REKLAMA

„To nie jest żaden przełom” o wyroku NSA w sprawie małżeństw jednopłciowych

A teraz na poważnie
Data emisji:
2022-11-04 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:05 min.
Udostępnij:

"Podczas rozprawy po raz pierwszy NSA stwierdził jednoznacznie - nasza KONSTYTUCJA nie zabrania małżeństw osób tej samej płci - ogłosiła jednopłciowa para, która walczyła o  transkrypcję, czyli wpis do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa. Mecenas Anna Mazurczak wyjaśnia, że fakty są jednak inne, a orzeczenie NSA nie przybliża Polski do wprowadzenia równości małżeńskiej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 po dwunastej Mikołaj Lizut witam państwa gościem programu jest Anna Mazurczak adwokatka dzień dobre dzień dobry Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Jakuba i Dawida pary, która zawarła małżeństwo w Portugalii 2017 roku jej starała się o transkrypcję aktu w Polsce no ale w uzasadnieniu NSA powtórzył interpretację art. 18 konstytucji, mówiąc że nie wyklucza on wprowadzenia przez ustawodawcę małżeństw jednopłciowych chciałem pani nas zapytać czy to Rozwiń » jest gorsza wiedział tego nie powiedział powiedział, że nie zabrania art. 18 uregulowania związków jednopłciowych, ale nie napisał wprost, że nie zabrania małżeństw jednopłciowych rocznie odpowiadają obrażony to pytanie moim zdaniem nie jest to niestety jakiś przełom dla nas znaczy świetnie, że są kolejni sędziowie sądów administracyjnych, którzy podzielają ten pogląd, które profesorowie prawa od rad wielu powtarzają i profesorki zresztą np. pani prof. Łętowska, że art. 18 nie zabrania uregulowania związków partnerskich tak czy tamten wyrok, ale wprost nie napisał ten sąd nigdzie, że art. 18 nie stoi na przeszkodzie uregulowania związków małżeńskich jednopłciowych tak nie lepszą wprost równość małżeńska jest zgodna z konstytucją, więc myślałam co przeczytałem w portalu oko Press stąd być może przekłamanie, bo nie mam oczywiście przed sobą uzasadnienia tego oddalenia skargi kasacyjnej przez NSA natomiast no w tym kontekście chciałem panią zapytać no, jaka jest interpretacja prawników w Polsce czy mówi pani, że zdaniem prof. Łętowskiej jest krzyż nie nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić związki partnerskie trochę mało tak mało dokładnie dlatego trochę to jest no właśnie to mało tak jakby naszym celem tym co nas zadowala jest równość małżeńska to, żeby pary jednopłciowe mogły w Polsce zawierać małżeństwa moim zdaniem, gdy bene sza chciał powiedzieć wprost art. 18 nie stoi na przeszkodzie równości małżeńskiej to zrobił jak po napisał tylko, tyle że art. 18 nie zabrania ustawowego uregulowania związków jednopłciowych rząd napisał trochę na marginesie, bo napisał w uzasadnieniu, ale nadal skargę oddalił, czyli jest to kolejna taka sprawa, gdzie po prostu sąd stwierdził no nie ma możliwości wpisania do polskiego rejestru zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowe go tylko tyle także no zobaczymy generalnie 3 takie sprawy są już w Strasburgu 1 już była nawet zakomunikowana 2 lata temu czekamy na wyrok Trybunału w Strasburgu dlatego wydaje mi się, że w tym w Strasburgu mamy jakieś szanse na to, żeby tego rodzaju sprawę wygrać, dlatego że w Polsce rzeczywiście nie uczyniono nic dla par jednopłciowych nawet tych symbolicznych związków partnerskich nie uchwalono w związku z tym skoro nie uczyniono absolutnie nic taka rejestracja zagranicznego aktu małżeństwa byłaby no nawet miałaby symboliczne znaczenie, ale byłaby już jakimś minimalnym, chociaż szczątkowym uznaniem, że pary jednopłciowe tworzą rodzinę dlatego nie ma dlatego teraz raczej zwróciła wzrok na Strasburg i raczej mówił, abym okej rozumiemy, że Naczelny Sąd Administracyjny po raz 0405. powiedział mniej więcej to samo chcemy, żeby w takim razie sprawę rozwiązał Strasburg i tym samym trochę wymusi zmianę na Polsce na jak mógłby Trybunał w Strasburgu tę rzecz rozwiązać to znaczy na czym polegał polegałoby to rozstrzygnięcie w praktyce np. mógłby wydać takie orzeczenie że, że tak, że nie ma ani małżeństwa jednopłciowe ego powinien być zarejestrowany w Polsce dzisiaj został zawarty w inny albo raczej spodziewałabym się po Trybunale w Strasburgu takiego wniosku halą skoro nie chce rejestrować aktów małżeństwa okej, ale zróbcie cokolwiek cokolwiek dla par jednopłciowych i teraz, gdybyśmy żyli w państwie, w którym ustawodawca partia rządząca brałaby sobie takie orzeczenie do serca to usiadł, aby następnie do biurka i napisała ustawę przynajmniej ustawy o związkach partnerskich to obecnej partii rządzącej tego bym się raczej nie spodziewała, ale ja liczę na to dlatego te sprawy do Strasburga ciągle zanosimy, że to nawet jeśli nie wpłynie na politykę naszego rządu to wpłynie to na orzeczenia sądów i że kolejna taka sprawa o zarejestrowanie takiej wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru zakończy się inaczej, dlatego że sąd Administracyjny powie im prawo się może nie zmieniło, ale Trybunał w Strasburgu powiedział jednoznacznie, że ignorowanie takiego aktu małżeństwa jest naruszeniem konwencji praw człowieka dlatego my jednak decydujemy o tym, że akt małżeństwa powinien być do rejestru wpisany nie to jest oczywiście jakiś jeden z wielu kroków, które musimy uczynić, żeby w ogóle uprościć życie parom jednopłciowym w Polsce, bo umówmy się samo wpisanie tego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego jeszcze nie spowoduje, że następnego dnia pary jednopłciowe nie będą mogły się wspólnie rozliczać albo liczyć osoby jeszcze rozumiem, że brak podstaw prawdziwa prawdziwe zrównanie praw polegałoby na wprowadzeniu ustawy o prawdę tak to byłoby wprowadzenie równości małżeńskiej tak ni z zmiana kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i umożliwienie w ogóle zawierania małżeństw w Polsce parom tej samej płci na takich samych zasadach jak parom różnej płci tak, żeby ze wszystkich przywilejów którymi cieszą się w tej chwili małżeństwa jednopłciowe mogły korzystać też małżeństwa jednopłciowe oczywiście czas na ostateczny cel tak tylko, że jak są różne sposoby dojścia do tego celu i prowadzenie tego rodzaju postępowań także takich mających wymiar w gruncie rzeczy symboliczne, a więc postępowań dotyczących pisania aktu małżeństwa zagranicznego do polskiego rejestru moim zdaniem jakoś tam się przyczynia do osiągnięcia tego naszego ostatecznego celu ileż takich spraw musimy przegrać one muszą dotyczyć różnych obszaru nie tylko rejestr stanu cywilnego, ale też np. właśnie podatku nie wiem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym rent emerytur, jeżeli ile takich postępowań wygramy w Strasburgu no to wtedy oczywiście musi to, nawet jeżeli nie zmianę prawa to przynajmniej zmiany orzeczeń sądów, a więc w praktyce pary jednopłciowe miały po prostu coraz więcej uprawnień taki jest wdrażane są jasne pani mecenas podpowiedzieć Najda możliwość zawierania małżeństw przez pary 1 tej samej płci to jest nowa Awangarda w Europie znaczy ciekaw jestem, w którym miejscu w sensie cywilizacyjnym znajduje się Polska jeśli chodzi o związki partnerskie to już na pewno większość państw rady Europy umożliwia zawarcia związków partnerskich natomiast rzeczywiście w ostatnich powiedziałbym nie wiem 57 latach już raczej nikt związków partnerskich nie reguluje, jeżeli jest Wola polityczna to od razu przyjmuje się po prostu ustawy umożliwiające zawarcie związku małżeńskiego, więc wydaje się, że to nie jest na dziś jeszcze nie jest także większość państwa UE Euratom umożliwia zawarcie związku małżeńskiego, ale na pewno zbliżamy do tej granicy i to też wpłynie na pewno na orzeczenia Trybunału Strasburg to znaczy, jeżeli w Strasburgu usiądą sędziowie zobaczą czym większość państwa Europy już jednak nie ma z tym problemu, żeby pary jednopłciowe zawierały małżeństwa, a więc może i musimy pójść naprzód naszym orzecznictwem i tego rodzaju obowiązek nałożyć na państwa członkowskie na dziś Trybunał Strasburga nakłada na nas tylko obowiązek uregulowania związków w jakikolwiek sposób, a więc to mogą być po prostu związki partnerskie i ten obowiązek już istnieje od właściwie 7 lat tylko Polskę po prostu nie realizuje, ale już o tym mówiliśmy to za mało takim by nas to nie zadowala ja jestem oczywiście przekonana, że Trybunał w Strasburgu prędzej czy później nałożyć taki obowiązek na Polskę, ale oczywiście byłoby wspaniale, gdyby Polska sama ten obowiązek zrealizowała jeszcze zanim Strasburg ingeruje w no my byłoby wspaniale rzeczywiście na czym polega opór wobec zrównania tych praw małżeńskich, jakie są argumenty, bo ofert w Polsce to znaczy tak w Polsce, ale też w Europie, bo no, bo właściwie w te argumenty trudno sobie jakoś dobrze wyobrazić raz momenty prawne czy faktyczne to znaczy, bo jak ja rozumiem, że chociażby ten słynny art. 18 to jest argument, którego używa, jakie w debacie publicznej można zajmowanie, bo zabrania konstytucja art. 18 tylko że, gdyby była Wola polityczna i rzeczywiście doszliśmy do wniosku, że ten art. 18 to tak nam wiąże ręce to po prostu byśmy tę konstytucję zmienimy tak jakby uważam, że art. 18 sam w sobie nie jest przeszkodą, jakby on jest tylko jakby on sam w sobie jest homofobiczny on jest narzędziem chaosowi tak to znaczy koszt, dla którego nie zrównaliśmy do tej pory tras par tej samej płci parami różnej płci to jest moim zdaniem mu homofobię tak, ale to, że używamy w tej debacie argumentu akurat z art. 18 no no dobrze, gdyby nie art. 18 tobyśmy jakiś inny argument prawny, więc argumenty faktyczne faktyczne no moim zdaniem jakieś uprzedzenia względem partii samej płci głównie takie uprzedzenia, które powodują, że wiele osób w Polsce myśli, że pary tej samej płci nie powinny mieć takich samych praw jak parę różnej płci, więc dlatego dużo naszej takiej pracy u podstaw i działalność jest chyba sobie, ale zupełnie lanie tak powiem czy w wynikająca z z jakichś takich właśnie idoli ideologicznej bardzo dziwnych przesłanek, bo przecież ostatecznie w będzie pan już niemal nie pytanie czy Peru w Polsce uprzedzenia ja jestem prostą prawniczką, która stara się uprzedzeniami walczyć w sądach cóż jest nagradzanie, gdzie razem staram się zdradzony też i tak nie rozumie no ale pan wydaje się, że to są pytanie też do organizacji pozarządowych, które strasznie dużo robią płata, żeby w ogóle zmieniać świadomość społeczną np. organizacja miłość nie wyklucza, która od początku na swoich sztandarach ma wypisane małżeństwa dla wszystkich równość małżeńska to organizacja, która robi mnóstwo kampanii także badań dotyczących tego jak bardzo rośnie świadomość społeczna w Polsce jak bardzo się zmienia, że coraz więcej osób zaś tych, które w swoim otoczeniu mają auto vany osoby LGBT popiera równość małżeńską także ja jestem też przekonana, że ta nasza praca w sądach też jakiś tylko 1 malutka cegiełka, ale największa zmiana dokonuje się rękami aktywistów aktywisty organizacji społecznych, które pracują właśnie nad zmianą świadomości społecznej bardzo dziękuję Anna Mazurczak adwokatka była gościem państwa moim, a teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA