnej jedni mówią o konflikcie sporze są też inne inne inne określenia, ale dyskusja sprowadzała się do tego czy państwo znajdziecie w najbliższym czasie taki moment, żeby usiąść przedyskutować wszystkie te wątpliwości, które się pojawiły i przyjąć nowy regulamin rady polityki pieniężnej przyjęty już w nowym składzie tak, żebyście państwo pod tym regulaminem przez najbliższe 6 lat obradowali tak jest i to była właśnie moja propozycja mam nadzieję, że się nam uda zrobić znaczy nie nie zrobimy tego na posiedzeniu listopadowym, bo tam po prostu nie będzie na to czasu mają propozycja jak informuje, iż tak przedstawię będzie, żeby zwołać, żeby powołać regulamin taki taki tryb procedowania przewiduje powołać pod zespół radzie, który przez miesiąc mógłby popracować nad regulaminem i grudniu moglibyśmy najlepiej w konsensusie, czyli poprzez no nie jednogłośnie przyjęli, żebyśmy przyjęli sobie regulamin, który dla większości tych osób będzie regulaminem na na napięć, ale pan wciąż ma nadzieję na ten konsensu, zwłaszcza kiedy czytamy odpowiedź na wasz list ze strony prezesa NBP, który się nie zgadza NATO dwudniowe posiedzenie teraz tylko dopiero być może w przyszłym roku mamy nadzieję, że ten konsensus jest możliwe, żeby PUP to rada decyduje w swoim regulaminie, więc to będzie decyzja mam plan na wszystkich 10 osób, o czym mówił Ludwik Kotecki członek rady polityki pieniężnej pierwszy gość magazynu EKG bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję dobrego dnia informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA