REKLAMA

Jacek Jastrzębski, KNF: to nie nasz bufor spowodował spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2022-11-03 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:07 min.
Udostępnij:

O załamaniu na rynku kredytów mieszkaniowych, buforze wymaganym przez KNF, stopach procentowych, zamianie WIBORU i wakacjach kredytowych mówił Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry 4 minuty po dziewiątej zaczynamy czwartkowy magazyn EKG Tomasz Setta zapraszam naszym pierwszym gościem jest dziś Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu na rynku kredytów mieszkaniowych mamy załamanie pan jako przewodniczący KNF czuje się za to odpowiedzialny czy współ odpowiedzialny czym się przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że ta ten spadek Rozwiń » sprzedaży rzeczywiście jak pan powiedziano spadek sprzedaży na rynku kredytów hipotecznych jest bardzo istotne wynika szereg okoliczności, których większość mają charakter makroekonomiczny, czyli np. do tego, że rosną stopy procentowe nędzy, dlatego że stopy procentowe, dlatego że wzrost istotnie poziom niepewności wśród klientów związku z tym skłonny do zaciągania długoterminowych zobowiązań też mogła spaść więc, że to trzeba patrzeć całościowo jest to raczej wynik ogólnej sytuacji makroekonomicznej w tym tych czynników, które powiedzieliśmy niż konsekwencja samych działań nadzorczych oraz do tego pana to też zmierza tak, bo oprócz tego, o czym pan teraz powiedział są rzeczywiście regulacje, które przez niektórych są oceniane jako surowe surowe dlatego, że kiedy klient przychodzi do banku bank bada zdolność kredytową do tych stóp procentowych NBP, o których mówimy jeszcze zgodnie z państwa rekomendacją trzeba doliczyć 5 punktów procentowych na perspektywy wielu osób w Polsce myślę jest to granica no taka, której się nie da przebić pytanie czy pan jako przewodniczący KNF widzi taką sytuację taką możliwość, kiedy te rekomendacje można byłoby złagodzić może odpowiem w 2 częściach może po pan dyrektor wiedział, że wielu uważa te nadmiarowe i że to nie jest taka skala wahań to należałoby oczekiwać, że niestety żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo ona jest nam zdefiniować, czego możemy oczekiwać czego, czego nie musimy obawiać, bo z rok temu na osoby, chyba że taka sytuacja mamy obecnie, że naszą wschodnią granicą toczą się wybrane działania wojenne Polska jest jeden z wiodących dostawców uzbrojenia i mamy do czynienia z bezprecedensowym przed przemieszczeniem też izba natowskich na terytorium Polski jest na rzeczywistość myśmy rok temu nie zmierzam do tego, że czasy, w których przyszło nam żyć funkcjonować nam sprawować nadzór nad rynkiem finansowym są takie czasy bardzo trudno przewidywać przyszłość im, widząc co się dzieje i gospodarczej w skali makro chociażby na rynkach energii na uważamy, że nadal istnieje bardzo duże ryzyko zmienności na rynkach finansowych wzrost znaczenia, że ryzyko zmienności wciąż był w tej wysokości możemy sobie wyobrazić, że stopy procentowe na przestrzeni najbliższych 2 lat istotnie spadną, ale może tak też okazać, że Narodowy Bank Polski, stając w obronie nie wartości naszej waluty też w szczególności w rynku walut obcych będzie musiał nadal dokonywać podwyżek stóp procentowych i chciał zwrócić uwagę na choćby wczorajsza decyzja Fedu, gdzie również doszło do istotnej podwyżki co prawda była mowa o tym, że być może tempo podwyżek wyhamuje nadal mówią o podwyżkach to Panie Przewodniczący związku z tym, podsumowując podająca pierwsze pytanie na ten moment nie widzimy podstaw nie zmieniło się nic istotnie od lutego, kiedy wprowadziliśmy ten podwyższony ufa co uzasadniałoby zmianę podejścia do 12% na potrzeby oceny zdolności kredytowej to związane z tak to inaczej zapytam inaczej żebyśmy, bo wydaje się, że jest jakaś grupa osób, które teraz słuchają chciałby uzyskać taką odpowiedź, bo zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego to jest decyzja na lata trzeba jakoś zaplanować dzisiaj część osób nie ma możliwości, żeby zrealizować swoje mieszkanie to swoje marzenia o własnym mieszkaniu wobec czego pytanie co pańskim zdaniem musiałoby się zmienić, żeby to podejście państwa Kane się zmieniło czy my oczywiście na bieżąco analizujemy sytuację pod kątem tego bufora i takie też mówią pana redaktora do widzimy dużą potrzebę takiej zmiany cywilizacyjnej na rynku hipotek w Polsce ten rynek przez wiele lat bazy w zasadzie przede wszystkim, aby w całości o kredyty mieszkaniowe to zmienną stopę co powodowało, że klienci, zaciągając taki kredyt brali na siebie ryzyko stopy procentowej na 2530 lat to jest ewenement na rynkach globalnych w zasadzie poza wyróżniamy się niestety negatywnie uważam, że ta sytuacja, która jest teraz, czyli to za styczeń spadek zainteresowania hipotekami związany ze wzrostem stóp procentowych, ale też odczucie przez szerokie rzesze klientów co oznacza ryzyko stopy procentowej być może takim punktem zwrotnym, kiedy te zmiany cywilizacyjnej możemy dokonać rzeczywiście upowszechnić w naszym kraju Jana z rynku finansowym kulturę stałej stopy, ale przecież i tutaj tutaj przychodzą, aby jeszcze wracając pana poprzedniego pytania ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że my dostrzegając potrzebę zmiany cywilizacyjnej i chcąc np. dać dodatkowy impuls do rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych warto stopie stałej będziemy w tym zakresie wykorzystywali ten wspomniany bufor 5 punktów procentowych, czyli sposób nadzorczego ja dostrzegam wartość i stopnia ochrony klienta dostrzegam dużą wartość promowania kredytów stałej stopie to jest taka wartość może uzasadniać np. rewizję tego bufora pięcioprocentowego tak, aby tak, aby ten ten ten to stymulować, zwłaszcza że ryzyko związane z tam stałej stopie na wynagrodzenia to inaczej, bo tam bezpośrednio zmiany stóp procentowych nie przekładają np. w dłuższym okresie, bo nie mamy kredytów na stałą stopę na całych finansów, ale wciąż ciekawi mnie warunki, bo wydaje się nie usłyszałem odpowiedzi na to pytanie, jakie warunki musiałyby zaistnieć musiałby się wydarzyć pytam oto warunki makroekonomiczne czy inne, które są z punktu widzenia stabilności finansowej istotne co musiałoby się wydarzy, żeby ten bufor zmniejszyć pytam, dlatego że nie wiem czy wiele osób chciałoby ten bufor zmniejszyć, ale są takie głosy np. ze strony rządzących osób związanych z obozem władzy szef polskiego funduszu rozwoju Paweł Borys mówi, że sąd się warunki do tego, żeby ten bufor, którym rozmawiamy obniżyć nawet połowa no tak tego, że to jest także każdy ma w swoją odpowiedzialność za odpowiedzialność my mamy zakład podzielności definiowany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym podejmą taką decyzję będziemy kierowali wszystko względami tam wskazanymi i tak jednak względów może być oczy powiedział przed chwilą uważamy, że systemowo dla sektora finansowego, ale przecież na jego klientów właściwe jest dążenie do syta stopy procentowe w gettach mieszkaniowych to jest wartość może wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o to co musiałby wydarzyć, żeby ów zmniejszyć w świecie zewnętrznym musiałaby spaść zmienność musiałby spaść niepewność rynkach finansowych na ten moment nie identyfikują jakieś istotnej zmiany zmniejszenia tej zmienności zmniejszenia tej zwanej Wola lity też podniesie stóp procentowych, więc jeżeli patrzymy tylko na makro to naszym zdaniem takich uwarunkowań nie ma, jeżeli patrzymy na politykę nadzorczą to jest w stanie wyobrazić cele polityki nadzorczej KNF to będą uzasadniały to, żeby np. we Francji traktować stałej stopie, zwłaszcza że tam ryzyko stopy procentowej wygląda trochę inaczej w przypadku kredytów stopie zmiennej, więc to stałe stopy w muzeum jest pole dyskusji natomiast co do tego czy na tyle się zmieniło ma od lutego, żeby zmieniać podejście w zakresie narzucona zakażeń i rozumiem, że jeśli ktoś teraz sektora słucha oczekiwałby takiej prostej odpowiedzi, kiedy ten bufor mógłby ulec jakiejś zmianie to te regulacje mogły być łagodniejsze rozumie, że nie możemy dzisiaj takiej odpowiedzi dać nie możemy natomiast nad chciałem zwrócić uwagę na 2 rzeczy po pierwsze nie wydaje się, żeby ten był faul był realną przyczyną spadku zainteresowania hipotekami to nie jest kwestia tak bardzo zdolności kredytowej możemy też dużym stopniu kwestia tego, że klienci banków nie chcą zaciągać zobowiązań kredytowych przy tak wysokiej stopie procentowej nowe jak pójdziemy do banku bank obowiązek przedstawić kalkulację, jakie będą całkowity koszt naszego kredytu, jeżeli my poruszamy się w środowisku dzisiejszych stuprocentowych to klient widzi tam krotność kwoty kapitału, który dzisiaj uzyska na zakup mieszkania to oczywiście zniechęcające do tego dokłada się to ogólna niepewność jest danie nie myślę, że nie myślę, żeby bez naszego bufora była rzeczywistą przyczyną ograniczenia zajmowania hipotekami, zwłaszcza panie aktorzy mówią, że jedyną jeszcze 1 rzecz że, zanim ten bufor podnieśliśmy w lutym 2024 to banki stosowały bufor na poziomie 250 punktów bazowych, czyli zwiększyć dwukrotnie z 2 pół do 5 natomiast to obowiązek to było minimum to bank miał stosować natomiast wiemy, że banki stosowały taktyce wyższy Buffon po stosowały bufor na poziomie sprzed 4 punktów procentowych, czyli nie było tak drastyczne różnice w banku do tego mamy teraz mimo tego taki się sprzedawały się sprzedawały, bo był inny sentyment rynku, bo ludzie mieli poczucie, że nie ma innych okazji inwestycyjnych, że mają nadmiarowe zasób gotówki trzeba zagospodarować, więc jednak wydaje się, że upatrywanie w spadku zainteresowania hipotekami w naszym utworze można tutaj wejść w słowo, a propos poczucie, którym pan mówił czy z perspektywy czasu nie ma pan poczucie, że ten bufor, którym rozmawiamy te dla niektórych surowe regulacje one były potrzebne, ale 2 lata temu, kiedy było widać ten rozpędzający się boom na kredyty mieszkaniowe być może, gdyby wtedy Kane postawił taką zaporę być może uniknęlibyśmy sytuacji, którą mamy teraz, czyli sporą grupę ludzi w Polsce, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy potem gwałtownie wzrosły stopy procentowe nagle okazało się, że dla niektórych z nich to jest jakiś problem jeśli chodzi o spłatę czy pustoszy jakoś budżety domowe do tego stopnia, że rząd musiał zainterweniować i wprowadzić wakacje kredytowe, które dziś generują w bankach straty czy dzisiaj z perspektywy czasu ma pan poczucia, że to co robicie teraz od wiosny tego roku nie powinno się wydarzyć 2 lata temu dobrze, że pan zadaje pytanie, dlatego że po pierwsze, jak dzień wcześniej ten ruch wynikający z rekomendacji jest, gdy był stosowany wcześniej czy 250 punktów bazowych to bufon minimalne my wiemy, że banki w praktyce stosowały też wyższe, bo odbywa się na poziomie chociażby tych 4 to nie stanowiło nie stanowi wtedy, gdy 1 po drugie to co widzimy teraz w portfelach hipotecznych zaciągniętych także w owym czasie to nie jest tak dobrze realizuje ryzyko kredytowe to nie jest tak, że my nie widzimy podwyższonej szkodowości tych podważali rozumie, że ludzie spłacają kredyty, bo to jest rzeczy, na którą po prostu trzeba robić jeśli chcesz pozostawić chce się mieć cały czas mieszkania, ale pytanie mam do pana takie bardziej po ludzku czy niema pan sobie po prostu nic do zarzucenia rozwiąże z perspektywy czasu jest łatwo tak oto pytać ale, ale czy pan ma jakąś refleksję na ten temat zaczyna się refleksja jest deflacja z gatunku tzw. gorzkiej satysfakcji, dlatego że lokalne w oko albo instytucją, która uczyniła bardzo wiele dla po pierwsze, promocji kredytów stałej stopie, a po drugie na promocji wiedzy świadomości ryzyka stopy procentowe nadal nawiąże do naszej rozmowy sprzed ponad roku nawet tutaj w magazynie EKG o tym rozmawialiśmy tylko pan mówi o promocji, a ja pytam o nadzór, który jest wpisany w mechanizm waszego funkcjonowania jest więcej niż promocja to jest sprawczość, którą manifestuje się teraz naprawdę możemy na to patrzymy z punktu widzenia takiego pytania takie należało wprowadzić takie powody chodzi o Rydzyk, jako że zmiana to prezent może być de facto zakręcić Kurek z kredytami stopie zmiennej takie decyzje podjęliśmy z punktu widzenia ryzyka należałoby go teraz mógłby ich punkt widzenia zdolności mówienia zdolności klientów do obsługi tego zadłużenia wydaje się, że nie został popełniony błąd, bo nie widzimy szkodowości świadczyłaby o tym, że były udzielane kredyty osobom, które w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz nie mają zdolności do ich spłaty natomiast do pytań bardziej pytaniem ogólnym my na rynku finansowym chcemy kierować się pan realizmem i zgody wykluczać pewne produkty finansowe dla określonych grup konsumentów, bo można by teoretycznie zakazać oferowania w stopie zmiennej czy też jednak stawiamy na to, że konsument jest konsumentem świadomym i dokonuje oceny my zdecydowaliśmy się jednak, iż duch tego drugiego rozwiązania stąd bardzo szeroka kampania informacyjna ryzyko stopy procentowej ja pana programie wskazywana to, że trzeba te analizy dokonać trzeba tę decyzję tę decyzję podjąć świadomie kredyty stałej stopie były przez pewien czas popularne niestety to co się wydarzyło okresie bezpośrednio poprzedzającym wzrostu to też była taka sytuacja, ponieważ kandydował mnie jest wzrost stóp ta krzywa dochodowości tzw przyrosło powalczy także fakt pokazuje oczekiwania rynku co do kształtowania się przez przyszłe stuprocentowej wygląda w ten sposób, że stopa stała już mało atrakcyjna, ale cały czas było tak i to też komunikowali my to jest cena to opłaci się za to, że zyskuje gwarancję wysokości rat Panie Przewodniczący teraz skoro wciąż jesteśmy w temacie kredytów mieszkaniowych trwają prace nad tym, żeby okryty złą sławą WIBOR zastąpić nowym wskaźnikiem, który będzie się nazywać Virion, kiedy zmiany możemy się spodziewać czy ta zmiana będzie dotyczyć już zaciągniętych umów kredytów tak toczą się prace są prowadzone w ramach tzw. narodowej grupy roboczej w skład wchodzą przedstawiciele z publicznego sektora sektora bankowego zmiana zaplanowana jest taki sposób, że będzie ona sfałszowana na lata 20232020 wtedy tak, aby do zaprzestania stosowania czasowych wskaźników doszło na przełom 2024 w 2025 roku wtedy WIBOR całkowicie zniknie zostanie tak zostanie prezes nie będzie publikowane natomiast zmiany zakłada, że od początku 2023 roku będzie możliwe konstruowanie produktów finansowych w oparciu o nową nowy wskaźnik ten welon także banki, które będą oferowały kredyty hipoteczne od początku 2023 roku mogą robić to na wskaźniku idących na nowy wskaźnik tzw. gabinetowym to wrócę do pytania co z tymi umowami, które już dzisiaj czy tymi kredytami, które już dzisiaj są zaciągnięte no to one będą mogły podlegać konwersji oczywiście to jest umowa jest wiążąca między między klientem bankiem, więc jest to kwestia gustu konwersji tych umów na nowy wskaźnik, jeżeli wykaże będzie mógł być wykorzystywany przy nowych umowach może sobie wyobrazić, że w razie zainteresowania klientami konwencją nowych ska zastosowania klientów konwersją na nowy wskaźnik będzie dochodziła dokonywali tego pozwala już już istniejącego, a my jesteśmy w stanie powiedzieć czy przewidzieć w jaki sposób wirus będzie się zachowywał reagując na to co dzieje się z poziomem stóp procentowych, bo dzisiaj wybór bardzo dużym uproszczeniu stara się przewidywać co zrobi rada polityki pieniężnej ten poziom wyboru dzisiaj wyższy niż te stopy, które aktualnie są one ustalane przez radę polityki pieniężnej pytanie jak będzie reagował, widząc sytuację, kiedy prędzej czy później zakładam, że stopy będą spadać czy będzie podążał za tym co robi rada polityki pieniężnej czy będzie się utrzymywał wciąż na wysokim poziomie no i wtedy znowu pojawi się podniosły się głosy tych, którzy mają kredyty mieszkaniowe, że RPP obniża stopę willą jakoś nie chce natomiast dobre pytanie ten wskaźnik po prostu różni się konstrukcja ten wskaźnik tzw. bat, czyli należące do rodziny tych wskaźników typu LIBOR Matt ten jakże patrzył w przód czyli, jeżeli antycypowanie dalszy ze Stopek stuprocentowych dotąd wskaźnik rósł szybciej niż bieżące stopy procentowe na co oczywiście powodowało pewną frustrację po stronie klientów kredytowe, którzy widzieli, że ustawa z banku centralnego ta podwyższona x, ale WIG wzrósł o więcej niż z przekazem w sieci organie ile frustracji wskaźnikiem 1 będzie będzie inaczej do tego, że to jest wskaźnik, który stosowany może być bardzo jak patrzącym wstecz i może wystąpić inna sytuacja może tam taka sytuacja, że jeżeli stopy procentowe będą spadały, jeżeli przejdziemy fazy wzrostu stóp do fazy spadku stóp to wskaźnik bilon będzie spadał wolniej niż wsparł np. Kazik dlatego rząd patrzy wstecz nie będzie patrzył na przyszłe oczekiwania uczący kształtowania się tu docent dziecko będzie patrzył na bieżący ewentualnie przeszłe wydarzenia stąd tam problem może polegać na tym rząd będzie spadał wolniej niż palić będą spadały niż będą spadały oczekiwania przyszły stuprocentowych i na pana pytanie czy wskaźnik WIBOR czy hipoteczne w po zaprzestaniu publikacji byłby wyższy niż wskaźnik 1 odpowiedź taka, że to zależy od fazy cyklu są takie fazy cyklu byłby wyższy taki byłby niższy nie jesteśmy w stanie powiedzieć rząd założenia będzie niższa i nie możemy też z góry założyć, że on będzie korzystniejszy dla wszystkich tych, którzy zaciągają kredyty mieszkaniowe to na koniec bardzo krótko jesteśmy po czasie i banki publikują swoje wyniki za trzeci kwartał, że kolejne 2 banki te wyniki pokazały widzimy w nich straty wygenerowane m.in. tym, o czym powiedzieliśmy, czyli wakacjami kredytowymi dla Panas punktu widzenia nadzorcy rynku to są niepokojące sygnały te straty związane z tzw. wakacjami kredytowymi one były pewne zapowiadane przez banki toczyła się dość żywa debata publiczna jest spędzenie wakacji to miał miejsce późną wiosną latem jest to nie jest zaskoczenie te wyniki związane z wakacjami kredytowymi rozumiem, że wakacje kredytowe miały na celu w pewnym sensie wypłaszczenie czy złagodzenie konsekwencji zmian stóp procentowych dla klientów, którzy mają, którzy mają kredyt to bardzo o zmianę stoperem to zwróciło się na na wyniki banków z miasta jest coś co tak, aby stanowiło przewidywała możliwość przewidzenia konsekwencje prowadzenia tych zmian czy rozwiąże to nie budzi już bardzo krótko Pańskiego niepokoju to po prostu było wkalkulowane to rozwiązanie tak tak rozumiem, o czym mówił Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego bardzo dziękuję za rozmowę bardzo dziękuję informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA